Резултати от търсене на: обезвреждане

Австрийски производител на оборудване за обработка на отпадъци търси дистрибутори

... и осигуряват чистота на площадките за събиране и хигиенично обезвреждане на отпадъците. Компакторите се използват за пресоване на отпадъци ... още

http://industryinfo.bg

Внасят изменения в експорта на пластмасови отпадъци

... , която контролира трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. Съгласно измененията износителите първо трябва да получат съгласие от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Apple разшири глобалните си програми за рециклиране

... които клиентите могат да изпращат смартфоните на компанията за обезвреждане. Ежегодно Apple получава близо 1 млн. устройства за рециклиране ... още

http://ecology-bulgaria.com

28-о издание на търговското изложение Pollutec

... сектора, посветени на: третиране на води; събиране, обработка и обезвреждане на отпадъци; аналитична апаратура; управление на качеството на въздуха ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира Европейската седмица за намаляване на отпадъците

... БалБок Инженеринг. Впоследствие опасните отпадъците ще бъдат предадени за обезвреждане. В същия период ще бъдат събирани пластмасови капачки и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пето издание на Recycling-Technik в Дортмунд

... се запознаят с пълна гама решения за рециклиране и обезвреждане на отпадъци – балиращи преси, шредери, сортиращи машини, сита, конвейерни ... още

http://ecology-bulgaria.com

15-о издание на изложението Wasma в Москва

... да се запознаят с последните новости при технологиите за обезвреждане на твърди битови и опасни отпадъци, както и при ... още

http://ecology-bulgaria.com

Mеждународно изложение за опазване на околната среда Ecofair в Белград

... емисиите от електроцентрали и предприятия; решения за оползотворяване и обезвреждане на производствени, битови, болнични и биоразградими отпадъци и др ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Търговище търси фирма за предварително третиране на битови отпадъци

... рециклиране на отпадъци, както и предаване за транспортиране и обезвреждане на негодните за рециклиране и оползотворяване остатъци след сепарирането ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Асеновград откри търг за изграждане на клетки на депо

... Асеновград обяви обществена поръчка с предмет "Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изложение за управление на замърсени терени DCONex 2018

... в сектора. Участие DCONex 2018 ще вземат предприятия за обезвреждане и доставчици на опасни вещества, компании за третиране на ... още

http://ecology-bulgaria.com

ПУДООС откри търг за преопаковане на УОЗ пестициди

... ) обяви обществена поръчка за преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ пестициди, опасни отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Дупница търси фирма за третиране на битови отпадъци

... , термично или чрез други методи) и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на общините Дупница, ... оползотворяване отпадъци и транспортиране и/или предаване за обезвреждане на депо на останалите след сепарирането негодни за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Виа Експо удължи срока за отстъпка при заявка за участие в Save the Planet 2018

... и технологии, оборудването за третиране на отпадъци, решенията за обезвреждане на медицински и опасни отпадъци. Посетителите ще могат да ... още

http://ecology-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй избира фирма за управление на опасни отпадъци

... , който да извърши предаване, транспортиране и последващо безопасно третиране (обезвреждане или оползотворяване) на натрупаните до момента и образувалите се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Намаляла е употребата на озонразрушаващи вещества в ЕС

... 1% и 26%. При общото потребление (= производство + внос –износ – обезвреждане) на разрушаващи озоновия слой химикали е отчетен спад от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община избира фирма за събиране на опасни битови отпадъци

... система за разделно събиране, приемане за последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата. Предметът на поръчката включва ... още

http://ecology-bulgaria.com

Софийска вода избира фирма за депониране на неопасни отпадъци

... избор на фирма, която ще извърши предаване с цел обезвреждане чрез депониране (без транспортиране) на различни видове неопасни отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Дългопол откри търг за предварително третиране на отпадъци

... /сортиране, компостиране/ферментация и транспортиране на количествата отпадъци за обезвреждане. В обхвата на поръчката влиза приемане на 2500 т ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изложението за екотехнологии Romenvirotec ще се проведе в Букурещ

... следните тематични направления: пречистване на води; водоснабдяване и канализация; обезвреждане и рециклиране на отпадъци; получване на енергия от отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Неохим се сертифицира по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015

