Резултати от търсене на: компостиране

Анаеробната инсталация за отпадъци в Бургас е на етап проектиране

... перколата, газово хранилище, както и мобилно оборудване. Инсталацията за компостиране ще има 6 тунела. От преработените отпадъци чрез специална ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира изграждането на първата компостираща инсталация за биоотпадъци в област Пловдив

... върху 32 декара като използваната технология ще е откритото компостиране на купове, покрити с полупропусклива мембрана. На обекта ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира изграждането на компостираща инсталация в Пазарджик

... ", заяви кметът на община Пазарджик Тодор Попов. Съоръжението за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, както ... още

http://ecology-bulgaria.com

Осем общини изграждат инсталации за отпадъци по ОПОС

... капацитет 15 500 тона годишно и инсталация за аеробно компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет 3000 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Save the Planet представя ефективни шредери, компостиращи инсталации и сметосъбираща техника

... могат да се запознаят с модерни решения за шредиране, компостиране и събиране на отпадъци. "Elte GPS е с дебют ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Пловдив търси доставчик на оборудване за третиране на отпадъци

Община Пловдив обяви обществена поръчка за доставка на оборудване, машини, съоръжения и обзавеждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци. Предметът на поръчката включва доставка на: челен товарач – 1 бр ... още

http://ecology-bulgaria.com

Индустриален Ethernet кабел Etherline Robust за ХВП

... в машиностроенето, медицинската техника, оборудване за автомивки, инсталации за компостиране, производството на храни и напитки, особено в техника за ... още

http://electrical-bulgaria.com

Инсталации за третиране на отпадъци ще бъдат изградени в Елхово и Болярово

... предварително третиране на битови отпадъци и за рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци В проекта, който трябва ... още

http://ecology-bulgaria.com

Софийска вода търси оператор поддръжка водоснабдителни съоръжения

... дървета, както и дейности свързани с тяхното изнасяне и компостиране Механично почиства водохващания, каптажи и шахти Извършва аварийна и ... още

http://water-bulgaria.com

Община Доспат търси доставчик на машини за обработка на отпадъци

... за инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране. Предмет на поръчката е доставка, осъществявана ... необходимите машини за функционирането на инсталацията за компостиране и инсталацията за предварително третиране на смесено ... още

http://ecology-bulgaria.com

Чипровци и Георги Дамяново изграждат компостираща инсталация

Нова компостираща инсталация с капацитет 2130 тона ще бъде изградена за общините Чипровци и Георги Дамяново. Съоръжението ще преработва разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци и ще обслужва 5500 жители. Инвестицията в проекта възлиза на ... още

http://ecology-bulgaria.com

84% от отпадъците в София се оползотворяват

... община Йорданка Фандъкова при проверка на програмата за домашно компостиране в с. Железница, район "Панчарево". По стартиралата през 2010 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Свиленград представи проекта си за компостираща инсталация

... осигури допълнителна инфраструктура за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Това ще допринесе за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ден на отворените врати на Регионалното депо за отпадъци в Габрово

... запознаят с процедурите по третиране на отпадъците – сепариране и компостиране, и да получат подробна информация за разделното им събиране ... още

http://ecology-bulgaria.com

Севлиево, Дряново и Сухиндол с проект за инсталации за третиране на отпадъци

... реализацията на проекта. Договорът предвижда две инсталации за компостиране на територията на Севлиево и Дряново и изграждане на ... площадка за компостиране на място за община Сухиндол. Компостиращите инсталации са ... още

http://ecology-bulgaria.com

Още седем общини с нови инсталации за третиране на отпадъци

... среда и водите Нено Димов, проектът включва инсталации за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци и за предварително третиране ... още

http://ecology-bulgaria.com

Кръговата икономика бе основна тема на конференцията "Да печелим от отпадъци"

... от Софийски университет (СУ), която представи иновативни технологии за компостиране, както и експертът от Столичното предприятие за третиране на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Септември откри търг за изграждане на компостираща инсталация

... авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура. Капацитетът на компостиращата инсталация ... транспротирането на зелени отпадъци до площадката за компостиране от цялата община. Прогнозната стойност на поръчката ... още

http://ecology-bulgaria.com

Френски експерти представиха възможности за устойчиво управление на хранителни отпадъци

... комуникационна кампания, която подпомага и експерименталното въвеждане на колективното компостиране на входа на кооперациите и в споделените градинки, в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Оползотворяването на биоотпадъци сред акцентите на Save the Planet

... висока степен на разлагане. • Мобилни и стационарни машини за компостиране – извършват механично и механично-биологично третиране на биоотпадъци и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Седем общини изграждат инсталации за преработка на отпадъци

... Септември, съобщават от МОСВ. Проектът включва три инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община раздава безплатни контейнери за домашно компостиране

... обяви инициатива за безплатно раздаване на контейнери за домашно компостиране, които гражданите да разположат в дворовете на къщите или ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ подписа договори за четири нови инсталации за отпадъци

