Резултати от търсене на: утайки от ПСОВ

Община Пазарджик възлага разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи

... станция за отпадни води-Пазарджик (ПСОВ). Изпълнителят трябва да изгради разширение ... цялостна обработка на отпадъчните води и утайки - не се разрешават вариантни решения ... : Биохимична потребност от кислород - 25 мг/л; Химична потребност от кислород - 125 ... още

http://water-bulgaria.com

Хърватска компания търси партньори в областта на производството на енергия от отпадъци

... отпадъчни материали, както и в производството на енергия от утайки от ПСОВ, RDF- и SRF-гориво и други отпадъци с ... , алтернатива на изкопаемите горива, което се произвежда основно от отпадъци от търговския сектор – хартия, картон, дървесина, текстил и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Siemens и Hach Lange организираха шести годишен семинар за водния сектор

... при пречистване на отпадъчни води и утайки, които водят до икономии между 15 ... програмируеми логически контролери от серията Simatic в зависимост от сложността на задачата ... Бойков направиха демонстрация на СКАДА за ПСОВ и честотно управление на помпи и ... още

http://industryinfo.bg

отворяване на утайките от ПСОВ"" href="http://water-bulgaria.com/article/2424-vtora-konferencia-opolzotvoriavane-na-utaykite-ot-psov-" target="_blank"> Втора конференция "Оползотворяване на утайките от ПСОВ"

Втора национална конференция на тема "Оползотворяване на утайките от ПСОВ" ще се проведе на 27 и 28 септември ... и оползотворяване на постоянно нарастващите и трупащи се количества утайки от ПСОВ. В рамките на конференцията БАВ организира конкурс "Най ... още

http://water-bulgaria.com

Започна рехабилитацията на ВиК мрежата на Долна Митрополия

... . Това е най-мащабният проект от новия програмен период в сектор "Води ... Проектът включва и цялостна модернизация на ПСОВ-Плевен, към която ще се подават ... се осъществява анаеробно стабилизиране на получените утайки и производство на биогаз, който ... още

http://industryinfo.bg

БАВ организира курсове по третиране на отпадъчни води

... курс, посветен на третирането на утайките от пречиствателни станции за отпадъчни води, ще се ... 19 и 22 юни т. г. в ПСОВ-Пловдив. Вторият и третият курс , съответно ... и за биологично пречистване на отпадъчни води от населени места, ще се състоят между ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Варна търси фирма за приемане на утайки от ПСОВ

... избор на изпълнител, който да извърши приемане на утайки от пречиствателна станция за отпадъчни води, предназначение за биологична ... а, притежаващ разрешение за дейности по оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води, както и ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Бургас избира фирма за управление на производствени отпадъци

... и сита; 19 08 02 - отпадъци от пясъкозадържатели; 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води. Прогнозната стойност на поръчката ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Бургас търси доставчик на флокулант за обезводняване на утайки в ПСОВ

... доставка на флокулант – полиелектролит (прахообразен) за обезводняване на утайки в пречиствателните станции за отпадъчни води към ВиК Бургас ... време за разтваряне и зреене на разтвора – по-малко от 40 минути. Прогнозната стойност на поръчката е 340 000 ... още

http://water-bulgaria.com

Най-четените новини и продуктови оферти в Water-Bulgaria.com през 2016 г.

... по ОПОС 2014-2020 Нови методи за третиране на утайки от ПСОВ в рамките на ОПОС 2014-2020 Над 1 млрд ... отпадни води BentleyContextCapture за реалистично 3D моделиране на обекти от цифрови фотографии Саниращи пакери Vetter Потопяеми помпи за ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Пловдив откри търг за оползотворяване на утайки от ПСОВ

... 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места, генерирани в резултат на процесите в ПСОВ-Пловдив. Утайките са ... тяхна сметка и следва да бъде включено в предлаганата от тях крайна цена за тон. Прогнозната стойност на поръчката ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приеха изменения в наредбата за оползотворяване на утайки от ПСОВ

... в Наредбата за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието ... директива (86/278/ЕИО). Наредбата не разрешава внасянето на утайки от ПСОВ в ливади и пасища, ако в тях ще пашуват ... още

http://water-bulgaria.com

Китайска компания търси технология за третиране на утайки

... , които ще се генерират от новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води на предприятието. Очакваното количество утайки е 154 тона/ден ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нови методи за третиране на утайки от ПСОВ в рамките на ОПОС 2014-2020

55 хил. тона утайки от работата на пречиствателни станции за ... конференцията "Проблеми и решения на утайките от ПСОВ", организирана от БАВ на 10 май т.г. ... предложени и методи за третиране на образуваните утайки", заяви министърът на околната среда и ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира конференция за проблеми и решения на утайките от ПСОВ