... цикъл - от закупуването на суровини, производството, използването до окончателното обезвреждане. В края на януари т. г. е проведен 4 ... още

http://industryinfo.bg

IFAT Eurasia се мести в Истанбул

... технологии за водния сектор, за пречистване на отпадъчни води, обезвреждане и рециклиране на отпадъци е голямо. Благодарение на географското ... още

http://ecology-bulgaria.com

Метрополитен обяви търг за подмяна на стари осветители с LED тела

... луминесцентни тръби и да бъдат предадени в депо за обезвреждане на опасни отпадъци. Част от изискванията е и демонтажът ... още

http://lighting-bulgaria.com

Община Силистра обяви търг за закриване и рекултивация на клетка от депо

... и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Горният изолиращ екран следва да включва газов ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха сепарираща инсталация на регионалното депо в Смолян

... експлоатацията й ще допринесе в съществена степен за екологосъобразното обезвреждане на отпадъците в региона. още

http://ecology-bulgaria.com

Изложението за зелени технологии Ecomondo ще се проведе в Римини

... ще са иновативни технологии за: сметосъбиране, сметоизвозване, третиране и обезвреждане на отпадъци; анаеробно разлагане на биоразградими отпадъци и производство ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха нова лаборатория по автомобилна мехатроника в ПГТЕ "Хенри Форд"

... четири симулационни табла за мехатронните системи в автомобила за обезвреждане на отработените газове, за управление на горивни уредби и ... още

http://industryinfo.bg

Mеждународно изложение за опазване на околната среда и природните ресурси Ecofair

... от електроцентрали и индустриални предприятия; решения за оползотворяване и обезвреждане на производствени, битови, болнични и биоразградими отпадъци и др ... още

http://ecology-bulgaria.com

Иновации в управлението на отпадъци на ISWA World Congress 2016

... получаване на енергия от отпадъци; Методи за третиране и обезвреждане на утайки от пречиствателни станции; Болнични отпадъци; Критерии за ... включва ефективното им събиране и рециклиране, и екологосъобразното им обезвреждане. още

http://ecology-bulgaria.com

УМБАЛ "Александровска" търси фирма за третиране на опасни болнични отпадъци

... , изпълнителят следва да има сключен договор с инсинератор за обезвреждане чрез изгаряне на опасни болнични отпадъци. Поръчката включва и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Немска компания с нова технология за провокиран синтез на минералите търси партньори

Малка немска компания, разработила нова технология за обезвреждане на замърсители и уплътняване на скали чрез времезависима кристализация ( ... още

http://industryinfo.bg

Китайска компания търси технология за третиране на утайки

... редуциране обема на утайките, както и за тяхната стабилизация, обезвреждане и оползотворяване. Методи, включващи анаеробно разлагане или изгаряне не ... още

http://ecology-bulgaria.com

МБАЛ Д-р Иван Селимински обяви търг за транспорт и обезвреждане на опасни болнични отпадъци

... избор на изпълнител, който ще извърши транспорт и обезвреждане на опасни болнични отпадъци. В обхвата на ... са включени услуги по събиране, транспортиране, обеззаразяване и обезвреждане на следните опасни болнични отпадъци: остри режещи инструменти ... още

http://ecology-bulgaria.com

БалБок Инженеринг откри лаборатория за анализ на опасни отпадъци

... състава на отпадъците ще позволи екологосъобразното им третиране и обезвреждане на опасните компоненти в тях. Освен това, правилната идентификация ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ще бъдат обезвредени над 4000 тона негодни пестициди

... от 216 склада в цялата страна по проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Болница Лозенец търси фирма за извозване и обезвреждане на опасни отпадъци

... "Лозенец" обяви обществена поръчка с предмет "Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на Университетска болница ... още

http://ecology-bulgaria.com

Официално откриване на новото регионално депо за отпадъци на Ямбол

... заложените в законодателството изисквания за предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на битовите отпадъци. Възложена е и услуга по предварително ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Якимово откри търг за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО

... от населените места на община Якимово до мястото на обезвреждане – регионално депо гр. Монтана. Предметът на обществената поръчка включва ... още

http://ecology-bulgaria.com

България и Азербайджан сключиха споразумение за сътрудничество в областта на околната среда

