Резултати от търсене на: климатични промени

Климатични решения за бизнес употреба MULTI V 5

... Sensing контрол, който позволява измерване не само на температурните промени, но и на промените във влажността както в помещенията ... още

http://hvac-bulgaria.com

ЕК представи Европейския зелен пакт

През декември м. г. Европейската комисия представи Европейския зелен пакт – пътна карта за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС чрез превръщане на предизвикателствата в областта на климата и околната среда във възможности във всички области ... още

http://ecology-bulgaria.com

Информационен ден за "Малка грантова схема за пилотни модели за пречистване на морските води"

... . Програмният оператор на програма "Опазване на околната среда и климатични промени" ще проведе информационен ден в зала "Европа" в сградата ... още

http://water-bulgaria.com

Приеха изменения в Закона за ограничаване изменението на климата

... за ограничаване изменението на климата. С него се въвеждат промени в процедурата и начина на определяне на безплатните квоти ... още

http://ecology-bulgaria.com

Екологични фактори тласкат пазара на топлообменници към 8,55% ръст до 2026 г.

... на емисиите на парникови газове и свързаните с тях климатични промени. Според специалистите от Fortune Business Insights топлообменниците ще помогнат ... още

http://hvac-bulgaria.com

Циркулационни помпи Grundfos MAGNA3

... и ще продължи да регулира действието й при промени по заявка. Резултатът е оптимален комфорт и минимална ... циркулация на течности в следните системи: Отоплителни системи – климатични и охладителни системи, инсталации за битова гореща вода Геотермални ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

seeSUSTAINtec акцентира на чистотата на въздуха и оползотворяването на отпадъци

... силно изразен, както никога досега. Всичко това води до промениклиматични и технологични. Иновациите и знанията се развиват, а за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Климатични камери с рекуперация Duplex Flexi

Климатични камери с рекуперация Duplex ... отоплителна и охлаждаща система позволява широк спектър от промени на самото място. Разнообразие на връзките към ... система, работата на устройството може да се промени в желаната посока. Останалата част от ... още

http://hvac-bulgaria.com

Компенсатори, които се изработват индивидуално и осигуряват надеждна защита на всяка система

... в тръбопроводна система, в която има термодинамични промени, се гарантира правилната работа на системата, тръбопроводът ... петролни платформи, ремонтни връзки, димоотводни, вентилационни и климатични системи, хранително-вкусовата промишленост и т.н. В ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Trox разработи нов метод за измерване на въздушния поток и нов тип лопатка на клапи

... климатични камери, което от своя страна води до по-ниски скорости на въздушния поток. Затова е необходимо да се промени ... още

http://hvac-bulgaria.com

Столична община инсталира 22 сензора за мониторинг на чистотата на въздуха

... опазване чистота на атмосферния въздух в контекста на глобалните климатични и екологични промени. още

http://ecology-bulgaria.com

климатични промени"" href="http://ecology-bulgaria.com/article/2657-startira-programa-opazvane-na-okolnata-sreda-i-klimatichni-promeni-" target="_blank"> Стартира програма "Опазване на околната среда и климатични промени"

... на партньорства по програма "Опазване на околната среда и климатични промени", финансирана по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо ... още

http://ecology-bulgaria.com

Специализирани решения за пожарна защита на дейта центрове

... характеристики за безопасност - не нарушават озоновия слой, не причиняват климатични промени, имат кратък живот в атмосферата и възможно най-широките ... още

http://automation-bulgaria.com

Международна конференция "Зелена енергия" в Амстердам

... , някои от които са: биогорива, биологична ремедиация, зелена икономика, климатични промени и възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, съхранение на енергия ... още

http://renewables-bulgaria.com

ЕК публикува доклад за изпълнението на плана за действие за кръговата икономика

Европейската комисия публикува подробен доклад за изпълнението на приетия през 2015 г. план за действие за кръговата икономика. От документа става ясно, че всички 54 действия вече са приключили или в момента се изпълняват. Очаква се изпълнението на ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕС инвестира 116,1 млн. евро в проекти по програма LIFE

Европейската комисия обяви инвестиция в размер на 116,1 млн. евро в одобрените за тази година интегрирани проекти, които ще бъдат финансирани по програма LIFE за околната среда и действията в областта на климата. Финансирането ще бъде разпределено ... още

http://ecology-bulgaria.com

AES редуцира въглеродните емисии със 70% до 2030 г.

