РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Софилко

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Софилко

 

съдържание на рекламата

"• Компактна система за мониторинг качеството на атмосферния въздух. • Лесно пригодима към мястото за монтиране. • Избираема конфигурация според приложението. • Лесен достъп до данните от всяка точка чрез уеб-браузер. • Ниско потребление на енергия, рентабилно експлоатиране. • Потвърдено съответствие с европейските нормативни стандарти. СОФИЛКО, София 1330 бул. Вардар, бл. 65 Тeл.: +359 2 9200 131 +359 888 765 349 E-mail: office@sophilco.com www.sophilco.com"