Резултати от търсене на: депо за отпадъци

Нови автоматизирани съоръжения за третиране на отпадъци обслужват пет общини в Благоевградска област

Нови съоръжения за третиране на битови и биоразградими отпадъци бяха официално открити в регионалното депо за отпадъци край с. Бучино, което обслужва общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. Проектирането и изграждането на ... още

https://industryinfo.bg

Нова инсталация за третиране на битови отпадъци ще обслужва Мадан, Златоград и Неделино

Нова инсталация за предварително третиране и компостиране на битови отпадъци, която ще обслужва градовете Златоград, Мадан и Неделино, бе построена на територията на Регионално депо за ТБО в Мадан. "Посредством изградените инсталации ще се намали ... още

https://industryinfo.bg

Стартира проектът за закриване и рекултивация на старото депо в Стара Загора

Започнаха дейностите по проекта за закриване и рекултивация на депото за твърди битови отпадъци на община Стара Загора, съобщиха от районната администрация. Финансирането за проекта е осигурено по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. ( ... още

https://industryinfo.bg

Предстои изборът на изпълнител за новата трета клетка на депото в Разград

На 24 юни се проведе Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в Разград, съобщиха на сайта на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). По време на събитието беше обсъдено изграждането на трета клетка към ... още

https://industryinfo.bg

Община Бургас възложи процедурата за разширяване на депото в Братово

Община Бургас възложи изпълнението на втората фаза по разширяването на депото за отпадъци в Братово-Запад, съобщиха от районната администрация. След провеждането на тръжна процедура беше класирано обединението ДЗЗД Еко Билд-Братово, включващо ... още

https://industryinfo.bg

Започва рекултивацията на сметището в Суворово

Започват дейностите по проекта за закриване и рекултивация на сметището в Суворово, съобщиха на сайта на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Бюджетът е 796 хил. лв., като сумата се отпуска по Оперативна програма "Околна среда" ... още

https://industryinfo.bg

Одобрен е проектът за рекултивация на депото в Благоевград

Одобриха проекта на община Благоевград за рекултивация на депо за неопасни отпадъци, съобщиха от районната администрация. Предстои подписване на договор за предоставяне на безвъзмездното финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г ... още

https://industryinfo.bg

Стартира рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в Обзор

На 19 март т. г. стартира проект за рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в гр. Обзор, община Несебър. Проектът е на обща стойност 1 254 410,89 лв., от които 1 066 249,26 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално ... още

https://industryinfo.bg

ЕК одобри инвестиция от 177 млн. лв. за системата за управление на отпадъци в София

Европейската комисия (ЕК) одобри инвестиция от 177 млн. лв. за надграждане на интегрираната система за управление на отпадъци в София. Средствата се осигуряват от Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) и Европейския фонд за регионално развитие ( ... още

https://industryinfo.bg

Община Кула търси изпълнител за закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци

Община Кула обяви обществена поръчка за закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци. Целта на поръчката е възстановяване на компонентите на околната среда, засегнати от дългогодишната експлоатация на сметището и извършването ... още

https://industryinfo.bg

Откриха новото депо за опасни и едрогабаритни битови отпадъци в Монтана

На 13 февруари в Монтана беше открито новото депо за опасни и едрогабаритни отпадъци от домакинствата, съобщиха от община Монтана. Модерното съоръжение е с капацитет от 128 т на годишна база. Инвестицията е в размер на 3,5 млн. лв. По думите на ... още

https://industryinfo.bg

Представиха новата система за разделно събиране и рециклиране на отпадъци в Севлиево

Проведе се официалното откриване на системата за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъци в Севлиево (6 декември), съобщиха от общината. Обектът ще обработва отпадъци от общините Севлиево, Дряново и Суходол. В събитието взеха участие кметовете ... още

https://industryinfo.bg

Стартира изпълнението на проекта за закриване на депото за отпадъци в Шабла

На 19 ноември т. г. започна реализацията на проекта за закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в община Шабла. Инвестицията възлиза на 2 284 235 лв., в т.ч. 2 192 211 лв. за техническа рекултивация, които се осигуряват от Предприятието ... още

https://industryinfo.bg

Откриха четвърта клетка на регионалното депо за отпадъци в Петрич

Четвърта клетка на регионалното депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич беше официално открита от министъра на околната среда и водите Нено Димов. Според него е необходимо да се застъпи рециклирането, термичното третиране на отпадъците ... още

