Резултати от търсене на: природен газ

Нова улица в Индустриален и логистичен парк - Бургас

... LED осветление и съпътстваща подземна инфраструктура: електропреносна мрежа, ВиК, природен газ и трасета за оптичен интернет. още

https://industryinfo.bg

DESFA подписа споразумение за участие в LNG терминала край Александруполис

... звено (FSRU) за приемане, съхранение и регазификация на втечнен природен газ. Капацитетът на терминала за съхранение на LNG ще бъде ... 170 000 кубични м, а капацитетът за доставки на природен газ ще надхвърля 5,5 милиарда кубични м/г. Очаква ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

НСИ отчете 100% ръст в производството на природен газ на годишна база

... статистически институт (НСИ) отчете 100% ръст в производството на природен газ през юли т. г. спрямо същия месец на предходната ... %, безоловен бензин - с 25%, дизелово гориво - с 4,6%, природен газ - с 6,6% и електроенергия - с 3,4%. още

https://powerindustry-bulgaria.com

EVN Топлофикация възстанови 1 млн. лв. на своите клиенти във връзка с по-ниската цена на природния газ

... клиенти във връзка с по-ниската цена на природния газ за минал период и определената нова цена на топлинната ... още

https://hvac-bulgaria.com

НСИ отчита ръст в производството и доставките на твърди горива

... - с 15,1%. На годишна база нараства производството на природен газ - със 100% и електроенергия - с 3,1%, както и ... май намаляват доставките на безоловен бензин - с 4,7%, природен газ - с 5,4% и електроенергия - с 0,3 ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

В EVN Топлофикация доставиха нови съоръжения на стойност 4,4 млн. лв.

... на вредни емисии, щадящи околната среда при работа на природен газ – NOx под 80 mg/m3. Тази стъпка в посока ... още

https://hvac-bulgaria.com

НСИ отчита 100% ръст в производството на природен газ на годишна база

... статистически институт (НСИ) отчита 100% ръст в производството на природен газ през май т. г. спрямо същия месец на предходната ... бензин - с 4,4%, дизелово гориво - с 9,9%, природен газ - с 9,3% и електроенергия - с 8%. още

https://powerindustry-bulgaria.com

Кои са предстоящите събития в ОВК сектора през есента?

... на събитието за отопление, климатизация, технологии за отопление на природен газ и др. Международното изложение за ОВК технологии Chillventa ще ... още

https://hvac-bulgaria.com

Цената на природния газ за август намалява с 2,25%

... 25%. Включените компоненти в цената са "цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи", компонент за дейността " ... е отчетена предложената от Булгаргаз актуализирана цена на природния газ, в която е отразена постъпилата информация за пазарните ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

НЕТ-БГ реализира проект с термопомпа за климатизация на производствена сграда в Казанлък

... енергоефективни, екологични и икономически причини. При базова цена на природен газ 30,48 лв. / MWh (> 5000 MWh) и SPER=1 ... още

https://hvac-bulgaria.com

Продължават дейностите по реализацията на интерконектора Гърция-България

... Гърция-България е с планиран капацитет за пренос на газ от 3 млрд. куб. м/г с опция да ... . "Проектът IGB ще донесе гарантирана диверсификация на източниците на природен газ за Гърция и България, като значението му надхвърля националните ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

КЕВР утвърди пределните цени на топлинната енергия от 1 юли т. г.

... период за всяко топлофикационно дружество, с основен енергиен носител природен газ, се извършва от регулатора в съответствие с промените в ... още

https://hvac-bulgaria.com

НСИ отчита 66,7% ръст в производството на природен газ на годишна база

... на предходната година е регистрирано увеличение в производството на природен газ - с 66,7%, безоловен бензин - с 48,8% и ... %. За същия период е отчетен ръст в доставките на природен газ - с 4,1%, и електроенергия - с 2,4%. На ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Цената на природния газ за юни намалява с 9,04%

... %. Включените компоненти в цената са "цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи", компонент за дейността " ... енергия на енергийните дружества в сектор "Топлоенергетика", ползващи природен газ като основен енергиен носител, от 1 юни т. ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Община Русе търси доставчик на отоплителни уреди

... броя, двуконтурен газов котел - 17 броя, газов конвектор на природен газ 1.8-5 KW- 2 броя, стоманен панелен радиатор ... още

https://hvac-bulgaria.com

НСИ отчита ръст в производството и доставките на твърди горива през февруари т. г.

... бензин - със 7,4%, дизелово гориво - с 1,2%, природен газ - с 16,7% и електроенергия - с 4,5%. Отчетен ... %, безоловен бензин - с 30%, дизелово гориво - с 16,2%, природен газ - с 12,2% и електроенергия - с 13% през февруари ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Напредва работата по изграждането на Балкански поток

... с диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Предстои изграждането на втора компресорна станция. Цялото трасе от ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

КЕВР проведе онлайн заседание за изменение на цените на енергията

... връзка с изменение на цените на природния газ от 1 май т. г. В резултат ... на очакваното намаление на цената на природния газ с 6,67% от 1 май т. ... , че окончателните данни за цените на природния газ на европейските газови хъбове за месец април т ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Обявиха свободния капацитет на хранилището в Чирен за газова година 2020-2021 г.

От Булгартрансгаз обявиха свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ Чирен в размер на 25 349 951 ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

НСИ отчита 100% ръст в производството на природен газ за година

... статистически институт (НСИ) регистрира 100% ръст в производството на природен газ през януари т. г. спрямо януари 2019 г. и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Пазарният тест на газовия терминал край Александруполис приключи успешно

... резервирането на капацитет в плаващия терминал за втечнен природен газ край Александруполис, съобщиха от гръцката компания Газтрейд. ... кубически метра годишно", обявиха от Газтрейд. Втечненият природен газ в LNG терминала ще бъде регазифициран и ... още

https://industryinfo.bg

Булгартрансгаз открива публична консултация на 10-годишен план за развитие

... очакваните бъдещи равнища на търсене и предлагане на природен газ в страната и региона, както и постигането на ... диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Представена е и информация относно бъдещите инвестиции, ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Секторен анализ на добивната промишленост в България по данни от 2020 г.

... предприятия Добив на нефт и природен газ 1 Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ 44 Добив на нефт ... неметални материали и суровини, некласифицирани другаде 60 Добив на природен газ 5 Добив на строителни и декоративни скални материали, ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгаргаз резервира 500 млн. куб. м природен газ от терминала за втечнен газ до Александруполис

... Министерския съвет (МС) се фиксира количеството втечнен природен газ, което Булгаргаз ще резервира от терминала до Александруполис, ... на източниците и маршрутите за доставка на природен газ с цел гарантиране на енергийната сигурност и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

НЕТ-БГ реализира проект с термопомпа за обществена сграда в Шумен

... енергоефективни, екологични и икономически причини. "При базова цена на природен газ 62 лв./ MWh (равномерен потребител) и SPER= 1,8 ... основно през охладителния сезон и без допълнителен разход на газ. "Постига се и по-лесно прогнозиране на очакваната ... още

https://hvac-bulgaria.com

НСИ отчита ръст в производството и доставките на твърди горива през декември 2019 г.

... със 17,1%, дизелово гориво - с 5,1%, природен газ - с 29% и електроенергия - с 18,2 ... пропан-бутанови смеси - с 11,1% и природен газ - с 66,7%, както и в доставките ... 24,3%, пропан-бутанови смеси - с 10,9%, природен газ - със 17,1% и електроенергия - със 7 ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

газови когенерации" href="https://hvac-bulgaria.com/article/2277-tec-republika-zaiavi-investicionno-namerenie-za-tri-gazovi-kogeneracii" target="_blank"> ТЕЦ "Република" заяви инвестиционно намерение за три газови когенерации

... и въвеждане в експлоатация на 3 когенерационни мощности на природен газ в ТЕЦ "Република. По предварителна информация на дружеството ... е нужно изграждането на ново трасе. Заявеният разход на природен газ е 1500 Нм3/ч. за всяка когенерационна единица ( ... още

https://hvac-bulgaria.com

DESIREE GAS осигури енергийна ефективност на 12 хил. домакинства у нас

... "Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ" (DESIREE GAS), финансиран от Международен фонд "Козлодуй", ... електричество, въглища, дърва или нафта, с такива на природен газ. Реализирането на DESIREE GAS спестява над 84 хил. ... още

https://hvac-bulgaria.com

Аурубис България търси мениджър енергийни проекти

... проекти и търговията с електрическа енергия и/или природен газ. Новият служител трябва да притежава познания в областите ... енергийни проекти и снабдяването с електрическа енергия и природен газ Изготвя анализи на пазарите и осигурява необходимите ... още

https://industryinfo.bg

НСИ отчита 41,5% ръст в доставките на природен газ

... октомври същата година. За същия период намалява производството на природен газ - с 50%, твърди горива - с 14,5%, пропан-бутанови ... - с 20%. Институтът съобщава за ръст в доставките на природен газ - с 41,5%, безоловен бензин - с 11,1% и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

EVN стартира нова кампания за намаляване на емисиите въглероден диоксид в Пловдив

... ) и диоксини чрез дейността си. EVN Tоплофикация използва само природен газ за гориво, който се изгаря в газова турбина с ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Стратегическото партньорство между България и САЩ допринася за енергийната сигурност

... междусистемната газова връзка Гърция-България и терминала за втечнен природен газ при Александруполис. Министър Петкова коментира, че стратегическото партньорство между ... у нас в областта на ядрената енергетика и природния газ. още

https://powerindustry-bulgaria.com

Стартира втора фаза на пазарния тест за LNG терминала край Александруполис

... за проекта за терминал за втечнен природен газ в Александруполис на 9 януари т. ... осигури нов път за доставка на газ за пазарите в Югоизточна Европа и ... пазари в Югоизточна Европа проектът ще пренася природен газ по интерконектора Гърция-България (IGB), ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Цената на природния газ намалява с 1,81%

... , в рамките на което утвърди цената за продажба на природен газ за първото тримесечие на 2020 г. Утвърдената цена е ... да предлага за продажба на организирания борсов пазар количества природен газ на годишна база за периода 2020 г. – 2024 г ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Доставките на природен газ за страната с нова входна точка

... Теменужка Петкова. Съгласно новите условия Булгаргаз ще получава природен газ на пункт за доставка "Странджа". Досега входната точка ... заплащани от Булгаргаз и от българските потребители на природен газ", поясни министър Петкова по време на брифинга. ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

НЕТ-БГ реализира проект с термопомпа за климатизация на кафе-ресторант в Бургас

... Бургас, съобщиха от компанията. Моделът работи със сгъстен природен газ (CNG, виртуален газопровод). "При сградите, които ... да бъде изградена бутилкова инсталация със сгъстен природен газ и впоследствие при налична газоразпределителната мрежа сградата ... още

https://hvac-bulgaria.com

Овергаз търси експерт експлоатация на инфраструктурни мрежи за Сервизен център Павликени

... проверки на измервателното оборудване Дейности по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от ГРМ Контрол върху строително ... в близост до ГРМ Отчитане на изразходеното количество природен газ от потребители и въвеждане на отчети в база ... още

https://industryinfo.bg

НСИ отчита ръст в производството на енергийни продукти през септември т. г.

... август нарастват доставките на твърди горива - с 20% и природен газ - с 6%. Наблюдава се спад в доставките на пропан ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

НЕТ-БГ подмени електрически агрегати с газова термопомпа

... агрегата 10HP. Системата вече ще работи с природен газ. Новоинсталираният уред е напълно съвместим с останалите ... агрегат, използващ електроенергия, с термопомпа AISIN, използваща природен газ", коментираха от НЕТ-БГ. С монтажът на газовата ... още

https://industryinfo.bg

Промоция на стенен кондензен двуконтурен газов котел ecoTEC PURE

... º - 11,5 – 13,5 л/мин разход на газ при максимална мощност: природен газ - 2,6 -3 м3/ч; пропан - 1 ... още

https://hvac-bulgaria.com

Министерски съвет търси изпълнител за подмяна на котлите в резиденция "Бояна"

... да бъде окомплектован с газови горелки за работа с природен газ, а другите два котела да бъдат комбинирани за работа ... с природен газ и дизелово гориво. Изпълнителят също така трябва да достави ... още

https://hvac-bulgaria.com

НСИ отчита ръст в производството и доставките на твърди горива през август т. г.

... (4,4%), безоловен бензин и дизелово гориво (1,9%), природен газ (17,5%) и електроенергия (0,2%). На годишна база ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Продължава партньорството между България и САЩ в енергийния сектор

... Петкова сподели и за извършените първи доставки на втечнен природен газ с произход САЩ през месец юни т.г., с ... още

https://industryinfo.bg

Булгартрансгаз откри първите 11 км новоизграден преносен газопровод от Балкански поток

... газопреносната инфраструктура се цели повишаване сигурността на доставките на природен газ от различни източници, засилване на конкуренцията и прозрачността на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз търси доставчик на газова арматура

... ., разпределени по особени позиции, сред които са: арматура за природен газ, газорегулиращи кранове, тръпътни сферични кранове, трипътен клапан Клориус, вентили ... още

https://industryinfo.bg

КЕВР бе домакин на годишната среща на Съвета на регулаторите на Балканския консултативен форум

... за ускорено развитие на либерализацията на регионалния пазар на природен газ. Те изгразиха готовност да синхронизират регулаторните си политики в ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Стартира изграждането на компресорни станции "Расово" и "Нова Провадия"

... територията на страната ще повиши сигурността на доставките на природен газ от различни източници, категорични са от дружеството. Компресорна станция ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

НСИ отчита 34,9% ръст в производството на твърди горива

... на безоловен бензин (18,2%), дизелово гориво (19,3%), природен газ (4%) и електроенергия (6,2%). Отчетен е спад в ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз подписа договор за разширението на газопреносната инфраструктура

... газов хъб "Балкан" предвижда в него да постъпват количества природен газ от различни източници, включително от Руската Федерация. Предвиденият за ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Комисията за енергийно и водно регулиране отбеляза 20-ата си годишнина

... база за свързване на българския пазар на електроенергия и природен газ с регионалните пазари. По време на празника Комисията получи ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

НСИ отчете нарастване в производството на дизелово гориво

... бензин. Значително намаляват доставките на твърди горива, безоловен бензин, природен газ и електроенергия. Без изменение остава производството на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз проведе кръгла маса за газовия хъб Балкан

... бъде реализирана за свързване на източниците за доставка на природен газ и целевите пазари. Обсъждани са и движенията по създаване ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

МС одобри гаранционно споразумение за газовата връзка Гърция-България

... , както и до съществуващи и бъдещи терминали за втечнен природен газ. още

https://industryinfo.bg

България и Туркменистан обсъдиха възможности за енергийно сътрудичество

... България и Туркменистан относно енергийната диверсификацията на доставките на природен газ от Каспийския регион към Европа бе обсъден по време ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз отвори офертите за новите компресорни станции

... . Реализацията на поръчката цели повишаване сигурността на доставките на природен газ за страната и региона на Югоизточна Европа, както и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Кабинетът възлага проучване за нефт и газ в блок "Тервел"

... -годишно разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-26 Тервел“, разположена в Черно ... част от по-голям проучвателен блок за нефт и природен газ „Бургас - дълбоко море”. В периода 2002 - 2008 г. там ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз избира доставчик на котли за природен газ и газова горелка

... поръчка за доставка на 16 бр. газови котли за природен газ на 1 бр. газова горелка, разпределени по отделните обособени ... още

https://hvac-bulgaria.com

Проведе се обществено обсъждане на десетгодишния план за развитие на мрежите на Булгартрансгаз

... мрежа и газопреносната мрежа за транзитен пренос на природен газ. Предвидените инвестиции се очаква да допринесат за ... повишаване ефективността на експлоатацията. Сигурността на доставките на природен газ за страната се предвижда да се осъществи чрез ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Обществено обсъждане на десетгодишен план за развитие на мрежите на Булгартрансгаз

... национални приоритети, а именно повишаване сигурността на доставките на природен газ, осигуряване на диверсификация на източниците и маршрутите за доставка ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

УМБАЛ Св. Марина избира фирма за поддръжка на отоплителни инсталации

... . Съоръженията, които ще бъдат поддържани, включват: водогрейни котли на природен газ, водни помпени системи, бойлери, топлообменници, радиатори, контролни уреди. Прогнозна ... още

https://hvac-bulgaria.com

Междусистемната газова връзка България-Сърбия ще бъде въведена в експлоатация през 2022 г.

... получаването на договорените количества от 1 млрд. куб. м. природен газ годишно от находището Шах Дениз 2 в Азербайджан. още

https://powerindustry-bulgaria.com

Стартира изграждането на газовия интерконектор между България и Гърция

... междусистемната газова връзка България ще получава азербайджански природен газ от Трансадриатическия газопровод. Газовата връзка между ... даваме пълна, реална диверсификация на доставките на газ", коментира Борисов. Гръцкият му колега подчерта важността ... още

https://industryinfo.bg

БЕМФ организира 8-а Регионална енергийна конференция

... без субсидии"; "Регионален пазар на електрическа енергия и природен газ: преимущества, стимули и бариери"; "Ядрената енергетика на ... организации, търговци и доставчици на електрическа енергия и природен газ и др. Повече информация за събитието и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Топлофикация Русе откри търг за изготвяне на проект за цялостна газификация

... прахови горелки; топлинни пресмятания на котела при работа на природен газ за пълен товар с цел установяване на необходимите изменения ... още

https://industryinfo.bg

Редица продуктови премиери на изложението ЕЕ и ВЕИ

... с редица продуктови премиери като: хибридна ОВК система на природен газ, ново поколение енергоефективни климатични системи, пелетни камини с иновативен ... още

https://hvac-bulgaria.com

Ръст в производството на твърди горива през януари

... електроенергия –3,5%№. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение. През януари т. г. спрямо същия ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

"Ледено предизвикателство“ и софтуер за оразмеряване на топлообменници на ЕЕ & ВЕИ

... в хотели, жилищни кооперации, търговски центрове, която работи с природен газ. Посетителите ще видят ново поколение климатици и термопомпи, които ... още

https://hvac-bulgaria.com

Булгартрансгаз получава близо 55 млн. лв. за модернизация и разширение на газопреносната мрежа

... техническa възможност за пренос на допълнителни количества природен газ през територията на страната, постъпващи през съществуващите ... гарантира по-сигурен и надежден пренос на природен газ. Предвижда се дейностите по рехабилитация на участъците ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

СПМ България ще търси нефт и природен газ в "Блок 1-25 Враца-запад"

Копанията СПМ България ще търси нефт и природен газ в площ "Блок 1-25 Враца-запад", стана ясно ... още

https://industryinfo.bg

Овергаз Мрежи търси фирма за доставка на регулатори

... Мрежи обяви обществена поръчка за доставка на регулатори за природен газ. Поръчката е разделена на 3 обособени позиции, включващи 8000 ... още

https://industryinfo.bg

България и Азербайджан обсъдиха напредъка на интерконектора Гърция–България

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова се срещна със своя колега от Азербайджан Парвиз Шахбазов по време на петото заседание на Консултативния съвет за Южния газов коридор, което се проведе в Баку. По време на срещата Петкова информира ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Репсол България Хан Кубрат получи 20% от правата за търсене и проучване в блок "Хан Кубрат"

... % от правата за търсене и проучване на нефт и природен газ в "Блок 1-14 Кубрат" ще бъдат прехвърлени от ... към договора за търсене и проучване на нефт и природен газ на Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П ... още

https://industryinfo.bg

Местният добив от Черно море ще увеличи ликвидността на газовата борса

... на липсващата инфраструктура и за развитие на пазара на природен газ в страната", сподели Петкова. Актуализираната в края на ... очертава либерализация на пазара на природен газ и създаването на борса за търговия с газ, за което вече Булгартрансгаз ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Adana IHS 2019 представя актуалните тенденции при ОВК системите

Международното изложение за ОВК системи, технологии на природен газ, инсталации и изолации Adana IHS ще се проведе за ... още

https://hvac-bulgaria.com

НСИ отчете ръст в производството на електроенергия през ноември 2018

... 4,4%, като производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение. На годишна база увеличение в производството ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Община Никола Козлево търси доставчик на газ

Община Никола Козлево обяви обществена поръчка за доставката на природен газ за нуждите на ДГ Ален мак, с. Вълнари. ... Поръчката включва доставка на 4800 стандартни куб. м газ. Участникът следва да разполага със сертификат, издаден от акредитирани ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

AES редуцира въглеродните емисии със 70% до 2030 г.

