Шредери – технологични новости

05.07.2018, брой 5/2018 / Технически статии / Отпадъци

  • Шредери – технологични новости
  • Шредери – технологични новости
  • Шредери – технологични новости

Технически статии

 

Непрекъснато нарастващото търсене на по-бързи и по-ефективни технологии за рециклиране обуславя и ръста на пазара за шредиращо оборудване. Като термин шредирането се свързва най-често с нарязването на ленти на важни бизнес документи и банкови извлечения с цел защитата на лични и финансови данни. Професионалистите в индустрията за третиране на отпадъци обаче свързват шредирането с широк спектър от оборудване, а днес и с редица нови технологии. Бизнес възможностите в областта на шредирането са огромни, тъй като методът се прилага в почти всички сектори на индустрията. Освен хартия, чрез шредиране могат да бъдат обезвредени всякакви отпадъци – от селскостопански до битови, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване и производствени отпадъци.

Основната тенденция на пазара днес е за шредиране преди сортиране на отпадъците. Предварителното шредиране преди процеса на сепарация е свързано с две ползи. Първо, шредиращите машини намаляват размера на отпадъците, което улеснява транспортирането им. Втората, и може би по-важна полза е, че тази техника осигурява възможност за по-ефективно сортиране, което логично увеличава потенциала за рециклиране.

Видът на прилагания процес за шредиране се определя от предвидените за третиране отпадъци. Налична е широка гама от технологии, които са обект на непрекъснати подобрения и обновявания. Освен това съществува зона, в която шредирането и трошенето се припокриват, което допълнително разширява обхвата на методите за намаляване на размера на отпадъците.

Чукови мелници
Основните видове шредери са три, различаващи се по скоростта на въртене и роторите си. Чуковите мелници обикновено постигат скорост на въртене от 700 об./мин. и повече. Валът на ротора може да бъде хоризонтален или вертикален, като и при двата вида захранването става на база на гравитацията. Роторите са оборудвани с някакъв вид чук или остър ръб. В повечето случаи те са правоъгълни, като по периметъра на зоната на въртенето им са разположени сита за разделяне на отпадъците по размер на частиците. Чуковете на ротора могат да бъдат фиксирани или да се люлеят свободно. Във втория случай съоръжението се нарича чукова мелница, а в първия – шредер. Чуковите мелници са подходящи за материали, които се начупват лесно – дървесина, асфалт, по-меки видове агрегати като пясъчник, както и за автомобилни части.

Високоскоростните чукови мелници разполагат с голям капацитет за обработка на отпадъчни материали, а използваните сита гарантират, че много малък дял от частиците ще са по-големи от отворите на ситата. В зависимост от размера на ситото чрез широко разпространените големи чукови мелници могат да бъдат обработени до 150 т/ч твърди битови отпадъци. Ситата с по-малък диаметър на отворите ще повишат натоварването на машината и ще редуцират капацитета й. Сред недостатъците на чуковите мелници са това, че при експлоатация генерират големи количества прах и фини частици и че не са много ефективни за материали, които не се разкъсват или чупят лесно, например полиетиленово фолио. Поради работния принцип на тези машини, основаващ се на ударите между компонентите, обработваните в тях разтегливи материали остават близо до горната граница на планирания диапазон за размера на частиците, а чупливите – под и в близост до долната граница. Мокрите материали, например хранителни отпадъци, могат да запушат ситата, което ще доведе и до намаляване на капацитета на шредера.Еднороторни шредери
Еднороторните шредери с ниска и средна скорост са оборудвани с един ротор, движещ се обикновено с от 50 до 350 об./мин. В повечето случаи шредерите за твърди битови отпадъци са нискоскоростни, с максимална скорост на въртене под 100 об./мин. Еднороторните шредери имат серия от фиксирани зъбци, с помощта на които отпадъчните материали се разкъсват. При някои шредери захранването е гравитационно, но повечето разполагат с избутващ механизъм, който механично подава материала към ротора на порции. Тези машини са податливи на блокиране при попадане на големи и дебели метални парчета между ротора и плочата на шредера. Понякога този проблем може да бъде разрешен чрез функцията за обръщане на посоката на въртене, но дори тогава металната част трябва да бъде отстранена ръчно през отвора за достъп.

Еднороторните шредери имат по-нисък капацитет вследствие на серийния характер на захранване, наличието на само един ротор и ограниченията по отношение на допустимия размер на режещите зъбци. При третиране на битови отпадъци по-големите машини могат да поемат между 20 и 50 т/ч в зависимост от размера на зъбците и плътността на материалите. Размерът на получаваните частици се контролира много строго, като единици са с по-малък или по-голям диаметър от желания. При работа отново се отделят фини частици и прах, макар и не в такива количества, както при чуковите мелници. Тези шредери са подходящи за мокри материали и такива с високо съдържание на органика заради захранващия механизъм, липсата на необходимост от пресяване след обработка и силното взаимодействие с режещия елемент, което не позволява влажните органични отпадъци просто да преминат незасегнати през машината.

Двувалови шредери
Нискоскоростните двувалови шредери разполагат с два вала с фиксирани зъбци или режещи елементи, въртящи се обикновено със скорост между 10 и 60 об./мин. Ротациите им могат да бъдат програмирани и всеки вал може да бъде независим от другия ротор. Разрязването на отпадъците може да се осъществи между двата ротора или между ротора и фиксирани плочи. Почти всички машини от този вид се захранват гравитационно, като зъбците захващат и издърпват материалите към роторите. Много рядко може да се стигне до блокиране на шредера поради високия въртящ момент на валовете. По-леките и обемисти материали обаче могат да се задържат върху роторите, тъй като зъбците не могат да ги захванат. Този проблем може да бъде елиминиран чрез смяна на посоката на въртене на роторите за кратък период от време.


