Резултати от търсене на: прахови частици

Община Бургас стартира подмяната на домакински отоплителни уреди

... на новите печки, които ще ограничат отделянето на фини прахови частици и вредни емисии във въздуха, трябва да приключи до ... още

http://hvac-bulgaria.com

Многоканален преносим газ детектор за персонална защита модел POLI от WatchGas

... предпазен корпус със степен на защита от вода и прахови частици IP 65/67 и интелигентна система за съхраняване на ... още

http://automation-bulgaria.com

Община Русе търси доставчик на отоплителни уреди

... за битово отопление. Целта е намаляване на емисиите фини прахови частици от битовото отопление чрез замяна на отоплителни устройства на ... още

http://hvac-bulgaria.com

Столична община стартира кампания за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво

... на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици от битово отопление. Формуляри за кандидатстване от физически и ... още

http://hvac-bulgaria.com

Монбат изгражда нов завод за акумулатори във Враца

... техният годишен обем се оценява на 150 т оловни прахови частици и 50 т оловна паста. още

http://industryinfo.bg

EVN стартира нова кампания за намаляване на емисиите въглероден диоксид в Пловдив

... не отделя вредни вещества като серни диоксиди, прах (фини прахови частици) и диоксини чрез дейността си. EVN Tоплофикация използва само ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Община Хасково подписа договор с МОСВ за 5 нови електробуса

... в община Хасково чрез намаляването на нивата на фини прахови частици и азотни окиси", коментираха в МОСВ по време на ... още

http://industryinfo.bg

СО монтира 180 филтъра на комини от домакинства, отопляващи се на твърдо гориво

... поляна и Слатина. По този начин емисиите на фини прахови частици, които се отделят при горенето, ще бъдат редуцирани с ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Сливен модернизира общинския автопарк с 11 нови превозни средства

... оксид с 3,41 т годишно и на фини прахови частици с 0,17 т на година. още

http://industryinfo.bg

Община Русе получава 35 електрически транспортни средства по ОПОС

... като източник на замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ10). Общият размер на инвестицията е 46,8 млн ... още

http://industryinfo.bg

Сключени са 144 договора за 67% от бюджета на ОПОС 2014-2020 г.

... въздуха- транспортa. Целта е 2300 т по-малко фини прахови частици и азотен диоксид до 2023 г. още

http://ecology-bulgaria.com

МС прие Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г.

... , азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици за периода от 2020 до 2030 г. В програмата ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пловдив и Видин предприемат мерки за по-чист въздух

... проектите ще доведе до понижаване количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10), генерирани в резултат на битово отопление на твърдо ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община инвестира 400 хил. лв. в подобряване на КАВ

... внедряване на мерки за намаляване количеството емисии на фини прахови частици, генерирани в резултат на битовото отопление. още

http://ecology-bulgaria.com

Представяне и изложба на иновативни полимери в БАН

... изгаряния или при болни от диабет, предпазна маска за прахови частици, наноматериали за съхранение на хранителни продукти и др. Изложбата ... още

http://industryinfo.bg

Приеха Националната програма за подобряване на КАВ за периода 2018-2024 г.

... към основните сектори, причиняващи замърсяване с фини прахови частици. Документът е изготвен въз основа на сключено ... за постигане на устойчиво съответствие по показател фини прахови частици. Според анализа в програмата идентифицираните в общинските ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община инсталира 22 сензора за мониторинг на чистотата на въздуха

... които има сигнали и фактори, благоприятстващи задържането на фини прахови частици. Устройствата за мониторинг ще бъдат поставени в рамките на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Бургас инвестира 13 млн. лв. в мерки за по-чист въздух

... изпълнението на проекта да се редуцират емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10), отделящи се в резултат на битовото отопление с ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община инвестира 44,3 млн. лв. в подобряване на КАВ

... се очаква да се понижи количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на Столична община, които са с ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Велико Търново въвежда мерки за подобряване на атмосферния въздух

... на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици във въздуха на територията на общината. Общият размер на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Овергаз отчита намалени вредни вещества във въздуха с 26 000 т

... -малко са емисиите на вредни вещества във въздуха - фини прахови частици, серни и азотни оксиди, въглероден оксид и летливи органични ... мрежа, би довело до намаление на годишните емисии на прахови частици с около 6000 тона или 30% от емисиите на ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Столична община разкри още три площадки за предаване на стари гуми