... Петрич. По проекта ще бъдат изградени две инсталации - за компостиране с кацитет 4150 тона годишно и за предварително третиране ... още

http://ecology-bulgaria.com

Виа Експо удължи срока за отстъпка при заявка за участие в Save the Planet 2018

... запознаят и с иновациите при технологиите и оборудването за компостиране, третирането на замърсени почви, рециклиранеъо, депонирането, получаването на енергия ... още

http://ecology-bulgaria.com

Холандски производител на филтри за биологично третиране на газове търси партньори

... производители. Филтрите могат да намерят приложение в инсталации за компостиране, пречиствателни станции за отпадъчни води, земеделски предприятия, кланици и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Универсални кабеловодещи вериги

... метра, работните условия - от "чиста стая" до инсталации за компостиране, а пълнежът - от тънки захранващи кабели до тежки маркучи ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Откриха ново депо за битови отпадъци в регион Пазарджик

... се изграждането на втора клетка, инсталации за рециклиране и компостиране, както и рекултивация на досегашното сметище в Пазарджик. още

http://ecology-bulgaria.com

Виа Експо предлага отстъпка при ранна регистрация за Save the Planet 2018

... на събитието ще бъдат управлението на отпадъци - транспорт, третиране, компостиране, получаването на енергия от отпадъци, рециклирането и услугите в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Корозионно устойчиви вентилатори от Mietzsch

... миялни помещения, в селското стопанство, инсталации за депониране и компостиране, пречиствателни станции. Покривните вентилатори от пластмаса намират широко приложение ... още

http://hvac-bulgaria.com

Lapp Group представи нов кабел от серията Unitronic

... употреба в медицинската технология, в химическия сектор, инсталации за компостиране и пречистване на отпадъчни води. Обвивката на кабела се ... още

http://electrical-bulgaria.com

Община Дългопол откри търг за предварително третиране на отпадъци

... на смесени битови и зелени отпадъци, включващо сепариране/сортиране, компостиране/ферментация и транспортиране на количествата отпадъци за обезвреждане. В ... още

http://ecology-bulgaria.com

ГБИТК организира бизнес делегация "Технологии при депониране и рециклиране на отпадъци"

... и разделяне на отпадъци, инсталации за анаеробно разграждане и компостиране на биоотпадъци, центрове за рециклиране, производствени предприятия и други ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Пловдив стартира система за разделно събиране на растителни отпадъци

... и програма за намаляване образуването на отпадъци чрез домашно компостиране. Община Пловдив ще предостави около 300 бр. компостери на ... още

http://industryinfo.bg

Save the Planet ще се проведе за осми път през март

... , транспортни средства и технологии, оборудване за третиране на отпадъци, компостиране, депониране, енергия от отпадъци, рециклиращи системи и технологии и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Получаването на енергия от отпадъци ще е акцент на Save the Planet 2017

... . Посетителите ще могат да видят и високоефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Шест италиански компании търсят партньори на Save the Planet 2017

... и изграждане на анаеробни инсталации и инсталации за компостиране на биологични отпадъци, растителна и животинска биомаса, хранителни ... култури; машини и линии за тръбно силажиране и компостиране в проветриви big bag чували; патентован проект за ... още

http://industryinfo.bg

Иновации и доставчици на решения за превръщане на отпадъци в енергия и ресурси на Save the Planet

... предприятия в чужбина. Тя ще обхване теми като мобилно компостиране, микровълнова пиролиза на излезли от употреба гуми, иновативни технологии ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Ветрино търси фирма за предварително третиране на отпадъци

... третиране на отделената органична фракция (чрез процеси на компостиране/ферментация). Изисква се и третиране на зелените ... поддържане на обществени площи, паркове и градини чрез компостиране или анаеробно разграждане. Прогнозната стойност на поръчката ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха регионалното депо за битови отпадъци в Разлог

... му се предвижда и изграждането на площадка за уиндроу компостиране на събираните от четирите общини зелени отпадъци. Полученият компост ... още

http://ecology-bulgaria.com

Канален вентилатор VRK

... , перални, багрилни цехове, селскостопански производствени стопанства, като инсталации за компостиране и депониране. Характеристики: Висока химическа устойчивост Задвижване от двигател ... още

http://hvac-bulgaria.com

Мобилен малък вентилатор VRE MB

... , перални, багрилни цехове, селскостопански производствени стопанства, като инсталации за компостиране и депониране. Параметрите, които покриват продуктите на немската компания ... още

http://hvac-bulgaria.com

Откриха новото регионално депо край Велико Търново

... туризмът. Новото депо разполага с инсталации за неопасни отпадъци, компостиране и сепариране", заяви премиерът Бойко Борисов. още

http://ecology-bulgaria.com

Община Суворово търси фирма за третиране на смесени битови и зелени отпадъци

... третиране на отделената органична фракция чрез процеси на компостиране или ферментация. Зелените отпадъци от поддържане на ... и градини ще трябва да се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане. Общото количество генерирани смесени битови ... още

http://ecology-bulgaria.com

ОПОС 2014-2020 предвижда финансиране на инсталации за биоразградими отпадъци

... .) ще бъдат финансирани проектирането и изграждането на инсталации за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и на инсталации за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нови методи за третиране на утайки от ПСОВ в рамките на ОПОС 2014-2020

