Резултати от търсене на: утайки

Автоматична полимерна станция, серия SPP от COSME

... съоръжение, използвано в процесите на механична дехидратация на утайки посредством дехидратиращи инсталации с малки размери или в ... на флокулат. Прахообразният продукт, използван за флокулацията на утайки, трябва да бъде разтворен във вода до постигане ... още

http://water-bulgaria.com

Община Пазарджик възлага разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи

... на потребностите за цялостна обработка на отпадъчните води и утайки - не се разрешават вариантни решения. Изпълнителят трябва да реализира ... още

http://water-bulgaria.com

Ротационни дюзи за почистване на канали

... , компактна почва, варовик (дюза с пробивна глава) или минерални утайки, цимент (дюза с глава Widia). Подходящи са и за ... още

http://water-bulgaria.com

Каналопочистващи дънни дюзи тип "шейна"

... с плоско дъно, за почистване на кал, почва, камъни, утайки и пясък. Технически характеристики Материал: висококачествена стоманена сплав Налягане ... още

http://water-bulgaria.com

Международно изложение за екотехнологии Pol-Eco System 2019

... на депа, пречистването на отпадъчни води и управлението на утайки, получаването на енергия от отпадъци и възобновяеми източници и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Келдал анализатор Velp UDK 169

... ХВП и при екологичен контрол (феноли, азот във води, утайки, почви и смазочни вещества), както и в химическата и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Неохим открива ново депо за производствени отпадъци

... експлоатация и депо за неопасни отпадъци "Черногорово", депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и депо за дестилация ... още

http://industryinfo.bg

утайки"" href="http://water-bulgaria.com/article/2555-sofiyska-voda-tarsi-operator-tretirane-i-obezvodniavane-na-utayki-" target="_blank"> Софийска вода търси оператор "Третиране и обезводняване на утайки"

Отговорности: Осъществява ежедневен технологичен и технически контрол върху работата на калоуплътнители, сгъстители, метантанкове, газхолдер, филтър преси, варово стопанство и помпените станции към тях Контролира и при нужда внася корекции в ... още

http://water-bulgaria.com

Смукателен/вакуумен маркуч за каналопочистващи машини

... селското стопанство, промишлени приложения, строителството, за почистване на канали, утайки, пясък и чакъл и т. н. Технически характеристики: Предимства ... още

http://water-bulgaria.com

Вентури калосмукач

... в дълбочина. Това устройство може да изсмуква различни течности, утайки, кал и камъни. Доставя се с вътрешни керамични вложки ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Бургас откри търг за доставка на флокулант

... флокулант - полиелектролит (прахообразен), за обезводняване на утайки в пречиствателните станции за отпадъчни води към дружеството ... стабилизирани активни утайки и частично стабилизирани активни утайки, както и на първични и смесени утайки. Прогнозната ... още

http://water-bulgaria.com

Верижни дюзи за почистване на тръби и дренажни системи

... от пясък, компактна почва, варовик (пробивна глава) или минерални утайки, бетон, чакъл, камъни (Widia). Също така е подходяща за ... още

http://water-bulgaria.com

Помпи за минната индустрия

... , пълнене на филтър преси за уплътняване на утайки, флотация на различни електролити, утайки и др. Аксбул предлага изпитани решения за ... още

http://automation-bulgaria.com

Вентури помпа за водопроводни и дренажни дейности

... машини с цел бързото изсмукване на различни течности – вода, утайки, кал от места с големи разливи, или пълнене на ... още

http://water-bulgaria.com

Ексцентър-шнекови помпи Nova Rotors

... използват в различни приложения - от индустриални, за прехвърляне на утайки и отпадъчни води, до хигиенични приложения за прехвърляне и ... още

http://automation-bulgaria.com

15-о издание на изложението за екотехнологии REW Istanbul

... аналитична техника за отпадъчни газове, системи за третиране на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води и др. Миналата ... още

http://ecology-bulgaria.com

Булаква 2019 акцентира на темата "Вода и енергия"

... технологии за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки; научен и технически подем във водния сектор. Може да ... още

http://water-bulgaria.com

Високоефективни дюзи ЕТ4 за почистване на тръби от месинг или алуминий

... изключително ефективни за премахване на варовик, пясък, чакъл, утайки, мазнини и кал. Технически характеристики: Задните вложки ( ... за отпадъци (сметища), вентури дюзи за изсмукване на утайки от голяма дълбочина, както и екипировка - центриращи системи ... още

http://water-bulgaria.com

Дюзи за почистване на канализация

... дюзите с DN80 и DN100 правят възможно изсмукването на утайки от 22 м. дълбочина. Фирмата предлага и допълнителна екипировка ... още

http://water-bulgaria.com

Хърватска компания търси партньори в областта на производството на енергия от отпадъци

... отпадъчни материали, както и в производството на енергия от утайки от ПСОВ, RDF- и SRF-гориво и други отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Технологии за пречистване на води в ХВП на Water Tech Expo 2019