https://industryinfo.bg

Откриха регионалната система за управление на отпадъците в община Благоевград

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Благоевград Атанас Камбитов откриха новата регионална система за управление на отпадъците за регион Благоевград. Новото съоръжение е в землището на с. Бучино и ще обслужва Благоевград и ... още

https://industryinfo.bg

Неохим открива ново депо за производствени отпадъци

Неохим планира да въведе в експлоатация ново депо за опасни производствени отпадъци, в което дружеството инвестира над 2,1 млн. лв. В края на август т. г. обектът бе посетен от Държавна приемателна комисия, като експертите не установиха проблеми. В ... още

https://industryinfo.bg

Стартира изграждането на компостираща инсталация в Монтана

С официална церемония по символична първа копка кметът на Монтана Златко Живков и ръководителят на управителния орган на Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) Валерия Калчева дадоха начало на строителството на компостираща инсталация за разделно ... още

https://industryinfo.bg

Стартира изграждането на компостираща инсталация в Пазарджик

Министърът на околната среда и водите Нено Димов даде начало на строителството на компостираща инсталация в Пазарджик, която ще преработва разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, образувани на територията на общините Батак, Белово, ... още

https://industryinfo.bg

Община Радомир избира фирма за сметосъбиране

Община Радомир обяви обществена поръчка за събиране на твърди битови и биоотпадъци и транспортирането им до регионално депо за неопасни отпадъци "Тева" – гр. Перник. С извършването на дейността по събиране и транспортиране и депонирането на битови и ... още

https://industryinfo.bg

Община Несебър откри търг за закриване и рекултивация на депо

Община Несебър обяви обществена поръчка за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в местност "Чешме тарла". Поектът предвижда извършване на техническа и биологична рекултивация на площта, която е с нарушена ... още

https://industryinfo.bg

Община Белене избира фирма за рекултивация на депо

Община Белене обяви обществена поръчка за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци. Предметът на поръчката включва техническа и биологична рекултивация на депото, като за реализирането им следва да бъдат ... още

https://industryinfo.bg

Община Долна Митрополия търси фирма за сметосъбиране и сметоизвозване

Община Долна Митрополия обяви обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на общината до регионално депо — Плевен. Предметът на поръчката включва доставяне, разполагане и ... още

https://industryinfo.bg

Община Средец търси фирма за рекултивация на депо за отпадъци

Община Средец обяви обществена поръчка за техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци. Предметът на поръчката включва предепониране на наличните отпадъци; уплътняване на предепонираните отпадъци и ... още

https://industryinfo.bg

Община Свищов търси фирма за закриване и рекултивация на депо за отпадъци

Община Свищов обяви обществена поръчка за закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО), м. Ненова шатра. Депото за ТБО е в експлоатация от 1976 г., т.е. повече от 40 години, и е с площ 48 900 кв. м. Предметът на обществената ... още

https://industryinfo.bg

Община Банско избира фирма за транспортиране на отпадъци

Община Банско обяви обществена поръчка за извършване на услуги по транспортиране на смесени битови отпадъци и разделно събиране и транспортиране на биоотпадъци в населените места на територията на общината, метене на улици, тротоари, площади и други ... още

https://industryinfo.bg

Община Луковит търси доставчик на оборудване за депо за отпадъци

Община Луковит обяви обществена поръчка за нуждите на общинско предприятие Регионално депо за неопасни отпадъци – самосвал с тристранно разтоварване. Част от изискванията към самосвала са: да отговаря на стандартните изисквания за дизелов двигател ... още

https://industryinfo.bg

Община Добрич търси фирма за събиране и извозване на отпадъци

Община Добрич обяви обществена поръчка за сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци. Изпълнението на поръчката включва събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и улични кошчета до съоръжение за третиране, събиране и ... още

https://industryinfo.bg

Община Гоце Делчев избира оператор на депо

Община Гоце Делчев обяви обществена поръчка за избор на оператор за стопанисване и експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Процедурите по експлоатацията на депото включват прием на ... още

https://industryinfo.bg

СО с търг за изграждане на клетки на депото за неопасни отпадъци

Столична община откри обществена поръчка за изграждане на Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци – Депо за неопасни отпадъци "Садината" І-ви етап, изграждане на Клетка № 3 и Клетка № 4. Площадката за третиране на ... още

https://industryinfo.bg

Община Свиленград представи проекта си за компостираща инсталация

На начална пресконференция на 3 август т. г. бе представен проектът "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград". С реализацията на проекта ще се намали количеството депонирани ... още

