Резултати от търсене на: управление на отпадъци

XVII-ата Национална конференция по осветление BulLight 2020 ще се проведе в Созопол

... замърсяване и замърсяване от опасни отпадъци; Светлотехническо образование; Терминология. Стандартизация. Европейски директиви и регламенти; Управление на осветителни уредби; Фотометрия и колориметрия ... още

http://lighting-bulgaria.com

Messe Muenchen организира IFAT impact на 15 юли

... организира вместо Международното изложение за управление на питейни и отпадъчни води, отпадъци и суровини IFAT 2020, което ... обявиха организаторите от Messe Muenchen. Програмата на мероприятието обхващат широк спектър актуални предизвикателства, които ... още

http://industryinfo.bg

Предстои изборът на изпълнител за новата трета клетка на депото в Разград

... на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в Разград, съобщиха на сайта на ... на заседанието беше обсъдено и изпълнението на проект по изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци ... още

http://industryinfo.bg

Община Бургас възложи процедурата за разширяване на депото в Братово

Община Бургас възложи изпълнението на втората фаза по разширяването на депото за отпадъци в Братово-Запад, съобщиха от районната ... и инсталации са предназначени за бургаския регион за управление на отпадъците, в който се включват общините Бургас, ... още

http://industryinfo.bg

Австрийски производител на оборудване за обработка на отпадъци търси дистрибутори

... търси дистрибутори, които имат опит в продажбата на машини и оборудване за управление на отпадъци. Необходимо е потенциалните партньори да са в ... още

http://industryinfo.bg

Международното изложение за управление на води и отпадъци IFAT 2020 се отменя

Международното изложение за управление на питейни и отпадъчни води, отпадъци и суровини IFAT 2020 се отменя, обявиха ... анкетираните не очакват секторът за технологии за опазване на околната среда да се възстанови икономически преди първата ... още

http://industryinfo.bg

ЕК одобри инвестиция от 177 млн. лв. за системата за управление на отпадъци в София

... инвестиция от 177 млн. лв. за надграждане на интегрираната система за управление на отпадъци в София. Средствата се осигуряват от Оперативна програма ... още

http://ecology-bulgaria.com

Международното изложение IFAT 2020 се отлага за септември

... изложение за водоснабдяване, отпадъчни води, отпадъци и управление на суровините IFAT 2020, съобщиха представителите на Мesse Muenchen за България от Германо-Българската ... още

http://industryinfo.bg

ФнФ започва пазарни консултации за новия си инструмент в сектор отпадъци

... търси дългосрочни решения за екологично управление на отпадъци, като предвижда подкрепа на проекти при сферите: проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба ... още

http://industryinfo.bg

Eлектрически задвижки SCHIEBEL с приложение в енергийния сектор

... изискват внимателно управление поради децентрализирането на процесите. Благодарение на задвижвания с интегрирано управление е ... води, пречистването на питейни води, противопожарната арматура за гасене, инсталациите за изгаряне на отпадъци и много ... още

http://automation-bulgaria.com

Отлага се провеждането на изложението seeSUSTAINtec 2020

... фактор върху посещаемостта на събитието. Предстои уточняване на датите на изложението за следващата година ... енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъци, интелигентни градове и чистота на въздуха", коментират организаторите. ... още

http://industryinfo.bg

Представиха Националния координационен център за управление на водите

... (МОСВ) представи новия Национален координационен център за управление на водите (НКЦУВ). Неговата заложена функция е да ... зали - първата за управление на водите и качеството на атмосферния въздух, а втората за обработка на информация за отпадъците. ... още

http://water-bulgaria.com

Община Троян избира доставчик на съдове за отпадъци

... 1100 л, контейнери 4 куб. м за твърди битови отпадъци и нови съдове за пепел. Контейнерите следва да са ... листове, горещо поцинковани, в съответствие с внедрена система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015; съдовете да ... още

http://ecology-bulgaria.com

Herz, Huawei и Хибридни енергоспестяващи системи представят нови решения на seeSUSTAINtec

... ще подчертае предимствата на използването на ВЕИ за отопление и охлаждане, за автономно производство на енергия", съобщиха ... Белгия, Германия, Италия и Швейцария. Управление на отпадъци, чистота на въздуха и интелигентни градове са другите акценти ... още

http://hvac-bulgaria.com

Нови екологични стандарти за изгарянето на отпадъци в ЕС

... налични техники (НДНТ) за изгаряне на отпадъци. Съществуващите инсталации за изгаряне на отпадъци разполагат с 4 години, за да ... изгаряне, енергийна и ресурсна ефективност, контрол на шума и внедряване на система за управление на околната среда. още

http://ecology-bulgaria.com

Шумен с нова сметосъбираща и почистваща техника

... ., като средствата са от натрупаните отчисления, изисквани при депониране на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците, и с разрешение ... още

http://ecology-bulgaria.com

Представиха новата система за разделно събиране и рециклиране на отпадъци в Севлиево

... и рециклиране на биоотпадъци в Севлиево (6 декември), съобщиха от общината. Обектът ще обработва отпадъци от общините ... за цялостна система за управление на отпадъците след Регионалното депо и след площадката за сепариране на отпадъци", заяви кметът д ... още

http://industryinfo.bg

Стартира изпълнението на проекта за закриване на депото за отпадъци в Шабла

... от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС ... отпадъци, както и изгребване и пробутване на отпадъците, депонирани в границите на отредената площ, с оглед осигуряване на нужното преоткосиране на скатовете на ... още

http://ecology-bulgaria.com

МС проведе среща с ГБИТК и представители на германския бизнес

... у нас в сферите на транспортна инфраструктура, енергетика и енергийна ефективност, управление на води и отпадъци, машиностроене, производство на автомобилни части и детайли ... още

http://industryinfo.bg

seeSUSTAINtec показва решения на проблемите с отпадъците и лошото качество на въздуха

... . "Форумът ще демонстрира възможностите на световни иновации за управление на отпадъци, възобновяема енергия и енергийна ефективност, чистота на въздуха и интелигентни градове. Те ... още

http://ecology-bulgaria.com

seeSUSTAINtec представя възможностите за устойчиво производство и потребление на енергия

... и услуги за енергиен мениджмънт. Акценти на събитието ще бъдат темите за управление на отпадъци и умни градове.Участниците ще се срещнат ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ДП РАО организира семинар по случай 15-ата си годишнина

... управление на генерираните на територията на България ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. Акцент беше окончателно приключилият демонтаж на оборудването в машинната зала на спрените енергоблокове на ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Управление на отпадъците и рециклиране"" href="http://industryinfo.bg/article/25420-gbitk-vodi-germanska-biznes-delegacia-za-konferencia-upravlenie-na-otpadacite-i-reciklirane-" target="_blank"> ГБИТК води германска бизнес делегация за конференция "Управление на отпадъците и рециклиране"

... ) в България. В рамките на гостуването си делегацията ще вземе участие в конференция "Управление на отпадъците и рециклиране", която ще ... се проведе на 26 ноември от 9 до ... още

http://industryinfo.bg

seeSUSTAINtec поставя акцент върху ВЕИ и филтърни системи за ОВК сектора

... градове, Save the Planet (управление на отпадъци), и актуалната тема "Качество на въздуха". Очаква се seeSUSTAINtec ... ) подпомага реализирането на проекти за използване на геотермалната енергия в промишлеността, подобряване на енергийната ефективност и ... още

http://hvac-bulgaria.com

ДП РАО бе домакин на семинар на МААЕ

... Виена. Домакин на събитието беше Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"(ДП РАО). В рамките на работния семинар специалисти ... , свързани с темата за управление на отпадъци чрез намаляване до минимум на рисковете. Интерес предизвика новата ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

seeSUSTAINtec 2020 ще предложи нова платформа за дигитални и екологични решения

... и възобновяема енергия) и Save the Planet (управление на отпадъци). Освен утвърдените в предходните години сектори, през 2020 ... -измервателни уреди, пречистващи системи, рециклиране и третиране на отпадъци и др.", приканват от Виа Експо. Очаква ... още

http://automation-bulgaria.com

Eнергийна ефективност, ВЕИ и умни градове са темите на seeSUSTAINtec

... изложение е насочено към енергийна ефективност, ВЕИ, управление на отпадъци, интелигентни градове и чистота на въздуха. "seeSUSTAINtec ще покаже, че устойчивите решения ... още

http://industryinfo.bg

Варна се включи в европейска инициатива за намаляване на пластмасовите отпадъци

... намаляване на пластмасовите отпадъци, ефективно разделно събиране, превенция на замърсяването и почистване на територията си", заяви Оливие Де Клерк, от отдел "Управление на отпадъците ... още

http://ecology-bulgaria.com

seeSUSTAINtec акцентира на чистотата на въздуха и оползотворяването на отпадъци

... да презентират своите продукти в направленията отделяне на замърсители, разделяне на вредни газове, емисии от транспорт, ... ще провокира интерес и към новости за управление и оползотворяване на отпадъците. Изложители ще представят технологии за събиране ... още

http://ecology-bulgaria.com

БТПП и Търговската палата на Южен Лондон подписаха меморандум за разбирателство

... . Целта е насърчаване на инвестиционните и бизнес възможностите между членовете на двете организации, съобщиха ... делегация взеха участие представители на редица сектори, сред които: енергетика, управление на отпадъците и рециклиране, недвижими ... още

http://industryinfo.bg

seeSUSTAINtec дава възможност на компании да развиват своя бизнес

... за енергийна ефективност, ВЕИ, интелигентни градове, управление на отпадъци и чистота на въздуха. То ще се проведе в ... "Защо да инвестираме във ВЕИ?"; "Управление на съществуващи сгради чрез договаряне на енергийни характеристики". "Станете и вие ... още

http://lighting-bulgaria.com

Международно изложение за екотехнологии Pol-Eco System 2019

... механо-биологичното третиране на отпадъци, рециклирането, рекултивацията на депа, пречистването на отпадъчни води и управлението на утайки, получаването на енергия от отпадъци и възобновяеми източници ... още

http://ecology-bulgaria.com

29-о издание на Световния конгрес на ISWA

... социална програма, в рамките на която професионалисти по управление на отпадъци, представители на властите, индустрията и научната ... цял свят. Основните направления на конгреса са устойчиво управление на отпадъци, кръгова икономика и ресурсна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха регионалната система за управление на отпадъците в община Благоевград

... републиканския бюджет, основно от Предприятието за управление на дейности по опазване на околна среда (ПуДООС), както и ... ОПОС, както и на инсталация за анаеробно разграждане на отпадъци. Регионалната система за управление на отпадъците, която е ... още

http://ecology-bulgaria.com

отпадъци"" href="http://ecology-bulgaria.com/article/2685-predstoi-vtoro-izdanie-na-konferenciata-da-pechelim-ot-otpadaci-" target="_blank"> Предстои второ издание на конференцията "Да печелим от отпадъци"

Предстои второто издание на дискусионния форум за печаливша употреба на отпадъци, съобщиха организаторите от DMI Events. "Да печелим от отпадъци 2.0 - продължението ... още

http://ecology-bulgaria.com

АЯР поднови лицензията за експлоатация на ПХРАО-Нови Хан

... поделение ПХРАО-Нови Хан като съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци. Председателят на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар ... част от държавно предприятие Радиоактивни отпадъци и е предназначено за временно съхраняване на генерираните в страната ниско- и ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ДП РАО отпразнува 15-годишнина

... Козлодуй и Нови хан, както и от Главно управление-София. В обръщението си към тях изпълнителният ... на радиоактивните отпадъци. Акцент в програмата на събитието бе представянето на две книги, съставени от служители на ДП РАО - "Правно регулиране на ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Колко човека работят в българската индустрия?

... 898 човека, а във секторите ВиК и отпадъци (Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) – 36 815 човека. Средният брой ... още

http://industryinfo.bg

Община Радомир избира фирма за сметосъбиране

... на изискванията на националното законодателство за управление на отпадъците, се полагат усилия за гарантиране на нормални санитарно-хигиенни условия на живот на територията на общината, недопускане на ... още

http://ecology-bulgaria.com

52-о издание на Асамблеята на АСЕКОБ

... комуникацията с държавните органи и институции. Очаква се на Асамблеята да присъстват над 150 общински еколози, специалисти ... от държавни институции, представители на НПО, кметове и журналисти. Може да се регистрирате ... още

http://ecology-bulgaria.com

Разширено издание на Save the Planet през 2019 г.

... кръгова икономика и рециклиране на отпадъци Save the Planet, което ... от Виа Експо. "Предизвикателствата в управлението на отпадъците са многобройни, но чрез иновациите ... водещото у нас изложение за устойчиво управление на отпадъци и рециклиране, а през 9- ... още

http://ecology-bulgaria.com

Save the Planet 2019 представя нови решения за рециклиране

... се проведе Save the Planet - изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране. До 1 декември т. г. фирмите, които ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започнаха международните събития ЕЕ и ВЕИ, Управление на отпадъци и Интелигентни градове

... Енергийна ефективност и ВЕИ", "Управление на отпадъци" и "Интелигентни градове". По време на официалното откриване приветствие поднесе ... финансови инструменти е възможно по-добро управление на отпадъците", разказват организаторите. "Трите събития ... още

http://industryinfo.bg

Автономно производство и пестене на енергия сред новостите на предстоящите изложения на Виа Експо

... енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране. "Днес повече от всякога ... ресурси", коментират организаторите. "Отчитайки повишаването на интереса на бизнеса, индустрията и домакинствата за ... още

http://industryinfo.bg

Осем общини изграждат инсталации за отпадъци по ОПОС

... 18 000 т/год. разделно събрани биoразградими отпадъци, генерирани на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе. Инсталацията ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

Финансирането на проекти ще е сред акцентите на конференцията на Save the Planet 2019

... земеделието. Нови финансови инструменти за проекти за управление на отпадъци и реализиране на кръговия модел на икономика ще представят лектори от Програма LIFE ... още

http://ecology-bulgaria.com

IFAT Eurasia 2019 с фокус върху устойчивото управление на води

... води, водоснабдяване и канализация, предотвратяване на наводнения и управление на водни тела, както и рециклиране на отпадъци, технологии за измерване и контрол и ... още

http://water-bulgaria.com

България и Сърбия си сътрудничат в областта на околната среда

... чистотата на въздуха, предотвратяване на замърсявания, управление и опазване на водните ресурси, управление на отпадъците, опазване на почвите, опазване на природата и природните ресурси, изменение на климата ... още

http://ecology-bulgaria.com

15-о издание на изложението за екотехнологии REW Istanbul

... изложение за технологии за управление на твърди отпадъци, отпадъчни води и газове и генериране на зелена енергия REW ... продуктови групи, представени на изложението, са съоръжения за рециклиране и сортиране на отпадъци, шредери, конвейери, контейнери ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities предлагат безплатен вход след регистрация

... и възобновяема енергия), Save the Planet (управление и рециклиране на отпадъци) и Smart Cities (интелигентни градове) имат ... ", Програма LIFE - възможности за финансиране на проекти за управление на отпадъци и кръгова икономика, конференция "Sofia Smart ... още

http://industryinfo.bg

Microchip представи най-малкия IEEE 802.15.4 модул

... предимство, което предлагат мрежите, базирани на IEEE 802.15.4, е, че ... консумира около 800 nA. Устройствата могат да бъдат неактивни в продължение на години и ... мм и включва функциите, необходими за управление на всеки отдалечено свързан сензор, като ... още

http://electronics-bulgaria.com

Save the Planet представя ефективни шредери, компостиращи инсталации и сметосъбираща техника

... the Planet – изложението, посветено на устойчивото управление и рециклиране на отпадъците, отваря врати на 16 април т. г. ... събиране на отпадъци. Мобилна лаборатория за анализ на качеството на въздуха ще бъде показана на щанда на Енергийна Агенция ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нови ресурсно ефективни решения на EЕ & ВЕИ, Smart Cities и Save the Planet

... спестяване и производство на енергия, превръщане на отпадъците в нови суровини, трансформиране на градовете в устойчиви ... събиране на отпадъци, рециклиращи и компостиращи машини, комунална техника за сметосъбиране, уеб базирана система за управление на ... още

http://industryinfo.bg

Инсталации за третиране на отпадъци ще бъдат изградени в Елхово и Болярово

... гарантират екологосъобразното управление на отпадъците и подобряване на качеството на околната среда за хората на територията на двете общини ... третиране на битови отпадъци и за рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци В проекта ... още

http://ecology-bulgaria.com

Най-четените новини в Ecology-Bulgaria.com през 2018 г.

... Planet 2018 представя достъпни решения за устойчиво управление на отпадъци 7. Определят морфологичния състав на битовите отпадъци в страната 8. Въвеждат нови цели ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха инсталация за предварително третиране на отпадъци в Несебър

... предварително третиране на смесени битови отпадъци на територията на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) - Несебър в землището на с. Равда, местност "Мерата". На събитието присъстваха ... още

http://ecology-bulgaria.com

ПУДООС търси фирма за разработване на система за отчитане на опасни битови отпадъци

... управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обяви обществена поръчка за разработване на информационна система за отчитане на опасни битови отпадъци. Обхватът на ... още

http://ecology-bulgaria.com

България си сътрудничи с Македония и Сърбия в опазването на околната среда

... , опазване на чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването, управление и опазване на водните ресурси, управление на отпадъците, трансграничен превоз и опазване на почвите, опазване на природата ... още

http://ecology-bulgaria.com

Виа Експо обяви последна отстъпка до 1 декември за участие на ЕЕ и ВЕ 2019

... за газоулавящи инсталации към депа за твърди битови отпадъци, куполи, люкове, пеноуловители и др., които спомагат ... уникален дизайн и висока степен на автоматизация (Wi-fi модул за дистанционно управление), непретенциозност към типа използвани пелети ... още

http://renewables-bulgaria.com

28-о издание на търговското изложение Pollutec

... е разделено на 14 сектора, посветени на: третиране на води; събиране, обработка и обезвреждане на отпадъци; аналитична апаратура; управление на качеството на въздуха, емисии на миришещи вещества ... още

http://ecology-bulgaria.com

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович търси фирма за инженерно проектиране

... проектиране и конструиране на инсталации в сгради. Предметът на поръчката е създаване на работен проект по ... управление на строителните отпадъци, подробно описани в документацията, необходим за извършване на основен ремонт и доизграждане на отоплителна ... още

http://industryinfo.bg

Стартира Европейската седмица за намаляване на отпадъците

... като този път кампанията е насочена към предотвратяване на образуването на опасни отпадъци и ще се проведе под мотото "Време e ... проведе и открит урок на тема "Време e за детокс – какво да правим с опасните отпадъци?". Събитието, организирано съвместно ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ecomondo 2018 с акцент върху редуцирането на пластмасовите отпадъци

... конференцията за предотвратяване и управление на морските отпадъци. Друго ключово събитие от съпътстващата програма на Ecomondo 2018 ще бъде ... . Industry 4.0 в управлението на отпадъци ще бъде основна тема на специална среща, организирана от научно- ... още

http://ecology-bulgaria.com

СО предвижда увеличаване на броя контейнери за разделно събиране на опаковки

... на договори с организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Предстои разглеждането на предложението от членовете на ... за управление на отпадъците. Стартирането на нова процедура се обуславя от изтичането на 5-годишната законова давност на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Силно международно участие на Renexpo BiH 2018

... сектор, оползотворяване на отпадна топлина, управление на води и отпадъци. Тематиката на конференциите от съпътстващата програма на изложението ще ... да се подобри инвестиционният климат, конкурентоспособността на малките и средни предприятия, както и ... още

http://renewables-bulgaria.com

15-о издание на изложението Wasma в Москва

... индустрия, нефтената и газовата промишленост, производители на каучук и пластмаса, организации по управление на отпадъци, оператори на пречиствателни станции и депа и др ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕКООБЩИНА 2018 отличи Пловдив и Павликени за устойчиво управление на отпадъците

... устойчиво управление на отпадъците бяха отличени Павликени – за добре развитата система за разделно събиране на биологични отпадъци и за високата степен на оползотворяване на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Отстъпка при регистрация до 1 ноември за ЕЕ & ВЕ, Smart Cities и Save the Planet

... фокусът им е съответно устойчива енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране, ресурсна ефективност. "ЕЕ & ВЕ, ... открояват перспективните пазарни ниши и предоставят възможност на водещи фирми да създадат ползотворни контакти с ... още

http://renewables-bulgaria.com

Община Гоце Делчев избира оператор на депо

... по експлоатацията на депото включват прием на отпадъците, транспортиране на отпадъците на депото, разтоварване и контрол, уплътняване, ежедневно и междинно покритие, управление на инфилтрата ... още

http://ecology-bulgaria.com

Mеждународно изложение за опазване на околната среда Ecofair в Белград

... на отпадъците и за опазване на водите. Изложителите на ще представят иновативни средства за анализ, мониторинг и управление на ... и обезвреждане на производствени, битови, болнични и биоразградими отпадъци и др. В рамките на конферентната програма ... още

http://ecology-bulgaria.com

Удължиха срока за кандидатстване в ЕКООБЩИНА 2018

... повече от категориите "Устойчиво управление на водите", "Устойчиво управление на битовите отпадъци", "Устойчива мобилност", "Енергийна ефективност на сградите" и "Устойчиво управление на публичните пространства". За целта ... още

http://ecology-bulgaria.com

Избират фирма за ремонт и преустройство на котелно помещение

... , план безопасност и здраве, план за управление на строителните отпадъци и сметна документация. При свързването на бойлерите следва да се спазва попътната ... още

http://hvac-bulgaria.com

Община Дупница откри търг за сметосъбиране

... транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, регистрационни талони на транспортните средства и сертификат, отговарящ на стандарт ... още

http://ecology-bulgaria.com

Депонирането на отпадъци в София е намаляло до 16%

... за рециклиране, третиране и оползотворяване на отпадъците през последните 10 години депонирането на отпадъци в София е намаляло от 100 ... Мениджър и фирма Екопак. Плановете на общината са след 2023 г. депонирането на отпадъци в столицата да стигне под 10 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Излезе брой 4/2018 на сп. Екология & Инфраструктура

... в рубрика Води, разглеждаща основните принципи на превантивната поддръжка на водопроводи. В изданието може да намерите ... специализирани статии в броя са "Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост", "Мониторинг на почви" и др. Вижте ... още

http://ecology-bulgaria.com

отпадъци"" href="http://ecology-bulgaria.com/article/2484-kragovata-ikonomika-be-osnovna-tema-na-konferenciata-da-pechelim-ot-otpadaci-" target="_blank"> Кръговата икономика бе основна тема на конференцията "Да печелим от отпадъци"

