Резултати от търсене на: хранителни отпадъци

СО даде начало на инициатива за разделно събиране на хранителни отпадъци

... започна пилотна инициатива за насърчаване на разделното събиране на отпадъци от бита, в която са включени 300 домакинства от ... още

http://ecology-bulgaria.com

СO даде начало на кампания за намаляване на хранителните отпадъци

... , така и при евентуално изхвърляне на хранителни отпадъци. "Близо 20% от отпадъците ни са хранителни. На годишна база за миналата година ... това са малко над 600 000 т хранителни отпадъци. Това, което искаме да кажем на децата чрез тази ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Свиленград откри търг за доставка на съдове за разделно събиране на отпадъци

... на: кафяви съдове за събиране на разделно събрани хранителни биоразградими отпадъци с вместимост 240 л – 120 броя; зелени ... съдове за събиране на разделно събрани зелени биоразградими отпадъци с вместимост 240 л – 108 броя. Втората обособена ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Добрич търси фирма за събиране и извозване на отпадъци

... и транспортиране на биоотпадъци (хранителни и кухненски) до съоръжение за третиране, събиране и транспортиране на зелени отпадъци (събиране, раздробяване и ... още

http://ecology-bulgaria.com

отпадъци"" href="http://ecology-bulgaria.com/article/2484-kragovata-ikonomika-be-osnovna-tema-na-konferenciata-da-pechelim-ot-otpadaci-" target="_blank"> Кръговата икономика бе основна тема на конференцията "Да печелим от отпадъци"

... Тя запозна присъстващите с организацията на управлението на биоотпадъци (хранителни и зелени) на територията на Столична община. В ... хранителни технологии-Пловдив и др., бяха посветени на обмена на опит и добри практики в оползотворяването на отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

отпадъци" ще се проведе в София" href="http://ecology-bulgaria.com/article/2472-konferencia-da-pechelim-ot-otpadaci-shte-se-provede-v-sofia" target="_blank"> Конференция "Да печелим от отпадъци" ще се проведе в София

... и към фирмите, заети в сферата на строителството, големите хранителни вериги, хотелите, производителите на биопродукти. То ще даде ... чрез експерти на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци", проф. Яна Топалова, СУ "Св. Климент Охридски" – ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕС предвижда нови мерки за редуциране на морските отпадъци

... по отношение на съдовете, опаковките и обвивките за хранителни продукти съдовете за напитки и чашите, тютюневите изделия ... на риболовните уреди, които съставляват 27% от всички отпадъци по плажовете, ЕК планира да разшири съществуващата нормативна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Френски експерти представиха възможности за устойчиво управление на хранителни отпадъци

... акцентирано върху мерките за редуцирането на количествата хранителни отпадъци и възможностите за производство на компост и ... храни. Според експерта, за ограничаването на хранителните отпадъци от ключово значение са информираността и ангажираността ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община стартира кампания за редуциране на хранителните отпадъци

... реализира кампания за намаляване на генерираните от домакинствата хранителни отпадъци. Според проучвания на морфологичния състав, през ... пролетта и лятото количеството на хранителните отпадъци се увеличава поради консумацията на повече плодове ... още

http://ecology-bulgaria.com

Чешки производител на оборудване за биоотпадъци търси партньори

... за производство на биогорива. Решението е приложимо за хранителни отпадъци, утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води, ... странични животински продукти, отпадъци от селското стопанство и др. Допълнителна информация за ... още

http://ecology-bulgaria.com

В Пловдив стартира пилотен проект за събиране на хранителни отпадъци

... начало на пилотен проект за събиране и извозване на хранителни отпадъци от ресторанти, закусвални и кухни. Инициативата започна ... е информиран за точния час, в който събираните хранителни отпадъци трябва да бъдат предадени. "На санкции подлежат всички ... още

http://industryinfo.bg

207 000 тона твърди отпадъци са преработени в завода на София

... на площадка "Садината", на която се преработват твърдите битови отпадъци, както и на площадка "Хан Богров", където от ... на "Хан Богров" са преработени 5550 тона хранителни отпадъци и 8942 тона зелени отпадъци. От тях са произведени 5780 тона компост ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стадионът на Арсенал вече се захранва изцяло с възобновяема енергия

... и със система за рециклиране на вода, а всички хранителни отпадъци, генерирани на територията му, се изпращат към анаеробните инсталациии ... още

http://renewables-bulgaria.com

Община Пловдив стартира система за разделно събиране на растителни отпадъци

... изхвърляни растителни отпадъци – цветя, трева, листа, отпадъци от подрязване на храсти, дървени стърготини и някои хранителни отпадъци, като ... стартира и програма за намаляване образуването на отпадъци чрез домашно компостиране. Община Пловдив ще ... още

http://industryinfo.bg

Шведски производител на компостери търси дистрибутори

... специализирана в разработването и производството на компостери за хранителни отпадъци, търси дистрибутори. Компостерите се предлагат с капацитет от ... 75 до 2400 кг отпадъци седмично. За осъществяването на биологичния процес в ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