https://industryinfo.bg

Ден на отворените врати на Регионално депо за отпадъци в Габрово

На 12 август т. г. от 10:00 до 16:00 часа ще се проведе Ден на отворените врати на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово. Посетителите ще могат да се запознаят с процедурите по третиране на отпадъците – сепариране и компостиране, и да ... още

https://industryinfo.bg

Метрополитен откри търг за събиране и извозване на отпадъци

Метрополитен обяви обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на битови и строителни отпадъци от обектите на оператора. Обществената поръчка е за извършване на услуга по събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци от контейнери до ... още

https://industryinfo.bg

Община Търговище търси фирма за изграждане на нова клетка на депо

Община Търговище обяви обществена поръчка за изграждане на нова клетка – разширение на Регионалното депо за неопасни отпадъци. Новата клетка е проектирана с продължителност на експлоатация 10 години и капацитет 377 000 куб. м при надграждане до кота ... още

https://industryinfo.bg

Община Харманли изгражда компостираща инсталация

Община Харманли обяви процедура за избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионалното депо за неопасни отпадъци. Изпълнението на обществената поръчка включва и доставка на ... още

https://industryinfo.bg

Община Асеновград откри търг за изграждане на клетки на депо

Община Асеновград обяви обществена поръчка с предмет "Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки – втори етап - изпълнение на клетка 2 за битови отпадъци и клетка 2 за ... още

https://industryinfo.bg

Топлофикация Русе откри търг за изграждане на депо за неопасни отпадъци

Топлофикация Русе обяви обществена поръчка за изграждане на ново депо и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по осем обособени позиции. Предметът на поръчката обхваща ... още

https://industryinfo.bg

Община Ловеч избира оператор на депо за неопасни отпадъци

Община Ловеч обяви обществена поръчка за избор на оператор за експлоатация и стопанисване на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин. Операторът/изпълнителят ще изпълнява дейностите по комплексно разрешително, ... още

https://industryinfo.bg

Решения с практическа насоченост на Save the Planet 2018

От 27 до 29 март 2018 в София ще се проведе Save the Planet, което ще събере доставчици на решения за рециклиране и управление на отпадъци с потребители, които целят да подобрят своята ресурсна ефективност. Организаторите от Виа Експо за поредна 9-а ... още

https://industryinfo.bg

Брикел откри търг за изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци

Брикел обяви обществена поръчка за изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци (НПО) - втори етап. Изпълнението на дейностите по обществената поръчка е с цел закриване и техническа рекултивация на съществуващ сгуроотвал и изграждане на ... още

https://industryinfo.bg

Община Раковски избира фирма за събиране на отпадъци

Община Раковски обяви търг за организирано събиране и транспортиране на битови и биоразградими отпадъци, и машинно метене и миене на благоустроените улици и територии за обществено ползване. Поръчката обхваща и събиране на едрогабаритни и строителни ... още

https://industryinfo.bg

Община Търгвище избира доставчик на специализирана техника за отпадъци

Община Търговище обяви обществена поръчка за доставка на специализирана техника за осигуряване на дейността по чистотата и Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Търговище и Попово. Предметът на поръчката включва 4 обособени позиции за ... още

https://industryinfo.bg

Община Малко Търново откри търг за рекултивация на депо

Община Малко Търново обяви обществена поръчка за закриване и рекултивация на Общинско депо за неопасни отпадъци в м. Ярково. Предвиденото за закриване и рекултивация депо заема обща площ от 19 414 кв. м. Предметът на поръчката включва техническа и ... още

https://industryinfo.bg

Община Дупница търси фирма за третиране на битови отпадъци

Община Дупница обяви обществена поръчка за предоставяне на услуги по третиране на смесени битови отпадъци, включващи предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване (рециклиране, термично или чрез други методи) и предаване за ... още

https://industryinfo.bg

Община Плевен търси фирма за сметосъбиране и сметоизвозване

Община Плевен откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от 25-те населени места на територията й. Отпадъците ще се извозват до Регионално депо Плевен, което се намира до с. ... още

https://industryinfo.bg

Брикел откри търг за полагане на запечатващ слой на депо

Брикел обяви обществена поръчка за извършване на дейности по полагане на запечатващ слой на Депо за неопасни производствени отпадъци (НПО) – секция IIIА и Клетки 3 и 4 в секция ІІІ Б, по четири обособени позиции. Изпълнението на дейностите по ... още

https://industryinfo.bg

Община Троян откри търг за изграждане на клетка на депо

Община Троян обяви обществена поръчка за изграждане на трета клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци Троян-Априлци. Предметът на поръчката включва изграждане на ограждащата дига от км 0+300 до км 0+480, както и изграждане на прилежащите ... още

https://industryinfo.bg

Национална асамблея на еколозите от общините в България ще се проведе през октомври