... кръгова икономика и актуалните нормативни разпоредби в областта на управлението на отпадъци. От презентацията му стана ясно, че ... и др., бяха посветени на обмена на опит и добри практики в оползотворяването на отпадъци от различни производства. Проф. ... още

http://ecology-bulgaria.com

отпадъци" ще се проведе в София" href="http://ecology-bulgaria.com/article/2472-konferencia-da-pechelim-ot-otpadaci-shte-se-provede-v-sofia" target="_blank"> Конференция "Да печелим от отпадъци" ще се проведе в София

... в конференцията ще вземат представители на Столична община чрез експерти на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци", проф. Яна Топалова, СУ ... още

http://ecology-bulgaria.com

Осигуряване безопасността на ядрени централи

... на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци. Статията в новия брой на сп. Енерджи ревю е посветена на мерките за контрол на експозицията на ... могат да доведат до загуба на управление върху активната зона на ядрения реактор, верижна ядрена ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

отпадъци" с фокус върху възможностите за оползотворяване" href="http://ecology-bulgaria.com/article/2482-konferenciata-da-pechelim-ot-otpadaci-s-fokus-varhu-vazmojnostite-za-opolzotvoriavane" target="_blank"> Конференцията "Да печелим от отпадъци" с фокус върху възможностите за оползотворяване

... водещите акценти в предстоящата конференция на тема "Да печелим от отпадъци", която ще се проведе на 14 юни т. г. ... агенция по околна среда, Столично предприятие за третиране на отпадъци, и др. Подробна програма на събитието може да намерите тук. още

http://ecology-bulgaria.com

Очаква се въвеждане на критерии за край на отпадъка за излезли от употреба гуми

... и отклоняване на по-големи количества отпадъци от депата. Проектът на ПМС обхваща още и промени, целящи подобряване на екологосъобразното управление на излезли от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Въвеждат се хармонизирани критерии за определяне на екотоксични отпадъци

С промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) се въвеждат европейски хармонизирани критерии за ... начин се елиминира необходимостта от повторно определяне на токсичността при трансграничен превоз на отпадъци. С промените ще се избегне и рискът ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕС предвижда нови мерки за редуциране на морските отпадъци

... продукти ще са длъжни да подпомагат покриването на разходите за управление на отпадъците и почистване и да предприемат мерки за ... продукти ще трябва да покриват разходите за събиране на отпадъци с пристанищни приемни съоръжения и за техния превоз и ... още

http://ecology-bulgaria.com

БТПП представи проект за кръгова икономика на IFAT 2018

... който участва като партньор, по време на световното изложение за управление на отпадъци, водни ресурси и суровини IFAT. ... , Румъния, Словения, Словакия и др. Представители на организациите се срещнаха със заинтересовани посетители и представиха ... още

http://industryinfo.bg

СО стартира проект за изследване на миризмите при третирането на отпадъци

... изпълнението на проект "Управление на миризмите при процесите, свързани с третиране на ... управление на миризмите при третиране на отпадъците. Предвижда се да бъдат направени проучвания и изследвания на процесите в инсталациите за третиране на отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

IFAT 2018 с традиционна конференция за устойчивост във водния сектор

... традиция ще се състои в рамките на изложението за управление на питейни и отпадъчни води, отпадъци и суровини IFAT, което започва с ... ден по-рано - на 14 май. Сред ... още

http://water-bulgaria.com

Община Велико Търново избира фирма за сметосъбиране

... управление на отпадъците – Велико Търново, разположена в землището на с. Шереметя или на друго указано от възложителя място. Ориентировъчното количество генерирани битови отпадъци на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Провеждат курс за наредбата за управление на строителни отпадъци

... за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали на тема "Изготвяне на Планове за управление на строителни отпадъци (ПУСО) съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци ... още

http://industryinfo.bg

Френски експерти представиха възможности за устойчиво управление на хранителни отпадъци

... състоя вторият семинар от конкурса ЕКООБЩИНА 2018 г. на тема "Устойчиво управление на битовите отпадъци – от разделното събиране до икономическото и енергийното ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проведе се първият семинар от инициативата ЕКООБЩИНА 2018

... среда и водите. Следващият семинар в рамките на инициативата на тема "Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им ... още

http://ecology-bulgaria.com

Решения с практическа насоченост на Save the Planet 2018

... Planet, което ще събере доставчици на решения за рециклиране и управление на отпадъци с потребители, които целят да ... решения за събиране и енергийно оползотворяване на неподлежащи на рециклиране отпадъци. Прилагането им облекчава бюджетите и спомага ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕЕ & ВЕ и Smart Cities ще се проведат през март в София

... , вятърна и геотермална енергия, енергия от отпадъци; интелигентни сгради, информационни и комуникационни технологии, ... предизвикателствата на новите енергийни технологии, решения за отопление и охлаждане, интелигентно административно управление. ... още

http://renewables-bulgaria.com

Водещи компании от Европа са потвърдили участието си в ЕЕ & ВЕ

... Енергийна ефективност и ВЕИ, Интелигентни градове и Управление на отпадъци. До момента водещи компании от Австрия, България ... прогнозиране, балансиране и управление на небаланси и производствени графици в производството и потреблението на ел. енергия; ... още

http://industryinfo.bg

Оползотворяването на биоотпадъци сред акцентите на Save the Planet

... , автомобилни гуми и др. • Интегрирано управление на събирането на общинските отпадъци чрез сателитна навигация. • Софтуер за управление на отпадъци и сателитна навигация. Клиентите взимат стратегически ... още

http://ecology-bulgaria.com

Румънски производител на специализирани контейнери за отпадъци търси дистрибутори

... пазар и търси партньори, предлагащи решения за управление и рециклиране на отпадъци. Допълнителна информация за предложението за търговско коопериране може да ... още

http://ecology-bulgaria.com

Определят морфологичния състав на битовите отпадъци в страната

... управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВСУ провежда обучение за интегрирано управление на отпадъците в общините

... кръговата икономика и екоиновациите, законодателната рамка на политиките по управление на отпадъците, добри практики в процеса на управление на отпадъците от общините Рудозем, Златоград ... още

http://ecology-bulgaria.com

Безплатно участие при предварителна регистрация на ЕЕ и ВЕ, Save the Planet и Smart Cities

... продукти и услуги от областите енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране, интелигентни градски системи. Делегатите ще имат възможност ... още

http://industryinfo.bg

18-и Mеждународен конгрес по рециклиране на автомобили

... рециклирането на автомобили, законовата рамка в областта, аспектите на безопасността, подобряване на производството на бъдещите ... изложението ще бъдат представители на производителите на автомобили, рециклиращите компании, търговци на метали и скрап, ... още

http://ecology-bulgaria.com

ПУДООС търси доставчик на оборудване за опасни битови отпадъци

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обяви обществена поръчка за доставка на оборудване за ... пилотни центъра за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци в общините: Шумен, Разград, Съединение, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Иновации за управление на околната среда на Romenvirotec 2018

... . Сред основните теми на изложението са водоснабдяване, пречистване на води, защита от наводнения, управление на отпадъци, рециклиране, обеззаразяване на почви, третиране на отпадъчни газове, лабораторна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Курс за управление на радиоактивни отпадъци се провежда в АЯР

... управление на програмата за характеризиране на площадка; измерване и интерпретиране на резултатите от анализи на проби от подпочвени води; прилагане на способа за погребване на ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

19-о издание на изложението за управление на отпадъци Ekotech в Полша

... изложение за технологии за опазване на околната среда, управление на битови отпадъци и рециклируеми материали Ekotech ще се ... в панаира изложители, обхваща всички области на управление на отпадъците - започвайки от решения за сепарация и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Save the Planet 2018 представя достъпни решения за устойчиво управление на отпадъци

Месец преди началото на международното изложение и конференция за управление на отпадъци Save the Planet, организаторите от Виа Експо информират за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Над 170 изложители на REW Istanbul 2018

... изложение за рециклиране, екологични технологии и управление на отпадъци REW Istanbul ще се проведе между ... . Основните тематични направления на изложението, включват: Твърди отпадъци; Води и отпадъчни води; Третиране на утайки; Отпадъчни газове; ... още

http://ecology-bulgaria.com

България и Македония си сътрудничат в опазването на околната среда

... възобновят работата по споразумението за сътрудничество в областта на опазване на околната среда, подписано през 2000 г. Това ... и добри практики в управлението на водите и на отпадъците, както и в опазване на биоразнообразието. Според министър Димов ... още

http://ecology-bulgaria.com

Продължава инициативата за събиране на стари гуми в София

... . пунктове в район "Искър". Инициативата, която цели предотвратяване използването на стари гуми за горене, е част от мерките за ... подобряване на качеството на атмосферния въздух в столицата. Събраните гуми ще бъдат ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Шумен избира доставчик на съдове за отпадъци

... за доставка чрез покупка на съдове за разделно събиране на отпадъци. Предметът на поръчката включва доставка на 725 бр. нови ... разделно събиране, които да обезпечат общинската система за управление на отпадъци. Съдовете следва да са с обем 1100 л, ... още

http://ecology-bulgaria.com

СО с нови мерки за намаляване на замърсяването от строителни дейности

... одобри изменения в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, с които ... и ходова част, както и поставянето на строителни материали, строителни отпадъци и земни маси и други предмети без ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Търгoвище избира доставчик на специализирана техника за отпадъци

... отпадъци, два броя употребявани сметосъбиращи автомобила, употребяван самосвал и употребяван каналопочистващ автомобил. Участникът трябва да има въведена система за управление на ... качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изложение за управление на замърсени терени DCONex 2018

... град Есен ще бъде домакин на Международния панаир за управление и възстановяване на замърсени терени DCONex, съобщават ... предприятия за обезвреждане и доставчици на опасни вещества, компании за третиране на отпадъци, дружества, специализирани в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община избира доставчик на резервни части за Завода за МБТ

... профилактика, сервиз и поддръжка на техника в Завод за механо-биологично третиране на отпадъци – компактни сепаратори ( ... електронно устройство за задаване на последователност, почистващи клапани с електрическо управление, ремонтни комплекти за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Силно международно участие на Save the Planet 2018

Производители и вносители на оборудване и технологии за устойчиво управление и оползотворяване на отпадъци от Австрия, Белгия, Германия, Испания, Финландия, Франция, Холандия и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община раздава безплатни контейнери за домашно компостиране

... да насърчи редуцирането на хранителните и зелените отпадъци, както и да стимулира рециклирането. Съгласно Програмата за управление на отпадъците на Столична община 2015 ... още

http://ecology-bulgaria.com

ПУДООС откри търг за преопаковане на УОЗ пестициди

... управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обяви обществена поръчка за преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на ... кг УОЗ пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за ... още

http://ecology-bulgaria.com

НСИ отчита намаление на генерираните битови отпадъци

... от тях са съоръжения от регионалните системи за управление на битовите отпадъци. Относителният дял на населението, обхванато от системи за организирано сметосъбиране ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Шумен откри търг за събиране и извозване на отпадъци

... /транспортиране на събраните отпадъци от територията на населените места на община Шумен до съоръжение за третиране на отпадъци, както и дезинфекция на съдовете за отпадъци. Изпълнителят ... още

http://ecology-bulgaria.com

Сключени са 51 договора по ОПОС 2014-2020

... на ВиК инфраструктурата и изпълнение на ангажиментите на страната по отношение на йерархията за управление на ... отпадъците. По приоритетна ос 1 "Води" са обявени 11 процедури, а в сектор "Отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приеха нова наредба за строителните отпадъци

Правителството прие нова Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, която изцяло ... в които не се изисква изготвянето на План за управление на строителните отпадъци, а именно при по-малките обекти ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община търси доставчик на компактори и контейнери за отпадъци

... материали в завода за механо-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво, с. Яна, местност " ... контейнери за нуждите на Столично предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). Изпълнението на поръчката ще се осъществи на два етапа, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Дискусионен форум за промените в начина на управление на отпадъците

... на управление на отпадъците. Това са определянето на такса "битови отпадъци" според количеството образувани отпадъци, премахването на площадките за възмездно предаване на рециклируеми отпадъци от жилищните райони на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Енергоефект Консулт получи сертификация за модерни технологии за управление на отпадъците

... сертификация за "Модерни технологии за складиране и управление на отпадъците", съобщиха за PowerIndustry-Bulgaria.com от компанията ... акцент в обучението бяха технологиите за сепариране на отпадъци и възможностите за повторната им употреба в ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Виа Експо удължи срока за отстъпка при заявка за участие в Save the Planet 2018

... за отстъпка при ранна регистрация за предстоящото издание на изложението за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа Save the Planet ... още

http://ecology-bulgaria.com

Количеството депонирани отпадъци в СО е намаляло с 80%

... редуциране на количествата депонирани твърди битови отпадъци с над 80%, стана ясно при проверка на работата на съоръжението ... от ръководителя на отдел "Кохезионна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ecomondo 2017 с богата съпътстваща програма

... 11-ата годишна среща на тема "Управление на битови отпадъци в градски зони: сравняване на международния опит в перспективата на кръговата икономика", организирана от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Национална асамблея на еколозите от общините в България ще се проведе през октомври

... , регионалното депо и мобилния център за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Харманли, както и среща с ... който е финансиран със средства по Оперативна програма "Добро управление". Може да заявите участието си в Асамблеята тук. още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха ново депо за битови отпадъци в регион Пазарджик

... битови отпадъци в Пазарджик. Проектът възлиза на близо 16 млн. лв. и е реализиран с финансовата подкрепа на Предприятието за управление на дейностите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обявиха победителите в конкурса ЕКООБЩИНА 2017

... на водопроводната мрежа на територията на града, инвестиции в обучението на служителите и визия за екологосъобразно управление на утайките. Победители в категория "Устойчиво управление на ... и планира въвеждането на система за управление на енергията, и ... още

http://ecology-bulgaria.com

КИИП София ще проведе курс за наредбата за управление на строителни отпадъци

... Регионална колегия София-град организира обучителен курс на тема Наредбата за управление на строителни отпадъци - нормативен контекст, основни положения и практически указания ... още

http://industryinfo.bg

Виа Експо предлага отстъпка при ранна регистрация за Save the Planet 2018

Изложението за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа Save ... Основните тематични направления на събитието ще бъдат управлението на отпадъци - транспорт, третиране, компостиране, получаването на енергия от отпадъци, рециклирането и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Австрийска фирма за оборудване за третиране на отпадъци търси представители

... са крайни клиенти в браншовете техника за опазване на околната среда, управление на отпадъците, хартиена, химическа, хранителна, фармацевтична индустрия и промишленост ... още

http://ecology-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй избира фирма за управление на опасни отпадъци

... се съхраняват временно на депо за нерадиоактивни битови и производствени отпадъци и в складове на площадката на АЕЦ Козлодуй. ... Прогнозната стойност на поръчката е 270 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Над 37 общини участват в конкурса ЕКООБЩИНА 2017

... в четирите категории - "Устойчиво управление на водите", "Устойчиво управление на отпадъците", "Енергийна ефективност на сградите" и "Устойчива мобилност". ... в категория "Устойчиво управление на отпадъците", като пет от тях са на общини с население от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Испански производител на оборудване за третиране на отпадъци търси партньори

... др. Потенциалните партньори следва да са активни в сектора на управление на отпадъци. Допълнителна информация за предложението за коопериране може да намерите ... още

http://ecology-bulgaria.com

3В Електроника стартира партньорство със SSI SCHAEFER

... лидер в областта на логистичните системи, складовото оборудване и технологиите за управление на отпадъци SSI SCHAEFER, съобщават ... , работни места, логистичен софтуер, технологии за управление на отпадъците", информират от 3В Електроника. От компанията ... още

http://electronics-bulgaria.com

Одобриха Националния доклад за състоянието на околната среда за 2015 г.

... направления – емисии на вредни вещества и качество на атмосферния въздух, изменение на климата, управление на водните ресурси и качество на водите, отпадъци и материални ресурси ... още

http://ecology-bulgaria.com

Генерирането на битови отпадъци в страната е намаляло според доклад на ООН

... Съгласно данните от доклад на Икономическата комисия за Европа на ООН количеството генерирани битови отпадъци в България е ... се наблюдава и по отношение на процента обхванато население в организираното управление на отпадъците, който вече достига 99 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха ново депо за неопасни отпадъци за регион Златица

... г. заместник-министърът на околната среда Красимир Живков откри ново депо за неопасни отпадъци за регион Златица, ... съобщават от МОСВ. На събитието присъстваха и кметовете на общините от региона за управление на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна регистрация за конференцията за управление на утайки Sludgetech 2017

... от темите в конференцията ще засегнат анареобна преработка на отпадъци, дехидратация на вторична маса, съвременни начини за термоконверсия и ... ще бъдат представени нови продукти и технологи за управление на утайки. За участие в изложението можете да ... още

http://water-bulgaria.com

Семинар за Наредбата за управление на строителни отпадъци

... управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали на 5 юли т.г. Официалната тема на събитието е "Наредбата за управление на строителни отпадъци ... още

http://industryinfo.bg

ДП РАО получи разрешение за строеж на НХРАО

... радиоактивни отпадъци (НХРАО). Изграждането на хранилището е залегнало в актуализираната национална Стратегия за управление на отработеното ... ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г. ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Експерти споделиха опита на Франция в управлението на битови отпадъци

... . г. се състоя вторият семинар в рамките на конкурса Екообщина, посветен на устойчивото управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното ... още

http://ecology-bulgaria.com

Вторият семинар на конкурса Екообщина ще е посветен на управлението на отпадъци

... върху постиженията в областта на рециклирането и намаляването на отпадъците при източника, както и Стратегията за управление на битовите отпадъци на Лил. Лектори от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Първият семинар по конкурс Екообщина засегна темата за управление на водите

... и водите". Следващият семинар от инициативата ще е на тема "Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им ... още

http://water-bulgaria.com

BulLight 2017 и BalkanLightJunior 2017 в Созопол

... замърсяване и замърсяване от опасни отпадъци; Светлотехническо образование; Терминология. Стандартизация. Европейски директиви и регламенти; Управление на осветителни уредби; Фотометрия и колориметрия ... още

http://lighting-bulgaria.com

Предстои първият семинар в рамките на конкурса Екообщина 2017

... се състои първият семинар на тема "Устойчиво управление на водите" в рамките на стартиралото по-рано тази ... , а именно: "Устойчиво управление на битовите отпадъци", "Устойчива мобилност", "Енергийна ефективност на сградите". Тази година срокът ... още

http://ecology-bulgaria.com

БалБок Инженеринг организира обучение за управление на производствени и опасни отпадъци

БалБок Инженеринг ще проведе обучение на тема "Управление на производствени и опасни отпадъци на мястото на образуване" на 11 и 12 май т. г. в Центърa ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира кандидатстването за конкурса за най-зелени компании в страната

... неправителствени организации с отговорно отношение към опазването на околната среда. Категориите, в които може ... ; индустрия и производствен сектор; рециклираща промишленост, управление на отпадъци; обществени организации, общини и държавни структури; ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Пловдив стартира система за разделно събиране на растителни отпадъци

... някои хранителни отпадъци, като обелки от плодове и зеленчуци", обясни директорът на Дирекция "Екология и управление на отпадъците" ... ще стартира и програма за намаляване образуването на отпадъци чрез домашно компостиране. Община Пловдив ще предостави ... още

http://industryinfo.bg

Стартира нова процедура по ОПОС 2014-2020 за изграждане на анаеробни инсталации

... кандидатстват 19 общини от три Регионални сдружения за управление на отпадъците - Русе, Бургас и Благоевград. ... на съоръжения, строително-монтажни работи, доставка на оборудване, в това число на съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Бургас избира фирма за управление на производствени отпадъци

... и/или за оползотворяване на производствени отпадъци. Предметът на поръчката е разделен на три обособени позиции, обхващащи третирането на отпадъци с кодове съгласно Наредбата ... още

http://ecology-bulgaria.com

Търговският панаир terratec 2017 ще се проведе в Лайпциг

... заинтересованите страни от отраслите за управление на ресурсите, депониране и рециклиране на отпадъци. В рамките на събитието представители на различни индустрии ще представят технологии ... още

http://ecology-bulgaria.com

Оборудване за механично третиране на отпадъци

... обработка включва използването на различни машини за сепариране, намаляване на размера на частиците, сортиране и компактиране на отпадъците. Тези процеси ... позволява бързото и лесно сепариране от отпадъчния поток на черни и цветни метали, леки фракции, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Най-зелена община на Екопак" за 2016 г." href="http://ecology-bulgaria.com/article/2213-burgas-e-nay-zelena-obshtina-na-ekopak-za-2016-g-" target="_blank"> Бургас е "Най-зелена община на Екопак" за 2016 г.

... за 2016 г. с проект за електронно отчитане на разделно събраните отпадъци, който спечели 25 000 лв. в категорията " ... включва мрежа от 9 мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, която надгражда системата с трите цветни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Save the Planet ще се проведе за осми път през март

... 2017 г. Виа Експо организира 8-то издание на събитието за управление на отпадъци и рециклиране Save the Planet. Проявата насърчава трансфера ... още

http://ecology-bulgaria.com

Получаването на енергия от отпадъци ще е акцент на Save the Planet 2017

... ще е домакин на ежегодната международна изложба и конференция за управление на отпадъците и рециклиране ... технологии за отопление на биомаса и решение за интегрирано управление на битови отпадъци. Конференцията "Управление на отпадъци и рециклиране ... още

http://ecology-bulgaria.com

Smart Cities 2017 ще представи технологии и добри практики за интелигентно градско управление

... навигация и GALLILEO, както и решението за управление на събирането на отпадъци INNOVAMBIENTE. Конференцията SEE Smart Cities'17 ... ще включва двучасов панел на Иновация Норвегия България с ... още

http://automation-bulgaria.com

Екологични решения за индустрията и бита във фокуса на ЕЕ и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet

... (интелигентни градове) и Save the Planet (Управление на отпадъци и рециклиране). Конференциите, които ще се проведат ... дома, мониторинг и управление на транспорта, проследяване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци, филтриране на въздуха и др. ... още

http://industryinfo.bg

Започна 13-ото Изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия в София

... с ЕЕ и ВЕ стартираха 8-ото издание на изложението за управление на отпадъци и рециклиране Save the Planet и 5-ото ... издание на изложението и конференция за интелигентни градове Smart ... още

http://industryinfo.bg

Утре стартират паралелните събития на Виа Експо

... енергия), Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране), което се организира от 7 до 9 ... още

http://industryinfo.bg

Продуктови премиери на винтови турбини и високоефективни фотоволтаици на ЕЕ & ВЕ

... оборудване за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи, както и от битови отпадъци. Български и ... ще представят LED осветители и интелигентни системи за управление с приложение в паркове, производствени предприятия, ... още

http://renewables-bulgaria.com

Новите технологии за интелигентни градове на Smart Cities 2017

... - решение за управление на събирането на отпадъци, базирано на облачните технологии. Услугата помага на общини, сметосъбиращи фирми ... ще популяризира интегрирана продуктова линия за управление на отпадъци, разкриват Виа Експо. Сред останалите ... още

http://automation-bulgaria.com

Лектори от 16 държави представят рентабилни решения на изложенията на Виа Експо

... комунални услуги, ще са цялостни решения за наблюдение на процеса на потребление на електроенергия, за управление на събирането на отпадъци, базирано на облачните технологии и др. още

http://industryinfo.bg

ЕСО изготвя проект за ремонт на въздушна линия Биково – Каравелово

... за безопасност на движението, Пресичане на пътища от републиканската пътна мрежа, Пресичане на други ВЛ, План за управление на отпадъци. Прогнозната стойност на поръчката е ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Есен е новата Европейска зелена столица за 2017 г.

