Резултати от търсене на: третиране на води

Откриха модернизираната ПСОВ-Добрич

... беше открита новата пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на град Добрич, съобщиха от районната администрация. ... реагентно отстраняване на фосфор. В рамките на проекта е извършена и модернизация на линията за третиране на утайките. Изградени ... още

http://water-bulgaria.com

Комбинирано съоръжение за механично стъпало MCU

... механично предварително третиране в битови и промишлени пречиствателни станции за отпадъчни води. MCU e подходящо за монтаж както на закрито, ... така и на открито и се ... още

http://water-bulgaria.com

Над 1000 изложители на Aquatech Amsterdam

Международното изложение за технологии за третиране на производствени, питейни и отпадъчни води Aquatech Amsterdam ще се проведе между 5 ... ще бъдат обсъдени добри практики в областта на управлението на води. Акцент ще бъдат темите за енергийния преход ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха четвърта клетка на регионалното депо за отпадъци в Петрич

... него е необходимо да се застъпи рециклирането, термичното третиране на отпадъците и да се сведе депонирането до 10%, ... пакет за защита на почвата и подземните води в района, инфраструктура за отвеждане на повърхностните води и инфилтрата и ... още

http://ecology-bulgaria.com

seeSUSTAINtec акцентира на чистотата на въздуха и оползотворяването на отпадъци

... силно изразен, както никога досега. Всичко това води до промени – климатични и технологични. Иновациите ... и оползотворяване на отпадъците. Изложители ще представят технологии за събиране, третиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъчните потоци. ... още

http://ecology-bulgaria.com

21-o издание на Международната конференция за технологии за пречистване на води

... аквакултури", "Пречистване на питейни води", "Технологии за третиране на отпадъчни води", "Методи за мониторинг на качеството на водите", "Контрол на замърсяването на подземните води", "Управление на риска от наводнения ... още

http://water-bulgaria.com

Международно изложение за екотехнологии Pol-Eco System 2019

... в областта на термичното и механо-биологичното третиране на отпадъци, рециклирането, рекултивацията на депа, пречистването на отпадъчни води и управлението на утайки, получаването на енергия от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Конференция за млади професионалисти във ВиК сектора ще се проведе в Прага

... ", "Пречистване на производствени отпадъчни води", "Управление на дъждовни води", "Премахване на азот и фосфор от отпадъчни води", "Прилагане на анаеробни процеси", "Технологии за третиране на питейна вода ... още

http://water-bulgaria.com

Анаеробната инсталация за отпадъци в Бургас е на етап проектиране

... за рециклиране чрез анаеробно третиране. В допълнение, това ще доведе до намаляване на емисиите парникови газове и ... инсталация ще се намира в района на пречиствателната станция за отпадъчни води. Проектът се осъществява с безвъзмездна финансова ... още

http://ecology-bulgaria.com

Израелска компания за оборудване за третиране на води търси партньори

... оборудване за десалинация на морска и бракична вода, третиране на технологична вода и пречистване на производствени и битови отпадъчни води. Технологиите са подходящи ... още

http://water-bulgaria.com

Третиране и обезводняване на утайки"" href="http://water-bulgaria.com/article/2555-sofiyska-voda-tarsi-operator-tretirane-i-obezvodniavane-na-utayki-" target="_blank"> Софийска вода търси оператор "Третиране и обезводняване на утайки"

... и съоръженията и в другите звена на Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ). Изисквания: Средно техническо ... образование Минимум 1 година опит на подобна длъжност ... още

http://water-bulgaria.com

Стартира изграждането на компостираща инсталация в Пазарджик

... на отпадните води на пречиствателната станция и така ще завърши пълният цикъл за решаване на екологичните проблеми на региона", заяви кметът на ... за предварително третиране на битови отпадъци, както и съпътстваща инфраструктура на площадката за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Руски производител на тръби и помпени станции търси дистрибутори

... станции и инсталации за пречистване на отпадъчни води търси дистрибутори. Продуктите на руския производител намират приложение в ... от 300 до 3000 mm, станции за третиране на отпадъчни води, включващи цилиндрични резервоари, пясъкозадържател и маслен ... още

http://water-bulgaria.com

Реконструират пречиствателната станция за общините Плевен и Долна Митрополия

... реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения по пътя на водата и по линията за третиране на утайките, както и ... изграждане на довеждаща техническа инфраструктура. ... още

http://ecology-bulgaria.com

15-о издание на изложението за екотехнологии REW Istanbul

... изложение за технологии за управление на твърди отпадъци, отпадъчни води и газове и генериране на зелена енергия REW Istanbul ще ... за отпадъчни газове, системи за третиране на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води и др. Миналата година REW ... още

http://ecology-bulgaria.com

Iconics презентира продуктови новости на семинар в София

... интелект, интернет на нещата променят традиционния вид на промишлеността. Компаниите са изложени на новите предизвикателства и ... , комунални услуги и добив на енергия, третиране на вода и отпадъчни води. Презентация на свои успешни проекти с внедрен ... още

http://automation-bulgaria.com

Тех Индустри България, Петрана Зайкова: ЕРП система е необходима от първия ден на съществуването на компанията

... и техническа химия, които се използват за третиране на метални повърхности, обезмасляване на детайли, поддръжка и дезинфекция в производствата. Развиваме ... е настъпил тогава, когато всеки служител започне да води повече от 2 таблици в excel, или му се ... още

http://industryinfo.bg

Булаква 2019 акцентира на темата "Вода и енергия"

... технологии, материали и решения; модерни технологии за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки; научен и технически подем във водния сектор ... още

http://water-bulgaria.com

Интелигентни помпени системи ще са сред акцентите на Water Tech Expo 2019

... Expo. Компактна инсталация за предварително механично третиране на отпадъчни води на италианската марка WAMGROUP пречиства водата още ... канализацията. Компанията предлага системи за пречистване на води в селското стопанство и хранително-вкусовия бранш ... още

http://water-bulgaria.com

Над 800 км водопроводна мрежа ще бъде изградена с финансиране по ОПОС

... , пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, съоръжения за третиране на утайки, автоматизирани системи за управление на ВиК системите и др., съобщават ... още

http://water-bulgaria.com

28-о издание на търговското изложение Pollutec

... на 14 сектора, посветени на: третиране на води; събиране, обработка и обезвреждане на отпадъци; аналитична апаратура; управление на качеството на въздуха, емисии на ... ; технологии за получаване на енергия от отпадъци; опазване на биоразнообразието и др. ... още

http://ecology-bulgaria.com

15-о издание на изложението Wasma в Москва

Юбилейното 15-о издание на изложението за оборудване и технологии за управление на отпадъци, рециклиране и третиране на отпадъчни води Wasma ще се проведе ... още

http://ecology-bulgaria.com

Широка гама помпи за ХВП

... вкусовата, пивоварната промишленост, дестилериите и производството на безалкохолни напитки – служат за транспортиране и третиране на води, в миещи и отводнителни процеси, както ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

