Резултати от търсене на: замърсяване на атмосферния въздух

Община Бургас стартира подмяната на домакински отоплителни уреди

... заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE. Целта на реализирането на проекта е да се намали нивото на замърсяване на атмосферата, а дейностите ... още

http://hvac-bulgaria.com

МОСВ подписа договори за доставка на 56 нови електробуси за Бургас и 60 за Варна

... за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ са сключени 8 договора за модернизиране на градския транспорт на обща стойност ... Бургас 4 т. "Очаква се качеството на атмосферния въздух да се подобри", коментират от МОСВ. още

http://industryinfo.bg

Община Русе получава 35 електрически транспортни средства по ОПОС

... (ОПОС) с мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ10). ... Общият размер на инвестицията е 46,8 ... още

http://industryinfo.bg

МС прие Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г.

... в които са по-значимите източници на емисии в атмосферния въздух: селско стопанство, автомобилен транспорт и битово ... , включително за изпълнението на дългосрочната цел на ЕС за постигане на нива на качество на атмосферния въздух (КАВ) в съответствие ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приеха Националната програма за подобряване на КАВ за периода 2018-2024 г.

... качеството на атмосферния въздух (КАВ) 2018-2024г., която предлага мерки, насочени към основните сектори, причиняващи замърсяване ... и развитие в подкрепа на управлението на качеството на атмосферния въздух. Целта на Националната програма е да ... още

http://ecology-bulgaria.com

Въздух" и "Отпадъци"" href="http://ecology-bulgaria.com/article/2663-opos-predostavia-dopalnitelno-finansirane-v-sektorite-vazduh-i-otpadaci-" target="_blank"> ОПОС предоставя допълнително финансиране в секторите "Въздух" и "Отпадъци"

... качеството на атмосферния въздух". Бяха одобрени критерии за оценка по нова процедура за мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване въздуха с ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Несебър откри търг за закриване и рекултивация на депо

... разходи, опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване, защита от проникването на повърхностни води в тялото на депото, прекратяване на разпрашаването на леките фракции ... още

http://ecology-bulgaria.com

Второ издание на конференцията за качество на въздуха SOFAIR

... ще се проведе второто издание на конференцията, посветена на качеството на атмосферния въздух SOFAIR. Събитието се организира по инициатива на Столична община в сътрудничество ... още

http://ecology-bulgaria.com

Монтана, Плевен и Смолян стартират проекти за подобряване на КАВ

... Димов подписа договор за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Монтана с кмета на общината Златко Живков. Това е първият ... горива, с алтернативни форми за отопление. Стойността на проекта възлиза на 10,7 млн. лв., осигурени изцяло от ... още

http://ecology-bulgaria.com

До края на октомври публикуват за обществено обсъждане Националната програма за КАВ

... на програмата е постигане на заложените в Закона за чистотата на атмосферния въздух ... норми, с което да се подобри качеството на живот в големите населени места, където основни източници на замърсяване са битовото отопление на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община предвижда нова система за следене на КАВ

... инсталация и пускане в експлоатация на пилотна система за следене на атмосферния въздух на територията на Столична община, по договор ... 22 станции за следене на качеството на атмосферния въздух (КАВ), разположени на територията на Столична община и ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пловдив представи новата си програма за подобряване на КАВ

... прие нова програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) и план за действие към ... свързани с намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление – промяна на отоплителните съоръжения (печки), включване на домакинствата към ... още

http://ecology-bulgaria.com

Метрото в София ще редуцира вредните емисии с 90 хил. тона годишно

... с опазването на чистотата на атмосферния въздух, тъй като автомобилният транспорт е един от двата големи източника на замърсяване с фини ... прахови частици, наред с битовото отопление. В края на юни т. г ... още

http://ecology-bulgaria.com

Иновации за управление на околната среда на Romenvirotec 2018

... специалисти, заинтересовани или ангажирани с дейностите по управление на качеството на атмосферния въздух, анализа на околната среда, управление на отпадъците, индустриално замърсяване и управление на риска. още

http://ecology-bulgaria.com

Нови задължения за намаляване на трансграничното замърсяване на въздуха

... допустими стойности за контролиране на изпусканите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от определени стационарни ... проекта на Закон за ратифициране на изменение на Протокола към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни ... още

http://ecology-bulgaria.com

21-вият Европейски форум по екоиновации ще се проведе в София

... ще бъдат разгледани новаторски решения за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Събитието, което се организира съвместно от Генерална дирекция "Околна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обсъдиха националните мерки за подобряване на КАВ

... подобряване качеството на атмосферния въздух", организирана от Министерство на околната среда и водите. В рамките на събитието ... ще отговорим и на осъдителното решение на съда на ЕС", заяви министър Димов. На конференцията присъстваха вицепремиерът ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕАОС стартира нова онлайн услуга за следене на качеството на въздуха

... за нивата на замърсяване на база измервания в над 2000 станции за мониторинг на територията на континента. България ... показва локалните данни за качество на атмосферния въздух на ниво станция, на база концентрациите на 5 ключови замърсителя, вредни за ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК организира конференцията Clean Air Forum

... за структурирани дискусии, обмен на знания и добри практики за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ). Събитието, организирано ... индекс за качество на въздуха, който ще информира гражданите за нивата на замърсяване на база докладваните от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обсъжда се въвеждането на нови екологични стандарти за отоплителните уреди на твърдо гориво

