Резултати от търсене на: изгаряне

Eлектрически задвижки SCHIEBEL с приложение в енергийния сектор

... на питейни води, противопожарната арматура за гасене, инсталациите за изгаряне на отпадъци и много други. още

http://automation-bulgaria.com

МС прие Наредбата за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление

... по-качествени твърди горива за битово отопление, предназначени за изгаряне в горивни инсталации с мощност по-малка или равна ... още

http://hvac-bulgaria.com

КлиВенТо достави котли и горелки за обществени сгради през отоплителен сезон 2019-2020 г.

... горелка Eco. "Кондензационният топлогенератор е с хоризонтална конструкция за изгаряне под налягане и е сертифициран с 4 звезди, съгласно ... още

http://hvac-bulgaria.com

Нови екологични стандарти за изгарянето на отпадъци в ЕС

... добрите налични техники (НДНТ) за изгаряне на отпадъци. Съществуващите инсталации за изгаряне на отпадъци разполагат с 4 години, ... включват и референции за най-усъвършенстваните техники за изгаряне, енергийна и ресурсна ефективност, контрол на шума ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пелетни горелки за дома и индустрията, произведени от Pelltech Естония

... на вредни газове и ефективен процес, благодарение на пълното изгаряне на пелетите Лесни за поддръжка Автоматично отстраняване на пепелта ... още

http://hvac-bulgaria.com

Hoval: Защо да изберем кондензaционен газов котел пред конвенционалния?

... изграждане на нови. Редица предимства, сред които технологията на изгаряне и несравнимата ефективност, доказват това. Нещо повече. "В кондензационните ... още

http://hvac-bulgaria.com

България на второ място в ЕС по редуциране на емисиите на въглероден диоксид

... показател. През 2018 г. емисиите на въглероден диоксид от изгаряне на изкопаеми горива на територията на ЕС са се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Безплатен пропуск за посетителите на ЕЕ и ВЕИ 2019

... %, пелети с максимална калоричност и минимално количество пепел след изгаряне, сух дървесен калиброван чипс, произведен по иновативна технология без ... още

http://renewables-bulgaria.com

LED лампа с ефект пламък PLAM LED 6,5W E27

... ефект в цветност, близка до тази на пламъка при изгаряне на въглерода. Лампата работи в 3 различни режима, между ... още

http://lighting-bulgaria.com

Столична община разкри още три площадки за предаване на стари гуми

... и по отношение на качеството на атмосферния въздух. При изгаряне на автомобилни гуми в атмосферата се отделят значителни количества ... още

http://ecology-bulgaria.com

Правителството одобри проекта за инсталацията за изгаряне на RDF в София

Правителството гласува в полза на подписването на договор между Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС) и Столична община в партньорство с Топлофикация София за изграждане на инсталация за комбинирано ... още

http://ecology-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй въведе в експлоатация плазмотрон

... Козлодуй въведе в експлоатация ново съоръжение за плазмено изгаряне, съобщиха от Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" ( ... бъдат повторно преработвани в съоръжение за плазмено изгаряне, което прави новата технология потенциално широко приложима ... още

http://industryinfo.bg

ТЕЦ Варна откри търг за модернизация на оборудване

... мазутна горивна уредба на блок № 5 с възможност за изгаряне на природен газ и интегрирането й с ТХР и ... още

http://industryinfo.bg

България и Китай изграждат централа за комбинирано производство на енергия

... общостанционно оборудване, като ще се използва модерна технология за изгаряне, която се нарича "циркулиращ кипящ слой". Предвижда се централата ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Овергаз награди най-добрите млади газови техници

... и обясниха за позитивите от унищожаване на отпадъците чрез изгаряне. още

http://powerindustry-bulgaria.com

Високоефективни решения за отопление ще бъдат представени на ЕЕ и ВЕ

... са експерти в разработването на високоефективни котелни системи за изгаряне на биомаса и твърди горива, като резултатът е производство ... още

http://hvac-bulgaria.com

Модерни системи за производство и пестене на енергия на ЕЕ & ВЕ 2018

... ще се запознаят с безопасни и нискоемисионни технологии за изгаряне на биомаса и производство на енергия не само от ... лепила и лакове. Изложителите ще популяризират успешни практики в изгаряне на слама, люспи от семена, пелети от птичи и ... още

http://renewables-bulgaria.com

Руска компания търси български партньор в автомобилната техника

... в резултат довежда до намаляване на разхода, по-пълно изгаряне на вредните емисии и снижаване процента на изхвърляне на ... още

http://industryinfo.bg

Испанска компания предлага технология за производство на водород от органични отпадъци