... от източници – ВЕИ, решения за съхранение на енергия, втечнен природен газ (LNG) и други нисковъглеродни технологии, поясняват от компанията. "Вярваме ... още

https://industryinfo.bg

Стартира изграждането на ликвиден пазар за търговия с природен газ в България

... Балкан и за увеличаване ликвидността на пазара на природен газ в България и региона на Югоизточна Европа", коментират ... диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ и ще се гарантират конкурентни цени за потребителите", ... още

https://industryinfo.bg

УХТ Пловдив реализира проект за модернизация на стойност почти 3 млн. лв.

... инсталация, изградена е абонатна станция с котли, работещи на природен газ. Освен това са нови тръби за ОВК инсталация по ... още

https://industryinfo.bg

CEGH и Булгартрансгаз подписаха меморандум за подкрепа на газов хъб Балкан

... страната в основен разпределителен център за европейските пазари на природен газ. CEGH ще окаже подкрепа чрез предоставяне на помощ, услуги ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

НСИ отчита спад в производството на твърди горива през октомври 2018 г. на годишна база

... 18,1% и електроенергията - 5,3%, като производството на природен газ остава без изменение. Спрямо същия месец през 2017 г ... се наблюдава намаление в производството на твърди горива и природен газ, а производството на пропан-бутанови смеси остава без ... още

https://industryinfo.bg

Приключи първа фаза на пазарния тест за разпределяне капацитета на терминала край Александруполис

... на капацитет на плаващия терминал за регазификация на втечнен природен газ (LNG) край Александруполис. Проектът се разработва от ... доставките до гръцката национална газопреносна система. Тези количества газ ще бъдат насочени към пазарите на по-широкия ... още

https://industryinfo.bg

Газопроводът между Гърция и България ще бъде финансиран със 76,2 млн. лева

... е да осигури изграждането на инфраструктура за пренос на природен газ от Южния газов коридор и да осигури сигурност при ... Европа. Това се очаква да осигури диверсификация на внасяния газ чрез допълнителни източници за доставка от Каспийския регион, ... още

https://industryinfo.bg

Обсъдиха възможностите за осъвременяване на нормативната база в газовия сектор

... върху снабдяването на бита и стопанските субекти с природен газ. Обсъдена бе и необходимостта комплексно да бъдат включени ... в Стратегията и мерките за разширяване ползването на природен газ. Симеонов сподели, че инвестирането във вътрешната газова ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Столична община пусна 20 електробуса с нулеви емисии

... година ще бъдат пуснати още 142 нови автобуса на природен газ с най-високия екостандарт ЕВРО 6. "Модернизацията на градския ... още

https://industryinfo.bg

ГБИТК организира работна среща на енергийния отрасъл

... на LNG-терминала в Александруполис и внасянето на втечнен природен газ от САЩ и Алжир. В рамките на събитието бе ... още

https://industryinfo.bg

Heat Roadmap Europe представя ролята на ОВК технологиите в енергийния преход

... ЕС - от порядъка на 90% за нефт, 69% за природен газ и 42% % за въглища. още

https://hvac-bulgaria.com

СИАД България участва в изграждането на Турски поток

... на компанията в България. Новият газопровод за експорт на газ от Русия към Турция през Черно море ще се ... от две линии и ще има капацитета да транспортира природен газ на стойност 31,5 млрд. куб. м. още

https://industryinfo.bg

Обсъдиха възможностите за задълбочаване на енергийното сътрудничество между България и Корея

... диверсификацията на енергийните източници и маршрутите за доставка на природен газ. Според министър Петкова съвместната работа с Република Корея при ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Предпроектно проучване очерта предпочитания маршрут за газов хъб "Балкан"

... хъба се разглеждат вариантите руски природен газ, местен добив от България и Румъния, природен газ от Южния газов коридор (ТАП ... център "Балкан" на българска територия. Разглеждаме руския природен газ като един от източниците за захранване на хъба, ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Маршрутите на доставка на природен газ с промяна от 2020

... които ще променят основната посока и маршрути на потоците природен газ. Сред тях са „Турски поток“, проектите от „Южния ... на захранване се разглеждат руския природен газ, местен добив от България и Румъния, природен газ от Южния газов коридор и ... още

https://industryinfo.bg

Стартира проект за нов терминал зa втечнен природен газ в Гърция

... фаза на пазарен тест за терминала за втечнен природен газ при Александруполис. Фазата "Изразяване на интерес" стартира ... България и съседните й пазари проектът ще доставя природен газ през интерконектора Гърция-България, чието пускане в експлоатация ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз търси фирма за консултантска дейност по строеж

... консултантска дейност за строежи от системата за пренос на природен газ на дружеството. Предметът на обществената поръчка е разделен на ... още

https://industryinfo.bg

НСИ отчете ръст в производството и доставките на твърди горива

... на пропан-бутанови смеси с 10,4% и на природен газ с 10,1%. През юни т. г. спрямо юни ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз въведе в експлоатация разширение на газопровода с Турция

... България, създава се техническа предпоставка за двупосочен пренос на природен газ и се повишава сигурността на доставките. С изграждането ... на проекта капацитетът за пренос на природен газ от България към Турция се увеличава от 14 млрд ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ТЕЦ Варна откри търг за модернизация на оборудване

... уредба на блок № 5 с възможност за изгаряне на природен газ и интегрирането й с ТХР и преобразуване на системите ... още

https://industryinfo.bg

ICGB подписа споразумения за изграждането на газова връзка Гърция-България

... за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ не само за нашата страна, а и за целия ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за обслужване и ремонт на разпалващи инсталации

... на разпалваща горивна уредба (работеща с гориво мазут и природен газ) на котли КА-5, 6, 7, 8, 11, 12 ... още

https://industryinfo.bg

КЕВР и EMRA подписаха споразумение за двустранно сътрудничество

... формират в области от взаимен интерес – електроенергетика и природен газ, подчерта председателят на КЕВР Иван Иванов. По време ... от Балканите се създават нови перспективи за доставки на природен газ и за повишаване на енергийната сигурност на региона. ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Овергаз Мрежи търси експерт експлоатация на инфраструктурни мрежи

... на измервателното оборудване; Извършва дейности по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от ГРМ; Осъществява контрол ... Опит в областта на преноса и/ или разпределението на природен газ ще се счита за предимство; Компютърни умения – добро ... още

https://industryinfo.bg

Булгартрансгаз избра предпочитан маршрут за газов хъб "Балкан"

... разработени на база очакваните източници на доставка на природен газ. Според експертите предпочитан маршрут е "Балкан 1 ... Румъния). Инфраструктурата на газовия хъб ще свърже пазарите на природен газ на България, Гърция, Румъния, Унгария, Сърбия, ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Започна изготвянето на предпроектно проучване за газов хъб "Балкан"

... ще бъдат анализирани целевите пазари, търсенето и доставката на природен газ, и също така ще бъде изготвена пътна карта за ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Удължиха срока за проучване за нефт и газ в блок "Хан Аспарух"

Търсенето и проучването на нефт и природен газ в блок 1-21 "Хан Аспарух" ще продължи още ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

България си сътрудничи с Катар за изграждане на газова инфраструктура

... на нова инфраструктура за доставки на втечнен или компресиран природен газ. Тя ще се използва за доставки от Катар до ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

481 000 т вредни емисии са спестени от клиентите на Овергаз през 2017 г.

... ., обявиха от компанията. Благодарение на използването на природен газ е избегнато отделянето в атмосферата на 455 500 ... и парникови газове имат индустриалните предприятия, които използват природен газ. През 2017 г. стопанските клиенти на Овергаз Мрежи ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Ръст в производството на електроенергия през ноември 2017 г.

... 2017 г. нарастват доставките на безоловен бензин (35,1%), природен газ (33,1%) и електроенергия (11,5%). Намаляват доставките на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Удължава се срокът за търсене на нефт и природен газ в Блок 1-12 Кнежа

... за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-12 Кнежа. Проучване и ... добив на нефт и газ АД извършва дейност от 2010 г. в ... и e получена концесия за добив на природен газ и кондензат от находище Искър-запад. Концесионерът ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Обсъдиха възможностите за развитие на газоразпределителен център "Балкан"

... региона и ще допринесе за развитието на пазара на природен газ. След като Европейската комисия предостави финансиране за изготвяне на ... за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. още

https://powerindustry-bulgaria.com

Правителството обсъжда възможностите за доставки на природен газ от Израел

... правителство проявява интерес към възможностите за доставки на природен газ до територията на България от израелските офшорни газови ... Щайниц израелският енергиен сектор разработва значителни ресурси от природен газ, които биха могли да се изнасят. Той ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Ръст в производството на твърди горива през октомври 2017 г.

... с 12,7%, пропан-бутанови смеси с 2,3%, природен газ с 33,3%, електроенергия 9,7% и дизелово с ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

НСИ отчете ръст в производството на твърди горива и безоловен бензин

... (с 12,1%), безоловен бензин (с 3,9%) и природен газ (с 11,4%). През септември т.г. спрямо същия ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

НСИ отчита увеличено производството на твърди горива

... %). В същото време производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение. През август спрямо юли т.г ... гориво (24.1%) и електроенергия (0,7%). Доставките на природен газ обаче намаляват с 5,6%. Пълните данни за производство ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Столичен автотранспорт избира доставчик на разходомери за газ

... експлоатация на контролно-измервателни уреди за газ и ел.система за отчитане на газ. Предметът на поръчката включва доставка и ... монтаж на 6 броя масови разходомери за сгъстен природен газ, ел. монтаж, доставка и монтаж на компютърна система, PLC ... още

https://industryinfo.bg

Окръжен съд Търговище обяви търг за ремонт на отоплителна инсталация

... инсталация за топло и студоснабдяване чрез кондезни котли на природен газ и термопомпи и дренажна система. Скриване на щранговете с ... още

https://hvac-bulgaria.com

НСИ отичта ръст в производството на електроенергия през юли

... обаче доставките на безоловен бензин с 28,8%, на природен газ с 16,9%, на дизелово гориво с 10,8 ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

газова инфраструктура"" href="https://powerindustry-bulgaria.com/article/2517-overgaz-tarsi-mladshi-ekspert-eksploataciia-i-poddrajka-na-gazova-infrastruktura-" target="_blank"> Овергаз търси младши експерт "експлоатация и поддръжка на газова инфраструктура"

... подмяна на аварирали елементи; Извършва дейности по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от газоразпределителната мрежа; Изпълнява дейности ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Издадоха нова книга за вътрешно сградни газови мрежи

... вътрешно сградни инсталации, използващи газови горива (природен газ, пропан-бутан, сингаз, Фишер-Тропс газ или биогаз) излезе от печат в България ... още

https://hvac-bulgaria.com

КЕВР подписа споразумения с енергийните регулатори на Македония и Черна Гора

... за ускоряване интеграцията на регионалните пазари на електроенергия и природен газ и др. На КЕВР предстои подписване на споразумение за ... , функционирането и мерките за либерализация на българския пазар на природен газ. още

https://powerindustry-bulgaria.com

Електроразпределение Юг търси фирма за обслужване на отоплителни инсталации

... =120kW); 3. КЕЦ Сливен (газов котел ROCA-CPA-200, природен газ, P=200kW); 4. КЕЦ Загоре, Автотранспорт (газов котел КВН ... =750 kW); 5. КЕЦ Стара Загора (газов котел BONGAS, природен газ, P=170kW); 6. КЕЦ Хасково (водогреен котел KETAB, електрически ... още

https://hvac-bulgaria.com

Shell откри две обновени лаборатории в МГУ "Св. Иван Рилски"

... в договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок 1-14 "Хан Кубрат" в дълбоко Черно ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

България и Румъния обсъждат споразумение в областта на енергетика

... информация и за напредъка в проучванията за нефт и природен газ в Черно море, като от румънска страна бе проявен ... интерес за доставка на количества природен газ от местен добив в румънските блокове на Черно море ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Индустриалните потребители на природен газ са спестили 87 млн. лв. за шест месеца

При замяната на нафата, мазута и електричеството с природен газ, индустриалните клиенти са реализирали икономии в размер на ... спестили близо 26 млн. лв. благодарение на употребата на природен газ. Така експертите от Овергаз заключват, че клиентите на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Окръжен съд Търговище обяви търг за проектиране на отоплителна инсталация

... инсталация за топло и студоснабдяване чрез кондезни котли на природен газ и термопомпи и дренажна система. Скриване на щранговете с ... още

https://hvac-bulgaria.com

НСИ отчете ръст в производството и доставките на горива

... твърди горива (38,2%), пропан-бутанови смеси (37,5%), природен газ (28,6%), дизелово гориво (9,2%), електроенергия (3,6 ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

НСИ отчете ръст в производството на дизелово гориво през април

... . С най-голям процент се е увеличило производството на природен газ – с 50%, последвано от пропан-бутанови смеси – 22,2 ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз сключи споразумение за сътрудничество със SOCAR

... да проучат възможностите за допълнителни маршрути за доставка на природен газ, както и за пренос през България до други ... и бъдещото й разширение, за транзитиране на допълнителни обеми природен газ от Южния газов коридор през територията на България до ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Крисметал търси инженер

... отношение на системите свързани с вода, пара, пропан-бутан, природен газ, химически и абразивни флуиди; Да отговаря за портфолиото на ... още

https://industryinfo.bg

Газпром ще проучва възможностите за развитие на газопреносната инфраструктура в България

... отделено на въпросите по организацията на доставките на природен газ за България в дългосрочна перспектива. Алексей Милер ... значителна степен за повишаване сигурността на доставките на природен газ за потребителите от Южна и Югоизточна Европа, ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Bgsklad.bg предлага склад на Цариградско шосе в София

... ), собствен питеен водоизточник, комуникации и оптичен кабел, възможност за природен газ. Базата разполага със свободни квадратури от 2000 кв.м ... още

https://industryinfo.bg

НСИ отчете ръст в производството на нефтени продукти

... и производството на твърди горива с 24,1%, на природен газ с 66,7% и на електроенергия с 11%. Повишили ... 11,1%, на дизелово гориво с 2,6%, на природен газ с 6,4% и на електроенергия с 11%. В ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

НСИ отчете ръст в производството и доставките на твърди горива

... производството на пропан-бутанови смеси, безоловен бензин, дизелово гориво, природен газ и електроенергия. През февруари т.г. спрямо февруари 2016 ... горива – с 22,2%, дизелово гориво – с 15,9%, природен газ – с 83,3%, както и на електроенергия – с 9 ... още

https://industryinfo.bg

Семинар за възможностите на Платформата за търговско диспечиране на Булгартрансгаз

... VTP), чрез която ползвателите на мрежата и търговците на природен газ могат да прехвърлят собствеността на газа помежду си. Друга ... приетите от КЕВР "Правила за балансиране на пазара на природен газ" и "Методика за определяне на дневна такса за ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз организира семинар за възможностите на Платформата за търговско диспечиране

... диспечиране позволява на ползвателите на мрежата и търговците на природен газ да прехвърлят собствеността на газа помежду си. Програмата на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Проучват възможностите за добив на строителни материали в община Белоградчик

... прехвърли правата за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "1-14 Силистар" от "Шел Експлорейшън енд ... още

https://industryinfo.bg

Булгартрансгаз започва публична консултация по проекта за развитие на мрежите през 2017-2026 г.

... очакваните бъдещи равнища на търсене и предлагане на природен газ в региона, както и постигането на диверсификация на ... източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Десетгодишните планове за развитие на мрежата се разработват ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

НСИ отчита ръст в производството на електроенергия

... на твърди горива, безоловен бензин, дизелово гориво и природен газ, а производството на пропан-бутанови смеси остава без ... изминалата година е отчетен значителен ръст в производството на природен газ – 50%, дизелово гориво - 13,8%, пропан-бутанови ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Топлофикация Враца откри търг за обслужване на турбокомпресори

... Group и монтирани на двигатели Wartsila 16V25SG, работещи на природен газ в ТЕЦ ”Градска” към "Топлофикация – Враца". Прогнозната стойност на ... още

https://industryinfo.bg

Производството на горива с ръст през декември 2016 г.