... с настилка за оптимизиране нивата на шум, система за управление на водите, 376 км велоалеи, създаване на 20 000 работни места в ... . насам, а общината си е поставила цел за увеличение на рециклирането на отпадъци до 65% през 2020 г. още

http://ecology-bulgaria.com

Иновации и доставчици на решения за превръщане на отпадъци в енергия и ресурси на Save the Planet

... събитие във формат "изложение-конференция" за управление на отпадъци и рециклиране Save the Planet ще се състои ... вентилационни системи, интелигентни интернет базирани решения за управление на отпадъци и логистика, намаляващи оперативните разходи с 80%, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Високоефективните осветителни тела ще бъдат акцент на Smart Cities 2017

... по отношение на различните процеси при събирането на отпадъци. В еднодневната конференция ще бъдат разгледани елементите на интелигентните градове – осветление, управление на отпадъци, измерване, транспорт ... още

http://lighting-bulgaria.com

Давид Холдинг ще участва в проект за по-екологични центрове за данни

... индустриалните партньори ще прехвърлят своите знания относно управление на центровете за данни. Крайната разработка ще се ... на емисиите на CO2 и енергийните отпадъци в резултат на оптимизираното ползване на енергия и балансиране на натоварването на ... още

http://automation-bulgaria.com

Управлението на отпадъци ще е сред акцентите на IFAT Eurasia

... Форумът ще бъде фокусиран върху темите за екологосъобразно управление на отпадъци и водоснабдяване. Сред изложителите ще бъдат местни ... аудитория своите знания в областите на управление на води и отпадъчни води, и рециклирането на отпадъци. още

http://ecology-bulgaria.com

ЕСО обяви търг за изготвяне на проект за ремонт на въздушна линия

... обществена поръчка с предмет изготвяне на проект за обект "Ремонт с подмяна на стълбове на ВЛ 220 kV "Сила". ... линии; План за управление на строителните отпадъци. Прогнозната стойност на поръчката е 80 000 лв. Срокът на валидност на публичната покана е ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

МОСВ изпълни предварителните условия от споразумението за партньорство с ЕК

... мрежи, закриване и рекултивация на депа за битови отпадъци и др. Основната цел на приетите планове за управление на риска от наводнения (ПУРН ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подобрява се управлението на опасни отпадъци в Европа

... били минерални, химични и болнични, образувани основно от секторите управление на отпадъци, строителство, минна индустрия, както и от домакинствата. Общото количество ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Видин избира доставчик на дизелов генератор

... поръчка за избор на изпълнител за доставка на дизелов генератор за депо за твърди битови отпадъци. Дизеловият генератор следва ... и ръчно управление, както и с триполюсен прекъсвач с магнито-термична защита, за защита на линията на линията на дизеловия ... още

http://industryinfo.bg

Microchip пуска нова гама PIC24 микроконтролери

... приложения като IoT сензорни системи, мобилни медицински уреди и управление на индустриални процеси. С гамата GA7 разработчиците биха могли ... режими, сред които различни режими на покой с консумация на ток до 190 nA. Така биха могли да се ... още

http://electronics-bulgaria.com

ДП РАО обсъди дейностите по извеждане на спрени ядрени мощности

... отпадъци” (ДП РАО) проведе международен семинар за обмяна на опит в дейностите по извеждане от експлоатация на ... от експлоатация, оценка на разходите, управление на риска и планиране на непредвидените разходи, изграждане на необходима инфраструктура и ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Ремонт на водопроводна мрежа в Ракитово

... включва работа по обща част и възстановяване, възстановяване на уличната настилка, управление на строителните отпадъци, пожарна безопасност и други дейности. Строително-монтажните ... още

http://water-bulgaria.com

Стартира проект за разделно събиране на опасни битови отпадъци

... . Центрове за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата ще бъдат изградени на територията на Созопол, Левски, Разград, ... . "Изминахме дълъг път с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и днес вече ... още

http://ecology-bulgaria.com

АБЕА проведе ден на отворените врати

... на инициативата започна с представяне на възможностите на система за управление на качеството на въздуха и дисперсионно моделиране на ... и темите: Възможности за изпитване на биогорива, биоразградими отпадъци, компост, утайки, почви в акредитирана ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Евромин: Минният бранш е в добро състояние да инвестира

... икономика, чието предназначение е да предостави цялостен подход за управление на ресурсите в ЕС, все още не включва понятията ... растяща важност при затваряне на сегашни и бъдещи мини и при използване на минните депа за отпадъци", допълват от там. още

http://industryinfo.bg

Съвременни решения за опазване на околната среда на изложението Pollutec

... , ще представят технологии за: управление на отпадъци; пречистване на питейни и отпадъчни води; пестене на енергия; мониторинг; пречистване на въздух и отпадъчни газове, възстановяване ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха сепарираща инсталация на регионалното депо в Смолян

... и компостираща инсталация бе открита на смолянското регионално депо за твърди битови отпадъци, намиращо се в с. ... управител Недялко Славов и кметът на Смолян Николай Мелемов. Регионалната системата на управление на отпадъците обслужва повече от 50 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Аква Джет 2011: Интелигентните задвижки са неизменна част от системата за транспортиране на нефт и газ

... изискват внимателно управление поради децентрализирането на процесите. Благодарение на задвижвания с интегрирано управление е възможно ... води, пречистване на питейни води, противопожарна арматура за гасене, инсталации за изгаряне на отпадъци и много ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Нова наредба за строителните отпадъци улеснява общините и бизнеса

... се изисква План за управление на строителните отпадъци. При тези обекти генерираните отпадъци ще се управляват съгласно условията на съответните общински наредби. Освен ... още

http://ecology-bulgaria.com

Mеждународно изложение за опазване на околната среда и природните ресурси Ecofair

... земите, рециклиране на отпадъци и др. Изложителите на Ecofair 2016 ще представят: иновативни технологии за анализ, мониторинг и управление на повърхностни и подземни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пускат в действие нови функции на Националната информационна система за отпадъци

... издаване, изменение или прекратяване на действието на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци; заявления за извършване на регистрация и издаване, изменение ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха регионална система за управление на отпадъци в Луковит

Новата регионална система за управление на отпадъците в Луковит, изградена със средства по ОП "Околна ... , който е оборудван с контейнери за строителни, едрогабаритни отпадъци и опасни отпадъци от домакинствата. Към системата е изградена и претоварна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Иновации в управлението на отпадъци на ISWA World Congress 2016

... на управление на твърди отпадъци. Сред акцентите на тазгодишния форум ще са следните теми: Оценка на въздействието върху околната среда на депа; Рекултивация на закрити депа; Управление на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Айтос търси изпълнител за ремонт на отоплителни инсталации

... предвид разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУП) и да осигури правилно изхвърляне на течни и твърди отпадъци. Прогнозната стойност на поръчката е ... още

http://industryinfo.bg

Изграждат център за предаване на опасни битови и едрогабаритни отпадъци в Монтана

... пластмаси и метали, образувани на територията на община Монтана. Разделно събраните битови отпадъци от домакинствата ще се приемат ... разрешително за дейности с отпадъци в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. Центърът ще се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха новото регионално депо край Велико Търново

... регионална система за управление на отпадъците в регион ... дава възможност за по-голяма чистота на реките, въздуха и най-вече ... на хората в този прекрасен регион, в който се разраства и туризмът. Новото депо разполага с инсталации за неопасни отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Суворово търси фирма за третиране на смесени битови и зелени отпадъци

... предварително третиране на смесени битови и зелени отпадъци. Смесените битови отпадъци, генерирани на територията на общината следва да ... генерирани смесени битови и зелени отпадъци на територията на общината се изчислява на около 2 820 тона годишно ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха новото депо за битови отпадъци в Стара Загора

... система за управление на отпадъците бе открита в Стара Загора, като проектът е на стойност около ... на третираните отпадъци. Компостирането на разделно събраните зелени отпадъци ще гарантира опазване на всички компоненти на околната среда. Въвеждането на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Екологосъобразно събиране на опасни битови отпадъци в 22 общини

... са оборудвани с разнообразни съдове за съхранение на отпадъци, а модернизирани микробуси за разделно събиране ... цел подобряване на гражданското съзнание спрямо правилното изхвърляне на опасните битови отпадъци. Графиците за събиране на стари лекарства ... още

http://ecology-bulgaria.com

Българска компания се бори за Enterprise Europe Network Awards 2016

... които са постигнали най-добри резултати при предоставяне на консултантски услуги за достъп до нови международни пазари. ... механизъм 2009–2014 за реализиране на проект „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход ... още

http://industryinfo.bg

Подписаха договор за изграждане на първи етап от НХРАО

... отпадъци (НХРАО). На официалната церемония по подписването присъстваха зам.-министърът на енергетиката Николай Николов, директорът на ... значение за успешно осъществяване на дейностите по безопасно управление на РАО от експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй” ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Parker Hannifin представи иновативна технология за антикорозионно покритие на буталните пръти

... , строителството, обработката на материали, възобновяемите енергийни източници, третирането на твърди отпадъци, нефтодобива и газодобива ... областта на технологиите, техническите решения и разработката на системи за задвижване и управление на процеси ... още

http://industryinfo.bg

УНСС обяви обществена поръчка за извозване на отпадъци

... за депониране на такива отпадъци. Втората обособена позиция включва разделното събиране и превоза на отпадъци от хартия ... и картон, стъкло, пластмаси в до 4 работни дни в месеца – съгласно разпоредбите на Закона за управление на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Европейско-виетнамската бизнес мрежа организира търговска мисия по зелени технологии

... развиват своя бизнес във Виетнам в областите на управление на отпадъци, управление на водни ресурси, енергийна ефективност и възобновяеми ... бъдат обсъдени възможностите за навлизане на европейските компании на виетнамския пазар. Срокът за онлайн ... още

http://ecology-bulgaria.com

РДО Монтана избира доставчик на електрическа енергия

... отпадъци – Монтана обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на електрическа енергия, както и координатор на ... група. Участниците следва да са въвели система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

БалБок Инженеринг откри лаборатория за анализ на опасни отпадъци

... реализирана по проект "Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България ... с разработване и тестване на технологии за третиране на отпадъци. Установяването на състава на отпадъците ще позволи екологосъобразното ... още

http://ecology-bulgaria.com

ОПОС 2014-2020 предвижда финансиране на инсталации за биоразградими отпадъци

... проектирането и изграждането на инсталации за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и на инсталации за предварително ... да кандидатстват 116 общини - членове на 26 Регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО). Очаква се процедурата ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ще бъдат обезвредени над 4000 тона негодни пестициди

... защита с изтекъл срок на годност". Изпълнител е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), ... превоз на опасни товари по шосе. Пестицидите ще бъдат изгорени в специализирани инсинератори за опасни отпадъци извън ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Тетевен избира оператор на претоварна станция за твърди битови отпадъци

... Тетевен откри процедура за избор на оператор на претоварна станция за твърди битови отпадъци. Претоварната станция, която ... Ябланица, в рамките на регионалната система за управление на отпадъците в регион Луковит. На територията на обекта са обособени ... още

http://industryinfo.bg

Промени в ЗУО ще улеснят търговията с отпадъци

... промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с които ще се постигне облекчаване на административната тежест за ... отказването, изменението или отнемането на разрешения или регистрационни документи за дейности с отпадъци. С промените ще се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нестле България представи политиките си за устойчиво развитие и опазване на околната среда

... представиха конкретните стъпки в сферата на отговорното управление на отпадъци от производствена и непроизводствена дейност. По време на събитието Нестле представи глобалните си ... още

http://ecology-bulgaria.com

Завърши строителството на цеха за дезактивация на оборудване от АЕЦ Козлодуй

... . Проектът, ръководен от Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (ДП РАО) и Групата за управление на проекти по извеждане от експлоатация и изграждане ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

България със значителен напредък в рециклирането на битови отпадъци

... , които се провеждат в рамките на инициативата "Екообщина". Участие в семинара на тема "Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проведе се първият семинар за устойчиво управление на водите в рамките на конкурс „Екообщина

... на обмен на добри практики, съответстващи на четирите категории на конкурса: устойчиво управление на водите, на битовите отпадъци, градска мобилност и енергийна ефективност на сградите. По време на ... още

http://water-bulgaria.com

Финансират екопроекти със средства от ранните продажби на парникови газове

... . лв. за сектор отпадъци, 198 млн. лв. за биоразнообразие, 153 млн. лв. за превенция и управление на риска от наводнения и ... период в България са изградени 18 регионални системи за управление на отпадъци, а за периода 2010-2014 г. страната отбелязва 24 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Виа Експо откри ЕЕ & ВЕ, Smart Cities и Save the Planet

... Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране), които ще продължат до 7 април т ... - търговски съветник в Advantage Austria София. В рамките на изложенията своите продукти представят компании от 14 държави - ... още

http://industryinfo.bg

Save the Planet 2016

... изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа ... асоциации, представители на общините и държавна администрация, оператори на депа, ръководители на фирми от секторите: управление на отпадъци, рециклиране, екология ... още

http://ecology-bulgaria.com

Компании от 14 държави на ЕЕ & ВЕ, Smart Cities и Save the Planet

... Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране), които ще се проведат от 5 до ... реализирани проекти: за производство на биогаз в пивоварни и ферми, на енергия от твърди битови отпадъци и от дървени стърготини ... още

http://renewables-bulgaria.com

Одобриха ОВОС на инсталацията за РДФ-гориво в ТЕЦ "София"

... проектното предложение за реализация на заключителната фаза на интегрираната система за управление на отпадъците на Столична община. За сектор "Отпадъци" в новия програмен период ... още

http://ecology-bulgaria.com

Български фирми с възможност за участие в изложението WasteExpo в Лас Вегас

... сектор с интерес към технологии, оборудване и услуги за управление на отпадъци. Участниците в делегацията, органзирана от американското посолство, са освободени ... още

http://ecology-bulgaria.com

Save the Planet ще представи добри реализирани практики за управление на отпадъците

... на строителните отпадъци у нас през последните 5 години, предизвикателствата пред сектора, както и необходимостта от промяна на подходите за управление на ... отпадъците. Повече информация за програмата на конференцията ... още

http://ecology-bulgaria.com

Представители на френския и германския бизнес в България се срещнаха с кмета на София Йорданка Фандъкова

... подобряване на качеството на въздуха и намаляване на трафика е въвеждането на интелигентна система за управление на трафика. До края на ... да започне изграждането на инсталация за оползотворяване на RDF горивото от завода за отпадъци край София. Г ... още

http://industryinfo.bg

Добри практики в управлението на отпадъците и рециклирането на Save the Planet 2016

... на отпадъци в пакета за кръгова икономика, за което ще говори Милда Базюлит от Европейската федерация за управление на отпадъците и опазване на ... околната среда. По време на втората част ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изложители и лектори от 12 различни държави ще вземат участие в Save the Planet

... редица нови решения и добри практики за управление и рециклиране на отпадъци, съобщиха организаторите от Виа Експо. ... , Италия и Швейцария в областта на оборудване за третиране на хранителни отпадъци, съдове за компостиране и разделно сметосъбиране ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕВН стартира програма за финансиране на екологични проекти

... предложения в областта на енергийната ефективност, опазването на биоразнообразието, чистотата на въздуха, почвите, борбата с климатичните промени или устойчивото управление на отпадъци и води ... още

http://ecology-bulgaria.com

ДПРАО и ФОЗС организираха кръгла маса за управлението на радиоактивни отпадъци от АЕЦ

... на управлението на радиоактивни отпадъци (РАО), генерирани от АЕЦ се състоя на 16 февруари т.г. в Козлодуй. Организатори на ... събитието бяха Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДПРАО) и Фондация за околна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Болница Лозенец търси фирма за извозване и обезвреждане на опасни отпадъци

... и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на Университетска болница "Лозенец". Избраният изпълнител трябва да притежава внедрена система за управление на качеството ... още

http://ecology-bulgaria.com

Виа Експо обяви преференциални цени за участие в конференцията на Save the Planet

... Де Грийф от Европейската федерация за управление на отпадъци и опазване на околната среда, Розалина Петрова от Генерална ... ще подчертае ключовите фактори за успеваемостта на екологичното управление на отпадъците в Югоизточна Европа. Розалина Петрова ... още

http://ecology-bulgaria.com

До 26 февруари отстъпки за ранна регистрация в конференцията "Интелигентни градове"

... акцентира върху зелените иновации и ролята на клъстерите за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса. Анелия Димова и Рени Антонова ... енергия) и специализираното изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране Save the Planet. още

http://industryinfo.bg

Отстъпки при ранна регистрация за участие в Save the Planet

Отстъпка при ранна регистрация за участие в конференцията за управление на отпадъци и рециклиране Save the Planet обявиха организаторите от Виа ... още

http://ecology-bulgaria.com

1,2 млрд. лв. ще бъдат предоставени за проекти в областта на околната среда през 2016 г.

... и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд. В сектор "Отпадъци" е открита процедура ... още

http://ecology-bulgaria.com

Лектори от авторитетни организации на Smart Cities 2016

... . Томас Вониер, председател на Американския институт на архитектите, Еса Мохамед, президент на Международния съюз на архитектите и Николай Гълъбов ... ) и специализираното изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране Save the Planet. още

http://industryinfo.bg

Иновативни технологии за управление на отпадъци по време на Save the Planet

... април, София) ще събере водещи производители и доставчици на решения за управление на отпадъци и рециклиране. Сред потвърдилите участие изложители са Molinari ... още

http://ecology-bulgaria.com

Официално откриване на новото регионално депо за отпадъци на Ямбол

... на Клетка 1 на новата регионална система за управление на отпадъците за регион Ямбол и на обект „Закриване и рекултивацията на депо за неопасни отпадъци на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Около 80 изложители се очакват на Renexpo Western Balkans 2016

... REECO. Компаниите ще представят своите продукти и решения на площ от 2000 кв. в Belexpocenter в сръбската ... новостите в тазгодишното издание е конференцията за управление на отпадъци, в рамките на която ще бъдат представени реализирани проекти и ... още

http://renewables-bulgaria.com

50% от изложителите на ЕЕ & ВЕ 2016 са от чужбина

... София, заедно със специализираното изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране Save the Planet. Водещи компании от ... България. От фирмата обявиха 20% ръст на производството на изолационни панели с минерална вата и полиуретанова пяна ... още

http://renewables-bulgaria.com

Община Сандански откри търг за проектно предложение за управление на биоотпадъци

... на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс) и анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците; Изготвяне на проучване за нагласите на населението; Изготвяне на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Монтана откри търг за проектно предложение за изграждане на компостиращи инсталации

... отпадъци и анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците; проучване за нагласите към разделното събиране на биоразградимите отпадъци, употребата на компост от отпадъци, за степента на осведоменост на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Правителството отпусна допълнителни средства за приключване на РЦУО Кърджали

... 027 496 лв. за приключването на работата по регионалния център за управление на отпадъците (РЦУО) в Кърджали. ... подобряване на екологичната инфраструктура чрез въвеждане в експлоатация на единствена клетка за депониране на отпадъци в района на община ... още

http://ecology-bulgaria.com

ПУДООС отчете работата си по проекта за закриване на общински депа

... управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) отчете рекултивирането на 37 стари депа и облагородяването на ... рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните ... още

http://ecology-bulgaria.com

Екорек стана част от глобалното семейство на Geocycle

... на управление и собствеността на дъщерното дружество на Холсим България остават същите. "Джиосайкъл е водещ световен доставчик на услуги в сферата на управление на ... по света с инсталации за оползотворяване на отпадъци. Служителите й са над 2000, ... още

http://ecology-bulgaria.com

БалБок Инженеринг представи мобилна химическа лаборатория

... на проби и извършване на анализи на място. Мобилната лаборатория е изработена в рамките на проект "Еко-иновативна система за управление на отпадъци ... за осъществяването на проект " Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав ... още

http://ecology-bulgaria.com

Индустриални преносими ножици и трошачки LUCAS

... . преустройства на сгради; раздробяване на метали в депа за отпадъци; демонтаж в атомни централи; рязане под вода с дистанционно управление; рязане в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Софийска вода проведе кръгла маса за борбата с климатичните промени

... на ресурсите на планетата. Първият е устойчиво управление на природните ресурси чрез насърчаване на кръговата ... интерес предизвика представянето на работата на новоизграденото столично предприятие за третиране на отпадъци. Директорът инженер ... още

http://water-bulgaria.com

ЕК публикува пакет от екологични законопроекти

... : обща цел на ЕС за рециклиране на 65% от битовите отпадъци до 2030 г.; обща цел на ЕС за рециклиране на 75% от ... от опаковки до 2030 г.; намаляване на депонираните отпадъци до максимум 10% от всички отпадъци до 2030 г.; забрана за депониране ... още

http://ecology-bulgaria.com

Четиридесет и пета Национална aсамблея на Асоциацията на еколозите

... и петата Национална aсамблея и Общо събрание на Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) ще ... реализирани инвестиционни проекти в тези области. Представители на Министерството на околната среда и водите ще споделят своето виждане ... още

http://ecology-bulgaria.com

Студенти от СУ се запознаха с производствените процеси в ТЕЦ AES Гълъбово

Студенти в магистърската програма "Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги" от ... посещение на студенти в ТЕЦ AES Гълъбово с цел запознаване с работата на централата и съоръжението за депониране на отпадъци. още

http://industryinfo.bg

ЕСНО 2015 ще акцентира върху дематериализацията

... за цел да повиши информираността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците. Кампанията е отправена към ... ще обхване темите намаляване на отпадъци (reduce), повторна употреба на продукти (reuse) и рециклиране на материали (recycle). ... още

http://ecology-bulgaria.com

България и Азербайджан сключиха споразумение за сътрудничество в областта на околната среда