... време на форума. Различните методи могат да са изгаряне, компостиране, рекултивация на нарушени терени и др., като необходимите съоръжения ... още

http://water-bulgaria.com

Изложители и лектори от 12 различни държави ще вземат участие в Save the Planet

... на оборудване за третиране на хранителни отпадъци, съдове за компостиране и разделно сметосъбиране, редица иновативни решения за рециклиране на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Гурково търси доставчик на съдове за битови отпадъци

... . кошчета градински тип 2; 10 бр. компостери за домашно компостиране - 330 литра. Прогнозната стойност на поръчката е 25 090 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Пловдив избира доставчик на контейнери за разделно събиране и компостери

... контейнери за разделно събиране на биоотпадъци, компостери за домашно компостиране, контейнери и везна за оборудване на площадка за предване ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Суворово откри търг за третиране на зелени и битови отпадъци

... органична фракция. Зелените отпадъци трябва да се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане. Прогнозната стойност на поръчката е 300 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Ветрино откри търг за предварително третиране на СБО и зелени отпадъци

... третиране на отделна органична фракция (чрез процеси на компостиране/ферментация), и третиране на зелените отпадъци от ... поддържане на обществени площи, паркове и градини чрез компостиране или анаеробно разграждане. Прогнозната стойност на поръчката е ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Девня търси фирма за предварително третиране на СБО

... за оползотворяване и третиране на отделната органична фракция чрез компостиране/ферментация. Годишното количество смесен битов отпадък, което се генерира ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха регионалната система за управление на отпадъците на Панагюрище

... проекта са изградени депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, стопански двор с приемна зона и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха регионалното депо за ТБО на Перник

... инсталация за сепариране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци. "С изграждането на Регионалната система за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Индустриални вентилатори от висококачествени пластмаси

... и биологично пречистване на отпадъци и процеси на компостиране, както и от пречиствателни станции или инсталации за ... пречиствателни станции, като и инсталации за биогаз, за компостиране и депониране. Радиални вентилатори Радиалните вентилатори са от ... още

http://hvac-bulgaria.com

Община Плевен избира оператор на система за управление на отпадъците

... отпадъци, третиране чрез сепариране, оползотворяване на зелени отпадъци чрез компостиране, депониране на отпадъци в клетка № 1, временно съхраняване на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Разработват проект за превръщане на София в зелена столица на Европа

... 2030 г., програма за насърчаване на намаляването на отпадъците, компостиране и рециклиране и др. Инициативният комитет по проекта с ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат регионално депо за над 29 млн. лева в община Благоевград

... депото, инсталация за предварително сепариране на отпадъците, съоръжение за компостиране на зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура. Вторият етап обхваща ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Казанлък откри търг за изграждане на съоръжение за компостиране

... и монтажни работи по общо изграждане на съоръжение за компостиране. Обектът на обществената поръчка е проектиране, строителство, ... и въвеждане в експлоатация на площадка за открито компостиране на зелени битови отпадъци на площадката на общинското ... още

http://ecology-bulgaria.com

13 пречиствателни станции за отпадъчни води и 4 регионални системи за управление на отпадъците се изграждат в Северна България

... система за управление на отпадъци във Видин. Съоръжението осигурява компостиране на биоразградимите отпадъци и депониране по екологосъобразен начин в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заработи новата претоварна станция в Карнобат

... на станцията с изграждане на инсталации за сепариране и компостиране в бъдеще. още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира първата фаза на регионално депо за отпадъци край с. Хаджидимитрово

... до регионалното съоръжение, третиране чрез инсталации за сепариране и компостиране, рециклиране на част от отпадъците, отделяне и съхранение на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Бизнес делегация за Waste Expo 2015 в САЩ

... на отпадъци, строителство на сметища, технологии и оборудване за компостиране, управление на медицински отпадъци и др. В тазгодишното издание ... още

http://ecology-bulgaria.com

Въвеждат в експлоатация депото във Видин

... мониторинг, електронна везна, обходни пътища, охранителни канавки); – инсталация за компостиране; – съоръжение за оползотворяване на строителни отпадъци; – закриване и рекултивация ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ахмед Арабов, Биокомпост БГ: Компостирането е най-ефективният метод за опазване на околната среда

... за динамично, аеробно, активно и пасивно компостиране в затворени системи за производство на биокомпост ... технология са: приготвяне на биосместа; активно компостиране (стерилизиране); пасивно компостиране (зреене плюс стабилизиране). Продуктът е ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инсталацията в Хан Богров е произвела над 4 хил. тона компост

Инсталацията за преработване на зелени и био отпадъци в Хан Богров е произвела общо 4200 тона компост от въвеждането си в експлоатация през януари 2014 г. досега, съобщиха от Столична община. От началото на настоящата година са продадени 3840 тона ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Перник избира оператор на система за управление на отпадъци

... предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране". Избраният изпълнител ще осъществява приемане на ... , предварително третиране чрез сепариране, оползотворяване чрез компостиране на зелени отпадъци, депониране, временно съхраняване ... още

http://ecology-bulgaria.com

Регионалната система за отпадъци в Перник е на финален етап

... е завършено на 90%, а заводът за сепариране и компостиране на битови отпадъци - на 94%. Това съобщи министърът на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Успешно издание на Save the Planet отчитат от Виа Експо