... , Великобритания, Русия, Турция и др. представиха високотехнологични системи за обезвреждане и рециклиране на отпадъци, системи за пречистване на води ... още

http://ecology-bulgaria.com

Центробежни сепаратори AlfaPure

... осигуряват и значителни икономии от разходите за подмяна и обезвреждане на замърсени течности и филтри. Системите AlfaPure са лесни ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

БАР отчита спад в количеството образувани производствени отпадъци

... капацитет за достигане на целите за рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците. Част от въпросните мерки са и: да ... още

http://ecology-bulgaria.com

Излезе новият брой на сп. Екология & Инфраструктура

... " ще ви запознае с проекта на МОСВ за екологосъобразно обезвреждане на тези субстанции. Сред другите интересни статии в броя ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община откри търг за организиране на система за разделно събиране

... системата за разделно събиране, приемане за последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична ... още

http://ecology-bulgaria.com

Габрово с регионална система за управление на отпадъците

... чрез нея ще се извършват превенция, оползотворяване и крайно обезвреждане на отпадъците. Проектът на обща стойност 26 млн. лв ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕВН България Топлофикация избира фирма за обезвреждане на отпадъци

... откри обществена поръчка с предмет "Приемане за последващо третиране/обезвреждане на производствени и опасни отпадъци, както и изкупуване за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна строежът на депото за отпадъци в регион Борово

... на проекта е изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на ... още

http://ecology-bulgaria.com

ТЕЦ Марица изток 2 извършва охарактеризиране на отпадъци

... охарактеризиране на производствени неопасни отпадъци, предназначени за обезвреждане чрез депониране на депо за неопасни отпадъци ... на производствени неопасни отпадъци, предназначени за обезвреждане чрез депониране на депо за неопасни отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нестле България, Хуан Карлос Пералехо: Постоянно инвестираме в опазване на околната среда и водите

... потреблението на вода и енергия, емисиите парникови газове и обезвреждане на отпадъцитеу както и постигнатите досега резултати. Цялото интервю ... още

http://ecology-bulgaria.com

Два еко проекта получиха финансиране по Българо-швейцарската програма

... Н.П. Денис Кнобел. Двата проекта - "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за ... междинно транспортиране на пестицидите, както и окончателното им обезвреждане. Проект "Изследване и разработване на пилотни модели ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община търси фирма за третиране на отпадъци

... потоци отпадъци за последващо: рециклиране, оползотворяване, обезвреждане на негодните за рециклиране и оползотворяване остатъци на ... съоръжение за обезвреждане. С оглед спазване на условията по сключени ... още

http://ecology-bulgaria.com

Тече шестото издание на Save the Planet 2015

... технологии в областите: мениджмънт на отпадъци (събиране, транспортиране, третиране, обезвреждане, компостиране), рециклиране (рециклиращи системи и технологии, продукти от рециклирани ... още

http://ecology-bulgaria.com

Наближава крайният срок за представяне на годишни отчети за отпадъци

... са лицата, които извършват транспортиране, събиране, оползотворяване и/ли обезвреждане, предварително третиране, депониране, компостиране, анаеробно разграждане, МБТ на отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заработи новото депо за отпадъци при село Стожер

... . Обектът включва съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци. Депото е започнало приемане на отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

32,2 млн. швейцарски франка за реализиране на екологични проекти

... на Швейцария Хуго Бругман. Двата проекта са „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за ... на проектните дейности. Целта на първия проект е трайното обезвреждане на 100% от негодните за употреба пестициди и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна изграждането на депо за битови отпадъци във Видин

... на проекта е създаване на необходимата инфраструктура за екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община с търг за организиране на разделно събиране на опасни отпадъци

... система за разделно събиране, приемане за последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична ... още

http://industryinfo.bg

Започна строителството на регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора

... Стара Загора ще подобри услугите за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци. Стартът на проекта днес е своеобразен ... още

http://ecology-bulgaria.com

Експерти от МОСВ ще коментират управлението на утайки за специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура

... ЕС и ще коментират техниките и технологиите за третиране, обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ с оглед влиянието ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община град Добрич търси фирма за експлоатацията на регионалното депо

