Резултати от търсене на: качество на атмосферния въздух

МС прие Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г.

... в които са по-значимите източници на емисии в атмосферния въздух: селско стопанство, автомобилен транспорт и ... среда, включително за изпълнението на дългосрочната цел на ЕС за постигане на нива на качество на атмосферния въздух (КАВ) в съответствие ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приеха Националната програма за подобряване на КАВ за периода 2018-2024 г.

... възстановяване и развитие в подкрепа на управлението на качеството на атмосферния въздух. Целта на Националната програма е да ... с нарушено качество на въздуха на отоплителни уреди, които не отговарят на изискванията на регламентите за екодизайн ... още

http://ecology-bulgaria.com

Въздух" и "Отпадъци"" href="http://ecology-bulgaria.com/article/2663-opos-predostavia-dopalnitelno-finansirane-v-sektorite-vazduh-i-otpadaci-" target="_blank"> ОПОС предоставя допълнително финансиране в секторите "Въздух" и "Отпадъци"

... бе обявено разширяване на обхвата на приоритетните оси "Отпадъци" и "Подобряване качеството на атмосферния въздух". Бяха одобрени ... могат да кандидатстват 11 общини с нарушено качество на атмосферния въздух – Бургас, Варна, Враца, Перник, Плевен ... още

http://ecology-bulgaria.com

Второ издание на конференцията за качество на въздуха SOFAIR

... ще се проведе второто издание на конференцията, посветена на качеството на атмосферния въздух SOFAIR. Събитието се организира по инициатива на Столична община в сътрудничество ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община инвестира 44,3 млн. лв. в подобряване на КАВ

... е в рамките на Програмата за качество на атмосферния въздух 2015-2020 г. на Столична община, която предвижда намаляване на нивата на замърсителите на въздуха и достигане ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обявена е процедура за подобряване на качеството на атмосферния въздух по ОПОС

... процедура "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух". Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 111 млн ... още

http://ecology-bulgaria.com

Одобриха промени в Закона за чистота на атмосферния въздух

... въвеждат и обективни критерии за оценка на напредъка по постигане на целите на общинските програми за качество на атмосферния въздух и съответно санкциониране при неизпълнение ... още

http://ecology-bulgaria.com

До края на октомври публикуват за обществено обсъждане Националната програма за КАВ

... качество на въздуха", коментира министърът на околната среда и водите Нено Димов. Целта на програмата е постигане на заложените в Закона за чистотата на атмосферния въздух ... още

http://ecology-bulgaria.com

В София се проведе неформален съвет на екоминистрите в ЕС

... ден от събитието бяха мерките за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Министрите обсъдиха необходимостта от по-добра ... европейските фондове подпомагат усилията за по-чист въздух. Акцент на втория ден от заседанието бяха основните ... още

http://ecology-bulgaria.com

ИАОС избира доставчик на консумативи за пробовземна апаратура

... контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол. Дейността на Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух /ККАВ/ се регламентира със заповед на Министъра на околната ... още

http://measurement-bulgaria.com

Иновации за управление на околната среда на Romenvirotec 2018

... специалисти, заинтересовани или ангажирани с дейностите по управление на качеството на атмосферния въздух, анализа на околната среда, управление на отпадъците, индустриално замърсяване и управление ... още

http://ecology-bulgaria.com

България се включи в Европейския индекс за качество на въздуха

... реално време информацията за качеството на атмосферния въздух в България към новата онлайн услуга на Европейската агенция по околна среда ... станция за мониторинг е оцветена съобразно качеството на атмосферния въздух. Може да намерите платформата тук. още

http://ecology-bulgaria.com

Обсъдиха националните мерки за подобряване на КАВ

... подобряване качеството на атмосферния въздух", организирана от Министерство на околната среда и водите. В рамките на събитието присъстващите ... посочи въвеждането на екологичен дизайн за уредите и на изисквания за качество на въглищата и на дървата за ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕАОС стартира нова онлайн услуга за следене на качеството на въздуха

... интерактивна карта, която показва локалните данни за качество на атмосферния въздух на ниво станция, на база концентрациите на 5 ключови замърсителя, вредни за човешкото здраве ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК организира конференцията Clean Air Forum

... на атмосферния въздух (КАВ). Събитието, организирано от Европейската комисия, ще е съсредоточено върху три тематични области – качество на въздуха в градовете, земеделие и качество на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Асеновград откри търг за актуализация на програма КАВ

... на актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух (КАВ). Целта на поръчката е актуализация на програмата за намаляване на нивата на ... ) и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух в общината. Програмата ... още

http://ecology-bulgaria.com

Одобриха Националния доклад за състоянието на околната среда за 2015 г.

