РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Т.Е.А.М.

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Т.Е.А.М.

 

съдържание на рекламата

"Хроматография и масспектрометрия • Системи за газова хроматография (GC) и високоефективна течна хроматография (HPLC и UHPLC) • Различни видове детектори за тях – UV-VIS, DAD, FLD, RID, ELSD, Q, QQQ, TOF, Q-TOF, LTM, Chip • Техники за пробоподготовка и автоматично инжектиране на пробите – SPE, Purge and Trap, Headspace, Autoinjector/Sampler, Sample Prep • Анализатори, базирани на хроматографски и масспектрални методи, разработени за нефтопреработвателната индустрия, токсикологията, безопасността на храните, опазване на околната среда, горивата и др. Атомна спектроскопия • Системи за индуктивно-свързана плазма с масспектрометрия (ICP-MS) и с оптико-емисионна спектрометрия (ICP-OES) • Системи за атомна абсорбция (AAS) • Микровълнова плазма – атомно-емисионна спектрометрия (MP-AES) Молекулна спектроскопия • Форие трансформация инфрачервена спектроскопия (FTIR) • Спектроскопия в ултравиолетова, видима и близка до инфрачервената област на светлината (UV-Vis-NIR) Консумативи • Хроматографски колони, консумативи, стандарти за инструментален анализ и пробоподготовка Т.Е.А.М. ООД I бул. Ген. Е. Тотлебен 71-73, ет. 7, София 1606 I www.team-cag.com, team_cag@team-cag.com I тел. 02 951 68 83 I тел. 954 92 34 I факс 02 954 92 12 "

 

Зарядни контролери за соларни системи

... , модулът ще дава максималното си напрежение при отворена верига, т.е. няма да протича никакъв ток. Между тези две крайни ... температура, то това ще стане с нагревателите на резервоара, а ползата от слънчевата енергия ще бъде в предварителното подгряване ...

VX25 - перфектната система

... и безопасно сглобяване. Ядрото на иновациите е новоразработената носеща рамка. Тя определя пространството ... в София и в Германия. Т.е. срокът на доставка е от склад или до 14 ... нашата система Ri4Power за ГРТ НН, а през първата половина на 2019 година ...

ДП РАО, Дилян Петров: Безопасното управление на радиоактивни отпадъци изисква високотехнологични решения

... . Обемът на РАО се намалява, а тяхната пригодност за съхранение в хранилища ... , продължила почти три години, през февруари т. г. Българската служба по акредитация (БСА ... обем малко над 900 000 куб. м, което е 94% от проектното количество. Земната ...

ЕСО, Ангелин Цачев: Работим активно за подобряване на енергийната инфраструктура

... постигане на стабилен европейски енергиен съюз. А това може да се случи именно чрез ... международния проект CROSSBOW. Проектът е с европейско финансиране и е един от най-важните ... ", който се състоя на 19 април т. г., проведохме среща с представители на ...

 

АБОНИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО СЕГА

 

 

В НОВИЯ БРОЙ

 

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритетИнтервю

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

В специално интервю за списанието кметът на общината обобщава ползите от възприетия нов подход за управление на отпадъците и разкрива подробности около участието в ЕКООБЩИНА 2018.

Оптимизиране на помпените системи при третирането на водиТехнически статии

Оптимизиране на помпените системи при третирането на води

Някои от ползите от извършването на оптимизация включват постигане на максимална ефективност, намаляване на разходите за поддръжка и увеличаване на средната продължителност на периодите между ремонтите.

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частициТехнически статии

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

Прилагането на непрекъснат мониторинг на емисиите на прах от промишлените предприятия осигурява съответствие със законодателството и улеснява следенето на експлоатационните характеристики на инсталациите.

Подземно полагане на PE тръбиТехнически статии

Подземно полагане на PE тръби

Правилната подземна инсталация на тръбите от полиетилен следва да гарантира механична устойчивост при експлоатацията им под налягане и на натоварванията от заобикалящите ги земни маси.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top