... водите Grundfos, Xylem, решения за филтрация и почистване на утайки на Leopold, Filtration Group, озонови и UV системи от ... още

http://water-bulgaria.com

Над 800 км водопроводна мрежа ще бъде изградена с финансиране по ОПОС

... за питейни и отпадъчни води, съоръжения за третиране на утайки, автоматизирани системи за управление на ВиК системите и др ... още

http://water-bulgaria.com

България си сътрудничи с Македония и Сърбия в опазването на околната среда

... проекти в областта на управление на отпадъчни води и утайки; опазване на природата и природните ресурси и биологичното разнообразие ... още

http://ecology-bulgaria.com

Siemens и Hach Lange организираха шести годишен семинар за водния сектор

... на технологичните процеси при пречистване на отпадъчни води и утайки, които водят до икономии между 15 и 50% на ... още

http://industryinfo.bg

Австрийска фирма за ВиК технологии търси клиенти в България

... напорни тръбопроводи с въздух и вода LW87. Системата позволява утайки като желязо, манган, варовик, пясък и други отлагания да ... още

http://water-bulgaria.com

утайките от ПСОВ"" href="http://water-bulgaria.com/article/2424-vtora-konferencia-opolzotvoriavane-na-utaykite-ot-psov-" target="_blank"> Втора конференция "Оползотворяване на утайките от ПСОВ"

... като разгледа и оцени различни методи за генериране на утайки, съвременни методи за тяхното използване като продукт, а ... и оползотворяване на постоянно нарастващите и трупащи се количества утайки от ПСОВ. В рамките на конференцията БАВ организира ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода търси лабораторен специалист – пробовземане

... на проби от питейни, повърхностни и отпадъчни води и утайки Извършва необходимите полеви изпитвания (измервания на място и пробовземане ... още

http://water-bulgaria.com

Водоснабдителна система с честотен преобразувател Wilo-EMHIL

... работни флуиди (други флуиди при запитване): Чиста вода без утайки; Производствена вода, вода за охлаждане и климатизация, дъждовна вода ... още

http://water-bulgaria.com

Лабораторията на Софийска вода разшири портфейла си с акредитирани изследвания

... дружеството. Лабораторията вече има акредитация за микробиологични анализи на утайки и продукти, използвани в пречистването на води, като белина ... още

http://water-bulgaria.com

Десетото издание на Булаква с фокус върху инвестициите във водния сектор

... технологии за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки; научен и технически подем във водния сектор. С предварителната ... още

http://water-bulgaria.com

Над 170 изложители на REW Istanbul 2018

... , включват: Твърди отпадъци; Води и отпадъчни води; Третиране на утайки; Отпадъчни газове; Зелена енергия; Контролно-измервателна техника; Шумово и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Помпени агрегати за високо налягане за приложения със свръхкритичен СО2

... маслодайни семена, почистване на ориз или обезмасляване на филтърни утайки. Козметична и фармацевтична промишленост – извличане на съставките от лечебни ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Чешки производител на оборудване за биоотпадъци търси партньори

... производство на биогорива. Решението е приложимо за хранителни отпадъци, утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води, странични животински продукти ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна рехабилитацията на ВиК мрежата на Долна Митрополия

... пречиствателната станция ще се осъществява анаеробно стабилизиране на получените утайки и производство на биогаз, който ще се оползотворява за ... още

http://industryinfo.bg

Започна регистрация за конференцията за управление на утайки Sludgetech 2017

Конференцията за управление на утайки Sludgetech 2017 ще се проведе между 9 и 13 ... бъдат представени нови продукти и технологи за управление на утайки. За участие в изложението можете да свържете с организаторите ... още

http://water-bulgaria.com

Локални пречиствателни станции в индустрията

... на локалното пречистване, което позволява намалява на обема получени утайки и на разходите за тяхното транспортиране. още

http://water-bulgaria.com

Одобрен е инвестиционният проект на ВиК Смолян

... на ВиК инфраструктура, включително на съоръжения за третиране на утайки. още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира курсове по третиране на отпадъчни води

Центърът за професионално обучение "Водоснабдяване и канализация" към Българска асоциация по водите (БАВ) организира специализирани курсове в областта на пречистването на отпадъчни води. Първият курс, посветен на третирането на утайките от ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Варна търси фирма за приемане на утайки от ПСОВ

... за избор на изпълнител, който да извърши приемане на утайки от пречиствателна станция за отпадъчни води, предназначение за ... депо/а, притежаващ разрешение за дейности по оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води, както и ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Бургас избира фирма за управление на производствени отпадъци

... ; 19 08 02 - отпадъци от пясъкозадържатели; 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води. Прогнозната стойност на поръчката ... още

http://ecology-bulgaria.com

Дюзи за почистване на канализация

... дюзите с DN80 и DN100 правят възможно изсмукването на утайки от 22 м. дълбочина. още

http://water-bulgaria.com

Синята кръгова икономика ще е акцент на конференцията Булаква 2017

... сектора; съвременните технологии за третиране на отпадъчни води и утайки; икономичното използване на водните ресурси; ИКТ решенията (GIS, SCADA ... още

http://industryinfo.bg

Утре стартира конференцията Булаква

... сектора, съвременните технологии за третиране на отпадъчни води и утайки и др. Ще бъдат представени редица решения за повторно ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Бургас търси доставчик на флокулант за обезводняване на утайки в ПСОВ