на утайките от ПСОВ"" href="http://water-bulgaria.com/article/2424-vtora-konferencia-opolzotvoriavane-na-utaykite-ot-psov-" target="_blank"> Втора конференция "Оползотворяване на утайките от ПСОВ"

... с иновативни и икономически изгодни решения за третиране и оползотворяване на постоянно нарастващите и трупащи се количества ... ПСОВ. В рамките на конференцията БАВ организира конкурс "Най-добра пречиствателна станция за отпадъчни води в България". ... още

http://water-bulgaria.com

Румънски производител на коагуланти за третиране на води търси дистрибутори

Румънска компания, специализирана в производството на коагуланти за пречистване на води (основно натриев алуминат и алуминиев ... дистрибутори с дейност в целевите пазари – пречистване на води, зеолитната индустрия, хартиената промишленост и др. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Френски производител на системи за UV пречистване на води търси дистрибутори

... от фирмата оборудване намира редица приложения – третиране на питейни и отпадъчни води, обработка на корабни баластни води, за частни басейни и спа комплекси ... още

http://ecology-bulgaria.com

Кръговата икономика бе основна тема на конференцията "Да печелим от отпадъци"

... третиране на отпадъците Божидара Генова. Тя запозна присъстващите с организацията на управлението на биоотпадъци (хранителни и зелени) на територията на ... среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика", целящ изграждане на ефективна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Испански производител на оборудване за третиране на води търси партньори

... станции за битови и производствени отпадъчни води, но могат да бъдат използвани и за третиране на води в хранително-вкусовата промишленост, селското ... още

http://ecology-bulgaria.com

Десетото издание на Булаква с фокус върху инвестициите във водния сектор

... технологии, материали и решения; модерни технологии за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки; научен и технически подем във водния сектор ... още

http://water-bulgaria.com

Решения за обработка на сондажни води

... за обработка на сондажни води за питейни и/ли промишлени нужди. Предлагаме колонни филтри за неутрализиране на желязо и ... " Проектирани са за третиране на вода с цел омекотяване и неутрализиране на нитрати. В състава на колоните на "DNT" омекотители са ... още

http://water-bulgaria.com

Иновации за управление на околната среда на Romenvirotec 2018

... . Сред основните теми на изложението са водоснабдяване, пречистване на води, защита от наводнения, управление на отпадъци, рециклиране, обеззаразяване на почви, третиране на отпадъчни газове, лабораторна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инженерингова компания от Турция търси български партньори

... включва: Пречиствателни и помпени станции за отпадни води; Системи за филтрация и третиране на водата; Отоплителни и парни котли, парогенератори, обменници ... още

http://industryinfo.bg

Над 170 изложители на REW Istanbul 2018

... 12 000 посетители. Основните тематични направления на изложението, включват: Твърди отпадъци; Води и отпадъчни води; Третиране на утайки; Отпадъчни газове; Зелена енергия; Контролно ... още

http://ecology-bulgaria.com

Класация на най-четените новини в Ecology-Bulgaria.com през 2017 г.

... БалБок Инженеринг отличи общините от системата за събиране на опасни битови отпадъци 6. Обявиха победителите в конкурса ... за строителните отпадъци 9. БАВ организира курс по третиране на отпадъчни води 10. Холанд Хайърс предлага позиции за специалисти ... още

http://ecology-bulgaria.com

Чешки производител на оборудване за биоотпадъци търси партньори

... в областта на опазването на околната среда, и по-специално в разработването на технологии за третиране на биоразградими отпадъци, ... отпадъци, утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води, странични животински продукти, отпадъци от селското ... още

http://ecology-bulgaria.com

Water Summit представя темата за устойчивост в сухите райони

... бъде представено бъдещето на устойчивостта на водата, обезсоляването и енергийната ефективност в секторите на търговското, индустриалното ... са: проекти за водоснабдяване и третиране на отпадъчни води,повторната употреба на вода в райони с оскъдни водни ... още

http://water-bulgaria.com

8-о специализирано изложение за пречистване на води и водоснабдяване - Clean Water Kazan 2017

... Казан, Русия, се провежда специализирано изложение за третиране на води и водоснабдяване, Clean Water Kazan 2017, съобщават ... питейни и отпадъчни води, новости в изграждането на съоръжения за пречистване и дезинфекция на отпадъчни води и др. Участие ... още

http://water-bulgaria.com

Холандски производител на филтри за биологично третиране на газове търси партньори

... продажбата на органични филтърни материали за биологично третиране на миришещи ... газови потоци, търси производители. Филтрите могат да намерят приложение в инсталации за компостиране, пречиствателни станции за отпадъчни води ... още

http://ecology-bulgaria.com

Турска компания в областта на пречистването на води търси партньори

... през 2004 г., предлага решения за третиране на производствени отпадъчни води, питейни и речни води, както и системи за биологично и химично ... още

http://ecology-bulgaria.com

Международно изложение за екологични технологии Envitech

... за химично и физично пречистване на води, технологии за третиране и оползотворяване на отпадъци, отстраняване на стари замърсявания, опазване на почвите и ландшафта, както ... още

http://ecology-bulgaria.com

KAESER ще представи продукти в областта на сгъстения въздух на българския пазар

... представи инсталации и системи за производство и третиране на сгъстен въздух на българския пазар, съобщиха от Германо-Българската индустриално ... за аериране при пречистване на води и сервизна мрежа 24/7. В рамките на бизнес посещението си фирмата ще ... още

http://industryinfo.bg

Хенлих представя продукти собствено производство на МТП Пловдив

... съоръжения за третиране на питейни и отпадни води с химикали", канят от Хенлих. Посетителите на фирмения щанд на Хенлих ще ... компанията хидроакумулатори за съхранение на енергия, гасене на пулсации и облекчен пуск на съоръжения, въздушни охладители за ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

БАВ организира курс по третиране на отпадъчни води

... организира специализиран курс на тема "Механично и биологично пречистване на отпадъчни води от населени места". ... при биологично третиране със суспендирана биомаса (биобасейни) и технологичните особености при управлението на биологичното стъпало. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община избира фирма за пречистване на отпадъчни води

