Всички статии за Отпадъци


Сметосъбираща и сметоизвозваща техника

Сметосъбираща и сметоизвозваща техника Технически статии


Сметосъбиращата техника е обичайна гледка по улиците в урбанизираните териотрии. От материала може да научите интересни подробности за конструкционните характеристики на различните видове камиони за събиране и извозване на битови отпадъци.

Прочетете цялата публикация
Кои са иновациите в управлението на отпадъците през тази година?

Кои са иновациите в управлението на отпадъците през тази година? Фирмени статии


Прочетете цялата публикация
Продуктови премиери в управлението на отпадъците: кои фирми ще участват на Save the Planet 2019?

Продуктови премиери в управлението на отпадъците: кои фирми ще участват на Save the Planet 2019? Фирмени статии


Прочетете цялата публикация
община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци Интервю


От разговора с кмета на Пловдив може да научите повече за актуалните и вече реализираните проекти в областта на устойчивото управление на различните групи отпадъци, генерирани на територията на общината.

Прочетете цялата публикация
Рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци Технически статии


При стартирането на рециклиране на строителни отпадъци обикновено се започва с тези, за които вече съществуват вторични пазари. В много случаи това е инертната фракция, но в някои държави членки това са металите или дървесината.

Прочетете цялата публикация
Инсталации за сортиране на отпадъци

Инсталации за сортиране на отпадъци Технически статии


Статията представя най-разпространените технологии за сортиране на битови отпадъци, предимствата и недостатъците на ръчните и автоматизираните процеси и прилаганите подходи в сортиращите инсталации.

Прочетете цялата публикация
Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП Технически статии


Все по-интензивното земеделие и производство на храни в световен мащаб водят до генерирането на огромни количества странични продукти и отпадъци. В случай че отделянето на отпадъчни продукти не може да се предотврати, могат да бъдат приложени технологии като компостиране, анаеробно разграждане, изгаряне и др.

Прочетете цялата публикация
ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци Бизнес


Тези заключения за най-добри налични техники предоставят на националните власти техническата основа за определяне на условията на разрешителните за експлоатация на инсталациите.

Прочетете цялата публикация
Шредери – технологични новости

Шредери – технологични новости Технически статии


Повишаването на нивото на оползотворяване на отпадъците е сред главните движещи сили за осъществяване на прехода към кръгова икономика. Това е един от факторите, обуславящ разработването на новите и по-ефективни машини за рециклиране.

Прочетете цялата публикация
Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост Технически статии


Всяка година от целулозно-хартиеното производство в ЕС се генерират близо 11 млн. т отпадъци, включващи дървесни остатъци, различни видове утайки и пепели. Кои са най-подходящите методи за оползотворяването и обезвреждането им, четете в статията.

Прочетете цялата публикация
Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет Интервю


В специално интервю за списанието кметът на общината обобщава ползите от възприетия нов подход за управление на отпадъците и разкрива подробности около участието в ЕКООБЩИНА 2018.

Прочетете цялата публикация
Производство на гориво от отпадъци (RDF)

Производство на гориво от отпадъци (RDF) Технически статии


От статията може да научите кои са технологиите за получаване на RDF от смесено събрани твърди битови отпадъци и как предварителното третиране влияе върху най-важните характеристики на горивото.

Прочетете цялата публикация

 


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top