... извърши доставка на флокулант – полиелектролит (прахообразен) за обезводняване на утайки в пречиствателните станции за отпадъчни води към ВиК Бургас ... още

http://water-bulgaria.com

Иновации и доставчици на решения за превръщане на отпадъци в енергия и ресурси на Save the Planet

... цикъл от отпадъци - енергия - компост - храна, устойчиво третиране на утайки и отпадъчни води. Втората сесия ще бъде "Как да ... ще говори за предимствата на анаеробното разлагане на утайки от отпадъчни води: производство на енергия, стабилизация на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Най-четените новини и продуктови оферти в Water-Bulgaria.com през 2016 г.

... по ОПОС 2014-2020 Нови методи за третиране на утайки от ПСОВ в рамките на ОПОС 2014-2020 Над ... още

http://water-bulgaria.com

ЕСО термореактори на VELP Scientifica

... от органични и неорганични материали като минерали, сплави, почви, утайки и органични тъкани. Типичният анализ на ХПК обикновено е ... още

http://measurement-bulgaria.com

Система за определяне на следи от тежки метали на Velp Scientifica

... TMD 6 намира приложение и при гореща минерализация на утайки от пречиствателни станции, при обработка на почва, компост, отпадъчна ... още

http://measurement-bulgaria.com

АБЕА проведе ден на отворените врати

... темите: Възможности за изпитване на биогорива, биоразградими отпадъци, компост, утайки, почви в акредитирана лаборатория към Енергийна Агенция; Енергийна ефективност ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Сръбска фирма за химични и биохимични измервания търси партньори

... предлага анализи на проби от вода, почва, въздух и утайки, както и анализи на фармацевтични и други продукти. Във ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК-Пловдив откри търг за оползотворяване на утайки от ПСОВ

... за оползотворяване на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места, генерирани ... още

http://ecology-bulgaria.com

Италиански производител на иновативна система за пречистване на вода със соларна енергия търси партньори

... продукти. Може също да се използва за дренаж на утайки, за изсушаване на отпадъчни продукти като биомаса и дърво ... още

http://water-bulgaria.com

ОП СПТО извършва пробовземане и лабораторни анализи

... повърхностни води, подземни води, отпадъчни води, инфилтрат, въздух, почви, утайки и шум. Превдидените анализи ще се извършват на територията ... още

http://measurement-bulgaria.com

Каммартон Рентал и Xylem предлагат помпи под наем на българския пазар

... на кариери за добив на инертни материали, изпомпване на утайки от басейни на пречиствателни станции, отводняване при екстремни ситуации ... още

http://industryinfo.bg

Иновации в управлението на отпадъци на ISWA World Congress 2016

... енергия от отпадъци; Методи за третиране и обезвреждане на утайки от пречиствателни станции; Болнични отпадъци; Критерии за "край на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приеха изменения в наредбата за оползотворяване на утайки от ПСОВ

... за издаване на разрешителни за дейности по оползотворяване на утайки чрез употребата им в земеделието от БАБХ, съгласно ... зеленчукови култури и лозя. Забранено е и оползотворяването на утайки с по-висока концентрация на тежки метали от разрешеното. още

http://water-bulgaria.com

Китайска компания търси технология за третиране на утайки

... пречиствателна станция за отпадъчни води на предприятието. Очакваното количество утайки е 154 тона/ден, като влагосъдържанието им ще бъде ... още

http://ecology-bulgaria.com

Евротех предлага помпи и турбини на ANDRITZ Atro

... шнекови помпи за пренос на вода, отпадъчни води, утайки и други вещества, съдържащи твърди частици, за производството ... индивидуално проектирани винтови помпи за вода, отпадъчни води, утайки и други течности, съдържащи твърди частици", коментират от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Скрепер за дънни утайки и плаващи в правоъгълен басейн

... скрепери за събиране на песъчинки, скрепери за плаващи утайки с модулни изходи и много други. Предлагат се четириосови ... двуосови скрепери – за премахване на дънни утайки и за премахване на плаващи утайки. Повече информация за системата, предлагана от ... още

http://water-bulgaria.com

Нови методи за третиране на утайки от ПСОВ в рамките на ОПОС 2014-2020

55 хил. тона утайки от работата на пречиствателни станции за отпадъчни води са ... ще бъдат предложени и методи за третиране на образуваните утайки", заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира конференция за проблеми и решения на утайките от ПСОВ

