Резултати от търсене на: анализ на води

Фирмени уебинари, е-събития и обучения за индустрия през МАРТ 2021 г.

МАРТ 2021 г. Уебинари, е-събития и обучения за индустрия през МАРТ 2021 г. ПРЕПОРЪЧАНИ СЪБИТИЯ: Уебкаст на тема "Новата моноблок шкаф-система VX SE на Rittal" Уебинар на тема "Festo Simplified Motion Series" Кога: 5 март 2021 г., 14:00-14:40 ч. ... още

https://industryinfo.bg

Модулна система за мониторинг на качеството на водата тип 8905 от Burkert

Системата за мониторинг на качеството на водата тип 8905 от Burkert предоставя лесен достъп до всички налични измервания, благодарение на цифровите интерфейси и удобния дисплей. Тя изисква минимални и предвидими разходи за поддръжка и осигурява ... още

https://automation-bulgaria.com

Проведе се Годишната среща по проекта за сравнителен анализ на ВиК дружествата

От 28 до 29 януари т. г., в Правец, се проведе 6-ата Годишна среща по проекта за сравнителен анализ (бенчмаркинг) на ВиК дружествата в България, съобщиха организаторите от Българската асоциация по водите (БАВ). В мероприятието взеха участие ... още

https://water-bulgaria.com

50% отстъпка на продукти от Autodesk

КАД Пойнт обяви промоция на годишен и тригодишен абонамент за продукти на Autodesk: Fusion 360 и Fusion 360 Team Participant, и също за годишен абонамент на Fusion 360 – Manufacturing Extension и Fusion 360 – Generative Design Extension. "Клиентите ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

на индустриални клиенти"" href="https://water-bulgaria.com/article/2634-sofiyska-voda-tarsi-ekspert-kontrol-na-industrialni-klienti-" target="_blank"> Софийска вода търси експерт "Контрол на индустриални клиенти"

Функции и отговорности: Следи изпълнението на графика за обследване на търговски клиенти, заустващи в канализационната мрежа, като изготвя справки за пътни листа Оказва съдействие и предоставя информация на определени отдели в компанията Извършва ... още

https://water-bulgaria.com

Полски производител на оборудване за пречистване на отпадъчни води търси партньори

Полска компания, специализирана в производството на пречиствателни станции за отпадъчни води, сепаратори, помпени станции и резервоари за дъждовна вода, търси партньори за сключване на споразумения за дистрибуция и производство. Компанията е на ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода се акредитира по най-новия стандарт за компетентност на лаборатории

Лабораторно-изпитвателният комплекс (ЛИК) на Софийска вода се акредитира по последната версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и от 19 август вече работи съгласно неговите по-високи изисквания. Обхватът на новата акредитация позволява на ... още

https://water-bulgaria.com

БиЕмДжи Дейта и КАД Пойнт проведоха семинар за решения на Autodesk за ВиК мрежи

На 24 Април т. г. БиЕмДжи Дейта и КАД Пойнт, съвместно с Българската асоциация по водите (БАВ), проведоха практически семинар с част от продуктовата гама на Autodesk за строително-информационното моделиране (BIM). Участниците в семинара имаха ... още

https://water-bulgaria.com

ИАОС откри процедура за пробонабиране и анализ на органични замърсители в повърхностни води

Изпълнителната агенция по околна среда откри обществена поръчка с предмет "Извършване на анализ на приоритетни вещества във води от Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители". ... още

https://industryinfo.bg

Iconics презентира продуктови новости на семинар в София

На 13 март т. г. Iconics проведе семинар на тема "Connected Intelligent for Smart Operations" в София, съобщиха от фирма Атикс, дистрибутор на Iconics за България. Посетителите имаха възможност да се запознаят с най-новите решения, предлагани от ... още

https://automation-bulgaria.com

МОСВ откри търг за актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на водите

Министeрството на околната среда и водите обяви обществена поръчка за актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на повърхностните и подземните води по две обособени позиции. В обхвата на поръчката по двете обособени позиции ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода търси доставчик на анализатор за общ органичен въглерод

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка на лабораторен анализатор за общ органичен въглерод (TOC) и общ неорганичен въглерод (TIC) в питейни и повърхностни води според стандарт EN 1484. Изискванията включват: да е компактна система, с ... още

https://industryinfo.bg

ИАОС откри търг за анализ на приоритетни вещества във води и седименти

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) обяви обществена поръчка за извършване на анализ на приоритетни вещества във води и седименти, посочени в Приложение 2 от Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода търси лабораторен специалист - класически методи