... могат да изиграят ключова роля в борбата с климатичните промени, са огромни. С глобалното си присъствие и водещите позиции ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК отпусна 243 млн. евро за проекти по програма LIFE

Европейската комисия (ЕК) отпусна 243 млн. евро от бюджета на ЕС за проекти по програма LIFE, целящи опазване на околната среда и подобряване на качеството на живот. Ще бъдат мобилизирани и допълнителни инвестиции за реализирането на 142 проекта. " ... още

http://ecology-bulgaria.com

Hoval инсталира покривни апарати TopVent в реновираната зала Фестивална

Hoval достави покривни климатични вентилационни апарати TopVent в реновираната зала Фестивална, вече ... съобщиха от компанията. Освен архитектурни и интериорни промени са направени и промени в климатичната и вентилационна инсталации. Асикс Арена ... още

http://hvac-bulgaria.com

СО работи по план към Стратегията за адаптация към климатичните промени

... за изпълнение на Стратегията за адаптация към климатичните промени, който ще формулира отделни конкретни действия към ... към които са насочени мерките за адаптация към климатичните промени, заложени в Стратегията, са шест – градоустройство, енергийна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нов ISO стандарт за въглеродния отпечатък на продукти

... за постигане на глобалните цели в борбата с климатичните промени. "Стандартът позволява на организациите да придобият по-ясна представа ... още

http://ecology-bulgaria.com

КСИК обсъди напредъка по националната стратегия за адаптация към климатичните промени

Експертите от Координационния съвет по изменение на климата (КСИК) обсъдиха постигнатия до момента напредък в изготвянето на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата. По време на заседанието, ръководено от зам.-министъра на ... още

http://ecology-bulgaria.com

София бе домакин на среща на генералните директори по околна среда на ЕС

... на първия цикъл, в т. ч. емисии от промишлеността, климатични промени и химикали. От съществена важност е, че в тях ... още

http://ecology-bulgaria.com

В София се проведе неформален съвет на екоминистрите в ЕС

На 10 и 11 април т. г. в София в рамките на българското председателство се проведе неформално заседание на министрите на ЕС по околна среда. Основна тема по време на първия ден от събитието бяха мерките за подобряване на качеството на атмосферния ... още

http://ecology-bulgaria.com

Предстои обявяването на покани за проекти по Програма LIFE

Тазгодишните покани по подпрограми за "Околна среда" и "Действия по климата" на Програма LIFE, които се очаква да бъдат обявени в средата на април, ще предоставят финансиране за "традиционни" проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа помощ ... още

http://ecology-bulgaria.com

Одобриха изменение на Монреалския протокол за веществата, нарушаващи озоновия слой

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да ратифицира изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой. Промяната въвежда мерки за поетапното ограничаване на производството и употребата на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Международно специализирано изложение за контрол на наводненията acqua alta

... водната енергия; Управление на водите и защита от наводнения; Климатични промени и последствия; Брегова защита; Бентове и заграждения; Водно строителство ... още

http://water-bulgaria.com

Провежда се 23-тата Конференция по проблемите на климата

... в изпълнението на нацоналните планове за борба с климатичните промени. "Трябва да съхраним глобалния консесус за предприемане на ... добра координация между участниците в борбата с климатичните промени, която ще осигури по-висока ефективност на действията. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Бизнесът на свободния енергиен пазар получава 20-30% по-евтина електроенергия

... по време на конференция на тема "Индустрия, енергетика и климатични промени", в която се включи и заместник-министъра на икономиката ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ISO разработва стандарт за дейностите срещу климатичните промени

... дейности – рамка и принципи за методологии срещу климатичните промени" ще предостави насоки за това как да се ... парникови газове да демонстрират, че дейностите срещу климатичните промени могат да допринесат за развитието на нисковъглеродно общество. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инфрачервен сензор за движение Bravo Vivalux

