РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Софилко

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Софилко

 

съдържание на рекламата

• Компактна система за мониторинг качеството на атмосферния въздух.
• Лесно пригодима към мястото за монтиране.
• Избираема конфигурация според приложението.
• Лесен достъп до данните от всяка точка чрез уеб-браузер.
• Ниско потребление на енергия, рентабилно експлоатиране.
• Потвърдено съответствие с европейските нормативни стандарти.

СОФИЛКО, София 1330
бул. Вардар, бл. 65
Тeл.: +359 2 9200 131
+359 888 765 349
E-mail: office@sophilco.com
www.sophilco.com