Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.

26.05.2014, Брой 2/2014 / Технически статии / Води

 

Hа 2 април т. г. Министерски съвет прие Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. Документът бе изготвен съвместно с Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) в рамките на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК”. Документът актуализира основните цели и приоритети на сектора, както и конкретни предложения за изпълнение и финансиране на политиките за постигането им за периода.

„България се отличава с много висок обхват на водоснабдяването, а качеството на водата отговаря на стандартите, като се уточнява, че в над 95% от случаите тя отговаря на стандартите”, се казва в Стратегията. Важен извод в документа е, че инвестициите в сектора са далеч под необходимото ниво за поддържане на добро качество на водата и непрекъснатост на услугата в дългосрочен план.

› РекламаДължината на водопреносната и водоразпределителната мрежа се изчислява на над 75 000 км, от които около 30 000 км са изградени преди 1970 г. Според цитирана оценка на Световната банка необходимите разходи за рехабилитация и подмяна на мрежата са между 650 и 800 млн. лева годишно.

В същото време действително направените инвестиции във водоснабдяване от 2007 г. насам възлизат на по-малко от 200 млн. лева годишно. „Това показва, че рехабилитация и подмяна на мрежата се извършват, но с по-бавни темпове, отколкото е необходимо. Авариите по мрежата и загубите на вода са много високи в сравнение с други европейски страни.

Като причина в документа е посочена старата водопроводна мрежа, изградена от некачествени материали или неположена технически правилно, което се съчетава с липса на превантивна поддръжка. Рехабилитацията и подмяната по мрежата се извършват предимно вследствие на аварии”, се коментира в документа.


› Реклама


Конкретните посочени мерки обхващат различни аспекти на проблема. „Търсенето на решение за липсата на ефективност във ВиК отрасъла е задължително”, се заявява в Стратегията. Изразява се желание за следване на общоевропейската тенденция за консолидация на водния сектор: „ВиК стратегията цели изграждането на отрасъл с най-много 28 регионални дружества с цел постигането на ефективност и високо качество на услугите.

Според документа сега действащият Закон за водите непременно трябва да бъде приложен, за да бъдат премахнати пречките, оставащи пред решаването на проблемите със собствеността и управлението на активите. Важен аспект за успешното развитие на сектора е асоциациите по ВиК да станат напълно функциониращи.”


 

Документът налага тезата за необходимост от оптимизация на задълженията при реализацията на ВиК проекти. Препоръчва се повишаване автономията, която да бъде допълнена от минимални изисквания за капацитет и квалификация. Предлагат се два подхода за реализация на предложените мерки, а именно: чрез изменения в действащото законодателство или чрез нов Закон за водоснабдяване и канализация.

За коментар относно Стратегията се обърнахме към Министерството на регионалното развитие и към Българската асоциация по водите в лицето на нейния председател инж. Иван Иванов. Темата продължава в следващия брой на сп. Екология & Инфраструктура с мнения на други страни, заинтересовани от документа.

МРР, пресцентър: Изпълнението на предвидените действия ще допринесе за развитието на отрасъла


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

БАВ проведе Осмата национална конференция Технически статии

БАВ проведе Осмата национална конференция

Hа 1 ноември т. г.

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решенияИнтервю

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решения

В интервюто по повод 20-годишнината от създаването на Българската асоциация по водите (БАВ) председателят на организацията споделя своята оценка за изминалия период и развитието на водния сектор в страната.

Зелената добавена стойност за индустриалните предприятия акцент на IFAT 2016Бизнес

Зелената добавена стойност за индустриалните предприятия акцент на IFAT 2016

Добавената стойност, генерирана от използването на стоки, методи и услуги за опазване на околната среда и ресурсна ефикасност, е водещ акцент на тазгодишното издание на изложението IFAT, съобщават организаторите. Водещото световно изложение за водоснабдяване, отпадъчни води, отпадъци и управление на суровините ще се състои от 30 май до 3 юни т.

БАВ организира национален семинар Събития

БАВ организира национален семинар "Водомерно стопанство в отрасъл ВиК"

На 1 и 2 октомври т. г.

Проведе се седмата международна конференция за намаляване загубите на водаСъбития

Проведе се седмата международна конференция за намаляване загубите на вода

Hа 10 и 11 ноември т. г.

БАВ, инж. Иван Иванов: Усилията трябва да се насочат към по-добро регулиране на сектора

Председателят на Българската асоциация по водите (БАВ) дава своята оценка за стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.

МРР, пресцентър: Изпълнението на предвидените действия ще допринесе за развитието на отрасъла

Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. е разработена в съответствие с изискванията на Закона за водите.

БАВ, инж. Иван Иванов: Водният сектор трябва да се управлява централизирано, а не от седем различни министерстваИнтервю

БАВ, инж. Иван Иванов: Водният сектор трябва да се управлява централизирано, а не от седем различни министерства

Председателят на Българската асоциация по водите споделя мнението си за състоянието на водния сектор у нас и очертава перспективите пред неговото развитие.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top