... . Сензорът отчита температурните промени в средата, затова избягвайте монтирането му в близост до топлинни източници, отразяващи повърхности, климатични системи, както ... още

http://lighting-bulgaria.com

EАОС публикува доклад за влиянието на климатичните промени в Европа

Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) публикува доклад "Климатични промени, въздействия и уязвимост в Европа 2016", според който в ... в Западна Европа. От икономическа гледна точка климатичните промени са стрували около 400 млрд евро от 1980 г ... още

http://ecology-bulgaria.com

Споразумението за климатичните промени от Париж влезе в сила

На 29 декември м. г. в сила за България влезе Парижкото споразумение, ратифицирано от 43-ото Народно събрание. Всички 196 държави по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата, които са го одобрили, ще започнат изпълнението му от 2021 г. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инфрачервен сензор за движение BRAVO SR 36

... температурните промени в средата, затова е препоръчително да се избягва монтирането му в близост до топлинни източници, отразяващи повърхности, климатични ... още

http://lighting-bulgaria.com

Летище София ще редуцира въглеродните емисии от дейността си

... -неутрални зони, което да допринесе за борбата с климатичните промени. "Софийското летище е сред 170-те в света поели ... още

http://ecology-bulgaria.com

Споразумението за климата влиза в сила до началото на COP22

Споразумението за климатичните промени от Париж ще влезе в ... сътрудничество за справяне с предизвикателствата на климатичните промени", заяви генералният секретар на ООН Бан Ки ... действия за ограничаване на климатичните промени и тяхното въздействие. още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ ще изготви Национална стратегия за адаптация към изменението на климата

На 1 септември т. г. се проведе третото заседание на Националния експертен съвет по изменение на климата, което бе ръководено от зам.-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова. На дневен ред бе обсъждането на Техническото задание за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Информационен и брокерски ден за проекти по програма Хоризонт 2020

... за участие по проектни предложения по програма Хоризонт 2020 "Климатични промени, ефективност на ресурсите и суровини". Денят предхожда предстоящите покани ... още

http://industryinfo.bg

Готвят София за регионален иновационен хъб

... основни предизвикателства на европейско ниво – дигитална трансформация, енергийна ефективност, климатични промени, науки за живота и устойчиво използване на суровини. В ... още

http://industryinfo.bg

Емисиите на парникови газове в ЕС с най-ниско ниво от 1990 г. насам

... и 2050 г. цели за ограничаване на климатичните промени. За да ускорим прехода към нисковъглеродно общество, трябва ... съдържание, подобрения в енергийната ефективност, както и структурните промени в икономиката. Потреблението на енергия за отопление на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Френският министър на околната среда Сеголен Роаял стана председател на COP21

... председател на 21-та Конференция на ООН за климатичните промени (COP21) на 18 февруари т.г. Тя ще замести ... още

http://ecology-bulgaria.com

EK въведе пакет от мерки за енергийна сигурност

... декември м. г. в Париж международна конференция за глобалните климатични промени. Мерките включват регламент за сигурността на доставките на газ ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Софийска вода проведе кръгла маса за борбата с климатичните промени

... на ООН в Париж за глобалните климатични промени (COP 21) и борбата с климатичните промени. В събитието взеха участие икономисти, студенти ... още

http://water-bulgaria.com

Започна 21-та Конференция за ООН за климатичните промени

... , започна 21-та Конференция на ООН за климатичните промени (COP21). Събитието, което ще продължи до 11 декември ... и приспособяване на страните към влиянието на неизбежните климатични промени. Споразумението ще изпрати сигнал за ангажимента на всички ... още

http://ecology-bulgaria.com

Greenpeace: ВЕИ ще помогнат на Средиземноморския район да се справи с икономическите предизвикателства