... на климата, опазване на екологичното състояние на почвите, управление на отпадъците, опазване на водите от замърсяване и управление на водните ресурси. По време на ... рециклиране на отпадъци, системи за пречистване на води, както и съвременни образци на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха новата регионална система за отпадъци в Аксаково

Нова регионална система за управление на отпадъци, състояща се от депо, сепарираща и компостираща инсталации, беше ... 2007-2013", а общата стойност на инвестицията е 28,2 млн. лв. Системата за управление на отпадъците бе официално открита от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Промоция на спектрофотометър photoLab® 7600 UV-VIS с OptRF

... измерване OptRF без използване на реактиви и изключителната функционалност на управление чрез менюто на яркия нов цветен ... екран. Предимства: измерване без разходи най-бърз метод с разлагане екологичен метод, без разходи за отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ново регионално депо бе открито в Плевен

... регионална система за управление на отпадъците в Плевен бе открита официално на 6 ноември т. г. от министъра на околната среда и ... ще разкрие 56 работни места. Освен клетка за отпадъци депото включва сепарираща и компостираща инсталация и център за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Организаторите на Save the Planet 2016 очакват засилено присъствие на чуждестранни фирми

... от Виа Експо. В рамките на мащабното изложение за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа стратегическият ... партньор на събитието Австрия ще се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Силно международно присъствие на ЕЕ & ВЕ и Smart Cities 2016

... и геотермална енергия, енергийно оползотворяване на отпадъци; интелигентни мрежи и съхранение на енергия, устойчиво градско планиране, мобилност ... на 5 април в София ще бъде открито и специализираното изложение и конференция за управление на отпадъци ... още

http://renewables-bulgaria.com

Откриха регионалната система за управление на отпадъците на Панагюрище

Новоизградена регионална система за управление на отпадъци за регион Панагюрище бе пусната в експлоатация на 20 октомври т. г. На церемонията по откриването присъстваха ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха регионалното депо за ТБО на Перник

... за инсталиране на инсталация за сепариране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци. "С изграждането на Регионалната система за управление е осигурено ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира първа фаза от проекта за изграждане на система за управление на отпадъците в регион Ямбол

... копка на обект "Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на община Нова Загора" бе направена на 10 октомври ... . В момента се изгражда нова регионална система за управление на отпадъците, която ще обслужва Ямбол, Нова Загора, ... още

http://ecology-bulgaria.com

МЕ провежда обществено обсъждане за управлението на минни отпадъци

... провежда обществено обсъждане на проект на Наредба за управление на минните отпадъци. С новите изпълнения и ... и пълно прилагане в националното законодателство на изискванията за управление на отпадъците от миннодобивните индустрии, определени ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Балчик стартира проект за плаващ център за обучение по екология

... морето край Балчик в рамките на трансграничния проект Ecomind – Подобрено управление на екосистемите чрез съвместна политика за ... с помощта на игри и филми. Целта на проекта е изследването на влиянието на морските отпадъци върху екосистемите на Балчик ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Бургас въведе мобилни центрове за събиране на отпадъци

... за събиране на отпадъци заработиха в Бургас, предвижда се и разполагането на още шест като част от програмата на общината за управление на отпадъците ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приключи първи етап от проекта за РЦУО Самоков

... част от първия етап на проекта за "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Костенец (Самоков ... Регионалния център за управление на твърди битови отпадъци. Според проекта първата клетка за депониране на отпадъци има капацитет ... още

http://ecology-bulgaria.com

ПУДООС отчете работата по проекта за закриване и рекултивация на депа за отпадъци

... на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните ... на високо ниво на опазване на околната среда и спазването на директивите на ЕС и националното законодателство в областта на управление на ... още

http://ecology-bulgaria.com

БАР отчита спад в количеството образувани производствени отпадъци

... предотвратяване образуването на отпадъци; да се реализират образователни и информационни програми за промяна на обществената нагласа за екологосъобразно и ефективно управление на отпадъците ... още

http://ecology-bulgaria.com

Новият брой на сп. Енерджи ревю ще бъде представен на МТП Пловдив

... до 2 октомври. Фокус на броя е темата "Иновации на пазара на индустриални решения за енергийна ефективност ... ядрена енергетика разглежда актуализацията на Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 г. В ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

БалБок Инженеринг, д-р Ралица Ангелова: Разработваме екоиновативна система за устойчиви решения в управлението на отпадъци в България

... на компанията. "Дейността на дружеството включва както самите дейности по третиране на отпадъци, така и научни изследвания и управление на проекти в областта на опазването на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заводът за отпадъци на София отвори врати

... % количеството твърди битови отпадъци, които се депонират. С откриването на завода се замразява наказателната процедура за управление на отпадъци на територията на общината, тъй като ... още

http://ecology-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй откри търг за предаване на отпадъци за безопасно третиране

... лампи, гуми и др. Неоползотворимите и опасни отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците е необходимо да бъдат предадени за по ... още

http://ecology-bulgaria.com

Четири паралелни еко изложения през септември в Англия

... изложения в областта на екологията: RMW 2015, посветено на ресурната ефективсност и решенията за управление на отпадъците; The ... в събитията ще вземат фирми в сферата на управлението на отпадъци и ресурси, съоръженията за рециклиране, енергийните ... още

http://ecology-bulgaria.com

Биогаз генератори MTU Onsite Energy

... , цялостни системи за задвижване, разпределени системи за управление на електроенергия и горивни системи с приложение за основно ... време на обработката на отпадъчни води или по време на утаяването на отпадъчни води Газ от депа за отпадъци Газовите ... още

http://renewables-bulgaria.com

Община Плевен избира оператор на система за управление на отпадъците

... на отпадъци, третиране чрез сепариране, оползотворяване на зелени отпадъци чрез компостиране, депониране на отпадъци в клетка № 1, временно съхраняване на опасни отпадъци, извършване на мониторинг. Прогнозната стойност на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Промишлените предприятия са произвели продукция на стойност 63 397 млн. лв. през 2014 г.

... , които съставляват 10,4% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия. През 2013 г. произведената ... промишленост" с 0,1%. Делът на сектор "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" остава непроменен - 2 ... още

http://industryinfo.bg

Започват рекултивация на депото в Стралджа

... на депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация на община Стралджа". Обектът се реализира в рамките на проекта "Изграждане на регионална система за управление на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат регионално депо за над 29 млн. лева в община Благоевград

... регионална система за управление на отпадъците. Предвидено е депото да се построи на площ от 106 декара на площадката на съществуващото сметище в ... още

http://ecology-bulgaria.com

13 пречиствателни станции за отпадъчни води и 4 регионални системи за управление на отпадъците се изграждат в Северна България

... отпадъчни води и 4 регионални системи за управление на отпадъците се изграждат в Северна България. ... открита регионална система за управление на отпадъци във Видин. Съоръжението осигурява компостиране на биоразградимите отпадъци и депониране по ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община град Добрич избира фирма за сметосъбиране

... извършва сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от територията на общината. Общото количество отпадъци, които се очаква да ... 28 500 тона. Извозването на ТБО ще се извършва на регионално депо за битови отпадъци до село Стожер ( ... още

http://ecology-bulgaria.com

Претоварна станция за отпадъци беше открита в Балчик

... като част от проекта за изграждане на система за управление на отпадъците в Добричкия регион, изпълняван по ... компостираща инсталация за биоразградими отпадъци и отделна площадка за рециклиране на строителни отпадъци. Предстои община Балчик да ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ решава дали да продължи изграждането на регионално депо в Кърджали

... искане за продължаване на проекта за изграждане на регионално депо за отпадъци, съобщи кметът на общината Хасан Азис ... общината. В рамките на проект „Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците”, който се реализира ... още

http://ecology-bulgaria.com

Габрово с регионална система за управление на отпадъците

... система за управление на отпадъците в Габрово бе открита на официална церемония в присъствието на министъра на околната среда ... Габровска област в секторите води, отпадъци и биоразнообразие", заяви на откриването министър Василева. Кметът Таня ... още

http://ecology-bulgaria.com

АСЕКОБ организира форум по време на "Зелените идеи в действие"

... България (НСОРБ) организира форум за управление на отпадъците на тема "Разделно събиране на битовите отпадъци – възможности и предизвикателства" на 24 юли т. г. Събитието ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Никопол избира оператор управление на отпадъците

... за избор на оператор за експлоатация и стопанисване на регионална система за управление на отпадъците в ... регион Левски (Никопол). Избраният изпълнител ще извърши услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Световен конгрес и изложение в областта на рециклирането

... суровини и потреблението на енергия, намаляване на замърсяването на въздуха от изгаряне и замърсяването на водата от депониране на отпадъци и др. Събитието е ... още

http://ecology-bulgaria.com

БСК организира пресконференция за отпадъци от ИУМПС

... и организации в областта на оползотворяването на отпадъци, както и представители на ангажираните държавни органи. Преди ... обсъдени най-належащите предизвикателства в сферата на управлението на отпадъци от ИУМПС, необходимите законодателни промени, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Тервел приключва два мащабни еко проекта

... монтажът му. Към края си е и реализацията на проект за управление на животински отпадъци в общината, финансиран по Програма за развитие ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проведе се семинар за устойчиво управление на отпадъци

... за кръгова икономика в сектора за управление на отпадъците. Добрите практики в областта на управлението на общински отпадъци във Франция бяха представени от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проведе се третата конференция по ядрена безопасност на ENSREG

... Козлодуй”, Държавно предприятия “Радиоактивни отпадъци”, фирма Риск инженеринг и кметовете на общините Козлодуй и Мизия, ... проверки, ОЯГ, извеждане от експлоатация и управление на радиоактивни отпадъци и аварийно планиране и готовност. Мигуел ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Започна строежът на депото за отпадъци в регион Борово

... количество битови отпадъци, генерирани на територията на регион Борово", поясниха от областната администрация в Русе. Строителството на регионалната система за управление на отпадъци е планирано ... още

http://ecology-bulgaria.com

УНСС избира фирма за извозване на битови и промишлени отпадъци

... на отпадъци. Предмет на обществената поръчка е извозване на битови и промишлени отпадъци в две обособени позиции: I: Извозване на ... ал. 2 от разпоредба на Закона за управление на отпадъците. Предварителната стойност на поръчката общо за двете обособени ... още

http://ecology-bulgaria.com

Бизнес инкубатор в областта на екобиотехнологиите предлага стажове и обучения

... със зелени технологии по производство на биогаз, компост, пречистване на води от разграждането на битовите отпадъци, въвеждане на стандарти по качество и управление на риска. още

http://ecology-bulgaria.com

Предстои II етап на рекултивация на депото в Сливен

... и дейности по проект "Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен, II-ри ... е свързано със срока за изпълнение на дейностите по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заработи новата претоварна станция в Карнобат

... за отпадъци в Карнобат. Реализацията на обекта е част от проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците ... в регион Бургас” на обща стойност малко над ... още

http://ecology-bulgaria.com

Решения за изграждане на 3D GIS модели

... АД, предоставят всичко необходимо за управление на публично осветление, пътна мрежа, отпадъци и сметосъбиране, мониторинг на водни басейни и речни корита, доставка ... още

http://water-bulgaria.com

АББ ще предостави решения за проекти за оползотворяване на енергия от отпадъци на Hitachi Zosen Inova

... сме, че подпомагаме тези проекти за производство на електроенергия от отпадъци, които помагат да се намали вредното ... система за управление на АББ, базирана на нейната платформа Symphony® Plus, позволява бърза настройка на условията на горене за ... още

http://renewables-bulgaria.com

Стартира първата фаза на регионално депо за отпадъци край с. Хаджидимитрово

... първа копка за изграждането на първа фаза на регионална система за управление на битовите отпадъци в местността „Гол баир ... Първата фаза от системата включва разделно събиране на отпадъците, транспортирането им до регионалното съоръжение, третиране ... още

http://ecology-bulgaria.com

REW Istanbul 2015 с акцент върху зелената енергия от отпадъци

... място и най-изявените производители на машини и оборудване за преработка и рециклиране на отпадъци, както и големи инвеститори с интерес ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подновиха лиценза на ДП РАО за управление на радиоактивни отпадъци

... ), връчи на изпълнителния директор на ДП РАО – Дилян Петров, лицензията за експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци чрез Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

44-та Асамблея на АСЕКОБ

... теми на форума ще бъдат: управление на отпадъците, въздуха, водите и биологичното разнообразие, регионални системи за управление на отпадъци, нулеви отпадъци, възможности за финансиране на проекти ... още

http://ecology-bulgaria.com

Бизнес делегация за Waste Expo 2015 в САЩ

... официална бизнес делегация, която ще посети специализираното изложение за управление на отпадъци Уейст Експо 2015 (Waste Expo 2015) в САЩ. Събитието ... още

http://ecology-bulgaria.com

Въвеждат в експлоатация депото във Видин

... удостоверение за въвеждане в експлоатация на регионалната система за управление на отпадъците във Видин. Това ... съоръжение за оползотворяване на строителни отпадъци; – закриване и рекултивация на съществуващото депо; – доставка на необходимите машини и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Регионалната система в Никопол готова до март 2016 г.

... информационен ден, организиран в рамките на изпълнението на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците (РСУО) в регион ... региона депо за твърди битови отпадъци. Проектът за изграждане на депото е на обща стойност над 43 мил. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Положителна тенденция в рециклирането отчита доклад на ИАОС

... . се наблюдава тенденция към подобряване на практиките при управление на отпадъците, като предадените за оползотворяване битови отпадъци достигат 29%, докато образуваните са ... още

http://ecology-bulgaria.com

В Несебър заработи нова претоварна станция за отпадъци

... лева е изпълнена в рамките на проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас", финансиран по ... т/час, както и площи за приемане на разделно събрани отпадъци, административно-битова сграда и високо технологична ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Провадия разработва програма за управление на околната среда

... въведе цялостна програма за управление на околната среда, както и програма за управление на отпадъците за периода ... анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на общината. Програмата за опазване на околната ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ахмед Арабов, Биокомпост БГ: Компостирането е най-ефективният метод за опазване на околната среда

... ползи от компостирането на биоразградими отпадъци? Състоянието на обработваемите почви в ... на практика са идентични на природните. Ползите от инсталациите от затворен тип са: ниска енергоемкост; ниска себестойност; висока ефективност; лесно управление ... още

http://ecology-bulgaria.com

БААИК организира курс за управление на строителни отпадъци

... -инвестиционния процес с основните положения и особеностите на Наредбата за управление на строителни отпадъци и влагане на рециклирани материали (НУСОВРМ). Преподавател в рамките ... още

http://ecology-bulgaria.com

Правителството одобри новата ОПОС

... 196 млн. евро; „Отпадъци“ – 288 млн. евро; „Натура 2000 и биоразнообразие“ – 101 млн. евро; „Превенция и управление на риска от наводнения ... още

http://ecology-bulgaria.com

Организират фотоконкурс за еко селфи

... трябва да качат на фейсбук страницата на кампанията или да изпратят на имейл адрес ruse.za ... на проект "Прозрачност в управлението на отпадъците - създаване ан мрежа от организации, разботещи за подобряване на системата за управление на отпадъците на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Microchip отново на върха на класацията по приходи от 8-битови микроконтролери

... за измерване на времето на заряд (CTMU); сензорни периферни блокове за управление на LCD дисплеи ... в "sleep" режим са под 9 nA, а в активен - под 30 µ ... сигнални контролера dsPIC. За разработка на своите приложения потребителите могат да използват ... още

http://electronics-bulgaria.com

Кръговата икономика във фокус на IdentiPlast 2015

Специализираната изложба, посветена на управлението на отпадъци от полимери - IdentiPlast 2015, ще протече под мотото ... фокус и върху най-добрите практики, свързани с управление на отпадъците, икономическите и екологични ползи, както и перспективите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Два еко проекта получиха финансиране по Българо-швейцарската програма

... чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). За целите на реализациите се създават ... ресурсната ефективност и справяне с екологосъобразно управление на отпадъци, както и елиминиране рисковете за живота и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Провежда се международен семинар за управление на РАО в Козлодуй

... международен семинар в Козлодуй, посветен на актуални въпроси по управлението на радиоактивни отпадъци (РАО). Събитието поставя акцент ... специалисти в областта на управление на РАО", заяви от своя страна изпълнителният директор на ДП РАО Дилян Петров ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Топлообменник на Алфа Лавал предпазва водата от замръзване в базов лагер на Антарктида

... . “ Наредби за управление на отпадъците Съществуват международни споразумения, които разглеждат защитата на околната среда на Антарктида. Нова Зеландия ... земя или в сладководни води, а изхвърлянето на отпадъци върху леда е разрешено само при специални ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Община Перник избира оператор на система за управление на отпадъци

... на оператор за експлоатация и поддръжка на Регионална система за управление на ... на отпадъци, предварително третиране чрез сепариране, оползотворяване чрез компостиране на зелени отпадъци, депониране, временно съхраняване на опасни отпадъци, водене на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Регионалната система за отпадъци в Перник е на финален етап

... по време на инспекция на работните дейности по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник ... ". Проектът на стойност 20 млн. лв ... още

http://ecology-bulgaria.com

Предстоят два форума в областта на строителните отпадъци

... изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с управление на строителните отпадъци. Водещи на семинарите са инж. Станислав Николов и Веселин Панайотов ... още

http://ecology-bulgaria.com

Доставиха мобилното оборудване за депото в Стара Загора

... се постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Ямбол получи право на строеж за обекти по проекта за регионално депо

... от инфраструктурата по проекта за регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа. Проектът ... -2013 г. и е включен в Националния план за управление на отпадъците. още

http://ecology-bulgaria.com

БТПП отличи иновативни проекти и компании

... Технологии (САТ) за разработката на хибридна централна система за управление на нова линия на черно олово. В категорията " ... аеродинамика при БАН за производство на топлоизолационно пеностъкло от стъклени отпадъци. На второ място бе класирана Мейк ... още

http://industryinfo.bg

Български и чуждестранни компании участваха на изложението ЕЕ и ВЕ 2015

... ) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране). 46% от изложителите на трите събития бяха чуждестранни компании от ... акцент върху тенденциите в локалния добив на енергия. В рамките на конференцията експерти от различни организации обсъдиха ... още

http://renewables-bulgaria.com

Представят международното изложение ЕКОМОНДО на Вода София 2015

... европейски форум за иновативни технологични решения за управление и оползотворяване на всички видове отпадъци, на отпадните води и замърсените водни басейни, за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Двустранни бизнес срещи в областта на екологията на Save the Planet 2015

... , международната конференция и изложба за управление на отпадъци и рециклиране Save the Planet и ... енергийна ефективност, възобновяеми източници, управление на отпадъци и рециклиране, управление и третиране на водни ресурси, интелигентно строителство и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Текат двустранни бизнес срещи в областта на екологията

... форума са: енергийна ефективност, възобновяеми източници, управление на отпадъци и рециклиране, управление и третиране на водни ресурси, интелигентно строителство и градове, услуги и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Успешно издание на Save the Planet отчитат от Виа Експо

... Виа Експо за шестото издание на специализираното изложение за управление на отпадъците и рециклиране Save the Planet ... пластмаси, каучук, мед, отпадъци, дървесина, както и фирма, ангажирана с производството на енергия от отпадъци, сортиране, балиране, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обсъдиха възможности за устойчиво управление на отпадъците

... ", заяви Гюлер Алиева, младши експерт, дирекция „Управление на отпадъци”, Министерство на околната среда и водите. Хосе Бланко, генерален ... акцент в програмата на конференцията Save the Planet вчера. "Секторът за управление на отпадъци в България е ... още

http://ecology-bulgaria.com

АСЕКОБ проведе форум за прозрачност в управлението на отпадъци

... управление на отпадъците и др. Акцент в дискусията беше поставен и върху административно-финансовите предизвикателства пред системите за разделно събиране на отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Традиционнo силно участие на австрийски компании на Save the Planet

... най-актуалните си технологии в областта на управлението на отпадъци представят водещи австрийски компании, сред които ... компании, активни в области като рециклиране, управление и сепариране на отпадъци, енергийна ефективност, биогазови инсталации и др ... още

http://ecology-bulgaria.com

Тече шестото издание на Save the Planet 2015

... , управление на опасни отпадъци от производствените предприятия, безотпадни технологии за енергийно оползотворяване на отпадъците, производство на алтернативни горива от сортирани битови отпадъци и промишлени отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откри се шестото издание на Save the Planet

... провежда и конференцията за Югоизточна Европа Управление на отпадъци и рециклиране. В рамките на изложбата всяка година български и ... ефективност и възобновяема енергия) и първото издание на изложбата за управление при бедствия и аварии Save the Life ... още

http://ecology-bulgaria.com

Първо издание на форума за управление и контрол при бедствия и аварии Save the Life

... състои първото издание на международното изложение и форум за управление и контрол при ... ранно предупреждение и оповестяване, минимизиране на щетите, подобряване на контрола и безопасността в такива ... и Save the Planet (за управление на отпадъци). още

http://industryinfo.bg

Предстои първо издание на Save the Life 2015

Първото издание на специализираното изложение и конференция за управление и контрол при бедствия и аварии Save ... събития: Smart Cities (интелигентни градове), Save the Planet (управление на отпадъци) и ЕЕ и ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема ... още

http://industryinfo.bg

Изложeние за интелигентни градове за Югоизточна Европа Smart Cities

... повиши качеството на живот", споделят организаторите. Профил на изложителите: управление на енергия, интелигентни мрежи и съхранение на енергия, интелигентни ... и ВЕИ, и Save the Planet (управление на отпадъци). Повече информация за събитията и начина за ... още

http://industryinfo.bg

Save the Planet през 2015 г. се фокусира над устойчивото управление на отпадъци

... . ще се фокусира върху въпросите и решенията за постигане на устойчивото управление на отпадъците, съобщават организаторите от Виа Експо. Участие във ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха конференцията Управление на отпадъците и рециклиране