... трeтиране на отпадъци, формирани от дейността на Столично предприятие за третиране на отпадъци (ОП СПТО). Прогнозните количества за месец на производствените отпадъчни води са ... още

http://ecology-bulgaria.com

Финландска компания в областта на пречистването на води търси партньори

... в разработката, производството и доставката на решения за пречистване на води търси търговски представители и дистрибутори в ... контейнери, съоръжения за предварително третиране, флотация, химическа обработка, дозиране на химикали и др. Фирмата ... още

http://ecology-bulgaria.com

на ефективност" " href="http://water-bulgaria.com/article/2190-bav-organizira-nacionalen-seminar-energiyna-efektivnost-" target="_blank"> БАВ организира Национален семинар "Енергийна ефективност"

... добив, довеждане, третиране и доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Друг акцент на събитието ще е ефектът ... от либерализацията на енергийния пазар и ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира курсове по третиране на отпадъчни води

... специализирани курсове в областта на пречистването на отпадъчни води. Първият курс, посветен на третирането на утайките от пречиствателни станции ... съответно за механично и за биологично пречистване на отпадъчни води от населени места, ще се състоят ... още

http://ecology-bulgaria.com

Карлсберг България откри модерен анаеробен реактор в завода си в Благоевград

... 1500 куб. м вода дневно ще осигури третиране на 100% от отпадъчните води на завода. "Това е нашето най-модерно съоръжение ... и направените инвестиции от 5 млн. лв. са продължение на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Италианска фирма за третиране на води търси партньори

... и монтира съоръжения, системи и инсталации за третиране на води от производствени процеси, като към днешна дата е ... български фирми от следните сектори: производители на авточасти от метал; производители на метални компоненти, вентилатори, радиатори и ... още

http://water-bulgaria.com

Сръбска компания за ВиК проектиране и управление на проекти предлага партньорство

... станции); съоръжения за съхранение и третиране на отпадъчни води; градска канализация и пречистване на градски води; управление на отпадъчни води на мостове и магистрали; напоителни системи ... още

http://water-bulgaria.com

Синята кръгова икономика ще е акцент на конференцията Булаква 2017

... решения за по-разумно използване на ресурсите, с цел намаляване на отпадъците, замърсяванията към околната среда ... в сектора; съвременните технологии за третиране на отпадъчни води и утайки; икономичното използване на водните ресурси; ИКТ решенията (GIS ... още

http://industryinfo.bg

Утре стартира конференцията Булаква

... , енергийната ефективност във ВиК сектора, съвременните технологии за третиране на отпадъчни води и утайки и др. Ще бъдат представени редица решения ... още

http://industryinfo.bg

Целият цикъл на водата ще бъде представен на Wasser Berlin 2017

... решения от областите извличане на вода, третиране, разпределение, транспортиране, ВиК, пречистване на отпадъчни води, управление на наводнения, IT услуги, използване на вода в индустрията ... още

http://water-bulgaria.com

Иновации и доставчици на решения за превръщане на отпадъци в енергия и ресурси на Save the Planet

... цикъл от отпадъци - енергия - компост - храна, устойчиво третиране на утайки и отпадъчни води. Втората сесия ще бъде "Как да оползотворяваме отпадъците ... още

http://ecology-bulgaria.com

Кръгловибрационни машини Rosler Kromas

... и да отговори на изискванията на клиента. В нашата тестова лаборатория изследваме материалите на клиента, което позволява ... за дозиране на вода и препарати, изсушаваща и обезмасляваща система, система за третиране на отпадъчни води. Повече информация ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Най-четените новини и продуктови оферти в Water-Bulgaria.com през 2016 г.

... по ОПОС 2014-2020 Нови методи за третиране на утайки от ПСОВ в рамките на ОПОС 2014-2020 Над 1 млрд ... 2016 г. Помпени станции за отпадни води BentleyContextCapture за реалистично 3D моделиране на обекти от цифрови фотографии Саниращи пакери Vetter ... още

http://water-bulgaria.com

Horiba Scientific обяви нов софтуер за Aqualog

... улесни мониторинга и оптимизацията на процесите по третиране на води, съобщават от Астел, представител на компанията за България. ... при управлението и оптимизацията на процеси по обработка на питейни води. Параметрите на Datastream са подбрани така, ... още

http://measurement-bulgaria.com

ОП СПТО извършва пробовземане и лабораторни анализи

ОП Столично предприятие за третиране на отпадъци (ОП СПТО) търси изпълнител на пробовземания и лабораторни анализи на повърхностни води, подземни води, отпадъчни води, инфилтрат, въздух, почви ... още

http://measurement-bulgaria.com

Изложението за зелени технологии Ecomondo ще се проведе в Римини

... и Средиземноморието, посветено на устойчиви технологии за третиране и рециклиране на всякакви видове отпадъци, пречистване и рециклиране на води, възстановяване на замърсени морски зони ... още

http://ecology-bulgaria.com

БАВ организира курс за технически служители на ВиК фирми

... ", "Състав и качества на отпадъчните води. Начин за пречистване на битови отпадъчни води и третиране на утайките", "Отстраняване и използване на утайките от ПСОВ" и ... още

http://water-bulgaria.com

Италиански производител на пречиствателни съоръжения търси партньори

... въздух от емисии, както и редица решения за третиране на отпадъчни води от различни промишлени сектори. Сред произвежданите продукти са вертикални ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приеха изменения в наредбата за оползотворяване на утайки от ПСОВ

... на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието. Обновената наредба предвижда използването на утайките от земеделските стопани, само след предварителното им третиране ... още

http://water-bulgaria.com

Китайска компания търси технология за третиране на утайки

... интересува от технология за третиране на утайките, които ще се генерират от новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води на предприятието. Очакваното количество ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха новата пречиствателна станция в Бяла

... където изцяло е осигурено довеждането и пречистването на отпадъчните води. Това е мащабна инвестиция, но бе ... С новото пречиствателно съоръжение отпадъчните води преминават през механично и биологично третиране, като е осигурено и обеззаразяването ... още

http://water-bulgaria.com

Нови методи за третиране на утайки от ПСОВ в рамките на ОПОС 2014-2020

... ще бъдат предложени и методи за третиране на образуваните утайки", заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ... технологии ще може да се финансират по приоритетна ос "Води". Рециклирането и оползотворяването трябва да достигне 55% до ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира конференция за проблеми и решения на утайките от ПСОВ

... иновативни и технико-икономически изгодни решения за третиране и оползотворяване на постоянно нарастващите количества утайки от ПСОВ. ... "Национален план за управление на утайките от градски пречиствателни станции за отпадъчни води в България" се очаква ... още

http://water-bulgaria.com

Филтър-преси ANDRITZ Separation

... действие до изцяло автоматизирано оборудване максимална степен на автоматизация, дори и при силно леплив филтърен ... и неорганични продукти/минна промишленост третиране на производствени и битови отпадъчни води в хранително-вкусовата и фармацевтичната ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Осма международна конференция Булаква 2016