Отговорности: Извършва изпитвания на постъпилите в съответния сектор на ЛИК проби Осигурява проследимост на резултатите от изпитване Докладва аналитичните резултати незабавно след получаването им Води стриктно записи като попълва приложимите ... още

https://water-bulgaria.com

КСИК обсъди напредъка по националната стратегия за адаптация към климатичните промени

Експертите от Координационния съвет по изменение на климата (КСИК) обсъдиха постигнатия до момента напредък в изготвянето на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата. По време на заседанието, ръководено от зам.-министъра на ... още

https://industryinfo.bg

HAMMER - защита от воден удар

Работейки в ArcGIS, AutoCAD, MicroStation или като самостоятелни приложения, Haestad продуктите в линията на Bentley Systems продължават да доставят върхови постижения при проектиране, управление и поддържане на мрежи за питейна вода, канализация, ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на анализатор за питейно-битови води

Софийска вода обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на анализатор за общ органичен въглерод (TOC Analyser) и на светлинен микроскоп с дигитална камера за нуждите на ... още

https://industryinfo.bg

ЛТИ представи апаратура за изследване на води на Вода София 2018

Лабораторна Техника Инженеринг (ЛТИ) участва в 12-ото издание на изложението Вода София, което се проведе между 27 и 29 Март т. г. в Интер Експо Център, София. На фирмения си щанд компанията представи общолабораторна и специализирана апаратура за ... още

https://industryinfo.bg

Rutronik: Електронна защита на автомобилни електроинсталаци до 48 V

Ралф Хикл и Уве Ран, Rutronik Elektronische Bauelemente Все повече механични функции се изпълняват електрически и довеждат типичната 12-волтова автомобилна електроинсталация до границите на нейните възможности. 48-волтовата електроинсталация поема ... още

https://electronics-bulgaria.com

ЧЕЗ търси ръководител на оперативен център Сливница

Отговорности: Организира и ръководи работите по поддържането и експлоатацията на електросъоръженията на територията на Оперативния център,като носи отговорност за срочното и качествено изпълнение; Дава мотивирани предложения за ремонт и ... още

https://industryinfo.bg

налитика 2017"" href="https://industryinfo.bg/article/19542-firma-t-e-a-m-provede-specializirani-seminari-analitika-2017-" target="_blank"> Фирма Т.Е.А.М. проведе специализирани семинари "Аналитика 2017"

През юни Т.Е.А.М. за поредна година организира два специализирани семинара "Аналитика 2017", посветени на анализа на питейни води и безопасността на храните, съобщиха от компанията. Темата на първия семинар, "Анализ на питейни води", привлече гости ... още

https://industryinfo.bg

Проведе се петата годишна среща с ключови клиенти и организации от ядрения сектор на ЕнергоСервиз

На 22 и 23 юни т. г. в ЕнергоСервиз АД организира петото издание на превърналата се в традиционна годишна среща с ключови клиенти в РИУ Правец Ризорт. Тази година събитието бе с разширена тематика поради големия интерес в предишните издания. ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ВиК Ловеч избира фирма за мониторинг на води

Водоснабдяване и канализация – Ловеч стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от дружеството. ... още

https://water-bulgaria.com

ИАОС стартира нов проект за мониторинг на води

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) започва нов проект на стойност над 5 млн., в рамките на който ще се извършва мониторинг на 12 нови органични вещества във води, седименти и биота. За целта ще бъде закупена прецизна измервателна ... още

https://industryinfo.bg

Представиха резултатите по проект за мониторинг на морските води

На заключителна конференция, състояла се на 20 април т. г. във Варна, бяха представени резултатите по проект "Подобрен мониторинг на морската вода" (IMAMO), финансиран по Програма БГ02 от Финансовия механизъм на Европейското икономическо ... още

https://industryinfo.bg

Сръбска компания за ВиК проектиране и управление на проекти предлага партньорство