... , ангажирана с производството на енергия от отпадъци, сортиране, балиране, компостиране, инсталациии за анаеробно разлагане. В зала 2 на ИЕЦ ... още

http://ecology-bulgaria.com

Тече шестото издание на Save the Planet 2015

... в областите: мениджмънт на отпадъци (събиране, транспортиране, третиране, обезвреждане, компостиране), рециклиране (рециклиращи системи и технологии, продукти от рециклирани материали ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откри се шестото издание на Save the Planet

... представят най-актуалните решения за рециклиране, оползотворяване, събиране, транспорт, компостиране и третиране на различни видове отпадъци. Сред участниците в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Наближава крайният срок за представяне на годишни отчети за отпадъци

... транспортиране, събиране, оползотворяване и/ли обезвреждане, предварително третиране, депониране, компостиране, анаеробно разграждане, МБТ на отпадъци и др. Задължените лица ... още

http://ecology-bulgaria.com

Финансират 19 проекта в конкурс за зелени идеи

... , създаване на градинка с почви от специфичен процес на компостиране в градска среда и др. „В страната има явна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Отпадъците като ресурс във фокус на Save the Planet 2015

... представят най-актуалните решения за рециклиране, оползотворяване, събиране, транспорт, компостиране и третиране на различни видове отпадъци. Основни теми в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проект за пасивна детска градина в Бургас

... нужди и за управление на отпадъците (разделно събиране и компостиране). Отоплителната инсталация ще бъде водна, с принудителна циркулация. Проектът ... още

http://industryinfo.bg

Общините ще използват отчисленията за отпадъци и за проекти в изпълнение

... на отпадъците, като изграждането на съоръжения за рециклиране, сепариране, компостиране и др. За да се възползват от тази възможност ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира изграждането на регионална система за управление на отпадъците край Самоков

... , инсталация за сепариране на отпадъците, както и инсталация за компостиране на „зелени” отпадъци. Експлоатационният период на първата клетка на ... още

http://ecology-bulgaria.com

МС прие Национален план за управление на отпадъците до 2020 г.

... на Националния план ще осигури изграждането на съоръжения за компостиране и анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци, както и създаването ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира изграждането на регионалното депо във Варна

... рамките на проекта ще бъдат изградени и инсталации за компостиране на зелени отпадъци и за рециклиране на строителни отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Хасково избира доставчик на ескплоатационно оборудване за депо

... сепариране на отпадъци с производство на RDF, инсталацията за компостиране на зелени отпадъци и депото за неопасни отпадъци. По ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира изграждането на регионална система за управление на отпадъците в Луковит

... първа клетка на регионално депо, площадка за сепариране, зелено компостиране и рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад за ... още

http://industryinfo.bg

Започна строителството на регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора

... , система за улавяне на газовете, инсталации за сепариране и компостиране, общински център за рециклиране, както и изграждане на три ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община град Добрич търси фирма за експлоатацията на регионалното депо

... възстановяване на материали (сепарираща инсталация) и/или 9инсталация за компостиране и/или депониране), е 57 000 т/год., от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заводът за третиране на отпадъци в София се изгражда по график

... комисия и кметът Фандъкова са посетили и инсталациите за компостиране на зелени и биоотпадъци в Хан Богров. При огледа ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започва изграждането на регионалното депо за отпадъци в Стара Загора

... център за рециклиране и инсталация за сепариране и закрито компостиране. Избраният изпълнител чрез открита процедура за обществена поръчка е ... още

http://ecology-bulgaria.com

Отвориха врати 8 специализирани изложения в Интер Експо Център

... технологии и оборудване за третиране, събиране, обезвреждане, рециклиране и компостиране на отпадъци. Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия ... още

http://industryinfo.bg

Модерни технологии са включени в изграждането на депото в Бучино

... за депониране на опасни отпадъци, сепарираща инсталация, площадка за компостиране на опасни отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води, площадка ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат регионална система за управление на отпадъците във Велико Търново

... с капацитет 50 хил. тона годишно, както и за компостиране с капацитет от 28 хил. тона годишно са елементите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Луковит търси изпълнител на изграждането на Регионален център за управление на отпадъците

... център за рециклиране, пречиствателна станция за инфилтрат, инсталация за компостиране на „зелени отпадъци”. Поръчката ще се изпълнява с договор ... още

http://ecology-bulgaria.com

МС определи реда за разделно събиране на битовите биоотпадъци

... контейнери, с оглед последващото им рециклиране в съоръженията за компостиране и регламентиране на реда и начина за изчисляване степента ... още

http://ecology-bulgaria.com

Компостирането отклонява 40% от отпадъците по пътя към депата

... ще научите интересни факти за предизвикателствата, процеса на компостиране и ползите от него. Фирмата ще участва в ... Joraform. Какъв е интересът към уредите за професионално компостиране? Всички ресторанти, столове за обществено хранене, детски градини ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нова система за управление на отпадъци в Плевенско

