Резултати от търсене на: рециклиране на стъкло

Три общини ще подобряват управлението на отпадъците

... рециклиране на биоотпадъци, хартия, метал, стъкло, пластмаса, широко разпространени отпадъци и опасни отпадъци. В резултат на реализирането на проекта в град Добрич количеството на ... още

http://industryinfo.bg

Румънска рециклираща компания търси доставчици на електронни отпадъци

... и сепарация на металната (злато, платина, паладий, мед, никел и др.) и неметалната фракция (стъкло и др.). ... Някои от благородните метали се рафинират в собствената лаборатория на компанията. Техническите възможности на румънската ... още

http://ecology-bulgaria.com

Veolia откри първия завод за рециклиране на PV панели в Европа

... 4000 т. На новата площадка се третират панели от кристален силиций, чиито компоненти – от специалното стъкло до алуминиевата ... може да бъде приложен и за откриването на още заводи за рециклиране на фотоволтаични панели", обясни Бернар Харамбиле, главен ... още

http://renewables-bulgaria.com

Оползотворяването на биоотпадъци сред акцентите на Save the Planet

... за ефективното и икономично рециклиране и разделно събиране на хартия, картон, метал, стъкло и органични отпадъци. • Оборудване за рециклиране на пластмасови отпадъци, електрически ... още

http://ecology-bulgaria.com

Heineken ще използва 70% възобновяема енергия в производството

... да се увеличи степента на рециклиране на материалите, използвани в кутиите и бутилките, да се намали количеството на стъкло и други материали, използвани ... още

http://renewables-bulgaria.com

Нова промоция на взривозащитени осветителни тела RINO EXIT

... 3G 2D EX защита: Ex nA IIC T4 Gc Ex tb IIIC ... Разсейвател: Термозакалено стъкло с 10 J ударна устойчивост. Пълна защитеност на ламподържателя (фасунга ... Затварящо уплътнение – нестареещ еластомер, изграден на недеформираща се основа. Екипировка: Чифт от ... още

http://lighting-bulgaria.com

Промоция на серия RINO EX с авариен блок

... на серията RINO EX с авариен блок, която се характеризира с: ATEX: EX II 3G 2D EX защита: Ex nA ... стомана AISI 304. Разсейвател: Термозакалено стъкло с 10 J ударна устойчивост. Пълна защитеност на ламподържателя (фасунга). Висока корозионна устойчивост ... още

http://lighting-bulgaria.com

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

... ЕП да обсъди проектозакона със Съвета на министрите. Според документа, до 2030 ... , като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина, евродепутатите предлагат цел ... 2025 г. Проектозаконът ограничава дяла на депонираните отпадъци до 10% до ... още

http://ecology-bulgaria.com

Одобриха ОВОС на инсталацията за РДФ-гориво в ТЕЦ "София"

... бъдат използвани за изграждане на системи, водещи до повишаване процента на предварително третиране, повторна употреба и рециклиране. "От 1 април т ... , 28 т пластмаса, 102 т найлон и 833 т стъкло. още

http://ecology-bulgaria.com

Изложители и лектори от 12 различни държави ще вземат участие в Save the Planet

... материали (пластмаса, стъкло, инертни материали за строителство и други). Някои от въпросите, на които ще отговорят ... и разделно сметосъбиране, редица иновативни решения за рециклиране на пластмасови отпадъци, шредери с висока производителност и ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК предвижда рециклиране на 50% от битовите отпадъци до 2020 г.

... предвижда до 2018 г. рециклиране на минимум 45% от битовите отпадъци на хартия, метал, пластмаса и стъкло; намаляване на депонираните биоразградими отпадъци и ... още

http://ecology-bulgaria.com

В Стара Загора заработи модерна сепарираща инсталация

... , пластмаса и стъкло от домакинствата, ще бъдат подготвяни за повторна употреба и рециклиране. Инсталацията включва зона за приемане на отпадъците с ... още

http://ecology-bulgaria.com

МС прие Национален план за управление на отпадъците до 2020 г.