... за генериране на утайки, да се разгледат съвременните методи за използване на утайките от ПСОВ като продукт, ... нарастващите количества утайки от ПСОВ. "Постоянно расте броят на новите ПСОВ и респективно се увеличават тоновете утайки, които трябва ... още

http://water-bulgaria.com

Декантер-центрофуги ANDRITZ D-series за обезводняване и сгъстяване на утайки

... пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), работещи денонощно без прекъсване, е ... ефективно обезводняване и сгъстяване на утайки Винтът на D-центрофугата е ... с отворени проходи намалява натоварването от утайката, и подобрява скоростта на ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Варна търси изпълнител за приемане на утайки от ПСОВ

... изпълнител за приемане на утайки от ПСОВ". Избраният изпълнител трябва да приема утайки от пречистване на отпадъчни води от населените места с ... Ежегодно образуващи се – 12 500 м3/година; Стари утайки на площадките за временно съхранение – 56 000 м3. ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха търг за изграждане на ПСОВ в Икономическа зона Божурище

... Програма за управление на утайките" и др. Част от необходимите дейности съгласно обявлението са изпълнение на строително- ... монтажни работи за изграждане на ПСОВ и съпътстващата техническа инфраструктура, доставки и монтаж на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приключи ВиК модернизацията в Луковит

... подобряване водния сектор в гр. Луковит", съобщиха от общинската администрация. Проектът, реализиран със средства по ... е ПСОВ-Луковит, включваща: блоксъоръжение 1, блоксъоръжение 2, битова сграда, механично пречистване, отводняване на утайки, входна ... още

http://water-bulgaria.com

Ахмед Арабов, Биокомпост БГ: Компостирането е най-ефективният метод за опазване на околната среда

... за компостиране на: мицели, отпадащи от антибиотичните производства; утайки от ПСОВ на инсталации за преработка и багрене ... ПХБ (полициклични ароматни въглеводороди и полихлорирани бифенили); утайки от ПСОВ и птицекланици; кланични отпадъци и трупове на ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЦПО към БАВ организира курс за оператори на ПСОВ

... курс за обучение на тема "Пречистване на отпадъчни води от населени места". Обучението е насочено към ВиК служители и ... води и третиране на утайки, както и съвременни системи за мониторинг и контрол на процесите в ПСОВ с фокус върху ... още

http://water-bulgaria.com

Евротех проведе семинар на тема „Чиста вода – жива планета”

... шнековите помпи (архимедов винт) от Andritz Atro, представени от Матиас Мюлер, търговски мениджър на ... презентира новостите в гамата сепарационни съоръжения от Andritz Separation за ГПСОВ, питейни и ... и третиране на утайки от немската компания Lutz-Jesco. още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Ловеч търси фирма за депониране на отпадъци и утайки от ПСОВ

... и депониране на формираните неопасни отпадъци от ПСОВ, както следва: 1. Отпадъци от решетки и сита с код по Наредба ... твърди минерални частици с органични вещества; 3. Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места с код по Наредба № 2 ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Сливен търси доставчик на реагенти за ПСОВ

... ПСОВ Сливен и химически реагент (полиелектролит) - флокулант за обезводняване на минерализирани утайки с шнекови преси. Доставката на всяко от ... си запазва правото да ги променя в зависимост от нуждите си. Предварителната стойност на поръчката е 760 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Двудневен курс разглежда ефективната експлоатация на ПСОВ

... Двудневен курс, насочен към експлоатацията на ПСОВ, провежда Центърът за професионално обучение " ... на пречиствателните станции са представени на участниците от проф. дтн инж. Румен Арсов, преподавател ... за анаеробно стабилизиране на утайки и др. още

http://ecology-bulgaria.com

ЦПО ВиК с курс за експлоатацията на ПСОВ

... експлоатацията на пречиствателните станции за отпадни води" подготвят от Центъра професионално обучение "Водоснабдяване и канализация" към ... технологични схеми и съоръжения за анаеробно стабилизиране на утайки и др. Крайният срок за записване е 12 ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Ловеч откри търг за транспортиране на отпадъци от ПСОВ

... сита, отпадъци от пясъкоуловители, утайки от пречистване на отпадни води от населени места. Натоварването се извършва в района на ПСОВ с товаро-подемно ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Бяла търси доставчик на флокулант

... каквито са посочени в протокола за анализ, издаден от лабораторията при пречиствателната станция. Това изискване важи за ... всяка от доставяните партиди. Предварително обявеното в процедурата количество ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Белица започна процедура за изграждане на ПСОВ

... ); изравнител; първичен утаител/силоз за утайки; биофилтър с потопена фиксирана биомаса; ... изграждането на довеждащ колектор до ПСОВ е необходимо да се извършат ... ревизионни шахти за кръгли канали от сглобяеми елементи- 37 бр. Предварителната ... още

http://ecology-bulgaria.com

ПСОВ Кубратово отбелязва 30 години

... г. 30 години от създаването си, съобщават от Софийска вода. Съоръжението работи непрекъснато от пускането си в ... нови технологии и отлични специалисти", коментират от Софийска вода. От дружеството предвиждат организирането на дни на отворени ... още

http://water-bulgaria.com

Община Петрич стартира процедура за изграждането на две пречиствателни съоръжения