... 20 kg водород в зависимост от долната топлина на изгаряне на отпадъците. Търсените партньори следва да са от сектори ... още

http://ecology-bulgaria.com

Количеството депонирани отпадъци в СО е намаляло с 80%

... на третата фаза, тъй като пускането на инсталацията за изгаряне на RDF гориво ще спомогне и за намаляването на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Украински производител на конвекционни печки търси партньори

... до 1500 m3. Основният режим на работа е тлеещо изгаряне, като печката може да работи до 14 часа при ... още

http://industryinfo.bg

Руски производител на брикети търси партньори в България

... . Произведените брикети са напълно екологосъобразни и са подходящи за изгаряне в пещи, котли и камини. Брикетите са тествани и ... още

http://industryinfo.bg

ЕК провери извеждането от експлоатация на спрени ядрени мощности на ДП РАО

... са към своя край на изпълнение – Съоръжението за плазмено изгаряне (СПИ) и Цеха за намаляване на размерите и дезактивация ... още

http://industryinfo.bg

MEP Teknik предлага пещи за сваляне на бои и покрития

... MEP Teknik. "Боядисани детайли и подвески се почистват чрез изгаряне на боята в пещите без открит пламък и при ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Словенски производител на прахоуловители търси дистрибутори

... на метали, пластмаса и дървесина, в кариери, инсталации за изгаряне и др. Производителят осигурява и консултантски услуги, монтаж и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Предстои гласуването на нови заключения за НДНТ за големи горивни инсталации

... , разположени в този басейн, са проектирани и изградени за изгаряне само на местни лигнитни въглища и не могат за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Аква Джет 2011: Интелигентните задвижки са неизменна част от системата за транспортиране на нефт и газ

... на питейни води, противопожарна арматура за гасене, инсталации за изгаряне на отпадъци и много други. Марияна Добрева, управител на ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Топлофикация–Бургас обяви търг за изработка на тръбен економайзер

... . Водогрейният котел на Топлофикация–Бургас е проектиран за слоево изгаряне на биогориво (дървесен чипс) върху пътуваща скара. Котелът е ... още

http://industryinfo.bg

КлиВенТо достави пелетни горелки на оранжерии в Плевен

... от компанията. Серията горелки за отопление е конструирана за изгаряне на агро пелети. Горелките TECHMAXX CLEVER се характеризират система ... още

http://hvac-bulgaria.com

Oбщина Севлиево търси оператор на сепарираща инсталация

... предаване на RDF-гориво от отпадъци до инсталация за изгаряне с оползотворяване на енергията, както и транспортиране на инфилтрата ... още

http://ecology-bulgaria.com

УМБАЛ "Александровска" търси фирма за третиране на опасни болнични отпадъци

... да има сключен договор с инсинератор за обезвреждане чрез изгаряне на опасни болнични отпадъци. Поръчката включва и дейности по ... още

http://ecology-bulgaria.com

Китайска компания търси технология за третиране на утайки

... стабилизация, обезвреждане и оползотворяване. Методи, включващи анаеробно разлагане или изгаряне не са подходящи. Компанията търси европейски компании за партньорство ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нови методи за третиране на утайки от ПСОВ в рамките на ОПОС 2014-2020

... по време на форума. Различните методи могат да са изгаряне, компостиране, рекултивация на нарушени терени и др., като необходимите ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира конференция за проблеми и решения на утайките от ПСОВ

... методи за повишаване на разграждането на утайки, тяхното рециклиране, изгаряне и др. Намирането на алтернативни начини за използване на ... още

http://water-bulgaria.com

Община Стамболово избира доставчик на котелна инсталация на пелети

... извърши доставка и монтаж на 2 бр. котли за изгаряне на твърдо гориво с мощност 300 kW, 2 бр ... още

http://renewables-bulgaria.com

2-ра Международна конференция "От отпадъци към енергия"

... технологии от известни доставчици на оборудване, например за директно изгаряне, високо-температурна газификация и анаеробна ферментация, включително опита и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Екотерм Проект представи продукти с марка GreenEcoTherm на Progetto Fuocco в Италия

