Резултати от търсене на: лаборатория по екология

Софийска вода търси лабораторен специалист - класически методи

... дейност Подписва протоколите от изпитване по отношение на извършените анализи Извършва експериментална ... специалности Химия, Екология, Биотехнологии, Екохимия, Инженерна химия Опит в акредитирана лаборатория или лаборатория, работеща съгласно ... още

http://water-bulgaria.com

Избират доставчик на контролно-измервателна апаратура за лаборатория по инженерна екология в ХТМУ

... доставка и внедряване на апаратура за нуждите на специализирана лаборатория по инженерна екология в Химикотехнологичния и металургичен университет в София. Необходими ... още

http://measurement-bulgaria.com

Асарел-Медет представи изпълнението на програмите за устойчиво развитие през 2012 г.

... Мониторингът е проведен от акредитирана подвижна автоматизирана лаборатория през четирите сезона на годината, като заключението ... два проекта за екологичен мониторинг са изпълнени по споразумение неправителствената организация Български център за зелена ... още

http://industryinfo.bg

Асарел-Медет представи изпълнението на програмите за устойчиво развитие през 2012 г.

... Мониторингът е проведен от акредитирана подвижна автоматизирана лаборатория през четирите сезона на годината, като заключението ... два проекта за екологичен мониторинг са изпълнени по споразумение неправителствената организация Български център за зелена ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нова технология за производство на енергия чрез преработка на отпадъци

... по биологичен и земеделски инженеринг Руихонг Жанг разработва технологията за анаеробна преработка през последното десетилетие и я пренася от лаборатория ... и технологии на практика променят начина, по който обществото гледа на отпадъците като ресурс ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Русе набира оферти за извършване на анализ на питейната вода

... дружеството пробонабирането трябва да се извършва от пробовземач от Лаборатория за изпитване на води към ВиК – Русе, а ... пробите да се доставят по куриер до съответната лаборатория за сметка на дружеството. След излизането на резултатите ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Русе набира оферти за извършване на анализ на питейната вода

... дружеството пробонабирането трябва да се извършва от пробовземач от Лаборатория за изпитване на води към ВиК – Русе, а ... пробите да се доставят по куриер до съответната лаборатория за сметка на дружеството. След излизането на резултатите ... още

http://industryinfo.bg

Резултати от търсене на: лаборатория по екология

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top