Стартира гражданска инициатива за мониторинг на качеството на въздуха

22.05.2017, Брой 3/2017

 

На 5 април т. г. стартира независимата гражданска инициатива AirBG.info, която е част от световния проект Luftdaten.info, започнал в Щутгарт през 2015 г. В рамките на проекта граждани “осиновяват” станции за измерване на концентрацията на фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5), атмосферното налягане, температурата и влажността на въздуха.

Целта на инициативата е да се внесе повече яснота по отношение на прекомерното замърсяване на атмосферния въздух, като в бъдеще се предвижда 500-те станции да измерват и концентрациите на въглероден оксид, азотен диоксид и серен диоксид.

Основателите на проекта информират, че данните от тези станции се приемат за достоверни и достатъчно надеждни от научните среди, както и от законодателната, общинската и изпълнителната власт в Германия, и очакват тези данни да бъдат използвани и припознати и в България.

Към настоящия момент на сайта на инициативата е активна карта с отчетените от станциите данни за София, като скоро ще бъдат налични карти за още 14 града, както и за цялата страна. В интернет страницата е предоставена и подробна информация за това как може да се включите в проекта.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетиеБизнес

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

Мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса, въведени в повечето европейски държави през пролетта на 2020 г., са довели до значително ограничаване на емисиите на атмосферни замърсители най-вече от пътния транспорт, авиацията и международното корабоплаване.

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частициТехнически статии

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

Прилагането на непрекъснат мониторинг на емисиите на прах от промишлените предприятия осигурява съответствие със законодателството и улеснява следенето на експлоатационните характеристики на инсталациите.

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общиниБизнес

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

Целта на програмите, които ще се финансират безвъзмездно по ОП “Околна среда 2014-2020” е да се намалят нивата на замърсителите и да се достигнат утвърдените норми за фини прахови частици, азотни оксиди, серен диоксид и др., както и да се планират адекватни към местните условия мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Приеха нови ограничения за атмосферните замърсителиБизнес

Приеха нови ограничения за атмосферните замърсители

Новите правила покриват емисиите на пет замърсителя – серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици. Директивата поставя тавани за максималните годишни емисии за всяка държава.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top