... пречистване на битовите отпадни води от двете селища, с което значително ... както и аеробна стабилизация на утайките. ПСОВ с. Михнево ще има преливник, входна ... резервоар за пречистена вода, силоз за утайки и склад. Другото пречиствателно съоръжение в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Експерти от МОСВ ще коментират управлението на утайки за специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура

... България, ще представи темата Управление на утайки от пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ). Експерти от Министерството на околната среда и водите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура разширява тематичния си обхват

... в следните области: • решения за третиране на утайки от пречистване на отпадни води • контейнери, компактиращи контейнери, ... , обезводняване, изсушаване, изгаряне и отстраняване на утайки от ПСОВ. Изданието ще бъде отпечатано на луксозна хромова хартия ... още

http://industryinfo.bg

ВиК-Пловдив обяви процедура за третиране на утайки от отпадни води

... 08 05 – утайки от пречистване на отпадни води от населени места, получени от пречистване на отпадни води и предварително обезводнени от ПСОВ - Пловдив за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Специализиран курс за третиране на утайки от ПСОВ ще се проведе през март

... места") и индивидуални участници на тема "Третиране на утайки от ПСОВ". Обучението ще се проведе в дните между 17 и ... 20 март в УАСГ и ПСОВ Кубратово, София. Крайният срок за записване е 7 март ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Бургас търси доставчик на бактериален инокулант

... на отпадни води и стабилизиране на утайките на ПСОВ, експлоатирани от дружеството. Приложението на продукта ще се извърши на ... на линията за третиране на първични и излишни активни утайки. Необходимото количество реагент е за обработка на приблизително ... още

http://water-bulgaria.com

Представиха Национален план за управление на утайките от пречиствателни станции за отпадни води

Двудневен семинар за управлението на утайки от пречиствателни станции за отпадни води се проведе на 30 ... практики, финансиране, инфраструктура и възможности за управление на утайките от ПСОВ. В рамките на семинара бяха представени Национален план за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Mitsubishi Electric достави решения за управление на мегапроект за преработка на отпадни води в Англия

... нова пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), център за рециклиране на утайки, две помпени станции, 11 км ... обработват 95 млн. литра отпадни води, произвеждани всекидневно от жителите на Пийсхевън, Телскомб, Клифс, Овингдийн, Ротингдийн, ... още

http://automation-bulgaria.com

Шнайдер Електрик България реализира проект в ПСОВ Варна

... , t°C, налягания, дебити на води, утайки и биогаз, и др. Следят се и ... изключено положение на съоръжението, повреда, данни от ЦРЗ. В таблата за управление МСС на ... в локален ДП, позволява на операторите на ПСОВ да контролират обекта и да въздействат върху ... още

http://automation-bulgaria.com

НСОРБ набира мнения по ОП Околна среда за новия програмен период

... и недостиг на вода; изграждане на ВиК инфраструктура – ПСОВ, ПСПВ, ВиК мрежа, довеждащи водопроводи, помпени станции в ... като в него влизат възможности за оползотворяване на метана от утайки на вече изградени пречиствателни станции за отпадни води; ... още

http://ecology-bulgaria.com

НСОРБ набира мнения по ОП Околна среда за новия програмен период

... и недостиг на вода; изграждане на ВиК инфраструктура – ПСОВ, ПСПВ, ВиК мрежа, довеждащи водопроводи, помпени станции в ... като в него влизат възможности за оползотворяване на метана от утайки на вече изградени пречиствателни станции за отпадни води; ... още

http://industryinfo.bg

Внесоха за одобрение проект за градска пречиствателна станция в Павликени

... биологични реактори. Този тип реактори използват биологично активни утайки, не отделят вредни емисии във въздуха, както ... инфраструктура до площадката на пречиствателната станция. Инсталации от този вид вече функционират в Севлиево и Балчик ... още

http://ecology-bulgaria.com

Внесоха за одобрение проект за градска пречиствателна станция в Павликени

... биологични реактори. Този тип реактори използват биологично активни утайки, не отделят вредни емисии във въздуха, както ... инфраструктура до площадката на пречиствателната станция. Инсталации от този вид вече функционират в Севлиево и Балчик ... още

http://water-bulgaria.com

Внесоха за одобрение проект за градска пречиствателна станция в Павликени

... биологични реактори. Този тип реактори използват биологично активни утайки, не отделят вредни емисии във въздуха, както ... инфраструктура до площадката на пречиствателната станция. Инсталации от този вид вече функционират в Севлиево и Балчик ... още

http://industryinfo.bg

Резултати от търсене на: утайки от ПСОВ

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top