... работни места, подобрява устойчивата икономика, предпазва екосистемите и ограничава климатични промени, не е непосилно, и е крайно време политическите лидери ... още

http://renewables-bulgaria.com

Бизнес делегация и икономически форум с италиански компании се проведоха в София

... постоянно се увеличава. Това е резултат от положителните промени в сектора в последните няколко години, тъй като ... от БВП - много малко, като се имат предвид отличните климатични услови в България. Антон Аспарухов, директор дирекция "Развитие на ... още

http://industryinfo.bg

НДЕФ обяви младежки конкурс, посветен на борбата с климатичните промени

... Праматарова“ за проектно предложение и видео на тема климатични промени. Конкурсът е насочен към ученици и студенти от българските ... трябва да създадат видеоклип, който илюстрира връзката между климатичните промени и живота на хората, а учениците – да ... още

http://ecology-bulgaria.com

Carlsberg организира конкурс за идеи за устойчив бизнес

... на Sustania в Париж във връзка с конференцията за климатични промени COP21. още

http://ecology-bulgaria.com

Папа Франциск призова за по-широко използване на ВЕИ в борбата срещу климатичните изменения

Папа Франциск призова за по-широко разпространение на възобновяемите енергийни източници в света, за да се намали драстично потреблението на изкопаеми горива и свързаните с тях емисии въглероден диоксид и други замърсяващи газове. В енциклика ( ... още

http://renewables-bulgaria.com

ЕИБ одобри 8 млрд. евро за ВЕИ и енергийна ефективност

... иновативни енергийни технологии", заяви европейският комисар по енергетиката и климатични промени Мигел Ариас Канете. Одобрените проекти включват инвестиции в енергийната ... още

http://renewables-bulgaria.com

Предстои втора европейска среща в областта на климатичните промени

Второ издание на Европейската конференция за адаптиране към климатичните промени ще се проведе от 12 до 14 май 2015 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Първо издание на форума за управление и контрол при бедствия и аварии Save the Life

... Life, информираха от Виа Експо, които подготвят събитието. "Необичайните климатични промени и случващите се промишлени аварии във всички краища по ... още

http://industryinfo.bg

Бургас подписа Зелената дигитална харта

... на мрежата от градове Eurocities за борба с климатичните промени чрез използването на иновативни дигитални технологии, съобщиха от Община ... още

http://ecology-bulgaria.com

БГВЕА подкрепя стратегията за Европейски енергиен съюз

... служат като допълнение към дългосрочните климатични и енергийни цели на ЕС, като се избягват произволни промени във вътрешните политики. "Комисията ... още

http://renewables-bulgaria.com

Конференция за климатичните промени се провежда в Женева

Международна конференция на високо равнище, насочена към промените в климата, се провежда от 8 до 13 февруари в Женева. Целта на срещата е да бъде изготвен проект на споразумение по отношение на промените в климата, което се очаква да подпишат през ... още

http://industryinfo.bg

TerraTec 2015 представя за устойчиви решения за околната среда

... за рециклиране и сходните насоки за адаптиране към климатичните промени", уточняват организаторите. В рамките на събитието ще бъде отделено ... още

http://ecology-bulgaria.com

ООН призова за 80% ВЕИ до 2050 г.

... 2050 г., за да се избегнат опасни и необратими климатични изменения. Това е един от изводите в годишния доклад ... на 2015 г. "Съществува мит, че справянето с климатичните промени ще бъде много скъпо, но бездействието би струвало много ... още

http://renewables-bulgaria.com

Националният експертен съвет по изменение на климата стартира дейност

Национален експертен съвет по изменение на климата започва работа като част от изпълнението на националната политика по ограничаване изменението на климата. Специализираният съвет, който беше съзададен със заповед на министъра на околната среда и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Данфосс в нова инициатива на ООН за борба с климатичните промени

Данфосс анонсира нов етап от участието си в световната инициатива "Устойчива енергия за всички" (SE4ALL) към ООН, чиято цел е осигуряване на достъп до съвременна енергетика, енергийна ефективност и възобновяема енергия. На среща на върха в ООН по ... още

http://hvac-bulgaria.com

Грийнпийс България излезе с доклад за използването на водите в България

... може да бъде разглеждано извън контекста на случващите се климатични промени, които ще налагат в бъдеще съобразяване с намаляващите водни ... още

http://ecology-bulgaria.com

44 млн. евро ще бъде финансирането на проекти за действия за климата

44,26 млн. евро ще бъдат предоставени от страна на Европейската комисия за финансирането на проекти по подпрограмата за действия за климата по програма LIFE през 2014 г. ЕК отправи първата покана за представяне на предложения по новата програма, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Карел Райчев, мениджър Дизелови генератори CPG във фирма ИПО: Изборът на дизелов генератор е комплексен процес