Сръбска компания, предлагаща консултантски услуги и управление на проекти във водния сектор и обработката на градски отпадъчни води търси партньори в страните от Европейския съюз. В момента дружеството развива дейност както на местния пазар, така в ... още

https://water-bulgaria.com

Одобриха докладите от първа фаза на прединвестиционните проучвания за ВиК

Докладите по първа фаза от разработването на регионални прединвестиционни проучвния за водоснабдяване и канализация бяха разгледани и одобрени на три заседания на Технически експертен съвет в Министерството на регионалното развитие и ... още

https://water-bulgaria.com

Международен симпозиум за хидро сензори и софтуери HydroSen Soft

Международният симпозиум за хидро сензори и софтуери HydroSen Soft ще се проведе между 28 февруари и 3 март 2017 г. в Мадрид, Испания. Симпозиумът ще бъде придружен от изложение за нови техники и автоматизирани системи за събиране и анализ на данни ... още

https://water-bulgaria.com

Стартира пилотен проект на модерна система за контрол на речни води

Стартира пилотен проект на модерна система за контрол на речни води, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Проектът е на стойност 7 млн. лв. и е финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020”. Системата за ... още

https://water-bulgaria.com

МТГ търси мениджър по качеството

Във връзка с увеличаване обема на производствената си дейност МТГ търси амбициозен и отговорен професионалист за позицията мениджър качество. Успешният кандидат е необходимо да притежава висше техническо образование и да познава стандарта ISO 9001: ... още

https://industryinfo.bg

Mеждународно изложение за опазване на околната среда и природните ресурси Ecofair

Между 12 и 14 октомври т. г. в Белград за 13-ти път ще се състои международното изложение за решения за опазване на околната среда и природните ресурси Ecofair. Организатор на събитието е Belgrade Fair. Основните теми на изложението са опазване на ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист координация на мрежата и статистиката

Задължения и отговорности: Разработва и предлага режимни параметри; настройки на релейната защита и автоматика; мерки за оптимизиране на разпределителната мрежа; баланси и прогнози за сезонните режими; графици за режими при недостиг на мощност ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

на отпадъчни води"" href="https://water-bulgaria.com/article/2021-nacionalen-seminar-prechistvane-na-otpadachni-vodi-" target="_blank"> Национален семинар "Пречистване на отпадъчни води"

Българската асоциация по водите (БАВ) организира национален семинар "Пречистване на отпадъчни води", който ще се проведе на 29 и 30 септември т.г. в село Старосел, община Хисар. "Пречистването на отпадъчните води е главна цел на БАВ и на фирмите, ... още

https://water-bulgaria.com

МОСВ ще изготви Национална стратегия за адаптация към изменението на климата

На 1 септември т. г. се проведе третото заседание на Националния експертен съвет по изменение на климата, което бе ръководено от зам.-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова. На дневен ред бе обсъждането на Техническото задание за ... още

https://industryinfo.bg

Клаус Шибел, собственик на Schiebel Antriebstechnik: Европа трябва да покаже, че има и опита, и технологиите

Г-н Шибел, как се развива Вашата компания през последните десетилетия? В продължение на около 60 години Schiebel Antriebstechnik е лидер в разработването на електрически задвижвания. През последните 5 години ние се специализирахме в технологиите за ... още

https://automation-bulgaria.com

Delta представи широк спектър от решения за автоматизация и за контрол на енергопотреблението на Hannover Messe

Delta представи широк спектър от технически решения за автоматизация и за контрол на енергопотреблението по време на своето участие в Hannover Messe 2016. Основният акцент бе поставен върху енергийната ефективност - умни фабрики, “зелени” сгради, ... още

https://automation-bulgaria.com

Софийска вода избира лаборатория за анализ на проби от води и утайки

Софийска вода стартира процедура за избор на акредитирана лаборатория, която да извърши анализ на проби от води и утайки. Обособени са четири позиции: 1. Физикохимични и микробиологични показатели за анализ на питейна вода; 2. Радиохимични ... още

https://water-bulgaria.com

Delta IA демонстрира интелигентни решения за управление на производството и енергопотреблението на CIIF 2015

Под мотото “По-интелигентно решение – по-добро бъдеще” Delta представи новите си модели роботи от серия DRV90L с шарнирни ставни връзки и от серия DRS60L тип SCARA (роботизирана ръка с регулируема разтегателност, предназначена за сглобяване) на ... още

https://automation-bulgaria.com

BACS система за управление на батерии

GENEREX BACS продуктите са единствената система за управление на батерията в рамките на пазара, защитена с предпазител. Чрез силовите кабели, предпазителите позволяват на системата автоматично да изключи сензора за измерване от батерията в случай на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Kistler добави мрежова функционалност към своята платформа за подготовка на сигнали

Kistler представи своята обновена платформа за подготовка на сигнали (SCP), която осигурява надеждно функциониране на следения процес и може да засича още в ранен етап небезопасни изменения в работните условия на стационарни или монтирани на ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода със система за онлайн мониторинг на качеството на питейната вода