... автомобилни гуми в атмосферата се отделят значителни количества фини прахови частици, въглероден оксид, азотни и серни оксиди. Във връзка приоритетно ... още

http://ecology-bulgaria.com

Термопомпи с газов двигател AISIN

... ,5 MW - няколко резултата: стойност "0"PM 10 фини прахови частици 40% спестени емисии CO2 300 kW по-малко инсталирана ... още

http://hvac-bulgaria.com

Обявена е процедура за подобряване на качеството на атмосферния въздух по ОПОС

... за цел да се намалят наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление. Финансирането ще допринесе за изпълнение ... още

http://ecology-bulgaria.com

Rockwell Automation подкрепя проекта Energy Observer

... кораба, работещ с нулеви емисии парникови газове и фини прахови частици. За да гарантира 24-часова енергийна автономност по време ... още

http://automation-bulgaria.com

Одобриха промени в Закона за чистота на атмосферния въздух

... по този начин да се редуцират емисиите на фини прахови частици и серен диоксид. Чрез одобрените промени се въвеждат и ... още

http://ecology-bulgaria.com

До края на октомври публикуват за обществено обсъждане Националната програма за КАВ

... да се ограничат екстремните замърсявания на въздуха с фини прахови частици. Този проблем е идентифициран отдавна, но много градове не ... още

http://ecology-bulgaria.com

Метрото в София ще редуцира вредните емисии с 90 хил. тона годишно

... един от двата големи източника на замърсяване с фини прахови частици, наред с битовото отопление. В края на юни т ... още

http://ecology-bulgaria.com

481 000 т вредни емисии са спестени от клиентите на Овергаз през 2017 г.

... газове и 25 507 т серни и азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и летливи органични съединения. Най-голямо количество ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Нови задължения за намаляване на трансграничното замърсяване на въздуха

... %, летливи органични съединения, различни от метана - 21%, и фини прахови частици (с диаметър до 2,5 µm) – 20%. В приложенията ... още

http://ecology-bulgaria.com

СО предложи мерки за справяне с високите нива на прахови частици

... при установени различни прогнозни превишения на нивата на фини прахови частици в София. Механизмът включва два вида мерки – ... в зависимост от прогнозите за концентрацията на фини прахови частици. Първата група мерки включва разширение на Зона 1 ... още

http://ecology-bulgaria.com

България се включи в Европейския индекс за качество на въздуха

... , на която могат да се следят пет ключови замърсителя: прахови частици (ФПЧ2,5 и ФПЧ10), приземен озон (O3), азотен диоксид ... още

http://ecology-bulgaria.com

Сключени са 51 договора по ОПОС 2014-2020

... въздух чрез финансиране на мерки за намаляване на фините прахови частици. още

http://ecology-bulgaria.com

ЕАОС стартира нова онлайн услуга за следене на качеството на въздуха

... замърсителя, вредни за човешкото здраве и околната среда – фини прахови частици (ФПЧ2.5 и ФПЧ10), озон в приземния слой, азотен ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК организира конференцията Clean Air Forum

... Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) показват, че фините прахови частици водят до преждевременната смърт на над 400 000 европейци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Количеството депонирани отпадъци в СО е намаляло с 80%

... ще спомогне и за намаляването на замърсяването с фини прахови частици. още

http://ecology-bulgaria.com

Експерти обсъдиха добри практики за опазването на КАВ на конференцията SOFAIR

... по-сериозно е предизвикателството, свързано с концентрацията на фини прахови частици. "София трябва да е много амбициозна по отношение на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Асеновград откри търг за актуализация на програма КАВ

... на програмата за намаляване на нивата на замърсителите (фини прахови частици ФПЧ10 и кадмий) и за достигане на утвърдените норми ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започва дистанционно отчитане на вредните емисии от автомобили в София

