Би Ар Ес Болканс, Петър Муховски: Решението ни за реновиране на батерии е напълно екологосъобразно

22.05.2017, Брой 3/2017 / Фирмени статии /

  • Би Ар Ес Болканс, Петър Муховски: Решението ни за реновиране на батерии е напълно екологосъобразно

 

Петър Муховски, маркетинг директор в Би Ар Ес Болканс,
пред сп. Екология & Инфраструктура

Г-н Муховски, представете накратко дейността на компанията на читателите на сп. Екология & Инфраструктура.
Би Ар Ес Болканс (BRS Balkans) е регистрирана на българския пазар през юли 2012 г. Основно предметът ни на дейност е свързан с предлагането на иновативна, напълно екологосъобразна технология за реновиране на оловно-киселинни батерии, за която компанията притежава специален лиценз за територията на България и Балканите.

Резултатите от направено от нас проучване преди стъпването ни на българския пазар показаха, че у нас вече има много фирми, които предлагат подобна услуга, но без особен успех, тъй като реновираните от тях батерии не издържат повече от няколко месеца. Това беше ясен индикатор, че тази услуга е необходима и на пазара има търсене, но за по-качествено и дълготрайно решение.

Внедрената от нас технология ни позволява да даваме допълнителна дългосрочна гаранция от 24 месеца за успешно реновираните батерии и всичко това на цена около 30% от стойността на нова. Също така предлагаме пълен сервиз на индустриални и стартерни батерии, внос и доставка на нови стартерни и тягови батерии на проверени и доказали качеството си европейки марки, консултации и диагностика на място при клиента.Какво включва технологията за реновиране на батерии? За какви видове батерии е приложима?
Технологията е разработена за удължаване живота на всякакъв вид оловно-киселинни батерии по финансово най-изгоден начин. Намира най-широко приложение за тягови акумулаторни и стационарни батерии. Цялостното новаторско решение редуцира в значителна степен разходите на компаниите за поддръжка и закупуване на нови акумулатори – с над 60%.

Като част от процеса по реновиране на акумулаторни батерии BRS разполага с интелигентна дигитална система за контрол Intelligent Battery Refurbishing System (IBRS). Системата е специално разработена и произведена за BRS с цел да направи процеса възможно най-бърз, с максимално добри резултати, отчитани в края на цикъла. IBRS е базирана на цифрови, прецизни зарядни устройства и устройства за разряд, които работят едновременно.

Системата включва малък уникален процесор, който установява и изравнява нивата на заряд и разряд на всяка батерия и така значително съкращава процеса на обновяване. Чрез използване на сензорен екран техниците могат лесно да контролират в реално време работата на системата и да идентифицират наличието на проблем с дадена батерия.

Технологията се прилага при батерии за редица сектори – телекомуникации, възобновяеми източници на енергия, големи UPS системи, складова техника като електрокари, палетни колички, високоповдигащи електрокари (ричтраци), платформи и много други.Какви са предимствата на това решение и ползите за околната среда от използването му?
Главната полза от технологията е, че след спада на капацитета на батерията, вместо тя да бъде изхвърлена или рециклирана, може да бъде “върната към живот” (т. е. реновирана) и да работи още дълго. С нашата технология намаляваме броя на изхвърлените батерии, удължавайки експлоатационния им живот, с което намалява и необходимостта от закупуване на нови батерии.

BRS решението е изцяло екологосъобразно и не оказва въздействие върху компонентите на околната среда. По време на обработката на батериите по нашата технология за дългосрочно удължаване на живота им в околната среда не се отделят никакви вредни отпадъци. Това е предимство пред конвенционалните методи за рециклиране на батерии, които обикновено водят до замърсявания.

 

Как бихте очертали профила на клиентите на компанията?
Много и разнородни фирми са наши клиенти, като започнем от най-големите компании за внос, продажба и сервиз на кари, вериги магазини с големи складови площи, използващи повдигаща складова техника, заводи, големи дистрибуторски компании, спедиции, до най-малки фирми с по една-две палетни колички или електрокар. Освен това работим успешно и с телекомуникационните оператори, използващи стационарни батерии за подсигуряване на техните сайтове.

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Рециклиране на портативни батерииТехнически статии

Рециклиране на портативни батерии

Цифровизацията на технологиите прави батериите неразделна част от нашето всекидневие. Повечето от тях съдържат тежки метали като живак, кадмий, олово, цинк и никел, които не оказват вредно въздействие върху човешкото здраве или околната среда при употреба или съхранение в домакинствата, но стават потенциално опасни в момента, когато попаднат в общия поток битови отпадъци.

Управление и рециклиране на опасни отпадъциТехнически статии

Управление и рециклиране на опасни отпадъци

Cпоред данни на Националния статистически институт всеки жител на страната генерира средно 430 кг битови отпадъци всяка година. В това число се включват и опасните отпадъци от домакинствата, които представляват сравнително малко количество (1%), но попадането им в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.

Забраниха използването на кадмий в батериите на електроуредите

Европейският парламент прие закон, който забранява използването на токсичното вещество кадмий в преносимите батерии и акумулатори на безжичните електрически инструменти като бормашини, отвертки и триони. Официалната забрана за използването му влиза в сила след 31 декември 2016 г.

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулаториСтандарти

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Hегодните за употреба батерии и акумулатори са важен източник на вторични суровини поради съдържанието на ценни метали като Ni, Co, Pb, Zn, Mu и др. Рециклирането им има както икономически, така и екологичен ефект поради намаления разход на енергия в сравнение с енергията, необходима за добив на метали от метални руди и ограничаването на вредните емисии в атмосферата.

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top