Високотехнологична система за онлайн мониторинг анализира качеството на питейната вода във всички точки от водопроводната мрежа на Софийска вода в реално време, а резултатите за физико-химичните й показатели са готови на всеки 15 секунди, обявиха от ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода избира доставчик на система за анализ на води

Софийска вода откри процедура за избор на доставчик, който ще извърши проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комбинирана, автоматична анализаторна станция за анализ на пречистени отпадъчни води. Станцията трябва да предлага ... още

https://industryinfo.bg

МРР започва анализ на ВиК системите в страната на стойност 40 млн. лв.

Министерството на регионалното развитие обяви процедура за избор на изпълнители, които ще извършат прединвестиционни проучвания на водоснабдителните и канализационните системи в 14 области в страната. Общата прогнозна стойност на поръчката е 40 млн ... още

https://water-bulgaria.com

МТГ търси мениджър качество

ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ – АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ” АД обединява водещи български заводи в областта на машиностроенето. Холдингът има утвърдени клиенти сред най-големите индустриални концерни в Западна Европа. Във връзка с нарастване на поръчките ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Започна 9-ото издание на Вода София

Днес в Интер Експо Център, София бе открито деветото издание на ежегодната специализирана изложба за водния сектор Вода София 2015. Събитието, организирано от Интер Експо Център съвместно с Wasser Berlin, ще продължи до 13 март (петък). В рамките на ... още

https://water-bulgaria.com

Булгартрансгаз избира фирма за пробонабиране и анализ на води

Булгартрансгаз стартира процедура за избор на фирма, която ще извърши пробонабиране и физико-химични анализи на води. Основното технологично оборудване, което е обект на поръчката, включва: газотурбокомпресорни агрегати, газомотокомпресори, ... още

https://industryinfo.bg

Апаратура за анализ на води от Thermo Scientific ще представи Аквахим на Вода София 2015

Аквахим ще презентира най-актуалните продукти на Thermo Scientific на Вода София 2015, съобщиха от компанията. В рамките на специализираната изложба, която ще се проведе от 11 до 13 март т.г., Аквахим ще представи новостите в оборудването за ... още

https://water-bulgaria.com

Имаме много идеи и голямо желание за работа, сътрудничество и развитие

Интервю с Мая Иршик, маркетинг мениджър на WAGO Kontakttechnik България Уважаема г-жо Иршик, каква беше 2014 година за WAGO Kontakttechnik? Годината бе интересна, променлива и наистина успешна за нас, въпреки че както за всички останали хора в ... още

https://electrical-bulgaria.com

Провежда се международна конференция по повод юбилея на ХТФ

Днес в София започва двудневната юбилейна международна научно–техническа конференция "65 години ХТФ и 15 години немскоезиково обучение", организирана от Хидротехническия факултет (ХТФ) на УАСГ. В рамките на събитието ще бъдат дадени насоки за бъдещи ... още

https://water-bulgaria.com

Морски звуци избира доставчик на система за мониторинг на води

Сдружението с нестопанска цел Морски звуци откри обществена поръчка за доставка на мобилна система за мониторинг на повърхностните води на Черно море. Плавателният съд трябва да е предназначен за минимум 8 души пасажери и да бъде с двигател с ... още

https://industryinfo.bg

ВиК Бяла търси доставчик на флокулант

ВиК Бяла провежда процедура за избор на фирма, която да извърши доставката на флокулант за обработка на утайките в пречиствателната станция за отпадни води на Севлиево. Веществото за дообработка е необходимо да осигурява при ползване такива ... още

https://industryinfo.bg

БАВ проведе семинар за качеството на питейните води

Българската асоциация по водите (БАВ) проведе двудневен семинар за качеството и контрола на питейните води на 25 и 26 септември т. г. в Слънчев бряг. „Темата за качеството и контрола на питейните води е водеща за България, въпреки че в последно ... още

https://water-bulgaria.com

Хайкад Инфотех внедри система за проектиране CATIA във фирма Илинден

Наскоро Хайкад Инфотех внедри система за проектиране CATIA V5 във фирма Илинден - производител на леярски машини за производство на алуминиеви отливки и на инструментална екипировка, част от компанията СРС Европа. „Фирмата е първият производител в ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Днес се закрива Булконтрола/Бултерм 2014