... решения за третиране и оползотворяване на постоянно нарастващите количества утайки от ПСОВ. "Постоянно расте броят на новите ... 2020 г., съвременните методи за повишаване на разграждането на утайки, тяхното рециклиране, изгаряне и др. Намирането на ... още

http://water-bulgaria.com

Декантер-центрофуги ANDRITZ D-series за обезводняване и сгъстяване на утайки

... -центрофугата D-type може да работи с разнообразни видове утайки с различни дебити, осигурявайки ви най-модерна сепарация, ... конкретното приложение, за ефективно обезводняване и сгъстяване на утайки Винтът на D-центрофугата е най-гъвкавото решение на ... още

http://ecology-bulgaria.com

ANDRITZ Separation C-Press: Ефективно обезводняване на утайки

С повече от 20 години опит в проектирането и производството на винтови преси, новата C-Press на ANDRITZ осигурява висока ефективност, съчетана с компактна конструкция. C-Press на ANDRITZ Separation е в съответствие със законодателството на ЕС по ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Софийска вода избира лаборатория за анализ на проби от води и утайки

... , която да извърши анализ на проби от води и утайки. Обособени са четири позиции: 1. Физикохимични и микробиологични показатели ... още

http://water-bulgaria.com

Осма международна конференция Булаква 2016

... сектора; съвременни технологии за третиране на отпадъчни води и утайки; икономично използване на водните ресурси; ИКТ решения (GIS, SCADA ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Пловдив избира доставчик на помпени агрегати за питейни и отпадни води

... тях; Несамозасмукващи едностъпални центробежни хоризонтални помпи за препомпване на утайки и резервни части за тях. Прогнозната стойност на поръчката ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Варна търси изпълнител за приемане на утайки от ПСОВ

... на изпълнител за приемане на утайки от ПСОВ". Избраният изпълнител трябва да приема утайки от пречистване на отпадъчни води ... следва: Ежегодно образуващи се – 12 500 м3/година; Стари утайки на площадките за временно съхранение – 56 000 м3. Прогнозната ... още

http://water-bulgaria.com

Започват ранните ВиК проекти по ОПОС 2014-2020

... и канализационни мрежи и на съоръжения за третиране на утайки с цел екологично и ефективно функциониране на системите и ... още

http://water-bulgaria.com

Шеста международна изложба за еко технологии в Азербайджан

... различните раздели на форума са: питейни и отпадъчни води; утайки; отпадъчни газове; горивна промишленост; зелена енергия; превозни средства и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Центробежни сепаратори AlfaPure

... допълнителни настройки и включват сепаратор, захранваща помпа, помпа за утайки и лесен за работа PLC контролен панел, който управлява ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

SAER Elettropompe представи нова гама помпи за отпадъчни води с отворено работно колело

... и корозивни флуиди, течности, съдържащи влакнести и твърди замърсители, утайки, дъждовна вода и др. Моделите от новата серия са ... още

http://water-bulgaria.com

AxFlow България ще представи иновации в помпеното оборудване

... помпи EZstrip и иновативната технология за транспортиране на сгъстени утайки dry sludge. "AxFlow е паневропейски дистрибутор на индустриално помпено ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха търг за изграждане на ПСОВ в Икономическа зона Божурище

Национална компания индустриални зони обяви старта на процедура за избор на изпълнител, който да извърши проектиране и строителство (инженеринг) на пречиствателна станция за отпадъчни води за Икономическа зона София-Божурище. Проектирането обхваща ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Варна търси доставчик на консумативи за спектрофотометри

... консумативи за фотометрични анализи на води и утайки за налични спектрофотометри NOVA/Pharo и извънгаранционна поддръжка ... и консумативи за фотометрични анализи на води и утайки за налични спектрофотометри NOVA/Pharo, съгласно Техническа спецификация ... още

http://measurement-bulgaria.com

Приключи ВиК модернизацията в Луковит

... 1, блоксъоръжение 2, битова сграда, механично пречистване, отводняване на утайки, входна помпена станция, осушителни полета, площадкови ВиК мрежи, довеждащи ... още

http://water-bulgaria.com

Ахмед Арабов, Биокомпост БГ: Компостирането е най-ефективният метод за опазване на околната среда

... компостиране на: мицели, отпадащи от антибиотичните производства; утайки от ПСОВ на инсталации за преработка и багрене ... и ПХБ (полициклични ароматни въглеводороди и полихлорирани бифенили); утайки от ПСОВ и птицекланици; кланични отпадъци и трупове на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Седма международна конференция Булаква

... отрасъл, съвременни технологии за третиране на отпадъчни води и утайки, икономично използване на водните ресурси и др. В рамките ... още

http://water-bulgaria.com

Програма на Булаква 2015, 12 март

... " АД - Веолия: Технологии за получаване на метан от градските утайки Станислав Станев 15:00 - 15:20 Кафе пауза 15 ... още

http://water-bulgaria.com

ЦПО към БАВ организира курс за оператори на ПСОВ

... за пречистване на битови отпадъчни води и третиране на утайки, както и съвременни системи за мониторинг и контрол на ... още

http://water-bulgaria.com

Наближава крайният срок за представяне на годишни отчети за отпадъци

... , свързани със следните категории отпадъци: производствени и опасни отпадъци, утайки, ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки, биоотпадъци и др ... още

http://ecology-bulgaria.com

Правителството и бизнеса ще дискутират ефективността във ВиК сектора на Булаква

... водните ресурси, технологиите за третиране на отпадъчни води и утайки, както и енергийната ефективност във ВиК сектора ще бъдат ... още

http://water-bulgaria.com

Евротех проведе семинар на тема „Чиста вода – жива планета”