... от инвестиции за покриване на изискванията на законодателството на ЕС в областта на околната среда, които предстоят ... в сектора; съвременни технологии за третиране на отпадъчни води и утайки; икономично използване на водните ресурси; ИКТ решения (GIS ... още

http://water-bulgaria.com

Eкологични решения за водния сектор на Вода София

... , биогаз инсталации, машини за третиране на отпадъчни води във всички сектори на икономиката, съоръжения за контрол на замърсяванията. На Вода София, освен българските компании ... още

http://water-bulgaria.com

Елтрак ще представи нови когенерационни системи Caterpillar на ЕЕ & ВЕ 2016

... отпадни води и др.). Сред останалите новости, които компанията ще представи по време на изложението, са системи за третиране на ... машини за постигане изискванията за нива на вредните емисии на Етап 4. На територията на България досега Елтрак, която е ... още

http://renewables-bulgaria.com

Официално откриване на новото регионално депо за отпадъци на Ямбол

... отпадъци, подобряване показателите на околната среда чрез защита на повърхностните и подземните води, почвите и въздуха ... предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на битовите отпадъци. Възложена е и услуга по предварително третиране на ... още

http://ecology-bulgaria.com

sera с нов продукт: мембранна дозираща помпа със стъпков мотор

... за третиране на една от най-ценните суровини – водата. Подходящи са за хлориране на питейни води и басейни, дозиране на полимери, ... киселини и основи в отпадни води, както и за ... още

http://industryinfo.bg

Започват ранните ВиК проекти по ОПОС 2014-2020

... строителство и модернизация на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), водоснабдителни и канализационни мрежи и на съоръжения за третиране на утайки с цел ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода проведе кръгла маса за борбата с климатичните промени

... за отпадъчни води в Кубратово като пример за кръгова икономика. "Благодарение на работещата когенерация ... . Голям интерес предизвика представянето на работата на новоизграденото столично предприятие за третиране на отпадъци. Директорът инженер Николай ... още

http://water-bulgaria.com

ЕК прие обновен списък от 195 ключови проекта за енергийна инфраструктура

... опростено извършване на оценки на въздействието върху околната среда; по-добро регулаторно третиране чрез разпределение на разходите в ... конкуренцията и да води до подобряване на сигурността на доставките и намаляване на емисиите на CO2", информират от ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Павликени с новоизградена пречиствателна станция за отпадъчни води

... механично, биологично пречистване и обеззаразяване на отпадъчните води и третиране на утайките чрез автоматична система за мониторинг ... и контрол на цялата пречиствателна станция, ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха регионалната система за управление на отпадъците на Панагюрище

... третиране се изразява в ограничаването на негативното въздействие на процеса върху всички компоненти на околната среда (въздух, води, почви, биоразнообразие) и ограничаване потреблението на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Иновациите във водния сектор акцент на Efiaqua 2015

... тази година са: доставчици на технологии за третиране и пречистване на битови и промишлени води, рециклиране и повторно използване на вода, водоснабдяване и ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха регионалното депо за ТБО на Перник

... клетки за депониране на неопасни отпадъци, съоръжения за третиране на чисти и инфилтрирани води, хале за инсталиране на инсталация за сепариране на битови отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Международна седмица на водата в Амстердам

... др. Част от семинарната програма на конференцията ще бъдат лекции, посветени на актуални решения за третиране на индустриални води. Участниците ще обсъдят и ... още

http://water-bulgaria.com

Открита бе пречиствателната станция на Созопол

... бе открита новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Созопол. Съоръжението с капацитет да ... две системи за третиране на отпадъци и проекти в сферата на биоразнообразието", допълват от Министерството на околната среда и водите ... още

http://water-bulgaria.com

Министър Василева откри проекта за водния цикъл на Кърджали

... и подземните води, както и на околната среда, чрез изграждане на завършена канализационна мрежа и съвременни средства за третиране на отпадъчните води. Обновената и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Строежът на регионалното депо за битови отпадъци във Велико Търново върви в срок

... до края на октомври, стана ясно по време на деня на отворените врати в ... третиране на отпадъците по съвременни технологии. Клетките за депониране на отпадъците на съоръжението разполагат с тройна мембрана, която предпазва почвата и подпочвените води ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приключи реконструкцията на водния цикъл на гр. Габрово

... цикъл на Габрово бяха открити на официална церемония на територията на пречиствателната станция за питейни води в града ... модерна система за оползотворяване на отпадъчните продукти от пречистването. В процеса на третиране на утайката се отделя метан ... още

http://water-bulgaria.com

Тайванският ВиК бранш обединява предприятия с традиции и по-нови високотехнологични компании

... Търговския център. С традиции в проектирането и реализирането на съоръжения за третиране на води е тайванската China Ecotek Corporation (CEC), която функционира ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха нови обекти по проекта за модернизация на ВиК мрежата в Ловеч

... км водопровод. "С реализацията на обект "Съоръжение за третиране на фосфорната замърсеност на отпадъчните води в ПСОВ Ловеч" – сграда на реагентно стопанство, е изпълнен ... още

http://water-bulgaria.com

Технологиите за пречистване на вода са сред ключовите сегменти на тайванския бизнес

... и дистрибутори на системи за третиране на питейни и отпадъчни води са с дългогодишен опит и стабилни позиции на световния пазар на решения за ... още

http://water-bulgaria.com

Нова пречиствателна станция бе открита в Луковит

... станция за отпадъчни води, обслужваща над 7000 души, бе открита в Луковит. В рамките на проеката на стойност 33,5 млн ... месеца в община Ловеч ще бъде открита инсталация за третиране на отпадъци, в която са инвестирани 22 млн. лв ... още

http://water-bulgaria.com

Нова пречиствателна станция бе открита в Луковит

... станция за отпадъчни води, обслужваща над 7000 души, бе открита в Луковит. В рамките на проеката на стойност 33,5 млн ... месеца в община Ловеч ще бъде открита инсталация за третиране на отпадъци, в която са инвестирани 22 млн. лв ... още

http://industryinfo.bg

Модулни пречиствателни станции COMPENTIS

... безжична алармираща, обработваща и анализираща система Третиране на охладителни системи Приложение в хранително-вкусова промишленост ... ултрафилтация и/или обратна осмоза Пречистване на инфилтратни води от сметища Compentis разполага със собствен, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Никопол избира оператор управление на отпадъците

... извърши услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води, както и други санитарни ... и почистващи услуги. Площадката е разположена в землището на село ... още

http://ecology-bulgaria.com

Премиери на иновативни технологии за водния сектор на Aqua Taiwan 2015

... получат своите световни премиери по време на тазгодишното издание на специализираното международно изложение Aqua Taiwan 2015 ... предложения. Сред тях бяха технологии за третиране на питейни и отпадъчни води, дренажни помпи, водни филтри, ... още

http://water-bulgaria.com

ЦПО ВиК при БАВ обяви курсовете през октомври-декември 2015 г.