43-ото издание на специализираното изложение за контролно-измервателна техника Булконтрола/Бултерм се приключва днес в ИЕЦ, София. То се провежда паралелно с международната изложба Вода София от 28 до 30 май. 46 български фирми представиха ... още

https://industryinfo.bg

Siemens България представя актуални решения за водния сектор на Булконтрола и Вода София 2014

Актуални решения за водния сектор ще представи сектор Индустрия на Siemens България в тазгодишното издание на специализираните изложения Булконтрола и Вода София 2014, които ще се проведат от 28 до 30 май в Интер Експо Център, София. За трети ... още

https://industryinfo.bg

МОСВ откри търг за сервизно обслужване на система радиационен мониторинг на води

Министерство на околната среда и водите стартира процедура за избор на фирма, която ще извършва сервизно обслужване на автоматизирана система за радиационен мониторинг на води – р. Дунав в района на АЕЦ Козлодуй. Избраният кандидат ще извършва ... още

https://automation-bulgaria.com

Hach Lange представи нов модел преносим спектрофотометър

Hach Lange представи новия модел преносим спектрофотометър DR 1900. Той предлага пълния спектър от методи при дължина на вълната 340–800 nm и може да се използва с всички стандартни кювети. DR 1900 е насочен към широк спектър от приложения като ... още

https://industryinfo.bg

Лабтех представя решения на Hielscher Ultrasonics, WTW и Hirschmann на Булконтрола 2014

Лабтех ще вземе участие на изложението Булконтрола от 28 до 30 май в ИЕЦ, София. На своя щанд компанията ще представи ултразвукови хомогенизатори UP200Ht на Hielscher Ultrasonics, многопараметричен уред за анализ на питейни, промишлени и отпадни ... още

https://industryinfo.bg

МОСВ търси фирма за оценката на хидроморфологичното състояние на естествени водоизточници

Министерството на околната среда и водите започна процедура за избор на изпълнител, който да извърши оценката на хидроморфологичното състояние на ВТ от категории реки, езера и преходни води и да определи въздействието върху екологичното състояние от ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода избира доставчик на оборудване за анализ на питейна вода

Софийска вода откри обществена поръчка за проектиране, доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно-измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна вода, както и за автоматична анализаторна ... още

https://industryinfo.bg

БАВ търси Експерт по водите

Българската Асоциация по Водите търси Експерт по водите. Кандидатите трябва да подадат мотивационно писмо (expression of interest) и автобиография. И двата документа трябва да бъдат написани на английски език и изпратени в срок до 21.04.2014 г. на ... още

https://water-bulgaria.com

Doosan представи нова серия от хоризонталните центри PUMA

Южнокорейският производител Doosan Infracore представи новата серия хоризонталните центри Puma GТ 2100, съобщиха от Лазатек, представител на Doosan у нас. Моделите от серията PUMA GT 2100 заменят досега съществуващата PUMA 240. Според проиводителите ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Лабораторният изпитвателен комплекс на Софийска вода с подновена акредитация

Лабораторният изпитвателен комплекс на Софийска вода получи сертификат и заповед за акредитация за следващия 4-годишен период - до март 2018 г. Според експертите на дружстевото това удостоверява, че работата на лабораторията отговаря на изискванията ... още

https://industryinfo.bg

10-12 април - Предстои Каспийска международна изложба и конференция за водни технологии

В дните между 10 и 12 април в Баку ще се проведе второто издание на Каспийската международна изложба и конференция за водни технологии. Форумът е едниственото по рода си събитие в областта на водите, което се провежда в Каспийския регион и представя ... още

https://water-bulgaria.com

ВиК Габрово избира доставчик на тест-набори за химичен анализ за фотометри

ВиК Габрово откри търг за доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant, Pharo 100 и NOVA 60, химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели. Обособени са четири ... още

https://industryinfo.bg

Флуоресцентен анализатор на качеството на водата Horiba Scientific

Флуоресцентен анализатор на качеството на водата, модел Aqualog, производство на фирма Horiba Scientific (Jobin Yvon). Уникална едновременна система за абсорбционен и флуоресцентен анализ на качеството на водата с висока чувствителност, която е 100 ... още

https://water-bulgaria.com

4-5 март - Подготвя се следващото издание на Smagua 2014

XXI издание на международната изложба за води и напояване Smagua, както и 11-та изложба за околната среда, ще се проведат на 4 и 5 март 2014 г., в Сарагоса (Испания). Форумът ще даде възможност за обмяна на опит и запознаване с най-новите технологии ... още