... и полимерните инсталации за отпадъчни води и третиране на утайки от немската компания Lutz-Jesco. още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Ловеч търси фирма за депониране на отпадъци и утайки от ПСОВ

... и свойства – твърди минерални частици с органични вещества; 3. Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места с ... още

http://ecology-bulgaria.com

Фирма АДИЗО представи иновативна технология за третиране на утайки

Българската компания АДИЗО, специализирана в проектирането и производството на пречиствателни станции, машини и съоръжения, разработи иновативна технология за третиране на утайките във фирмените пречиствателни инсталации „ПИПАЛ”, обявиха от офиса на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Трейс Груп Холд изгражда депо за утайки от отпадни води в Аурубис България

... Холд е подписала договор за изграждане на депо за утайки от пречистване на отпадни води и газове в медодобивния ... още

http://ecology-bulgaria.com

Оборудване за обезводняване на утайки

... обезводняването. Предпочитат се методите, които осигуряват идеално трошливи уплътнени утайки с добра структура и висока делителна повърхност. Цялата статия ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Сливен търси доставчик на реагенти за ПСОВ

... и химически реагент (полиелектролит) - флокулант за обезводняване на минерализирани утайки с шнекови преси. Доставката на всяко от веществата е ... още

http://ecology-bulgaria.com

Двудневен курс разглежда ефективната експлоатация на ПСОВ

... процеси, технологични схеми и съоръжения за анаеробно стабилизиране на утайки и др. още

http://ecology-bulgaria.com

ЦПО ВиК с курс за експлоатацията на ПСОВ

... процеси, технологични схеми и съоръжения за анаеробно стабилизиране на утайки и др. Крайният срок за записване е 12 октомври ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Ловеч откри търг за транспортиране на отпадъци от ПСОВ

... , обхващат отпадъци от решетки и сита, отпадъци от пясъкоуловители, утайки от пречистване на отпадни води от населени места. Натоварването ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Бяла търси доставчик на флокулант

ВиК Бяла провежда процедура за избор на фирма, която да извърши доставката на флокулант за обработка на утайките в пречиствателната станция за отпадни води на Севлиево. Веществото за дообработка е необходимо да осигурява при ползване такива ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Белица започна процедура за изграждане на ПСОВ

... (фина решетка и пясъкозадържател); изравнител; първичен утаител/силоз за утайки; биофилтър с потопена фиксирана биомаса; вторичен утаител; дебитомер на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Софийска вода търси фирма за транспорт на утайки

... за избор на фирма, която да извърши транспорт на утайки от обекти на дружеството. Прогнозно количество, което ще трябва ... още

http://water-bulgaria.com

ПСОВ Кубратово отбелязва 30 години

Столичната пречиствателна станция за отпадни води Кубратово отбелязва на 4 септември т.г. 30 години от създаването си, съобщават от Софийска вода. Съоръжението работи непрекъснато от пускането си в експлоатация през 1984 г. Оттогава до настоящия ... още

http://water-bulgaria.com

Община Петрич стартира процедура за изграждането на две пречиствателни съоръжения

... ИАУ, обеззаразителна инсталация, резервоар за пречистена вода, силоз за утайки и склад. Другото пречиствателно съоръжение в с. Габрене трябва ... още

http://ecology-bulgaria.com

АСЕКОБ коментира третирането на отпадъци у нас в специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура

... , предварително третиране, производство на енергия от отпадъци, третиране на утайки от пречистване на отпадни води и др. Списанието ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

Филтър-преса Alfa Laval

Най-добрата технология за обезводняване на утайки със съдържание на твърдо вещество до 40% и улавяне ... още

http://water-bulgaria.com

Експерти от МОСВ ще коментират управлението на утайки за специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура

... на отпадъци в България, ще представи темата Управление на утайки от пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ). Експерти от ... накратко действащата нормативна рамка в областта на управлението на утайки в България и ЕС и ще коментират техниките и ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Пазарджик избира доставчик на високомолекулярен полиелектролит

ВиК Пазарджик стартира процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на синтетичен високомолекулярен полиелектролит (флокулант) с обезпенител. Той ще бъде предназначен за обезводняване на утайките, получавани при пречистването на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Тече подготовката на специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура за третиране на отпадъци

... , производство на енергия от отпадъци, третиране на утайки от пречистване на отпадни води и др. В ... уплътняване, стабилизиране, обезводняване, изсушаване, изгаряне и отстраняване на утайки; • консултантска дейност. Изданието ще бъде отпечатано на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Спирален топлообменник утайка-към-утайка