... ) ще обхване: Механично пречистване на отпадъчни води от населени места; Биологично пречистване на отпадъчни води от населени места; Третиране на утайките от ПСОВ; Q ... още

http://water-bulgaria.com

Бизнес инкубатор в областта на екобиотехнологиите предлага стажове и обучения

... за третиране на отпадъци. Професионалните им задължения включват работа със зелени технологии по производство на биогаз, компост, пречистване на води от разграждането на битовите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Festo представи нови разработки на изложението ACHEMA 2015

... също и основаната на принципите на свръхпроводимостта технология за безконтактно движение на обекти SupraMotion 2.0 ... за технологиите за водоснабдяване и третиране на отпадните води – знания, необходими за усвояване на новата професия “инженер по ... още

http://automation-bulgaria.com

Италианският бизнес представи успешни практики в областта на енергийната ефективност

... срещата взеха участие представители на Посолството на Република Италия в България, Министерство на енергетиката, Агенцията за ... области като строителство, оползотворяване и преработка на отпадъци, третиране на отпадни води. Италия има натрупан опит и ... още

http://industryinfo.bg

В Несебър заработи нова претоварна станция за отпадъци

... финализиран и открит обект "Дълбоководно заустване на пречистените отпадни води от агломерация Несебър-Слънчев бряг-Равда", ... регионалното депо, техника за транспорт на дълги разстояния и съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обучителен семинар за проектиране на ПСОВ

... централизирано и децентрализирано отвеждане и пречистване на отпадъчни води, индивидуални системи за пречистване съгласно ... план за управление на утайките в България, влияние на технологията на третиране на утайките върху цената на пречистената вода ... още

http://water-bulgaria.com

Шеста международна конференция в областта на водите в Хърватия

... сектор" и ще предостави платформа за дискусия на ангажираните в областта специалисти, комунални компании, ... управление и планиране в сферата на водите; комунално водоснабдяване, събиране и третиране на отпадъчни води; водноснабдителни системи; водни ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха новата ПСОВ в Свиленград

... мрежа и пречиствателна станция. С нея се постига 100 % третиране на отпадните води“, заяви на церемонията по откриването министър Ивелина Василева. още

http://water-bulgaria.com

Топлообменник на Алфа Лавал предпазва водата от замръзване в базов лагер на Антарктида

... управление на отпадъците, която предоставя подробни процедури за третиране на отпадъчните материали. Те включват изхвърляне на отпадните води ... „Скот“ 8000 литра отпадни води на ден. Заводът за пречистване на отпадните води, който работи от 2002 г ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Хидро-Хикс-България представи съоръжения на Euraqua в МТП Пловдив

... технологии за третиране на вода, както и най-новите тенденции и продукти в сферата на индустриалната водообработка на датските ... България по време на изложбата Винария бяха и съоръжения за пречистване на води за битови клиенти на водещата белгийска ... още

http://water-bulgaria.com

Двустранни бизнес срещи в областта на екологията на Save the Planet 2015

... енергийни източници, управлението на отпадъци и рециклирането, управлението и третирането на води и др. ... ефективност, възобновяеми източници, управление на отпадъци и рециклиране, управление и третиране на водни ресурси, интелигентно строителство ... още

http://ecology-bulgaria.com

Днес е последният изложбен ден на Вода София 2015

... на захранването или отказ на управление. На своя щанд в рамките на изложението фирма ЕнвироХеми представя технологии за водоподготовка и третиране на индустриални отпадъчни води ... още

http://water-bulgaria.com

Модулни решения за пречистване на индустриални отпадъчни води и водоподготовка

... 4) децентрализирани технологии за водоподготовка и третиране на отпадни води. Модулните системи EnviModul позволяват инсталациите ... третиране на отпадни води и рециркулация на водите да бъдат лесно комбинирани - от пред-третиране на отпадъчните води с ... още

http://water-bulgaria.com

Обсъдиха възможности за устойчиво управление на отпадъците

... Правилното им управление води до ефективно използване на природните ресурси и намаляване на негативните въздействия върху ... ", заяви Наеми Денз, изпълнителен директои на технологията за третиране и рециклиране на отпадъци – VDMA, Германия. Сред ... още

http://ecology-bulgaria.com

Седма международна конференция Булаква

... в българския воден отрасъл, съвременни технологии за третиране на отпадъчни води и утайки, икономично използване на водните ресурси и др. В рамките ... още

http://water-bulgaria.com

ЦПО към БАВ организира курс за оператори на ПСОВ

... обхване основни технологии и съоръжения за пречистване на битови отпадъчни води и третиране на утайки, както и съвременни системи за ... мониторинг и контрол на процесите в ПСОВ с фокус ... още

http://water-bulgaria.com

Иновативни технологии за водоподготовка и третиране на индустриални отпадъчни води от ЕнвироХеми

... – София фирма ЕнвироХеми представя технологии за водоподготовка и третиране на индустриални отпадъчни води. ЕнвироХеми предлага индивидуални решения в широк спектър от ... още

http://water-bulgaria.com

Правителството и бизнеса ще дискутират ефективността във ВиК сектора на Булаква

Икономичното използване на водните ресурси, технологиите за третиране на отпадъчни води и утайки, както и енергийната ефективност във ВиК сектора ... още

http://water-bulgaria.com

Евротех проведе семинар на тема „Чиста вода – жива планета”

... областта на дозиращите системи, дезинфекцията на питейни води, измервателната и контролна техника за пречистване на води и полимерните инсталации за отпадъчни води и третиране на утайки ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приключиха пробите на новата ПСОВ в Кърджали

Строително-монтажните дейности на пречиствателна станция за отпадъчни води с чиста и отпадъчна вода в Кърджали ... сгради по пътя на пречистване на отпадъчната вода, по пътя на третиране на утайките, генериращи се по време на пречиствателния процес, ... още

http://water-bulgaria.com

МОСВ инспектира изграждането на завода за отпадъци в село Яна

... за отпадни води и инсталация за биологично третиране “Хан Богров“. Изграждането на завода за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на гориво от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Фирма АДИЗО представи иновативна технология за третиране на утайки

... третиране на утайките във фирмените пречиствателни инсталации „ПИПАЛ”, обявиха от офиса на компанията. Технологията се състои в третиране на ... чрез ултразвук. Генерираната кавитация, води до разпад на биомасата и свеждане на утайките до минимален обем”, ... още

http://ecology-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй търси фирма за доставка на ПСОВ

АЕЦ Козлодуй провежда процедура за избор на фирма, която да извърши доставка на пречиствателни съоръжения за третиране на отпадни води от ПОК "Леденика" в ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Сливен търси доставчик на реагенти за ПСОВ