https://water-bulgaria.com

Джобен спектрометър сканира храната за вредно съдържание

В САЩ изобретиха джобен спектрометър, който анализира съставките на храните и напитките и изпраща събраната информация директно към смартфон. Проектът за портативното устройство, наречено TellSpec, е дело на професор Изабел Хофман, а за реализацията ... още

https://industryinfo.bg

Бисер Системс и Корес представиха плаваща станция за хидрографски измервания

Бисер Системс разработи електронно оборудване и софтуер за комуникация на плаващата станция за хидрографски измервания Cores A1 по поръчка на фирма Корес. Автономното плавателно средство служи за измервания, проучвания в реки, вътрешни водоеми и в ... още

https://industryinfo.bg

Сименс и Хах Ланге организираха семинар за водния сектор

Специализиран технически семинар на тема "Комплексни решения за приложение във водния сектор с портфолиото на Siemens и Hach Lange" се проведе на 19 и 20 септември т. г. в СПА хотел Хисар. Той бе открит от Теодор Маринов, Сименс и Tine Zorz, Хах ... още

https://water-bulgaria.com

Последен срок за регистрация в семинара на Siemens и Hach Lange

Днес изтича крайният срок за регистрация в специализирания технически семинар на тема "Комплексни решения за приложение във водния сектор с портфолиото на Siemens и Hach Lange". Събитието ще се проведе на 19 септември т. г. в СПА хотел Хисар. То ще ... още

https://water-bulgaria.com

Благодарение на сътрудничеството си с Глобал-Тест предлагаме оптимални услуги на българските си клиенти

Тобиас Савченко, регионален мениджър Продажби в Европа, в специално интервю за сп. Инженеринг ревю и PowerIndustry-Bulgaria.com Уважаеми г-н Савченко, кои са последните технологични тенденции в областта на газовия анализ? Използваме електрохимични ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Подмяна на отоплителна инсталация в жилищна сграда

По повод запитване на наш читател за възможностите за подмяна на отоплителната инсталация в 14-етажна жилищна сграда в центъра на София, сп. ТД Инсталации и специализирания портал за ОВК HVAC-Bulgaria.com инициираха дискусия сред фирмите от ОВК ... още

https://hvac-bulgaria.com

Адаптивно външно осветление – структура и функционалност

Адаптивното улично осветление е техническа система, която реагира адекватно на промените на обстановката на улицата и околната среда, като доставя нужното количество и качество изкуствена светлина, за да бъдат осигурени условията на видимост, ... още

https://lighting-bulgaria.com

Провежда се 7-мото издание на специализираната изложба ВОДА СОФИЯ

Вчера, 29 май, в Интер Експо Център, София официално бе открито 7-мото издание на международната специализирана изложба ВОДА СОФИЯ, което ще продължи до 31 май. Традиционно в рамките на изложението се представят нови и ефективни технологии за ... още

https://water-bulgaria.com

29 – 31 май 2013 г. - Международна специализирана изложба ВОДА СОФИЯ 2013

7-мото издание на международната специализирана изложба ВОДА СОФИЯ ще се проведе от 29 до 31 май 2013 година в Интер Експо Център, София, съобщиха организаторите от Булгарреклама. Традиционно в рамките на изложението се представят нови и ефективни ... още

https://industryinfo.bg

Международна специализирана изложба ВОДА СОФИЯ 2013

7-мото издание на международната специализирана изложба ВОДА СОФИЯ ще се проведе от 29 до 31 май 2013 година в Интер Експо Център, София, съобщиха организаторите от Булгарреклама. Традиционно в рамките на изложението се представят нови и ефективни ... още

https://water-bulgaria.com

Иновации за устойчиво развитие ще покаже през месец май БУЛКОНТРОЛА

От 29 до 31 май 2013 г. в Интер Експо Център – София, ще се проведе за 42-и път международното В2В изложение БУЛКОНТРОЛА. За поредна година организаторите на форума от Агенция Булгарреклама ще съберат под един покрив български и чуждестранни ... още

https://industryinfo.bg

Стартираха специализираните изложби EE & ВЕ, Save the Planet, Булконтрола и Вода София

Вчера, 29 май, в Интер Експо Център – София, официално бяха открити специализираните изложения EE & ВЕ, Save the Planet, Булконтрола и Вода София, които продължават до петък, 31 май. Изложбата за EE & ВЕ се провежда за девета поредна година и по ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода набира кандидати за стажантската си програма