Между 18 и 20 октомври т. г. в Свиленград ще се проведе Национална асамблея на еколозите от общините в България, като по време на събитието ще се състои и общото събрание на АСЕКОБ. В рамките на Асамблеята ще бъдат дискутирани актуални теми, касаещи ... още

https://industryinfo.bg

Откриха ново депо за битови отпадъци в регион Пазарджик

Днес, 13 октомври, Министърът на околната среда и водите Нено Димов откри новото Регионално депо за битови отпадъци в Пазарджик. Проектът възлиза на близо 16 млн. лв. и е реализиран с финансовата подкрепа на Предприятието за управление на дейностите ... още

https://industryinfo.bg

АЕЦ Козлодуй избира фирма за управление на опасни отпадъци

АЕЦ Козлодуй откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши предаване, транспортиране и последващо безопасно третиране (обезвреждане или оползотворяване) на натрупаните до момента и образувалите се в бъдеще опасни и неоползотворими ... още

https://industryinfo.bg

АЕЦ Козлодуй откри търг за рекултивация на депо за нерадиоактивни и битови отпадъци

АЕЦ Козлодуй откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши закриване и рекултивация на I етап на Депо за нерадиоактивни и битови отпадъци. Рекултивацията на депото най-общо обхваща тампониране на площите, покрити с депонирани твърди ... още

https://industryinfo.bg

Община Твърдица откри търг за закриване и рекултивация на депо

Община Твърдица обяви обществена поръчка за закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци. Общата площ на терена, зает с отпадъци – депонирани и разпилени, е 23,452 da, от които на рекултивация подлежат 18,257 da. Обемът на ... още

https://industryinfo.bg

Община Кнежа избира фирма за събиране и транспортиране на битови отпадъци

Община Кнежа откри процедура за избор на доставчик, който ще извършва събиране на битови отпадъци и транспортирането им до регионално депо за неопасни отпадъци в Оряхово. Общото количество отпадъци, които се очакват да се генерират за една година, ... още

https://industryinfo.bg

Община Белица откри търг за сметосъбиране и сметоизвозване

Община Белица обяви обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване, чрез което да се обезпечи поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, събирането и транспортирането на битовите отпадъци до регионално депо Разлог. ... още

https://industryinfo.bg

Откриха ново депо за неопасни отпадъци за регион Златица

На 12 юли т. г. заместник-министърът на околната среда Красимир Живков откри ново депо за неопасни отпадъци за регион Златица, съобщават от МОСВ. На събитието присъстваха и кметовете на общините от региона за управление на отпадъците Златица – ... още

https://industryinfo.bg

Нова система за контролно измерване на отпадъци заработи във Варна

Нова автоматизирана система за контрол на отпадъци бе пусната в експлоатация във Варна, съобщи кметът на общината Иван Портних. Целта е да се осигури много по-прецизен контрол и отчетност на сметопочистващите фирми. Терминалът, който работи ... още

https://industryinfo.bg

Община Пазарджик избира оператор на регионалното депо за неопасни отпадъци

Община Пазарджик обяви обществена поръчка за избор на оператор за експлоатация, мониторинг и поддръжка на Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка І и съпътстваща инфраструктура. Дейностите, които следва да изпълнява операторът, ... още

https://industryinfo.bg

Община Нова Загора избира фирма за сметосъбиране

Община Нова Загора обяви обществена поръчка с предмет "Възлагане на допълнителна услуга по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, чрез увеличаване броя на обслужваните контейнери по места". Поръчката обхваща обслужване на съдове за смет ... още

https://industryinfo.bg

Метрополитен обяви търг за подмяна на стари осветители с LED тела

Метрополитен анонсира обществена поръчка за подмяна на осветители на перон и вестибюл на метростанция "Люлин" с LED осветители. Предметът на обществената поръчка включва предварително проучване, избор и доставка на осветителни тела с параметри, ... още

https://lighting-bulgaria.com

Община Видин избира доставчик на дизелов генератор

Община Видин обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на дизелов генератор за депо за твърди битови отпадъци. Дизеловият генератор следва да е нов, номиналната му мощност да е 200 kW, честотата – 50 Hz, а напрежението – 400 V. ... още