... , с 7,1% на безоловен бензин, 36,4% на природен газ, както и 18,1% на електроенергия. Същевременно обаче намалява ... през 2015 г. се наблюдава ръст в производството на природен газ със 150%, на дизелово гориво с 32,9%, на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Weishaupt предлага горелки в изпълнение 4LN за емисии на NOx <30 mg/kWh

... се доставят като газови горелки на пропан-бутан и природен газ и работят с вграден контролер W-FM 200. При ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ЕК ще финансира два проекта на Булгартрансгаз

... . Изграждането на газоразпределителен център в България предвижда постъпването на природен газ от различни източници в района на град Варна и ... още

https://industryinfo.bg

Газо-енергийно дружество Елин Пелин обяви търг за разходомери

... обществена поръчка за доставка на битови микротермални разходомери за природен газ G4 с вграден коректор по температура и налягане и ... още

https://industryinfo.bg

НСИ отчете ръст в производството и доставките на природен газ

... спрямо октомври 2016 г. производството на природен газ е нараснало с 37,5%, на безоловен ... се е отбелязан ръст в доставките на природен газ с 22,3%, на дизелово гориво ... 2015 г. ръстът в производството на природен газ е по-значителен – 83,3%. Нараства ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ФСН получи разрешение за проучване на добив на скалнооблицовъчни материали

... на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-22 Терес в Черно море. В ... още

https://industryinfo.bg

НСИ отчита ръст в производството на твърди горива

... ,2% до 3648 ГВтч. В същото време, производството на природен газ остава без изменение. През октомври 2016 г. спрямо октомври ... 2015 г. е отчетен ръст в производството на природен газ с 60%, на дизелово гориво с 39%, на твърди ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Ръст в производството на горива през септември

... ,5%, на твърди горива - с 2,1% и на природен газ – с 14,3%. В същото време производството на пропан ... ,7%, на дизелово гориво с 30,3% и на природен газ с 33,3%. За същия период пък намалява производството ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Японска корпорация инвестира в проект за производство на утаен силициев двуокис у нас

... да е разположен до пътища, възможност за ползване на природен газ (20 милиона куб. метра годишно), подпочвена вода, ел. енергия ... още

https://industryinfo.bg

Стартира конкурс за търсене и проучване на нефт в Северозападна България

... за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-25 Враца-запад, разположен ... удължи срока за търсене на нефт и природен газ в Блок 1-17 Овча могила, разположен ... фирма Проучване и добив на нефт и газ извършва дейност от 2010 г., като предстои ... още

https://industryinfo.bg

Ръст в производството на природен газ

... .г. е отчетен ръст в производството на природен газ с 16,7%. За същия отчетен период ... 5,8%. Спрямо миналият месец доставките на природен газ са се покачили с 2,5% до ... .г спрямо август 2015 г. производството на природен газ е нараснало с 40%, а това на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

АресГаз търси доставчик на диафрагмени разходомери

... диафрагмени разходомери с вграден температурен компенсатор за измерване на природен газ за битови нужди. Част от характеристиките на необходимите диафрагмени ... още

https://industryinfo.bg

НСИ отчита ръст в производството на твърди горива

... безоловен бензин – с 1,9%, но при производството на природен газ няма изменение. През юни т.г. спрямо юни 2015 ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

КЕВР и ANRE ще си сътрудничат в развитието на енергийните пазари

... готовност Румъния да се включи със собствени доставки на природен газ в планирания у нас газоразпределителен център "Балкан". още

https://powerindustry-bulgaria.com

Подписаха декларация за изграждане на Вертикален газов коридор

... операторите за съвместно развитие на мрежите за пренос на природен газ и изграждането на Вертикален газов коридор. „Това е ... енергийната сигурност и диверсификацията на източниците за доставка на природен газ за Европа и региона, както и стъпка в ... още

https://industryinfo.bg

природен газ" href="https://powerindustry-bulgaria.com/article/2302-balgariia-garciia-rumaniia-i-ungariia-sas-sporazumenie-za-vertikalen-koridor-za-priroden-gaz" target="_blank"> България, Гърция, Румъния и Унгария със споразумение за "Вертикален коридор" за природен газ

... съвместна декларация за изграждане на "Вертикален коридор" за природен газ, свързващ страните с цел осигуряване на непрекъсваеми двупосочни потоци ... доставки чрез междусистемни връзки и терминали за втечнен природен газ и съоръжения за съхранение. още

https://powerindustry-bulgaria.com

Дружество Елин Пелин обявява търг за газово оборудване

... ЕООД обявява търг за доставка на микротермални разходомери за природен газ G4 с вграден коректор за температура налягане и взъможност ... още

https://industryinfo.bg

НСИ отчете ръст в производството на горива и електроенергия

... ,1%, на дизелово гориво с 9,5% и на природен газ с 14,3%. Спрямо юни 2015 г. пък се ... безоловен бензин с 50% до 22 хил. т, на природен газ с 13% до 200 млн. м3, и на електроенергия ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

България може да участва в изграждането на нов терминал за втечнен природен газ в Александруполис

... като съдружник в изграждането на нов терминал за втечнен природен газ до Александруполис в Гърция. Това става ясно от проведено ... още

https://industryinfo.bg

НСИ отчита ръст в производството на природен газ

... май т.г. спрямо април т.г. производството на природен газ е нараснало с 16,7%, сочат данни от месечното ... 22,2%, на дизелово гориво – с 5,5%, на природен газ – с 9,5%, а на електроенергия – с 2,8 ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

10 000 домакинства ще получат 20% безвъзмездно финансиране за газификация

... Целта на програмата е замяната на нискоефективните енергоизточници с природен газ и развитието на битовата газификация у нас. Грантовите ... евро заради значително по-ниската цена на природния газ. Очаква се Овергаз Мрежи да подпомага желаещите да ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

10 000 домакинства ще получат 20% безвъзмездно финансиране за газификация

... Целта на програмата е замяната на нискоефективните енергоизточници с природен газ и развитието на битовата газификация у нас. Грантовите ... евро заради значително по-ниската цена на природния газ. Очаква се Овергаз Мрежи да подпомага желаещите да ... още

https://industryinfo.bg

България и Гърция сключиха споразумение за междусистемна свързаност

... изграждане на газоразпределителен център "Балкан". Преносът на природен газ ще се осъществява на точката на междусистемно ... виртуално да се доставят количества природен газ от терминала за втечнен природен газ на Ревитуса в Гърция. Споразумението ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Изграждането на интерконектора България - Румъния се извършва по график

... България може да се превърне в нетен износител на природен газ за региона, информира Жечо Станков при проверката. " ... което количество се равнява на 50% от потреблението на природен газ в страната", поясни заместник-министърът. Строителните работи за ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Новият брой на сп. Енерджи ревю продължава темата за либерализацията на енергийния пазар в България

... технически и нетехнически методи за детекция на изтичане на природен газ от тръбопроводи. Останалите интересни теми в броя включват "Замърсяване ... още

https://industryinfo.bg

Булгартрансгаз въведе в експлоатация модернизираната компресорна станция "Петрич"

... за работа в пълен реверсивен режим и доставки на природен газ от Гърция при необходимост. С реализиране на съоръжението се ... още

https://industryinfo.bg

България и Словакия си сътрудничат в проучването за изграждане на газопровода Eastring

... ефективен пренос за диверсификация на източниците и маршрутите на природен газ. Подобни двустранни споразумения ще бъдат сключени и с останалите ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз набира оферти за доставка на природен газ

... набира оферти за доставка на природен газ за технологичните нужди по преноса и съхранението на природен газ за 2016 г., съобщиха от ... Покана за предоставяне на оферта за доставка на природен газ за технологичните нужди на Булгартрансгаз по преноса и ... още

https://industryinfo.bg

НСИ отчете ръст в доставките на горива

... нарастват с 1%, а тези на твърди горива и природен газ намаляват съответно с 31,5% и 2,6%. Производството ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Интерконекторът с Гърция ще свърже България с Трансадриатическия газопровод

... , че диверсификацията на източниците и маршрути за доставка на природен газ е един от основните приоритети на българското правителство. Самият ... експлоатация в средата на 2018 г., а доставките на газ да започнат през 2020 г. още

https://powerindustry-bulgaria.com

Ръст в производството на горива спрямо 2015 г.

... с 20,5%, на електроенергия с 21,1%, на природен газ с 25% и на безоловен бензин с 12,1 ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Монтират газопроводна инсталация в лекоатлетическа зала в Сливен

... 22 инфрачервени излъчватели за отопление ще се захранват с природен газ от газопроводната инсталация, като пред всеки от тях е ... още

https://hvac-bulgaria.com

Овергаз търси доставчик на материали за съоръжения за природен газ

... извърши доставка на материали за изработка на съоръжения за природен газ. Обособени са три позиции: Доставка на реуглатори- ... 22mbar – 8000 бр.; Доставка на резбови месинови фитинги за природен газ – 50 000 бр.; Доставка на манометри – 1000 бр ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ABB отчете напредък в трудни пазарни условия

... услуги на Shell Prelude, първото съоръжение на плаващ втечнен природен газ (FLNG). За транспортните и инфраструктурни клиенти ABB спечели системни ... още

https://industryinfo.bg

Ръст в производството на пропан-бутан и природен газ

... е нараснало с 12,5%, а на природен газ – с 16,7% спрямо предишния отчетен период ... а в същото време намалява производството на природен газ с 30%, на твърди горива с 3, ... на електроенергия с 5,3%. Доставките на природен газ за януари т.г. в сравнение с ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Тотал Е&П представи сондажния кораб Noble Globetrotter II

Сондажният кораб, който ще проучва за нефт и газ в блок "Хан Аспарух" в дълбоко Черно море, беше ... структури, от които се очаква да бъдат открити нефт, природен газ и кондензат, след което ще бъде извършен анализ на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Евротех предлага зъбни помпи с магнитен съединител Rotan на Desmi

... производството на меркаптан. Меркаптанът се използва като одорант в природен газ и в производството на пластмаси. При това приложение е ... още

https://industryinfo.bg

КЕВР и ИЕМ обсъдиха условията за пълна либерализация на електроенергийния пазар

... на отрасъла, стабилизирането на сектора, развитието на пазара на природен газ, изграждането на междусистемна свързаност на България със съседните държави ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз откри модернизираната компресорна станция “Странджа”

... през която преминава 85% от транзитирания през страната природен газ. Общата инвестиция за модернизирането на четирите компресорни станции ... през нея преминават 14 млрд. куб. м природен газ за Истанбул. Модернизацията на обекта гарантира намаляване на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Севлиевогаз-2000 избира доставчик на разходомери

... ще извърши доставка на нови диафрагмени разходомери за природен газ за нуждите на дружеството. Поръчката включва доставка на ... нови двущуцерни разходомери за природен газ - G2.5, и единични бройки – G4, както ... още

https://industryinfo.bg

Булгартрансгаз започва публична консултация за проекта за развитие на мрежите си

... очакваните бъдещи равнища на търсене и предлагане на природен газ, както и диверсификация на източниците и различните ... маршрути за доставка на природен газ. След като приключи публичната консултация и отчете събраните ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Рила газ се слива с Черноморска технологична компания

... и ще продължи да осъществява разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, но променя името ... лицензиант за дейността по разпределение и снабдяване с природен газ на обособена територия “Запад”, която включва общините ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Решения за автоматизация в газопреносни системи

... системите за автоматизация, които следят и контролират потока на природен газ в преносните и разпределителните газопроводи. още

https://automation-bulgaria.com

Столична община обновява автобусите на градския транспорт

... "чисти" дизелови двигатели, 120 ще са с двигатели на природен газ, 20 ще са електрически, а други 20 ще са ... още

https://industryinfo.bg

Проведе се конференция за енергийната сигурност на България

... приключилият конкурс за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "Силистар". "Сигурността и развитието на конкуренцията в ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Стартира обновяването на сгради по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" в община Павликени

... на община Павликени ще бъде монтиран кондензационен котел на природен газ с мощност 65 kW. Котел на пелети с мощност ... още

https://industryinfo.bg

МЕ и УНСС подписаха споразумение за сътрудничество в енергетика

... определена диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. "Междусистемната свързаност и добре развитата национална газопреносна мрежа са ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

България и Иран ще развиват сътрудничеството си във фармацевтичната, химическата промишленост и инженерните услуги

... изнася други продукти, а не само суров петрол и природен газ. От своя страна заместник-министър Любен Петров покани колегата ... още

https://industryinfo.bg

Kонсултативният съвет за изграждане на Южния газов коридор отчете работата си през 2015 г.т

... на заседанието България бе определена като катализатор за азерския природен газ към европейския пазар от министърът на енергетиката на ... осигуряване на достъп до поне три различни източника на природен газ за всяка държава-членка на ЕС, стана ясно ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз въведе в експлоатация компресорна станция "Лозенец"

... за диверсификация на източниците и маршрутите за диверсификация на природен газ", сподели Георги Гегов, изпълнителен директор на Булгартрансгаз. още

https://powerindustry-bulgaria.com

Alfa Laval разширява центъра си за тестване и обучения в Аалборг

... планира да акцентира върху използването на втечнен природен газ пред другите алтернативни горива за морския отрасъл. ... на кораби, използващи втечнен природен газ и други алтернативни горива. "Втечненият природен газ и другите алтернативни горива ще ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

НСИ отчете ръст в производството на твърди горива и електроенергия

... електроенергия с 15,9%. Производството на пропан-бутан и природен газ от своя страна остава без изменение. Доставките на твърди ... – с 26,7%, на безоловен бензин с 19%, на природен газ с 21,3% и на електроенергия с 13,3 ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Shell сключи договор за търсене на нефт и газ в блок "Силистар"

... правим най-важната стъпка към диверсификацията на източниците на природен газ за българските индустриални и битови потребители", обяви министър ... С разработването на собствени източници на нефт и природен газ ще се изпълни и един от приоритетите на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

EK въведе пакет от мерки за енергийна сигурност

... държави членки на ЕС до втечнен природен газ като алтернативен източник на газ, която включва създаване на стратегическа ... за прекратяване на зависимостта от един източник на газ. Комисията предлага и стратегия за отоплението и охлаждането ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

НСИ отчете ръст в производството на дизелово гориво и природен газ

... ръст в производството и доставките на дизелово гориво и природен газ отчита Националният статистически институт през месец ноември 2015 г ... 28,2% за дизелово гориво и 27,7% за природен газ. В същото време намаляват доставките на пропан-бутан с ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз избира доставчик на резервни части за системи за управление на компресорни агрегати

... с цел гарантиране на висока надеждност при преноса на природен газ по транзитната газопреносна система. Системите са производство на Compressor ... още

https://automation-bulgaria.com

Най-четените новини и продуктови оферти в PowerIndustry-Bulgaria.com

... спестявания 4. Райков Сервиз получи лиценз за разпределение на природен газ 5. инж. Тодор Тодоров, управител на Валбис Трейд: През ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Приключи първа фаза на междусистемната газова връзка между България и Сърбия

... осигурява диверсификация на източниците и маршрутите на природен газ, изграждане на междусистемна свързаност и гарантиране сигурността ... на доставките на природен газ в рамките на страната и Югоизточна Европа. ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Alfa Laval доставя компактни топлообменници за съоръжение за втечнен природен газ

... достави компактни топлообменници за съоръжение за обработка на втечен природен газ в САЩ. Поръчката към направление "Energy & Process" е на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Райков Сервиз получи лиценз за разпределение на природен газ

... на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ. Тези звена ще обхващат експлоатацията и поддръжката ... към разпределителната мрежа, с природен газ чрез договори за покупко-продажби на природен газ и осигуряване на необходимото качество ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Прието е окончателно инвестиционно решение за интерконектора Гърция-България

... съществуващи и средносрочни алтернативни възможности за доставки на природен газ, като например от източници в Каспийския регион, ... изток, източното Средиземноморие и терминалите за втечнен природен газ, които се планира да бъдат интегрирани с Южния ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

КЕВР обсъди предстоящата реформа в българската енергетика

... сесии – „Развитие на пазарите на електроенергия и природен газ“, „Електроенергетика“ и „Природен газ“. За основна цел на КЕВР доц. Иванов посочи ... ВЕИ, както и спада на цената на природния газ за последното тримесечие на тази година като основни фактори ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Правителството обяви конкурс за проучване на нефт и газ в "Блок 1-24 Китка"

... стартира конкурсът за търсене и проучване на нефт и природен газ в "Блок 1-24 Китка", разположен в югоизточната част ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Паркър придоби President Engineering Group

... модерна, прецизно конструирана и изпълнена криогенна арматура за втечнен природен газ (LNG) и технически газове, както и на ... в процесите на добив, транспорт и съхранение на природен газ и помагат за следене и намаляване на концентрацията ... още

https://industryinfo.bg

Булгартрансгаз изгражда преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп

... , че с реализацията на проекта за преносен газопровод с природен газ ще бъдат снабдени регионите на Панагюрище, Пирдоп и Златица ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

НСИ отчита ръст в производството и доставките на твърди горива

... 11,7%, на пропан-бутан – с 40%, а на природен газ – с 1,6%. През август т. г. спрямо август ... 30,9%, на пропан-бутан – с 22,5%, на природен газ – с 25,8%, - на дизелово гориво – с 9,4 ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз избира доставчик на спирателни кранове и клапани

... на спирателни кранове и на предпазни пружинни клапани за природен газ. Оборудването е предназначено за подмяна на арматура на газо ... още

https://industryinfo.bg

Столична община планира да оползотворява RDF в ТЕЦ София

... на RDF в ТЕЦ София ще намали нуждите от природен газ с 10%", поясни заместник-кметът "Зелена система, екология и ... още

https://industryinfo.bg

Министерството на енергетиката представи приоритетите си на форума "ЕС – Югоизточна Европа"

... държави, развитие на собствения добив на нефт и природен газ и модернизиране на вътрешната газопреносна мрежа", заяви министърът ... диверсификация на маршрутите и източниците за доставка на природен газ в региона. Сред другите проекти с изключителна ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз пусна в експлоатация газопроводa Добрич-Силистра

... се изградят допълнителни газопроводи и съоръжения за захранване с природен газ за с. Срацимир, с. Българка и с. Кайнарджа. Новият ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз стартира проект за модернизация на газовото хранилище в Чирен

... се увеличат възможностите за дневен добив и нагнетяване на природен газ. Очаква се първото сондиране да приключи в края на ... инфраструктурата ще позволи да бъде увеличен дневният добив на природен газ от 4,2 млн. куб. м. до над 5 ... още

https://industryinfo.bg

Булгартрансгаз завърши модернизацията на компресорна станция "Ихтиман"

... шестте компресорни станции по мрежата за транзитен пренос на природен газ през територията на страната ни за Турция, Гърция и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Симатекс стана представител за България на американската Jonell

... приложения като производство на нефт и газ, обработка и пренос на природен газ, електропроизводство, рафинерия и нефтохимическа промишленост. ... Jonell за премахване на вода от природен газ и течности от природен газ, защита на молекулярно сито и защита ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Нови разрешения за добив на подземни богатства

... удължава разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-12 Кнежа, разположен на територията на ... . Там софийската фирма Проучване и добив на нефт и газ извършва дейност от 2010 г. Предвидените инвестиции са за ... още

https://industryinfo.bg

Siemens стартира програма за нулево въздействие върху климата до 2030 г.