... на ново регионално депо, инсталация за сепариране, инсталация за компостиране и център за предаване на опасни отпадъци на площ ... още

http://ecology-bulgaria.com

От началото на 2014 г. започва работа инсталацията на Хан Богров

... при последната проверка на изграждането на инсталацията за компостиране на площадка Хан Богров. Предвижда се най-късно ... депото за неопасни отпадъци Садината и инсталацията за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. При експлоатацията се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждането на инсталацията за биологично третиране Хан Богров върви по график

... разграждане на разделно събраните „био“ (хранителни) отпадъци с последващо компостиране. още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждането на регионалното депо за ТБО в Габрово навлиза в интензивна фаза

... сепариране на отпадъци; почти напълно е изградена площадката за компостиране; изградени са експлоатационни и контролни пътища; във финален етап ... още

http://ecology-bulgaria.com

Предстои обществено обсъждане на наредби за управлението на биоотпадъците

До 25 юли НСОРБ събира становища по във връзка с предстоящото обществено обсъждане, което се организира от Министерството на околната среда и водите. То ще бъде фокусирано върху разглеждането на две наредби, изключително важни за дейността на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Провериха доставката и монтажа на ново оборудване на Хан Богров

... дейности приемане на отпадъците и предварителна механична обработка, аеробно компостиране и окончателна обработка на компоста, както и инсталация за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ню Йорк започва да компостира хранителни отпадъци

... план за въвеждане на системи за компостиране, които трябва да оползотворяват близо 100 ... започнал е да работи и заводът за компостиране. Целта на кмета Майкъл Блумбърг, чийто ... . В първия си етап програмата за компостиране ще бъде доброволна, но по-късно ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Плевен подписа договор за консултантски услуги на депото за отпадъци

... , включващ ново регионално депо, инсталация за сепариране, инсталация за компостиране и център за предаване на опасни отпадъци, ще бъде ... още

http://ecology-bulgaria.com

29-31 май 2013 г. - Австрийски павилион и унгарско национално участие на специализираната изложба и конференция Save the Planet

... компании в областта на третиране на отпадъци, събиране, депониране, компостиране, транспортни средства, рециклиране и околна среда и консултантски услуги ... още

http://industryinfo.bg

29-31 май - Австрийски павилион и унгарско национално участие на специализираната изложба и конференция Save the Planet

... компании в областта на третиране на отпадъци, събиране, депониране, компостиране, транспортни средства, рециклиране и околна среда и консултантски услуги ... още

http://ecology-bulgaria.com

Save the Planet – навременното събитие в областта на отпадъците

... Чехия. Посетителите ще имат възможност да видят технологии за компостиране, видове отпадъци, подходи за управления на депа, транспортни средства ... още

http://ecology-bulgaria.com

Първа копка на проекта за изграждане на регионална система за управление на битови отпадъци в Перник

... се предвижда изграждането на инсталации за сепариране и компостиране на отпадъците, което ще даде възможност част от ... да се рециклира. През инсталацията за механично биологично компостиране ще се преработват растителните отпадъци, от които ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

Бургас стартира съвместен екологичен проект с турския град Къркларели

... на изпълнението му ще бъдат закупени системи за домашно компостиране, които ще се предоставят на жители в 10 населени ... още

http://ecology-bulgaria.com

Провежда се международен семинар за управление на биоотпадъците в страните от региона

... на околната среда и водите, Европейската асоциация за компостиране (ECN) и Международната асоциация за управление на ... , членове на ЕCN (оператори на съоръжения за компостиране, анаеробно разграждане, МБТ и представители на национални организации ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК подпомага държавите-членки в устойчивото управление на отпадъците

В Брюксел бе проведен семинар на високо равнище в помощ на страните от ЕС, които изостават по отношение на устойчивото управление на отпадъците. Целта е да се подпомогне оптимизирането на държавните политики за отпадъците чрез адаптирани пътни карти ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инсталацията на площадка Хан Богров готова до края на октомври

... взаимосвързани компоненти: депо за неопасни отпадъци; инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци; завод за механично-биологично ... в края на декември 2012 г.; инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, с капацитет 20 000 т/ ... още

http://industryinfo.bg

29-31 май - Ноу-хау от Австрия на Екофорума и изложбата за Югоизточна Европа 2013

... интегрирани фотоволтаици, интелигентните сгради, управление на отпадъци, ресурсна ефективност, компостиране и стратегии за минимизиране на отпадъците са сред другите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подписват договор за изграждането на завода за механично-биологично третиране на отпадъци в София

... включено изграждането на депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, както и изграждането на ... още

http://industryinfo.bg

Плевен изгражда регионален център за управление на отпадъците

... документация относно допълване на инвестиционно намерение с инсталация за компостиране, инсталация за сепариране и ЦПО (Център за предаване на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Балчик започва строителството на претоварна станция

... ) в града с инсталация за сепариране и съоръжение за компостиране на зелени отпадъци. В обхвата на строителството е включена ... още

http://industryinfo.bg

Община Балчик започва строителството на претоварна станция

... ) в града с инсталация за сепариране и съоръжение за компостиране на зелени отпадъци. В обхвата на строителството е включена ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Смолян реконструира депото за отпадъци