... София стартира и конференцията за Югоизточна Европа Управление на отпадъци и рециклиране. Събитието се провежда в зала Мусала ... Сред водещите теми в програмата на събитието са и: „Разрушаване на сгради и рециклиране на строителни отпадъци (C&DW)” и „ ... още

http://ecology-bulgaria.com

Save the Planet 2015 е отлична възможност за австрийските компании и добра отправна точка за новия програмен период

... сп. Екология & Инфраструктура по повод шестото издание на специализираната международна изложба и конференция Save the Planet, ... бизнес в България", споделя Улрике Щрака за читателите на сп. Екология & Инфраструктура. Цялото интервю можете да ... още

http://ecology-bulgaria.com

Save the Planet 2015 - конферентна програма, 11 март

... София стартира и шестото издание на конференцията за Югоизточна Европа Управление на отпадъци и рециклиране. Събитието се провежда ... Белгия Модератор: Наеми Денц, Асоциация за рециклиране и управление на отпадъци към VDMA, Германия 13.00 "Сметищен газ - ... още

http://ecology-bulgaria.com

АСЕКОБ организира форум за прозрачност в управлението на отпадъците

... за подготовка на общински и регионални програми за управление на отпадъците; административно-финансовите предизвикателства пред системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки ... още

http://ecology-bulgaria.com

Наближава крайният срок за представяне на годишни отчети за отпадъци

... , задължени по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), които не представят годишни отчети за отпадъци, подлежат на административно-наказателна отговорност съгласно Глава ... още

http://ecology-bulgaria.com

Утре стартират изложенията ЕЕ и ВЕ, Save the Planet и Smart Cities

... ефективност и възобновяема енергия), Save the Planet (управление на отпадъци) и Smart Cities (интелигентни градове), които ще ... , която доставя високотехнологични решения за ефективно управление на градската мобилност. Компанията предлага широка гама ... още

http://industryinfo.bg

на Save the Planet" href="http://ecology-bulgaria.com/article/1780--bratia-pashev-shte-predstavi-vecoplan-hydrodyn-na-save-the-planet" target="_blank"> "Братя Пашев" ще представи Vecoplan HydroDyn на Save the Planet

... инсталация за пластмасови отпадъци Vecoplan HydroDyn на специализираното международно изложение за управление на отпадъци и рециклиране Save ... и ефективно преработване и оползотворяване на различни видове отпадъци. Убедени сме, че тяхното прилагане ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заработи новото депо за отпадъци при село Стожер

... обезвреждане на неопасни отпадъци. Депото е започнало приемане на отпадъци от териториите на общините, включени в обхвата на регион ... обект в рамките на проекта за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич ... още

http://ecology-bulgaria.com

Отпадъците като ресурс във фокус на Save the Planet 2015

... ще бъде акцент в програмата на конференцията и изложбата за управление на отпадъци и рециклиране Save the Planet ... конференции ще бъдат: рециклиране на строителни отпадъци, кръговата икономика, локално добиване на енергия от възобновяеми източници, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Силно чуждестранно участие в изложенията на Виа Експо през март

... Smart Cities (интелигентни градове), Save the Planet (управление и рециклиране на отпадъци) и Save the Life (превенция и контрол по ... време на природни бедствия). 46% от изложителите са ... още

http://renewables-bulgaria.com

БАР отново предлага промени в НК

... в Наказателния кодекс (НК), свързани с незаконното управление на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), съобщиха ... (БАР), с участието на представители на МВР, ГД „Национална полиция”, МОСВ, ИАОС, Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ), НЕК ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инвестират половин милион във ВиК инфраструктурата на Банкя

... ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ, ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ, ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ. Работните проекти следва да се съгласуват със "Софийска ... лева без ДДС. Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 16 март. Повече ... още

http://water-bulgaria.com

Отстъпка за регистрация в конференцията Save the Planet до 9 февруари

... желаещите да участват в тазгодишното издание на конференцията за управление на отпадъците и рециклиране Save the Planet ... и европейски стандарти за рециклиране на строителни, пластмасови, стъклени и електронни отпадъци, както и решения за енергийно ... още

http://ecology-bulgaria.com

Рекултивират общинското депо за отпадъци в Чипровци

... ) отпадъци в местността „Горни Партеш” в землището на град Чипровци. Рекултивацията се осъществява с европейско финансиране чрез Предприятието за управление на дейностите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Общините ще използват отчисленията за отпадъци и за проекти в изпълнение

... Закона за управление на отпадъците (ЗУО) да се разходват за осигуряване на собствен принос по проекти на ОП „Околна ... да бъдат използвани за проекти по управление на отпадъците, като изграждането на съоръжения за рециклиране, сепариране, компостиране ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ново предприятие за управление на отпадъците бе създадено в Несебър

... на строителните отпадъци. Учредяването му е във връзка с дейността на сдружение „Управление на отпадъците – регион Бургас“, изпълняващо проекта „Изграждане на регионална система за управление на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира изграждането на регионална система за управление на отпадъците край Самоков

Започна изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец (Самоков). Проектът, който се реализира с европейско финансиране, е на обща ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Луковит търси доставчик на мобилно оборудване и механизация за РЦУО

... мобилно оборудване и механизация по проект: „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците в гр. Луковит”, който се ... изисква да бъдат доставени компактор за уплътняване на твърди битови отпадъци, колесен товарач с права и обратна лопата ... още

http://ecology-bulgaria.com

32,2 млн. швейцарски франка за реализиране на екологични проекти

... от политиката за устойчиво управление на отпадъците. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) ... събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“. Той предвижда изграждането на общински център за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Helector представя ноу-хау и индивидуални решения на Save the Planet 2015

... -хау ще представи Helector, поделението за управление на отпадъци на Ellactor Group, по време на предстоящото издание на изложението и конференцията Save the Planet ... още

http://ecology-bulgaria.com

МС прие Национален план за управление на отпадъците до 2020 г.

... строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради, за рециклиране и оползотворяване на масово разпространените отпадъци, за подобряване на йерархията на управление на другите потоци отпадъци, за намаляване на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира изграждането на регионалното депо във Варна

... Започнаха строителните дейности по изграждането на регионална система за управление на отпадъците във Варна. Проектът се ... и инсталации за компостиране на зелени отпадъци и за рециклиране на строителни отпадъци, пречиствателна станция за отпадни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Екопроекти за над 112 млн. лв. се изпълняват във Варна

... администрация. Най-новият проект е свързан с изграждането на регионална система за управление на отпадъците. Реалните строителни дейности по него стартираха ... още

http://industryinfo.bg

България трябва да постигне 50% рециклиране на битовите отпадъци до 2020 г.

... постигне до края на новия програмен период. „Проектът на Национален план за управление на отпадъците очертава ясни граници на политиките по отпадъци през следващия ... още

http://ecology-bulgaria.com

МС одобри проекта на ОП Околна среда 2014-2020 г.

... инфраструктура и устойчиво управление на водния сектор, постигане на съответствие с йерархията при управлението на битовите отпадъци, подпомагане изпълнението на Националната приоритетна рамка за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждането на регионалното депо в Братово приключва до края на годината

... Обектът се реализира в рамките на проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“, ... съхранение на опасни и специфични отпадъци, изграждане на претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Несебър и изграждане на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Кръгла маса за управлението на отпадъци от ЕЕО се проведе в София

... България. Специално внимание на кръглата маса беше обърнато на готовността на България да отговори на изискванията на ЕС за управление на отпадъци и по-специално тяхното ... още

http://ecology-bulgaria.com

27 ноември ще бъде Холандски ден на зеления град в Бургас

... в областта на интелигентното управление на енергия, пристанищни товаро-разтоварни дейности, иновативни сградни технологии, проектиране и инженеринг на мореплавателни съдове, управление на отпадъци и др ... още

http://ecology-bulgaria.com

Biocon провежда семинар за третиране на отпадъци в София

... е специализирана в разработката на технологии за механично и биологично третиране на битови отпадъци. По време на събитието участниците ще ... и бизнес, които търсят успешни решения за управление на отпадъците. Началният час на семинаре е 11 ч. в зала ... още

http://ecology-bulgaria.com

ДП РАО започва изграждане на цех за преработка на радиоактивни отпадъци

... деактивация се реализира в рамките на проект, подготвен от групата за управление на проектите "Извеждане от експлоатация ... за безопасно, технологически ефективно управление на материалите, получени в процеса на извеждане от експлоатация", коментират от ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Save the Planet 2015 разглежда темата за опасните отпадъци

... на изложбата и конференцията за управление на отпадъците и рециклиране Save the Planet 2015, е дейността по обработка и обезопасяване на опасните отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Хасково избира доставчик на ескплоатационно оборудване за депо

... център за третиране на неопасни отпадъци, който е част от проекта за изграждането на регионална система за управление на отпадъците. Изпълнението на дейностите по ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна изграждането на депо за битови отпадъци във Видин

... битови отпадъци във Видин бе дадено на 21 октомври. Изграждането на депото е част от проекта за система за управление на ... отпадъците в регион Видин. Според заместник-кмета и изпълняващ функциите кмет на община Видин ... още

http://ecology-bulgaria.com

XII конференция за нагревателни котли ICBT в Щирк, Полша

... горива; котли на биомаса, биогаз и отпадъци; средства за защита на околната среда; модернизация на котли; материали ... корозия и замърсяване на нагревни повърхности; изгаряне и алтернативни горива; системи за автоматично управление; проблеми, свързани ... още

http://hvac-bulgaria.com

Курс разглежда особеностите на Наредбата за управление на строителни отпадъци

... , който ще разгледа особеностите на Наредбата за управление на строителни отпадъци, ще се проведе на 20 октомври в София, ... ще изготвят "План за управление на строителните отпадъци", който става задължителна част на инвестиционните проекти от 2014 г ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна строителството на системата за управление на отпадъците във Велико Търново

... финансиране. При реализирането ще бъде изградена нова система за управление на битовите отпадъци на територията на Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. още

http://ecology-bulgaria.com

АСЕКОБ, Николай Сиджимов: Необходима е прозрачност в управлението на отпадъците на всички нива

... изпълнява проект за повишаване на прозрачността в управлението на отпадъците и създаване на мрежа от общини, НПО ... информираност, намаляване на отпадъците и усъвършенстване на схемите за събиране и определяне на таксите за управление на ТБО. Цялото ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заключителна конференция по проект SWFM-QF

... „Европейска квалификация за мениджъри на съоръжения по управление на твърди отпадъци - SWFM-QF" ще се проведе на 10 октомври в Солун, ... Гърция. В рамките на конференцията ... още

http://ecology-bulgaria.com

ДП РАО с ново оборудване за извеждане от експлоатация на 1-4 блок

... доставени на ДП Радиоактивни отпадъци в края на месец септември, съобщиха от дружеството. Оборудването е резултат от реализиран проект на Групата за управление на ... още

http://industryinfo.bg

Дни на зелената енергия и енергийната ефективност по време на МТП

... и региони - устойчиво енергийно управление и биоенергетика от отпадъци" ще се проведе на 2 октомври от 13 до 18 ... както и към иновативни проекти за оползотворяване на отпадъци и производство на енергия", подчертават организаторите. За шести пореден ... още

http://renewables-bulgaria.com

До 1 октомври - отстъпки за участие в изложението Save the Planet

Отстъпки за участие в предстоящото издание на изложението за управление на отпадъците Save the Planet предлагат организаторите ... дискутирани теми, свързани с развитието на кръговата икономика, рециклирането на пластмасови отпадъци и др. По същото време ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изложението RWM 2014 ще представи нови решения в управлението на отпадъците

... елементите във веригата по управление на отпадъците", споделят организаторите. Предишното издание на форума посетиха от ... 750 представители на различни сектори на индустрията, сред които рециклиране, производство на енергия от отпадъци, оборудване и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Топлообменник на Алфа Лавал предпазва водата от замръзване в базов лагер на Антарктида

... . “ Наредби за управление на отпадъците Съществуват международни споразумения, които разглеждат защитата на околната среда на Антарктида. Нова Зеландия ... земя или в сладководни води, а изхвърлянето на отпадъци върху леда е разрешено само при специални ... още

http://hvac-bulgaria.com

КИИП ще проведе курс за управление на строителни отпадъци и рециклиране

... по прилагане на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Обучението на тема "Наредбата за управление на строителни отпадъци - нормативен контекст ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира изграждането на регионална система за управление на отпадъците в Луковит

... копка на регионалната система за управление на отпадъците в регион Луковит бе направена по време на официална церемония на 29 ... на строителни отпадъци, изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита, изграждане на ... още

http://industryinfo.bg

Доставиха оборудване за Регионалния център за управление на отпадъците в Стара Загора

... което ще бъде внедрено в Регионалния център за управление на отпадъците в село Ракитница, бе подписан днес по ... отпадъци в Казанлък, Гурково и Гълъбово. Изпълнението на доставка е един от етапите на изграждането на регионална система за управление на ... още

http://ecology-bulgaria.com

АСЕКОБ организира обучения в рамките на инициативата ''Прозрачни отпадъци''

... стъпка от инициативата "Прозрачни отпадъци", с която се поставя неформално началото на българската мрежа за нулеви отпадъци, която обединява неправителствени организации ... още

http://ecology-bulgaria.com

ДП РАО търси фирма за технически контрол при изграждането на специализирани площадки

... на фирма, която да извърши оценка на съответствието, технически контрол на проекта и строителен надзор на реализацията на проект за изграждане на площадки за управление на ... още

http://industryinfo.bg

Започна строителството на регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора

... на съоръженията. "Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора ще подобри услугите за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци. Стартът на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Експерти от МОСВ ще коментират управлението на утайки за специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура

... екология, еко инженеринг и инфраструктура, посветено на третирането на отпадъци в България, ще представи темата Управление на утайки от пречиствателни станции за отпадни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Deutsche Messe ще проведе изложения за индустриална автоматизация през септември в Чикаго

... MDA NA ще постави фокус върху решенията за контрол и пренос на енергия, системите за задвижване, управление на движението ... са включени още конференция MDA на 9 септември, глобална среща на производителите на 10 септември и обучителен семинар, ... още

http://industryinfo.bg

Асарел-Медет започна процедура за сертифициране по Доброволен стандарт за устойчиво развитие

... служителите; партньорства и развитие на местните общности; прозрачност и отчетност; управление на околната среда; емисии и отпадъци; опазване на биоразнообразието; енергия и опазване ... още

http://industryinfo.bg

МС с оптимизация на условията на финансова гаранция при превоз на отпадъци

... декларации при трансграничен превоз на отпадъци беше приета по време на последното редовно заседание на Министерския съвет на 9 юли. С ... , ал. 2 от Закона за управление на отпадъците да се определя на база на формула, отчитаща разходите за транспорт, за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нова наредба за управление на отпадъците бе дискутирана в Омуртаг

... със Закона за управление на отпадъците и включва дванайсет раздела, сред които организация на дейностите по третиране на битовите отпадъци, контрол и административно ... още

http://ecology-bulgaria.com

52 проекта са предложени за финансиране от Седмата сесия на НИФ

... интелигентно измерване, регистриране и управление в комплектна трансформаторна подстанция; изследване и разработване на технологии за рециклиране на метални отпадъци; технически анализ за ... още

http://industryinfo.bg

Лятна асамблеята на донорите на МФ Козлодуй се проведе в Лондон

... ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХ РАО), както и хода на демонтажните дейности и развитието на процеса по лицензиране. ... РАО. Сред важните нови проекти са тези за "Управление на общостанционни съоръжения и сгради", което е свързано с ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Silicon Labs представи микроконтролери за капацитивни панели

... устройства, игрови конзоли, устройства за дистанционно управление, за създаване на чувствителни на допир панели за домашни електроуреди, бяла техника ... режим те консумират 55 nA с включен детектор за спадане на напрежението и 280 nA с 16,4 kHz ... още

http://electronics-bulgaria.com

Община Малко Търново търси съоръжения за регионална система за управление на отпадъците

... разделно събиране на отпадъци, съдове за зелени отпадъци, съдове за рециклируеми отпадъци, съдове за отпадъци от стъкло. Общата стойност на поръчката възлиза на близо 841 ... още

http://ecology-bulgaria.com

МС хармонизира стратегическите насоки за управлението на радиоактивни отпадъци

... "Преглед на препоръчаните крайни етапи за управление за специфични потоци РАО" на Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 ... още

http://industryinfo.bg

ДП РАО отбеляза 10 години от създаването си

... ежедневно дават своя принос за пряката ни работа – безопасното управление на радиоактивните отпадъци, доказвайки своите професионализъм и отговорност. Без вашата работа ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Четири кръгли маси и множество конкурси в рамките на BulLight 2014

... управление на осветителни уредби; ергономия и физиология на зрението; светлинно замърсяване и замърсяване от опасни отпадъци; общи аспекти на ... (уличен, офисен, промишлен), система за управление на осветлението и захранване за светодиоден осветител. ... още

http://lighting-bulgaria.com

Община Аксаково търси доставчик на механизация за система за управление на отпадъците

... на фирма, която да извърши доставката на експлоатационна механизация за регионална система за управление на ... доставката на портативен газоанализатор и на контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци. Предварителната обща стойност на поръчката ... още

http://ecology-bulgaria.com

26 май - Курс по прилагането на Наредбата за управление на строителните отпадъци

... прилагането на Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагането на рециклирани строителни материали. В рамките на обучението, ... ще изготвят "План за управление на строителните отпадъци" (задължителна част на инвестиционния проект от 2014 г ... още

http://ecology-bulgaria.com

Новият брой на сп. Енерджи ревю с фокус върху обследването за енергийна ефективност на промишлени системи

... на темата от миналия брой на списанието "Системи за дистанционно управление на ... комутационни апарати в енергетиката". Сред останалите теми в броя са: "Инсталации за газ пропан-бутан", "Съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци ... още

http://renewables-bulgaria.com

В Стара Загора бе открит център за развитие на екологичната инфраструктура

... извършвана научноизследователска, консултантска и учебна дейност по управление на отпадъците. В рамките на работата на звеното ще бъдат провеждани симпозиуми, конференции, семинари ... още

http://ecology-bulgaria.com

Rockwell Automation ще изгради система за управление в новата енергийна централа на Vadxx Energy

... и управление, включително интегриране на система за интелигентен контрол, на новата фабрика на Vadxx Energy LLC в Акрон, Охайо. Съоръжението ще преработва отпадъци ... още

http://automation-bulgaria.com

Пет града са с номинации за европейска зелена столица за 2016 г.

... според определени показатели, като изменение на климата: смекчаване на последиците и адаптиране; местен транспорт; ... разнообразие; качество на въздуха; качеството на звуковата околна среда; генериране на отпадъци и тяхното управление и др. Есен ... още

http://industryinfo.bg

Започва изграждането на регионалното депо за отпадъци в Стара Загора

... приключат през юли 2015 г. Стойността на договора за изграждането на Регионален център за управление на отпадъците е 32,5 млн.лв ... . В него са включени регионално депо за неопасни отпадъци, общински център ... още

http://ecology-bulgaria.com

Представители на РАО Тракия проучват екотехнологии в Мадрид

... работни срещи с Карлос Алонсо, президент на фабриката за почистване на градски отпадъци ЕКОИСПАНИКА и с Хосе Фернандес, изпълнителен ... . Организирано е и посещение на най-големия завод за преработка и рециклиране на отпадъци в Мадрид, където ще ... още

http://industryinfo.bg

Пилотен проект с нов метод за събиране на отпадъци стартира в Горубляне

... повиши мотивацията и отговорността на гражданите да ползват системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, опазване на околната среда и получаване ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община град Добрич търси оператор на депо за неопасни отпадъци

... поръчката са приемане на сметоизвозващите автомобили, проверка и регистриране на входящите отпадъци; третиране на отпадъците чрез пробутване, разстилане, уплътняване на отпадъците с компактор ... още

http://ecology-bulgaria.com

Енергията от отпадъци е основен акцент в Save the Planet 2014

... рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+). Изложители от 18 държави представят новостите в управлението и преработването на отпадъци. Форумът се провежда ... още

http://ecology-bulgaria.com

Eвропейски представители посетиха ДП РАО

... със специалистите от управление „Международни проекти” към ДП Радиоактивни отпадъци. Участните в нея обсъдиха състоянието и темповете на изпълнение на текущи проекти ... още

http://industryinfo.bg

46 лектори от цяла Европа участват в международния форум на Виа Експо

... ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ), Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране), Smart Cities (интелигентни градове) и LiftBalkans (асансьори ... още

http://renewables-bulgaria.com

Отвориха врати 8 специализирани изложения в Интер Експо Център

... Save the Planet’ ще покаже новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. Над 69 % от ... третиране, събиране, обезвреждане, рециклиране и компостиране на отпадъци. Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия ... още

http://industryinfo.bg

Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране

'Save the Planet' - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране още

http://industryinfo.bg

Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране

'Save the Planet' - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране още

http://ecology-bulgaria.com

TLL Media ще представи новия брой на сп. Екология & Инфраструктура на Save the Planet

... Виа Експо, ще покаже новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. На щанд C2 в зала 1 клиенти и партньори ... ще могат да получат първия за 2014 г. брой на сп. Екология & Инфраструктура. Изданието представя интервю с д-р ... още

http://ecology-bulgaria.com

Компании от 17 държави ще участват в изложението и форума за Югоизточна Европа на Виа Експо

... ) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране). Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+) и Европейската ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ново съоръжение за демонтаж на ядрени съоръжения и безопасно управление на отпадъци бе доставено на ДП РАО

... използва в процеса по извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения и безопасното управление на радиоактивни отпадъци. Модерната комбинирана подемна машина ще послужи ... още

http://industryinfo.bg

Модерни технологии са включени в изграждането на депото в Бучино

... , са заложени в изграждането на депото за твърди битови отпадъци на територията на община Благоевград. Тези данни ... клетка за депониране на опасни отпадъци, сепарираща инсталация, площадка за компостиране на опасни отпадъци, пречиствателна станция за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Kleemann, Трез, Технос, K. Nissoy Kai Sia, Mogilevliftmash, MAF са сред участниците на LiftBalkans 2014