Софийска вода започна набирането на кандидати да ежегодната си лятна стажантска програма за т. г. Всяка година компанията прави анализ на нуждите от стажанти в различните направления на компанията и подбира кандидатите чрез контакт с университетите ... още

https://water-bulgaria.com

Изложение Булконтрола регистрира повече изложители

Регистрираните до момента фирми на 42-рото издание на изложението за технологии в областта на контролно-измервателната апаратура Булконтрола (29 - 31 май) надхвърлят броя на участниците от миналата година, съобщиха за Measurement-Bulgaria.com ... още

https://industryinfo.bg

ИАОС избира доставчик на лабораторно оборудване

Изпълнителната агенция по околна среда откри търг за доставка на общо лабораторно оборудване за изпитване на проби от околната среда и дооборудване на лабораториите за хидробиологичен мониторинг и генно модифицирани организми. Първата обособена ... още

https://industryinfo.bg

23-26 април - БАВ със собствен щанд на Wasser Berlin

От 23 до 26 април т. г. в Берлин ще се състои международният воден форум Wasser Berlin 2013, който се провежда веднъж на 2 години, съобщиха от Българска асоциация по водите (БАВ). По силата на взаимен договор на БАВ е предоставен щанд на изложбата ( ... още

https://water-bulgaria.com

Нова генерация дигитални контролери - SC

Универсална платформа за всички видове сонди и уреди за анализ - Намаляване на разходите - един контролер за всички параметри - Лесно инсталиране - локално или в мрежа - Перспективни - с възможности за надграждане - Възможност за индивидуално ... още

https://water-bulgaria.com

РИОСВ В. Търново търси оборудване за анализ на въздух и води

РИОСВ - Велико Търново стартира обществена поръчка за доставка и поддръжка на комплект апаратура за анализ на въздух и води, която включва анализатор за атмосферен въздух, анализатор за води, както и защитно облекло при химически и други аварии. ... още

https://industryinfo.bg

Петрич търси консултант за ПСОВ

Община Петрич стартира обществена поръчка за предоставяне на консултантски услуги за управление на проект за изграждане на пречиствателна станция за опадъчни води и съпътстващи колектори на гр. Петрич. В изготвеното прединвестиционно проучване са ... още

https://industryinfo.bg

Три пъти повече заетост в аутсорсинг индустрията до 2017 г. прогнозират от БАА

Три пъти ще се увеличи броят на заетите в аутсорсинг индустрията в България до 2017 г., предвиждат от Българска аутсорсинг асоциация. В момента в сектора работят между 12 и 15 хил. души, според данни на световната анализаторска компания McKinsey & ... още

https://industryinfo.bg

Съвременни решения и тенденции в областта на сградната автоматизация

Съвременните системи за автоматизация на сградни инсталации интегрират мониторингови, контролни, управляващи и оптимизационни функции. Мониторингът върху сградните системи е постоянен и обикновено в реално време, с цел осигуряване на коректно ... още

https://automation-bulgaria.com

Община Трявна обяви конкурс за инженеринг на водната инфраструктура в града

Община Трявна започна процедура за избор на изпълнител за цялостния инженеринг на пречиствателната станция за отпадни води, довеждащия колектор и довеждащата техническа инфраструктура на града. В дейностите по поръчката влизат изграждането на ... още

https://water-bulgaria.com

Siemens представи нов ултразвуков контролер за ниво

Направление Индустриална автоматизация на Siemens представи Sitrans LUT400 серия ултразвукови контролери с точност на измерване до един милиметър (0.04 инча). Новите контролери предлагат най-високата прецизност на пазара и гарантират постоянно точни ... още

https://automation-bulgaria.com

Топлофикация София търси анализатор за измерване на разтворен натрий

Топлофикация София стартира обществена поръчка за доставка на анализатор за непрекъснато измерване на разтворен натрий в много чисти води с автоматична температурна компенсация. Необоходимо е устройството да притежава възможност за директно ... още

https://electrical-bulgaria.com

Машинна безопасност

Електромеханични и безконтактни средства за защита на машини Строгите европейски регулаторни норми, въведени през последните няколко години, стимулират развитието на пазара на средства за машинна безопасност. Наскоро публикуван стратегически анализ ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