https://industryinfo.bg

Община Силистра обяви търг за закриване и рекултивация на клетка от депо

Община Силистра откри обществена поръчка с предмет закриване и рекултивация на клетка 1 от регионалното депо за неопасни отпадъци, обслужващо Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Ситово, Дулово и Главиница. С техническата рекултивация трябва да бъде ... още

https://industryinfo.bg

Откриха сепарираща инсталация на регионалното депо в Смолян

Нова сепарираща и компостираща инсталация бе открита на смолянското регионално депо за твърди битови отпадъци, намиращо се в с. Теклен дол. На церемонията по откриването присъстваха министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, областният ... още

https://industryinfo.bg

Община Аксаково обяви търг за ремонт на водоснабдителна мрежа

Община Аксаково анонсира обществена поръчка за текущ ремонт на съществуваща водоснабдителна мрежа, подаваща вода за нуждите на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав в землището на село Въглен в община Аксаково ... още

https://industryinfo.bg

Откриха регионалното депо за битови отпадъци в Разлог

На официална церемония, на която присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и др., бе открито новото депо за битови ... още

https://industryinfo.bg

Община Свищов търси фирма за извозване на битови отпадъци

Община Свищов откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши извозване на битови отпадъци със специализиран превоз до регионалното депо в с. Санадиново, общ. Никопол. Извозването ще се осъществява по предварително определен график от две ... още

https://industryinfo.bg

Община Габрово избира фирма за уплътняване на неопасни отпадъци

Община Габрово откри процедура за избор на изпълнител, който ще предостави услуги по разриване и уплътняване на неопасни отпадъци в регионалното депо, намиращо се в землището на с. Гръблевци. Участникът следва да разполага с машини за изпълнение на ... още

https://industryinfo.bg

Община Божурище избира фирма за събиране на битови отпадъци

Община Божурище обяви обществена поръчка с предмет поддържане на чистотата чрез събиране и транспортиране на битови отпадъци до Регионално депо за неопасни отпадъци - Костинброд. Обхватът на поръчката включва дейностите по събиране и транспортиране ... още

https://industryinfo.bg

Oбщина Севлиево търси оператор на сепарираща инсталация

Община Севлиево откри процедура за избор на оператор за експлоатация и стопанисване на сепарираща инсталация, обслужваща общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. Предметът на поръчката включва следните основни дейности: приемане за сепариране на ... още

https://industryinfo.bg

Откриха регионална система за управление на отпадъци в Луковит

Новата регионална система за управление на отпадъците в Луковит, изградена със средства по ОП "Околна среда 2007-2013", бе открита от премиера Бойко Борисов и министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Освен от Луковит, в нея ще ... още

https://industryinfo.bg

Община Габрово търси доставчик на трошачна машина за строителни отпадъци

Община Габрово обяви процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на нова мобилна трошачна машина за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово. Машината трябва да е окомплектована с необходимото оборудване за ... още

https://industryinfo.bg

Община Копривщица обяви търг за събиране, извозване и депониране на битови отпадъци

Община Копривщица обяви обществена поръчка с предмет сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци, поддържане на депо за битови отпадъци и измиване на улиците на територията на общината. Към момента общината разполага с 800 бр. кофи ... още

https://industryinfo.bg

Община Перник обяви търг за доставка на самосвал за разделно събиране на отпадъци

Община Перник обяви търг за покупка и доставка на самосвал за разделно събиране на строителни и битови отпадъци. Самосвалът ще обслужва общината и ще пренася отпадъците в регионалното депо в Перник. Сред изискванията за участие в конкурса са ... още

https://industryinfo.bg

Откриха новото регионално депо край Велико Търново

Новата регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, изградена по европейски проект, ще обслужва шест общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Стражица и Златарица. Депото бе официално открито от премиерът ... още

https://industryinfo.bg

Откриха новото депо за битови отпадъци в Стара Загора

Нова система за управление на отпадъците бе открита в Стара Загора, като проектът е на стойност около 52 млн. лв. Новото депо ще обслужва 12 общини в региона. Депото за отпадъци е изградено по съвременна технология, с 1 клетка и с възможност за ... още

https://industryinfo.bg

РДО Монтана избира доставчик на електрическа енергия

Регионално депо за отпадъци – Монтана обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на електрическа енергия, както и координатор на балансираща група. Участниците следва да са въвели система за управление на качеството по ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Община Добрич обяви търг за извозване на битови отпадъци