... надзор ще говори за технически надзор, оценяване на съответствието и надзор на пазара на асансьорите. Никос Спиропулос и Лазарос Асвестопулос ... Eнергийна ефективност и възобновяема енергия, Интелигентни градове и Управление на отпадъци и рециклиране. още

http://industryinfo.bg

ЕС въведе задължителни изисквания за управление на отпадните PV модули

... значителни промени в правилата за управление на отпадни соларни модули. Директивата на Европейския съюз относно отпадъците от ... бъдеще на управлението на PV отпадъци", заяви Ян Клинке, управляващ директор на фирмата за събиране и рециклиране на ... още

http://renewables-bulgaria.com

60% са чуждестранните компании във Форума и изложба за Югоизточна Европа за ЕЕ & ВЕ, интелигентни градове и управление на отпадъците

... автоматизация и сграден контрол, асансьори и ескалатори, е-мобилност, управление на отпадъци и рециклиране и др. Във форума ще се включат ... още

http://renewables-bulgaria.com

Райнер Хинрихс-Ралвс от Европейската федерация за възобновяема енергия ще открие конференцията за ЕЕ & ВЕ

... презентира теория и практика на мениджмънта на интелигентните градове. Две системи за управление на околната среда и енергийната ... устойчиво икономическо и социално развитие чрез производство на енергия от отпадъци. Водещи компании от Австрия, България, ... още

http://renewables-bulgaria.com

Започва нова фаза на кампанията ''Будно поколение'' относно разхищаването на отпадъци

... 72 млрд. евро годишно, до увеличаване на годишния оборот на сектора за управление и рециклиране на отпадъците с 42 млрд. евро и ... до създаване на над 400 000 нови работни ... още

http://ecology-bulgaria.com

ДП РАО се преструктурира

... устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", одобрен от министъра на икономиката и енергетиката ... изпълнителният директор на ДП РАО осъществява управление на първо управленско ниво. В структурата на предприятието ще ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

JCB произведе десетхилядния си мотокар Teletruk

... най-големите компании в Англия, занимаваща се с управление на отпадъците. Ключовете на юбилейната машина TLT 35D 4x4 Eco (дизелов ... и климатична система, набор от инструменти за работа с отпадъци и специална скоба за бали Cascade. Мотокарът JCB ... още

http://industryinfo.bg

Община Велико Търново търси доставчици на съдове за битови отпадъци

... събиране на битови отпадъци 110 литра. Позиция 3 включва доставката на кошчета за разделно събиране на отпадъци в офис среда. Прогнозните количества на съдовете ... още

http://ecology-bulgaria.com

Предстои специализиран семинар за актуалното състояние на управлението на отпадъците

... отпадъци на София. Участие в семинара ще вземат Стефан Стефанов, директор на дирекция Управление на отпадъците и опазване на почвите, МОСВ; Георги Табаков, председател на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат регионална система за управление на отпадъците във Велико Търново

... за 173 776 хил. тона отпадъци годишно и инсталация за механично третиране на отпадъците с капацитет 50 хил. ... хиляди души от 279 населени места. Регионалната система за управление на отпадъците обхваща общините В. Търново, Горна Оряховица, Лясковец, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Save the Planet 2014 със силно австрийско участие

... и с най-голям брой предприятия в управлението на отпадъци на глава от населението - общо около 1500. ... тя позволява ефективно използване на енергията за раздробяване на пластмасови отпадъци при абсолютно гарантирана чистота на материала след нарязване. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Зелена заетост е необходима на България показва проучване на Клийнтех България

... и иновации, околната среда, управление на отпадъци,производство и реализация на зелени продукти и услуги и др. На събитието бяха представени и седем ... още

http://ecology-bulgaria.com

Био-, хидро- и геотермалната енергия ще са във фокуса на събитията за eнергийна ефективност и ВЕИ през март

... за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и управление на отпадъци, които ще се проведат между 5 и ... няколко паралелни събитията: Save the Planet (за управление на отпадъци и рециклиране), Енергийна ефективност и възобновяема енергия, ... още

http://renewables-bulgaria.com

10-13 юни - НКО ще проведе XV конференция по осветление в Созопол

... рекламно осветление; управление на осветителни уредби; ергономия и физиология на зрението; светлинно замърсяване и замърсяване от опасни отпадъци; общи аспекти на осветлението; енергийно ... още

http://lighting-bulgaria.com

Арт инсталация представя реализирани проекти по ОП Околна среда 2007-2013

... които депо за отпадъци, част от Регионалната система за управление на отпадъците за регион ... Ботевград и депото за отпадъци в местността Садината, което е част от интегрираната система за управление на отпадъците на ... още

http://ecology-bulgaria.com

4-5 март - Подготвя се следващото издание на Smagua 2014

... най-новите технологии, оборудване и системи за управление на водите на водещи фирми и професионалисти от сектора. Повече ... , водната, атмосферната среда, както и третирането на отпадъци и инженерингът на околната среда. Събитието е безплатно. още

http://water-bulgaria.com

Подготвят двустранни бизнес срещи в рамките на Go green to environment 2014

... коопериране и технологичен трансфер в областта на околната среда, управление на отпадъци и рециклиране, вода и пречистване на водата, енергийна ефективност и възобновяеми ... още

http://ecology-bulgaria.com

Състоя се първата конференция за геопространствените технологии за безопасна околна среда

... за целите на градоустройството, управление на крайбрежни зони, диги, магистрали, жп линии и електропроводи, управление на районни отоплителни системи, депа за отпадъци и отходни ... още

http://industryinfo.bg

Община Луковит търси изпълнител на изграждането на Регионален център за управление на отпадъците

... на процедура за избор на изпълнител за изграждането на Регионален център за управление на отпадъци. В дейностите по поръчката е включено изграждането на първа клетка на ... още

http://ecology-bulgaria.com

МС определи реда за разделно събиране на битовите биоотпадъци

... , които са въведени в новия Закон за управление на отпадъците. Поднормативният акт съдържа изисквания, насочени към ... и рециклиране на биоотпадъците (хранителните и зелените отпадъци, като част от потока битови отпадъци). Целта на задълженията, посочени ... още

http://ecology-bulgaria.com

9 декември - Предстои Българо–чешки бизнес форум на 9 декември

... , отоплителни системи и оборудване, иновации, оптична индустрия и управление на отпадъци. Заинтересованите представители на български компании могат да заявят участието си до ... още

http://industryinfo.bg

Започна изграждането на регионална система за управление на отпадъците в Левски

... отпадъци на пет общини от областите Плевен и Велико Търново. Съоръжението е елемент от проекта за изграждане на регионална система за управление на ... на изпълнение са 19 договора за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците на обща ... още

http://ecology-bulgaria.com

Компостирането отклонява 40% от отпадъците по пътя към депата

... гимназии, колежи и университети произвеждат сериозни количества хранителни отпадъци на ден – между 10 и 100 кг. Те ... някои от етапите от процесите на управление на отпадъците. Наскоро разгледах доклада по оценка на въздействието върху околната среда, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Португалската Групо Лена организира семинар за изграждане и управление на индустриални сметища

... и юридическата рамка за изграждане и управление на сметища за индустриални отпадъци на публично-частно партньорство. Лектори на семинара ще бъдат Мигел Енрикес ... още

http://ecology-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй набира оферти за предаването за последващо безопасно третиране на опасни отпадъци

... живачни термометри, омаслени опасни отпадъци. Горепосочените опасни отпадъци не подлежат на оползотворяване и съгласно закона за управление на отпадъците е необходимо да бъдат ... още

http://ecology-bulgaria.com

Провежда се Европейска седмица за намаляване на отпадъците

... Проектът, координиран от Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+) и осъществяван ... с финансова подкрепа по програма LIFE+ на ЕС, вече ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Самоков търси фирма за изграждането на първи етап от системата за управление на отпадъците

... етап от строителството на регионален център за управление на отпадъците. В този етап е включено изграждането на електрозахранване чрез трансформаторен ... зона, която се намира в началото на площадката за депониране на отпадъци и е с площ Г=15 дка ... още

http://ecology-bulgaria.com

Строителството на 44 проекта по ОПОС е стартирало през 2013 г.

... са за изграждане на водна инфраструктура и 6 за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците. Открити са ... и напредъкът по проекта на Столична община за изграждане на Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци. още

http://industryinfo.bg

Нова система за управление на отпадъци в Плевенско

... на опасни отпадъци на площ от 202 дка. В регионалния център за управление на отпадъци ще се осъществява екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови отпадъци на територията на ... още

http://ecology-bulgaria.com

ДП РАО получи решение по ОВОС за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй

... отпадъци получи от МОСВ официално решение по оценка на въздействие върху околната среда за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на ... на оборудването, която включва постоянен процес на управление на отпадъците, както и контролиране (наблюдаване) на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нова наредба за разделно събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване

... цел да регламентира събирането, повторната употреба и рециклирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), ... оборудване, се предвижда в търговския обект или на входа на обекта да приемат без заплащане малки по размер ... още

http://industryinfo.bg

Нова наредба за разделно събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване

... цел да регламентира събирането, повторната употреба и рециклирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), ... оборудване, се предвижда в търговския обект или на входа на обекта да приемат без заплащане малки по размер ... още

http://ecology-bulgaria.com

Представиха добри практики за превръщането на отпадъците в ресурс

... контрол и насърчаване на превръщането на отпадъците в ресурс бяха представени по време на работен семинар на 29 октомври в ... основният принцип, по който се определя размерът на таксите за битови отпадъци и опаковки, заплащани от гражданите в повечето ... още

http://ecology-bulgaria.com

София Тех Парк търси фирма за инженеринга на Иновационен форум

... електрическа, ОВиК, ВиК, пожарна безопасност, технологична, геодезия, управление на строителните отпадъци и др. В дейностите по поръчката трябва да се ... изгради климатизация на сградата, която ще ... още

http://industryinfo.bg

Откриват първата клетка на регионалния център за обезвреждане на битови отпадъци в Асеновград

... 28 октомври, се открива първата клетка на Регионалния център за обезвреждане на битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, ... помощ от Държавния бюджет чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ проведе срещи относно прилагането на Закона за управление на отпадъците

... поредица от срещи за преглед и оценка на прилагането на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, обн., ДВ, бр. ... дейности с отпадъци и за организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци; управлението на дейностите с отпадъци от черни ... още

http://ecology-bulgaria.com

АСЕКОБ набира партньори по проект за управление на отпадъците

... по типове отпадъци, ще се организират срещи със експерти в различни области и с представители на администрацията по управление на отпадъците от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна изграждането на претоварна станция край Балчик

... на претоварната станция за отпадъци направиха кметовете на Балчик, Шабла и Генерал Тошево, с което бе поставено началото на изграждането на ... построени в рамките на проекта за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион ... още

http://ecology-bulgaria.com

Австрийски екотехнологии на Save the Planet 2014

... Save the Planet 2014 (изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа) от 5 до ... един изключителен пример за постигане на устойчиво икономическо развитие, базиращо се на разработване на екологични технологии и тяхното ... още

http://ecology-bulgaria.com

ОП Околна среда 2007-2013 отличи най-активните общини

... средства. За Най-добър екип за управление на проект беше отличен екипът на община Козлодуй, който управлява интегрирания ... община получи приз за проекта за изграждане на Интегрирана система за управление на отпадъците (фаза I). Общините Долна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат регионална система за управление на отпадъците в Малко Търново

... млн. лева. Регионалната система за управление на отпадъците включва изграждането на депо за неопасни отпадъци и изграждане на мобилна сортираща линия. Предвижда се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Представят централизираното отопление и охлаждане като основа на интелигентните градове

... от акцентите в програмата ще бъде сесията на Euroheat & Power на тема "Преосмисляне на политиките и технологиите за централизирано отопление и ... градове), LiftBalkans (асансьори и ескалатори) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране). още

http://industryinfo.bg

Топлофикация Русе планира изграждането на инсталация за предварително третиране на отпадъци

... ще приема безвъзмездно битовите отпадъци на общините Русе, Ветово, Тутракан, Сливо поле и Иваново. Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион ... още

http://ecology-bulgaria.com

Спешни промени в Закона за управление на отпадъците искат браншови организации

... повод предстоящото общественото обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това ... е и появата на нелегален превоз на отпадъци към съседни държави, в резултат на което преработващата индустрия ... още

http://ecology-bulgaria.com

AБEA награждава победителите от ВЕИ Шампионската лига

... МВт), оползотворяваща растителни селскостопански и паркови отпадъци за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Предвижда се ... / 24W, акумулатор 12V/ 7A/h и управление чрез термосензор. Оригиналната мобилна инсталация допринася за ... още

http://renewables-bulgaria.com

В България трябва да се ускори прилагането на нови технологии за рециклиране

... Австрия е страна с най-голям брой предприятия за управление на отпадъци на глава от населението, общо около 1500. Гореспоменатите изисквания за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Плевен търси оборудване за регионалния център за управление на отпадъците

... започна процедура по избор на изпълнител за доставката на мобилно експлотационно оборудване за изграждането на регионалния център за управление на отпадъци в града. Проектът ... още

http://ecology-bulgaria.com

Топлофикация Русе подменя горивната технология и помпите за топлоснабдяване

... с нови помпи с честотно управление, както и промяна в системата за подгряване на суровата технологична вода и преминаване ... -20% съдържание на биомаса - не само слънчогледови обелки, но и царвична шума, дървесен чипс и други отпадъци", допълват от ... още

http://hvac-bulgaria.com

Нов зам.-председател в Агенцията за ядрено регулиране

... по време на последното редовно заседание на Министерски съвет на 18 септември т ... . г. Алексей Алексиев притежава 30 години професионален опит в сферата на ядрената енергетика и безопасното управление на радиоактивните отпадъци ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Семинар за прилагане изискванията за управление на отпадъци в промишлеността

... при представянето на изискванията за управление на производствени отпадъци. Лектор на семинара ще бъде Антони Тончевси, експерт по управление на отпадъците и представител на МОСВ. Повече ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Панагюрище изгражда клетка 1 на ново регионално депо за отпадъци

Община Панагюрище търси фирма, която да извърши изграждането на регионалната система за управление на отпадъците в региона. Строително-монтажните работи ще бъдат ... още

http://ecology-bulgaria.com

Намаляват размера на едрогабаритно оборудване в Машинна зала на спрените блокове в Козлодуй

... Радиоактивни отпадъци извършва серия от дейности по монтаж на режещи машини за организиране на зони за раздробяване на ... оборудване в МЗ. С изпълнението на този проект управление Международни проекти на дружеството успешно реализира седем договорни ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Обявиха класираните кандидати за изграждане на депото за отпадъци в Стара Загора

... поръчка за изграждане на регионален център за управление на отпадъците - Стара ... на кандидати за изпълнител на обществената поръчка за изграждане на регионалното депо за отпадъци приключи на 15 август, съобщиха от пресцентъра на общината. Стойността на ... още

http://ecology-bulgaria.com

11-12 септември - Курс по прилагане на Наредбата за управление на строителните отпадъци

... по прилагане на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали на 11 и ... надзорници) с основните положения и особеностите на Наредбата за управление на строителни отпадъци (СО) и произтичащите от нея ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нов eкип на Грундфос за водни инсталации в Югоизточна Европа

... специализация за вода/транспортиране на отпадъци и пречиствателни процеси, контрол и надзор, проектиране на приложения и управление на проекти. Целта на екипа е да ... още

http://industryinfo.bg

Община Кърджали избира фирма за сметосъбиране и сметоизвозване

... сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на местата за обществено ползване на територията на общината. Сметоизвозването ще ... както и обезопасяване на уличните платна чрез ръзпръскване на смеси. Прогнозната стойност на поръчката е до 20 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обсъждане на доклада за ОВОС на съоръжение за третиране и кондициониране на РАО

... и кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема в централата. Финансирането на инвестиционното предложение ... да потърсите повече информация от Галя Николова, ръководител на управление Качество, тел. 0973/7-25-56, e ... още

http://industryinfo.bg

Дадоха начало на изграждането на Претоварна станция за отпадъци - Несебър

... управление на отпадъците в регион Бургас е да бъде изградена необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Повече от 1800 екопроверки през юли

... и водите (РИОСВ) при извършените 1815 проверки на 1703 обекта. Издадени са 75 наказателни постановления, ... без разрешение по Закона за управление на отпадъците и за депониране на производствени отпадъци на неразрешени места. Сред констатираните ... още

http://ecology-bulgaria.com

Новите стандарти на МААЕ включени в класификацията на радиоактивните отпадъци

... енергия (МААЕ). В наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци е вписана класификация на радиоактивните отпадъци (РАО), в която са отразени стандартите ... още

http://industryinfo.bg

Изграждането на регионалното депо за ТБО в Габрово навлиза в интензивна фаза

... мониторинг по време на изпълнението на проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Габрово бяха ... . До момента е завършено изграждането на площадката за сепариране на отпадъци; почти напълно е изградена площадката за ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ обсъди краткосрочните си приоритети на заседание на Обществения съвет

... ресор Превантивна дейност, Управление на отпадъците и опазване на почвите, Опазване чистотата на въздуха, Политики по ... на ЕК. Представена бе презентация за ОП Околна среда, в която бяха включени основните й компоненти - биоразнообразие, води, отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Провериха нивата на шум от промишлени източници

... дейности с отпадъци от черни и цветни метали без разрешение по Закона за управление на отпадъците е наложена ... санкция, за нерегламентирани дейности по оползотворяване на неопасни отпадъци. още

http://ecology-bulgaria.com

14 компании бяха отличени за добри практики по отношение на околната среда

... управление на отпадъци" първо място бе отредено на Холсим България. Компанията спечели награда благодарение на проекта си за опазване на ... в категория "Енергетика и технологии" благодарение на своите високотехнологични тестове за енергийна ефективност ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат хранилище за радиоактивни отпадъци в землището на с. Хърлец

... направен след задълбочени изследвания. Според Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г., приета от Министерския ... още

http://industryinfo.bg

Безопасността на ядрените съоръжения е национален приоритет, заяви министър Стойнев

... е разработването и прилагането на адекватно законодателство в тази област и безопасното управление на радиоактивните отпадъци”, заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Стартира изграждането на претоварна станция за отпадъци в Карнобат

Официално стартира изграждането на претоварна станция за отпадъци в Карнобат. Това е вторият обект от регионалната системата за управление на отпадъците в регион ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Плевен подписа договор за консултантски услуги на депото за отпадъци

... договора за строителен надзор на обекта на проекта за регионална система за управление на отпадъците. Регионалният център за управление на отпадъци, включващ ново регионално депо ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ню Йорк започва да компостира хранителни отпадъци

... . Това е около 10% от общия обем на хранителни отпадъци в мегаполиса. В някои квартали вече са стартирали пилотните ... намали със 75% обема на отпадъците, които се изпращат в депата за боклук. Хранителните отпадъци от всички източници в Ню ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК обмисля промяна на законодателството в областта на рециклирането

... ще се използват за изготвяне на евентуално ново законодателство за предотвратяване на генерирането на отпадъци и за увеличаване на повторното използване и рециклирането ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат технологичен парк за преработка на отпадъци в Пазарджик

... Solar предложи план за строителството на технологичен парк за управление и преработка на отпадъци на стойност 110 млн. евро в ... състои от линия за полуавтоматизирано разделяне и подбиране на отпадъците, която ще отделя всички отпадъчни материали ... още

http://ecology-bulgaria.com

Elkoplast представи разнообразни решения за съхранение на отпадъци

... вътрешни кофи за смет, полуподземни контейнери, контейнери за сортиране на отпадъци, компостери, преси за пакетиране, колички за посипване, ... и 31 май в ИЕЦ, София. Акцент на щанда на изложителите бяха пластмасовите и метални контейнери с вместимост ... още

http://ecology-bulgaria.com

Провежда се юбилейното издание на Балканския конгрес по преработка на минерални суровини

... вземат участие специалисти в сферата на преработката на суровини, управление на отпадъци, пречистване на води и почви, устойчиво развитие и управление на околната среда и ще ... още

http://industryinfo.bg

Започна изграждането на регионалното депо в Габрово

... битови отпадъци, което ще бъде изградено на територията на съществуващото сметище в с. Гръблевци. Проектът за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците ... още

http://ecology-bulgaria.com

През 2012 г. инвестирахме близо 20 млн. лева

... производство, намаляване разхода на енергии, разделно събиране на отпадъци и рециклиране, повишаване информираността на служителите. Прилагаме добри практики на управление и работим в съответствие ... още

http://industryinfo.bg

ЕЕ & ВЕ форумът се откри с дискусия за ефективното използване на ресурсите в икономиката

... (ЕЕ & ВЕ), Интелигентни сгради (Smart Buildings), Управление на отпадъци (Save the Planet), Асансьорни уредби (LiftBalkans), който ... Конет сподели своя опит в развитието на устойчивото управление на отпадъците и подчерта необходимостта от промяна в ... още

http://renewables-bulgaria.com

Засилено чуждестранно участие на Екофорума и изложбата за Югоизточна Европа

... на Дирекция Управление на отпадъци на ЕК Хулио Гарсия Бургес политиката на България трябва да бъде насочена към създаването на ... темите енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране, интелигентни сгради, асансьори ... още

http://ecology-bulgaria.com

29-31 май 2013 г. - Австрийски павилион и унгарско национално участие на специализираната изложба и конференция Save the Planet

... лектори от Европейската федерация за управление на отпадъци (FEAD), Асоциацията за третиране на отпадъци – част от структурата на VDMA (Федерация на немските инженери), Европейската комисия ... още

http://industryinfo.bg

Форум и изложба за зелена енергия и екология от 29 до 31 май 2013 г.в София

... от биомаса и биоенергия, енергия от отпадъци, управление на отпадъци и рециклиране. Изключителен интерес предизвикаха многобройните ... ефективност”, а Ловеч стана първенец в категорията “Управление на отпадъците”. “Много идеи, много информация! ... още

http://ecology-bulgaria.com

Форум и изложба за зелена енергия и екология от 29 до 31 май 2013 г.в София

... от биомаса и биоенергия, енергия от отпадъци, управление на отпадъци и рециклиране. Изключителен интерес предизвикаха многобройните ... ефективност”, а Ловеч стана първенец в категорията “Управление на отпадъците”. “Много идеи, много информация! ... още

http://renewables-bulgaria.com

29-31 май - Виа Експо анонсира първо издание на международното изложение ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ

... the Planet - конференция и изложба за управление на отпадъци и рециклиране. След изложбените експонати ще видим ... системи за сграден мениджмънт, за контрол на достъпа, за управление на отоплението, охлаждането, осветлението, комуникационни системи ... още

http://automation-bulgaria.com

29-30 май 2013 - Виа Експо анонсира първо издание на международното изложение ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ

... the Planet - конференция и изложба за управление на отпадъци и рециклиране. След изложбените експонати ще видим ... системи за сграден мениджмънт, за контрол на достъпа, за управление на отоплението, охлаждането, осветлението, комуникационни системи ... още

http://industryinfo.bg

Стартираха специализираните изложби EE & ВЕ, Save the Planet, Булконтрола и Вода София

... Save the Planet представя новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология, предоставяйки успешна комуникационна ... нови продукти и системи за управление, мониторинг и превенция на замърсяването на околната среда, лабораторно и ... още

http://industryinfo.bg

12-16 юни - Предстои XV юбилеен Балкански конгрес по преработка на минерални суровини

... вземат участие специалисти в сферата на преработката на суровини, управление на отпадъци, пречистване на води и почви, устойчиво развитие и управление на околната среда и ще ... още

http://industryinfo.bg

Лектори от 10 държави ще дискутират актуални теми за нулевото потребление и ВЕИ иновациите

... . Хулио Гарсия Бургес, директор на дирекция Управление на отпадъци на ЕК, апелира за създаването на икономически стимули в областта на отпадъците, като това ще доведе ... още

http://industryinfo.bg

Издателство TLL Media с щандове на изложенията EE & ВЕИ и Булконтрола 2013, IndustryInfo.bg ще отразява онлайн трите изложбени дни

... за съхранение на енергия, новости в сферата на електромобилността, енергията от отпадъци, технологиите за производство на био-, хидро ... нови продукти и системи за управление, мониторинг и превенция на замърсяването на околната среда, лабораторно и ... още

http://industryinfo.bg

Предстои семинар за устойчивото управление на битовите отпадъци

... с екологично сдружение За Земята, организира информационен семинар на тема Устойчиво управление на битовите отпадъци. Обучението ще се проведе в хотел Принцес ... още

http://ecology-bulgaria.com

Save the Planet – навременното събитие в областта на отпадъците

Хулио Гарсия Бургес, директор на Дирекция “Управление на отпадъцина Европейската комисия приветства ‘Save the Planet ... свързани с превенцията, намаляването, рециклирането и ефективното управление на отпадъците. Чрез примери от практиката експерти ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

29-31 май - Австрийски павилион и унгарско национално участие на специализираната изложба и конференция Save the Planet

... лектори от Европейската федерация за управление на отпадъци (FEAD), Асоциацията за третиране на отпадъци – част от структурата на VDMA (Федерация на немските инженери), Европейската комисия ... още

http://ecology-bulgaria.com

Водещи компании участват на Изложбата и форума за Югоизточна Европа

... и с многобройни решения за генериране на енергия от отпадъци. Повишаването на енергийната ефективност е един от ... влакна, шкафове, стелажи и интелигентни решения за управление на инфраструктурата. Рейтекс Инженеринг проектира, изгражда и поддържа ... още

http://renewables-bulgaria.com

Първа копка на проекта за изграждане на регионална система за управление на битови отпадъци в Перник

Официален старт на изграждането на регионалната система за управление на битови отпадъци в регион Перник дадоха кметът на Перник Росица Янакиева, областният управител Иво Петров ... още

http://ecology-bulgaria.com

Чуждестранни експерти представят успешни проекти за управление на отпадъците по време на Екофорума и изложбата за Югоизточна Европа

... за отпадъци, посочват организаторите от Виа Експо. Франсоаз Боне от Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Четири организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки получиха разрешително

... Екоколект получиха разрешително за извършване на дейност. Организациите, получили разрешение по реда на отменения Закон за управление на отпадъците (ЗУО), имаха срок ... още

http://ecology-bulgaria.com

Провежда се асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България

... и дискутирани актуални въпроси по управление на отпадъците, водите и качеството на атмосферния въздух. Ще се демонстрират ... добри национални и европейски практики по обезвреждане на отпадъците, управление на природни паркове, зони по Натура 2000, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Гълъбово изгражда претоварна станция за отпадъци

... зона е необходимо да бъдат обособени зона за компактиране на отпадъци, в която са разположени компактираща инсталация за общински ... и монтажа на силов трансформатор 160 kVA, 20/0.4 kV КТП; компактор – стационарен с пулт за управление с капацитет ... още

http://ecology-bulgaria.com

Малко Търново изгражда регионална система за управление на отпадъците

... система за управление на отпадъците в регион Малко Търново по процедура за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци по ОП ... още

http://ecology-bulgaria.com

Провежда се международен семинар за управление на биоотпадъците в страните от региона

... (ECN) и Международната асоциация за управление на отпадъци (ISWA) с подкрепата на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. В работата му ... още

http://ecology-bulgaria.com

Бургас стартира съвместен екологичен проект с турския град Къркларели

Градовете Бургас и Къркларели започват изпълнението на нов екологичен проект за изграждане капацитет за управление на биоразградими отпадъци, финансиран от Програмата за трансгранично ... още

http://ecology-bulgaria.com

Актуални теми в областта на отпадъците в новия брой на сп. Екология & Инфраструктура

... си и да ги предават на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци. Какво произтича от промените в ... промените в закона за управление на отпадъците и влиянието им върху дейността на фирмите, работещи в сферата на рециклиращата индустрия. Още ... още

http://ecology-bulgaria.com

Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата

... нормативна рамка: новият Закон за управление на отпадъците, както и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки повишиха изискванията към организациите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Шест проекта от Русе спечелиха финансиране от конкурса За чиста околна среда

... чиста околна среда. Одобрени са предложенията на кметство Сандрово, кметство Басарбово и кметство ... от Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната ... за разделно събиране на отпадъци. още

http://ecology-bulgaria.com

Инициативата ''Книги за смет'' подарява книги срещу пластмаса

... обърне вниманието им към темите за разделното изхвърляне на отпадъци и рециклирането и в също време да ги стимулира ... ще бъде събирана в специален контейнер за разделно изхвърляне на отпадъци на площад "Славейков". Инициативата се провежда за първи път ... още

http://industryinfo.bg

Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht) и EUROPLAST ще дебютират на Save the Planet

... на програми за управление на отпадъците и за постигане на устойчиво развитие. Основната дейност на дружеството е свързана с решения за предотвратяване на образуването на отпадъци ... още

http://industryinfo.bg

ДП Пристанищна инфраструктура започна работа по три нови проекта

... планове за развитие на портовете и програмата за управление на дейностите по управление на отпадъците в българските пристанища ... относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари. Съвременни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Малко Търново започва изграждане на депо за неопасни и инертни отпадъци

... съвет учреди безвъзмездно безсрочно право на строеж в полза на община Малко Търново, област Бургас ... на депо за неопасни и инертни отпадъци и довеждаща инфраструктура. Изграждането на депото е включено в Националната програма за управление на ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК подпомага държавите-членки в устойчивото управление на отпадъците

... на разделното събиране на отпадъци, по-добро управление, актуализиране на стратегиите за управление на отпадъци и мерки за засилване на участието на обществеността. Бъдещите инвестиции в управлението на отпадъци трябва ... още

http://ecology-bulgaria.com

29-31 май - Ноу-хау от Австрия на Екофорума и изложбата за Югоизточна Европа 2013

... и възобновяеми енергийни източници". Сградно интегрирани фотоволтаици, интелигентните сгради, управление на отпадъци, ресурсна ефективност, компостиране и стратегии за минимизиране ... още

http://ecology-bulgaria.com

До 22 март ще излязат новите образци на разрешителните за дейности с отпадъци

... и регистрационните документи за дейности с отпадъци, издавани по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53 2012 г ... още

http://ecology-bulgaria.com

Необходими са промени в ЗУО, които да защитят и мотивират легалните фирми в бранша да работят

... производителите на продукти, които водят до образуване на отпадъци, за оператори на депа за отпадъци или при превоз на отпадъци. В нашия закон за управление на отпадъците ... още

http://ecology-bulgaria.com

Делегация на МО посети хранилището край Нови хан

... Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци (ДП РАО). В делегацията бяха включени специалисти от структурите на ядрената, химическата, ... РАО успешно осъществяват съвместни дейности по управление на РАО, собственост на МО и Българската армия. "Планира ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Специалистите от 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй преминават към ДП РАО

... 4 блок според условията на лицензията за управление на двата блока като съоръжения за радиоактивни отпадъци. Както Power-Industry. ... 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и ги предостави за управление на ДП РАО чрез ... още

http://industryinfo.bg

БСК започва обучения по управление на отпадъците

... обща европейска рамка за професионална квалификация на мениджъри по управление на твърди отпадъци, съобщават от БСК. Общата рамка ... генерира около 3 млрд. тона отпадъци годишно, а секторът за управление на отпадъци ангажира около 500 000 души, които ... още

http://ecology-bulgaria.com

Извършиха демонтаж на оборудване от спрения Първи блок на АЕЦ Козлодуй

... от които работят по различни дейности по управление на радиоактивните отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в Козлодуй, допълни изпълнителният ... още

http://industryinfo.bg

ЕнергоСервиз стана изключителен представител на Mirion Technologies

... и контрол за радиоактивно замърсяване на помещения, персонал, инструменти, облекло, отпадъци и други продукти в централата ... приложение в производство и рециклиране на ядрено гориво, съхранение и управление на отпадъците; продукти, използвани в ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Плевен изгражда регионален център за управление на отпадъците

... на регионален център за управление на отпадъци е финансирано по приоритетна ос 2 за подобряването и развитието на инфраструктурата за третиране на отпадъци в рамките на ... още

http://ecology-bulgaria.com

ДП РАО с лицензия за стопанисване на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ Козлодуй

... лицензии за експлоатация на блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Проведоха обучение за подготовка на проекти за енергийна ефективност и зелена икономика

... и топлинна енергия и газообразни горива, доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, професионални дейности и научни изследвания др ... още

http://industryinfo.bg

Стартира добив на строителни материали край Карнобат

... 2011 г. за предоставяне на концесия на Гнайс Комерс за добив на скалнооблицовъчни материали. Според измененията ... Поради намаляването на обработвания терен са актуализирани плановете за разработка на находището и за управление на минните отпадъци, както ... още

http://industryinfo.bg

Актуални теми в областта на отпадъците в новия брой на сп. Екология & Инфраструктура

... си и да ги предават на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци. Какво произтича от промените в ... промените в закона за управление на отпадъците и влиянието им върху дейността на фирмите, работещи в сферата на рециклиращата индустрия. Още ... още

http://industryinfo.bg

Одобриха ПУП на площадката за националното хранилище за РАО

... . Очаква се след въвеждането в експлоатация на НХРАО да бъде завършен цикълът на управление на радиоактивните отпадъци в страната, като се осигури тяхното ... още

http://ecology-bulgaria.com

Одобриха ПУП за националното хранилище за РАО

... . Очаква се след въвеждането в експлоатация на НХРАО да бъде завършен цикълът на управление на радиоактивните отпадъци в страната, като се осигури тяхното ... още

http://industryinfo.bg

Одобриха ПУП за националното хранилище за РАО

... . Очаква се след въвеждането в експлоатация на НХРАО да бъде завършен цикълът на управление на радиоактивните отпадъци в страната, като се осигури тяхното ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Намалена ефективност на финансирането на проекти за управление на общинските отпадъци отчитат от ЕС

... на директиви за управление на битовите отпадъци и съфинансира инфраструктура за управление на отпадъците в конкретни региони. Палатата отбеляза, че в отчитането на реализацията на целите на ... още

http://industryinfo.bg

Намалена ефективност на финансирането на проекти за управление на общинските отпадъци отчитат от ЕС

... на директиви за управление на битовите отпадъци и съфинансира инфраструктура за управление на отпадъците в конкретни региони. Палатата отбеляза, че в отчитането на реализацията на целите на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Система ще управлява отпадъците в региона Варна - Аксаково

... година да приключи проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна - Аксаково. ... депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, както и рециклиране на строителни отпадъци. Ще бъде ... още

http://ecology-bulgaria.com

Система ще управлява отпадъците в региона Варна - Аксаково

... година да приключи проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна - Аксаково. ... депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, както и рециклиране на строителни отпадъци. Ще бъде ... още

http://industryinfo.bg

Започват изграждането на регионално депо за отпадъци в Хасково

... договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в региона. ... капацитет 42 076 т, инсталация за компостиране на „зелени“ отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води, довеждаща ... още

http://industryinfo.bg

Започват изграждането на регионално депо за отпадъци в Хасково

... договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в региона. ... капацитет 42 076 т, инсталация за компостиране на „зелени“ отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води, довеждаща ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подписаха договор за строителството на регионална система за управление на отпадъците в Габрово

... за управление на отпадъците е сред най-големите проекти на общините Габрово и Трявна. Реализирането на проекта ще доведе до намаляване на количеството отпадъци ... още

http://industryinfo.bg

Подписаха договор за строителството на регионална система за управление на отпадъците в Габрово

... за управление на отпадъците е сред най-големите проекти на общините Габрово и Трявна. Реализирането на проекта ще доведе до намаляване на количеството отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат площадка за временно съхранение на строителни отпадъци в Бяла

... регионално депо за неопасни отпадъци – Бяла, Русе. Изграждането на съоръжението е по инициатива на Регионалното сдружение за управление на отпадъците Янтра-Лом 2008 ... още

http://industryinfo.bg

Изграждат площадка за временно съхранение на строителни отпадъци в Бяла

... регионално депо за неопасни отпадъци – Бяла, Русе. Изграждането на съоръжението е по инициатива на Регионалното сдружение за управление на отпадъците Янтра-Лом 2008 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Актуализираха стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност в сектор Енергетика

... , от чието нормално функциониране зависи дейността на органите на държавното управление и работата на основните отрасли на икономиката на страната. Към стратегическите дейности са ... още

http://industryinfo.bg

Актуализираха стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност в сектор Енергетика

... , от чието нормално функциониране зависи дейността на органите на държавното управление и работата на основните отрасли на икономиката на страната. Към стратегическите дейности са ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Влязоха в сила част от промените в закона за управление на отпадъците

... него се посочва, че въвеждането в сила на промените в закона за управление на отпадъците ще доведе до административен хаос, ... са готови със съответната организация по събиране и преработка на рециклируемите отпадъци, а голяма част от фирмите, които не ... още

http://industryinfo.bg

Влязоха в сила част от промените в закона за управление на отпадъците

... него се посочва, че въвеждането в сила на промените в закона за управление на отпадъците ще доведе до административен хаос, ... са готови със съответната организация по събиране и преработка на рециклируемите отпадъци, а голяма част от фирмите, които не ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК одобри финансирането на завода за обработка на битови отпадъци в София

... . енергия. Общата стойност на двете фази на проекта за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци е 360 млн ... още

http://industryinfo.bg

ЕК одобри финансирането на завода за обработка на битови отпадъци в София

... . енергия. Общата стойност на двете фази на проекта за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци е 360 млн ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нови регламенти за управлението на отпадъците прие правителството

... чрез които се отразяват законодателните промени в сферата на управлението на отпадъците. Това са наредбите за батерии и ... С наредбите се определят изискванията за пускането на съответните продукти на пазара и за разделното им събиране, транспортиране, ... още

http://industryinfo.bg

Нови регламенти за управлението на отпадъците прие правителството

... чрез които се отразяват законодателните промени в сферата на управлението на отпадъците. Това са наредбите за батерии и ... С наредбите се определят изискванията за пускането на съответните продукти на пазара и за разделното им събиране, транспортиране, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Чистота Искър избира доставчик на преса за балиране на отпадъци

... автоматично пресоване и балиране на рециклируеми отпадъци. Мястото за изпълнение на поръчката е депото за неопасни отпадъци в Суходол, София. ... Прогнозната стойност е 250 000 лв. Срокът за получаване на искания за ... още

http://industryinfo.bg

Чистота Искър избира доставчик на преса за балиране на отпадъци

... автоматично пресоване и балиране на рециклируеми отпадъци. Мястото за изпълнение на поръчката е депото за неопасни отпадъци в Суходол, София. ... Прогнозната стойност е 250 000 лв. Срокът за получаване на искания за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Чистота Искър избира доставчик на преса за балиране на отпадъци

... автоматично пресоване и балиране на рециклируеми отпадъци. Мястото за изпълнение на поръчката е депото за неопасни отпадъци в Суходол, София. ... Прогнозната стойност е 250 000 лв. Срокът за получаване на искания за ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Подписаха договори за регионални системи за управление на отпадъците в Панагюрище, Бяла и Добрич

... за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в ... изграждането на клетка за битови отпадъци, съоръжение за компостиране на зелени отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците, ... още

http://industryinfo.bg

Подписаха договори за регионални системи за управление на отпадъците в Панагюрище, Бяла и Добрич

... за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в ... изграждането на клетка за битови отпадъци, съоръжение за компостиране на зелени отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците, ... още

http://ecology-bulgaria.com

НСИ публикува статистически доклад за околната среда през 2011 г.

... общо образуваните битови отпадъци са 2 753 хил. т. По данни на общинските администрации за 2011 г. на депа с организирано ... хил. т - предадени за рециклиране. Събраните строителни отпадъци на депата за битови отпадъци са 508 хил. т за 2011 г. Подробни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Министър Караджова връчи наградите за най-добър проект в Европейската седмица за намаляване на отпадъците

... Караджова представи разработването на Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци, която е част от Националния план за управление на отпадъците за периода ... още

http://industryinfo.bg

Министър Караджова връчва наградите за най-добър проект в Европейската седмица за намаляване на отпадъците

... Караджова представи разработването на Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци, която е част от Националния план за управление на отпадъците за периода ... още

http://ecology-bulgaria.com

57 проекта за научноизследователска и развойна дейност ще получат европейско финансиране

... и управление на енергийната ефективност; разработване на автоматизирана фотоволтаична и осветителна инфраструктурна система; създаване на модификатори за намаляване на триенето и износването на индустриално ... още

http://industryinfo.bg

Откриха обновена претоварна станция за битови отпадъци в Бургас

... монтирани хидравлична преса за битови отпадъци, контейнери за извозване на компресираните отпадъци, както и товарен контейнеровоз. ... подменени значително остарелите съоръжения за претоварване на твърди битови отпадъци, които са проектирани и изработени ... още

http://industryinfo.bg

Откриха обновена претоварна станция за битови отпадъци в Бургас

... монтирани хидравлична преса за битови отпадъци, контейнери за извозване на компресираните отпадъци, както и товарен контейнеровоз. ... подменени значително остарелите съоръжения за претоварване на твърди битови отпадъци, които са проектирани и изработени ... още

http://ecology-bulgaria.com

Водещи компании от Кралство Нидерландия с интерес към Промишлената зона на Бургас

... новата индустриална зона, уточни Димитър Николов. "Интересът на холандските фирми е конкретен и става въпрос за ... Николов представи накратко мащабния проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас, чиято първа ... още

http://industryinfo.bg

Подготвят стратегия за развитието на минния бранш

... е създаден Единен орган за цялостно управление и контрол на подземните богатства в страната. Една от ... управлението на минните отпадъци. Социална цел на минната стратегия е осигуряването на безопасни работни места, повишаване квалификацията на кадрите ... още

http://industryinfo.bg

Подготвят стратегия за развитието на минния бранш

... е създаден Единен орган за цялостно управление и контрол на подземните богатства в страната. Една от ... управлението на минните отпадъци. Социална цел на минната стратегия е осигуряването на безопасни работни места, повишаване квалификацията на кадрите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подписаха договор за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Плевен

... за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионална система за управление на отпадъците на регион Плевен. ... съоръжение за компостиране, център за приемане на опасни и други отпадъци и довеждаща инфраструктура до площадката ( ... още

http://industryinfo.bg

Подписаха договор за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Плевен

... за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионална система за управление на отпадъците на регион Плевен. ... съоръжение за компостиране, център за приемане на опасни и други отпадъци и довеждаща инфраструктура до площадката ( ... още

http://ecology-bulgaria.com

3-ти и 4-ти блок на АЕЦ Козлодуй са обявени за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци

... съвет обяви блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, промени статута им от публична ... блокове и обявяването им за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци ще оптимизира цялостния процес и ще помогне ... още

http://industryinfo.bg

3-ти и 4-ти блок на АЕЦ Козлодуй са обявени за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци

... съвет обяви блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, промени статута им от публична ... блокове и обявяването им за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци ще оптимизира цялостния процес и ще помогне ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Започва закриването и рекултивацията на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания

... областта на управление на отпадъците, и ще осигури постигането на целите на Приоритетна ос 2 на ОП Околна среда, а именно подобряването на състоянието на почвите ... още

http://industryinfo.bg

Започва закриването и рекултивацията на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания

... областта на управление на отпадъците, и ще осигури постигането на целите на Приоритетна ос 2 на ОП Околна среда, а именно подобряването на състоянието на почвите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Правят първа копка на системата за управление на отпадъците в регион Бургас

... Николов ще направят първа копка на Регионалната система за управление на отпадъците на регион Бургас. Системата е ... компостиране, рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита. ... още

http://industryinfo.bg

Правят първа копка на системата за управление на отпадъците в регион Бургас

... Николов ще направят първа копка на Регионалната система за управление на отпадъците на регион Бургас. Системата е ... компостиране, рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Финални тестове в инсталация Дунав СП РАО–Козлодуй

... на автоматичната система за управление на инсталация Дунав в Специализирано поделение Извеждане от експлоатация–Козлодуй на Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци ... техническо решение за използване на течни радиоактивни отпадъци от СП РАО–Козлодуй. ... още

http://industryinfo.bg

Финални тестове в инсталация Дунав СП РАО–Козлодуй

... на автоматичната система за управление на инсталация Дунав в Специализирано поделение Извеждане от експлоатация–Козлодуй на Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци ... техническо решение за използване на течни радиоактивни отпадъци от СП РАО–Козлодуй. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Финални тестове в инсталация Дунав СП РАО–Козлодуй

... на автоматичната система за управление на инсталация Дунав в Специализирано поделение Извеждане от експлоатация–Козлодуй на Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци ... техническо решение за използване на течни радиоактивни отпадъци от СП РАО–Козлодуй. ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Европейската комисия обмисля забрана за използването на найлонови торбички