... на самопочистващата се конструкция, която ефективно се справя с утайки, съдържащи влакна или твърди частици. Гарантира максимално време за ... още

http://water-bulgaria.com

Спирален топлообменник утайка-към-вода

... на самопочистващия се дизайн, който ефективно се справя с утайки, натоварени с влакна и твърди частици. Осигурява максимално време ... още

http://water-bulgaria.com

Топлообменник тип ''тръба в тръба''

... в тръба" на Alfa Laval са специално проектирани за утайки с влакна и частици. Идеални са за загряване/охлаждане ... още

http://water-bulgaria.com

Специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура разширява тематичния си обхват

... в следните области: • решения за третиране на утайки от пречистване на отпадни води • контейнери, компактиращи контейнери ... стабилизиране, обезводняване, изсушаване, изгаряне и отстраняване на утайки от ПСОВ. Изданието ще бъде отпечатано на луксозна ... още

http://industryinfo.bg

ВиК-Пловдив обяви процедура за третиране на утайки от отпадни води

... закрит способ, на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадни води от населени места, получени ... на договора с избрания изпълнител. Ориентировъчното количество на обработваните утайки е до 50 хил. т годишно, като то не ... още

http://ecology-bulgaria.com

Неохим внедри филтър преса за обезводняване на утайки в Неутрализационна станция

Филтър преса за обработка на утайки в неутрализационна станция в Неохим бе въведена в експлоатация, ... въздуходувно отделение, и внедряване на оборудване за обработка на утайки в Неутрализационна станция. "На този етап отпадните води от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Булаква 2014 постави акцент върху новите технологии във водния сектор

... сектор, съвременните технологии за третиране на отпадъчни води и утайки, както и решения за икономично използване на водните ресурси ... още

http://water-bulgaria.com

Първият ден на Вода София - 28 май, предлага разнообразна съпътстваща програма

... :35 Съвременни технологии за третиране на отпадъчни води и утайки (Валери Липовецки, WILO SE, Германия) 11:35 – 11:50 ... :35 – 14:55 Избор на оборудване за обезводняване на утайки – цената на грешката Презентация на фирма “Индустриал партс” 14 ... още

http://water-bulgaria.com

28 май - Булаква 2014 поставя фокус върху иновативните решения

... бъдещето; съвременни технологии за третиране на отпадни води и утайки; пречистване на отпадни води – MBBR модулни решения за малки ... на ВиК операторите, избор на оборудване за обезводняване на утайки и важните сфери за иновации за ВиК операторите в ... още

http://water-bulgaria.com

ECOCIRC XL И ECOCIRC XLplus са новите енергийно ефективни предложения на Xylem

... помпата не може да се блокира от магнетит или утайки. По-големите модели за сградни приложения използват капсуловани двигатели ... още

http://hvac-bulgaria.com

ASB потопяеми аератори XTA и XTAK

... и изравнителни резервоари, резервоари за активирани утайки, SBR и резервоари за съхранение на утайки при дълбочина от 2 до 9 ... още

http://ecology-bulgaria.com

28-29 май - Конференцията Булаква ще представи иновативни решения за водния сектор

... сектор; съвременни технологии за третиране на отпадъчни води и утайки; икономично използване на водните ресурси – повторно използване, поливни системи ... още

http://water-bulgaria.com

Специализиран курс за третиране на утайки от ПСОВ ще се проведе през март

... населени места") и индивидуални участници на тема "Третиране на утайки от ПСОВ". Обучението ще се проведе в дните между ... още

http://water-bulgaria.com

Циркулационните помпи на Xylem с награда ''Най-добър продукт на 2013''

... начин предпазва помпата от блокиране от магнетит или от утайки", уточняват от компанията. Помпата Ecocirc е специално конструирана за ... още

http://hvac-bulgaria.com

Лукойл Нефтохим Бургас откри търг за изграждане на резервоари за съхранение на нефтени утайки

... проучване състоянието на резервоарите за съхранение на нефтените утайки и други отпадъци. Изграждане на нови или реконструкция ... част от натрупаните до момента на приватизация нефтени утайки и други отпадъци, включително ликвидиране на нефтен шлам ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Бургас търси доставчик на бактериален инокулант

... на линията за третиране на първични и излишни активни утайки. Необходимото количество реагент е за обработка на приблизително 87 ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на нови и резервни помпени агрегати

... необходима доставката хоризонтални центробежни помпени агрегати за калови води, утайки и условно чисти води. Софийска вода се нуждае и ... още

http://water-bulgaria.com

Представиха Национален план за управление на утайките от пречиствателни станции за отпадни води

Двудневен семинар за управлението на утайки от пречиствателни станции за отпадни води се проведе на ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Пловдив избира доставчик на уреди за измерване на разтворен кислород, рН и ниво на утайки

... измерване и контрол на разтворен кислород, рН, ниво на утайки, разход и налягане и резервни части за тях, необходими ... още

http://measurement-bulgaria.com

AMCON Europe навлиза на българския пазар

Японската компания AMCON, производител на пресите за обезводняване на утайки VOLUTE, наскоро откри свой клон в чешката столица Прага ... още

http://ecology-bulgaria.com

Mitsubishi Electric достави решения за управление на мегапроект за преработка на отпадни води в Англия

