Сметосъбираща и сметоизвозваща техника

10.04.2019, Технически статии / Отпадъци

  • Сметосъбираща и сметоизвозваща техника
  • Сметосъбираща и сметоизвозваща техника
  • Сметосъбираща и сметоизвозваща техника
  • Сметосъбираща и сметоизвозваща техника

Технически статии

 

Камионите за събиране на отпадъци включват три основни компонента – шаси, кабина и товароносещо тяло. Обикновено за всяко шаси има различни опции за кабина. Тялото в повечето случаи се монтира на шасито от производителя му, но е възможно двата елемента да бъдат специфицирани поотделно, като единственото важно условие е те да бъдат съвместими.

Сметосъбиращата техника може да бъде класифицирана в три основни категории: микрокамиони с товароносимост до 1 т и типична ширина до 1,8 м; малки камиони с капацитет 4 т и ширина 2 м – обикновено са с по-малка височина на шасито и съответно по-малка височина на зареждане; големи камиони с товароносимост между 7 и 12 т – височината на шасито им варира в зависимост от производителя, но обикновено височината на зареждане е голяма. Камионите за събиране и транспортиране на отпадъци могат да бъдат разделени и на компактиращи и некомпактиращи.

 

Некомпактираща техника

В повечето развиващи се страни отпадъците са с достатъчна плътност, за да може да се достигне пълната товароносимост на камиона, без да се налага компактирането им. При тези обстоятелства не е необходимо да се използва скъпа, сложна и тежка компактираща техника. Дори в такива случаи обаче трябва добре да се обмисли видът на тялото на камиона, за да се оптимизира експлоатацията му. Дизайнът на тялото оказва значително влияние върху скоростта на зареждане и съответно върху количеството отпадъци, което може да бъде събрано за един ден.

Некомпактиращите камиони изискват тяло с по-голям обем от компактиращите, за да се достигне пълната товароносимост. Телата обаче са по-леки и позволяват по-големи стойности на товароносимост спрямо компакторите в случаите, когато плътността е достатъчно висока, за да е рентабилно сметоизвозването. Некомпактиращите тела се отличават с по-ниски капиталови и експлоатационни разходи и не се нуждаят от такава поддръжка, както компактиращите, при които скъпите механизми влизат в директен контакт с абразивни и корозивни отпадъчни материали.

 

Полукомпактираща техника

Тези камиони заемат междинна позиция между компактиращите и некомпактиращите системи. При тях се постига известна степен на редуциране на обема, която макар и по-малка в сравнение с компакторите, е достатъчна за отпадъчни потоци със средна до висока плътност. Механизмите за намаляване на обема на отпадъците са по прости и не изискват поддръжка като сложните хидравлични системи на компактиращата техника. Обикновено камионите от този вид са със странично или задно зареждане. 

Компактираща техника

Отпадъчните потоци от домакинствата и търговския сектор в индустриализираните държави са с много ниска плътност, типично между 100 и 150 кг/куб. м, което обуславя необходимостта от компактиращи механизми в сметосъбиращата техника с цел повишаване на рентабилността. Обикновено след компактиране плътността на отпадъците нараства до 400 и дори 500 кг/куб. м.

Най-разпространени са сметосъбиращите камиони със задно зареждане и компактиращи пластини, които избутват отпадъците от бункер в тялото на камиона. Отпадъчните материали се притискат от компактиращия механизъм към подвижна ежекторна пластина, която постепенно се придвижва напред под действието на натиска на отпадъците. При разтоварване компактиращият механизъм се повдига посредством хидравлични цилиндри, а ежекторната пластина избутва отпадъците от задния край на сметосъбиращия камион. Обикновено компактиращото тяло и механизъм тежат около 3500 кг, което значително редуцира количеството отпадъци, което може да бъде извозено, без да се стигне до претоварване. Предимството на тези хидравлични системи със заден монтаж е, че те могат да се справят с едрогабаритни отпадъци и дават възможност за много малки височини на зареждане, което позволява лесно и бързо товарене на отпадъците. При висока плътност на отпадъчния поток обаче тези предимства не са достатъчни, за да се оправдаят високите капиталови и оперативни вложения, разходите по поддръжка и намаленият капацитет заради тежестта на компактиращия механизъм.


