РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Тита-Консулт

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Тита-Консулт

 

съдържание на рекламата

"Проектира, доставя, монтира и внедрява в експлоатация средства за радиационен контрол на отпадъци. Предлаганите монитори за автоматизиран радиационен контрол на транспортни средства в движение (натоварени с отпадъци) са особено подходящи за входящ контрол на депата за отпадъци. Предлагаме богат набор от преносими технически средства за измерване (радиометри и дозиметри) на радиационните параметри на отпадъците. Фирмата разполага с акредитиран орган за контрол от вида „С“, който извършва измервания на радиационните параметри на работната и околна среда, и на отпадъците, като прави оценка за съответствие с изискванията на нормативната база.РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ НА ОТПАДЪЦИ София 1164 бул. „Джеймс Баучер” № 5А Тел/Факс: 02 / 9 64 09 50, office@thetaconsult.com, www.thetaconsult.com "