... четири различни места в града се измерват количествата фини прахови частици, въглеводороди, въглероден оксид и азотен оксид. Процесът на измерване ... още

http://ecology-bulgaria.com

КлиВенТо достави изпарителни охладители Fresco за Теси

... намалява статичното електричество, премахва миризми от летливи материали и прахови частици", обясниха от компанията. От август т. г. КлиВенТо предлага ... още

http://hvac-bulgaria.com

Производител на оборудване за пречистване на отпадъчни газове търси партньори

... газове, димни газове от котли, газови потоци, съдържащи фини прахови частици; вентилационна система за цехове; и аспирационно оборудване за отстраняване ... още

http://ecology-bulgaria.com

Сформират работна група за изготвяне на мерки срещу замърсяването на въздуха

... разработи общи мерки срещу замърсяването на въздуха с фини прахови частици. Това бе решено по време на срещата на ... да се разработи цялостна концепция за намаляване на фините прахови частици в страната. Според зам.-министрите е нужно контролните органи ... още

http://ecology-bulgaria.com

Актуализират програмите за КАВ на Пловдив, Асеновград и Враца

... разработването на мерки за намаляване нивата на фини прахови частици и достигане на установените норми за съдържанието им ... мерки, които да доведат до намаляването на фините прахови частици и за подобряване качеството на въздуха за българските граждани ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира гражданска инициатива за мониторинг на качеството на въздуха

... граждани "осиновяват" станции за измерване на концентрацията на фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5), атмосферното налягане, температурата и влажността ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Благоевград монтира филтър за ФПЧ на детска градина

... още обществени и жилищни сгради. "Филтърът за фини прахови частици е предназначен за използване с горивни инсталации на твърдо ... филтъра се създава мощно електрично поле, което задържа фините прахови частици и не им позволява да попадат в атмосферата. ... още

http://ecology-bulgaria.com

СО обсъди Програмата за КАВ в София със студенти от ЛТУ

... сме набелязали, за да се намали замърсяването с фини прахови частици в София. Чух много интересни идеи и конструктивни предложения ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ново поколение най-мощни и високоефективни LED лампи

... експлоатация на лампите върху корпуса им се събират фини прахови частици, което пречи на доброто им охлаждане и съответно би ... VIVALUX са проектирани така, че при попадането на праховите частици между отворите, те се "хлъзват" между тях, така че ... още

http://lighting-bulgaria.com

Разработват система за прогнозиране на атмосферни замърсявания в София

... проект за ранно прогнозиране на замърсяване от фини прахови частици във въздуха. Изпълнението на проекта е възложено ... предпоставките за поява на наднормени концентрации на фини прахови частици във въздуха. Заместник-кметът по направление "Зелена ... още

http://ecology-bulgaria.com

Horiba Scientific пусна подобрена версия на софтуера за ParticleFinder

... лесна употреба от страна на анализаторите на частици, които се нуждаят от уникалните възможности на ... подходящ за откриване и идентифициране на всякакви прахови частици, включително фармацевтични материали, доказателства от криминалистични анализи ... още

http://measurement-bulgaria.com

ЕП прие нови ограничения за атмосферните замърсители

... замърсители до 2030 г., включително азотни оксиди, прахови частици и серен диоксид. "Замърсяването на въздуха е ... , азотни оксиди, неметанови въглеводороди, амоняк и фини прахови частици с диаметър под 2,5 микрометра. Предложените ограничения ... още

http://ecology-bulgaria.com

КлиВенТо достави инфрачервено отопление в цех за производство на дограма

... като помага да се избегне движението на въздух и прахови частици. "Високата ефективност на ОНА инфрачервени излъчватели се дължи на ... още

http://hvac-bulgaria.com

Хенлих представя собствена гама патронни прахоуловители

... на нашата конструкция са изключително ниската остатъчна концентрация на прахови частици под 10 mg/m3, вградената система за самопочистване Jet ... още

http://industryinfo.bg

МБВР ще консултира МОСВ за управлението на качеството на въздуха

... на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух. Това ще спомогне за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Atlas Copco завърши придобиването на Leybold

... Leybold се използват за създаване на чисти среди без прахови частици за производствени предприятия в сферата на автомобилостроенето, металургията, повърхностни ... още

http://industryinfo.bg

Румънски разработчик на филтри за замърсени води търси партньори

... е базиран на зеолити и превръща замърсената с фини прахови частици и вредни химични елементи вода в подходяща за пиене ... с два слоя зеолит. Първият задържа механични примеси като частици пясък, наноси и др., с големина 5 микрона. Преминавайки ... още

http://ecology-bulgaria.com

Касетъчен климатик Samsung 360 Circular Cassettе – първата кръгла касета в света!

