Резултати от търсене на: определяне на азот

Келдал анализатор Velp UDK 169

... титруване UDK 169 е проектирана да изпълнява определяне на азот и белтъчини съгласно метода на Келдал. Намира приложение в ХВП и ... при екологичен контрол (феноли, азот във води, утайки, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Конференция за млади професионалисти във ВиК сектора ще се проведе в Прага

... теми като "Остатъчни микрозамърсители: определяне и отстраняване", "Пречистване на производствени отпадъчни води", "Управление на дъждовни води", "Премахване на азот и фосфор от отпадъчни ... още

http://water-bulgaria.com

Излезе пилотният електронен брой на сп. Екология & Инфраструктура

... "Води" ще научите всичко за метода на Келдал за определяне на азот във водите – кратка история на техниката, същност и каква апаратура е ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕСО термореактори на VELP Scientifica

... минути благодарение на по-високата температура на работа - 160 °C. ЕСО термореакторите са подходящи и за определяне на общ органичен ... въглерод (TOC), общ хром, общ азот и общи фосфати и ... още

http://measurement-bulgaria.com

Модерни сензори осигуряват по-ефективни водомери

... като прекъсвач за конфигуриране с цел определяне на часа за предаване на измерените стойности към дистанционен уред за ... магниторезистивни Nanopower сензори (AMR). С потребление на енергия на нано ниво (360 nA) и висока чувствителност от едва 7 ... още

http://measurement-bulgaria.com

Холографска решетка на Horiba Jobin Yvon помогна при откриването на ледените планини на Плутон

... 100 млн. години. На снимките се виждат високи ледени повърхности, покрити със замръзнал азот и метан. Сондата ... от SWRI (Southwest Research Institute) за изследвания на атмосферата: определяне на атомни и молекулни съединения и техния количествен състав ... още

http://measurement-bulgaria.com

МОСВ откри търг за поддръжка на химически анализатори

... водите откри търг за сервизното обслужване на анализатори за определяне на общ въглерод, органичен въглерод и азот във води, елуати, почви, седименти ... още

http://measurement-bulgaria.com

Резултати от търсене на: определяне на азот

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top