... станция за отпадни води (ПСОВ), център за рециклиране на утайки, две помпени станции, 11 км канализационен тунел и 2 ... още

http://automation-bulgaria.com

ПАЛМО представлява Pulsar Process Measurement у нас

... Cert Lite), а също и технологията за измерване на утайки в течности (Sludge Finder), позволяваща намаляването на разходите за ... още

http://measurement-bulgaria.com

Технологии за пречистване на води представи Amcon на Вода София

... за обезводняване Volute, които извършват директно третиране на утайки и могат да работят автономно 24 часа в денонощието ... . Другата представена серия преси за обезводняване на утайки - ЕS, се отличава с вградената зона за сгъстяване, ... още

http://water-bulgaria.com

Евротех представя нова лобова помпа на Netzsch

... 2 е идеално решение за транспортиране на води и утайки. Помпите достигат дебити от 8 до 119 m3/h ... още

http://water-bulgaria.com

Евротех ще представи разнообразни продукти на Вода София 2013

... са идеално решение за транспортиране на отпадни води и утайки с наличие на твърди частици и могат да решат ... още

http://water-bulgaria.com

Модулни резервоари

... (с възможност за монтаж на мостов чистач), силози за утайки, резервоари за обезсоляване на морска вода, обратна осмоза (RO ... още

http://ecology-bulgaria.com

Шнайдер Електрик България реализира проект в ПСОВ Варна

... фосфати, рН, нива, t°C, налягания, дебити на води, утайки и биогаз, и др. Следят се и електрически сигнали ... още

http://automation-bulgaria.com

NETZSCH създаде TORNADO 2 – новия еталон за ротационни лобови помпи

... са идеално решение за транспортиране на отпадни води и утайки с наличие на твърди частици и могат да решат ... още

http://water-bulgaria.com

Консултанти помагат на домакинствата в Перник за въвеждането на ВЕИ

... отпадни води в гр. Батановци се отделят 500 т утайки за същия период, уточняват от общината. С решение на ... още

http://industryinfo.bg

Консултанти помагат на домакинствата в Перник за въвеждането на ВЕИ

... отпадни води в гр. Батановци се отделят 500 т утайки за същия период, уточняват от общината. С решение на ... още

http://renewables-bulgaria.com

СК Груп Индъстри предлага потопяеми помпи на SPT Pumpen

... богата гама потопяеми помпи, подходящи за отпадъчни води и утайки в строителния и промишления сектор, химически замърсени среди, инфраструктурни ... още

http://water-bulgaria.com

СК Груп Индъстри предлага потопяеми помпи на SPT Pumpen

... богата гама потопяеми помпи, подходящи за отпадъчни води и утайки в строителния и промишления сектор, химически замърсени среди, инфраструктурни ... още

http://industryinfo.bg

Община Етрополе избира изпълнител за проектиране и строителство на ПСОВ

... , UV дезинфекция, ПС РАУ и ИАУ, утайкоуплътнител, силоз за утайки, сграда за механично обезводняване; резервни части и инструменти, електрически ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Етрополе избира изпълнител за проектиране и строителство на ПСОВ

... , UV дезинфекция, ПС РАУ и ИАУ, утайкоуплътнител, силоз за утайки, сграда за механично обезводняване; резервни части и инструменти, електрически ... още

http://water-bulgaria.com

Община Етрополе избира изпълнител за проектиране и строителство на ПСОВ

... , UV дезинфекция, ПС РАУ и ИАУ, утайкоуплътнител, силоз за утайки, сграда за механично обезводняване; резервни части и инструменти, електрически ... още

http://industryinfo.bg

НСОРБ набира мнения по ОП Околна среда за новия програмен период

... в него влизат възможности за оползотворяване на метана от утайки на вече изградени пречиствателни станции за отпадни води; изграждане ... още

http://ecology-bulgaria.com

НСОРБ набира мнения по ОП Околна среда за новия програмен период

... в него влизат възможности за оползотворяване на метана от утайки на вече изградени пречиствателни станции за отпадни води; изграждане ... още

http://industryinfo.bg

Управлението на отпадъци е перспективен за страната ни бизнес

... са филтърпресите. Ако се спрем конкретно на опасните утайки, то там съществува възможност за обезвреждане чрез депониране ... са филтърпресите. Ако се спрем конкретно на опасните утайки, то там съществува възможност за обезвреждане чрез депониране ... още

http://ecology-bulgaria.com

Екологични проекти на Титан Златна Панега

... подготовка и подаване на алтернативни горива, за подаване на утайки от пречиствателни станции и месокостно брашно, проучване за доставки ... още

http://ecology-bulgaria.com

Екологични проекти на Титан Златна Панега

... подготовка и подаване на алтернативни горива, за подаване на утайки от пречиствателни станции и месокостно брашно, проучване за доставки ... още

http://industryinfo.bg

Организират семинар за биологично третиране в предприятия за производство на храни