... и дърва, пелети и дървесен чипс, комбинирани съоръжения за изгаряне на дърва, компоненти за управление, силози за съгранение на ... още

http://hvac-bulgaria.com

Автоматизирана пелетна камина с водна риза Lily

... управлява с електронна платка, осигуряваща напълно автоматично и контролирано изгаряне. Диапазонът на регулиране на топлинната мощност е от 3 ... още

http://hvac-bulgaria.com

Иновативни технологии за управление на отпадъци по време на Save the Planet

... преработвателната промишленост. Фирмата има вече седем броя котли за изгаряне на биомаса, доставени на клиенти в България. “Инвестициите в ... още

http://ecology-bulgaria.com

ПУДООС избира фирма за ремонт на бойлер-утилизатор и доставка на шнекови валове

... инсинератор за опасни болнични отпадъци при ПУДООС“. Инсталацията за изгаряне на опасни болнични отпадъци е ръководена от дирекция "Нефинансови ... още

http://ecology-bulgaria.com

Агрополихим изгражда инсталации на биомаса на стойност 11 млн. евро

... изграждане на две инсталации за производство на пара чрез изгаряне на биомаса. Производство на пара ще се осъществява ... чрез изгаряне на отпадъци от зърнопроизводството (слама, слънчогледови люспи, кочани ... още

http://renewables-bulgaria.com

Чугунени котли за отопление UNI от OPOP

... чугунените котли UNI, които са триходови и предназначени за изгаряне на дърва, въглища, както и кокс като алтернативно гориво ... чугунената отливка Големи размери на горивната камера – възможност за изгаряне на дърва с дължина до 64 см. Горивна камера ... още

http://hvac-bulgaria.com

Мантел за охлаждане на потопяеми помпи

... мантели води до прегряване на мотора, както и неговото изгаряне За повече информация посетете http://www.dabpumpsbg.com. още

http://water-bulgaria.com

Международна конференция за енергийно оползотворяване на отпадъци

... бъдат различните технологии за преработване на отпадъци – чрез директно изгаряне, високотемпературна газификация и анаеробна ферментация и тяхното приложение в ... още

http://ecology-bulgaria.com

ДАМТН избира доставчик на изпитвателно и измервателно оборудване

... газов хроматограф; апарат за определяне на специфичната топлина на изгаряне (калориметър); аутосамплер за високоефективен течен хроматограф; лабораторни камини; спомагателно ... още

http://measurement-bulgaria.com

Нов развоен център за двигателите на MTU

... за пробив на нови, неизследвани територии. Новите процеси на изгаряне, усъвършенстваните съвременни технологии за електронно управление и контрол, а ... още

http://industryinfo.bg

Иновативни соларни технологии ще бъдат представени на МТП 2015

... австрийската компания Christof Group ще бъдат съвременни съоръжения за изгаряне на отпадъци и оползотворяване на отделената топлина. още

http://renewables-bulgaria.com

Световен конгрес и изложение в областта на рециклирането

... потреблението на енергия, намаляване на замърсяването на въздуха от изгаряне и замърсяването на водата от депониране на отпадъци и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проведе се семинар за устойчиво управление на отпадъци

... чрез диалог с населението, оптимизиране производството на енергия чрез изгаряне и оползотворяване на енергията на биоотпадъците, постигане на растеж ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Брацигово избира доставчик на биогориво за котелни инсталации

... която ще извърши доставка на биогориво за автоматизирано изгаряне в котелни инсталации модел Екотерм Макс 3 и ... 120. Биогоривото за доставка представлява биомаса за автоматизирано изгаряне в пиролизни котли със следните технически параметри: калоричност ... още

http://hvac-bulgaria.com

Вихрови горелки

... горелки, както и особеностите на методите на изгаряне на горивото като нисковихровото изгаряне и впръскването на предварително смесен флуид от ... още

http://hvac-bulgaria.com

Max Weishaupt представи нова моноблокова горелка WKmono 80 на ISH 2015

... производителите. Горивният автомат на Weishaupt гарантира оптимални стойности при изгаряне и лесна употреба. Интегрираният интерфейс позволява трансфера на цялата ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

В дейностите по проектиране и изпълнение прилагаме най-новите технологични решения