... , както и засилено използване на източници на енергия като природен газ и вятърна енергия. още

https://industryinfo.bg

НСИ отчита ръст в производството на горива

... ,9%, а на електроенергия - с 12,3%. Производството на природен газ остава без изменение за този период. Спрямо юли 2014 ... електроенергия - с 8,5%. В същото време производството на природен газ намалява с 53,8%. още

https://industryinfo.bg

Shell проучва за нефт и газ в блок "Силистар"

Shell ще извърши проучванията за нефт и природен газ в блок "1-14 Силистар" в дълбоко Черно море. ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Откриха търг за газификация на учебен център на НАП Боровец

... и преустройство на съществуващото котлено стопанство за работа с природен газ. Предметът на обществената поръчка включва: доставка и ... нови водогрейни котли с газови горелки за работа с природен газ и прилежащото им оборудване – уреди за измерване, ... още

https://hvac-bulgaria.com

МЕ провежда дискусия за безопасността на свързаните с нефт и газ дейности

... търсене, проучване и добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на ... сведат до минимум авариите при свързаните с нефт и природен газ дейности, да се ограничат последиците от тях и така ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Четири детски градини в Пловдив с проекти за енергийна ефективност

... и отоплителния котел с ново, който ще работи на природен газ. Предвижда се в четирите детски градини – "Буратино", "Чучулига", "Мирослава ... още

https://industryinfo.bg

ДАМТН избира доставчик на изпитвателно и измервателно оборудване

... са: преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ; мултидименсионен газов хроматограф; апарат за определяне на специфичната топлина ... още

https://industryinfo.bg

Контрол инженеринг ще извърши строителен надзор на проекта за интерконектора "България-Сърбия"

... капацитет ще е около 3,5 млрд. куб. м природен газ. Междусистемната газова връзка ще създаде най-малко 2500 работни ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Кръгла маса на тема Европейската енергийна сигурност и предизвикателствата за България

... на страната от външни енергийни източници, в частност природен газ. Обсъдени бяха и митовете относно българския енергиен сектор, ... energy supply), страната ни има високо потребление на природен газ, който почти изцяло е вносен", коментира ас. Проф ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Сух криогенен съединител от Mann Tek

... течности без разливане. Сухият криогенен съединител (съединител за втеченен природен газ – LNG) се състои от "резервоар", който представлява вид възвратен ... още

https://automation-bulgaria.com

НСИ отчете ръст в производството на природен газ и електроенергия

През юни т. г. нараства производството на природен газ с 14,3% и на електроенергия с 14,2% ... твърди горива – с 32,2%, и намалява производството на природен газ с 50%. На годишна база производството на пропан-бутан ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

България и Туркменистан създават смесени предприятия

... български компании в проучването и добива на нефт и природен газ, както и в изграждането и техническото обслужване на електроенергийната ... още

https://industryinfo.bg

Три енергийни проекта с българско участие са сред приоритетните за Централна и Югоизточна Европа

... с предизвикателствата за диверсификация и сигурност на доставките на природен газ за региона на Централна и Югоизточна Европа, като подчерта ... по конкурсите за търсене и получаване на нефт и газ в блоковете "Силистар" и "Терес" могат да се подават ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ПГ "Иван Хаджиенов" в Казанлък избира фирма за ремонт на отоплителна инсталация

... и гореща вода; промишлени газови съоръжения и инсталации на природен газ. Прогнозната стойност на поръчката е 108 058 лв. Срокът ... още

https://hvac-bulgaria.com

КЕВР сертифицира Булгартрансгаз като независим преносен оператор

... на задълженията за извършване на дейността по пренос на природен газ; предоставяне на услуги, които са недискриминационни между различните ползватели ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Избират доставчик на регулатори на налягане за природен газ

... обществена поръчка за доставка на регулатори на налягане за природен газ по две обособени позиции: ОП 1: „Доставка на регулатори ... още

https://industryinfo.bg

България и Азербайджан обсъдиха възможностите за пренос и доставка на природен газ

... срещата двамата обсъдиха възможностите за пренос и доставка на природен газ от Азербайджан до България. По думи на Борисов, от ... Гърция и България до страната да се доставя азерски газ. „Българското правителство е предприело абсолютно всички мерки за ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Община град Добрич избира фирма за поддръжка на газови съоръжения

... с повишена опасност - инсталации и съоръжения работещи с природен газ, котли, отоплителни инсталации и съдове под налягане, монтирани ... за водно отопление, газови уреди и инсталации за природен газ, които подлежат на поддръжка. Прогнозната стойност на ... още

https://hvac-bulgaria.com

Telica Bulgaria търси електроинженер

... на сушата, нефтопроводи, сонди, системи за транспорт на втечнен природен газ. Нефтохимическа промишленост: заводи за производство на етилен и полиетилен ... още

https://electrical-bulgaria.com

Ръст в производството на горива

... 127,4%, на дизелово гориво - с 86,6%, на природен газ - с 12,5%. В същото време производството на твърди ... твърди горива - с 12,7% и намалява производството на природен газ - с 55%. На годишна база производството на пропан-бутан ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Засилен интерес към "Силистар" и "Терес"

... на електроенергийния пазар и насърчаването на местния добив на природен газ са сред основните приоритети на Министерството на енергетиката. Това ... обявения конкурс за търсене и проучване на нефт и газ в Черно море в блоковете "Силистар" и "Терес" ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

България и Катар със съвместни енергийни проекти

... изпълняват съвместни дейности в областта на преноса на втечнен природен газ и ще поощряват участието на компании от България и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Проведе се първата среща по проекта за вертикален газов коридор

... . Нужни са ни споразумения и договорености за транзит на газ", каза вицепремиерът Томислав Дончев. По време на срещата акционерите ... източници и маршрути за доставка на природен газ с цел осигуряване на надежден пренос на природен газ от Юг на Север и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Алфа Лавал бе избрана за доставчик на топлообменници в проекти на Сирмак Интернешънъл

... заводите подобрен биогаз, познат още като възобновяем природен газ, е изключително устойчива форма на възобновяема енергия ... завод за възобновяем природен газ в Холандия „Атеро“ е водещият производител на възобновяем природен газ в Холандия. Биогазът ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Стартираха конкурсите за проучване на нефт и газ в блоковете "Силистар" и "Терес"

... за конкурсите за търсене и проучване на нефт и природен газ в блоковете "1-22 Терес" и "1-14 Силистар ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

115 млн. лева за по-чист въздух в 29 общини

... 126 автобуса на Столична община, които работят на сгъстен природен газ, което води до намаляване на вредните емисии до шест ... още

https://industryinfo.bg

В Русе се провежда конкурс за млади изследователи в енергетиката

... за обработка на втечнен природен газ, търговското измерение на потреблението на природен газ, идейни проекти за използването на природен газ и ВЕИ в дома ... още

https://industryinfo.bg

Булгартрансгаз избира доставчик на газдетектори

... ще служат за откриване и/или измерване количеството на природен газ (метан СН4 ) в обсег от PPM, LEL (Lower Explosive ... още

https://industryinfo.bg

В дейностите по проектиране и изпълнение прилагаме най-новите технологични решения

... на административната част се получава без допълнително изгаряне на природен газ, а като утилизация (рекуперация) на топлина от кондензиращите димни ... още

https://hvac-bulgaria.com

Проведе се форум за шистов газ в Централна и Източна Европа

... Международна конференция и изложение по въпросите на шистовия газ в Централна и Източна Европа Central and Eastern ... върху промяна в общественото мнение по отношение на шистовия газ, геоложките предизвикателства и ролята на суровината за европейския ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Преносими измервателни инструменти Seitron

... заряда на батерията, звуков сигнал. За въглеводородни газове (природен газ, пропан-бутан ...). Функции задържане и автоматично нулиране. ... Мин. откриваща стойност 100 ppm CH4 Различими газове Природен газ, пропан-бутан Размери H151 W72 D37 mm ... още

https://hvac-bulgaria.com

До края на май ще бъде взето решение за интерконектора България–Гърция

До 31 май т. г. предстои да бъде взето окончателно инвестиционно решение за изграждане на интерконектора България–Гърция. Това стана ясно по време на среща между министъра на енергетиката на България Теменужка Петкова и министъра на ... още

https://industryinfo.bg

Шесто издание на EnergyTech в Солун

... и възобновяеми енергийни източници - системи на пелети, дърва и природен газ, термопомпи, соларни и геотермални инсталации, иновативни решения за отопление ... още

https://industryinfo.bg

Министерството на енергетиката представи пакет от мерки за енергийния сектор

... на маршрута, а и на източниците на доставка на природен газ за България, Югоизточна Европа и ЕС. Изграждането на интерконекторните ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Европейска газова конференция

... критични въпроси, сред които ролята на втечнения природен газ и дела на природен газ в европейския енергиен микс, както и ... лидери в областта на производството и добива на природен газ, както и представители на различни държавни институции, ангажирани ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Овергаз изгради нови 20 км към преносната си мрежа през 2014 г.

... км. 51 са общините, които газовото дружество снабдява с природен газ. Мрежата с най-голяма дължина се намира в София ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Ръст на производството на енергийни продукти през октомври 2014 г.

... 17,5%, на безоловен бензин - с 24,2%, на природен газ - с 27,1%, и на електроенергия - с 11,6 ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

EVN България с нов регионален мениджър

... Австрия в сферата на продажбите на електрическа енергия и природен газ. Робърт Дик притежава повече от осем години управленски опит ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Смесителна станция Пропан-бутан/Въздух като заместител на метана

... основен в съществуващи или новоизграждащи се инсталации на природен газ. Чрез прецизно смесване на пропан-бутан с ... компоненти от инсталацията, горелките и съоръженията работещи на природен газ. Pegoraro Gas Technologies проектира и произвежда цялостни ... още

https://hvac-bulgaria.com

България предлага изграждане на регионален газов хъб

... обсъждане, обхваща създаването на приемно-предавателна точка на руския газ до Варна. Хъбът би могъл да се превърне ... бъде захранван от чуждестранни доставки, както и от български природен газ от потенциалните находища в Черно море – блокове Хан Аспарух ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Ръст на доставките на природен газ през септември

7,1% повишение на доставките на природен газ отчита Националният статистически институт през септември спрямо август ... 9,8%. Същевременно намалява производството на пропан-бутан (20%), природен газ (8,3%), на електроенергия (5,7%). Производството на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

България, Румъния и Гърция подписаха договор за изграждане на нов газов коридор

... сътрудничество в областта на развитието на регионалната инфраструктура за природен газ. Проектът "Вертикален газов коридор", който ще свърже трите ... членка да има най-малко два източника на природен газ и електроенергия до 2014 г. като компенсация при ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Нов офис на Овергаз Север

Новият офис на Овергаз Север, който се намира в Бизнес парка на бул. "Липник" 123 в Русе, официално отвори врати на 9 декември. На събитието присъстваха заместник-областният управител на Русе Явор Янчев, председателят на Общинския съвет проф. Васил ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз представя за обсъждане промените в договора си за пренос на природен газ

... публикува за обсъждане актуализирания хармонизиран договор за пренос на природен газ. Изготвените промени са на базата на отчетената практика по ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

МС откри конкурси за проучване на нефт и газ в блоковете Силистар и Терес в Черно море

... откри конкурси за търсене и проучване на нефт и природен газ в две площи, разположени в континенталния шелф и изключителната ... място чрез проучване и експлоатация на собствени находища на природен газ и нефт", казват от МС. още

https://powerindustry-bulgaria.com

Технико-икономически аспекти при използването на втечнен природен газ

Темата за технико-икономически аспекти при използването на втечнен природен газ (ВПГ), която е публикувана в новия брой на сп. ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Симатекс представя решения за автоматизация на BERNARD CONTROLS

... потребители и инженерингови компании като: SHELL, TOTAL, ADNOC, GAZ DE FRANCE, KOC, PETROBRAS, SOFRESID, TECHNIP, QATAR PETROLEUM ... зареждащи кранове, криогенни кранове и др. • Нефт & газ: тръбопроводи, съхраняване и зареждане с петрол, пожарогасене и ... още

https://automation-bulgaria.com

Партньори на ЛД представят иновации на Valve World Expo 2014

... разработки на клапани за флуиди, съдържащи абразивни частици, за природен газ, пара, термомасло и за сгъстен въздух за РЕТ бутилки ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Ръст на доставките на природен газ през август

... основни енергийни продукти като производството на твърди горива, на природен газ и на електроенергия. Данните са в сравнение с предходния ... същия период се отчита повишение на доставките на на природен газ (4,7%), пропан-бутан (5,3%), на безоловен ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

647 млн. евро ще бъдат инвестирани в европейската енергийна инфраструктура

... се подпомага строежа на терминали за товарене на втечнен природен газ (LNG). Ще бъде оказана финансова помощ и на проекти ... получават общо 34 проекта, 16 в сектора на природния газ и 18 — в електроенергийния сектор. Предстои до края на ... още

https://industryinfo.bg

Пета Регионална енергийна конференция се провежда в София

... на енергийния сектор, сред които диверсификацията и доставките на природен газ, добивът на въглища и алтернативни горива като стратегически национален ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Пренос на природен газ по вода

... и дейностите при транспортирането на природен газ по вода са разгледани детайлно в рубриката "Газ, нефт, въглища" в брой ... посредством които се извръшва процесът на транспортиране на природен газ. Повече за устройствата и начините на съхранение, ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Хибридни ОВК системи

... система се състои от термопомпа и отоплител (печка на природен газ, пропан или нафта, котел на твърдо гориво, биомаса и ... още

https://hvac-bulgaria.com

TANAP получи одобрение за реализация

... Истанбул, Турция. Трансграничното газопреносно съоръжение предвижда пренос на газ от Азербейджан за Турция и Европа. Изходните трасета за ... с България и Гърция. Очаква се първите количества природен газ да бъдат пуснати по газопроведа през 2019 г. още

https://industryinfo.bg

Европейска среща на високо ниво в областта на нефта и шистовия газ

... включва и провеждането на изложение за операторите на шистов газ, фирми за услуги и консултации в сектора, което ще ... включват актуални въпроси за добива и проучванията на шистов газ в Европа, сред които прилагането на успешни проекти, представянето ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Алфа Лавал бе избрана за доставчик на топлообменници в проекти на Сирмак Интернешънъл

... заводите подобрен биогаз, познат още като възобновяем природен газ, е изключително устойчива форма на възобновяема енергия ... завод за възобновяем природен газ в Холандия „Атеро“ е водещият производител на възобновяем природен газ в Холандия. Биогазът ... още

https://hvac-bulgaria.com

Булгартрансгаз и SOCAR подписаха споразумение за разширение на ПГХ Чирен

... осъществяване на по-ранни доставки на определени количества природен газ за България към 2017 г. през междусистемната ... разгледани и възможностите за осъществяване на доставки на природен газ от Азербайджан за страната ни през Турция. Осъществяването ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Втори годишен форум по въпросите на природния газ се провежда в София

... обсъждат въпроси относно инфраструктурата, пазарите и услугите на природен газ, се провежда днес в София. Организатор на ... диверсификацията на източниците и маршрутите за пренос на природен газ. В него участват представители на различни международни ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Среща на европейски газопреносни оператори се състоя в София

Представители на девет газопреносни оператора от Централна и Източна Европа присъстваха на проведената в София среща под председателството на „Булгартрансгаз“. Участниците от Трансгаз (Румъния), Gas Connect (Австрия); GazSystem (Полша); Eustream ( ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз търси фирма за профилактика на експлоатационен лифт

Булгартрансгаз започна процедура за избор на изпълнител, който да извърши профилактика и подмяна на елементи от експлоатационния лифт на сондаж Р-15. Предметът на поръчката трябва да се извърши чрез изработване на работен проект за профилактика на ... още

https://industryinfo.bg

МС одобри създаването на Енергиен борд

... електрическа енергия, Българската петролна и газова асоциация, Българската асоциация природен газ, Енергиен системен оператор, ЕВН България, ЕНЕРГО-ПРО Варна, ЧЕЗ ... още

https://industryinfo.bg

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт търси фирма за изграждане на подземен газопровод

... . Котелното помещение ще бъде преоборудвано за работа с гориво природен газ (метан – CH4). Прогнозната стойност на поръчката е 70 хил ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Започват проучвания на блок 1-21 Хан Аспарух в Черно море

... в Договора за търсене и проучване на нефт и природен газ, сключен между Министерството на икономиката и енергетиката и Тотал ... още

https://industryinfo.bg

Овергаз започна осмата си стажантска академия

26 младежи се включиха в осмото издание на Стажантската академия на Овергаз, съобщиха от компанията. Младите специалисти ще имат възможност да решават ежедневни казуси, да се обучават в училище за мениджмънт и да получат практически умения по време ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Международни експерти обсъдиха бъдещето на природния газ във Виена

... IPM International и Natural Gas Europe. Пазарът на природен газ в региона бе сред основните акценти във форума. ... и Югоизточна Европа, проблемите и предимствата на природния газ; перспективите за енергийната сигурност и сигурността на доставките; ... още

https://industryinfo.bg

Ръст в производството и доставките на енергийни продукти през април

... през март 2014 г. Няма промяна в производството на природен газ. Отчетените данни показват, че производството на почти всички енергийни ... още

https://industryinfo.bg

Булгартрансгаз избира доставчик на резервни части за газотурбокомпресорни агрегати

... 1344-11. Газотурбокомпресорните агрегати са предназначени за транспортиране на природен газ в магистралния и транзитния тръбопровод от газопреносната система на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Овергаз изгражда газоразпределителната мрежа на Пирот

... съобщиха от дружеството. Пирот ще бъде захранен с компресиран природен газ, тъй като до него няма изграден преносен газопровод. ... в обектите, които ще бъдат газифицирани. „Природният газ винаги е бил най-изгодната енергийна алтернатива, която ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз отбеляза 40-годишен юбилей

Булгартрансгаз отбеляза с официален коктейл своята 40-годишнина като наследник на първата газова фирма в страната. На събитието присъстваха представители на институции, дипломатически мисии в страната, международни организации и партньори. „Тези ... още

https://industryinfo.bg

Газтрейд представи инвестиционната си програма в Сливен

Газтрейд представи официално инвестиционната си програма в Сливен. Дейността на дружеството е насочена към газоснабдяването. Това се случи по време на среща между управителя на компанията Илко Йотов и кмета на града Кольо Милев. Изпълнението на ... още

https://industryinfo.bg

Булгартрансгаз приема заявления за попълване на свободния капацитет на ПГХ Чирен

Булгартрансгаз започна приемането на заявления за съхранение на количества природен газ за газова година 2014-2015, съгласно реда, предвиден в ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ПГХ Чирен разполага с 232 млн. куб. м твърд капацитет за съхранение към юни 2014-а

Булгартрансгаз обяви свободния капацитет за съхранение на природен газ през газовата 2014-2015 г. в ПГХ Чирен. Според ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Уплътнителна паста за тръби представи Виктория 2005 на Вода София 2014

... резбови съединения в тръбите за топла и студена вода, природен газ и сгъстен въздух", коментираха изложителите. Сред предимствата на Unilux ... още

https://water-bulgaria.com

Овергаз търси доставчик на разходомери и коректори за газ

... позиции. Първата включва осигуряването на диафрагмени разходомери за газ, втората е за доставка на ротационни разходомери за ... позиция изисква доставка на електронни коректори за обем на газ. Документацията за участие можете да получите в офиса на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Възможност за сътрудничество с италианската компания Impresa Del Fiume

... сферата на изграждане на градски съоръжения за разпределение на природен газ, газопроводи и нефтопроводи. Има дейност и в проектирането, изграждането ... още

https://industryinfo.bg

Овергаз изгражда газоразпределителната мрежа на сръбския Димитровград

... алтернативна технология за доставката на компресиран природен газ. При нея на обособена площадка природният газ се декомпресира и се пренася през ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз изгражда три нови газопроводни отклонения с финансиране от ЕБВР

... изграждането им ще бъде дадена възможност да бъде доставян природен газ до седем други общини – Белене, Никопол, Златица, Стрелча, Мирково ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Публикуван е регионален инвестиционен план за периода 2014-2023 г. в Централна и Източна Европа

... осигуряването на внимателен и задълбочен поглед върху инфраструктурата за природен газ в района на Централна и Източна Европа и служи ... в срок до 13 юни на имейл: cee.grip@gaz-system.pl. Регионалният план за ЦИЕ за периода 2014 ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Утвърдени са изискванията за безопасна експлоатация на подводни газопроводи

... разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. Според новите текстове, утвърдени по време на последното редовно ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз започва прием на заявления за запълване на капацитета в ПГХ Чирен

... , но реалните заявки от потенциалните клиенти за съхранение на природен газ в хранилището започва на 7 май. Информация за свободния ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Австрийският град Баумгартен е крайната точка на Южен Поток

... г. Според предварителните анализи пълен капацитет на пренос на природен газ австрийският участък ще достигне до януари 2018 г. " ... стъпка за значително увеличаване на сигурността на доставките на газ за Австрия. Тази стъпка също ще заздрави допълнително ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз подготвя актуализация на плана за развитие на мрежите си да 2023 г.