... на оборудване за изграждане на инсталация за сепариране и компостиране на ТБО на площадката на регионалното депо Смолян, провеждане ... още

http://industryinfo.bg

Община Смолян реконструира депото за отпадъци

... на оборудване за изграждане на инсталация за сепариране и компостиране на ТБО на площадката на регионалното депо Смолян, провеждане ... още

http://ecology-bulgaria.com

Система ще управлява отпадъците в региона Варна - Аксаково

... ще се изградят депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, както и рециклиране на строителни отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Система ще управлява отпадъците в региона Варна - Аксаково

... ще се изградят депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, както и рециклиране на строителни отпадъци ... още

http://industryinfo.bg

Започват изграждането на регионално депо за отпадъци в Хасково

... сепариране с годишен капацитет 42 076 т, инсталация за компостиране на „зелени“ отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води, довеждаща ... още

http://industryinfo.bg

Започват изграждането на регионално депо за отпадъци в Хасково

... сепариране с годишен капацитет 42 076 т, инсталация за компостиране на „зелени“ отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води, довеждаща ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подписаха договор за строителството на регионална система за управление на отпадъците в Габрово

... изграждане на стопански двор, площадка за открито компостиране и за сепариране на отпадъци, изграждане на ... и транспортиране на отпадъците, насърчаване на домашното компостиране и оползотворяване на рециклируемите отпадъци. Периодът на експлоатация ... още

http://industryinfo.bg

Подписаха договор за строителството на регионална система за управление на отпадъците в Габрово

... изграждане на стопански двор, площадка за открито компостиране и за сепариране на отпадъци, изграждане на ... и транспортиране на отпадъците, насърчаване на домашното компостиране и оползотворяване на рециклируемите отпадъци. Периодът на експлоатация ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подписаха договори за регионални системи за управление на отпадъците в Панагюрище, Бяла и Добрич

... предвижда изграждането на клетка за битови отпадъци, съоръжение за компостиране на зелени отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците, довеждаща ... още

http://industryinfo.bg

Подписаха договори за регионални системи за управление на отпадъците в Панагюрище, Бяла и Добрич

... предвижда изграждането на клетка за битови отпадъци, съоръжение за компостиране на зелени отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците, довеждаща ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подписаха договор за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Плевен

... от регионално депо Плевен, инсталация за сепариране, съоръжение за компостиране, център за приемане на опасни и други отпадъци и ... още

http://industryinfo.bg

Подписаха договор за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Плевен

... от регионално депо Плевен, инсталация за сепариране, съоръжение за компостиране, център за приемане на опасни и други отпадъци и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Първата клетка на новото депо в Плевен ще е готова до 2015 г.

Първата клетка на новото регионално депо за битови отпадъци в Плевен трябва да бъде пусната в експлоатация до 2015 г. Новото депо ще бъде разположено на площ от около 200 декара и ще обслужва над 180 000 души от общините Плевен, Долни Дъбник, Долна ... още

http://industryinfo.bg

Първата клетка на новото депо в Плевен ще е готова до 2015 г.

Първата клетка на новото регионално депо за битови отпадъци в Плевен трябва да бъде пусната в експлоатация до 2015 г. Новото депо ще бъде разположено на площ от около 200 декара и ще обслужва над 180 000 души от общините Плевен, Долни Дъбник, Долна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Правят първа копка на системата за управление на отпадъците в регион Бургас

... от регионалното депо, монтиране на съоръжения за сепариране, открито компостиране, рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад за временно ... още

http://industryinfo.bg

Правят първа копка на системата за управление на отпадъците в регион Бургас

... от регионалното депо, монтиране на съоръжения за сепариране, открито компостиране, рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад за временно ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проведе се 39-та Асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България

... университет - консултант по проекта, представи технология на компостиране на зелени отпадъци на открита площадка, а технология за ... бе организирано посещение и демонстрация на площадката за компостиране на зелени отпадъци от обществените места в Добрич ... още

http://industryinfo.bg

Проведе се 39-та Асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България

... университет - консултант по проекта, представи технология на компостиране на зелени отпадъци на открита площадка, а технология за ... бе организирано посещение и демонстрация на площадката за компостиране на зелени отпадъци от обществените места в Добрич ... още

http://ecology-bulgaria.com

За 20 години АСЕКОБ се превърна в мярка за професионализъм и колегиалност

... в страната се въвежда система за разделно събиране и компостиране на зелени отпадъци от паркове и градини. Проектът цели ... още

http://ecology-bulgaria.com

Управлението на отпадъци е перспективен за страната ни бизнес

... обаче е необходимо утайката да бъде стабилизирана - чрез компостиране, например Интервю с Донка Ангелова, управител на Анес- ... обаче е необходимо утайката да бъде стабилизирана - чрез компостиране, например. Утайките са изключително атрактивни и в още ... още

http://ecology-bulgaria.com

BACKHUS стана част от немската компания Eggersmann

... , специалист в изработката на професионални писти и машини за компостиране, ще обедини силите си с Еggersmann – лидерът в ... да разшири гамата от различни машини и съоръжения за компостиране”, допълват те. От Recycling Bulgaria коментират, че по ... още

http://ecology-bulgaria.com

BACKHUS стана част от немската компания Eggersmann

... , специалист в изработката на професионални писти и машини за компостиране, ще обедини силите си с Еggersmann – лидерът в ... да разшири гамата от различни машини и съоръжения за компостиране”, допълват те. От Recycling Bulgaria коментират, че по ... още

http://industryinfo.bg

Изграждат модерна инсталация за биологично третиране на отпадъците в София

... компанията допълват, че за все по-актуалния процес на компостиране на зелени и/или хранителни отпадъци, Recycling Bulgaria е ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат модерна инсталация за биологично третиране на отпадъците в София