... ефективно прилагане трябва да позволи максимално ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух, съобщи министърът на околната сред и водите Нено Димов по време ... още

http://ecology-bulgaria.com

Централите на въглища са основният замърсител на въздуха в Европа

... централи, работещи на въглища, отговарят за най-големия дял ключови замърсители, изпускани в атмосферния въздух, става ясно ... половината от най-големите източници на замърсяване не само на атмосферния въздух, но и на водите, са разположени в Обединеното ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ предвижда облекчения в екологичните режими за МСП

... дискутирани теми по време на контрола бяха бъдещи мерки срещу замърсяването на атмосферния въздух, включващи ограничаване на съдържанието на сяра и пепел във въглищата ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира гражданска инициатива за мониторинг на качеството на въздуха

... да се внесе повече яснота по отношение на прекомерното замърсяване на атмосферния въздух, като в бъдеще се предвижда 500-те ... станции да измерват и концентрациите на въглероден оксид, ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕП прие нови ограничения за атмосферните замърсители

... серен диоксид. "Замърсяването на въздуха е на първо място сред причинителите на смърт на територията на ЕС. Политическата обстановка се ... последните 3 години, а въпросът с качеството на атмосферния въздух придобива все по-голямо значение, особено след ... още

http://ecology-bulgaria.com

Mеждународно изложение за опазване на околната среда и природните ресурси Ecofair

... теми на изложението са опазване на водите, атмосферния въздух и земите, рециклиране на отпадъци и др. Изложителите на Ecofair 2016 ... методи за следене на климатичните промени, за оценка на промишленото замърсяване и за въздействието на аварии с химични ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нова информационна система ще следи качеството на атмосферния въздух в реално време

... съюз за осигуряване на информация за нивата на замърсяване на въздуха, като отчита прогнозните нива на замърсяване, както и мерките ... като такъв има ангажимент за докладването на данни за качеството на атмосферния въздух на национално ниво до ЕАОС и ЕК. ... още

http://ecology-bulgaria.com

115 млн. лева за по-чист въздух в 29 общини

... заделени за проекти, свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух, в рамките на новия програмен период на ОП "Околна среда 2014-2020". Това ... още

http://ecology-bulgaria.com

Топлофикация-Перник с намерение да изгради ново депо за производствени отпадъци

... предполага неорганизирани емисии на прах в атмосферния въздух. По време на експлоатацията се планира уплътняване на депонирания отпадък и изграждане на стационарна оросителна ... бъде положен в стоманобетонови корита с цел недопускане на замърсяване. още

http://ecology-bulgaria.com

Започна рекултивацията на клетка 1 в депото за отпадъци в Русе

... Русе. Това се случи по време на официална церемония, на която присъстваха кметът Пламен Стоилов, зам.- ... от проникване на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото, опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от отпадъчното ... още

http://ecology-bulgaria.com

Съвременни технологии за опаковане и видове вакуумопаковъчни машини

... опаковката - поставяне на продукта в опаковката; изпомпване или изтласкване на атмосферния въздух от опаковката; запълване на вътрешността на опаковката с ... при висока температура на самата машина и няма риск от нейното замърсяване при транспорт и ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Вакуумопаковъчни машини

... опаковката - поставяне на продукта в опаковката; изпомпване или изтласкване на атмосферния въздух от опаковката; запълване на вътрешността на опаковката с ... при висока температура на самата машина и няма риск от нейното замърсяване при транспорт и ... още

http://industryinfo.bg

Технологии за опазване на околната среда в ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово

... (СРП) за замърсяване на приземния слой въздух вследствие на неблагоприятни метеорологични условия. Изградена е и станция за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в град Гълъбово ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ призова общините към активно приложение на мерките за намаляване

... и изпълнява програма за качество на атмосферния въздух, все още не е сторила това. На срещата присъстваха представители на МИЕТ и МРРБ, които ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ призова общините към активно приложение на мерките за намаляване на замърсяването

... и изпълнява програма за качество на атмосферния въздух, все още не е сторила това. На срещата присъстваха представители на МИЕТ и МРРБ, които ... още

http://industryinfo.bg

Сайт ще информира за състоянието на въздуха в Пазарджик

... информация за състоянието на атмосферния въздух, проблеми, проекти, инициативи предвижда планът за действие за подобряване качеството на атмосферния въздух и достигане на нормите за ФПЧ10 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Сайт ще информира за състоянието на въздуха в Пазарджик

... информация за състоянието на атмосферния въздух, проблеми, проекти, инициативи предвижда планът за действие за подобряване качеството на атмосферния въздух и достигане на нормите за ФПЧ10 ... още

http://industryinfo.bg

Приключи 41-вото издание на изложението Булконтрола

... до стриктен контрол за пестене на ресурсите и защита на природата от замърсяване. Eкспонати на Булконтрола бяха новите системи за ... AB Швеция е един от лидерите в областта на контрола на атмосферния въздух и емисиите, а фирма GASMET предлага портативни ... още

http://automation-bulgaria.com

Проблем за чистотата на въздуха в София са фините прахови частици и азотните окиси

... за решаването на проблема със замърсения въздух в столицата, които са залегнали в програмата на Столична община. За подобряване на качеството на атмосферния въздух в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проблем за чистотата на въздуха в София са фините прахови частици и азотните окиси

... за решаването на проблема със замърсения въздух в столицата, които са залегнали в програмата на Столична община. За подобряване на качеството на атмосферния въздух в ... още

http://industryinfo.bg

Челопеч Майнинг планира увеличаване на производството след 2012 г.

... промишлено замърсяване, а земеделските площи от ерозия. Започна и реализацията на проект за рекултивация на ... мащабна мониторингова програма, която включва наблюдение на атмосферния въздух, източниците на прахо-газови емисии от производствена дейност, ... още

http://industryinfo.bg

Резултати от търсене на: замърсяване на атмосферния въздух

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top