... прие нов проектозакон, съгласно който дялът на рециклираните отпадъци трябва да достигне 70% до 2030 г. Евродепутатите предлагат ... . Според документа, до 2030 г. 70% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани или подготвени за повторна употреба ... още

http://ecology-bulgaria.com

Шест италиански компании търсят партньори на Save the Planet 2017

... инсталации и инсталации за компостиране на биологични отпадъци, растителна и животинска биомаса, хранителни отпадъци, на органичната фракция от ТБО; проектиране на ... още

http://industryinfo.bg

Екологосъобразно събиране на опасни битови отпадъци в 22 общини

... модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци от домакинства" в общините Шумен, Разград, Съединение, ... обявявани на видно място в кметствата, магазините за хранителни стоки, сайтовете на общините и местните вестници. още

http://ecology-bulgaria.com

Изложители и лектори от 12 различни държави ще вземат участие в Save the Planet

... Швейцария в областта на оборудване за третиране на хранителни отпадъци, съдове за компостиране и разделно сметосъбиране, редица ... иновативни решения за рециклиране на пластмасови отпадъци, шредери с висока производителност и ниска консумация ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заводът за третиране на отпадъци в София се изгражда по график

Заводът за механично-биологично третиране на битовите отпадъци се изгражда според предварително установения график показа проверка ... Богров. При огледа е установено, че съоръженията за хранителни отпадъци са достигнали една трета от капацитета си на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пневматични оръдия срещу засводявания при насипни товари

... на въглища, варовик, строителни материали и смеси, отпадъци, земни маси, руди, зърно, хранителни материали и много други. Компанията подпомага своите ... още

http://automation-bulgaria.com

Новоизградена биогазова централа ще преработва отпадъците от к.к. Албена

... край Балчик ще преработва между 2000 и 3000 тона хранителни отпадъци. Предвидени са 1 млн. лв. за осигуряване на ... летен туристически сезон се очаква да започне преработването на отпадъци от заведения в черноморския комплекс Албена. Това съобщи Славчо ... още

http://renewables-bulgaria.com

200 тона компост е получен от инсталацията за преработка в Хан Богров

... тона хранителни отпадъци и близо 3000 тона зелени отпадъци са обработени в инсталацията за преработка на био- (хранителни) и зелени отпадъци в Хан ... още

http://ecology-bulgaria.com

Компостирането отклонява 40% от отпадъците по пътя към депата

... градински термокомпостери joraform от швеция. с какви видове отпадъци работят и какъв е крайният продукт? Компостерите на ... , техникуми, гимназии, колежи и университети произвеждат сериозни количества хранителни отпадъци на ден – между 10 и 100 кг. Те ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждането на инсталацията за биологично третиране Хан Богров върви по график

... система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община и е за преработване ... събраните „зелени“ отпадъци и производство на компост, както и анаеробно разграждане на разделно събраните „био“ (хранителни) отпадъци с последващо ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕП насърчава преминаването към ново поколение биогорива

... горива от източници като водорасли и определени видове отпадъци подкрепи Европейският парламент. Институцията постави таван на производството ... първо поколение (т. е. тези, произведени от хранителни култури) не трябва да надхвърлят 6% от окончателното ... още

http://renewables-bulgaria.com

Ню Йорк започва да компостира хранителни отпадъци

... трябва да оползотворяват близо 100 000 т хранителни отпадъци годишно. Това е около 10% от ... общия обем на хранителни отпадъци в мегаполиса. В някои квартали вече ... е целият град да започне да рециклира хранителни отпадъци до 2015 г. или 2016 г ... още

http://ecology-bulgaria.com

31 май - Презентация на механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, основаващо се на процеса КОМПОГАЗ

... част от МБТ-инсталациите обработват домакински отпадъци, отпадъци от градини и паркове, хранителни, ресторантски и пазарни отпадъци. Предназначението на една МБТ-система ... още

http://ecology-bulgaria.com

Европейският парламент призова за по-голям дял на ВЕИ

... третото поколение биогорива, които се основават на продукти от хранителни отпадъци. Повече от три четвърти от изразходваната енергия в ЕС ... още

http://renewables-bulgaria.com

Европейският парламент обсъжда промяна в източниците на биогорива

... на горива от отпадъци. Планът на Комисията включва налагането на таван на дела на биогоривата от хранителни култури. Това би ... следвало да стане с развитието на горива от отпадъци или остатъчни продукти ... още

http://industryinfo.bg

Европейският парламент обсъжда промяна в източниците на биогорива

... на горива от отпадъци. Планът на Комисията включва налагането на таван на дела на биогоривата от хранителни култури. Това би ... следвало да стане с развитието на горива от отпадъци или остатъчни продукти ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат модерна инсталация за биологично третиране на отпадъците в София