... посрещне очакваните бъдещи нива на търсене и предлагане на природен газ в региона, както и постигането на диверсификация на ... източниците и маршрутите за доставка на природен газ", уточняват от дружеството. До 24 април дружеството ... още

https://industryinfo.bg

Нов председател на БПГА

... е неин генерален директор. Автор е на книгата “Нефт, газ и геополитика”, както и на редица публикации в областта ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Енергийни експерти от 11 държави се събраха на конгрес в София

... на енергийната система в България е използването на природен газ. Това становище изказа по време на събитието заместник ... икономика. Според данни на Евростат делът на природния газ представлява процент от енергийната консумация на страните от ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

НСИ отчита ръст на промишленото производство през февруари

... производството и разпределението на електрическа, топлоенергия и газ. Значителено повишение на производството в сравнение с ... и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и в преработващата промишленост. Нарастване спрямо предходната ... още

https://industryinfo.bg

Булгартрансгаз подготвя разпределението на свободния капацитет в ПГХ Чирен

... данни на Булгартрансгаз свободният търговски капацитет за съхранение на природен газ за предстоящата газова година 2014-2015 г. е в ... мрежа на Булгартрансгаз и графика за нагнетяване на количествата природен газ по раздел ІV от Плана за действие при ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Ръст в производството на основните енергийни продукти през януари

НСИ отчете 0.9% увеличение в доставките на природен газ за първия месец на 2014 г., спрямо декември 2013. ... още

https://industryinfo.bg

Булгартрансгаз възнамерява да изгради удвояване на преносен газопровод

Булгартрансгаз възнамерява да извърши удвояване на отрязък от газопровод, съобщават от дружеството. Отрязъкът е подобект в инвестиционното предложение за дейности по преносен газопровод високо налягане и АРГС Силистра. Предвиденото от дружеството ... още

https://industryinfo.bg

Севлиевогаз-2000 откри търг за доставка на диафрагмени разходомери

... която ще извърши доставка на нови диафрагмени разходомери за природен газ за нуждите на Севлиевогаз-2000. Поръчката включва доставка ... бройки – G4 и единични бройки еднощуцерни разходомери за природен газ G6, G10, G16. Разходомерите трябва да са с ... още

https://industryinfo.bg

Конференция за бъдещето на природния газ се проведе днес в София

... няколко различни направления, свързани с добива и транспортирането на природен газ, както и диверсификацията, към която България се стреми ... и бизнес климата. Във втория беше разгледан природният газ като гарант за устойчиво развитие и рисковете за ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Международен конгрес ''Екологични и енергийни основи на устойчивото развитие'' ще се проведе на 8 април

... мрежа на Глобалния договор на ООН и Българска асоциация "Природен газ". На фокус ще бъде поставена темата за природния ... газ и устойчивотото развитие като средство за ефективна, нисковъглеродна и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Започва следващ етап от изграждането на газовата връзка България - Турция

... степен диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ към/ през България и региона. Именно по тази причина ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

МС отложи промените в Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи

Отлага се влизането в сила на направените промени в Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, които Министерският съвет направи на заседанието си на 19 февруари т. г. Решението за това бе ... още

https://industryinfo.bg

България и Турция подписват меморандум за междусистемна газова връзка

Експертна група от Министерството на икономиката и енергетиката е изпратена в Турция, за да бъдат постигнати договорености по изгражднето на междусистемна газова връзка, съобщават от Министерство на икономиката и енергетиката. Меморандумът за ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз избира доставчик на разходомери за газ и резервни части за разходомери за газ

... извърши доставка на ултразвукови, турбинни и ротационни разходомери за природен газ, както и резервни части за ултразвуков разходомер. Те ще ... още

https://industryinfo.bg

Булгартрансгаз търси доставчици на природен газ за технологични нужди

... на процедура за избор на изпълнител на доставката на природен газ за технологични нужди. Поканата, отправена от дружеството към ... договор за доставка на природен газ за технологичните нужди по преноса и съхранението на природен газ за 2014 г. Крайният ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Софиягаз газифицира две учебни заведения в столичния квартал ''Горубляне''

... започна газификацията на столицата през 2004 г. Компанията доставя природен газ на над 23 000 домакинства, над 540 обществени и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Группо АБ ще участва за първи път на Изложбата за ЕЕ & ВЕ

... пълни модулни решения за когенерационни системи на природен газ, биогаз и асоцииран нефтен газ (APG). "След този първи успешен случай в ... още

https://industryinfo.bg

МС предлага прецизиране на разпоредбите на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

Министерският съвет излезе с предложение към Народното събрание за приемането на закон за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Целта на предлаганите промени е да се въведе по-добро систематизиране, детайлизиране и ... още

https://industryinfo.bg

МС прекрати процедурата за проучване на нефт и газ в площта Блок 1-23 Света Марина

... на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в площта Блок 1-23 Света Марина. Блокът е ... още

https://industryinfo.bg

Лукойл Нефтохим Бургас инвестира в изграждането на резервоар за нефт

Лукойл Нефтохим Бургас възнамерява да изгради резервоар с плаващ покрив за нефт - 50 000 куб. м в местност Отманли в община Бургас. Във връзка с това е подадено инвестиционно предложение към община Бургас, за да се прецени необходимостта от ОВОС. ... още

https://industryinfo.bg

МС регламентира изискванията за безопасна експлоатация на подводни газопроводи

... разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ бяха направени днес по време на редовното заседание на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Бътерфлай клапи Серия Quadax®

... CO-AX намират приложение в много области – инсталации за природен газ (LNG и LPG), петролна промишленост, енергетика, минно дело, производство ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Булгартрансгаз търси доставчик на резервни части за системите за управление на агрегати

... с цел гарантиране на висока надеждност при преноса на природен газ по транзитната газопреносна система на Булгартрансгаз. Подробна информация е ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Клиентите на Овергаз са спестили 430 000 т вредни емисии през 2013 г.

... въглищата, а предприятията са преминали от мазут към с природен газ. Клиентите на Овергаз Изток са спестили най-много емисии ... още

https://industryinfo.bg

Удължен е срокът за проучване на нефт и газ в Блок Провадия

Удължаване на срока за проучване на нефт и природен газ в Блок Провадия в Черно море разреши Министерски съвет ... технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт. още

https://industryinfo.bg

Открито е находище на природен газ край Кнежа

... на природен газ е открито край Кнежа, съобщават от компанията Проучване и добив на нефт и газ. ... запаси от 14,49 млн. куб. м природен газ и 5176 куб. м кондензат. Общите запаси ... се оценяват на 945 млн. куб. м газ и 393 хил. куб. м кондензат, допълват ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Инвестиционен фонд между България и Катар ще подпомага МСП

... и изграждането на регионален приемен терминал за втечнен природен газ на северното гръцко крайбрежие на Егейско море. По ... думите на министър Стойнев диверсификацията на доставките на природен газ е изключително важна за България и страната ни ... още

https://industryinfo.bg

Булгартрансгаз стартира процедура за разширение на ПГХ Чирен

... за разширение на действащото подземно хранилище за съхранение на природен газ Чирен в съответствие с Насоките за добра практика на ... изпратят форма на писмо за интерес за съхранение на природен газ в ПГХ Чирен след 2017 г. Подробна информация за ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Подготвя се изграждането на междусистемна газова връзка България-Турция

... , която е основен източник на диверсификация на доставките на природен газ за страната ни“, коментира Драгомир Стойнев. Според МИЕ има ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ОМВ Офшор България подготвя изследване на лентова батиметрия и опробване в Блок 1-21 Хан Аспарух

... във връзка с търсене и проучване на нефт и природен газ. Очаква се операциите да започнат през второто тримесечие на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

2300 домакинства са присъединени към газопреносната мрежа на Овергаз през 2013 г.

... територията на цялата страна домакинствата, до които Овергаз доставя природен газ за бита, са 240 хил. От компанията уточняват, че ... ще получат тези, които заменят дървата и въглищата с природен газ”, допълват от Овергаз. още

https://powerindustry-bulgaria.com

ТЕЦ Марица изток 2 търси фирма за дейности по изграждането на газопроводна мрежа и ГРП

ТЕЦ Марица изток 2 започна процедура за избор на изпълнител за проектирането, доставката, изграждането и въвеждането в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8. Настоящата обществена поръчка е ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Овергаз Север с нов изпълнителен директор

Нов изпълнителен директор застава начело на Овергаз Север. Иван Чолаков ще бъде ангажиран с дейностите на газоразпределителното дружество на територията на Бяла, Велико Търново, Горна Оряховица, Исперих, Кубрат, Левски, Ловеч, Лясковец, Павликени, ... още

https://industryinfo.bg

Нови 27 км газопроводи са изградени през 2013 г.

... това общата дължина на мрежата, по която те доставят природен газ в градовете, става 2130 км. В инвестиционната програма на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

11 кандидати с интерес към проектирането и изграждането на Южен поток

11 кандидати са заявили интерес за извършването на работно проектиране на преносния газопровод Южен поток, съобщават от Българския енергиен холдинг. Процедурата за избор на изпълнител включва дейностите по проектирането, доставката на оборудване и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Междусистемната газова връзка България–Румъния стартира до края на март

Въвеждането в експлоатация на междусистемната газова връзка България-Румъния ще бъде извършено до края на първото тримесечие на 2014 г.. "Промяната в първоначалните планове за пуск на газовото трасе се налага поради извънредни и обективни ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Подписано е крайното инвестиционно решение на проекта Шах Дениз 2

... подводни кладенци за добив на 16 млрд. куб. м газ годишно. Изготвените споразумения предвиждат от края на 2019 г ... бяха подписани договори за продажба на природен газ с девет компании, които ще купуват газ в Италия, Гърция и България. Това ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Четири от

... -висок процент газификация за 2013 г. 2200 домакинства използват природен газ, а дължината на газоразпределителната инфрастурктура е 96 км. Градът ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Подписан е договор за проектирането на Южен поток в Унгария

... през месец април следващата година, а първите доставки на газ са предвидени за началото на 2017 г. още

https://powerindustry-bulgaria.com

ОП Околна среда 2007-2013 г. връчи отличията Зелен град

На официална церемония в Националния музей "Земята и хората" бяха раздадени призовете Зелен град в рамките на последният трети етап от националната кампания Зелена България, финансирана от ОПОС 2007-2013 г. Необходими условия при подбора на ... още

https://industryinfo.bg

Овергаз е лидер в продажбите на природен газ

... наградите в България. Лидерството на компанията в продажбите на природен газ, стабилната позиция на Овергаз Изток, високият кредитен рейтинг и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ЕК одобри финансирането на проекти чрез предоставянето на квоти за търговия с въглеродни емисии

... , увеличаване на производството на енергия с ниски емисии от природен газ и от възобновяеми източници, както и по-разнообразен енергиен ... още

https://industryinfo.bg

Соларната енергия за промишлени нужди ще стане конкурентоспособна на природния газ до 2025 г.

... на соларната енергия спрямо конвенционалните източници. Изобилието от природен газ дори може да подпомогне възприемането и развитието на слънчева ... по-малко конкурентни доставчици на газ или в зони с по-голямо изобилие от природен газ на по-ниски цени, ... още

https://industryinfo.bg

Повече от 52 000 домакинства в България използват природен газ

... домакинство, което отоплява апартамент от 65 квадратни метра на природен газ, е около 110 лв. през зимния период. ... домакинства да се възползват от предимствата на отоплението с природен газ. „Газификацията на жилищата, в това число присъединяването ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Наближават крайните срокове за подаване на заявления за достъп до газопреносните мрежи на Булгартрансгаз

... газоразпределителните мрежи, за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ (приети с Решение № П-1 от 14.03.2013г ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Тотал с 250 млн. евро инвестиции във Варна

Френската компания Тотал възнамерява да инвестира 250 млн. евро във Варна. Това съобщи посланикът на Република Франция в България Ксавие Лапер дьо Кабан след среща с кмета на Варна Иван Портних. Компанията стартира проучване за газови находища в ... още

https://industryinfo.bg

Споразумение за сътрудничество подписаха Българска асоциация Природен газ и АУЕР

Председателят на Българска асоциация Природен газ (БАПГ) Сашо Дончев и изпълнителният директор на ... в страната”, допълни г-н Алексиев. Използването на природен газ в индустрията и домакинствата намалява първичното енергийно потребление, емисиите ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Стартира проектът за газификация на Сандански

... , така и за индустриалните потребители в района. Наличието на природен газ ще привлече и инвеститорския интерес в региона, което ще ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Започна строителството на Южен поток в Сърбия

... проблемите с транзитните рискове и осигурява безпрепятствени доставки на природен газ до хиляди европейски потребители. Южен поток положително ще промени ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Обсъждат развитие на икономическите отношения между България и Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ

... страните-производителки, потребителки и транзитни страни на петрол и природен газ, както и ще бъдат търсени възможности за развитието на ... още

https://industryinfo.bg

Овергаз е изградила 30 км газопроводи в Мездра за 10 години

... г. Първите промишлени предприятия в града, преминали на природен газ, бяха местна текстилната компания и пивоварната Леденика, а ... спести 420 хиляди лева от преминаването си на природен газ, а обществено административният и битовият сектор пък ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз въвежда нова изходна точка от газопреносната мрежа в Сандански

... и индустриалните потребители в град Сандански за достъп до природен газ, уточняват от Булгартрансгаз. още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз откри търг за ремонт на компресор за природен газ

... дейности по дефектирал основен модул на центробежен компресор за природен газ RV080/01F и супервизия при монтаж и пуск. В ... още

https://industryinfo.bg

Започна изграждането на сухопътния участък на Южен поток в България

... началото на изграждането. Предвижда се първите доставки на природен газ в рамките на международния проект да бъдат осъществени през ... декември 2015 г. Транспортирането на природен газ от Русия към страните от Централна и Южна ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Ускоряват строителството на Южен поток през Словения

... на Словения. Транспортирането, разпределението и съхранението на природен газ на територията на страната се извършва от компанията ... Plinovodi, която се явява единственият вносител на природен газ в Словения. Трасето на газопровода преминава през ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Нова тунелна пещ бе внедрена в русенския завод Труд

... завода от немска компания през 2012 година. Разходът на природен газ при новата пещ е намален с 50% в сравнение ... още

https://industryinfo.bg

CCS-България представи новости от HORIBA и MRU

... контрол на пет броя компресорни станции за пренос на природен газ по пътя на газопреносната мрежа в Австрия. Гост лектор ... още

https://industryinfo.bg

Въведоха в експлоатация част от газотранспортната система на Южен поток

... перспектива тази компресорна станция ще участва в подаването на газ по южния коридор на експортния газопровод Южен поток. Изграждането ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Състоя се 22-рата сесия на Световния енергиен конгрес в Дегу

... доставките, диверсификация на източниците и маршрутите за получаване на природен газ, постигане на енергийна ефективност и използване на чиста енергия ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Велико Търново е на второ място по газифициране в Северна България

... от Овергаз. Повече от 50 домакинства са преминали на природен газ от началото на 2013 г., като с това общият ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Украйна се споразумя с ExxonMobil и Shell за добив на природен газ в Черно море

... Украйна са постигнали споразумение за поделяне на добива на природен газ. Целта е да бъде намалена зависимостта от Русия, ... Ukrainy също са сред участниците в консорциума, който произвежда природен газ от сектора Скифски в Черно море. Подписано бе ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Междусистемната газова връзка България-Сърбия се очаква да заработи през 2017 г.