... основни екологични направления – емисии на вредни вещества и качество на атмосферния въздух, изменение на климата, управление на водните ресурси и качество на водите, отпадъци и материални ресурси ... още

http://ecology-bulgaria.com

Актуализират програмите за КАВ на Пловдив, Асеновград и Враца

... Димов подписа първите три договора за актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух с кметовете на общините Пловдив, Асеновград и Враца, съобщават ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира гражданска инициатива за мониторинг на качеството на въздуха

... да се внесе повече яснота по отношение на прекомерното замърсяване на атмосферния въздух, като в бъдеще се предвижда 500-те ... станции да измерват и концентрациите на въглероден оксид, ... още

http://ecology-bulgaria.com

СО обсъди Програмата за КАВ в София със студенти от ЛТУ

... студенти от Лесотехнически университет в рамките на общественото обсъждане на Актуализираната програма за управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в София до 2020 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Иновации и доставчици на решения за превръщане на отпадъци в енергия и ресурси на Save the Planet

... с 80%, мобилната лаборатория за измерване на параметри за качество на атмосферния въздух и лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост ... още

http://ecology-bulgaria.com

МБВР ще консултира МОСВ за управлението на качеството на въздуха

... възстановяване и развитие (МБВР) за управлението на качеството на атмосферния въздух в страната. Това ще се реализира ... национална програма за качество на атмосферния въздух и национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, ... още

http://ecology-bulgaria.com

ИАОС разработва система за докладване на данни за КАВ по ОПОС 2014-2020

... за изпълнението на проект "Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част ... данни за качествето на атмосферния въздух (КАВ) съобразно изискванията и регламентите на Европейската агенция по околна ... още

http://ecology-bulgaria.com

ИАОС разработва система за докладване на данни за КАВ по ОПОС 2014-2020

... за изпълнението на проект "Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част ... данни за качествето на атмосферния въздух (КАВ) съобразно изискванията и регламентите на Европейската агенция по околна ... още

http://industryinfo.bg

1,2 млрд. лв. ще бъдат предоставени за проекти в областта на околната среда през 2016 г.

... предоставят и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и ... на качеството на атмосферния въздух на обща стойност 111 млн. лв. Бенефициенти по нея ще могат да са общините с влошено качество на атмосферния въздух ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нова информационна система ще следи качеството на атмосферния въздух в реално време

... система за качеството на атмосферния въздух (КАВ) ще бъде изградена в рамките на новия програмен период на Оперативна програма ... като такъв има ангажимент за докладването на данни за качеството на атмосферния въздух на национално ниво до ЕАОС и ЕК. ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ обсъди краткосрочните си приоритети на заседание на Обществения съвет

... на атмосферния въздух, който е предвиден в плана за основните задачи на МОСВ. Основни цели на този законопроект са да въведе изисквания за качество на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Daikin представи ново поколение климатици Siesta Sky Air

... климатични системи без компромис по отношение на високите нива на качество, надеждност, енергийна ефективност и комфортни ... въздушен филтър за отстраняване на атмосферния прах, като осигуряват постоянно подаване на чист въздух. Те са оборудвани с ... още

http://hvac-bulgaria.com

МОСВ призова общините към активно приложение на мерките за намаляване

... и водите. 24 от общините, чиито данни за качество на въздуха се докладват в Европейската комисия, са разработили ... и изпълнява програма за качество на атмосферния въздух, все още не е сторила това. На срещата присъстваха представители на МИЕТ и МРРБ, ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ призова общините към активно приложение на мерките за намаляване на замърсяването

... и водите. 24 от общините, чиито данни за качество на въздуха се докладват в Европейската комисия, са разработили ... и изпълнява програма за качество на атмосферния въздух, все още не е сторила това. На срещата присъстваха представители на МИЕТ и МРРБ, ... още

http://industryinfo.bg

Резултати от търсене на: качество на атмосферния въздух

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top