... Джордж Кремлис от главна дирекция Околна среда на ЕК по време на семинар за управление на отпадъците в Правец. Той допълни, ... програми за превенция на образуването на отпадъците. България се нуждае от две или три инсталации за опасни отпадъци, каза още ... още

http://industryinfo.bg

Европейската комисия обмисля забрана за използването на найлонови торбички

... Джордж Кремлис от главна дирекция Околна среда на ЕК по време на семинар за управление на отпадъците в Правец. Той допълни, ... програми за превенция на образуването на отпадъците. България се нуждае от две или три инсталации за опасни отпадъци, каза още ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха първото регионално депо за битови отпадъци, финансирано с европейски средства

... твърди битови отпадъци финансирано със средства по ОП Околна среда. Депото, което е част от Регионалната система за управление на отпадъците ... още

http://industryinfo.bg

Откриха първото регионално депо за битови отпадъци, финансирано с европейски средства

... твърди битови отпадъци финансирано със средства по ОП Околна среда. Депото, което е част от Регионалната система за управление на отпадъците ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обезвреждането на опасни отпадъци може да се финансира с европейски средства

... от главна дирекция Околна среда на Европейската комисия по време на семинар за управление на отпадъците в Правец. Той ... . Според министъра на околната среда и водите Нона Караджова обезвреждането на опасните отпадъци е ангажимент на фирмите, които ... още

http://industryinfo.bg

Обезвреждането на опасни отпадъци може да се финансира с европейски средства

... от главна дирекция Околна среда на Европейската комисия по време на семинар за управление на отпадъците в Правец. Той ... . Според министъра на околната среда и водите Нона Караджова обезвреждането на опасните отпадъци е ангажимент на фирмите, които ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проведе се 39-та Асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България

... , оповести детайли относно проекта Повишаване капацитета на местните власти за управление на биоразградимите отпадъци и намаляване на въглеродния отпечатък - пилотен модел за оползотворяване ... още

http://industryinfo.bg

Проведе се 39-та Асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България

... , оповести детайли относно проекта Повишаване капацитета на местните власти за управление на биоразградимите отпадъци и намаляване на въглеродния отпечатък - пилотен модел за оползотворяване ... още

http://ecology-bulgaria.com

Семинар на тема Управление на отпадъците в Стара Загора

... връзка с новия закон за управление на отпадъците и задълженията на отговорните лица за дейности с отпадъци. Презентации направиха експерти от Изпълнителна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Семинар на тема Управление на отпадъците в Стара Загора

... връзка с новия закон за управление на отпадъците и задълженията на отговорните лица за дейности с отпадъци. Презентации направиха експерти от Изпълнителна ... още

http://industryinfo.bg

Въвеждат изисквания за рециклиране на строителни отпадъци и използване на рециклирани материали

Правителството прие Наредба за управление на строителните отпадъци, която въвежда нови изисквания за управление и рециклирането на строителните отпадъци и за влагането на рециклирани строителни материали ... още

http://industryinfo.bg

Въвеждат изисквания за рециклиране на строителни отпадъци и използване на рециклирани материали

Правителството прие Наредба за управление на строителните отпадъци, която въвежда нови изисквания за управление и рециклирането на строителните отпадъци и за влагането на рециклирани строителни материали ... още

http://ecology-bulgaria.com

България, Румъния и Италия могат да станат износители на боклук за Швеция

... е изключително успешна, но страната се сблъсква с недостиг на отпадъци и обръща поглед за внос от България, Румъния ... ., едва 34% са рециклирани. По данни на шведската агенция за управление на боклука страната произвежда електроенергия за около 250 хил ... още

http://ecology-bulgaria.com

България, Румъния и Италия могат да станат износители на боклук за Швеция

... е изключително успешна, но страната се сблъсква с недостиг на отпадъци и обръща поглед за внос от България, Румъния ... ., едва 34% са рециклирани. По данни на шведската агенция за управление на боклука страната произвежда електроенергия за около 250 хил ... още

http://industryinfo.bg

България, Румъния и Италия могат да станат износители на боклук за Швеция

... е изключително успешна, но страната се сблъсква с недостиг на отпадъци и обръща поглед за внос от България, Румъния ... ., едва 34% са рециклирани. По данни на шведската агенция за управление на боклука страната произвежда електроенергия за около 250 хил ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Извършиха проверки на площадките за събиране и временно съхранение на отпадъци от хартия, стъкло и пластмаса

... за управление на отпадъците, превишаване на праговата стойност на количеството разтворители, използвани при извличане на растителни масла от етерично-маслени култури, съхраняване на отпадъци от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Извършиха проверки на площадките за събиране и временно съхранение на отпадъци от хартия, стъкло и пластмаса

... за управление на отпадъците, превишаване на праговата стойност на количеството разтворители, използвани при извличане на растителни масла от етерично-маслени култури, съхраняване на отпадъци от ... още

http://industryinfo.bg

Нова наредба определя реда за пускане на пазара, разделно събиране и рециклиране на опаковките

... отпадъците от опаковки, каквото е изискването на Закона за управление на отпадъците, приет в средата на т. г. С него бяха ... цели за обхванато население в системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Предвиденият в наредбата обхват е не ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нова наредба определя реда за пускане на пазара, разделно събиране и рециклиране на опаковките

... отпадъците от опаковки, каквото е изискването на Закона за управление на отпадъците, приет в средата на т. г. С него бяха ... цели за обхванато население в системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Предвиденият в наредбата обхват е не ... още

http://industryinfo.bg

Община Иваново подкрепя изграждането на инсталация за оползотворяване на отпадъци в Русе

... да се изгради съоръжение – инсталация за оползотворяване на отпадъци преди депонирането им върху терен в местността Под ... бъде упълномощен да подкрепи пред Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе решение в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Иваново подкрепя изграждането на инсталация за оползотворяване на отпадъци в Русе

... да се изгради съоръжение – инсталация за оползотворяване на отпадъци преди депонирането им върху терен в местността Под ... бъде упълномощен да подкрепи пред Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе решение в ... още

http://industryinfo.bg

НСОРБ набира мнения по ОП Околна среда за новия програмен период

... на инсталации за оползотворяване на отделения биогаз от депа за неопасни отпадъци; система за инвентаризация на емисии на парникови газове. Разработването на планове за управление на ... още

http://ecology-bulgaria.com

НСОРБ набира мнения по ОП Околна среда за новия програмен период

... на инсталации за оползотворяване на отделения биогаз от депа за неопасни отпадъци; система за инвентаризация на емисии на парникови газове. Разработването на планове за управление на ... още

http://industryinfo.bg

Завод за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

... управление на технологичния процес. Работата на предпазните устройства се записва и проследява на дисплей. Тази информация e достъпна на персоналните компютри на ръководството на ... на малки електронни отпадъци Целта на демонтажа е отделяне на вредните ... още

http://ecology-bulgaria.com

Завод за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

... управление на технологичния процес. Работата на предпазните устройства се записва и проследява на дисплей. Тази информация e достъпна на персоналните компютри на ръководството на ... на малки електронни отпадъци Целта на демонтажа е отделяне на вредните ... още

http://industryinfo.bg

За 20 години АСЕКОБ се превърна в мярка за професионализъм и колегиалност

... , че с неголяма инвестиция, с целенасочено управление на потока зелени отпадъци и с много труд и ентусиазъм от ... наши партньори – както на местно, така и на национално ниво. Партнираме с фирми, занимаващи се с управление на отпадъци, води, въздух, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Управлението на отпадъци е перспективен за страната ни бизнес

... Ви за бъдещо развитие на дейността на компанията? Вече повече от година извършваме управление на отпадъци с цел получаване на енергия. Това е направление ... още

http://ecology-bulgaria.com

Първата българска хибридна ВЕИ система ще бъде представена на Пловдивския панаир

... система за преобразуване, контрол и управление на добитата енергия, както и батерия за съхранение на енергията. И трите компонента се ... като чрез тях се оползотворяват отпадъци от дървесина, слама, плодове. В сферата на зеления бизнес се очертава нов ... още

http://renewables-bulgaria.com

Екологични проекти в ТЕЦ Варна

... цех. Управление на отпадъците На територията на ТЕЦ Варна се генерират производствени, строителни, битови и опасни отпадъци. За управлението на дейностите с отпадъци са определени ... още

http://ecology-bulgaria.com

Екологични проекти в Идеал Стандарт - Видима

... използване на природните ресурси, енергийна ефективност, редуциране на генерираните производствени отпадъци и ефективното им екологосъобразно управление, разделно събиране и рециклиране на отпадъци, преработване на отпадъчни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Първата българска хибридна ВЕИ система ще бъде представена на Пловдивския панаир

... система за преобразуване, контрол и управление на добитата енергия, както и батерия за съхранение на енергията. И трите компонента се ... като чрез тях се оползотворяват отпадъци от дървесина, слама, плодове. В сферата на зеления бизнес се очертава нов ... още

http://industryinfo.bg

Обсъдиха проблемите с оползотворяване на отпадъците в София

... възможните сценарии за решаване на проблемите с отпадъците на София. На пресконференцията бяха представени алтернативните възможности за управление на отпадъците в София и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обсъждат проблемите с оползотворяване на отпадъците в София

... възможните сценарии за решаване на проблемите с отпадъците на София. На пресконференцията бяха представени алтернативните възможности за управление на отпадъците в София и ... още

http://industryinfo.bg

Обсъждат наредбата за отпадъци от опаковки

... обсъждане във връзка с наредбата за отпадъци от опаковки. Набирането на становища ще продължи до 24 септември, ... наредби, свързани с прилагането на новия Закон за управление на отпадъците. Предстои съгласуването на Наредбата за отпадъците от опаковки ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обсъждат наредбата за отпадъци от опаковки

... обсъждане във връзка с наредбата за отпадъци от опаковки. Набирането на становища ще продължи до 24 септември, ... наредби, свързани с прилагането на новия Закон за управление на отпадъците. Предстои съгласуването на Наредбата за отпадъците от опаковки ... още

http://industryinfo.bg

Отварят офертите в конкурса за инженеринг на претоварна станция в Карнобат

... в проектирането и инженеринга на претоварна станция за отпадъци. Съоръжението е част от регионалната система за управление на отпадъците в регион Бургас ... още

http://ecology-bulgaria.com

Отварят офертите в конкурса за инженеринг на претоварна станция в Карнобат

... в проектирането и инженеринга на претоварна станция за отпадъци. Съоръжението е част от регионалната система за управление на отпадъците в регион Бургас ... още

http://industryinfo.bg

Подписаха договор за изграждане на депо за отпадъци край Никопол

... Бебенов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждането на регионална система за управление на отпадъци в общините Никопол, Свищов, Белене ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подписаха договор за изграждане на депо за отпадъци край Никопол

... Бебенов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждането на регионална система за управление на отпадъци в общините Никопол, Свищов, Белене ... още

http://industryinfo.bg

Община Хасково внесе проект за изграждане на система за управление на отпадъците

... на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в региона. Размерът на ... депото за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъци, инсталация за компостиране на зелени отпадъци и ще бъде ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Хасково внесе проект за изграждане на система за управление на отпадъците

... на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в региона. Размерът на ... депото за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъци, инсталация за компостиране на зелени отпадъци и ще бъде ... още

http://industryinfo.bg

ПУДООС ще подпомага дейностите по закриване и рекултивиране на стари сметища

... управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) ще реализира екологични проекти по закриване и последваща рекултивация на ... съществуващи депа за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на нормативната ... още

http://ecology-bulgaria.com

ПУДООС ще подпомага дейностите по закриване и рекултивиране на стари сметища

... управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) ще реализира екологични проекти по закриване и последваща рекултивация на ... съществуващи депа за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на нормативната ... още

http://industryinfo.bg

Изграждат регионална система за управление на отпадъците в Аксаково

... и кметът на Аксаково подписаха договор за изтграждането на регионална система за управление на отпадъците. Проектът ... на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаването на сгради. Наличието на ефективни схеми за разделно събиране на отпадъците ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат регионална система за управление на отпадъците в Аксаково

... и кметът на Аксаково подписаха договор за изтграждането на регионална система за управление на отпадъците. Проектът ... на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаването на сгради. Наличието на ефективни схеми за разделно събиране на отпадъците ... още

http://industryinfo.bg

Започват изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регионите Луковит и Разлог

... и Разлог подписаха договори за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в тях. Проектите се ... експлоатацията на депото, стационарно оборудване и изграждане на регионалното депо за неопасни отпадъци. Предстои и изграждане на център ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започват изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регионите Луковит и Разлог

... и Разлог подписаха договори за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в тях. Проектите се ... експлоатацията на депото, стационарно оборудване и изграждане на регионалното депо за неопасни отпадъци. Предстои и изграждане на център ... още

http://industryinfo.bg

Сдружението на общините събира становища по проект за методики по управлението на отпадъци

... на два документа свързани с управлението на отпадъците - методиката за оценка на изпълнение на целите за оползотворяване на строителни отпадъци съгласно наредба за управление на строителните отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Сдружението на общините събира становища по проект за методики по управлението на отпадъци

... на два документа свързани с управлението на отпадъците - методиката за оценка на изпълнение на целите за оползотворяване на строителни отпадъци съгласно наредба за управление на строителните отпадъци ... още

http://industryinfo.bg

Откриват новоизградена сепарираща инсталация за битови отпадъци в Монтана

... бюджет и от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към министерството. Строителството ... от проект на общината за изграждането на сепарираща инсталация за битови отпадъци и компостиране на биологичните отпадъци на обща ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриват новоизградена сепарираща инсталация за битови отпадъци в Монтана

... бюджет и от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към министерството. Строителството ... от проект на общината за изграждането на сепарираща инсталация за битови отпадъци и компостиране на биологичните отпадъци на обща ... още

http://industryinfo.bg

Отличиха Идеал Стандарт – Видима за инвестиции в зелени политики

... място в категорията Индустрия, производствен сектор и управление на отпадъци в конкурса Най-зелени компании в България за ... и генерирани от технологичните процеси отпадъци”, заяви Валентин Ганев. До края на годината компанията възнамерява да реализира ... още

http://ecology-bulgaria.com

Отличиха Идеал Стандарт – Видима за инвестиции в зелени политики

... място в категорията Индустрия, производствен сектор и управление на отпадъци в конкурса Най-зелени компании в България за ... и генерирани от технологичните процеси отпадъци”, заяви Валентин Ганев. До края на годината компанията възнамерява да реализира ... още

http://industryinfo.bg

Близо 28 млн. лв. са използвани за закриването и рекултивацията на старото депо за отпадъци в Русе

... осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински ... още

http://ecology-bulgaria.com

Близо 28 млн. лв. са използвани за закриването и рекултивацията на старото депо за отпадъци в Русе

... осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински ... още

http://industryinfo.bg

Започва предоставянето на нови компостери за домашно компостиране

... фамилно компостиране. Те се предоставят по проект на Столичната община на домакинства, които предварително са заявили желание ... от Столична община. На събитието присъства кметът на район Нови Искър Даниела Райчева. Проектът на Столичната община за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започва предоставянето на нови компостери за домашно компостиране

... фамилно компостиране. Те се предоставят по проект на Столичната община на домакинства, които предварително са заявили желание ... от Столична община. На събитието присъства кметът на район Нови Искър Даниела Райчева. Проектът на Столичната община за ... още

http://industryinfo.bg

Отпуснаха 10 млн. лв. за извеждането от експлоатация на 1 и 2 блок на АЕЦ Козлодуй

... към Държавното предприятие Радиоактивни отпадъци като съоръжения за управление на радиоактивните отпадъци. Това стана по време на последното редовно заседание на Министерски съвет. Вече ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Отпуснаха 10 млн. лв. за извеждането от експлоатация на 1 и 2 блок на АЕЦ Козлодуй

... към Държавното предприятие Радиоактивни отпадъци като съоръжения за управление на радиоактивните отпадъци. Това стана по време на последното редовно заседание на Министерски съвет. Вече ... още

http://industryinfo.bg

Проект за депо за рециклиране на строителни материали във Варна

... Община Варна ще разгледа предложение за създаване на депо за строителните отпадъци, където те да се преработват и ... пионер в прилагането на европейската директива за управление на отпадъците. Тя отрежда поне 70% от строителните отпадъци задължително да ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проект за депо за рециклиране на строителни материали във Варна

... Община Варна ще разгледа предложение за създаване на депо за строителните отпадъци, където те да се преработват и ... пионер в прилагането на европейската директива за управление на отпадъците. Тя отрежда поне 70% от строителните отпадъци задължително да ... още

http://industryinfo.bg

Агрополихим получи разрешение за строеж на депо за отпадъци

... и храните подписа заповед за учредяване на право на строеж за депото за отпадъци на Агрополихим. В сряда от компанията обявиха, че ... е взело решение за промяна на статута на земята, а през юни 2010 г. Министерството на околната среда и водите е ... още

http://ecology-bulgaria.com

Агрополихим получи разрешение за строеж на депо за отпадъци

... и храните подписа заповед за учредяване на право на строеж за депото за отпадъци на Агрополихим. В сряда от компанията обявиха, че ... е взело решение за промяна на статута на земята, а през юни 2010 г. Министерството на околната среда и водите е ... още

http://industryinfo.bg

Международен научен симпозиум Екология и Безопасност

... .Строителство, архитектура и околна среда 9.Управление и рециклиране на отпадъци. Обработка на отпадъците (заводи, сметища) Екология на човека — здраве и безопасност 1 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Чешкият посланик предложи съдействие за изграждането на пречиствателната станция в Созопол

... чешкия посланик Павел Вацек, който бе на опознавателна визита в града, с проектите ... ми за този мандат, е изграждането на пречиствателната станция. Тя е от жизнено ... значение за развитието на града и региона като водеща туристическа ... още

http://ecology-bulgaria.com

Чешкият посланик предложи съдействие за изграждането на пречиствателната станция в Созопол

... чешкия посланик Павел Вацек, който бе на опознавателна визита в града, с проектите ... ми за този мандат, е изграждането на пречиствателната станция. Тя е от жизнено ... значение за развитието на града и региона като водеща туристическа ... още

http://industryinfo.bg

Над 1600 проверки за опазване на околната среда са извършени през април

... Продължава и постоянния контрол по спазване изискванията за управление на отпадъците. Санкция от 50 хил.лв. е ... в размер на 2000 лв. за неизпълнение на административната мярка за преустановяване на експлоатацията на депо за отпадъци в местността ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ организира семинар за управление на биоотпадъците

... страни, ангажирани в процеса на управление на биоотпадъците. На семинара бяха обсъдени ключови въпроси от управлението на биоразградимите отпадъци, опазването на почвите и промените в ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ организира семинар за управление на биоотпадъците

... страни, ангажирани в процеса на управление на биоотпадъците. На семинара се обсъждат ключови въпроси от управлението на биоразградимите отпадъци, опазването на почвите и промените в ... още

http://industryinfo.bg

Форум и изложба за зелена енергия и екология от 29 до 31 май 2013 г.в София

... от биомаса и биоенергия, енергия от отпадъци, управление на отпадъци и рециклиране. Изключителен интерес предизвикаха многобройните ... ефективност”, а Ловеч стана първенец в категорията “Управление на отпадъците”. “Много идеи, много информация! ... още

http://industryinfo.bg

Над 1600 проверки за опазване на околната среда са извършени през април

... Продължава и постоянния контрол по спазване изискванията за управление на отпадъците. Санкция от 50 хил.лв. е ... в размер на 2000 лв. за неизпълнение на административната мярка за преустановяване на експлоатацията на депо за отпадъци в местността ... още

http://industryinfo.bg

България получи висока оценка за изпълнението на ангажимените по Единната конвенция

... ; бъдещото управление на високоактивните отпадъци. Изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия за управление на безстопанствени източници, успешното прилагане на мерките за минимизиране на РАО ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

България получи висока оценка за изпълнението на ангажимените по Единната конвенция

... ; бъдещото управление на високоактивните отпадъци. Изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия за управление на безстопанствени източници, успешното прилагане на мерките за минимизиране на РАО ... още

http://industryinfo.bg

Проведе се тазгодишното издание IFAT Entsorga

... изложение за иновации и услуги в управлението на води, канализация и отпадъци IFAT Entsorga 2012 се проведе от 7 до ... 11 май т. г. в Мюнхен на рекордните 215 ... още

http://water-bulgaria.com

IFAT Entsorga 2012

... търговско изложение за иновации и услуги в управлението на води, канализация и отпадъци IFAT Entsorga, съобщиха организаторите. IFAT Entsorga 2012 ... от 7 до 11 май т. г. в Мюнхен на рекордните 215 000 кв. м - 180 000 кв. м ... още

http://industryinfo.bg

Изпълнението на строителството на регионалното депо в Ботевград изпреварва срока с една година

... Караджова при инспекцията на строителните дейности по изграждането на регионалната система за управление на отпадъците на регион Ботевград, ... предаване и временно съхранение на опасни отпадъци от бита и едрогабаритни отпадъци, инсталация за сепариране и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изпълнението на строителството на регионалното депо в Ботевград изпреварва срока с една година

... Караджова при инспекцията на строителните дейности по изграждането на регионалната система за управление на отпадъците на регион Ботевград, ... предаване и временно съхранение на опасни отпадъци от бита и едрогабаритни отпадъци, инсталация за сепариране и ... още

http://industryinfo.bg

Инспектират строителството на регионалното депо в Ботевград

... управление на отпадъците край Ботевград. По време на инспекцията ще бъде представен напредъкът на проекта и етапите на строителството. Регионалното депо за неопасни отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инспектират строителството на регионалното депо в Ботевград

... управление на отпадъците край Ботевград. По време на инспекцията ще бъде представен напредъкът на проекта и етапите на строителството. Регионалното депо за неопасни отпадъци ... още

http://industryinfo.bg

Конференция за управление на отпадъците бе открита в София

... три кръгли маси с теми за устойчиво управление на отпадъците. Сложната законодателна рамка за управление на отпадъците принуждава изрядните компании да отделят ... още

http://ecology-bulgaria.com

Конференция за управление на отпадъците бе открита в София

... три кръгли маси с теми за устойчиво управление на отпадъците. Сложната законодателна рамка за управление на отпадъците принуждава изрядните компании да отделят ... още

http://industryinfo.bg

ЕК представи икономически инструменти за подобряване на управлението на отпадъци

... на битови отпадъци също намаля в няколко държави членки, вероятно поради икономическия спад. По-доброто управление на отпадъците ще допринесе за постигането на ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК представи икономически инструменти за подобряване на управлението на отпадъци

... на битови отпадъци също намаля в няколко държави членки, вероятно поради икономическия спад. По-доброто управление на отпадъците ще допринесе за постиг