Резултати от търсене на: повърхностни води

Двумембранни сухи помпи QUANTUM (DDQ) на Argal

Адара Инженеринг представя двудиафрагмени помпи QUANTUM от Argal. Конструкцията на помпите QUANTUM се състои от свободно закрепващи се мембрани. Това позволява лесна поддръжка, по-голяма безопасност при изпомпване на агресивни течности и намален ... още

https://water-bulgaria.com

Комбиниран виличен сензор за детекция на етикети GSX14E

С представянето на GSX, първият комбиниран виличен сензор в света, Leuze продължава десетилетната си традиция на компания иноватор. Leuze изобретява не само първия виличен сензор за детекция на етикети GS05, но също така разработва и първия ... още

https://automation-bulgaria.com

Модулна система за мониторинг на качеството на водата тип 8905 от Burkert

Системата за мониторинг на качеството на водата тип 8905 от Burkert предоставя лесен достъп до всички налични измервания, благодарение на цифровите интерфейси и удобния дисплей. Тя изисква минимални и предвидими разходи за поддръжка и осигурява ... още

https://automation-bulgaria.com

Започва рекултивацията на сметището в Суворово

Започват дейностите по проекта за закриване и рекултивация на сметището в Суворово, съобщиха на сайта на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Бюджетът е 796 хил. лв., като сумата се отпуска по Оперативна програма "Околна среда" ... още

https://industryinfo.bg

Предвиждат промени в наредбата за характеризиране на повърхностни води

Министерският съвет (МС) публикува за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностни води, издадена от министъра на околната среда и водите Емил Димитров. В проекта ... още

https://water-bulgaria.com

Община Несебър откри търг за закриване и рекултивация на депо

Община Несебър обяви обществена поръчка за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в местност "Чешме тарла". Поектът предвижда извършване на техническа и биологична рекултивация на площта, която е с нарушена ... още

https://industryinfo.bg

Стартира обществена консултация за емисионни ограничения за заустване на отпадъчни води

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) даде начало на консултации с обществеността за определяне на индивидуални емисионни ограничения за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. Целта на консултацията е да се съберат ... още

https://water-bulgaria.com

ИАОС откри процедура за пробонабиране и анализ на органични замърсители в повърхностни води

Изпълнителната агенция по околна среда откри обществена поръчка с предмет "Извършване на анализ на приоритетни вещества във води от Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители". ... още

https://industryinfo.bg

Община Димово търси фирма за ремонт на канализация

Община Димово обяви обществена поръчка за строителни и монтажни работи на канализационни инсталации. Поръчката е разделена на 2 обособени позиции, включващи ремонт на канализация: за повърхностни води на канализационен клон 22 и клон 24 с обща ... още

https://industryinfo.bg

МОСВ откри търг за актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на водите

Министeрството на околната среда и водите обяви обществена поръчка за актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на повърхностните и подземните води по две обособени позиции. В обхвата на поръчката по двете обособени позиции ... още

https://industryinfo.bg

GEA Hilge стерилни и процесни помпи

Гамата помпи от неръждаема стомана GEA Hilge са предназначени за решаване на широк спектър санитарно-хигиенни задачи в области като: пивоварно производство производство на безалкохолни напитки производство на млечни продукти производство на храни ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на анализатор за общ органичен въглерод

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка на лабораторен анализатор за общ органичен въглерод (TOC) и общ неорганичен въглерод (TIC) в питейни и повърхностни води според стандарт EN 1484. Изискванията включват: да е компактна система, с ... още

https://industryinfo.bg

ИАОС откри търг за анализ на приоритетни вещества във води и седименти

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) обяви обществена поръчка за извършване на анализ на приоритетни вещества във води и седименти, посочени в Приложение 2 от Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода търси лабораторен специалист – пробовземане