... компанията допълват, че за все по-актуалния процес на компостиране на зелени и/или хранителни отпадъци, Recycling Bulgaria е ... още

http://industryinfo.bg

Община Монтана търси доставчик на специализирана техника към завода за сепариране и компостиране

... на техника за обслужването на завода за сепариране и компостиране на битови отпадъци в града. В рамките на поръчката ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Монтана търси доставчик на специализирана техника към завода за сепариране и компостиране

... на техника за обслужването на завода за сепариране и компостиране на битови отпадъци в града. В рамките на поръчката ... още

http://industryinfo.bg

Община Хасково внесе проект за изграждане на система за управление на отпадъците

... неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъци, инсталация за компостиране на зелени отпадъци и ще бъде построена необходимата довеждаща ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Хасково внесе проект за изграждане на система за управление на отпадъците

... неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъци, инсталация за компостиране на зелени отпадъци и ще бъде построена необходимата довеждаща ... още

http://industryinfo.bg

Изграждат регионална система за управление на отпадъците в Аксаково

... регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране и инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и ... механично и биологично третиране и инсталация за компостиране на зелените отпадъци ще намали многократно депонираните отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат регионална система за управление на отпадъците в Аксаково

... регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране и инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и ... механично и биологично третиране и инсталация за компостиране на зелените отпадъци ще намали многократно депонираните отпадъци ... още

http://industryinfo.bg

Започват изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регионите Луковит и Разлог

... които ще бъдат изградени първа клетка, площадка за компостиране на зелени отпадъци, довеждаща и вътрешна инфраструктура за ... център за рециклиране – РЦУО Луковит, инсталация за зелено компостиране и претоварна станция – Тетевен. Ще бъде изграден и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започват изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регионите Луковит и Разлог

... които ще бъдат изградени първа клетка, площадка за компостиране на зелени отпадъци, довеждаща и вътрешна инфраструктура за ... център за рециклиране – РЦУО Луковит, инсталация за зелено компостиране и претоварна станция – Тетевен. Ще бъде изграден и ... още

http://industryinfo.bg

Откриват новоизградена сепарираща инсталация за битови отпадъци в Монтана

... за изграждането на сепарираща инсталация за битови отпадъци и компостиране на биологичните отпадъци на обща стойност 9,1 млн ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриват новоизградена сепарираща инсталация за битови отпадъци в Монтана

... за изграждането на сепарираща инсталация за битови отпадъци и компостиране на биологичните отпадъци на обща стойност 9,1 млн ... още

http://industryinfo.bg

Започва предоставянето на нови компостери за домашно компостиране

... Искър бяха предоставени нови компостери, предназначени за фамилно компостиране. Те се предоставят по проект на Столичната ... Даниела Райчева. Проектът на Столичната община за фамилно компостиране обхваща всички 24 столични района. В районните ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започва предоставянето на нови компостери за домашно компостиране

... Искър бяха предоставени нови компостери, предназначени за фамилно компостиране. Те се предоставят по проект на Столичната ... Даниела Райчева. Проектът на Столичната община за фамилно компостиране обхваща всички 24 столични района. В районните ... още

http://industryinfo.bg

Въвеждат продуктова такса за всички найлонови торбички от октомври

... торбичките, които отговарят на изискванията към опаковките, оползотворявани чрез компостиране и биологично разграждане, определени с българския стандарт EN 13432 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Въвеждат продуктова такса за всички найлонови торбички от октомври

... торбичките, които отговарят на изискванията към опаковките, оползотворявани чрез компостиране и биологично разграждане, определени с българския стандарт EN 13432 ... още

http://industryinfo.bg

Стартира проектирането и строителството на инсталацията за биологично третиране на площадка Хан Богров

... внедряването на инсталацията за биологично третиране, включваща съоръжения за компостиране и анаеробно разграждане. Годишният капацитет на инсталацията е 44 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира проектирането и строителството на инсталацията за биологично третиране на площадка Хан Богров

... внедряването на инсталацията за биологично третиране, включваща съоръжения за компостиране и анаеробно разграждане. Годишният капацитет на инсталацията е 44 ... още

http://industryinfo.bg

Разширяват сметището във Въглен за 30 млн. лв.

... ще бъде изградена модерна клетка заедно с инсталация за компостиране на отпадъците, както и цялостната прилежаща инфраструктура - електропроводи, водопроводи ... още

http://ecology-bulgaria.com

Разширяват сметището във Въглен за 30 млн. лв.