Община Добрич стартира процедура за избор на изпълнител, който да предостави услуги по извозване на 4-кубикови контейнери от зоните, попадащи извън системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Обществената поръчка предвижда услуги по ... още

https://industryinfo.bg

Топлофикация Русе откри търг за изграждане на депо

Топлофикация Русе обяви обществена поръчка с предмет изграждане на ново депо и площадка за предварително третиране за неопасни отпадъци. Обществената поръчка обхваща и изграждане на преградна стена на обект Рекултивация на нарушен терен на ... още

https://industryinfo.bg

АЕЦ Козлодуй търси доставчик на сметоизвозни машини и контейнери за отпадъци

АЕЦ Козлодуй обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на сметоизвозни машини и контейнери за отпадъци за нуждите на дружеството. Сметоизвозните машини и контейнери ще се използват за оптимизиране на сметосъбирането на ... още

https://industryinfo.bg

Откриха търг за изготвяне на инвестиционен проект за рекултивация на депо

Община Берковица стартира процедура за избор на изпълнител, който да изготви инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци. Работният проект трябва да бъде изработен съгласно изискванията на: ... още

https://industryinfo.bg

Община Враца откри търг за предварителна обработка и оползотворяване на отпадъци

Община Враца стартира процедура за избор на изпълнител, който да предостави услуги по предварителна обработка или шредиране и оползотворяване на отпадъци – текстилни материали, горими отпадъци (модифицирани горива, получени от отпадъци – RDF) и др. ... още

https://industryinfo.bg

Община Добрич търси фирма за мониторинг на депо за неопасни отпадъци

Община Добрич стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши мониторинг на депо за неопасни отпадъци при село Богдан. Избраният изпълнител трябва да извърши: ежемесечни измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от ... още

https://industryinfo.bg

Официално откриване на новото регионално депо за отпадъци на Ямбол

Официалната церемония по откриването на Клетка 1 на новата регионална система за управление на отпадъците за регион Ямбол и на обект „Закриване и рекултивацията на депо за неопасни отпадъци на община Ямбол“ ще се състои на 22 януари т.г. от 14.00 ... още

https://industryinfo.bg

Община Якимово откри търг за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО

Община Якимово откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на община Якимово до мястото на обезвреждане – регионално депо гр. Монтана. Предметът на ... още

https://industryinfo.bg

Откриха новата регионална система за отпадъци в Аксаково

Нова регионална система за управление на отпадъци, състояща се от депо, сепарираща и компостираща инсталации, беше открита в Аксаково. Съоръжението ще обслужва близо 365 000 души от общините Аксаково, Белослав и Варна. Проектът е финансиран по ... още

https://industryinfo.bg

МОСВ откри търг за рекултивация на сметища

Министерството на околната среда и водите откри обществена поръчка с предмет „Закриване и рекултивация на четири съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“. Избраният изпълнител трябва да извърши следните дейности: изгребване и ... още

https://industryinfo.bg

Ново регионално депо бе открито в Плевен

Новата регионална система за управление на отпадъците в Плевен бе открита официално на 6 ноември т. г. от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, съобщиха от МОСВ. Депото за битови отпадъци, изградено по ОП Околна среда 2007-2013, ще ... още

https://industryinfo.bg

Откриха регионалната система за управление на отпадъците на Панагюрище

Новоизградена регионална система за управление на отпадъци за регион Панагюрище бе пусната в експлоатация на 20 октомври т. г. На церемонията по откриването присъстваха заместник-областният управител на Областна администрация Пазарджик Стефан Мирев ... още

https://industryinfo.bg

Откриха регионалното депо за ТБО на Перник

Официалното откриване на Регионалната система за управление на отпадъците в Перник се състоя на 12 октомври т. г. Ден преди това министър-председателят Бойко Борисов, еврокомисар Кристалина Георгиева и министърът на околната среда и водите Ивелина ... още

https://industryinfo.bg

Стартира първа фаза от проекта за изграждане на система за управление на отпадъците в регион Ямбол