Задължения: Извършва вземане на проби от питейни, повърхностни и отпадъчни води и утайки Извършва необходимите полеви изпитвания (измервания на място и пробовземане) Отговаря за поддържане на документацията свързана с ежедневната дейност Отговаря за ... още

https://water-bulgaria.com

Аурубис България провежда ден на отворените врати

На 19 май т.г. Аурубис България организира ден на отворените врати в производствената база на компанията близо до Пирдоп и Златица. Инициативата е част от събитията, свързани с 60-годишнината на завода. Посетителите ще имат възможност да видят в ... още

https://industryinfo.bg

ВиК Ловеч избира фирма за мониторинг на води

Водоснабдяване и канализация – Ловеч стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от дружеството. ... още

https://water-bulgaria.com

ОП СПТО извършва пробовземане и лабораторни анализи

ОП Столично предприятие за третиране на отпадъци (ОП СПТО) търси изпълнител на пробовземания и лабораторни анализи на повърхностни води, подземни води, отпадъчни води, инфилтрат, въздух, почви, утайки и шум. Превдидените анализи ще се извършват на ... още

https://industryinfo.bg

Mеждународно изложение за опазване на околната среда и природните ресурси Ecofair

Между 12 и 14 октомври т. г. в Белград за 13-ти път ще се състои международното изложение за решения за опазване на околната среда и природните ресурси Ecofair. Организатор на събитието е Belgrade Fair. Основните теми на изложението са опазване на ... още

https://industryinfo.bg

води"" href="https://water-bulgaria.com/article/2075-bav-organizira-tradicionniia-nacionalen-seminar-prechistvane-na-otpadachni-vodi-" target="_blank"> БАВ организира традиционния национален семинар "Пречистване на отпадъчни води"

На 29 септември т. г. в Старосел се проведе традиционният национален семинар "Пречистване на отпадъчни води", организиран от Българската асоциация по водите (БАВ). В събитието се включиха представители на институции, управители на ВиК оператори, ... още

https://water-bulgaria.com

Националната система за мониторинг на околната среда с обновено оборудване

Националната система за мониторинг на околната среда ще използва съвременна апаратура за измерване чистотата на въздух, почви, води и нивата на шум, закупена по оперативна програма "Околна среда 2007-2013" по проект, реализиран от Изпълнителната ... още

https://industryinfo.bg

Днес е последният изложбен ден на Вода София 2015

Днес в изложбения комплекс Интер Ескпо Център, София тече последният ден на деветото издание на специализираното международно изложение за водния сектор Вода София за 2015 г. Като част от съпъстващата програма на изложбата на 12 март (четвъртък) се ... още

https://water-bulgaria.com

Започна 9-ото издание на Вода София

Днес в Интер Експо Център, София бе открито деветото издание на ежегодната специализирана изложба за водния сектор Вода София 2015. Събитието, организирано от Интер Експо Център съвместно с Wasser Berlin, ще продължи до 13 март (петък). В рамките на ... още

https://water-bulgaria.com

Община Ямбол започва рекултивация на депо за неопасни отпадъци

Община Ямбол започна процедура за избор на фирма, която да извърши дейностите по закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци. Рекултивацията обхваща два етапа, които включват техническа и биологична рекултивация. В рамките на ... още

https://industryinfo.bg

Започна рекултивацията на клетка 1 в депото за отпадъци в Русе

Поставено бе началото на рекултивацията на клетка 1 в депото за твърди битови, производствени, строителни и опасни отпадъци в Русе. Това се случи по време на официална церемония, на която присъстваха кметът Пламен Стоилов, зам.-кметът Свилен Иванов ... още

https://industryinfo.bg

3К ще участва в инициатива на Грийнпийс България

3К обяви, че ще участва в инициативата на Грийнпийс България в края на август 2014 г. за популяризиране на използването на ВЕИ с цел опазване на околната среда. Във връзка с инициативата Грийнпийс България представи своя доклад "Вода за живот или ... още

