Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.

26.05.2014, Брой 2/2014 / Технически статии / Води

 

Hа 2 април т. г. Министерски съвет прие Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. Документът бе изготвен съвместно с Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) в рамките на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК”. Документът актуализира основните цели и приоритети на сектора, както и конкретни предложения за изпълнение и финансиране на политиките за постигането им за периода.

„България се отличава с много висок обхват на водоснабдяването, а качеството на водата отговаря на стандартите, като се уточнява, че в над 95% от случаите тя отговаря на стандартите”, се казва в Стратегията. Важен извод в документа е, че инвестициите в сектора са далеч под необходимото ниво за поддържане на добро качество на водата и непрекъснатост на услугата в дългосрочен план.

› РекламаДължината на водопреносната и водоразпределителната мрежа се изчислява на над 75 000 км, от които около 30 000 км са изградени преди 1970 г. Според цитирана оценка на Световната банка необходимите разходи за рехабилитация и подмяна на мрежата са между 650 и 800 млн. лева годишно.

В същото време действително направените инвестиции във водоснабдяване от 2007 г. насам възлизат на по-малко от 200 млн. лева годишно. „Това показва, че рехабилитация и подмяна на мрежата се извършват, но с по-бавни темпове, отколкото е необходимо. Авариите по мрежата и загубите на вода са много високи в сравнение с други европейски страни.

Като причина в документа е посочена старата водопроводна мрежа, изградена от некачествени материали или неположена технически правилно, което се съчетава с липса на превантивна поддръжка. Рехабилитацията и подмяната по мрежата се извършват предимно вследствие на аварии”, се коментира в документа.


› Реклама


Конкретните посочени мерки обхващат различни аспекти на проблема. „Търсенето на решение за липсата на ефективност във ВиК отрасъла е задължително”, се заявява в Стратегията. Изразява се желание за следване на общоевропейската тенденция за консолидация на водния сектор: „ВиК стратегията цели изграждането на отрасъл с най-много 28 регионални дружества с цел постигането на ефективност и високо качество на услугите.

Според документа сега действащият Закон за водите непременно трябва да бъде приложен, за да бъдат премахнати пречките, оставащи пред решаването на проблемите със собствеността и управлението на активите. Важен аспект за успешното развитие на сектора е асоциациите по ВиК да станат напълно функциониращи.”


› Реклама

 

Документът налага тезата за необходимост от оптимизация на задълженията при реализацията на ВиК проекти. Препоръчва се повишаване автономията, която да бъде допълнена от минимални изисквания за капацитет и квалификация. Предлагат се два подхода за реализация на предложените мерки, а именно: чрез изменения в действащото законодателство или чрез нов Закон за водоснабдяване и канализация.

За коментар относно Стратегията се обърнахме към Министерството на регионалното развитие и към Българската асоциация по водите в лицето на нейния председател инж. Иван Иванов. Темата продължава в следващия брой на сп. Екология & Инфраструктура с мнения на други страни, заинтересовани от документа.

МРР, пресцентър: Изпълнението на предвидените действия ще допринесе за развитието на отрасъла


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

БАВ проведе Осмата национална конференция Технически статии

БАВ проведе Осмата национална конференция

Hа 1 ноември т. г.

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решенияИнтервю

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решения

В интервюто по повод 20-годишнината от създаването на Българската асоциация по водите (БАВ) председателят на организацията споделя своята оценка за изминалия период и развитието на водния сектор в страната.

Зелената добавена стойност за индустриалните предприятия акцент на IFAT 2016Бизнес

Зелената добавена стойност за индустриалните предприятия акцент на IFAT 2016

Добавената стойност, генерирана от използването на стоки, методи и услуги за опазване на околната среда и ресурсна ефикасност, е водещ акцент на тазгодишното издание на изложението IFAT, съобщават организаторите. Водещото световно изложение за водоснабдяване, отпадъчни води, отпадъци и управление на суровините ще се състои от 30 май до 3 юни т.

БАВ организира национален семинар Събития

БАВ организира национален семинар "Водомерно стопанство в отрасъл ВиК"

На 1 и 2 октомври т. г.

Проведе се седмата международна конференция за намаляване загубите на водаСъбития

Проведе се седмата международна конференция за намаляване загубите на вода

Hа 10 и 11 ноември т. г.

БАВ, инж. Иван Иванов: Усилията трябва да се насочат към по-добро регулиране на сектора

Председателят на Българската асоциация по водите (БАВ) дава своята оценка за стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.

МРР, пресцентър: Изпълнението на предвидените действия ще допринесе за развитието на отрасъла

Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. е разработена в съответствие с изискванията на Закона за водите.

БАВ, инж. Иван Иванов: Водният сектор трябва да се управлява централизирано, а не от седем различни министерстваИнтервю

БАВ, инж. Иван Иванов: Водният сектор трябва да се управлява централизирано, а не от седем различни министерства

Председателят на Българската асоциация по водите споделя мнението си за състоянието на водния сектор у нас и очертава перспективите пред неговото развитие.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top