... за отопление на административната част се получава без допълнително изгаряне на природен газ, а като утилизация (рекуперация) на топлина ... още

http://hvac-bulgaria.com

Утре стартират изложенията ЕЕ и ВЕ, Save the Planet и Smart Cities

... експонати ще бъдат биогаз инсталации, котли и камини за изгаряне на биомаса. Фирма Хермес Солар ще представи своите стандартни ... още

http://industryinfo.bg

Силно чуждестранно участие в изложенията на Виа Експо през март

... и дизел генератори и агрегати, котли и камини за изгаряне на биомаса. Те са екологична и икономически обоснована инвестиция ... още

http://renewables-bulgaria.com

KARA Energy Systems търси партньори за България

... за отопление и за добиване на електрическа енергия чрез изгаряне на биомаса. Те намират широко приложение както в индустрията ... още

http://renewables-bulgaria.com

Топлофикация-Перник с намерение да изгради ново депо за производствени отпадъци

... от котлите, до 489 000 т/год. пепел от изгаряне на въглища и до 57 000 т/год. гипс ... още

http://ecology-bulgaria.com

Защитни релета PNOZelog от Pilz – безопасност на твърдите схеми

... случаите на неизправност поради залепване на контактите, замърсяване или изгаряне; • постоянна самодиагностика, която осигурява възможно най-високо ниво на ... още

http://automation-bulgaria.com

Имаме много идеи и голямо желание за работа, сътрудничество и развитие

... Женева), умното преработване на отпадъци (приложения в исталации за изгаряне и преработка на боклук, както и управления на инсталации ... още

http://electrical-bulgaria.com

Екотерм Проект представя марките GreenEcoTherm и Bisolid на Стройко 2000

... . "Нараства интересът към висококачествените и екологични отоплителни съоръжения за изгаряне на дървесни пелети. Автоматизираните водогрейни пелетни котли с търговска ... още

http://hvac-bulgaria.com

XII конференция за нагревателни котли ICBT в Щирк, Полша

... на вода; ерозия, корозия и замърсяване на нагревни повърхности; изгаряне и алтернативни горива; системи за автоматично управление; проблеми, свързани ... още

http://hvac-bulgaria.com

Представители на европейски институции посетиха ДП РАО

... за въздействие върху околната среда на съоръжението за плазмено изгаряне, на извеждането от експлоатация на I-IV блок, на ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

EVN България Топлофикация подобрява екологичните показатели на ОЦ Юг

... пепел, натрупана през годините в конуса на комина от изгаряне на мазут. "С разрушаването не недействащия комин EVN България ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нов вид централа за районно охлаждане използва морска вода и естествени хладилни агенти

... , който работи с отпадна пара от местен завод за изгаряне на отпадъци, като процесът се нарича „абсорбционно охлаждане“. „Ако ... още

http://hvac-bulgaria.com

Лукойл Нефтохим Бургас пусна в експлоатация нови екологични обекти

... (BREF on mineral oil refineries 2014) и пещи за изгаряне на отпадъци (BREF on Waste Incineration 2006) и на ... още

http://ecology-bulgaria.com

МБАЛ Белене избира доставчик на пелети

... ,15-40 мм, влажност макс. 10%, долна топлина на изгаряне > 16,5-19. Необходимото количество е 90 тона. Прогнозната ... още

http://renewables-bulgaria.com

Чугунени гавози конвектори KING от 2 до 5,3 kW

... централа, според модела, която прекъсва притока на газ при изгаряне на пламъка. Позволява по-големи икономии на енергия в ... още

http://hvac-bulgaria.com

Тече подготовката на специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура за третиране на отпадъци

... ; • продукти и технологии за процесите уплътняване, стабилизиране, обезводняване, изсушаване, изгаряне и отстраняване на утайки; • консултантска дейност. Изданието ще бъде ... още

http://ecology-bulgaria.com

Промоция на пелетни горелки от серията GP

Пелетите горелки от серията GP са предназначени за изгаряне на дървесни пелети (Ø 6-8 mm). Могат да ... бъдат монтирани на различни водогрейни котли. Високата ефективност на изгаряне се осъществява благодарение на прецизно регулирания горивен процес. ... още

http://hvac-bulgaria.com

Специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура разширява тематичния си обхват

... • продукти и технологии за процесите уплътняване, стабилизиране, обезводняване, изсушаване, изгаряне и отстраняване на утайки от ПСОВ. Изданието ще бъде ... още

http://industryinfo.bg

ТЕЦ Марица 3 подготвя изграждането на система за изгаряне на биогорива

ТЕЦ Марица 3 възнамерява да изгради система за изгаряне на биогорива, информират от дружеството. Реализирането на съоържението цели ... още

http://industryinfo.bg

Топлофикация Русе с проект за замяна на твърдо гориво с биомаса

... биомаса. Измерването на количеството подавана биомаса към системата за изгаряне на парогенераторите ще се осъществява посредством порционен дозатор с ... още

http://renewables-bulgaria.com

Община Габрово търси доставчик на инсталация за изгаряне на депониен газ

... в региона. Необходимото оборудване включва доставянето на инсталация за изгаряне на депониен газ (комплексна доставка). Предварителната стойност на поръчката ... още

http://ecology-bulgaria.com

Лукойл Нефтохим Бургас откри търг за изграждане на резервоари за съхранение на нефтени утайки