... могат също да добавят Samsung Virus Doctor, който елиминира прахови частици, алергени, бактерии и вируси. още

http://hvac-bulgaria.com

Столична община продължава кампанията за намаляване на вредните емисии

... за намаляване на емисиите на азотните оксиди и фините прахови частици по време на конференцията „Колко опасен е въздухът, който ... да се намалят годишните превишения на нормите на фини прахови частици. още

http://ecology-bulgaria.com

Mitsubishi Electric разработи сензор за фини частици с размер под 2,5 микрона

... – първият в света, който може да засече всички фини частици с размер не повече от 2,5 микрона в ... сензор, способен да засече всякакви PM2.5, полени и прахови частици. Прототипът на сензора за качество на въздуха се състои ... още

http://measurement-bulgaria.com

Atlas Copco придобива Oerlikon Leybold Vacuum

... Vacuum са използвани за създаване на чисти среди без прахови частици за приложения като автомобилостроене, металургия, повърхностни покрития на интегрални ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Atlas Copco придобива Oerlikon Leybold Vacuum

... Vacuum са използвани за създаване на чисти среди без прахови частици за приложения като автомобилостроене, металургия, повърхностни покрития на интегрални ... още

http://industryinfo.bg

Община Бургас с програма за подобряване качеството на въздуха

... предложения (предварителни прединвестиционни проучвания) за намаляване замърсяването с фини прахови частици на територията на община Бургас. Прогнозната стойност на поръчката ... още

http://ecology-bulgaria.com

GOYEN отбелязва 80 години от своето основаване

... при системите за пречистване на въздух чрез филтриране на прахови частици. Наскоро закупени от корпорацията Pentair, Goyen и сродната ... й компания Mecair, доставят системи за филтриране на прахови частици по цял свят - от Европа до Северна и ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Положителна тенденция в рециклирането отчита доклад на ИАОС

... големи количества отпадъци. Според доклада замърсители като фини прахови частици (ФПЧ), озон, серен диоксид, азотни оксиди, ... количество. Битовото отопление е основен източник на фини прахови частици, емитирайки 59% от общото количество изхвърляно в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Мини Марица-изток избира доставчик на мониторингов терминал за прах

... качеството на атмосферния въздух, за да гарантира, че фините прахови частици не са потенциален проблем за здравето на работещите в ... още

http://measurement-bulgaria.com

МО откри търг за обслужване на измервателна станция за контрол на въздуха

... диоксид, азотен оксид, циановодород, хлор, хлороводород, фосген и фини прахови частици. Крайният срок за подаване на оферти/заявления за участие ... още

http://measurement-bulgaria.com

ЕАОС представи нови данни за замърсяването на въздуха в Европа

Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) представя нови данни за замърсяването на въздуха в Европа в годишния си доклад, публикуван на 19 ноември. Според основните изводи, направени от анализа, това продължава да е сериозен процес и да има своята ... още

http://ecology-bulgaria.com

Лукойл Нефтохим Бургас пусна в експлоатация нови екологични обекти

... SOx, 90 тона за NOx и около 70 тона прахови частици", заявяват от Лукойл Нефтохим. още

http://ecology-bulgaria.com

ИАОС с участие в Европейската седмица на мобилността

... 24-часови измервания на основните замърсители на въздуха – фини прахови частици, серен диоксид, озон, въглероден оксид и метеорологични параметри. Инициативата ... още

http://ecology-bulgaria.com

Филтри с маслена баня: и най-фината прах вече не е проблем

... , модели FO160 и FO300: за отстраняване на най-фините прахови частици без намаляване производителността на вакуум помпата. Тези изключителни филтри ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Четири от

... . Русе е с най-много спестени вредни емисии и прахови частици – 1700 тона за първите девет месеца на 2013 г ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Тангра взе участие в строителството на новия завод на Софарма

... и филтриране на взривоопасен прах, предназначени за улавяне на прахови частици и отвеждане извън работната среда. Съоръженията имат различни технически ... още

http://hvac-bulgaria.com

DJK Europe участва на изложението SMT Hybrid Packaging 2013

... на дюзи, както и технология за почистване на фини прахови частици. DJK Europe е дъщерно дружество на японската компания Daiichi ... още

http://electronics-bulgaria.com

ИАОС търси доставчик на автоматични газанализатори

... в 6 обособени позиции: анализатори за определяне на фини прахови частици ФПЧ10 – 3 броя; анализатори за определяне на серен диоксид ... още

http://measurement-bulgaria.com

Обновяват системата за контрол на атмосферния въздух

... конкретизирана по обособените позиции, по показател фини прахови частици и свързани с изискванията за демонстриране на ... концентрациите на химическите компоненти на фракция фини прахови частици (ФПЧ2.5) на извънградски пункт за мониторинг ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК предприема нов правен подход за подобряване на качеството на въздуха