... бъдат осигурени биологичен препарат, предназначен за третиране на пяна, образуваща се при обработка на отпадъчни води в ПСОВ Сливен и химически реагент ... още

http://ecology-bulgaria.com

TAITRA организира ден за конферентни разговори с тайвански компании от водния сектор

... т. г., български фирми от областите третиране на води, производство на санитарна керамика, автоматизация и контрол на флуиди и продукти за водоснабдяване ще ... още

http://water-bulgaria.com

Община Петрич обяви процедура за СМР на канализация

... строително-монтажните работи по проект "Канализация и третиране на отпадните води на с. Кулата – І етап". Настоящият етап предвижда ... доизграждане на главен колектор І от о.к.28 до ... още

http://water-bulgaria.com

Топлообменник на Алфа Лавал предпазва водата от замръзване в базов лагер на Антарктида

... управление на отпадъците, която предоставя подробни процедури за третиране на отпадъчните материали. Те включват изхвърляне на отпадните води ... „Скот“ 8000 литра отпадни води на ден. Заводът за пречистване на отпадните води, който работи от 2002 г ... още

http://hvac-bulgaria.com

Започна изграждането на пречиствателна станция в Силистра

... се подобри качеството на повърхностните и подземните води чрез изграждане на канализационна мрежа и съвременни средства за третиране на отпадъчните води в пречиствателната станция ... още

http://ecology-bulgaria.com

АСЕКОБ коментира третирането на отпадъци у нас в специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура

... у нас. Специалното издание, посветено на решенията за третиране на отпадъци в България, ще представи ... на отпадъци, депониране, предварително третиране, производство на енергия от отпадъци, третиране на утайки от пречистване на отпадни води и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Експерти от МОСВ ще коментират управлението на утайки за специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура

... ще коментират техниките и технологиите за третиране, обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ с оглед влиянието ... план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадни води (ГПСОВ) на територията на България за периода ... още

http://ecology-bulgaria.com

Тече подготовката на специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура за третиране на отпадъци

... на отпадъци, депониране, предварително третиране, производство на енергия от отпадъци, третиране на утайки от пречистване на отпадни води ... , физично и химично третиране; • решения за третиране на утайки от пречистване на отпадни води; • продукти и ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Пловдив търси доставчик на биологичен препарат за обработка на отпадни води

... на биологичен препарат за третиране на пяната, образуваща се при обработка на отпадни води в биобасейните и вторичните утаители на ПСОВ Пловдив. Срокът на изпълнение на ... още

http://industryinfo.bg

Специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура разширява тематичния си обхват

... включвайки и темата за третиране на утайки от пречистване на отпадни води. В рамките на новата тема ще бъдат ... в следните области: • решения за третиране на утайки от пречистване на отпадни води • контейнери, компактиращи контейнери, почистващи системи ... още

http://industryinfo.bg

ВиК-Пловдив обяви процедура за третиране на утайки от отпадни води

... по закрит способ, на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадни води от населени места, ... получени от пречистване на отпадни води и предварително обезводнени от ПСОВ ... още

http://ecology-bulgaria.com

П и М Консултинг участва в изграждането на мащабни проекти за водна инфраструктура

... за автомобили край Ловеч; при дълбоководното заустване на отпадните води на Златни пясъци и др. П и М ... Интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на София. "Една от основните дейности на фирмата е поддръжката, гаранционното ... още

http://water-bulgaria.com

Булаква 2014 постави акцент върху новите технологии във водния сектор

... бяха приоритетите в българския воден сектор, съвременните технологии за третиране на отпадъчни води и утайки, както и решения за икономично използване ... още

http://water-bulgaria.com

Първият ден на Вода София - 28 май, предлага разнообразна съпътстваща програма

... Keramo) 11:10 – 11:35 Съвременни технологии за третиране на отпадъчни води и утайки (Валери Липовецки, WILO SE, Германия) 11 ... инж. Ганчо Димитров) 11:50 – 12:05 Пречистване на отпадъчни води – MBBR модулни решения за малки населени места (Презентация ... още

http://water-bulgaria.com

28 май - Булаква 2014 поставя фокус върху иновативните решения

... ориентирани към бъдещето; съвременни технологии за третиране на отпадни води и утайки; пречистване на отпадни води – MBBR модулни решения за малки ... ГИС решения в помощ на ВиК операторите, избор на оборудване за обезводняване на утайки и важните сфери ... още

http://water-bulgaria.com

СИАД разработи система за биологично третиране на вода с озон

... разработи системата за биологично третиране на вода с озон СИАД MIXFLO3. Контактът между O3 и отпадните води се извършва в ... , с цел постигне много висока ефективност на трансфера на O3, спестяване на енергия в сравнение с класическите инсталации помпа ... още

http://industryinfo.bg

ПиМ Груп участва в проекта за биологично третиране на отпадъци в Хан Богров

... и пусна в експлоатация на На площадката в Хан Богров помпени системи за дренажни и отпадни води с помпи Грундфос ... от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на София. На площ от 7000 кв. м са издигнати инсталации за третиране на зелени отпадъци и ... още

http://ecology-bulgaria.com

СИАД разработи система за биологично третиране на вода с озон

... разработи системата за биологично третиране на вода с озон СИАД MIXFLO3. Контактът между O3 и отпадните води се извършва в ... , с цел постигне много висока ефективност на трансфера на O3, спестяване на енергия в сравнение с класическите инсталации помпа ... още

http://ecology-bulgaria.com

СИАД патентова система за биологично третиране на вода с кислород

... своята система за биологично третиране MIXFLO. Системата MIXFLO е проектирана с цел високоефективен трансфер на газ в течност - ... Компанията е първата в Италия, която въвежда използването на кислород при третиране на битови и промишлени отпадни води. още

http://ecology-bulgaria.com

28-29 май - Конференцията Булаква ще представи иновативни решения за водния сектор

... в българския воден сектор; съвременни технологии за третиране на отпадъчни води и утайки; икономично използване на водните ресурси – повторно използване, поливни системи ... още

http://water-bulgaria.com

Община Ловеч търси фирма за инженеринг на съоръжение за третиране на фосфорна замърсеност

... избор на изпълнител за извършването на проектиране, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения на съоръжение за третиране на фосфорната замърсеност на отпадните води от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Специализиран курс за третиране на утайки от ПСОВ ще се проведе през март

... курс - "Пречиствателни станции за отпадни води от населени места") и индивидуални участници на тема "Третиране на утайки от ПСОВ". Обучението ще се ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Бургас търси доставчик на бактериален инокулант

... за отпадни води в Равда, Обзор, Поморие, Меден рудник, Китен и Царево по пътя на линията за третиране на първични и ... излишни активни утайки. Необходимото количество реагент е за обработка на приблизително ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха реконструираната пречиствателна станция в Провадия

... третиране на отпадните води и механично обезводняване на утайките. При модернизацията са изградени отделни стъпала за приемане и пречистване на отпадните води с отстраняване на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Строителството на 44 проекта по ОПОС е стартирало през 2013 г.