... вместимост 100 хил. м куб.) за временно съхранение (преди изгаряне) на част от натрупаните до момента на приватизация нефтени ... още

http://ecology-bulgaria.com

Котел PREX N AS

... димните газове, от които два в горивната камера, за изгаряне на течни или газообразни горива в горивна камера под ... още

http://hvac-bulgaria.com

ТЕЦ Марица 3 изгражда нова инсталация за съвместно изгаряне на неопасни отпадъци

... на нови съоръжения към съществуващата горивна инсталация за съвместно изгаряне на битови и неопасни производствени отпадъци. Инвестиционното намерение на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Cognex представи нова версия на софтуера за визуална инспекция In-Sight

... откриване на недостатъци по повърхностите (драскотини, обезцветяване, петна от изгаряне/черни петна, гънки на етикетите, малки вдлъбнатини, капки или ... още

http://automation-bulgaria.com

Топлофикация Русе инвестира 25 млн. за екология и ефективност

... база. Предвижда се да бъде разработена система за съвместно изгаряне на въглища и биомаса от растителен произход. Предвижда се ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Обсъдиха възможностите за намаляване на нерегламентираното изгаряне на отработени масла в Русе

... бъдат предавани на лицензираните фирми, се ползват за нерегламентирано изгаряне. „Турбинни, хидравлични и трансформаторни масла въобще не стигат до ... събират отработени масла, тъй като се ползват както за изгаряне, така и за гориво. При цена от 600-650 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Топлофикация София изгражда инсталация за изгаряне на модифицирано твърдо гориво

Топлинната енергия, която ще се произвежда от горивото, получено от завода за третиране на битовите отпадъци в София след изграждането на новата инсталация за оползотворяване на модифицирано твърдо гориво (RDF - Refuse Derived Fuel) ще обезпечава ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Столична община избира изпълнители за поддръжка и ремонт на уличното осветление в цяла София

... от климатични влияния; подмяна на светлинните източници при всяко изгаряне; ремонт или подмяна на пусково-регулиращата апаратура; поддържане и ... още

http://lighting-bulgaria.com

Комбиниран котел Viadrus Furia спечели златен медал на МТП Пловдив

... , като горивото се пали автоматично чрез вградена запалка. След изгаряне на зареденото количество дърва като основно, евтино гориво, без ... още

http://hvac-bulgaria.com

AБEA награждава победителите от ВЕИ Шампионската лига

... 1 МВт когенерация на биомаса с котел за директно изгаряне в Сърница, община Велинград. Първата в България и трета ... още

http://renewables-bulgaria.com

Топлофикация Русе подменя горивната технология и помпите за топлоснабдяване

... "В момента Топлофикация Русе използва енергийни котли за изгаряне на вносни въглища с определени характеристики. Въвеждането на ... на използваната досега пара. "Топлофикация Русе експериментира с изгаряне на слънчогледови обелки, което е първи опит в ... още

http://hvac-bulgaria.com

Излъчваща модулираща система с инвертор OHA RHE

... , без предварително смесване на газ и въздух, с последващо изгаряне посредством допълнителни инжектори. OHA RHE в съчетание с тръбни ... още

http://hvac-bulgaria.com

Подмяна на отоплителна инсталация в жилищна сграда

... , през смесителни вентили, за да се избегне опасността от изгаряне от една страна /тeмпературата е над 80 °C/, а ... още

http://hvac-bulgaria.com

LumaSense с ново решение за измерване на температура на горивен газ

... при шлаковане. Тази система може да бъде полезна при изгаряне на отпадъци, където наблюдението на изходните температури гарантира, че ... още

http://measurement-bulgaria.com

Котли на твърдо гориво с мощност 174 - 2326 kW

Котел на твърдо гориво, използван за изгаряне на обработена или необработена дървесина, за производство на топла ... още

http://hvac-bulgaria.com

ОВиК системите в Bulgaria Mall

... камера с ниско натоварване (Ј 1,2 MW/m3) – безвредно изгаряне с ниски емисии на азотен окис. “Сред предимствата на ... още

http://hvac-bulgaria.com

Юлиана Иванова е новият председател на ДКЕВР

... за технически асистент в Лабораторията за нови технологии за изгаряне на нискокалорични въглища към университета. Работила е като офис ... още

http://industryinfo.bg

Сплавкомерс изгражда модерна инсталация за преработка на гуми и каучукови изделия