... да резервира (ел. двигатели, осветление, UPS-си, климатични инсталации, помпи, противопожарни инсталации и специфични товари, които ... означава, че всички свързани ще виждат незабавно направените промени. Освен PowerSuite 5.0 друга интересна новост, ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Шнайдер Електрик съветва как да защитим жилището си от токови удари

... . Външни фактори като непостоянно електричество, внезапни климатични промени могат да доведат до повреди на оборудването ... Високо потребление на енергия, причинено при специфични климатични условия През летните месеци основно предизвикателство е да ... още

http://electrical-bulgaria.com

90% от европейците подкрепят по-високи цели за ВЕИ

... от “изключителна важност”. Най-масова подкрепа мярката срещу климатичните промени среща в Кипър, Гърция и Малта, а най-слаба ... още

http://renewables-bulgaria.com

12-13 април - Технически университет - София домакин на Space Apps Challenge

... следните категории: роботика, космически технологии, пилотируеми космически кораби, глобални климатични промени и астероиди и ще бъдат в контекст на областите ... още

http://industryinfo.bg

Изложба и форум за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

... -то издание Организатор: Виа Експо В условията на динамични климатични промени и растящи цени на конвенционалните енергоизточници днес повече от ... още

http://industryinfo.bg

Изложба и форум за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

... -то издание Организатор: Виа Експо В условията на динамични климатични промени и растящи цени на конвенционалните енергоизточници днес повече от ... още

http://renewables-bulgaria.com

Постиженията на българските екипи в състезанието Space Apps Challenge са повече от впечатляващи

... от категориите роботика, космически технологии, пилотируеми космически кораби, глобални климатични промени и астероиди и ще бъдат в контекст на областите ... още

http://industryinfo.bg

НС одобри създаването на Национален експертен съвет по изменение на климата

Национален експертен съвет по изменение на климата ще бъде създаден след решение на Народното събрание. Той ще изпълнява функцията на консултативен орган към министъра на околната среда и водите. В Съвета ще вземат участие представители на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Европейската програма за изследвания и иновации Хоризонт 2020 с увеличен бюджет

През следващите седем години програмата на ЕС за изследвания и иновации Хоризонт 2020 ще получи увеличение на бюджета. От 5,8% делът й в общите разходи на ЕС ще бъде повишен на малко над 7%. Най-голям обем средства през този период са предвидени за ... още

http://industryinfo.bg

Провежда се 19-та сесия на Конференцията по изменение на климата във Варшава

Заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев е сред участниците във високия сегмент на 19-та сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и 9-та сесия на Срещата на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Най-добрата референция са доволните клиенти

... климатични системи на LG Electronics. Тя използва изцяло инверторна технология и предлага на потребителите отлична реакция при резки температурни промени ... на четирите споменати патентовани от LG климатични технологии. Намалявайки загубата на енергия в ... още

http://hvac-bulgaria.com

LG представи нови модел VRF климатична система

... изцяло инверторна технология, която подобрява реакцията при резки температурни промени. Системата използва четири патентовани от LG технологии за работа ... още

http://hvac-bulgaria.com

5-7 март 2014 г. - Изложба и форум за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

В условията на динамични климатични промени и растящи цени на конвенционалните енергоизточници днес повече от ... още

http://renewables-bulgaria.com

МС одобри законопроект за ограничаване на изменението на климата

Законопроект за изменението в климата, който ще направи по-прецизно приложението на действащите, регламентиращи извършването на националната инвентарицазия на емисии на парникови газове и гъвкави механизми по Протокола от Киото, бе приет на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Българско участие в журито на международен конкурс за пасивни сгради

... разгледани също креативните и новаторски решения, които засягат наболелите климатични промени, както и преодолените бариери, зададени от местоположението, финансовата рамка ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Учени от БАН участват в международен екологичен проект MAREAS

... център за смекчаване и адаптация към въздействието на глобалните промени. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия ... още

http://ecology-bulgaria.com

Предизвикателствата пред европейската политика за климата обсъдиха на кръгла маса в София