... обработва 20 хил. т растителни и 24 хил. т хранителни отпадъци годишно и да се получават компост и биомаса за ... по-актуалния процес на компостиране на зелени и/или хранителни отпадъци, Recycling Bulgaria е разработила ефективно решение, с което малки ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат модерна инсталация за биологично третиране на отпадъците в София

... обработва 20 хил. т растителни и 24 хил. т хранителни отпадъци годишно и да се получават компост и биомаса за ... по-актуалния процес на компостиране на зелени и/или хранителни отпадъци, Recycling Bulgaria е разработила ефективно решение, с което малки ... още

http://industryinfo.bg

11 фирми кандидатстват за строежа на завода за отпадъци

... се постигне намаляване на теглото на депонираните в сметището отпадъци до 50 процента, а обемът им ще се намали ... на 44 000 тона растителни и хранителни отпадъци годишно. Предстои завършването на депото за неопасни отпадъци. В средата на тази година ... още

http://ecology-bulgaria.com

11 фирми кандидатстват за строежа на завода за отпадъци

... се постигне намаляване на теглото на депонираните в сметището отпадъци до 50 процента, а обемът им ще се намали ... на 44 000 тона растителни и хранителни отпадъци годишно. Предстои завършването на депото за неопасни отпадъци. В средата на тази година ... още

http://industryinfo.bg

Софийска вода ще произвежда електроенергия от биоотпадъци

... и други биоотпадъци ще въведе Софийска вода. От хранителните отпадъци ще се получава биогаз, който може да бъде ... ток, ако бъде въведена нова технология за обработка на хранителни отпадъци. Специална машина ще отделя опаковката от продукта, като мачка ... още

http://renewables-bulgaria.com

Софийска вода ще произвежда електроенергия от биоотпадъци

... и други биоотпадъци ще въведе Софийска вода. От хранителните отпадъци ще се получава биогаз, който може да бъде ... ток, ако бъде въведена нова технология за обработка на хранителни отпадъци. Специална машина ще отделя опаковката от продукта, като мачка ... още

http://industryinfo.bg

Нова технология за производство на енергия чрез преработка на отпадъци

... ще преработва в природен газ средно 7,5 тона хранителни отпадъци на ден, изхвърляни от местните производители на храни ... да преработва, както течни, така и твърди отпадъци, включително хранителни и растителни отпадъци, хартия и картон. Според проф. Жанг ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нова технология за производство на енергия чрез преработка на отпадъци

... ще преработва в природен газ средно 7,5 тона хранителни отпадъци на ден, изхвърляни от местните производители на храни ... да преработва, както течни, така и твърди отпадъци, включително хранителни и растителни отпадъци, хартия и картон. Според проф. Жанг ... още

http://renewables-bulgaria.com

Нова технология за производство на енергия чрез преработка на отпадъци

... ще преработва в природен газ средно 7,5 тона хранителни отпадъци на ден, изхвърляни от местните производители на храни ... да преработва, както течни, така и твърди отпадъци, включително хранителни и растителни отпадъци, хартия и картон. Според проф. Жанг ... още

http://industryinfo.bg

Заводът за отпадъци в София ще отговаря на всички изисквания за екологичност

... на бъдещия завод е за компостиране на растителни и хранителни отпадъци с капатицет 24 000 т годишно. Втората инсталация ще ... обработва само зелени растителни отпадъци и ще приема 20 000 тона годишно. Остатъкът ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пречистване на отпадните води от хранително-вкусовата промишленост

... количества отпадни води, замърсени с биоразградими течни и твърди отпадъци. Това налага преди да бъдат отведени към градската ... (БПК и ХПК), съдържание на животински и растителни мазнини, хранителни вещества като азот и фосфати. Те могат да бъдат ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пречистване на отпадните води от хранително-вкусовата промишленост

... количества отпадни води, замърсени с биоразградими течни и твърди отпадъци. Това налага преди да бъдат отведени към градската ... (БПК и ХПК), съдържание на животински и растителни мазнини, хранителни вещества като азот и фосфати. Те могат да бъдат ... още

http://water-bulgaria.com

Резултати от търсене на: хранителни отпадъци

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top