Столична община вече разполага с 10 площадки за разделно събрани отпадъци

03.11.2014, Брой 3/2014

 

Столична община сключи нови договори с пет фирми, притежаващи разрешение по Закона за управление на отпадъците за осигуряване на площадки на територията на общината за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, съобщиха от общината.

С договорите е осигурена възможност на гражданите на столицата да предават на десет площадки разделно събрани отпадъци от опаковки, отпадъчни материали от хартия, пластмаса, метал, стъкло, негодни за употреба батерии, текстилни отпадъци, излезли от употреба електрически уреди и други видове отпадъци от домакинствата, включени в разрешенията на фирмите.

Към момента юридически лица могат да изхвърлят отпадъци на площадките. От 1 декември т. г. на тези площадки физическите лица ще могат да предават и обемисти едрогабаритни отпадъци и биоразградими зелени отпадъци.

„Осигуряването на тези площадки е най-евтиният за общината начин да увеличи количествата отпадъци, предадени за рециклиране, както и алтернатива на другите организирани системи за разделно събиране на рециклируеми отпадъци.

Информация за всички площадки, разположени на територията на СО, които притежават разрешение по чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за дейности с ОЧЦМ, може да бъде намерена в Регистър на издадените разрешения за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда”, допълниха от общината.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top