Първата копка на обект "Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на община Нова Загора" бе направена на 10 октомври т. г. Това е първа фаза от проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион ... още

https://industryinfo.bg

93% от средствата по ОПОС 2007-2013 вече са разплатени

Разплатени са 93% от бюджета на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", като към 24 септември т. г. са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на над 4 млрд. лева, съобщи министърът на околната среда и водите ... още

https://industryinfo.bg

Община Монтана избира фирма за рекултивация на депо за отпадъци

Община Монтана откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши рекултивация на клетки 1 и 2 на регионално депо за неопасни отпадъци. Рекултивацията се състои от два етапа – техническа и биологична рекултивация. В рамките на техническата ... още

https://industryinfo.bg

Приключи първи етап от проекта за РЦУО Самоков

Отвори врати новото депо за твърди битови отпадъци в Самоков, изградено под ръководството на фирма Геотехмин. На откриването присъстваха зам.-министърът на МОСВ Красимир Живков, кметът на Самоков Владимир Георгиев, областният управител на Софийска ... още

https://industryinfo.bg

Заводът за отпадъци на София отвори врати

Кметът на София Йорданка Фандъкова, премиерът Бойко Борисов, еврокомисарят Кристалина Георгиева и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откриха завода за механично-биологично третиране на отпадъци в село Яна, район "Кремиковци". ... още

https://industryinfo.bg

Община Ямбол търси доставчик на оборудване за регионално депо за отпадъци

Община Ямбол стартира процедура за избор на изпълнител, който да достави оборудване за нуждите на регионално депо за отпадъци в регион Ямбол. Необходими са компактор, булдозер, автомивка, каломаслоуловител, електронивомер, секундомер, механичен ... още

https://industryinfo.bg

Строежът на регионалното депо за битови отпадъци във Велико Търново върви в срок

Изграждането на регионално депо за битови отпадъци във Велико Търново ще бъде завършено по план до края на октомври, стана ясно по време на деня на отворените врати в депото. Съоръжението ще обслужва 175 хил. души от общините Велико Търново, Горна ... още

https://industryinfo.bg

Започват рекултивация на депото в Стралджа

В oбщина Стралджа започва първа фаза от изпълнението на проект за управление на отпадъците. На 31 август т. г. ще се състои първа копка на обект "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация на община Стралджа". ... още

https://industryinfo.bg

Изграждат регионално депо за над 29 млн. лева в община Благоевград

Предстои изграждането на регионалното депо в село Бучино, община Благоевград, съобщиха от общинската администрация. Съоръжението ще бъде реализирано със средства в размер на над 29 млн. лв. в рамките на проекта за регионална система за управление на ... още

https://industryinfo.bg

Община Казанлък откри търг за изграждане на съоръжение за компостиране

Община Казанлък откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши инженерни, строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжение за компостиране. Обектът на обществената поръчка е проектиране, строителство, авторски надзор по време ... още

https://industryinfo.bg

Община Балчик избира фирма за рекултивация на депо за отпадъци

Община Балчик откри обществена поръчка за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци. Избраният изпълнител ще извърши инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения, работи по разстилане на хумусен пласт, ... още

https://industryinfo.bg

13 пречиствателни станции за отпадъчни води и 4 регионални системи за управление на отпадъците се изграждат в Северна България

13 пречиствателни станции за отпадъчни води и 4 регионални системи за управление на отпадъците се изграждат в Северна България. Проектите се извършват в рамките на оперативна програма "Околна среда" и са на обща стойност 675 млн. лв., съобщиха от ... още

https://industryinfo.bg

Община град Добрич избира фирма за сметосъбиране

Община град Добрич даде ход на процедура за избор на фирма, която да извършва сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от територията на общината. Общото количество отпадъци, които се очаква да се генерират за една година, е ... още

https://industryinfo.bg

Претоварна станция за отпадъци беше открита в Балчик

Модерна претоварна станция за отпадъци беше открита официално в Балчик. Съоръжението е резултат на инвестиция в размер на близо 5 млн. лв. и е реализирано като част от проекта за изграждане на система за управление на отпадъците в Добричкия регион, ... още

https://industryinfo.bg

МОСВ решава дали да продължи изграждането на регионално депо в Кърджали

Община Кърджали е подала до Министерството на околната среда и водите искане за продължаване на проекта за изграждане на регионално депо за отпадъци, съобщи кметът на общината Хасан Азис. Искането включва финансиране в размер на около 6 млн. лева и ... още

https://industryinfo.bg

Откриха новото депо за отпадъци в Малко Търново

Официално бе открито новоизграденото регионално депо за отпадъци в Община Малко Търново. Проектът, реализиран по линия на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", е на стойност над 6,3 млн. лева. Не церемонията присъстваха министър- ... още

https://industryinfo.bg

Започна строежът на депото за отпадъци в регион Борово

С официална първа копка беше даден старт на изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово. Партньори по проекта на обща стойност над 23,2 млн. лева са общините Бяла, Борово, Две могили, Полски Тръмбеш, Ценово и Опака ... още

