РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Щайнцойг-Керамо

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Щайнцойг-Керамо

 

съдържание на рекламата

"www.steinzeug-keramo.com СТЪКЛОКЕРАМИЧНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗДРАВИ. УСТОЙЧИВИ. ОРИЕНТИРАНИ КЪМ БЪДЕЩЕТО. ЦЯЛОСТНА ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА. БЕЗ ОТПАДЪЦИ. СЕРТИФИКАТ CRADLE TO CRADLE® Щайнцойг-Керамо Н.В. 1172, София ул. ""Св. Пимен Зографски"" 4, бизнес сграда 2, офис 1 Тел.: +359 2 80 66 777 Факс: +359 2 80 66 778 Моб. +359 882 538 034 Emil.Dimitrov@steinzeug-keramo.com"