... заемат с този продължаващ проблем. Проблемът касае миниатюрните частици, известни като ФПЧ10, които могат да причинят дихателни ... пряка заплаха за гражданите, изложени на замърсяване от фини прахови частици (ФПЧ10), и се причинява от пътното движение, ... още

http://industryinfo.bg

ЕК предприема нов правен подход за подобряване на качеството на въздуха

... заемат с този продължаващ проблем. Проблемът касае миниатюрните частици, известни като ФПЧ10, които могат да причинят дихателни ... пряка заплаха за гражданите, изложени на замърсяване от фини прахови частици (ФПЧ10), и се причинява от пътното движение, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Въздушни филтри за вентилационни системи

... . Често във въздуха се съдържат различни примеси като прахови частици; газове, които оказват негативно влияние върху човека; ... всяка вентилационна система, предотвратявайки проникването на сравнително едри частици с размери над 10 микрона. Филтрите от ... още

http://hvac-bulgaria.com

ИАОП избира доставчик на консумативи за апаратура за измерване на фини прахови частици във въздуха

... на атмосферния въздух и емисионен контрол по показател "фини прахови частици". Апаратурата е разположена в ръчни, мобилни и стационарни автоматични ... още

http://measurement-bulgaria.com

ИАОП избира доставчик на консумативи за апаратура за измерване на фини прахови частици във въздуха

... на атмосферния въздух и емисионен контрол по показател "фини прахови частици". Апаратурата е разположена в ръчни, мобилни и стационарни автоматични ... още

http://industryinfo.bg

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 инвестира 28 млн. лева за периода 2012-2013 г.

... Енергоблок 4, с което допълнително ще подобри улавянето на прахови частици. В момента този показател надхвърля ефективно улавяне на 99 ... ,96% от тези частици. През първата си година като част от енергийната ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 инвестира 28 млн. лева за периода 2012-2013 г.

... Енергоблок 4, с което допълнително ще подобри улавянето на прахови частици. В момента този показател надхвърля ефективно улавяне на 99 ... ,96% от тези частици. През първата си година като част от енергийната ... още

http://industryinfo.bg

Технологии за опазване на околната среда в ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово

... слой въздух по показатели серен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5). Допълнително, за предотвратяване на неорганизирани ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ призова общините към активно приложение на мерките за намаляване

... на емисии от природни източници върху нивата на фини прахови частици; включване на качеството на въздуха като приоритет в следващия ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ призова общините към активно приложение на мерките за намаляване на замърсяването

... на емисии от природни източници върху нивата на фини прахови частици; включване на качеството на въздуха като приоритет в следващия ... още

http://industryinfo.bg

Проблем за чистотата на въздуха в София са фините прахови частици и азотните окиси

... горива, от изгарянето на които се емитират фините прахови частици. Според специалиста вече се предприемат мерки за решаването ... регистрирани превишавания на серни, азотни окиси или фини прахови частици. Други чисти места са Копитото на Витоша, както ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проблем за чистотата на въздуха в София са фините прахови частици и азотните окиси

... горива, от изгарянето на които се емитират фините прахови частици. Според специалиста вече се предприемат мерки за решаването ... регистрирани превишавания на серни, азотни окиси или фини прахови частици. Други чисти места са Копитото на Витоша, както ... още

http://industryinfo.bg

ТЕЦ Марица Изток 2 обяви обществена поръчка за измервателна техника

... подмяна и пълен реинженеринг на средствата за измерване на прахови частици в димен газ. Поръчката обхваща проучване, проектиране, демонтаж, доставка ... и пуск на технически средства за измерване (ТСИ) на прахови частици в димен газ на входа на СОИ 7 и ... още

http://measurement-bulgaria.com

Вентилация на чисти помещения

... зони, в които биха могли да се натрупат прахови частици. Чисто помещение Обикновено, под наименованието чисто помещение се ... надналягане е с оглед недопускането на попадане на прахови частици в чистите помещения от заобикалящите ги помещения. За ... още

http://hvac-bulgaria.com

Резултати от търсене на: прахови частици

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top