... г., в която основен лектор бе комисарят по климатичните промени Кони Хедегаард. На събитието присъстваха представители на индустрията, ... действащото вече законодателство на ЕС за борба с климатичните промени, както и някои идеи за развитието на рамката ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК организира публични дебати за измененията в климата в Южна и Източна Европа

Европейският комисар по действията областта на климата Кони Хедегор поставя началото на серия публични прояви за ангажиране на европейските граждани в дебата за измененията на климата и за насърчаване на индивидуалните действия за борба с тях. През ... още

http://ecology-bulgaria.com

Министър Юлиян Попов участва онлайн в дискусия по повод Световния ден за борба с климатичните промени

... по повод на Световния ден за борба с климатичните промени 15 май. Той е обявен от министрите на страните ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проведе се Global Water Summit 2013

... на представянето на различни възможности за противодействие на климатичните промени, както и преодоляването на последиците от световната икономическа и ... още

http://water-bulgaria.com

България с официална позиция за Неформалния съвет на министрите по околна среда на ЕС

По време на последното проведено заседание на 17 април Министерски съвет одобри позицията на България за заседание на Неформалния съвет на министрите по околна среда на ЕС. Заседанието на държавните представители ще се проведе 22 и 23 април в Дъблин ... още

http://ecology-bulgaria.com

Министрите на околната среда на България и Румъния се срещнаха в Русе

На 15 април т. г. министърът на околната среда и водите Юлиян Попов проведе среща с румънския си колега Рована Плумб в Русе. В рамките на двустранните разговори бяха обсъдени възможности за общи позиции в областта на политиката по изменение на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подготвят световно споразумение за климатичните промени до 2020 г.

Европейската комисия прие консултативен документ, с който се поставя началото на обществен дебат как най-добре да бъде оформено ново международно споразумение за борба с изменението на климата. В съобщението за консултацията се поставят ключови ... още

http://ecology-bulgaria.com

26 март - Ден на отворените врати организира МОСВ

На 26 март между 10.00 и 13.00 часа Министерство на околната среда и водите (МОСВ) ще проведе Ден на отворените врати за граждани. „В рамките на няколко часа можете да се запознаете с основни приоритети и политики на министерството, да научите ... още

http://industryinfo.bg

ОВК бизнесът следва световните тенденции в енергоспестяването

... върху покрива на залата. В допълнение към отоплението, децентрализираните климатични системи вентилират, охлаждат и рекуперират до 84% от ... план, но апелирам за по-голяма подкрепа чрез законови промени. Ховал ще продължи и в близките години да ... още

http://hvac-bulgaria.com

ЕК търси най-добрите решения за климата

Кони Хедегор, европейски комисар по действията в областта на климата, даде началото на конкурс за нисковъглеродни проекти, с който творчески и новаторски мислещите граждани от цяла Европа се призовават да подложат своите екологосъобразни инициативи ... още

http://industryinfo.bg

ЕК търси най-добрите решения за климата

Кони Хедегор, европейски комисар по действията в областта на климата, даде началото на конкурс за нисковъглеродни проекти, с който творчески и новаторски мислещите граждани от цяла Европа се призовават да подложат своите екологосъобразни инициативи ... още

http://ecology-bulgaria.com

Представят последните новости в контролно-измервателна техника и технологии на Булконтрола

... калибриране). Предлаганите продукти ще доведат до значителни промени в пазара на сертифицирани стандартни материали (ССМ). ... продуктова гама. Фирмата предлага сушилни, инкубатори, стерилизатори, климатични камери, водни и маслени бани, вакуум-сушилни и ... още

http://industryinfo.bg

Въздушни филтри за вентилационни системи

... на стандарта се въвеждат малки, но важни промени. Сред основните промени в стандарта е въвеждането на „минимална ефективност”, ... на очистване на прах от въздуха във вентилационни и климатични инсталации. Използват се и за очистка на въздуха ... още

http://hvac-bulgaria.com

Европа подкрепя по-строга политика на ЕС в областта на качеството на въздуха

Според последните изследвания 56% от гражданите на Европа считат, че качеството на въздуха се е влошило през последните 10 години. Това показват данните от проучване на Евробарометър за отношението на европейците към качеството на въздуха. Почти 79% ... още

http://industryinfo.bg

Европа подкрепя по-строга политика на ЕС в областта на качеството на въздуха

Според последните изследвания 56% от гражданите на Европа считат, че качеството на въздуха се е влошило през последните 10 години. Това показват данните от проучване на Евробарометър за отношението на европейците към качеството на въздуха. Почти 79% ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обсъдиха измененията в климата в регионален и глобален мащаб

