Резултати от търсене на: замърсяване на въздуха

Община Бургас стартира подмяната на домакински отоплителни уреди

... подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE. Целта на реализирането на проекта е да се намали нивото на замърсяване на атмосферата ... частици и вредни емисии във въздуха, трябва да приключи до средата на месец октомври т. г. ... още

http://hvac-bulgaria.com

Инвертори с водно охлаждане от Mitsubishi Electric

... 3 s (обратнозависима характеристика по време) при температура на въздуха 50 °C; Номинално напрежение – трифазно 380 ... °C; Експлоатация – на закрито (в отсъствие на корозивни и запалими газове, маслена мъгла, силно замърсяване и запрашаване); Вибрации ... още

http://automation-bulgaria.com

Община Русе получава 35 електрически транспортни средства по ОПОС

... Александър Георгиев подписаха договор за подобряване качеството на въздуха чрез инвестиции в екологичен транспорт, съобщиха от ... . (ОПОС) с мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици ( ... още

http://industryinfo.bg

МС прие Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г.

... Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г. (НПКЗВ) С приемането и прилагането на програмата се цели ... постигане на определените за страната с ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приеха Националната програма за подобряване на КАВ за периода 2018-2024 г.

... програмата идентифицираните в общинските програми основни източници на замърсяване с фини прахови частици са битовото ... общините с нарушено качество на въздуха на отоплителни уреди, които не отговарят на изискванията на регламентите за екодизайн и ... още

http://ecology-bulgaria.com

ОПОС предоставя допълнително финансиране в секторите "Въздух" и "Отпадъци"

... по нова процедура за мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване въздуха с ресурс от 390 млн. лв. ... Тези средства ще се използват за закупуване и доставката на съвременни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Второ издание на конференцията за качество на въздуха SOFAIR

... практики за подобряване на качеството на въздуха. "С преселването на все повече хора в градовете стана ясно, че замърсяването на въздуха е глобално предизвикателство ... още

http://ecology-bulgaria.com

Монтана, Плевен и Смолян стартират проекти за подобряване на КАВ

... ОПОС), предвиждащ предприемането на същински инвестиционни мерки, насочени към справяне със замърсяването на въздуха в резултат от ... мерки за повишаване чистотата на въздуха и ограничаване вредните въздействия върху здравето на хората и околната среда ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община пусна 20 електробуса с нулеви емисии

... емисии за околната среда по редовните линии на градския транспорт № 309 и № 9 ... е част от мерките за подобряване на качеството на въздуха. До момента сме подменили 60 ... % от автобусите, а догодина процентът на новите ... още

http://ecology-bulgaria.com

До края на октомври публикуват за обществено обсъждане Националната програма за КАВ

... не отговарят на нормите на европейското и националното законодателство за качество на въздуха", коментира министърът на околната среда ... качеството на живот в големите населени места, където основни източници на замърсяване са битовото отопление на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Mеждународно изложение за опазване на околната среда Ecofair в Белград

... и поддръжка на водопроводни мрежи; измервателни системи за определяне качеството на въздуха; решения за ограничаване на емисиите от ... обсъдят иновативни методи за оценка на промишленото замърсяване и за въздействието на аварии с химични вещества върху ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община предвижда нова система за следене на КАВ

... от 22 станции за следене на качеството на атмосферния въздух (КАВ), разположени на територията на Столична община и ще следи ... измерва в реално време посредством сензори, най-разпространените замърсители на въздуха (PM10, PM2.5, CO, NO2, SO2, O3), ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пловдив представи новата си програма за подобряване на КАВ

... намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление – промяна на отоплителните съоръжения (печки), включване на домакинствата към газификация, топлофикация, климатици, поставяне на филтри на комините ... още

http://ecology-bulgaria.com

Новото поколение рекуператори HomeVent от Hoval

... рекуператора и измерват качеството на въздуха, който се засмуква от дома. При наличието на данни за замърсяване вътре в дома, ... дома и да се изчисти въздуха от замърсителите. Ако има наличие на замърсяване извън дома, тогава системата автоматично ... още

http://hvac-bulgaria.com

Метрото в София ще редуцира вредните емисии с 90 хил. тона годишно

... като автомобилният транспорт е един от двата големи източника на замърсяване с фини прахови частици, наред с битовото отопление. ... и за финансиране, свързано с проекти за ограничаване на замърсяването на въздуха, информира още министър Димов. още

http://ecology-bulgaria.com

Нови задължения за намаляване на трансграничното замърсяване на въздуха

... включени в проекта на Закон за ратифициране на изменение на Протокола към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията ... още

http://ecology-bulgaria.com

21-вият Европейски форум по екоиновации ще се проведе в София

... от Генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите, ще осигури ... темите, върху които ще се акцентира на форума, са замърсяването на въздуха от секторите енергетика, транспорт и селско стопанство ... още

http://ecology-bulgaria.com

България заема 30-о място в света в Индекса за екологична ефективност

... ефективност, в десет категории, обхващащи екологичното здраве и жизнеността на екосистемите. През 2016 г. България заемаше 33-а ... то място спрямо класацията от 2016 г. В категория "Замърсяване на въздуха" също се наблюдава изкачване с 3 позиции – от 77 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обсъдиха националните мерки за подобряване на КАВ

... трябва да се предприемат на национално и местно ниво, с цел ограничаване на замърсяването на въздуха. Като най-значими мерки ... министърът на околната среда и водите Нено ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕАОС стартира нова онлайн услуга за следене на качеството на въздуха

... Европейски индекс за качеството на въздуха, която предоставя актуална информация за нивата на замърсяване на база измервания в над ... 2000 станции за мониторинг на територията на континента. България ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК организира конференцията Clean Air Forum

... с атмосферното замърсяване и активно помага на държавите членки в осигуряването на качество на въздуха, отговарящо на най-високите ... индекс за качество на въздуха, който ще информира гражданите за нивата на замърсяване на база докладваните от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Предлагат въвеждане на единни мерки за намаляване на замърсяването от транспорт в ЕС

... , в което се настоява за въвеждане на единни мерки за намаляване замърсяването на въздуха от транспорт. В писмото се настоява ... до края на 2017 г. да бъде финализирана ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обсъжда се въвеждането на нови екологични стандарти за отоплителните уреди на твърдо гориво

... трябва да позволи максимално ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух, съобщи министърът на околната сред и водите Нено ... обаче ще бъде взето след широка експертна дискусия на кръгла маса през ноември с всички заинтересовани страни. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започва дистанционно отчитане на вредните емисии от автомобили в София

... извърши дистанционно отчитане в реално време на вредните емисии във въздуха, пускани от автомобилите в София ... протежение на пътя. След приключване на измерванията собствениците на превозни средства с отчетени наднормени стойности на замърсяване ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

Централите на въглища са основният замърсител на въздуха в Европа

... анализа, половината от най-големите източници на замърсяване не само на атмосферния въздух, но и на водите, са разположени в Обединеното кралство ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ново обследване на екологичните норми ще се извърши в централите Марица-изток

... Ново обследване на екологичните нормите по отношение на чистотата на въздуха ще бъде извършено в района на топлоелектрическите централи ... комисия срещу България заради замърсяване на въздуха със серен диоксид от централите на Марица-изток край Гълъбово ... още

http://ecology-bulgaria.com

Сформират работна група за изготвяне на мерки срещу замърсяването на въздуха

... от три министерства ще разработи общи мерки срещу замърсяването на въздуха с фини прахови частици. Това бе решено по време ... газоанализатори и мобилни станции, за да се измерва замърсяването на въздуха по места, особено в райони с повишен трафик ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира гражданска инициатива за мониторинг на качеството на въздуха

... налягане, температурата и влажността на въздуха. Целта на инициативата е да се внесе повече яснота по отношение на прекомерното замърсяване на атмосферния въздух, като ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Благоевград монтира филтър за ФПЧ на детска градина