... , че за България диверсификацията на маршрутите и доставките на природен газ са от изключително значение. Той е запознал своя сръбски ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Договориха запазване на цената на природния газ

Булгаргаз и ДКЕВР договориха запазване на цената на природния газ и след 1 октомври на проведено открито заседание на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Топлофикация - Бургас планира производство на топлинна енергия от дървесен чипс

... за търсенето на алтернативи е високата цена на природния газ, за да бъдат намалени производствените разходи. Производството ... чипс. От дружеството предвиждат намаляване на потреблението на природен газ с 31% за сметка на използваната биомаса. Общата ... още

https://industryinfo.bg

Овергаз газифицира квартал Долни Воден в Асеновград

... ще построи километър и половина тръбопроводи, по които природният газ ще достига до двете учебни заведения. Към новата мрежа ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгаргаз и Шах Дениз се договориха за доставките на газ към България

... и консорциума Шах Дениз. Споразумението утвърждава закупуването на природен газ от Азербайджан към България. Доставките ще започнат най- ... се диверсифицират източниците и трасетата за доставка на природен газ за българския пазар. Това, от своя страна, ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Нов сондаж в находището Калиакра подготвя Petroceltic

... извлича, ще се увеличат до 850 хил. куб. м природен газ дневно от черноморския шелф на България. От 10 септември ... тестови добиви може да се постигне дневно извличане на газ от 340 хил. куб. м. Ще бъдат извършени допълнителни ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булмаркет ДМ изгражда терминал и склад за съхранение на втечнен природен газ

... съоръжение ще служи за доставки и дистрибуция на природен газ, като съхранението му ще се извършва при температура ... резервоарния парк и бункероването на плавателни съдове, използващи природен газ. Предвидено е и изграждането на автоналивна естакада, ... още

https://industryinfo.bg

Природният газ остава най-конкурентната енергийна алтернатива

Въпреки новите параметри на акциза, природният газ ще остане най-конкурентната енергийна алтернатива, заявяват от ... да засегне домакинствата, които ползват природен газ. „Дори с по-висока крайна цена, природният газ остава най-конкурентното гориво за ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Изграждат газозарядна станция за природен газ от газово находище Българево

... и добив на нефт и газ предвижда интензифициране на добива на природен газ от находище Българево чрез развитие ... ; ограда на пълначна станция (ПС) за компресиран природен газ; електрозахранване, заземителна и мълниезащитни инсталации на площадката; ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Газоразпределителната мрежа в Горна Оряховица достигна дължина от 43 км

Газоразпределителната мрежа в Горна Оряховица достигна дължина от 43 км, съобщават от Овергаз. Нови 500 метра тръбопроводи са присъединени от началото на годината от екипите на компанията. „По-широката употреба на синьото гориво ще намали енергийния ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ВЕЕС одобри изграждането на Южен поток на територията на България

... газопровод трябва да изгради директна връзка за пренос на природен газ между Русия до страните от Централна и Южна Европа ... още

https://industryinfo.bg

Намаляване на вредните емисии отчитат от Овергаз

... и въглищата със синьото гориво и индустрията премина на природен газ”, допълват от Овергаз. още

https://industryinfo.bg

Стабилното индустриално потребление е ключово за газовия сектор

7,5% намаление на продажбите на природен газ от газоразпределителните дружества в страната през 2012 г. сочат ... и въведената през миналата година акцизна ставка върху природния газ, използван в индустрията. Газоразпределителната мрежа в България е ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Учени проучват възможностите за добив на газ от метанови хидрати в Черно море

... през 2008 г. Основната му цел е производството на природен газ от морските метанови хидрати (газохидрати) в морските седименти на ... още

https://industryinfo.bg

16 км от газопровода Добрич-Силистра вече са реализирани

... с възможност за пренос на 100 хил. куб. м природен газ в час, се изгражда едновременно в няколко участъка, като ... още

https://industryinfo.bg

Избират фирма за реконструкция на котелни инсталации и изграждане на газопровод

... да реконструира котелните инсталации за преминаване на основно гориво природен газ и ползване на течно гориво като резервно в ЦДГ ... още

https://hvac-bulgaria.com

50% от капацитета на газоразпределителната мрежа в страната не се използва

... мрежа в България се използва за пренос на природен газ до домовете. Според газоразпределителните дружества мрежата позволява ... данни на ДКЕВР през 2012 г. продажбите на природен газ от всички газоразпределителни дружества в страната достигат до ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Членовете на БФИЕК представляват 23% от консумацията на природен газ у нас

... договорени цени и около 23% от консумацията на природен газ в България. Това съобщава Константин Делисивков, изпълнителен ... споделя какви са предизвикателствата пред индустриалните консуматори на природен газ в България и представя дейността на БФИЕК и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Великобритания възобнови добива на шистов газ

... възобнови дейностите по проучване и добив на шистов газ. Местната компания Cuadrilla започна да експлоатира находища на ... страната притежава запаси от шистов газ, които ще бъдат достатъчни за нуждите й от природен газ през близките няколко десетилетия. ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Нова турбина за комбинирано производство в ТЕЦ София

... производителността на топлоелектрическта централа и да намали консумацията на природен газ. Проектът е част от Програмата с оздравителни мерки за ... още

https://hvac-bulgaria.com

Представиха Доклад за състоянието на енергетиката в България

... ,2% за тримесечието на 2013-та. Общият добив на природен газ през 2012 г. възлиза на 350 млн. куб. м ... състоянието на българската енергетика. Близо 15 млрд. куб. м природен газ е транзитиран през страната ни през 2012 г., което ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ДКЕВР провежда обществено обсъждане за управлението на газоразпределителните мрежи

... , клиентите, присъединени към мрежата, както и други предприятия за природен газ. Пълният текст на правилата, които се дискутирани днес, може ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Три фирми участват в конкурса за газифициране на сградата на община Благоевград

Фирмите Хоум Газ, Газстрой Сервиз Зарков и Памуков участват в процедурата за ... изпълнение на проекта, подадена от от пазарджишката фирма Хоум Газ. Другите две оферти са съответно на петричката фирма ГАЗСТРОЙ ... още

https://industryinfo.bg

260 млн. евро годишно са пропуснатите ползи от газификация за домакинствата у нас

... 290 евро от замяната на електрическата енергия с природен газ. „Изградената газоразпределителна мрежа от компаниите, които притежават ... 90%. „Неосъщественото заместване на електрическата енергия с природен газ е причината за поддържането на 1400 МВт ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Прекратяват процедурата за избор на титуляр за търсене и проучване за нефт и газ в Блок 1-22 Терес

... за търсене и проучване на подземни богатства нефт и природен газ в Блок 1-22 Терес. Площта, в която трябваше ... още

https://industryinfo.bg

13 август - Предстои обществено обсъждане на Наредба за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи

... газопроводни мрежи, съоръженията за съхранение на природен газ, съоръжения за втечнен природен газ, обектите за производство на газ от възобновяеми източници, както и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

735 млн. долара инвестира Exxon Mobil за търсене на нефт и газ в Черно море

... , Украйна има възможност да добива 45 млрд. куб. м газ към 2020 г. „Както вече знаете, Exxon Mobil вече ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Проведе се среща по проекта за изграждане на Трансадриатически газопровод

... да се превърне в ключов източник на доставки на природен газ за страната ни чрез взаимодействие с междусистеманата газова ... съседка, ще се постигне реална диверсификация на източниците на природен газ за България. Това ще осигури и възможност за ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Предстои обществено обсъждане на газопровода Южен поток във Варна

На 16 юли т. г. Южен поток България организира обществено обсъждане на проекта за трансграничен газопровод, който трябва да премине през територията на Варна. Обсъждането ще се проведе в изпълнение на разпоредбите на Закона за опазване на околната ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Стартира седмата стажантска програма на Овергаз

32 младежи започнаха работа в дружествата на Овергаз в цялата страна, с което се постави началото на седмата поред стажантска програма на компанията, съобщиха от дружеството. Стажантската програма ще продължи два месеца. „И тази година се отчита ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Енергийно ефективни ОВК инсталации в Сити Клиник

... на сградата има изграден топлинен център с котли на природен газ и студов център с въздухоохлаждаеми водоохлаждащи машини. Проведените изпитания ... още

https://hvac-bulgaria.com

Топлофикация София започва изграждането на нова турбина в ТЕЦ София

... София ще даде възможност да се намали използването на природен газ, който представлява 80% от стойността на топлината енергия. По ... още

https://industryinfo.bg

Влезе в сила Трети енергиен либерализационен пакет

... пакет, отнасящ се до търговията с електроенергия и природен газ в страните от Европейския съюз. Основните клаузи в ... . По отношение на търговията с електрическа енергия и природен газ, Третият енергиен пакет предвижда хармонизиране на правилата за ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Подписаха основните условия на договора за доставка на газ по Южен поток

... бяха подписани основните условия по договора за доставка на газ по газопровода Южен поток. Това се случи на официална ... да бъде реализирана диверсификация на маршрутите за експорт на природен газ. Той преминава през акваторията на Черно море в Южна ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Ловеч вече разполага с 55 км газопроводна мрежа

... още 8000 жилища има изградена мрежа за доставка на природен газ, съобщават от Овергаз. "Постоянната топла вода и ... избора на семействата. Замяната на конвенционалните енергоизточници с природен газ носи не само комфорт и сигурност на снабдяването, ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Съвместните приоритетни проекти обсъдиха енергийните министри на България и Русия

„Всеки съвместен проект с Русия, който е от взаимен интерес и за двете страни, ще получи подкрепа от българското правителство“, коментира министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на срещата си с руския заместник министър на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Състоя се конференцията Black Sea Oil & Gas в Истанбул

... разработването на проекти в областта на нефтодобива и природния газ. Сред темите тази година бяха рисковете за околната среда ... море, както и създаването на център за нефт и газ в Черно море и изключителното му геополитическо значение. още

https://powerindustry-bulgaria.com

Газовият сектор в България влиза ''Във фокус'' на сп. Инженеринг ревю

... се реализира под егидата на Сдружение "Българска асоциация природен газ". В предстоящия брой 4/2013 на сп. ... , преноса, доставката, разпределението, съхранението и потреблението на природен газ в България, и публикува техните коментари, изявления и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

През 2012 г. инвестирахме близо 20 млн. лева

... и в двата завода в Пловдив и Хасово използваме природен газ. Имаме собствени станции за рекуперация и повторно използване на ... още

https://industryinfo.bg

2 юли - Семинар за либерализация на енергийния пазар

... освобождаване от регулиране на пазара на електроенергия и природен газ и готовността на българските търговски дружества за ... ЕРП-та, търговци и доставчици на електроенергия и природен газ, представители на чуждестранни компании. Събитието започва в ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Европейският парламент одобри повишаване на безопасността на морските находища на нефт и газ

... норми за безопасност на морските находища на нефт и газ. Новите правила, договорени със Съвета, определят условията за лицензиране ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Комитетът Набуко се ангажираха с изграждането на бъдещи връзки към Южния газов коридор

... изграждането на необходимите интерконектори, за да осигурят доставките на газ до страни по направленията Южна, Централна и Северна Европа ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Започна строителството на компресорната станция Казачя

... на Южен коридор, необходима за обезпечаването на подаване на природен газ към Южен поток. Общата проектна мощност на станцията е ... 200 МВт. Освен транспортирането на газ, тя ще осигурява пречистването му от влага и примеси ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Обявиха свободния капацитет на хранилището в Чирен за газова година 2013 – 2014 г.

От Булгартрансгаз обявиха свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ Чирен в размер на 35.76 млн. ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Четирима студенти започват платен стаж в Овергаз

... най-голямата българска частна компания в областта на природния газ. Младежите ще могат да разчитат и на съвети от ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Силен интерес към Набуко от търговци на газ в първата фаза на Отворен сезон

... регистрационната фаза на процеса Отворен сезон", съобщават от Набуко газ пайплайн интернешънъл. Интерес към проекта проявяват потенциални търговци, ... да свържем европейските пазари с източниците на каспийски газ. Това е висока оценка и за Набуко като ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

4-5 юни - Конференцията Black Sea Oil & Gas ще се проведе на 4 и 5 юни

... разработването на проекти в областта на нефтодобива и природния газ. Сред темите на тазгодишното издание са рисковете за околната ... море, както и създаването на център за нефт и газ в Черно море и изключителното му геополитическо значение. още

https://powerindustry-bulgaria.com

Четири национални регулатора потвърдиха удължаване на изключение от правилото за Набуко

... капацитет от тръбопровода Набуко, съобщиха от Набуко газ пайплайн интернешънъл. Удължаването е синхронизирано с графика ... на проекта и Изключението”, допълват от Набуко газ пайплайн интернешънъл. Единствено мащабните международни проекти могат ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз избира доставчик на датчици за газсигнализаторни системи

... : датчик за метан за система ГАЗ.3; блок за захранване и сигнализация ... за система ГАЗ.3; датчик за газсигнализаторна система ... за непрекъснат контрол на наличието на природен газ в технологичните помещения, където са монтирани ... още

https://automation-bulgaria.com

45 млн. лв. са спестените средства от промишлеността при използването на природен газ

... да се достигнат единствено чрез приложението на природния газ”, коментират от компанията. Най-голяма ефективност са ... Търново (4 млн. лв.). Според компанията природният газ осигурява конкурентоспособност на предприятията и позволява пълен контрол на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Възможности за сътрудничество на български фирми в Сибир

... значение като злато, каменни и антрацитни въглища, железни руди, природен газ, олово, волфрам, полиметални руди, живак, антимон и други. Фирма ... още

https://industryinfo.bg

Министерството на околната среда и водите одобри реализацията на проекта Набуко

... трасето на газопровод Набуко, съобщиха от компанията Набуко газ пайплайн интернешънъл. България е втората държава в рамките ... стандарти”, заяви Райнхард Мичек, управляващ директор на Набуко газ пайплайн интернешънъл. Решението, с което се предлага на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Обсъждат проект на европейската Директива за разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива

... минимална инфраструктура за алтернативни горива за транспорта, като електроенергия, природен газ и водород, което е от ключово значение за приемането ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Обединение Актор – Хелектор ще строи завода за отпадъците на Столична община

... проект ще намали с най-малко 10% използването на природен газ при производството на топлинна енергия. Общата стойност за реализацията ... още

https://industryinfo.bg

Акспо разширява дейността си на енергийния пазар в България

... договори за покупка на електроенергия (900 MW) и природен газ, инфраструктура за пренос на електроенергия (мрежа високо напрежение ... част от Швейцария) и капацитети в хранилища за природен газ. Акспо България (с предишно наименования ЕГЛ България) ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

За осми път се провежда конкурсът Най-добър газов техник

Шест екипа от млади специалисти ще се състезават в осмия конкурс на Овергаз „Най-добър газов техник”, който ще се проведе на 26 април т. г. в Русе. Те ще разполагат с три часа, за да изградят работеща битова инсталация в новострояща се сграда на ул. ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Набуко Запад бе определен за приоритетен маршрут на каспийски газ

... Набуко Запад като първи (приоритетен) маршрут за транспортиране на газ от района на Каспийско море. В унгарската столица Будапеща ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Реализация на мерки по енергийна ефективност в Топлофикация Русе

... газопровод и горивни уредби за разпалване с природен газ на котли №4, 5, 7, ... разпалване на котлите проектно гориво – мазут с природен газ. Инвестицията в размер на 1,8 млн ... разликата в цената на мазута и природния газ. Ще бъдат спестени и средства за ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Строежът на Южен поток в Сърбия може да започне тази година

... . През март бе подписано и споразумението за доставка на природен газ до края на 2020 г. Според разчетите на Газпром ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Разсекретиха 112 договора в енергийния сектор

112 договора в енергийния сектор вече са разсекретени и публикувани на сайта на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Съгласие за публичност на документите бе постигнато по време на първото заседание на Обществения съвет към ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Отмениха нормативни актове на Министерски съвет в съответствие със Закона за енергетиката

... електрическа енергия и за регулиране на цените на природния газ, както и ПМС №124 и №35 от 2004 г ... електроенергия и относно общите правила на вътрешния пазар на природен газ. ДКЕВР е предприела необходимите действия и е инициирала процедурите ... още

https://industryinfo.bg

Ултразвуковият разходомер Sitrans FUT1010 на Siemens спечели награда за иновации

... регистрира голям интерес към ултразвуковите разходомери на нефтопродукти и природен газ, отговарящи на изискванията за приложения с търговско измерване. ... на тези прибори за измерване на разход на природен газ е един от най-бързо растящите в целия ... още

https://industryinfo.bg

Оптимално настроените газови уреди намаляват значително консумацията на енергия

... а ефективното газово оборудване може да намали консумацията на природен газ с близо 15%, твърдят експерти на Овергаз. "Отоплителната ... консуматори на енергия в дома. При използването на природен газ за постигане на максимална икономия и комфорт в ... още

https://hvac-bulgaria.com

Завършиха обосновката за газопровода ТАР

... -икономическа обосновка на Трансадриатическия газопровод ТАР за пренос на природен газ от Каспийския регион през територията на Гърция, Албания и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Определят окончателните цени на природния газ

... определи окончателните цени на парното, топлата вода и природния газ. Те ще влязат в сила от 1 април. През ... второто тримесечие природният газ да поевтинее с 3,89% предлагат от ДКЕВР. Според ... още

https://industryinfo.bg

Излезе новият брой на сп. Енерджи ревю

... станции, които гарантират запазване на високото налягане на природния газ, транспортиран по магистралните газопроводи. Новият брой на сп. Енерджи ... още

https://industryinfo.bg

240 хиляди домакинства в страната имат достъп до газоразпределителна мрежа

... страната могат да се възползват от предимствата на природния газ. 30% са спестените разходи на домакинствата в сравнение с ... същите нужди. „Почти двойно по-ниската цена на природния газ позволява да бъдат спестени между 500 и 900 лева ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Българска асоциация природен газ

... на околната среда. В тези трудни условия, природният газ се очертава като алтернативен и природосъобразен енергиен ресурс с ... на синьото гориво. Повече информация за Българска асоциация природен газ можете да намерите тук. Как да станете член ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Предложения за промени в трудовото законодателство дискутираха браншови организации

... индустрия, на индустриалните хлебопроизводители и сладкари, представители на асоциацията Природен газ, както и експерти от Българска стопанска камара. В хода ... още

https://industryinfo.bg

Набуко предпочетен за доставки на азербайджански газ

... България, Румъния, Унгария и Австрия. Очаква се потреблението на природен газ в тези страни да нарасне с 8 млрд. кум ... . м за Турция. ЕС първоначално очакваше Набуко да доставя природен газ не само от Азербайджан, но и от няколко централноазиатски ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Газоразпределителната мрежа в Стара Загора трета по дължина

... гориво семейства вече е 3100. Всички те избраха природния газ за свой енергоизточник, тъй като неговата цена е почти ... . По данни на компанията, финансовото измерение на преминаването към природен газ възлиза на 80 до 100 лева спестявания за месец ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Лукойл с рекордна печалба за 2012 г.

... нефтени и газови през 2011 г., а добивът на природен газ е увеличен с 11,2%. Освен на увеличения добив ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Набуко и TANAP разширяват техническото си сътрудничество

... от по-нататъшна диверсификация на маршрутите за транспортиране на природен газ в името на подобряването на сигурността и разнообразието ... за Набуко. Планира се газопроводът Набуко да доставя газ от региона на Каспийско море, от турско-българската ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Започна конференцията Black Sea Oil and Gas Forum

Днес в хотел Шратон започна специализираният форум Black Sea Oil and Gas Forum. В рамките на събитието се обсъждат възможностите и предизвикателствата в енергийната сфера в Черноморския регион. Дискутират се и следващите стъпки за регионално ... още

https://industryinfo.bg

Гласуваха промените в закона за енергийната ефективност

... включително; както и отоплителни инсталации с водогрейни котли на природен газ с единична номинална мощност над 100 kW включително. Проверката ... още

https://industryinfo.bg

Булгартрансгаз въвежда тарифна система на мрежите за пренос

... система за ценообразуване на услугите по преноса на природен газ по националната и транзитната газопреносни мрежи и тарифна ... тарифна система по преноса на природен газ, тарифна структура по съхранението на природен газ и компонентите им. Крайният срок ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ДКЕВР обсъди проектонаредба за газа

... методите за регулиране на цените на природния газ, правилата за тяхното образуване или определяне и ... на цените за достъп и пренос на природен газ през преносни и/или разпределителни мрежи. В ... за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи. още

https://industryinfo.bg

ДКЕВР обсъди проектонаредба за газа

... методите за регулиране на цените на природния газ, правилата за тяхното образуване или определяне и ... на цените за достъп и пренос на природен газ през преносни и/или разпределителни мрежи. В ... за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи. още

https://powerindustry-bulgaria.com

Сърбия ускорява строителството на Южен поток

... Ниш в посока към Косово и ще снабдява с газ Косово и съседна Македония. Предвидено е и строителство на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Удължиха срока за проучване на нефт и газ в Галата

... на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в блок Галата, разположен в континенталния шелф и изключителната ... 2012 г. за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-21 Хан Аспарух, на ОМВ Офшор ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Проучват за природен газ в Хасковска област

... Мерачев от Овергаз оповестиха първичните резултати от проучванията за газ и нефт в блок Тракия в Хасковска област, ... сеизмични проучвания и сондажи, които да потвърдят наличието на природен газ, стана ясно на брифинга. По думите на министър Делян ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Фирма Беана Враца инвестира в газозарядна станция

... включва дейности по монтажа на съоръженията за газозареждане с природен газ – газопровод, компресор, колонка. Вторият етап включва изграждането на обслужващата ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Правителството ускорява изграждането на газовата връзка със Сърбия

... дължина от 61,6 км ще осъществява пренос на газ в двете посоки с капацитет 5500 куб. м дневно ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

92-ма участници в конкурса за най-добър млад газов техник

... решаваха онлайн тест от 50 въпроса, свързани с природния газ и газификацията. „Най-добре представилите се ще преминат във ... още

https://industryinfo.bg

92-ма участници в конкурса за най-добър млад газов техник

... решаваха онлайн тест от 50 въпроса, свързани с природния газ и газификацията. „Най-добре представилите се ще преминат във ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Овергаз газифицира 91 нови обществени сгради през 2012-та

... сгради смениха енергоизточника си и вече се отопляват с природен газ. Сред тях са болници, музеи, съдилища и социални заведения ... още

https://industryinfo.bg

Овергаз газифицира 91 нови обществени сгради през 2012-та

... сгради смениха енергоизточника си и вече се отопляват с природен газ. Сред тях са болници, музеи, съдилища и социални заведения ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

С 4,1% нараства промишленото производство през декември 2012 г.