... и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло. Включени са и мерки за достигане на целите на още няколко ... още

http://ecology-bulgaria.com

Екопак България с 16 млн. лв. инвестиции за последните 10 години

... си. Това се случи по време на официална пресконференция на ръководството на комапанията на 18 ноември. За реализираните проекти и ... линия за сортиране и пречистване на стъкло със система за оптично сепариране. Данните на Екопак България показват, че от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Малко Търново търси съоръжения за регионална система за управление на отпадъците

... за рециклируеми отпадъци, съдове за отпадъци от стъкло. Общата стойност на поръчката възлиза на близо 841 хил. лв. без ДДС. Крайният ... срок за подаване на оферти за участие е 28 юли. Пълните изисквания към ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Русе и Топлофикация Русе подписаха договора за новата сепарираща инсталация

... повторна употреба и рециклиране на отпадни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата ... и подобни отпадъци от други източници и ограничаване на количеството депонирани ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна регистрацията за glasstec 2014

... . Сред основните теми на glasstec 2014 ще са извито стъкло, печат на стъкло и стъклени покрития, ... на интегрирани фотоволтаици/слънчева топлинна енергия, стъклени и комбинирани материали за фасади, лазерни технологии, както и рециклиране на стъкло ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Семинар за прилагане изискванията за управление на отпадъци в промишлеността

... които целите за рециклиране на фракциите: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; целите за депониране и рециклиране на биоразградими отпадъци и финансовите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна проектът за разделно събиране на отпадъци от опаковки в районите Овча Купел и Кремиковци

... които ще обслужват системата. На домакинствата се раздават зелен контейнер за стъкло, сини чували за хартия ... и отделянето на подлежащите на рециклиране отпадъци още на мястото на генерирането им. За Столична община реализирането на пилотният проект ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приемат безплатно рециклируеми отпадъци от търговски обекти в София

... Лозенец, Надежда, Сердика, Слатина в София. Предаването на отпадъци от хартия, картон, стъкло и пластмаси и метал ще се извършва ... опаковки от пластмаса; пълни жълти чували за разделно събиране на хартия и пластмаса; биг-бег торбите за стъклени ... още

http://ecology-bulgaria.com

Силно международно участие на предстоящото издание на Save the Planet

... се запознаят отблизо с богатото портфолио на EREMA: системи за рециклиране на пластмаси, PET рециклиращи системи, пелетизиращи инсталации ... с възстановяване на терени, замърсени с опасни вещества. Контейнери за смет от метал, полиетилен и стъкло за ... още

http://industryinfo.bg

Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата

... в които оперира ЕКОПАК. Каква е ползата от рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки? Отпадъците от опаковки са един ... от 70 до 100 % рециклирана хартия, а за производството на стъкло – 45 % стъклени трошки. Трябва да знаем, че всеки ... още

http://ecology-bulgaria.com

Институциите трябва да подпомагат фирмите при изпълнението на наредбата

... и рециклиране на отпадъци от опаковки Екоинвест, коментира за Ecology-Bulgaria.com предизвикателствата при прилагането на новата ... друга страна, що се отнася до рециклирането на хартия, стъкло и метали, където инвестициите за преработващите инсталации ... още

http://ecology-bulgaria.com

Овергаз предаде 6 тона отпадъци за рециклиране

През 2012 година служителите на Овергаз събраха и предадоха за рециклиране 6000 килограма хартия, пластмаса и стъкло. Това са отпадъците, генерирани в ... още

http://industryinfo.bg

Овергаз предаде 6 тона отпадъци за рециклиране

През 2012 година служителите на Овергаз събраха и предадоха за рециклиране 6000 килограма хартия, пластмаса и стъкло. Това са отпадъците, генерирани в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Въвеждат изисквания за рециклиране на строителни отпадъци и използване на рециклирани материали

... , дървесина, стъкло. Целта на промените е рециклиране и повторно оползотворяване на строителните материали. Към 2020 г. трябва да се постигне рециклиране на 70% от ... още

http://industryinfo.bg

Въвеждат изисквания за рециклиране на строителни отпадъци и използване на рециклирани материали

... , дървесина, стъкло. Целта на промените е рециклиране и повторно оползотворяване на строителните материали. Към 2020 г. трябва да се постигне рециклиране на 70% от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Завод за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