... ще бъде изградена модерна клетка заедно с инсталация за компостиране на отпадъците, както и цялостната прилежаща инфраструктура - електропроводи, водопроводи ... още

http://industryinfo.bg

Изпълнението на строителството на регионалното депо в Ботевград изпреварва срока с една година

... и едрогабаритни отпадъци, инсталация за сепариране и инсталация за компостиране. Депото ще обслужва 56 000 души от общините Ботевград ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изпълнението на строителството на регионалното депо в Ботевград изпреварва срока с една година

... и едрогабаритни отпадъци, инсталация за сепариране и инсталация за компостиране. Депото ще обслужва 56 000 души от общините Ботевград ... още

http://industryinfo.bg

Инспектират строителството на регионалното депо в Ботевград

... бъде изграден Регионалнен център за рециклиране, включващ инсталация за компостиране, инсталация за рециклиране на строителни отпадъци, посетителски център и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инспектират строителството на регионалното депо в Ботевград

... бъде изграден Регионалнен център за рециклиране, включващ инсталация за компостиране, инсталация за рециклиране на строителни отпадъци, посетителски център и ... още

http://industryinfo.bg

11 фирми кандидатстват за строежа на завода за отпадъци

Общо 11 фирми кандидатстват за строител на завода за механично-биологично третиране на отпадъците в София, съобщи БТА. Според заместник-кмета по екология Мария Бояджийска до края на август ще бъде избран изпълнителят на строителството, а до края на ... още

http://ecology-bulgaria.com

11 фирми кандидатстват за строежа на завода за отпадъци

Общо 11 фирми кандидатстват за строител на завода за механично-биологично третиране на отпадъците в София, съобщи БТА. Според заместник-кмета по екология Мария Бояджийска до края на август ще бъде избран изпълнителят на строителството, а до края на ... още

http://industryinfo.bg

Нова технология за производство на енергия чрез преработка на отпадъци

Учени в Университета Дейвис в Калифорния (UC Davis) изобретиха технология, чрез която твърди битови отпадъци могат да се правръщат във възобновяема енергия. Професорът по биологичен и земеделски инженеринг Руихонг Жанг разработва технологията за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нова технология за производство на енергия чрез преработка на отпадъци

Учени в Университета Дейвис в Калифорния (UC Davis) изобретиха технология, чрез която твърди битови отпадъци могат да се правръщат във възобновяема енергия. Професорът по биологичен и земеделски инженеринг Руихонг Жанг разработва технологията за ... още

http://renewables-bulgaria.com

Нова технология за производство на енергия чрез преработка на отпадъци

Учени в Университета Дейвис в Калифорния (UC Davis) изобретиха технология, чрез която твърди битови отпадъци могат да се правръщат във възобновяема енергия. Професорът по биологичен и земеделски инженеринг Руихонг Жанг разработва технологията за ... още

http://industryinfo.bg

Започват изграждането на регионално депо и претоварна станция в Ракитово

... и транспортиране на отпадъците; съоражения за предварително третиране – компостиране, сортиране и сепариране; център за рециклиране; прекратяване на ... 20 дка ще бъдат изгадени площадки за сепариране, компостиране и на отпадъците. Предвижда се да бъде ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започват изграждането на регионално депо и претоварна станция в Ракитово

... и транспортиране на отпадъците; съоражения за предварително третиране – компостиране, сортиране и сепариране; център за рециклиране; прекратяване на ... 20 дка ще бъдат изгадени площадки за сепариране, компостиране и на отпадъците. Предвижда се да бъде ... още

http://industryinfo.bg

Заводът за отпадъци в София ще отговаря на всички изисквания за екологичност

... млн. евро. Първото съоръжениe на бъдещия завод е за компостиране на растителни и хранителни отпадъци с капатицет 24 000 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Компостиращата инсталация на прощадката в Хан Богров ще бъде изградена от Егерсман&Ко

Българо-немското обединение Егерсман&Ко е обявено за победител в конкурса за изпълнител на Столична община за проектирането и строителството на инсталация за биологично третиране на площадка в Хан Богров. Изграждането на инсталацията е в изпълние на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Компостиращата инсталация на прощадката в Хан Богров ще бъде изградена от Егерсман&Ко

Българо-немското обединение Егерсман&Ко е обявено за победител в конкурса за изпълнител на Столична община за проектирането и строителството на инсталация за биологично третиране на площадка в Хан Богров. Изграждането на инсталацията е в изпълние на ... още

http://industryinfo.bg

Столична община стартира нов етап от проект за фамилно компостиране

... стартира следващ етап от изпълнението на проект за фамилно компостиране. То ще се извършва в домакинствата във всичките 24 ... още

http://industryinfo.bg

Столична община стартира нов етап от проект за фамилно компостиране

... стартира следващ етап от изпълнението на проект за фамилно компостиране. То ще се извършва в домакинствата във всичките 24 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Екофорум Save the Planet за Югоизточна Европа

... за третиране на отпадъци, депа, проектиране, строителство и контрол, компостиране, управление на отпадъците. В сесията “Eнергия от отпадъци” ще ... още

http://industryinfo.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top