... в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.6%, докато в преработващата промишленост е отчетено ... в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.2% , и в преработващата промишленост - с ... още

https://industryinfo.bg

Строителството на Южен поток в България ще спази всички екологични изисквания

... няколко години съществува тръба, по която се получават количества природен газ от местен добив. „Практиката показва, че това по абсолютно ... , че по тръбата на Южен поток ще се доставя природен газ, а не петрол или петролни деривати. Газът е най ... още

https://industryinfo.bg

Местният добив и диверсификацията на доставките са стратегически за България в газовата област

... в конкурса за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок Терес в Черно море. „По-малко от ... коридор има сериозна роля за диверсификация на източниците на природен газ”, отбеляза министър Добрев. В момента съществуват две възможности за ... още

https://industryinfo.bg

Местният добив и диверсификацията на доставките са стратегически за България в газовата област

... в конкурса за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок Терес в Черно море. „По-малко от ... коридор има сериозна роля за диверсификация на източниците на природен газ”, отбеляза министър Добрев. В момента съществуват две възможности за ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Представят възможностите за бизнес и инвестиции в Индонезия

... в страната. Индонезия разполага със значителни минерални природни ресурси – природен газ, въглища, нефт, цинк, никел, мед, боксит и злато. Страната ... още

https://industryinfo.bg

Симплекс внедри софтуерна система за обработка и анализ на данни

... процес в т. ч. водомери, топломери, разходомери за пара, природен газ, разходомери и броячи на продукция и др. Данните се ... още

https://automation-bulgaria.com

Симплекс внедри софтуерна система за обработка и анализ на данни

... процес в т. ч. водомери, топломери, разходомери за пара, природен газ, разходомери и броячи на продукция и др. Данните се ... още

https://industryinfo.bg

1100 домакинства в София са преминали на природен газ през 2012 г.

... общият брой на семействата, които ползват природен газ в столицата, вече е 21 хиляди ... и Велико Търново са преминали на природен газ. Газификацията в София започва през 2004 ... . домакинства до предимствата на природния газ. Общо за страната построените над ... още

https://industryinfo.bg

1100 домакинства в София са преминали на природен газ през 2012 г.

... общият брой на семействата, които ползват природен газ в столицата, вече е 21 хиляди ... и Велико Търново са преминали на природен газ. Газификацията в София започва през 2004 ... . домакинства до предимствата на природния газ. Общо за страната построените над ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Започва инженерното проектиране за Набуко Запад

... трасето Набуко Запад като Централноевропейски маршрут за износ на газ. Новият анализ ще бъде основан на съществуващите инженерни ... и финансиране. Планирано е Набуко Запад да пренася каспийски газ от българо-турската граница през България, Румъния и ... още

https://industryinfo.bg

Започва инженерното проектиране за Набуко Запад

... трасето Набуко Запад като Централноевропейски маршрут за износ на газ. Новият анализ ще бъде основан на съществуващите инженерни ... и финансиране. Планирано е Набуко Запад да пренася каспийски газ от българо-турската граница през България, Румъния и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Възможности за сътрудничество в енергетиката обсъдиха премиерите на България и Долна Австрия

... участието на австрийски фирми в проучванията за добив на природен газ от черноморските недра и проектът Набуко, в който двете ... още

https://industryinfo.bg

Възможности за сътрудничество в енергетиката обсъдиха премиерите на България и Долна Австрия

... участието на австрийски фирми в проучванията за добив на природен газ от черноморските недра и проектът Набуко, в който двете ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ЕС представи стратегията си за алтернативни горива

... се описва план за действие за използването на втечнен природен газ (ВПГ) в корабоплаването. Положението по отношение на станциите за ... връзка с тях е да се гарантира тяхната устойчивост. Природен газ — втечнен (ВПГ) и сгъстен (СПГ) ВПГ се използва за ... още

https://industryinfo.bg

БГЦ организира курс за проектиране на газоразпределителни мрежи

... получат сертификат на браншовия учебен център. Членове на Асоциация Природен газ могат да се възползват от 20% отстъпка от цената ... още

https://industryinfo.bg

БГЦ организира курс за проектиране на газоразпределителни мрежи

... получат сертификат на браншовия учебен център. Членове на Асоциация Природен газ могат да се възползват от 20% отстъпка от цената ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Официално стартира газификацията в Габрово

... получи лицензии за разпределение и за снабдяване с природен газ на територията на града. Разрешението за строеж е ... общината, и заместването на досега използваните горива с природен газ, очакваните икономии за потребителите на синьото гориво ще ... още

https://industryinfo.bg

Официално стартира газификацията в Габрово

... получи лицензии за разпределение и за снабдяване с природен газ на територията на града. Разрешението за строеж е ... общината, и заместването на досега използваните горива с природен газ, очакваните икономии за потребителите на синьото гориво ще ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Създадоха първия клъстер за природен газ в България

... научната общност учредиха първия за България Клъстер Природен газ в края на декември миналата година. ... Българският газов център, Българската стопанска камара, Българската асоциация Природен газ, Техническият университет - София, УАСГ, Минно-геоложкият ... още

https://industryinfo.bg

Създадоха първия клъстер за природен газ в България

... научната общност учредиха първия за България Клъстер Природен газ в края на декември миналата година. ... Българският газов център, Българската стопанска камара, Българската асоциация Природен газ, Техническият университет - София, УАСГ, Минно-геоложкият ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Чуждестранни компании вече проявяват интерес за разработването на блок Терес

... ще достигне 30%. През миналата година местният добив на газ надмина 490 млн. куб. м, а за тази се ... още

https://industryinfo.bg

Чуждестранни компании вече проявяват интерес за разработването на блок Терес

... ще достигне 30%. През миналата година местният добив на газ надмина 490 млн. куб. м, а за тази се ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Alfa Laval придоби американския производител ACE

... за пренос на топлина, предназначени основно за пазара на природен газ. "Придобиването на ACE ще увеличи портфолиото ни с продукти ... този тип решения нараства, особено в сектора на природния газ. Сделката ще затвърди още повече позициите ни в пазара ... още

https://hvac-bulgaria.com

Alfa Laval придоби американския производител ACE

... за пренос на топлина, предназначени основно за пазара на природен газ. "Придобиването на ACE ще увеличи портфолиото ни с продукти ... този тип решения нараства, особено в сектора на природния газ. Сделката ще затвърди още повече позициите ни в пазара ... още

https://industryinfo.bg

Alfa Laval придоби американския производител ACE

... за пренос на топлина, предназначени основно за пазара на природен газ. "Придобиването на ACE ще увеличи портфолиото ни с продукти ... този тип решения нараства, особено в сектора на природния газ. Сделката ще затвърди още повече позициите ни в пазара ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Стартират проучвания за находища на нефт и газ в площта Св. Марина в Черно море

... за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта Блок 1-23 Света Марина ... за търсене и проучване на нефт и газ в площта Блок 1-4 Каварна. В ... сондажите - Проучване и добив на нефт и газ, ще направи оценка на регистрираното геоложко откритие ... още

https://industryinfo.bg

Стартират проучвания за находища на нефт и газ в площта Св. Марина в Черно море

... за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта Блок 1-23 Света Марина ... за търсене и проучване на нефт и газ в площта Блок 1-4 Каварна. В ... сондажите - Проучване и добив на нефт и газ, ще направи оценка на регистрираното геоложко откритие ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Petroceltic ще сондира нов обект в България

... . г. Според проучванията на Petroceltic шансовете за откриване на природен газ там са 40%. В случай на успех, ще бъде ... още

https://industryinfo.bg

Petroceltic ще сондира нов обект в България

... . г. Според проучванията на Petroceltic шансовете за откриване на природен газ там са 40%. В случай на успех, ще бъде ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

9.3% намаление на цената на природния газ предлагат Булгаргаз

... от първото тримесечие на 2013 г. България ще получава природен газ директно от Газпром Експорт. По сега действащия договор 98 ... на ДКЕВР Ангел Семерджиев заяви, че поевтиняването на природния газ за крайния потребител ще бъде по-голямо от предложените ... още

https://industryinfo.bg

9.3% намаление на цената на природния газ предлагат Булгаргаз

... от първото тримесечие на 2013 г. България ще получава природен газ директно от Газпром Експорт. По сега действащия договор 98 ... на ДКЕВР Ангел Семерджиев заяви, че поевтиняването на природния газ за крайния потребител ще бъде по-голямо от предложените ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Иновативна технология за добив на въглищни залежи получава европейско финансиране

... стандартните методи. Газификацията под земята осигурява извличане на синтетичен газ на повърхността, който може да се използва за производството ... още

https://industryinfo.bg

Иновативна технология за добив на въглищни залежи получава европейско финансиране

... стандартните методи. Газификацията под земята осигурява извличане на синтетичен газ на повърхността, който може да се използва за производството ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Лиляна Павлова направи първа копка на Южен поток от името на България

... разработва с цел диверсификация на маршрутите за доставка на природен газ за европейските потребители и предвижда транспортирането на синьо гориво ... ще заработи с пълна мощност (63 милиарда куб.м. газ) през 2018-2019 г. Приблизителната цена на Южен ... още

https://industryinfo.bg

Лиляна Павлова направи първа копка на Южен поток от името на България

... разработва с цел диверсификация на маршрутите за доставка на природен газ за европейските потребители и предвижда транспортирането на синьо гориво ... ще заработи с пълна мощност (63 милиарда куб.м. газ) през 2018-2019 г. Приблизителната цена на Южен ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

В 22 общини на регион Запад ще бъде изградена газопреносна и газоразпределителна мрежа

... , на което беше разгледано и одобрено искането на Рила газ за издаване на Писмо за одобрение, се проведе на ... чрез преминаване от изкопаеми твърди и течни горива към природен газ в промишления, публичния и жилищния сектор. Предвижда се намалението ... още

https://industryinfo.bg

В 22 общини на регион Запад ще бъде изградена газопреносна и газоразпределителна мрежа

... , на което беше разгледано и одобрено искането на Рила газ за издаване на Писмо за одобрение, се проведе на ... чрез преминаване от изкопаеми твърди и течни горива към природен газ в промишления, публичния и жилищния сектор. Предвижда се намалението ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Неохим възобнови производството на амониева селитра

... преработващите мощности, което да даде приемлив разходен коефициент на природен газ, без това да става чрез запълване на емкости ... левове очакванията ни са да се понижи консумацията на природен газ за производство на единица продукция или на годишна ... още

https://industryinfo.bg

Системата за сградна автоматизация в Парадайз център

... отчита индивидуално за около 300 наематели разхода на електроенергия, природен газ и питейна вода, поясниха от Атаро Клима. "BMS ... S.H.P., над 400 електромера, 45 разходомера за природен газ, 30 топлостудомера и 50 климатични камери) разположени на ... още

https://automation-bulgaria.com

Системата за сградна автоматизация в Парадайз център

... отчита индивидуално за около 300 наематели разхода на електроенергия, природен газ и питейна вода, поясниха от Атаро Клима. "BMS ... S.H.P., над 400 електромера, 45 разходомера за природен газ, 30 топлостудомера и 50 климатични камери) разположени на ... още

https://industryinfo.bg

Европейският парламент отхвърли забраната за проучвания за шистов газ

... членка има правото да реши дали да добива шистов газ, посочва резолюцията на Комисията по енергетика. Въпреки ... регулаторен режим за всички дейности по отношение на шистовия газ, включително добив чрез хидравлично фрактуриране, подчертава ЕП. Трябва ... още

https://industryinfo.bg

Европейският парламент отхвърли забраната за проучвания за шистов газ

... членка има правото да реши дали да добива шистов газ, посочва резолюцията на Комисията по енергетика. Въпреки ... регулаторен режим за всички дейности по отношение на шистовия газ, включително добив чрез хидравлично фрактуриране, подчертава ЕП. Трябва ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Министрите на икономиката на България и Турция обсъдиха енергийни въпроси в Истанбул

"Диверсификацията на източниците на природен газ е от решаващо значение за енергийната независимост. Основен ... приоритет за нас е местният добив на газ. Именно той ще подобри конкурентоспособността на българската икономика", ... още

https://industryinfo.bg

Министрите на икономиката на България и Турция обсъдиха енергийни въпроси в Истанбул

"Диверсификацията на източниците на природен газ е от решаващо значение за енергийната независимост. Основен ... приоритет за нас е местният добив на газ. Именно той ще подобри конкурентоспособността на българската икономика", ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

В находище Койнаре започва добив на природен газ

... Дайрект Петролеум България 35-годишна концесия за добив на природен газ и кондензат от находище Койнаре – участъци Борован, Враняк, Девенци ... още

https://industryinfo.bg

В находище Койнаре започва добив на природен газ

... Дайрект Петролеум България 35-годишна концесия за добив на природен газ и кондензат от находище Койнаре – участъци Борован, Враняк, Девенци ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Подписано бе окончателното инвестиционно решение за проекта Южен поток

... превръща в една от най-големите страни-транспортьори на природен газ, заяви Алексей Милер. Той посочи, че така България ще ... още

https://industryinfo.bg

Подписано бе окончателното инвестиционно решение за проекта Южен поток

... превръща в една от най-големите страни-транспортьори на природен газ, заяви Алексей Милер. Той посочи, че така България ще ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Одобриха проекта за изграждането на Южен поток на българска територия

... се диверсифицират източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Международният енергиен проект е подкрепен и в ... инвеститорите, да се предоставя природен газ от Русия за удовлетворяване на растящото търсене на природен газ в Европа. Проектът ще ... още

https://industryinfo.bg

Одобриха проект за изграждането на Южен поток на българска територия

... се диверсифицират източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Международният енергиен проект е подкрепен и в ... инвеститорите, да се предоставя природен газ от Русия за удовлетворяване на растящото търсене на природен газ в Европа. Проектът ще ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Каолин започва да използва биомаса като заместващо гориво на природния газ

... прилагането на биомаса като заместващо гориво на част от природен газ за изпичане на шамот, което е едно от най ... още

https://industryinfo.bg

Каолин започва да използва биомаса като заместващо гориво на природния газ

... прилагането на биомаса като заместващо гориво на част от природен газ за изпичане на шамот, което е едно от най ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Honeywell приключи придобиването на дялове в Thomas Russell

... доставка на технологии и оборудване за обработка на природен газ. Чрез тази сделка UOP разширява офертата си ... позволяват на доставчиците на шистов и конвенционален природен газ да отстраняват замърсителите и да възстановяват високачествените течности ... още

https://industryinfo.bg

Honeywell приключи придобиването на дялове в Thomas Russell

... доставка на технологии и оборудване за обработка на природен газ. Чрез тази сделка UOP разширява офертата си ... позволяват на доставчиците на шистов и конвенционален природен газ да отстраняват замърсителите и да възстановяват високачествените течности ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

GE произведе стотната аеродериватна електроцентрала на колела

... предлага гъвкавост за използване на множество горива, включително природен газ и течни дестилатни горива, като същевременно лесно се ... милион) при впръскване на вода. Когато работи на природен газ, при базова мощност съгласно ISO, ТМ2500+ има ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Eustream се присъедини към Централноевропейския газоразпределителен център

... не се изключва участието и на други производители на природен газ. "Присъединяването към CEGH е важна крачка напред, която ... Европейския съюз. Участието във водещата платформа за търговия с газ в Централна Европа е логично следствие на дейностите ни ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Spectra 2000 - ръчен професионален газанализатор

... компонента, с възможност за избиране на различни горива като природен газ, втечнен газ, мазут и др. Уредът има голям осветен течнокристален ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Увеличават се производството и доставките на твърди горива

... доставките на дизелово гориво с 2,3% и на природен газ с 18,4%. още

https://powerindustry-bulgaria.com

Тотал започва проучвания за нефт и газ в Черно море

... за търсене и проучване на нефт и газ в Блок 1-21 Хан Аспарух в ... данни сочат значителен потенциал за добив както на природен газ, така и на нефт. „В румънски териториални ... открити между 40 и 80 млрд. куб. м газ, а нашият блок е три пъти по-голям ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Първа копка на междусистемната газова връзка с Румъния

... този начин ще даде възможност да използваме както румънски природен газ, така и гориво от други държави в Централна Европа ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Газов двигател GE с 50 000 ч. успешна експлоатация за немска пивоварна

... употребява широка гама от газове като биогаз и природен газ. Доказаните в практиката надеждност и достъпност на системата ... пара. Възможността на двигателя да използва като гориво природен газ или биогаз, който е отпадъчен продукт от производствения ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Програма на Siemens в Германия намалява енергийните разходи с 0,5 млн. евро

... използва един допълнителен котел на природен газ, а електроенергията се доставя от комбинирано производство на природен газ, което едновременно произвежда и топлинна ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Realux с нов управител в Румъния

... .), мениджър Бизнес развитие на HKD-Trade, Украйна, Продуктов мениджър природен газ и пропан-бутан на Крисметал България, част от CHRYSSAFIDIS ... още

https://lighting-bulgaria.com

Melrose получи нова концесия за добив на природен газ в Черно море

... компания Melrose Resources 6-годишна концесия за добив на природен газ от находище Каварна Изток. Находището е с площ 3 ... на Черно море, разработвано от Melrose. Дружеството вече добива природен газ от терените Калиакра и Каварна. още

https://powerindustry-bulgaria.com

Когенерационни газово-бутални системи на GE захранват олимпиадата в Лондон

... монтирани два когенерационни модула J620 на GE, опериращи на природен газ, е разположен в строителния участък на Стратфорд сити и ... енергийни центъра ще имат парни котли, в които с природен газ ще може да се загрява вода за допълнителни доставки ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Siemens с рекорди в когенерационните технологии

... . По този начин, общата ефективност на произвежданата енергия от природен газ ще бъде около 85%. Когенерацията в Лаусвард ще бъде ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Гърция одобри изграждането на газопровод до Стара Загора