... . До момента те бяха оплзотворявани в циментовите заводи чрез изгаряне. още

http://industryinfo.bg

Сплавкомерс изгражда модерна инсталация за преработка на гуми и каучукови изделия

... . До момента те бяха оплзотворявани в циментовите заводи чрез изгаряне. още

http://ecology-bulgaria.com

Съхраняване на функционалността на електрически инсталации в случай на пожар

... съставка на изолацията е алуминиев хидроксид, който при изгаряне образува мека керамична обвивка. Тя осигурява желаната изолация ... притежават и други предимства при пожар, сред които изгаряне със слабо отделяне на дим, намалено разпространение на ... още

http://electrical-bulgaria.com

Фирма Тангра организира семинар за отопление с пелети

... ", както и демонстрация на пълната гама от съоръжения за изгаряне на биомаса. Инж. Пламен Желязков, управител на фирма ТАНГРА ... още

http://hvac-bulgaria.com

Фирма Тангра организира семинар за отопление с пелети

... ", както и демонстрация на пълната гама от съоръжения за изгаряне на биомаса. Инж. Пламен Желязков, управител на фирма ТАНГРА ... още

http://industryinfo.bg

Български производители участват в търговска мисия в Прага

... бизнес срещи, посещение на Технологичен център и Завод за изгаряне на отпадъци Прага Малешице. Представителите на българските предприятия ще ... още

http://industryinfo.bg

Нов метод за отопление демонстрираха български изобретатели

... БНТ. Според него инсталацията може да служи също за изгаряне на опасни отпадъци и е напълно безопасна, няма високи ... още

http://hvac-bulgaria.com

Нов метод за отопление демонстрираха български изобретатели

... БНТ. Според него инсталацията може да служи също за изгаряне на опасни отпадъци и е напълно безопасна, няма високи ... още

http://industryinfo.bg

Viessmann достави оборудване за ОВК системата на Мол България

... камера с ниско натоварване (≤ 1,2 MW/m3) – безвредно изгаряне с ниски емисии на азотен окис. "Сред предимствата на ... още

http://hvac-bulgaria.com

Viessmann достави оборудване за ОВК системата на Мол България

... камера с ниско натоварване (≤ 1,2 MW/m3) – безвредно изгаряне с ниски емисии на азотен окис. "Сред предимствата на ... още

http://industryinfo.bg

Нова тунелна пещ ще бъде монтирана в русенската фирма Труд

... пещ. Нагряването на пещта става с горещ въздух, посредством изгаряне на природен газ. Като съоръжения към пещта са включени ... още

http://industryinfo.bg

IBS Scherer представи eкологични студени обезмаслители

... мазнини и масла намира отново приложение, защото чрез нейното изгаряне се произвежда енергия", допълват от компанията. още

http://machinebuilding-bulgaria.com

IBS Scherer представи eкологични студени обезмаслители

... мазнини и масла намира отново приложение, защото чрез нейното изгаряне се произвежда енергия", допълват от компанията. още

http://industryinfo.bg

Завод за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

... електронни отпадъци, както и инсинераторна инсталация за изгаряне на полиуретанова (PUR) пяна и хлорофлуоровъглеводородни газове ... от полиуретанова пяна. Инсинераторът е предназначен за изгаряне на полиуретанова пяна и хлорофлуоровъглеродни газове за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Завод за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

... електронни отпадъци, както и инсинераторна инсталация за изгаряне на полиуретанова (PUR) пяна и хлорофлуоровъглеводородни газове ... от полиуретанова пяна. Инсинераторът е предназначен за изгаряне на полиуретанова пяна и хлорофлуоровъглеродни газове за ... още

http://industryinfo.bg

Екологични проекти в ТЕЦ Варна

... дънна пепел от котли и увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища. Същите се транспортират чрез хидротранспорт до депото ... още

http://ecology-bulgaria.com

БГ Терм представи пелетни котли Waterland

... и двускоростно обдухване. Огнището е хипервентилирано, което позволява 100% изгаряне на горивото, без вредни емисии. Сред останалите характеристика са ... още

http://hvac-bulgaria.com

БГ Терм представи пелетни котли Waterland

... и двускоростно обдухване. Огнището е хипервентилирано, което позволява 100% изгаряне на горивото, без вредни емисии. Сред останалите характеристика са ... още

http://industryinfo.bg

Обсъдиха проблемите с оползотворяване на отпадъците в София

... в България за целта. На фокус беше идеята за изгаряне на софийския боклук в Топлофикация – София и дали тя ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обсъждат проблемите с оползотворяване на отпадъците в София