... дол, съобщават от община Благоевград. В продължение на един месец степента на замърсяване на въздуха от коминното тяло ще бъде измервана, като при ... още

http://ecology-bulgaria.com

Разработват система за прогнозиране на атмосферни замърсявания в София

... ранно прогнозиране на замърсяване от фини прахови частици във въздуха. Изпълнението на проекта е възложено на Националния институт ... изчисляват предпоставките за поява на наднормени концентрации на фини прахови частици във въздуха. Заместник-кметът по ... още

http://ecology-bulgaria.com

Топлофикация–Плевен обяви търг за доставка на филтри за газова турбина

... , необходими за периодична подмяна на база на диференциално налягане и степента на замърсяване на въздуха. Моделът на газовата турбина е LM2500+ ... с посочения модел. Основните параметри и изисквания, на които трябва да отговарят филтрите, могат да ... още

http://industryinfo.bg

ЕП прие нови ограничения за атмосферните замърсители

... серен диоксид. "Замърсяването на въздуха е на първо място сред причинителите на смърт на територията на ЕС. Политическата обстановка се ... такава степен, че пренебрегнахме качеството на въздуха", заяви Джули Гърлинг, член на ЕП. С новото законодателство ... още

http://ecology-bulgaria.com

Mеждународно изложение за опазване на околната среда и природните ресурси Ecofair

... и поддръжка на водопроводни мрежи; измервателни системи за определяне качеството на въздуха; съоръжения за ограничаване на емисиите от ... методи за следене на климатичните промени, за оценка на промишленото замърсяване и за въздействието на аварии с ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нов начин за постигане на въздух с чистота, отговаряща на ISO 8573-1 клас 0, с филтъра за маслени пари Parker Domnick Hunter OVR

... е така. Въздушният компресор не е единственият източник на замърсяване с масло. Атмосферният въздух съдържа различни замърсители ... , което може да е необходимо за постигане на качество на въздуха, отговарящо на ISO8573-1, моля посетете parker.com/dhfns ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Festo представи иновативна концепция за автоматизация чрез използване на свръхпроводимостта

... отворите. Подобни висящи във въздуха транспортни ролки могат да се използват за местене на плоски, неферомагнитни детайли с ... почиства много лесно – покриващата плоскост предпазва автоматиката от замърсяване, а пасивните ролки могат просто да се вземат ... още

http://automation-bulgaria.com

Mitsubishi Electric разработи сензор за фини частици с размер под 2,5 микрона

... PM2.5, полени и прахови частици. Прототипът на сензора за качество на въздуха се състои от лазерен диод, асферична леща, ... PM2.5 частиците са сериозен проблем, който води до замърсяване на въздуха и неприятни последици за здравето в страни като Китай ... още

http://measurement-bulgaria.com

Festo ще демонстрира нови приложения, базирани на свръхпроводимост, на Hanover Messe 2016

... на предмети в границите на затворени повърхнини и през специални шлюзове. Две носещи плоскости висят във въздуха ... компонентите от замърсяване и значително улеснява почистването – идеално решение за опаковъчни цехове, при автоматизацията на лаборатории, ... още

http://automation-bulgaria.com

Нова информационна система ще следи качеството на атмосферния въздух в реално време

... си към Европейския съюз за осигуряване на информация за нивата на замърсяване на въздуха, като отчита прогнозните нива на замърсяване, както и мерките, заложени в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столичната община и ЧЕЗ подписаха меморандум за развитие на електрическата мобилност

... средства. Документът декларира общото желание за "подобряване на чистотата на въздуха, намаляване на шумовото замърсяване и развитието на устойчива градска мобилност чрез насърчаване ползването ... още

http://renewables-bulgaria.com

Изложба на МОСВ за различните източници на замърсяване на въздуха

... . Събитието предоставя информация за различните източници за замърсяване на въздуха, ефекта от него върху човешкото здраве и околната ... дирекции „Мобилност и транспорт“ и „Околна среда“ на Европейската комисия, а информацията в изложбата е предоставена ... още

http://ecology-bulgaria.com

Възможност за участие в двустранни бизнес срещи за еко иновации

... основните тематични области в рамките на бизнес срещите са: екомаркировка, управление на водите, управление на отпадъците, замърсяване на въздуха, замърсяване на почвите, екологично инженерство, чисто производство ... още

http://ecology-bulgaria.com

115 млн. лева за по-чист въздух в 29 общини

... от европейски градове Eurocities. С проекти за намаляване на замърсяването на въздуха и по-чист транспорт в градовете ще могат да ... още десет метровлака, които ще спомогнат за намаляване на вредни емисии във въздуха с 2,78 хил. тона годишно, както ... още

http://ecology-bulgaria.com

Семинари за мониторинг на енергия и измерване на качеството на въздуха ще се проведат на МТП Пловдив