... и IGI Poseidon - консорциум между държавната гръцка компания за природен газ DEPA и италианската Edison. Изграждането на гръцко-българския газопровод ... региона, тъй като ще даде възможност за доставка на газ за България, а на следващ етап и на Румъния ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Френската компания Total ще търси природен газ и нефт в блок Хан Аспарух в Черно море

... за търсене и проучване на нефт и газ в блок Хан Аспарух, който се ... териториални води вече са открити значителни залежи на природен газ – между 40 и 80 млрд. куб. ... последните няколко години в България се добива газ от две находища в Черно море – ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Био Пауър внесе предложение за инвестиции в Топлофикация Шумен

... млн. евро, чрез които Топлофикация Шумен ще заработи на природен газ и ще въведе технология за оползотворяване на отпадни горива. още

https://powerindustry-bulgaria.com

Тенденциите за повишаване на енергийната ефективност на ОВК системите са насочени предимно към използването на възобновяеми енергийни източници

... е по-евтино в сравнение с отоплението с електроенергия, природен газ и дизелово гориво. Котлите са с висока ефективност, лесно ... още

https://hvac-bulgaria.com

Нормативни промени създават условия за либерализация на пазара на електоенергия

... в областта на вътрешните пазари на електрическа енергия и природен газ са отразени в приетите от парламента промени в ... собственици на мрежите за пренос на електрическа енергия и природен газ от дейностите по производство и доставка на енергия. Те ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Системи за резервно електрозахранване стават все по-интелигентни и ефективни

... батерии за UPS или пък се използват биогорива или природен газ за генераторите. Със сигурност новите технологии допринасят за подобряване ... още

https://electrical-bulgaria.com

Три компании участват в конкурса за проучване на нефт и газ в Черно море

... откриването на конференция Проучване и производство на нефт и газ – новата технологична граница. Увеличаване на регионалното богатство, стъпка ... В последните 2-3 години имаме реален добив на газ в България от две находища в Черно море – Калиакра ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

МС прие методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация

... преоборудване и замяна на използваните горива и енергии с природен газ, съобщават от правителството. Специализираната методика е изготвена от Техническия ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Обявиха газовата връзка Гърция-България за национален обект

... на българския пазар, транзит през България на допълнителни обеми природен газ до други страни в региона. Като ключова газопреносна инфраструктура ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

На 31 май изтича срокът за освобождаване от облагане с акциз на енергийни продукти

... Овергаз. Размерът на акцизната ставка върху природния газ ще бъде съответно за природен газ, използван като гориво за отопление за ... за освобождаване от акциз. Всички, които ще използват природен газ, според обхвата на чл. 24 от Закона за ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Енергийните и фармацетивчните компании сред най-иновативните

... отличена благодарение на своята ефективни и гъвкави централи на природен газ, които могат да използва прекъсващи източници на възобновяема енергия ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Международен форум в София за природен газ и енергетика

... представители на публични и частни институции в секторите природен газ и енергетика, имащи отношение към Централна и ... ресурс, газови проекти, технологии за енергия от природен газ, инвестиционни проекти за производство на енергия. Организатор ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Газовата връзка с Турция готова до 2014 г.

... ,5 млрд. куб. м на година, а очакванията са газ по нея да потече през май 2013 г. Изграждането ... между 1,8 и 4,5 млрд. куб. м газ годишно. Финансирането на проекта ще се осигури по ОП ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Gas & Power Business Forum 2012

... представители на публични и частни институции в секторите природен газ и енергетика, имащи отношение към Централна и ... ресурс, газови проекти, технологии за енергия от природен газ, инвестиционни проекти за производство на енергия. Организатор ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Производството на нефтени продукти се възстановява през март

... енергийни продукти за страната като електроенергия, твърди горива, природен газ и нефтени продукти. Проучването обхваща производители, вносители и ... Намаляват доставките на твърди горива със 7.6%, на природен газ - с 20.7%, и на електроенергия - с 13 ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Търси се изпълнител на бизнес план за газификация на Панагюрище

... възможностите за задоволяване на енергийните потребности с газ на обществени, административни, промишлените и битови потребители ... станция и газоразпределителна мрежа за захранване с природен газ. Целта е да се определи икономическата ефективност ... още

https://hvac-bulgaria.com

Търси се изпълнител на бизнес план за газификация на Панагюрище

... възможностите за задоволяване на енергийните потребности с газ на обществени, административни, промишлените и битови потребители ... станция и газоразпределителна мрежа за захранване с природен газ. Целта е да се определи икономическата ефективност ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Предстои Gas & Power Business Forum 2012

... реализацията на газови проекти, използваните технологии за енергия от природен газ, както и инвестиционни проекти за производство на енергия. още

https://powerindustry-bulgaria.com

500 хиляди тона вредни и парникови емисии спестени с употребата на природен газ през 2011 г.

... малко е въглеродният диоксид – най-разпространеният парников газ. Количеството спестени вредни и парникови емисии за 2010 ... където домакинствата замениха нафтата, дървата и въглищата с газ и индустрията премина към синьото гориво. Газификацията, ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Делът на свободния пазар в България се увеличава

... взаимоотношенията между потребителите, предприятията за добив на природен газ и газопреносните или газоразпределителните предприятия има за цел ... газопроводи могат да бъдат използвани за доставка на газ от конкуриращи се източници и така те допринасят ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз обявява процедура за разпределение на капацитет в Чирен

... , обяви процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в подземното хранилище през газова година 2012 - 2013 г ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ДКЕВР увеличава цената на природния газ с 12,73% от 1 април

... на цената на природния газ при продажба от обществения доставчик ... т. г. пределната цена на природния газ при продажба от Булгаргаз на крайните снабдители ... ) без ДДС. Пределна цена на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Булгартрансгаз търси износители и вносители на газ

... проучване за наличието на потенциален интерес за пренос на природен газ в посока Гърция – България през трансграничната точка в района ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

През ноември се очаква решение за българския участък на газопровода Южен поток

... условията за доставките на руски газ за България през текущата година. Износът на руски природен газ за България датира от 1974 ... г. През 2011 г. обемът на изнесения газ от Газпром за ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

6 000 абонати във Враца вече могат да се отопляват на газ

... увеличат”, каза Серджо Пантано, изпълнителен директор на Рила газ. Според изчисленията на компанията, месечните разходи за отопление, ... за обществена поръчка за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ на потребителите в общо 7 града ... още

https://hvac-bulgaria.com

6 000 абонати във Враца вече могат да се отопляват на газ

... увеличат”, каза Серджо Пантано, изпълнителен директор на Рила газ. Според изчисленията на компанията, месечните разходи за отопление, ... за обществена поръчка за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ на потребителите в общо 7 града ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Топлофикация София модернизира управлението на енергиен котел в ТЕЦ София Изток

... на гориво в размер на 810 хил. куб. нм природен газ, което оказва влияние за снижаване на генерираните емисии СО2 ... още

https://hvac-bulgaria.com

Топлофикация София инвестира близо 1,2 млн. лв. за модернизация на котел №3

... икономия на гориво в размер на 810 хил. нм3 природен газ, което оказва влияние за снижаване на генерираните емисии СО2 ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Парламентът гласува на първо четене законодателните промени, които либерализират енергийния пазар

... в областта на вътрешните пазари на електрическа енергия и природен газ съгласно Третия енергиен либерализационен пакет. От общо 107 гласували ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

През март ще бъдат обявени българските подизпълнители на Южен поток

... сключване на ново дългосрочно споразумение за доставки на руски газ за България. Планира се окончателният маршрут на газопровода да ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Електрически лъчисти отоплителни тела

... , инфрачервените излъчватели се разделят на уреди, работещи с електроенергия, природен газ или течно гориво. Инфрачервени излъчватели, работещи на газообразно или ... още

https://hvac-bulgaria.com

Над 2000 домакинства използват природен газ за отопление в Ямбол

... при раздаването на субсидиите за газификация. Приложението на природния газ в индустриалните производства, сградите от обществения сектор и бита ... е всеки дом, който замени настоящия си енергоизточник с природен газ да получи субсидия от 3000 лева. още

https://powerindustry-bulgaria.com

ЕК отправи последно предупреждение към България за либерализацията на енергийния пазар

... ни направи стъпка за отваряне на пазарите си на газ и електричество за нови оператори. Тогава Българският енергиен ... относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и природен газ, уточниха от МИЕТ. Промените в Закона за енергетиката, ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Електрически инсталации в МБАЛ Токуда Болница София

... сградни инсталации, например системите за пожароизвестяване и захранване с природен газ. При авария тя изключва електрозахранването в "опасните" зони. "Наред ... още

https://electrical-bulgaria.com

Природният газ спестил 300 млн. лв. за клиентите на Овергаз

... през 2011 г. благодарение на това, че са използвали природен газ вместо електричество и нафта. Сумата е с 50% повече ... тримесечие в битовия сектор един киловатчас енергия, произведен с природен газ, струва 12,2 ст., а стопанските клиенти плащат средно ... още

https://industryinfo.bg

Природният газ спестил 300 млн. лв. за клиентите на Овергаз

... през 2011 г. благодарение на това, че са използвали природен газ вместо електричество и нафта. Сумата е с 50% повече ... тримесечие в битовия сектор един киловатчас енергия, произведен с природен газ, струва 12,2 ст., а стопанските клиенти плащат средно ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Ново находище на газ в Черно море

Ново находище на природен газ е открито в континенталния шелф на Румъния в Черно ... Румъния от съда, крие близо 100 милиарда куб. метра газ и 10 милиона тона петрол. още

https://powerindustry-bulgaria.com

Ново находище на газ в Черно море

Ново находище на природен газ е открито в континенталния шелф на Румъния в Черно ... Румъния от съда, крие близо 100 милиарда куб. метра газ и 10 милиона тона петрол. още

https://industryinfo.bg

Ситигаз ще газифицира Габрово

... (ДКЕВР) лицензия за извършване на дейността „Разпределение на природен газ" на територията на община Габрово. Със същото решение на ... две лицензии - за извършване на дейността „разпределение на природен газ" на територията на община Габрово за срок от ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Ситигаз ще газифицира Габрово

... (ДКЕВР) лицензия за извършване на дейността „Разпределение на природен газ" на територията на община Габрово. Със същото решение на ... две лицензии - за извършване на дейността „разпределение на природен газ" на територията на община Габрово за срок от ... още

https://industryinfo.bg

Топлофикация София предвижда изграждането на нови ефективни мощности и мащабни ремонти

... ще се спести с до 10 процента консумацията на природен газ, каза Цветанов. През т. г. се предвижда намаляване на ... доведе до 40 млн. лв. спестяване от цената за природен газ, обяви той. За тази и следващите години до 2015 ... още

https://industryinfo.bg

България на пето място в Европа по цена на природния газ

... Литва) в Европейския съюз по ниски цени на природния газ, показват посленото проучване на Евростат. Според статистиката, през ... от 3,4 евроцента за киловатчас енергия, произведен с природен газ. На българския пазар газта остава най-изгодната енергийна ... още

https://industryinfo.bg

Курс Eксплоатация на инсталации и съоръжения за КПГ

... са: - физични свойства и процеси при компресирания природен газ (КПГ); - устройство, конфигурация и технологични изчисления ... съоръжения за КПГ; - газови уредби за автомобили на природен газ; - бутилкови инсталации; - технически надзор, безопасност и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Отопление на жилищни сгради

... енергоносители са твърдо гориво – най-често дърва или палети, природен газ, нафта, пропан бутан, електрическа енергия. “В последно ... към използването на отоплителен котел на твърдо гориво или природен газ. “Това си остава един от най-разпространените ... още

https://hvac-bulgaria.com

Очаква се зелената енергия да стане конкурентна на конвенционалната по цени

... 2010 в сравнение със 157 млрд. за централи на природен газ, въглища и петрол, сочат данни на консултантската компания Bloomberg ... още

https://industryinfo.bg

Продуктите ни се продават успешно в над 10 европейски страни

... -ниска, отколкото ако се отоплява с нафта, ток или природен газ. В нашите котли сме включили системи, които облекчават експлоатацията ... още

https://hvac-bulgaria.com

ABB приветства новите европейски изисквания за ефективност

... на ресурси и трансформирането им в електрическа енергия, втечнен природен газ или рафинирани петролни продукти, както и в ефективното им ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Близо 25% ръст в производството на твърди горива през 2011 г.

... нарастват с 34,9% до 170 хил. тона, на природен газ - с 8,5% до 359 млн. станд. куб. м ... %, и на електроенергия - с 3,1%. Намаляват доставките на природен газ с 2,2%. още

https://industryinfo.bg

Повишаване ефективността на котелни инсталации

... водни пари, получени при изгарянето на въглеводородни горива като природен газ или леки масла. Кондензиращите водни пари обикновено са с ... още

https://hvac-bulgaria.com

Божидар Данев за балансирана енергийна политика

... . Освен от скъпия ток, индустрията страда и от скъпия природен газ, чиято цена е два пъти по-висока от котировките ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Повече от 250 души участваха в курсовете за обучение на Газтек

... от години, и се захранва от батерии с компресиран газ. Газтек БГ, която е дъщерно дружество на Овергаз, обучава ... проектиране, изграждане и експлоатация на системи за снабдяване с природен газ, съоръжения и инсталации. още

https://industryinfo.bg

БАН работи върху технология за производство на електроенергия в Черно море

... нови количества сероводород, съответстващи енергийно на годишното потребление на природен газ в България, смятат от БАН. Изпълнението на проекта ще ... още

https://industryinfo.bg

ДКЕВР ще сертифицира операторите на преносни мрежи

... от производството и доставките на електроенергия и природен газ. Независимият преносен оператор ще бъде вертикално интегрирано ... извършва дейности по производство или доставка на природен газ. Отразявайки изискванията на Третия либерализационен пакет, ... още

https://industryinfo.bg

Газтек започва предпроектно проучване за междусистемна газова връзка със Сърбия

... на територията на страната, технологична схема за пренос на природен газ в двете посоки и местоположение на технологичните площадки. С ... . Очаква се газопроводът да осигурява възможност за доставки на природен газ в диапазона от 1.8 млрд. куб. м/год ... още

https://industryinfo.bg

Двама нови мениджъри в Овергаз

... -н Димитър Тодоров ще управлява Овергаз Юг, която доставя природен газ на домакинствата и промишлеността в Асеновград, Първомай, Пещера и ... още

https://industryinfo.bg

Белла България с оборот над 130 млн. евро за 2010 г.

... мониторинг на хладилните инсталации. Всичките ни обекти са на природен газ. Използваме когенерационнa технология, която е призната за основно техническо ... още

https://industryinfo.bg

Тандем инвестира в реализирането на пакет от енергоспестяващи мерки

... . Проектът включва преминаване от дизелово гориво към използване на природен газ за топлинните агрегати/котли; оползотворяване на отпадната топлина от ... още

https://industryinfo.bg

КонтурГлобал официално откри инвестицията си в ТЕЦ Марица изток 3

... собствените си енергийни ресурси – собствените си въглища, собствения си природен газ, собствените си водни ресурси. Новите технологии в енергетиката в ... още

https://industryinfo.bg

Мрежата на Овергаз е готова за зимните месеци

... площ от 80 квадрата, харчи около 850 куб. метра природен газ на стойност 850 лева за отопление и битови нужди ... още

https://industryinfo.bg

Семинар Проектиране на котли средни и големи мощности от 90 kW до 20 000 kW

... kW обхваща стоящи и стенни котли на нафта и газ, сред които и комплексна гама кондензни котли с мощности ... до 13 000 kW, както и когенератори, работещи с природен газ и биогаз с мощности от 18 до 401 kWel ... още

https://industryinfo.bg

Минната индустрия се стабилизира, очаквайки ключова година за дейността си

... , 115 – на неметални полезни изкопаеми, 3 – на нефт и природен газ, 51 – на скално-облицовъчни материали, 151 – на строителни материали ... още

https://industryinfo.bg

1 млн. евро влага Каолин в проект за енергоспестяване през 2011 година

... в която са обхванати всички потребители на ел. енергия, природен газ, пропан бутан, вода, лентови везни за суровина, готов ... и регулиране на потреблението на ел. енергия и природен газ; въвежда система за управление на водните ресурси. Отоплителната ... още

https://industryinfo.bg

Клиентите на Овергаз Запад в Кюстендил надхвърлиха 2000

Нови 130 домакинства в Кюстендил избраха природния газ за свой енергиен източник от началото на годината досега. ... в бита. Обществено-административните сгради, които замениха нафтата с природен газ, са 76, а промишлените абонати – 20. За последните ... още

https://industryinfo.bg

Концесия за добив на природен газ за срок от 10 години получи Мелроуз Рисорсиз

Правителството предостави 10-годишна концесия за добив на природен газ от находище Каварна на Мелроуз Рисорсиз. Дружеството е титуляр ... имат предполагаем резерв от над 3 млрд. куб. м природен газ. Разрешението за концесия на едно от трите находища на ... още

https://industryinfo.bg

32,5 милиона лева икономии за потребителите на природен газ в Източна България

... г. клиентите на Овергаз Изток, защото вече използват природнен газ вместо нафта, електричество и мазут. За сравнение – икономиите за ... в размер на 9,5 милиона лева. Домакинствата на газ в Източна България спестиха общо 1,7 милиона лева ... още

https://industryinfo.bg

27,7 милиона лева по-малък разход на природен газ в Северна България за половин година

... , тъй като те замениха нафтата, електричеството и мазута с природен газ. За цялата минала година тази сума беше 30,7 ... ,7 милиона лева за половин година. Овергаз Север доставя природен газ на 8460 битови потребители, 173 промишлени клиенти и 524 ... още

https://industryinfo.bg

Първата украинска когенерационна централа на биогаз - оборудвана с турбина на GE

... замени еквивалентно съоръжение, използващо 1,2 млн. куб. м природен газ на година и следователно може да спести изпускането в ... още

https://industryinfo.bg

Международни експерти ще дискутират приложенията на компресирания природен газ

... посветен на ролята и ползите от употребата на компресирания природен газ (КПГ) във всички сектори на икономиката. Експерти от ... от областта на инсталациите и съоръженията за компресиран природен газ. Присъстващите ще имат възможност да видят и тестват ... още

https://industryinfo.bg

Овергаз - домакин на семинар по енергийна политика

... науки Джонатан Стърн, представителят на звеното за електроенергия и природен газ към Европейската комисия Марк ван Стипхаут, както и представители ... още

https://industryinfo.bg

ЕВН България и Сименс България представиха проекта за най-модерната когенерация

... сега съществуващата централа. Kогенерация Пловдив ще използва за гориво природен газ, който ще бъде изгарян в ново поколение газова турбина ... още

https://industryinfo.bg

Овергаз ще търси нефт и газ в блок Провадия

... & Gas и българската Balkan Explorers, ще търси нефт и природен газ в блок Провадия в Североизточна България, с площ 1787 ... , са от промишлено значение. Както знаете, годишното потребление на природен газ в България засега е около 3 млрд. кубически метра ... още

https://industryinfo.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top