... чиста и свободно течаща канализация, справяне с отпадъчните мазнини, утайки, миризми. Целта бе да се дадат решения чрез разработен ... още

http://ecology-bulgaria.com

Интелигентни трансмитери за налягане

... . Важно е да се вземат мерки, възпрепятстващи образуването на утайки в камерите на трансмитера. При работа с газове (фиг ... още

http://measurement-bulgaria.com

Организират семинар за биологично третиране в предприятия за производство на храни

... чиста и свободно течаща канализация, справяне с отпадъчните мазнини, утайки, миризми. Целта е да се дадат решения чрез разработен ... още

http://industryinfo.bg

Свилоза с инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за интегрирано оползотворяване на инертни отпадъци

... възниква от смесването и гранулирането на дървесна пепел и утайки от зелен шлам и химически калциев карбонат. Производственият капацитет ... още

http://ecology-bulgaria.com

Свилоза с инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за интегрирано оползотворяване на инертни отпадъци

... възниква от смесването и гранулирането на дървесна пепел и утайки от зелен шлам и химически калциев карбонат. Производственият капацитет ... още

http://industryinfo.bg

Приключи 41-вото издание на изложението Булконтрола

... SITRANS LR250 с нова PVDF антена за течности и утайки и измервателен обхват 10м. SIEMENS лансира също и новата ... още

http://automation-bulgaria.com

Внесоха за одобрение проект за градска пречиствателна станция в Павликени

... статични биологични реактори. Този тип реактори използват биологично активни утайки, не отделят вредни емисии във въздуха, както и се ... още

http://industryinfo.bg

Внесоха за одобрение проект за градска пречиствателна станция в Павликени

... статични биологични реактори. Този тип реактори използват биологично активни утайки, не отделят вредни емисии във въздуха, както и се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Внесоха за одобрение проект за градска пречиствателна станция в Павликени

... статични биологични реактори. Този тип реактори използват биологично активни утайки, не отделят вредни емисии във въздуха, както и се ... още

http://water-bulgaria.com

ОЦК стартира ново цинково производство и възобновява оловното производство

... две седмици и предвижда преработката на 200 хил. т утайки, които съдържат около 15 хил. т цинк. Плановете са ... още

http://industryinfo.bg

Българският бизнес започва да отделя повече внимание на безопасните и здравословни условия на труд

... , при пречистването на отпадни води и третирането на техните утайки, в животновъдството и птицевъдството, в козметичната и фармацевтична промишленост ... още

http://measurement-bulgaria.com

Винтови помпи за отпадни води

... . Помпите ексцентричен винт могат да се използват за абразивни утайки, вискозни продукти, масла, емулсии и др. Благодарение на ... на отпадни води. Подходящи са за транспортиране на сурови утайки с различно съдържание, без това да предизвиква запушване ... още

http://ecology-bulgaria.com

Винтови помпи за отпадни води

... . Помпите ексцентричен винт могат да се използват за абразивни утайки, вискозни продукти, масла, емулсии и др. Благодарение на ... на отпадни води. Подходящи са за транспортиране на сурови утайки с различно съдържание, без това да предизвиква запушване ... още

http://water-bulgaria.com

Пречистване на отпадните води от хранително-вкусовата промишленост

... , третирането им е свързано с получаването на голямо количество утайки с ниско съдържание на твърди вещества, които трябва да ... бързо към честите промени, настъпващи в отпадните води, получените утайки да са с високо съдържание на твърди вещества и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пречистване на отпадните води от хранително-вкусовата промишленост

... , третирането им е свързано с получаването на голямо количество утайки с ниско съдържание на твърди вещества, които трябва да ... бързо към честите промени, настъпващи в отпадните води, получените утайки да са с високо съдържание на твърди вещества и ... още

http://water-bulgaria.com

Открита е процедура за доставка на помпени агрегати за питейни и отпадни води

... резервни части за тях; З) Помпи за препомпване на утайки и резервни части за тях; И) Артезиански помпи и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пазарът има огромна нужда от помпи за отвеждане на отпадни води

... потопяеми помпи за отпадни и канализационни води, помпи за утайки, помпени съоръжения за мръсни и отпадни води, сглобяеми помпени ... още

http://ecology-bulgaria.com

Открита е процедура за доставка на помпени агрегати за питейни и отпадни води

... резервни части за тях; З) Помпи за препомпване на утайки и резервни части за тях; И) Артезиански помпи и ... още

http://water-bulgaria.com

Пазарът има огромна нужда от помпи за отвеждане на отпадни води

... потопяеми помпи за отпадни и канализационни води, помпи за утайки, помпени съоръжения за мръсни и отпадни води, сглобяеми помпени ... още

http://water-bulgaria.com

Открита е процедура за доставка на помпени агрегати за питейни и отпадни води

... резервни части за тях; З) Помпи за препомпване на утайки и резервни части за тях; И) Артезиански помпи и ... още

http://industryinfo.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top