... и измерване на качество на въздуха в градовете", който ще се състои на 1 октомври. В рамките на събитието експерти ... ще бъдат обсъдят методите за мониторинг на въздуха, борбата срещу неговото замърсяване и климатичните изменения. Семинарът започва от ... още

http://measurement-bulgaria.com

МС синхронизира четири наредби за парниковите емисии с изискванията на ЕС

... Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния и на емисиите на парникови газове по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и Протокола ... още

http://ecology-bulgaria.com

Грийнпийс България излезе с доклад за използването на водите в България

... в България ще расте в резултат от изменението на климата. Горенето на въглища за електричество и отопление има директна връзка ... и околната среда и има пагубен ефект върху качеството на въздуха, човешкото здраве и местните общности, живеещи в близост ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пожароизвестителна система, базирана на аспирационна димно-оптична детекция

... при аспирационните детектори се базира на прецизен анализ на въздуха с помощта на два източника на светлина - във видимия и ... също така по-голямата устойчивост на прах и замърсяване, вибрации и повишена влажност на средата. Това означава, че ... още

http://automation-bulgaria.com

281,4 млн. евро за нови проекти в областта на околната среда и климата от ЕК

... , почвите и качеството на въздуха. Четири от проектите са свързани с повишаване на осведомеността по въпроси, ... екологични въпроси като изменение на климата, ресурсна ефективност и предотвратяване на крайбрежното замърсяване. Чрез проектите по LIFE ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проведе се 19-ата среща на министрите по околна среда от Вишеградската четворка

... преглед на Тематичната стратегия на ЕС относно замърсяването на въздуха и свързаното законодателство и да осигурят пълно изпълнение на стандартите за чистота на въздуха, установени ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК с положително становище за погребването на РАО от блокове 1 и 2

... здравето радиоактивно замърсяване на водите, почвата или въздуха в друга държава-членка”. В средата на месец февруари ... погребването на радиоактивни отпадъци в резултат на извеждането от експлоатация на първите два спрени блока на АЕЦ Козлодуй ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

България сред страните с най-ниски нива на вредни емисии

... за околната среда (ЕАОС). Според данните на агенцията броят на държавите нарушителки е намалял през миналата ... атмосферата, според картата, публикувана на сайта на ЕАОС, замърсяването на въздуха с микрочастици е на обезпокоително равнище в редица ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК предприема нов правен подход за подобряване на качеството на въздуха

... дробове и преждевременна смърт. Лошото качество на въздуха представлява пряка заплаха за гражданите, изложени на замърсяване от фини прахови частици (ФПЧ10), и ... още

http://industryinfo.bg

ЕК предприема нов правен подход за подобряване на качеството на въздуха

... дробове и преждевременна смърт. Лошото качество на въздуха представлява пряка заплаха за гражданите, изложени на замърсяване от фини прахови частици (ФПЧ10), и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Siemens добави нови сензори за наличие на поток към продуктовата си линия Symaro