... на съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци. Съоръжението ще облслужва общините град Добрич ... от които 48 000 т/год. са разрешени за обезвреждане. Предварителната стойност на поръчката е 10 млн. лв. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Atlas Copco е сред топ 10 в класацията на Newsweek за устойчиво развитие

... й в целия им жизнен цикъл до крайното им обезвреждане. Това може да помогне за проектирана на продукти с ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Община град Добрич търси оператор на депо за неопасни отпадъци

... оператор ще има задълженията да извършва ежедневни дейности по обезвреждане чрез депониране на 180 тона отпадъци. Средно годишно обезврежданите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Енергията от отпадъци е основен акцент в Save the Planet 2014

... . В рамките на изложението участниците представят оборудване за третиране, обезвреждане, събиране и рециклиране. Според последни данни в България компостирането ... още

http://ecology-bulgaria.com

Отвориха врати 8 специализирани изложения в Интер Експо Център

... запознаят посетителите с технологии и оборудване за третиране, събиране, обезвреждане, рециклиране и компостиране на отпадъци. Изложението за енергийна ефективност ... още

http://industryinfo.bg

Община Аксаково търси фирма за експлоатацията на регионалното депо във Варна

... Белослав, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови, строителни и зелени). В рамките ... още

http://ecology-bulgaria.com

Компостирането отклонява 40% от отпадъците по пътя към депата

... чрез дейностите по сепариране, третиране и забележете обезвреждане на битовия отпадък. Обезвреждане означава натрупване на камара със смесен боклук, върху ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нова система за управление на отпадъци в Плевенско

... център за управление на отпадъци ще се осъществява екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови отпадъци на територията на регион ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриват първата клетка на регионалния център за обезвреждане на битови отпадъци в Асеновград

... октомври, се открива първата клетка на Регионалния център за обезвреждане на битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен ... още

http://ecology-bulgaria.com

1028 тона електронни отпадъци предадени от началото на годината в София

... временно съхранение, предварително третиране и предаване за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците. Събирането на ИУЕЕО се извършва по предварително ... още

http://ecology-bulgaria.com

Над 65 тона батерии събрани в София от началото на годината

... , временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори. Батериите се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Дадоха начало на изграждането на Претоварна станция за отпадъци - Несебър

... Бургас е да бъде изградена необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира изграждането на претоварна станция за отпадъци в Карнобат

... се предвижда да се изгради и компостираща инсталация за обезвреждане на органични отпадъци”, каза зам.-кметът на Бургас Атанаска ... още

http://ecology-bulgaria.com

Провежда се асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България

... . Ще се демонстрират добри национални и европейски практики по обезвреждане на отпадъците, управление на природни паркове, зони по Натура ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община отправи публична покана към две фирми за предварително третиране на битови отпадъци

... отпадъци за последващо рециклиране; оползотворяване; обезвреждане на негодните за рециклиране и оползотворяване остатъци ... потоци отпадъци за последващо: рециклиране; оползотворяване; обезвреждане на негодните за рециклиране и оползотворяване остатъци ... още

http://industryinfo.bg

Столична община отправи публична покана към две фирми за предварително третиране на битови отпадъци

... отпадъци за последващо рециклиране; оползотворяване; обезвреждане на негодните за рециклиране и оползотворяване остатъци ... потоци отпадъци за последващо: рециклиране; оползотворяване; обезвреждане на негодните за рециклиране и оползотворяване остатъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подписаха договор за строителството на регионална система за управление на отпадъците в Габрово

... др. Новото депо ще бъде оборудвано със съоръжение за обезвреждане на сметищния газ, ще бъдат изградени площадкова и външна ... още

http://industryinfo.bg

Подписаха договор за строителството на регионална система за управление на отпадъците в Габрово

... др. Новото депо ще бъде оборудвано със съоръжение за обезвреждане на сметищния газ, ще бъдат изградени площадкова и външна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нови регламенти за управлението на отпадъците прие правителството

... събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане. Регламентират се задълженията на икономическите оператори, въвеждат се и ... още

http://industryinfo.bg

Нови регламенти за управлението на отпадъците прие правителството

... събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане. Регламентират се задълженията на икономическите оператори, въвеждат се и ... още

http://ecology-bulgaria.com

НСОРБ набира мнения по ОП Околна среда за новия програмен период

... и информиране на населението, бизнеса и учебните заведения; екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за ... още

http://ecology-bulgaria.com

НСОРБ набира мнения по ОП Околна среда за новия програмен период

... и информиране на населението, бизнеса и учебните заведения; екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за ... още

http://industryinfo.bg

Актуализираха националния план за управление на устойчиви органични замърсители

... към осигуряване на ефективно прилагане на законодателството в областта, обезвреждане извън страната на залежали УОЗ пестициди, както и на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Актуализираха националния план за управление на устойчиви органични замърсители

... към осигуряване на ефективно прилагане на законодателството в областта, обезвреждане извън страната на залежали УОЗ пестициди, както и на ... още

http://industryinfo.bg

Управлението на отпадъци е перспективен за страната ни бизнес

... на оползотворяването/рециклирането или третиране с цел обезвреждане на отпадъците. Извършваме третиране както на ... момента дружеството ни извършва обезвреждане чрез депониране, обезвреждане чрез биологично третиране и обезвреждане чрез физико-химично ... още

http://ecology-bulgaria.com

Екологични проекти в Идеал Стандарт - Видима

... (планки, болтове и др.) преди предаването им за крайно обезвреждане, вследствие на което се намалява значително техният обем и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Екологични проекти в ТЕЦ Варна

... обхваща всички дейности по събиране, временно съхранение, транспортиране, оползотворяване, обезвреждане, контрол и измерване на отпадъците. Рекултивация Централата има утвърдени ... още

http://ecology-bulgaria.com

Отварят офертите в конкурса за инженеринг на претоварна станция в Карнобат

... , като част от изграждането на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Отварят офертите в конкурса за инженеринг на претоварна станция в Карнобат

... , като част от изграждането на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на ... още

http://industryinfo.bg

ВМА набира оферти за обезвреждане на опасни биологични отпадъци

Военномедицинска академия стартира процедура за обществена поръчка за избор на изпълнител за транспортирането на опасни биологични отпадъци. Процесът включва и обезврежднето им чрез изгаряне. Детайлна информация за изискванията и условията за ... още

http://ecology-bulgaria.com

“Eнергиен биокръговрат” за обезвреждане на небиологичен въглероден диоксид

Големият проблем на съвременността - емисиите от въглероден двуокис, е на път да бъде решен чрез събиране и складиране в земните недра. Ефектът от тази технология в дългосрочен план е съмнителен и крие много опасности, смята проф. д. х. н. Кирил ... още

http://ecology-bulgaria.com

“Eнергиен биокръговрат” за обезвреждане на небиологичен въглероден диоксид

Големият проблем на съвременността - емисиите от въглероден двуокис, е на път да бъде решен чрез събиране и складиране в земните недра. Ефектът от тази технология в дългосрочен план е съмнителен и крие много опасности, смята проф. д. х. н. Кирил ... още

http://industryinfo.bg

Стартира уникален за страната проект за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата

... транспорт и опаковка за безопасно транспортиране, последващо третиране и обезвреждане. С прилагането на системата ще се подобри отделянето на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира уникален за страната проект за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата

... транспорт и опаковка за безопасно транспортиране, последващо третиране и обезвреждане. С прилагането на системата ще се подобри отделянето на ... още

http://industryinfo.bg

От 28 до 30 март се провежда Save the Planet – изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране

... всички видове индустриални опасни и неопасни отпадъци. Инсталации за обезвреждане на отпадъци и на опаковки за опасни отпадъци ще ... още

http://industryinfo.bg

Започват изграждането на регионално депо и претоварна станция в Ракитово

... защото по този начин ще се постигне екологосъобразно обезвреждане на отпадъците без риск за човешкото здраве и ... ликвидиране на нерегламентираните сметища; изграждане на център за обезвреждане на опасни отпадъци и др. Постижението на общините ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започват изграждането на регионално депо и претоварна станция в Ракитово