 


По-големите нискоскоростни хидравлични шредери могат да обработват от 50 до над 100 т/ч твърди битови отпадъци в зависимост от желания размер на получаваните частици и плътността на третираните материали. Благодарение на смяна на местоположението на зъбците и плочите могат да се получат компоненти с широк диапазон на диаметъра – типично от 20 до 45 см или повече. Конфигурацията на валовете и плочите позволява на фините частици и по-малките парчета да преминат през машината, без да встъпят в контакт с режещата повърхност, което намалява степента на износване. Това понякога осигурява възможност за преминаване на по-дълги и тесни компоненти през шредера, без да се стигне до редуциране на размера им. В допълнение, зъбците могат да издърпат и големи, гъвкави предмети, които също да преминат незасегнати през шредера. Нискоскоростните агрегати генерират малко прах, но размерът на получаваните частици може да варира в много широки граници. По принцип, колкото по-малък е размерът на зъбците, толкова по-контролиран е процесът на раздробяване на материалите.

Тенденции
Една от новостите на пазара са шредерите с кръстосан поток, които не раздробяват отпадъците чрез традиционно използваните зъбци и остриета, а ги разтрошават с помощта на въртяща се верига. Тези машини могат да бъдат използвани за електрическо и електронно оборудване, например хладилници, автомобилни части, пластмасови и метални опаковки, композити, гориво от отпадъци (RDF), тонер касети, отпадъчна дървесина и много по-малки отпадъци като консервни кутии и кенчета от напитки. Обикновено преди разтрошаване не се изисква висока степен на разглобяване на електрическото оборудване, единствено е необходимо ръчно да бъдат отстранени монитори, LCD дисплеи и стъклени плоскости.

Освен ефективността, търсещите да закупят шредер се интересуват и от енергийната консумация на машината. Все по-големите екологични предизвикателства, пред които е изправен светът днес, определят необходимостта от това индустрията да е наясно с отпечатъка си върху околната среда. Функционирането на голямо оборудване като шредиращите машини е свързано с високо енергопотребление. Затова шредерите с по-висока енергийна ефективност са с предимство пред конкурентните продукти. Клиентите не само ще са спокойни, че избирайки такава машина, ще намалят въглеродния си отпечатък, но са наясно и че експлоатационните й разходи са по-ниски, което я превръща в по-атрактивна дългосрочна инвестиция.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленостТехнически статии

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

Всяка година от целулозно-хартиеното производство в ЕС се генерират близо 11 млн. т отпадъци, включващи дървесни остатъци, различни видове утайки и пепели. Кои са най-подходящите методи за оползотворяването и обезвреждането им, четете в статията.

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритетИнтервю

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

В специално интервю за списанието кметът на общината обобщава ползите от възприетия нов подход за управление на отпадъците и разкрива подробности около участието в ЕКООБЩИНА 2018.

Производство на гориво от отпадъци (RDF)Технически статии

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

От статията може да научите кои са технологиите за получаване на RDF от смесено събрани твърди битови отпадъци и как предварителното третиране влияе върху най-важните характеристики на горивото.

В края на март - водещото специализирано изложение за управление на отпадъци и рециклиране Save the PlanetСъбития

В края на март - водещото специализирано изложение за управление на отпадъци и рециклиране Save the Planet

Деветото издание на Save the Planet отново ще събере на едно място най-интересните идеи и предложения на водещи в международен аспект доставчици на решения за рециклиране и управление на отпадъци. Ще се проведе между 27 до 29 март 2018 г. в Интер Експо Център в София.

Съоръжения за изгаряне на отпадъциТехнически статии

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Секторът за термично третиране на отпадъци търпи забележително технологично развитие през последните няколко години – разработват се решения, които намаляват разходите и същевременно предлагат по-добри екологични характеристики. Статията представя принципите на работа на основните видове съоръжения, широко използвани за изгаряне на най-различни отпадъци - инсинератори с решетка и с флуидизиран слой, и ротационни пещи.

Оборудване за механично третиране на отпадъциТехнически статии

Оборудване за механично третиране на отпадъци

Mеханичната обработка включва използването на различни машини за сепариране, намаляване на размера на частиците, сортиране и компактиране на отпадъците. Тези процеси подпомагат предварителното третиране и позволяват отделянето на рециклируемите материали.

Нови шредери за отпадъци WEIMA PowerLine и FineCutФирмени статии

Нови шредери за отпадъци WEIMA PowerLine и FineCut

В навечерието преди Международния технически панаир в Пловдив специалистът в шредирането WEIMA представя напълно обновените си едновалови шредери за отпадъци. Проектираните за универсална употреба WEIMA PowerLine 3000 с мощно хидравлично задвижване ще бъдат показани на изложението.

AUWA Рисайклинг България, Франц Грос: В България трябва да се ускори прилагането на нови технологии за рециклиранеИнтервю

AUWA Рисайклинг България, Франц Грос: В България трябва да се ускори прилагането на нови технологии за рециклиране

Изпълнителният директор на AUWA Рисайклинг България представя дейността на компанията и споделя впечатленията си от българския пазар.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top