... бяха дискутирани проблемите на политиките за реагиране на климатичните промени в момента – в България, в европейски и глобални мащаби ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нова директива за климатици с мощност до 12 kW

... се използват за цяла Европа. В съответствие с температурните промени в Страсбург, на отделните точки за измерване е ... класифицирането в съответния клас на ефективност. За домашен клас климатични системи (Лот 10) приложението на директивата ще започне ... още

http://hvac-bulgaria.com

Нова директива за климатици с мощност до 12 kW

... се използват за цяла Европа. В съответствие с температурните промени в Страсбург, на отделните точки за измерване е ... класифицирането в съответния клас на ефективност. За домашен клас климатични системи (Лот 10) приложението на директивата ще започне ... още

http://industryinfo.bg

Обсъждат измененията в климата в регионален и глобален мащаб

... бъдат дискутирани проблемите на политиките за реагиране на климатичните промени в момента – в България, в европейски и глобални мащаби ... още

http://industryinfo.bg

Провежда се 18-та Конференция на страните към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата

... борбата с все по-нарастващите заплахи, предизвикани от климатичните промени. още

http://industryinfo.bg

Провежда се 18-та Конференция на страните към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата

... борбата с все по-нарастващите заплахи, предизвикани от климатичните промени. още

http://ecology-bulgaria.com

Системата за сградна автоматизация в Парадайз център

... обхвата на BMS е включено управление и наблюдение на климатични камери, покривни централи (Rooftop), водоохладителни кули, газови котли ... съобразена с желанията на наемателите, което наложи сериозни промени в първоначалния проект, за да се отговори на ... още

http://automation-bulgaria.com

Системата за сградна автоматизация в Парадайз център

... обхвата на BMS е включено управление и наблюдение на климатични камери, покривни централи (Rooftop), водоохладителни кули, газови котли ... съобразена с желанията на наемателите, което наложи сериозни промени в първоначалния проект, за да се отговори на ... още

http://industryinfo.bg

Правителството одобри проект на закон за ограничаване изменението на климата

На последното си заседание Министерски съвет одобри проект на закон за ограничаване на изменението на климата и го предлага за приемане на Народното събрание. Със законопроекта се прецизират действащи разпоредби, чиято позитивна правна уредба е ... още

http://industryinfo.bg

Правителството одобри проект на закон за ограничаване изменението на климата

На последното си заседание Министерски съвет одобри проект на закон за ограничаване на изменението на климата и го предлага за приемане на Народното събрание. Със законопроекта се прецизират действащи разпоредби, чиято позитивна правна уредба е ... още

http://ecology-bulgaria.com

Правителството одобри позицията на България за заседание на Съвета на министрите по околна среда на ЕС

Българското правителство одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на министрите по околна среда на Европейския съюз, което се провежда на 25 октомври в Люксембург, съобщиха от Министерски съвет. В рамките на заседанието ... още

http://ecology-bulgaria.com

Правителството одобри позицията на България за заседание на Съвета на министрите по околна среда на ЕС

Българското правителство одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на министрите по околна среда на Европейския съюз, което се провежда на 25 октомври в Люксембург, съобщиха от Министерски съвет. В рамките на заседанието ... още

http://industryinfo.bg

202 нови екологични проекта финансират от ЕК

Европейската комисия одобри финансирането за 202 нови проекта по програмата LIFE+, която е фонд на ЕС за околната среда. Проектите обхващат дейности в областта на опазването на природата, политиката в областта на околната среда, изменението на ... още

http://ecology-bulgaria.com

202 нови екологични проекта финансират от ЕК

Европейската комисия одобри финансирането за 202 нови проекта по програмата LIFE+, която е фонд на ЕС за околната среда. Проектите обхващат дейности в областта на опазването на природата, политиката в областта на околната среда, изменението на ... още

http://industryinfo.bg

E.ОН България Мрежи набира оферти за доставка на проходни изолатори

... за монтаж на открито, където ще бъдат подложени на климатични промени и външно въздействие от трансформаторно масло. Те ще бъдат ... още

http://electrical-bulgaria.com

E.ОН България Мрежи набира оферти за доставка на проходни изолатори

... за монтаж на открито, където ще бъдат подложени на климатични промени и външно въздействие от трансформаторно масло. Те ще бъдат ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