... защото по този начин ще се постигне екологосъобразно обезвреждане на отпадъците без риск за човешкото здраве и ... ликвидиране на нерегламентираните сметища; изграждане на център за обезвреждане на опасни отпадъци и др. Постижението на общините ... още

http://industryinfo.bg

Save the Planet – изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране

... всички видове индустриални опасни и неопасни отпадъци. Инсталации за обезвреждане на отпадъци и на опаковки за опасни отпадъци бяха ... още

http://ecology-bulgaria.com

28% от събраните разделно отпадъци са оползотворени през 2011 г. в Пазарджик

... съхраняване и предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на негодните за употреба батерии и акумулатори - Норд Елрециклинг ... още

http://ecology-bulgaria.com

28% от събраните разделно отпадъци са оползотворени през 2011 г. в Пазарджик

... съхраняване и предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на негодните за употреба батерии и акумулатори - Норд Елрециклинг ... още

http://industryinfo.bg

Увеличават се мащабните фотоволтаични проекти в Русе

... използването на иновативни техники и технологии, като инсталация за обезвреждане на излезли от употреба автомобилни гуми с капацитет 5 ... още

http://renewables-bulgaria.com

Увеличават се мащабните фотоволтаични проекти в Русе

... използването на иновативни техники и технологии, като инсталация за обезвреждане на излезли от употреба автомобилни гуми с капацитет 5 ... още

http://industryinfo.bg

Започва да работи система за събирането и обезвреждането на гуми в София

... система за събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и обезвреждане на автомобилни гуми на територията на цялата община ... могат да бъдат предадени за оползотворяване или обезвреждане неизползваните вече автомобилни гуми на базата на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започва да работи система за събирането и обезвреждането на гуми в София

... система за събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и обезвреждане на автомобилни гуми на територията на цялата община ... могат да бъдат предадени за оползотворяване или обезвреждане неизползваните вече автомобилни гуми на базата на ... още

http://industryinfo.bg

Столична община започва изграждането на информационна система за управление на отпадъците

... процеса по: образуване, събиране, сепариране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и други видове отпадъци; зимно и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община започва изграждането на информационна система за управление на отпадъците

... процеса по: образуване, събиране, сепариране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и други видове отпадъци; зимно и ... още

http://industryinfo.bg

Русенска фирма предвижда изграждането на инсталация за обезвреждане на гуми

Инсталация за обезвреждане на излезли от употреба автомобилни гуми по метода на ... още

http://industryinfo.bg

Русенска фирма предвижда изграждането на инсталация за обезвреждане на гуми

Инсталация за обезвреждане на излезли от употреба автомобилни гуми по метода на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Влиза в сила законът за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

... на отпадъци или други материали с оглед на тяхното обезвреждане. още

http://industryinfo.bg

Влиза в сила законът за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

... на отпадъци или други материали с оглед на тяхното обезвреждане. още

http://ecology-bulgaria.com

Ексклузивно интервю с Валентина Диканска

... парникови газове, отколкото цялото количество, причинено от производството и обезвреждане на продуктите на компанията. BASF продължава да си поставя ... още

http://industryinfo.bg

Опасните отпадъци ще се събират по нова система

... на транспорт и безопасни опаковки с последващо третиране и обезвреждане. Технологията значително ще подпомогне процеса на отделянето на опасните ... още

http://ecology-bulgaria.com

Локални пречиствателни станции за отпадни води

... вода. Обикновено пречиствателните станции, които се използват за обезвреждане на битовите отпадни води от отделни сгради са ... яма за поддържане на изгнивателния процес. За окончателното обезвреждане на отпадните води след септичната яма е желателно ... още

http://ecology-bulgaria.com

Локални пречиствателни станции за отпадни води

... вода. Обикновено пречиствателните станции, които се използват за обезвреждане на битовите отпадни води от отделни сгради са ... яма за поддържане на изгнивателния процес. За окончателното обезвреждане на отпадните води след септичната яма е желателно ... още

http://water-bulgaria.com

Локални пречиствателни станции за отпадни води

... очистената вода. Обикновено пречиствателните станции, които се използват за обезвреждане на битовите отпадни води от отделни сгради са с ... още

http://industryinfo.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top