... две пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) във Вършец и Лозница. До края на годината се очаква да ... период, както и напредъкът по проекта на Столична община за изграждане на Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци. още

http://industryinfo.bg

Община Луковит представи интегрирания проект за водния сектор в града

... града, посредством повишаване на качеството на услугите за питейно-битово водоснабдяване, улавяне и третиране на отпадните води. В рамките на проекта ще бъде изградена ... още

http://water-bulgaria.com

KOMAGE ще участва на ежегодния конгрес и изложение Euro PM2013

... които са съобразени със специфичните нужди на клиента и води до подобряване на физико-механичните им свойства. В ... обработка, което води до намалени разходи за труд и материали, междуоперационен транспорт, складиране, третиране на стружките и др ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Изграждат пречиствателна станция за отпадни води от дъждовно-дренажната канализация на Аурубис България

... дъждовно-дренажните води от цялата промишлена територия на компанията ще се насочат към новата пречиствателна станция за третиране до постигане на параметри ... още

http://ecology-bulgaria.com

Технологии за пречистване на води представи Amcon на Вода София

... за пречистване на води представи чешката компания Amcon Europe, дъщерно дружество на японската Amcon, по време на изложението Вода ... пресите за обезводняване Volute, които извършват директно третиране на утайки и могат да работят автономно 24 часа ... още

http://water-bulgaria.com

Кселекс представи машини за третиране на отпадни води на Вода София

Разнообразни машини за третиране на отпадни води представи фирма Кселекс на изложението Вода София, което се проведе между 29 ... специфични процеси - UV дезинфекция на пречистените води и системи за дозиране и смесване на вар с утайките", сподели пред ... още

http://water-bulgaria.com

Wago представя решения за автоматизация във водния сектор

... ИЕЦ, София. Сред продуктите на компанията, насочени към приложения за управление и третиране на води, са захранващи устройства, ... , която устоява на агресивните среди в инсталациите за обработка на води, осигурява висока степен на свързаност, която ... още

http://automation-bulgaria.com

Направиха първа копка на проекта за подобрение на ВиК системата на Ловеч

... се предвижда в рамките на проекта. Също така предстои изграждане на съоръжение за третиране на фосфорната замърсеност на отпадъчните води в ПСОВ. Ще се ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода избира проектант за ПСПВ Панчарево

... енд Едюкейшън откри процедура за избор на подизпълнител за изработване на работен проект "Третиране на технологични отпадни води от ПСПВ Панчарево – задържателен резервоар ... още

http://ecology-bulgaria.com

Компактни табла АЕ от Rittal

... благодарение на тристепенна обработка на повърхността включваща нанокерамично предварително третиране, електрофоретично ... на пробиване при този начин на монтаж гарантира, че категорията на защита остава непроменена. Използването на тези шини води ... още

http://electrical-bulgaria.com

В Тервел стартира строителството на ВиК инфраструктурата

... . Основна цел на проекта е осигуряване на качествено водоподаване в общината и ефективно третиране на отпадъчните води. За целта ... ще се извърши рехабилитация на част от водопроводната мрежа на града. ... още

http://water-bulgaria.com

Подписаха договор за изграждането на пречиствателна станция за отпадни води в Свиленград

... на отпадните води от бита и индустрията в целия регион. Инвестиционното предложение за пречиствателната станция включва и третиране на ... утайките с възможности за депониране и рекултивация на увредените терени или ... още

http://industryinfo.bg

Подписват договор за изграждането на пречиствателна станция за отпадни води в Свиленград

... на отпадните води от бита и индустрията в целия регион. Инвестиционното предложение за пречиствателната станция включва и третиране на ... утайките с възможности за депониране и рекултивация на увредените терени или ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започва закриването и рекултивацията на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания

... на целите на Приоритетна ос 2 на ОП Околна среда, а именно подобряването на състоянието на почвите и подземните води ... да се постигне укрепване и запечатване на телата на депата; третиране на опасните замърсявания, чрез втвърдяването и обезвреждането ... още

http://industryinfo.bg

Започва закриването и рекултивацията на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания

... на целите на Приоритетна ос 2 на ОП Околна среда, а именно подобряването на състоянието на почвите и подземните води ... да се постигне укрепване и запечатване на телата на депата; третиране на опасните замърсявания, чрез втвърдяването и обезвреждането ... още

http://ecology-bulgaria.com

Управлението на отпадъци е перспективен за страната ни бизнес

... води, поддръжка и почистване на канализационни съоръжения, резервоари за горива, септични ями. Какви технологии за третиране на ... в биологичното третиране на отпадъците, дори на опасни утайки. Какви методи за обезвреждане на опасни отпадъци предлагате ... още

http://ecology-bulgaria.com

Производителят на съоръжения за третиране на питейни води RG ITALIA PRODUCTION на Пловдивския панаир

... е лидер в производството на съоръжения и уреди за третиране на питейна вода за дома, работещи на принципа на обратната осмоза и микрофилтрацията ... още

http://ecology-bulgaria.com

Първа копка на пречиствателна станция в с. Равна гора

... дългосрочно разрешаване на проблемите, свързани с пречистването на отпадните води, подобряване на околната среда, чрез осигуряване на адекватно третиране на замърсените води и минимизиране на риска от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Първа копка на пречиствателна станция в с. Равна гора

... дългосрочно разрешаване на проблемите, свързани с пречистването на отпадните води, подобряване на околната среда, чрез осигуряване на адекватно третиране на замърсените води и минимизиране на риска от ... още

http://water-bulgaria.com

Първа копка на пречиствателна станция в с. Равна гора

... дългосрочно разрешаване на проблемите, свързани с пречистването на отпадните води, подобряване на околната среда, чрез осигуряване на адекватно третиране на замърсените води и минимизиране на риска от ... още

http://industryinfo.bg

Подписаха договора за изграждането на пречиствателна станция и модернизация на ВиК мрежата в Банско

... изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. Чрез изграждане на необходимата базова инфраструктура за отвеждане и третиране на отпадъчните води ще се намали и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подписаха договора за изграждането на пречиствателна станция и модернизация на ВиК мрежата Банско

... изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. Чрез изграждане на необходимата базова инфраструктура за отвеждане и третиране на отпадъчните води ще се намали и ... още

http://water-bulgaria.com

Подписаха договора за изграждането на пречиствателна станция и модернизация на ВиК мрежата в Банско

... изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. Чрез изграждане на необходимата базова инфраструктура за отвеждане и третиране на отпадъчните води ще се намали и ... още

http://industryinfo.bg

Община Петрич търси фирма за проектиране на депо за отпадъци

... отпадъци, пречиствателно съоръжение за битови води, инсталация за изгаряне на биогаз, проектиране на площадки за предварително третиране на отпадъци и био-отпадъци. Стойността ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Петрич търси фирма за проектиране на депо за отпадъци

... отпадъци, пречиствателно съоръжение за битови води, инсталация за изгаряне на биогаз, проектиране на площадки за предварително третиране на отпадъци и био-отпадъци. Стойността ... още

http://industryinfo.bg

Технологии за опазване на околната среда в ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово

... на значителен воден ресурс, и на практика елиминира възможността от генериране на отпадни води, респективно потенциално замърсяване на повърхностните води. По отношение на ... след третиране в различни процеси в централата. За тази цел на територията на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Организират семинар за биологично третиране в предприятия за производство на храни

... от хранителната промишленост се проведе на 30 май в Стара Загора. По време на форума бяха представени съвременни ... достъпни методи и средства за пречистване на отпадни води от хранителни производства, поддържане на чиста и свободно течаща канализация, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха реконструираната пречиствателна станция във Варна

... на последния етап от реконструкцията на станцията се предвижда пълно пречистване на отпадъчните води, чрез изграждане на съоръжения ... съоръженията по линията на водата, както и съоръженията по линията за третиране на утайките. Към станцията ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха реконструираната пречиствателна станция във Варна

... на последния етап от реконструкцията на станцията се предвижда пълно пречистване на отпадъчните води, чрез изграждане на съоръжения ... съоръженията по линията на водата, както и съоръженията по линията за третиране на утайките. Към станцията ... още

http://industryinfo.bg

Организират семинар за биологично третиране в предприятия за производство на храни

... време на форума ще бъдат представени съвременни и достъпни методи и средства за пречистване на отпадни води от ... хранителни производства, поддържане на чиста и свободно течаща канализация, ... още

http://industryinfo.bg

Проведе се шестото издание на ВОДА СОФИЯ 2012

... по-прецизен контрол върху замърсяването на течащи и подпочвени води, за поддържането и почистването на басейни, водоеми и други ... вода и др. Предлаганите материали и методи за третиране на водата ще осигурят качество по екологичните стандарти за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Провежда се шестото издание на ВОДА СОФИЯ 2012

... по-прецизен контрол върху замърсяването на течащи и подпочвени води, за поддържането и почистването на басейни, водоеми и други ... вода и др. Предлаганите материали и методи за третиране на водата ще осигурят качество по екологичните стандарти за ... още

http://water-bulgaria.com

Българо-китайски бизнес форум за машиностроене и електроника

... , енергетика, инженеринг, химическа промишленост, трансформатори, строителна техника, инфраструктура, третиране на отпадни води, аудио и видео продукти и др. Бизнес форумът съдържаше ... още

http://electronics-bulgaria.com

Българо-китайски бизнес форум за машиностроене и електроника

... , енергетика, инженеринг, химическа промишленост, трансформатори, строителна техника, инфраструктура, третиране на отпадни води, аудио и видео продукти и др. Бизнес форумът включваше ... още

http://industryinfo.bg

Save the Planet ще обсъжда управлението и рециклирането на отпадъци от 28-ми до 30-ти март в София

... за съвременни материали ще сподели опита на Япония. Презентацията на Чиндарат Тейлор от Великобритания ще е ... в изграждане на инфраструктура за оптимизиране на водоснабдителни мрежи, събиране и третиране на отпадни води, преработка на твърди битови ... още

http://ecology-bulgaria.com

Софийска вода ще инвестира в изграждането на пречиствателно съоръжение в Панчарево

... инвестиционното си намерение за реализиране на проект за третиране на технологичните отпадни води от пречиствателни съоръжения за питейни води Панчарево, при които ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

Софийска вода ще инвестира в изграждането на пречиствателно съоръжение в Панчарево

... инвестиционното си намерение за реализиране на проект за третиране на технологичните отпадни води от пречиствателни съоръжения за питейни води Панчарево, при които ще ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода ще инвестира в изграждането на пречиствателно съоръжение в Панчарево

... инвестиционното си намерение за реализиране на проект за третиране на технологичните отпадни води от пречиствателни съоръжения за питейни води Панчарево, при които ще ... още

http://industryinfo.bg

Добрич и Пловдив получават финансиране за водна инфраструктура

... като изгради инсталация за отстраняване на азота и фосфора от отпадните води, ще рехабилитира механичното стъпало за ... ще спомогне за подобряването на състоянието на река Марица. Ще се осигури и екологосъобразно третиране на утайките чрез подготовката ... още

http://industryinfo.bg

Добрич и Пловдив получават финансиране за водна инфраструктура

... като изгради инсталация за отстраняване на азота и фосфора от отпадните води, ще рехабилитира механичното стъпало за ... ще спомогне за подобряването на състоянието на река Марица. Ще се осигури и екологосъобразно третиране на утайките чрез подготовката ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пречистване на отпадните води от хранително-вкусовата промишленост

... различни решения за първично и вторично третиране на отпадните води. Обикновено, първичното пречистване включва механична, ... аеробното и анаеробно-аеробните методи за третиране на отпадните води. Според специалисти, аеробното пречистване се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пречистване на отпадните води от хранително-вкусовата промишленост

... различни решения за първично и вторично третиране на отпадните води. Обикновено, първичното пречистване включва механична, ... аеробното и анаеробно-аеробните методи за третиране на отпадните води. Според специалисти, аеробното пречистване се ... още

http://water-bulgaria.com

Трансгранична пречиствателна станция предпазва околната среда

... 900 [л./сек.]. По време на първия етап на обработване, предварително третиране, решетки с отвори от 6 mm ... обяснява Филип Колер, заместник ръководител на кантоналната инсталация за отпадните води на SIG. Заключение Събраната от контролерите информация ... още

http://industryinfo.bg

Проведе се първото издание на екологичния форум Save Energy, Save Water, Save the Planet

... и иновативни практики в областта на енергийната ефективност, управлението на водните ресурси и третиране на води, мениджмънта на отпадъци и рециклиране. Холандия като световен ... още

http://industryinfo.bg

Започва екологичният форум, организиран от ВиаЕкспо

... и иновативни практики в областта на: енергийната ефективност, управлението на водните ресурси и третиране на води, мениджмънт на отпадъци и рециклиране. Холандия като световен ... още

http://industryinfo.bg

Резултати от търсене на: третиране на води

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top