... третиране и рециклиране на излязло от употреба електрическо и елeктронно оборудване се намира на територията на централната база на фирма ... топлинен ремък. Съдържащото олово стъкло пада в контейнер. Предното /екранно/ стъкло се завърта и се поставя ... още

http://ecology-bulgaria.com

Завод за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

... третиране и рециклиране на излязло от употреба електрическо и елeктронно оборудване се намира на територията на централната база на фирма ... топлинен ремък. Съдържащото олово стъкло пада в контейнер. Предното /екранно/ стъкло се завърта и се поставя ... още

http://industryinfo.bg

Откриват новоизградена сепарираща инсталация за битови отпадъци в Монтана

... тях ще се отделят всички подлежащи на рециклиране отпадъци, а именно метал, пластмаса, стъкло, хартия. Така ще се намали ... количеството на крайно депонираните битови отпадъци в Регионалното ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриват новоизградена сепарираща инсталация за битови отпадъци в Монтана

... тях ще се отделят всички подлежащи на рециклиране отпадъци, а именно метал, пластмаса, стъкло, хартия. Така ще се намали ... количеството на крайно депонираните битови отпадъци в Регионалното ... още

http://industryinfo.bg

Нова машина за рециклиране на отпадъци в Димитровград

... машина за рециклиране на отпадъци, която "плаща" на гражданите, които я използват. Системата рециклира отпадъци от хартия, стъкло и ... пластмаса и връща символична сума пари на гражданите. "Идеята е не ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нова машина за рециклиране на отпадъци в Димитровград

... машина за рециклиране на отпадъци, която "плаща" на гражданите, които я използват. Системата рециклира отпадъци от хартия, стъкло и ... пластмаса и връща символична сума пари на гражданите. "Идеята е не ... още

http://industryinfo.bg

Взривозащитено промишлено осветително тяло 2х36 W от Мерком

... ценова оферта за същия артикул. Подробности на нашия сайт www.merkom.bg е-майл ... симетричен алуминиев рефлектор и разсейвател от закалено стъкло обхванат с нестареещ еластомер, позволяващ плътно ... Газ/пара/мъгла II 3 G Eex nA T6X прах: II 2 D IP66 ... още

http://lighting-bulgaria.com

Започват изграждането на регионално депо и претоварна станция в Ракитово

... рециклиране; прекратяване на експолотацията и рекултивацията на съществуващи депа в общините, които не отговарят на изискванията; ликвидиране на нерегламентираните сметища; изграждане на ... отпадък (хартия, палстмаса, стъкло и метал, които ще се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започват изграждането на регионално депо и претоварна станция в Ракитово

... рециклиране; прекратяване на експолотацията и рекултивацията на съществуващи депа в общините, които не отговарят на изискванията; ликвидиране на нерегламентираните сметища; изграждане на ... отпадък (хартия, палстмаса, стъкло и метал, които ще се ... още

http://industryinfo.bg

28% от събраните разделно отпадъци са оползотворени през 2011 г. в Пазарджик

... стъкло. В отчета за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на Програма за управление на ... съхраняване и предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на негодните за употреба батерии и акумулатори ... още

http://ecology-bulgaria.com

28% от събраните разделно отпадъци са оползотворени през 2011 г. в Пазарджик

... стъкло. В отчета за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на Програма за управление на ... съхраняване и предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на негодните за употреба батерии и акумулатори ... още

http://industryinfo.bg

Заводът за отпадъци в София ще отговаря на всички изисквания за екологичност

... все още избира изпълнител, ще отговаря на всички изисквания за екологичност, няма да ... произвежда около 350 000 т. смет на година. Постъпвайки там, отпадъкът първо ще ... 000 тона пластмаса, хартия, метал, стъкло. После сметта ще минава през ферментация. ... още

http://ecology-bulgaria.com

1 млн. евро влага Каолин в проект за енергоспестяване през 2011 година

... се реализират в сътрудничество с катедра “Обогатяване и рециклиране на суровини” при Минно-геоложкия университет “Св. Иван ... за екологично отговорното производство на продукти, предлагани от компанията на световния пазар за стъкло, керамика, хартия и ... още

http://industryinfo.bg

Резултати от търсене на: рециклиране на стъкло

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top