... . Те не съдържат подвижни части, което ги прави неподатливи на замърсяване и устойчиви към използвания флуид. Като резултат от това ... mA или с един превключващ контакт. Сензорът за измерване на скорост на въздуха QVM62.1 измерва в обхват от 0 - 5 ... още

http://hvac-bulgaria.com

Siemens добави нови сензори за наличие на поток към продуктовата си линия Symaro

... . Те не съдържат подвижни части, което ги прави неподатливи на замърсяване и устойчиви към използвания флуид. Като резултат от това ... mA или с един превключващ контакт. Сензорът за измерване на скорост на въздуха QVM62.1 измерва в обхват от 0 - 5 ... още

http://automation-bulgaria.com

Siemens добави нови сензори за наличие на поток към продуктовата си линия Symaro

... . Те не съдържат подвижни части, което ги прави неподатливи на замърсяване и устойчиви към използвания флуид. Като резултат от това ... mA или с един превключващ контакт. Сензорът за измерване на скорост на въздуха QVM62.1 измерва в обхват от 0 - 5 ... още

http://measurement-bulgaria.com

Въздушни филтри за вентилационни системи

... поле. Експлоатационен срок Експлоатационният срок на филтрите зависи от площта на помещението, степента на замърсяване на въздуха, филтриращата способност на филтъра, конструкцията и вида му ... още

http://hvac-bulgaria.com

Европа подкрепя по-строга политика на ЕС в областта на качеството на въздуха

... %) са считани, че имат най-голямо влияние върху замърсяването на въздуха. Въздействие на замърсяването на въздуха върху здравето и природата, също е източник ... още

http://industryinfo.bg

Европа подкрепя по-строга политика на ЕС в областта на качеството на въздуха

... %) са считани, че имат най-голямо влияние върху замърсяването на въздуха. Въздействие на замърсяването на въздуха върху здравето и природата, също е източник ... още

http://ecology-bulgaria.com

Иновативна технология за добив на въглищни залежи получава европейско финансиране

... се състоя и заключителната конференция на изследователския проект. По време на семинара бяха представени икономическата и екологична ... Методът предоставя и възможности за контрол и на замърсяване на въздуха с емисиите на сяра и азотни оксиди. По този ... още

http://industryinfo.bg

Иновативна технология за добив на въглищни залежи получава европейско финансиране

... се състоя и заключителната конференция на изследователския проект. По време на семинара бяха представени икономическата и екологична ... Методът предоставя и възможности за контрол и на замърсяване на въздуха с емисиите на сяра и азотни оксиди. По този ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Екологични проекти в ТЕЦ Варна

... пункт за имисионен мониторинг на въздуха в с. Езерово и др. Опазване на въздуха Извършва се непрекъснат мониторинг на количеството на емисиите от ТЕЦ ... още

http://ecology-bulgaria.com

Съвременни технологии за опаковане и видове вакуумопаковъчни машини

... замърсяване при транспорт и съхранение от производството и до запълването с продукт и затваряне. Създаване на вакуум в опаковката Изтеглянето на въздуха ... от опаковките обикновено е с помощта на ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Вакуумопаковъчни машини

... замърсяване при транспорт и съхранение от производството и до запълването с продукт и затваряне. Създаване на вакуум в опаковката Изтеглянето на въздуха ... от опаковките обикновено е с помощта на ... още

http://industryinfo.bg

Проект за индустриална зона в Перник спечели международна награда

... 3D идеен проект за нова визия и увеличаване на атрактивността на традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа. В ... включва въздуховоди за отнемане на замърсяването на въздуха, автомобилен и ж. п. транспорт на две нива, музей на индустрията и др. още

http://industryinfo.bg

МОСВ призова общините към активно приложение на мерките за намаляване

... организирането на пътния трафик); извършване на оценка на приноса на емисии от природни източници върху нивата на фини прахови частици; включване на качеството на въздуха като ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ призова общините към активно приложение на мерките за намаляване на замърсяването

... организирането на пътния трафик); извършване на оценка на приноса на емисии от природни източници върху нивата на фини прахови частици; включване на качеството на въздуха като ... още

http://industryinfo.bg

Сайт ще информира за състоянието на въздуха в Пазарджик

... предприятията, разположени на територията на града, са с намален капацитет и не представляват опасност за качеството на въздуха, данните за ... състоянието му към края на 2010 г. сочат, че ... още

http://ecology-bulgaria.com

Сайт ще информира за състоянието на въздуха в Пазарджик

... предприятията, разположени на територията на града, са с намален капацитет и не представляват опасност за качеството на въздуха, данните за ... състоянието му към края на 2010 г. сочат, че ... още

http://industryinfo.bg

Системи за адаптация към климатичните промени представят на интерактивна сесия в София