ВиК Русе набира оферти за извършване на анализ на питейната вода

Водоснабдяване и канализация – Русе обявява процедура за извършване на изпитвания на питейната вода от водопроводната мрежа в три групи – метали, органични вещества и радиологични показатели. Според изисквания на дружеството пробонабирането трябва ... още

https://water-bulgaria.com

Безжични сензорни мрежи

През последните няколко години безжичните сензорни мрежи провокират интереса на специалистите с големия брой теоретични и практически предизвикателства, свързани с приложните им възможности. Безжичната им архитектура позволява лесно измерване на ... още

https://automation-bulgaria.com

Беше обсъден проект на Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

Нормите за проектиране на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води бяха обсъдени на работна среща, в която участваха зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев, експерти от МРРБ и ... още

https://water-bulgaria.com

Община Марица подготвя проект за развитие на водната си инфраструктура

Община Марица обявява обществена поръчка за консултант по проект за Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води. Задачата на консуланта ще бъде да изготви проектно предложение и изготвяне на формуляр на община Марица (с. ... още

https://water-bulgaria.com

Инвестиционен проект за по-добро управление на водите стартират в Завет

Стартира процедурата за консултант, който да изготви проекта за изграждането на канализационна мрежа, пречиствателна станция и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на Завет. Средствата за проекта са безвъзмездна финансова помощ за ... още

https://water-bulgaria.com

Инвестиционен проект за по-добро управление на водите стартират в Завет

Стартира процедурата за консултант, който да изготви проекта за изграждането на канализационна мрежа, пречиствателна станция и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на Завет. Средствата за проекта са безвъзмездна финансова помощ за ... още

https://industryinfo.bg

Национално хранилище за ниско- и средноактивни РАО

По силата на международни и национални документи, българската държава носи отговорност пред своите граждани за безопасното управление на радиоактивните отпадъци, създадени на територията на страната. С този ангажимент е натоварено Държавно ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Сградни инсталации на Софарма Бизнес Тауърс

На 10 октомври т. г. в София бе открита новата бизнес и търговска сграда Софарма Бизнес Тауърс (СБТ). Сградата се отличава със заложените енергийно ефективни технологии. Софарма имоти АДСИЦ е вложил в реализацията над 50 млн. евро, според експерти ... още

https://automation-bulgaria.com

TLL Media стартира издаването на списание ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА е първото и единственото у нас двуезично българско списание за продукти и технологии за екология и инфраструктура. Списва се от специалистите, които от 15 години правят индустриалното списание на България – Инженеринг ревю ... още

https://industryinfo.bg

1 млн. евро влага Каолин в проект за енергоспестяване през 2011 година

Компанията Каолин е създадена през 1924 г. Дружеството се занимава с производство на широка гама продукти, които представляват различни разновидности на кварцов пясък, каолин, шамот, варовик и други. Компанията добива и преработва индустриални ... още

https://industryinfo.bg

Челопеч Майнинг планира увеличаване на производството след 2012 г.

Челопеч Майнинг е една от иновативните, добре управлявани и финансово стабилни компании в България. Приоритет в дейността са грижата за хората и околната среда. Осигуряването на безопасност при работа и въвеждането на съвременни технологии във ... още

https://industryinfo.bg

Изложение TERRATEC/ENERTEC 2011

На 25 и 26 януари 2011 г. ще се проведе изложението TERRATEC/ENERTEC 2011 в град Лайпциг, Германия. То ще бъде съпроводено от двустранни бизнес срещи, организирани по проект BE2WEEN, съфинансиран от Европейската комисия, в които се очакват ... още

https://industryinfo.bg

Експо Енергетика, Булконтрола и Вода София от 13 до 16 април

От 13 до 16 април 2010 г. Интер Експо Център - София бе домакин на международните специализирани изложби ЕКСПО ЕНЕРГЕТИКА, БУЛКОНТРОЛА и ВОДА СОФИЯ. „39-то издание на БУЛКОНТРОЛА с основни направления Буллабор и Булекология показа нововъведения в ... още

https://industryinfo.bg

Сервизът на металорежещи и металообработващи машини

Булмакметал Без осигурен сервиз един търговец няма шанс за продажба Пазарът на металорежещи машини у нас включва голямо разнообразие от модели и цени. Сред многообразието от предлагани машини, клиентът има трудната задача да избере най-подходящата ... още

https://industryinfo.bg

Проект за модернизация на задвижването и управлението на портален кран от Ехнатон

Клиент: Дунавски драгажен флот – Видин АД Съществуващо положение преди ремонта: Преди ремонта съществуват два основни проблема: оригиналната система за синхронизация на въжетата, осъществена чрез селсини, отдавна е извън строя; двигателят на ... още

https://industryinfo.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top