https://industryinfo.bg

ИАОС избира фирма за поддръжка на система за мониторинг на води

Изпълнителна агенция по околна среда откри процедура за избор на фирма, която ще извършва комплексно сервизно обслужване на система от 25 автоматични станции за мониторинг на повърхностни и подземни води. Сервизното обслужване има за цел да осигури ... още

https://automation-bulgaria.com

Откри се 8-ото издание на Вода София

Днес в Интер Експо Център, София официално бе открито осмото издание на традиционната специализирана изложба в областта на водния сектор - Вода София 2014. Събитието ще продължи до 30 май, петък. Паралелно в зала Вихрен се провежда и шестата ... още

https://water-bulgaria.com

Hach Lange представи нов модел преносим спектрофотометър

Hach Lange представи новия модел преносим спектрофотометър DR 1900. Той предлага пълния спектър от методи при дължина на вълната 340–800 nm и може да се използва с всички стандартни кювети. DR 1900 е насочен към широк спектър от приложения като ... още

https://industryinfo.bg

МОСВ търси фирма за оценката на хидроморфологичното състояние на естествени водоизточници

Министерството на околната среда и водите започна процедура за избор на изпълнител, който да извърши оценката на хидроморфологичното състояние на ВТ от категории реки, езера и преходни води и да определи въздействието върху екологичното състояние от ... още

https://industryinfo.bg

Мониторинг на повърхностните води

Извършването на мониторинг на повърхностните води е сред основните способи за получаване на актуална информация за тяхното качество и потенциалното им замърсяване. Моментното състояние на реките и езерата се установява посредством специализирани ... още

https://water-bulgaria.com

Еко Медет търси фирма за мониторинг и поддръжка на хвостохранилище Радка

Фирма Еко Медет започна процедура по избор на фирма изпълнител на мониторинта и поддръжката на хвостохранилище Радка. Целта е да бъде избран изпълнител на услугата, който да осигури изпълнението на посочените от Еко Медет дейности в продължение на ... още

https://industryinfo.bg

Канализационните мрежи са основният замърсител на реките

Замърсяванията на повърхностни води основно се дължат на канализационните мрежи на големите градове в област Пазарджик, сочат резултатите от проведен имисионен контрол на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите през 2012 г. ... още

https://industryinfo.bg

Холандска фирма откри фабрика за шлюзове в Симитли

Фирма КВТ Констракшън открива днес официално производствена фабрика за шлюзове в бившето военно поделение в град Симитли. КВТ Констракшън е дъщерна фирма на холандския холдинг KWT Group, специализирана в производството на изделия за управление на ... още

https://water-bulgaria.com

Започват процедура за мониторинг на водите в закритите уранодобивни обекти в България

Дружеството Екоинженеринг-РМ стартира процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка за вземането на проби и извършването на лабораторни анализи на водни проби от мониторинговата дейност в закритите уранодобивни обекти в България. Целта на ... още

https://water-bulgaria.com

26,5 млн. лв. отпускат за предотвратяване на наводнения

Общо 26,5 млн. лева безвъзмездна финансова помощ получават проектите на 30 общини за предотвратяване на наводнения, които министърът на регионалното развитие и благоустройството връчи под формата на чекове на представител на всяка община. Средствата ... още

https://water-bulgaria.com

Предлагат нови химически вещества като замърсители на водите в ЕС

Подобряването на качеството на водите в ЕС може да бъде изложено на риск в резултат на нови форми на химическо замърсяване. Във връзка с това Европейската комисия предлага включването на 15 химически вещества в списъка с 33 замърсителя, които се ... още

https://industryinfo.bg

Отводнителни системи

Отводнителните системи играят ключова роля за успешното и своевременно отвеждане на дъждовните води и водите от снеготопенето. От тяхното добро функциониране и организация зависи избягването на образуването на заблатени места, ерозия на плодородни ... още

https://water-bulgaria.com

Резултати от търсене на: повърхностни води

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top