... в България за целта. На фокус беше идеята за изгаряне на софийския боклук в Топлофикация – София и дали тя ... още

http://industryinfo.bg

Топлофикация Перник с намерение да инвестира в системи за производство на биогаз

... изграждане да бъде съфинансирано. Предвидените в програмата мощности за изгаряне на битови отпадъци ще надвишават значително събирането им, поради ... още

http://ecology-bulgaria.com

Екологични проекти на Титан Златна Панега

... ; - използване на стари гуми като алтернативно гориво, както и изгаряне на отделените в процеса на работа отпадъци. Базирайки се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Топлофикация Перник с намерение да инвестира в системи за производство на биогаз

... изграждане да бъде съфинансирано. Предвидените в програмата мощности за изгаряне на битови отпадъци ще надвишават значително събирането им, поради ... още

http://industryinfo.bg

Екологични проекти на Титан Златна Панега

... ; - използване на стари гуми като алтернативно гориво, както и изгаряне на отделените в процеса на работа отпадъци. Базирайки се ... още

http://industryinfo.bg

Община Петрич търси фирма за проектиране на депо за отпадъци

... радиоактивни отпадъци, пречиствателно съоръжение за битови води, инсталация за изгаряне на биогаз, проектиране на площадки за предварително третиране на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Петрич търси фирма за проектиране на депо за отпадъци

... радиоактивни отпадъци, пречиствателно съоръжение за битови води, инсталация за изгаряне на биогаз, проектиране на площадки за предварително третиране на ... още

http://industryinfo.bg

Котел на пелети BioLyt от фирма Hoval

Hoval предлага котел на пелети с уникално пиролизно изгаряне и мощности от 50 до 160 kW. Сред предимствата ... още

http://hvac-bulgaria.com

Тенденциите за повишаване на енергийната ефективност на ОВК системите са насочени предимно към използването на възобновяеми енергийни източници

... са базирани на термопомпи, слънчеви колектори и съоръжения за изгаряне на биомаса. Термопомпите са съоръжения, използващи енергията на въздуха ... още

http://hvac-bulgaria.com

Технологии за опазване на околната среда в ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово

... съдържанието на сяра във въглищата, подавани за изгаряне в енергийните котли на централата, сeроочистващите инсталации ... сероочистващите инсталации - преди подаване на въглища за изгаряне, което значително минимизира емисиите в атмосферния въздух при ... още

http://ecology-bulgaria.com

ProOne представи в България смазочни масла и продукти за обогатяване на гориво изцяло на растителна основа

... на автомобила. Употребата му води до по-ефективно изгаряне в цилиндрите, което значително намалява разхода на гориво ... изгарянето на твърдите въглеводородни молекули и понижава температурата на изгаряне на саждите. ProOne Fuel Maximizer е подходящ за ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

ProOne представи в България смазочни масла и продукти за обогатяване на гориво изцяло на растителна основа

... на автомобила. Употребата му води до по-ефективно изгаряне в цилиндрите, което значително намалява разхода на гориво ... изгарянето на твърдите въглеводородни молекули и понижава температурата на изгаряне на саждите. ProOne Fuel Maximizer е подходящ за ... още

http://industryinfo.bg

ЕК представи икономически инструменти за подобряване на управлението на отпадъци

... резултатите от проучването са недвусмислени: процентите на депониране и изгаряне са намалели в страните, където разходите за депониране и ... изгаряне са се увеличили следствие на забрани или данъци. ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК представи икономически инструменти за подобряване на управлението на отпадъци

... резултатите от проучването са недвусмислени: процентите на депониране и изгаряне са намалели в страните, където разходите за депониране и ... изгаряне са се увеличили следствие на забрани или данъци. ... още

http://industryinfo.bg

ВМА набира оферти за обезвреждане на опасни биологични отпадъци

... опасни биологични отпадъци. Процесът включва и обезврежднето им чрез изгаряне. Детайлна информация за изискванията и условията за кандидатстване се ... още

http://ecology-bulgaria.com

От 28 до 30 март се провежда Save the Planet – изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране

... набор от услуги за управление на отпадъци: събиране, преработка, изгаряне, крайно изхвърляне и преобразуване на отпадъците в енергия за ... още

http://industryinfo.bg

Save the Planet – изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране

... набор от услуги за управление на отпадъци: събиране, преработка, изгаряне, крайно изхвърляне и преобразуване на отпадъците в енергия за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Русенска фирма предвижда изграждането на инсталация за обезвреждане на гуми

... газ. За случаи на аварийни ситуации е предвидено факелно изгаряне на газообразните продукти. Образуваните в резултат от експлотацията на ... още

http://industryinfo.bg

Русенска фирма предвижда изграждането на инсталация за обезвреждане на гуми

... газ. За случаи на аварийни ситуации е предвидено факелно изгаряне на газообразните продукти. Образуваните в резултат от експлотацията на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Новият проект за управлението на отпадъците на София се основава на по-добра концепция, смятат от ЕК

... бъде оборудвана с необходимите технически и екологични съоръжения за изгаряне на отпадъците. Това ще бъде първата стъпка към допълнителен ... още

http://industryinfo.bg

Новият проект за управлението на отпадъците на София се основава на по-добра концепция, смятат от ЕК

... бъде оборудвана с необходимите технически и екологични съоръжения за изгаряне на отпадъците. Това ще бъде първата стъпка към допълнителен ... още

http://ecology-bulgaria.com

Предлагат нови химически вещества като замърсители на водите в ЕС

... продукти: перфлуорооктансулфонова киселина (PFOS), хексабромоциклододекан (HBCDD); странични продукти от изгаряне: диоксин и диоксиноподобни ПХБ; фармацевтични вещества: 17-алфа-етинилестрадиол ... още

http://industryinfo.bg

ЕК включи и фармацевтични вещества сред химическите замърсители на водите

... продукти: перфлуорооктансулфонова киселина (PFOS), хексабромоциклододекан (HBCDD); - странични продукти от изгаряне: диоксин и диоксиноподобни ПХБ; - фармацевтични вещества: 17-алфа-етинилестрадиол ... още

http://industryinfo.bg

Решения за повишаване на ефективността на ОВК системите

... гориво за отопление. Поради някои особености на технологиите за изгаряне на дърва, днес те биват измествани от тези ... или познат още като пиролиза. Според специалистите, пиролизното изгаряне на дървесината е много по-ефективно от обикновеното й ... още

http://hvac-bulgaria.com

Предпоставки и възможности за изграждане на нови ядрени мощности в АЕЦ Козлодуй

... за разтапяне на активната зона; - По-голяма дълбочина на изгаряне, водеща до намаляване на потреблението на гориво и количеството ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ТЕЦ Марица изток 2 ще доставя въглища от Пернишкия регион

... В електроцентралата вече се е състояло успешно експериментално изгаряне на кафяви въглища, добивани в Пернишкия регион. ... въглища. Проследяването на технологичния процес е показало оптимално изгаряне на природния ресурс. Пробите са установили, че ... още

http://industryinfo.bg

Созопол също изгражда завод за боклук

... първично рециклиране на отпадъка, за неговото разделяне и последващо изгаряне на частта, която не може да се използва. Изграждането ... още

http://industryinfo.bg

Трансгранична пречиствателна станция предпазва околната среда

... транспортьор, изсушават се и се рециклират в съоръжение за изгаряне на отпадъка. След това следва обезпесъчаване в предвидени за ... още

http://industryinfo.bg

Проект за модернизация на задвижването и управлението на портален кран от Ехнатон

... загряване и дефектиране, което е довело до двукратното му изгаряне. Оригиналните двигатели 75 kW на ме- ханизмите “Грайфер” и ... още

http://industryinfo.bg

Mitsubishi Electric - “Огнено кръщение” в завода за изгаряне на отпадъци в Хам

... системата за управление на основната зона на завода за изгаряне на отпадъци с новата платформа на резервирани PLC, redundant ... система за управление в главната зона на завода за изгаряне на отпадъци, включваща 2 500 входно/изходни сигнали. Заводът ... още

http://industryinfo.bg

Нови продукти за светлинна сигнализация от Werma

... 25 Ома във включено състояние. Време за реакция при изгаряне на крушката между 1 и 5 msec. Висока издръжливост ... още

http://industryinfo.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top