... предупреждение при замърсяване на въздуха от промишлени източници; система за ранно предупреждение за възможен трансграничен пренос на радиоактивно замърсяване в случай на ядрена авария ... още

http://ecology-bulgaria.com

Системи за адаптация към климатичните промени представят на интерактивна сесия в София

... предупреждение при замърсяване на въздуха от промишлени източници; система за ранно предупреждение за възможен трансграничен пренос на радиоактивно замърсяване в случай на ядрена авария ... още

http://industryinfo.bg

Проблем за чистотата на въздуха в София са фините прахови частици и азотните окиси

... интервю за БТА Валери Серафимов, началник отдел Мониторинг на въздуха в Изпълнителната агенция по околна среда. Проблем ... оказват влияние, отбеляза Серафимов. Измервателните станции за чистотата на въздуха в София са шест автоматични, които работят 24 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проблем за чистотата на въздуха в София са фините прахови частици и азотните окиси

... интервю за БТА Валери Серафимов, началник отдел Мониторинг на въздуха в Изпълнителната агенция по околна среда. Проблем ... оказват влияние, отбеляза Серафимов. Измервателните станции за чистотата на въздуха в София са шест автоматични, които работят 24 ... още

http://industryinfo.bg

Глобалните парникови емисии може да нараснат с 50% до 2050 г. според ОИСР

... до 50-процентно увеличение на парниковите емисии и още по-голямо замърсяване на въздуха в градовете. Глобалната икономика ... действия на национално ниво. Необходимо е утвърждаването на ясна и устойчива цена на въглеродните емисии, която на пазарен ... още

http://ecology-bulgaria.com

Глобалните парникови емисии може да нараснат с 50% до 2050 г. според ОИСР

... до 50-процентно увеличение на парниковите емисии и още по-голямо замърсяване на въздуха в градовете. Глобалната икономика ... действия на национално ниво. Необходимо е утвърждаването на ясна и устойчива цена на въглеродните емисии, която на пазарен ... още

http://industryinfo.bg

Отменят глобите на Оловно-цинковия комплекс в Кърджали

... водите отмени глобите на Оловно-цинковия комплекс(ОЦК) в Кърджали, налагани заради замърсяване на въздуха със серен диоксид ... и оловни аерозоли. Заповед за спиране на санкциите е издадена ... още

http://ecology-bulgaria.com

Отменят глобите на Оловно-цинковия комплекс в Кърджали

... водите отмени глобите на Оловно-цинковия комплекс(ОЦК) в Кърджали, налагани заради замърсяване на въздуха със серен диоксид ... и оловни аерозоли. Заповед за спиране на санкциите е издадена ... още

http://industryinfo.bg

Вентилация на чисти помещения

... замърсяване. Това е свързано, от една страна, с ограничаване на количеството ... на необходимите параметри на микроклимата като температура, влажност, подвижност на въздуха. Дефинирането на класа на чистота на въздуха обикновено е въз основа на броя на ... още

http://hvac-bulgaria.com

Вентилация на чисти помещения

... цели предпазването на производствения процес и произведените продукти и от най-малкото замърсяване. Обикновено ... на необходимите параметри на микроклимата, като температура, влажност, подвижност на въздуха. Сред основните изисквания към вентилирането на ... още

http://industryinfo.bg

Водопроводна арматура

... изисквания и не се допуска замърсяване. Съвременна тенденция в усъвършенстване на конструкцията на шибрите са безфланцовите шибри, ... и при постоянен контакт на метала с вода, под въздействието на въздуха, разрушаването на тръбата протича много по- ... още

http://water-bulgaria.com

Автоматичен контрол на щори, сенници и прозорци

... -хладен и източниците на замърсяване са по-малко и да се затворят рано сутрин, преди температурата на въздуха да се е ... повишила. Активна част от системата за сигурност Управлението на щорите и прозорците ... още

http://automation-bulgaria.com

Резултати от търсене на: замърсяване на въздуха

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top