E.ОН България Мрежи набира оферти за доставка на проходни изолатори

... за монтаж на открито, където ще бъдат подложени на климатични промени и външно въздействие от трансформаторно масло. Те ще бъдат ... още

http://industryinfo.bg

Hitachi преструктурира бизнеса си с климатици в Европа

Групата Hitachi направи промени в структурата на бизнеса си с климатични продукти в Европа, като създаде нова ... . Тя поема производството, разпространението и продажбите на климатични продукти Hitachi на европейския пазар, съобщиха от компанията ... още

http://industryinfo.bg

Hitachi преструктурира бизнеса си с климатици в Европа

Групата Hitachi направи промени в структурата на бизнеса си с климатични продукти в Европа, като създаде нова ... . Тя поема производството, разпространението и продажбите на климатични продукти Hitachi на европейския пазар, съобщиха от компанията ... още

http://hvac-bulgaria.com

Работата на ОВК проектанта е водеща за енергийната ефективност на сградите

... специалистът. „Често се налагат конструктивни или други промени, които биха могли коренно да променят първоначалните ... индивидуално температурата във всяко отделно помещение. Съвременните климатични системи използват хладилен агент вместо вода, което ... още

http://hvac-bulgaria.com

Системи за адаптация към климатичните промени представят на интерактивна сесия в София

... диалог за посрещане на предизвикателствата при адаптиране към климатичните промени. През 2012 г. Световният ден на метеорологията се ... бъдат използвани в процеса на адаптация към климатичните промени, както и системи за ранно предупреждение при опасни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Системи за адаптация към климатичните промени представят на интерактивна сесия в София

... диалог за посрещане на предизвикателствата при адаптиране към климатичните промени. През 2012 г. Световният ден на метеорологията се ... бъдат използвани в процеса на адаптация към климатичните промени, както и системи за ранно предупреждение при опасни ... още

http://industryinfo.bg

Глобалните парникови емисии може да нараснат с 50% до 2050 г. според ОИСР

... % до 2050 г., ако не се предприемат по-амбициозни климатични политики. Това е становището на Организацията за икономическо сътрудничество ... присъствие в енергийния микс и ако това не се промени, през 2050 г. те ще осигуряват около 85% от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Глобалните парникови емисии може да нараснат с 50% до 2050 г. според ОИСР

... % до 2050 г., ако не се предприемат по-амбициозни климатични политики. Това е становището на Организацията за икономическо сътрудничество ... присъствие в енергийния микс и ако това не се промени, през 2050 г. те ще осигуряват около 85% от ... още

http://industryinfo.bg

Климатичните промени ще окажат натиск върху водата, според ООН

... света с вода е подложено на натиск заради климатичните промени и нарастващите нужди от храна, енергия и санитарни услуги ... още

http://ecology-bulgaria.com

Климатичните промени ще окажат натиск върху водата, според ООН

... света с вода е подложено на натиск заради климатичните промени и нарастващите нужди от храна, енергия и санитарни услуги ... още

http://industryinfo.bg

ЕК призовава за по-решителни действия срещу деградацията на почвата

... на загубата на биологично разнообразие и борба с климатичните промени. Това са някои от основните констатации на двата нови ... още

http://industryinfo.bg

Продуктите ни се продават успешно в над 10 европейски страни

... на последно място – обичаме своята работа. Какво се промени в работата ви от началото до днес? Много неща ... какви са новостите в продуктовите ви линии? Вентилационните, климатични и отоплителни инсталации изразходват изключително много енергия: през ... още

http://hvac-bulgaria.com

Резултати от търсене на: климатични промени

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top