 

Друг вид компактори са шнековите. При тях въртящ се шнек подава отпадъците в тялото на камиона, като същевременно ги компресира и фрагментира. Въпреки че шнекът е подложен на износване, той е единствената подвижна част в контакт с отпадъците и може много лесно да бъде демонтиран за ремонт. Този компактиращ механизъм е по-лек от хидравличния, което позволява извозването на по-голям товар (1000-1500 кг повече от камионите със задно зареждане) и по-добро разпределение на тежестта. Шнековите компактори не са подходящи за едрогабаритни отпадъци и поради това популярността им в Европа намалява през последните няколко десетилетия.

Барабанните компактори са по-подходящи за малки отпадъци и висока плътност на потока. Отпадъчните материали се зареждат от задната страна на камиона в огромен въртящ се барабан, оборудван със спираловидно разположени лопатки от вътрешната си страна. С тяхна помощ при въртенето на барабана отпадъците се придвижват напред. Редуцирането на обема на отпадъците се постига предимно благодарение на триенето помежду им при ротирането на барабана. При този тип камиони разпределението на тежестта между предните и задните оси не е проблем. Разтоварването се осъществява чрез повдигане на задната преграда и обръщане на посоката на въртене на барабана. Този процес отнема малко повече време в сравнение с останалите видове компактори. Един от основните недостатъци на тези сметосъбиращи камиони е потенциалът за силно износване при извозване на абразивни отпадъци. В допълнение, цилиндричната форма на тялото обуславя по-ниската им вместимост.

При камионите с предно зареждане контейнери за отпадъци с обем между 1,5 и 3 куб. м се повдигат с вилици, пренасят се над кабината и се разтоварват в началната част на компактиращото тяло. Този вид сметосъбиращи камиони са с двойни задни оси и обикновено са с много висока цена. Сложният механизъм, както и встъпването на много от подвижните части на машината в директен контакт с отпадъците, ги правят неподходящ избор за развиващите се страни. Освен това някои пространствени ограничения и пътни условия могат да не позволят използването на сметосъбиращите камиони с предно зареждане в градски зони.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъциИнтервю

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

От разговора с кмета на Пловдив може да научите повече за актуалните и вече реализираните проекти в областта на устойчивото управление на различните групи отпадъци, генерирани на територията на общината.

Инсталации за сортиране на отпадъциТехнически статии

Инсталации за сортиране на отпадъци

Статията представя най-разпространените технологии за сортиране на битови отпадъци, предимствата и недостатъците на ръчните и автоматизираните процеси и прилаганите подходи в сортиращите инсталации.

Шредери – технологични новостиТехнически статии

Шредери – технологични новости

Повишаването на нивото на оползотворяване на отпадъците е сред главните движещи сили за осъществяване на прехода към кръгова икономика. Това е един от факторите, обуславящ разработването на новите и по-ефективни машини за рециклиране.

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленостТехнически статии

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

Всяка година от целулозно-хартиеното производство в ЕС се генерират близо 11 млн. т отпадъци, включващи дървесни остатъци, различни видове утайки и пепели. Кои са най-подходящите методи за оползотворяването и обезвреждането им, четете в статията.

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритетИнтервю

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

В специално интервю за списанието кметът на общината обобщава ползите от възприетия нов подход за управление на отпадъците и разкрива подробности около участието в ЕКООБЩИНА 2018.

Нови изисквания към разделното събиране на отпадъци и тяхното предаване

О т 1 януари т. г.

Нови разпоредби относно събирането и третирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудванеСтандарти

Нови разпоредби относно събирането и третирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

В средата на месец август т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top