https://industryinfo.bg

Предстои II етап на рекултивация на депото в Сливен

Община Сливен обяви търг за избор на изпълнител, който да извърши СМР и дейности по проект "Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен, II-ри етап". Изпълнението на дейностите е планирано да се осъществи на два ... още

https://industryinfo.bg

Заработи новата претоварна станция в Карнобат

Вече е в експлоатация новата претоварна станция за отпадъци в Карнобат. Реализацията на обекта е част от проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас” на обща стойност малко над 43 млн. лв. Регионалната ... още

https://industryinfo.bg

Стартира първата фаза на регионално депо за отпадъци край с. Хаджидимитрово

Кметовете на общините Сливен, Ямбол, Тунджа и Стралджа направиха първа копка за изграждането на първа фаза на регионална система за управление на битовите отпадъци в местността „Гол баир” край с. Хаджидимитрово, община Тунджа. Отпуснатите средства ... още

https://industryinfo.bg

Въвеждат в експлоатация депото във Видин

До няколко дни се очаква да бъде издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация на регионалната система за управление на отпадъците във Видин. Това съобщи заместник-кметът и изпълняващ функциите кмет на Община Видин инж. Добромир Дилов. Проектът ... още

https://industryinfo.bg

Регионалната система в Никопол готова до март 2016 г.

В с. Санадиново, община Никопол се проведе информационен ден, организиран в рамките на изпълнението на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците (РСУО) в регион Левски (Никопол)", който се финансира по ОП "Околна среда" ... още

https://industryinfo.bg

Обявиха търг за работен проект за рекултивация на депото в Павликени

Община Павликени избира изпълнител, който да изготви работен проект за техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в общината и последващо осъществяване на авторски надзор по време на строителството. ... още

https://industryinfo.bg

В Несебър заработи нова претоварна станция за отпадъци

Модерна претоварна станция за отпадъци бе открита официално в Несебър вчера. Реализацията на стойност около 7,5 млн. лева е изпълнена в рамките на проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас", финансиран по ОП ... още

https://industryinfo.bg

Община Перник търси фирма за събиране и извозване на отпадъци

Община Перник даде ход на търг за избор на фирма, която да извършва дейности, свързани с ползването на строителна и транспортна техника за събиране и извозване на сгурия и едрогабаритни битови отпадъци от нерегламентирани сметища на територията на ... още

https://industryinfo.bg

Организират фотоконкурс за еко селфи

Русенският университет "Ангел Кънчев" и гражданска група "Русенци за природата" обявиха старта на фотоконкурс за еко селфи. Мотото на инициативата е "Снимай и сподели добре практика за разумно оползотворяване на отпадъците". Сред основните ... още

https://industryinfo.bg

ТЕЦ Марица изток 2 извършва охарактеризиране на отпадъци

ТЕЦ Марица изток 2 стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши основно охарактеризиране на производствени неопасни отпадъци, предназначени за обезвреждане чрез депониране на депо за неопасни отпадъци. Услугата включва следните етапи ... още

https://industryinfo.bg

Община Перник избира оператор на система за управление на отпадъци

Община Перник стартира обществена поръчка с предмет "Избор на оператор за експлоатация и поддръжка на Регионална система за управление на отпадъците в регион Перник за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън, включваща Клетка №1 ... още

https://industryinfo.bg

Регионалната система за отпадъци в Перник е на финален етап

Регионалното депо за неопасни отпадъци край Перник е завършено на 90%, а заводът за сепариране и компостиране на битови отпадъци - на 94%. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на инспекция на работните дейности ... още

https://industryinfo.bg

Доставиха мобилното оборудване за депото в Стара Загора

Доставено е технологичното мобилно оборудване по проекта за регионално депо за отпадъци край Стара Загора, който се реализира с европейско съфинансиране, обявиха от община Стара Загора. Общата стойност на проекта е над 52 млн. лв. Площадката, ... още

https://industryinfo.bg

Инспектираха строежа на завода за МБТ край с. Яна

В ход е изграждането на петте сгради на инсталацията за механично-биологично третиране „Садината” край с. Яна. Напредъкът в строителните работи на съоръжението беше инспектиран от кметът на София Йорданка Фандъкова, зам.-кметът Мария Бояджийска и ... още

https://industryinfo.bg

Заработи новото депо за отпадъци при село Стожер

От 1 март тази година е в експлоация новото регионално депо за отпадъци при с. Стожер, съобщиха от Община град Добрич. Обектът включва съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци. Депото е започнало ... още

https://industryinfo.bg

Община Пловдив избира фирма за измерване на вредни вещества в отпадни газове

Община Пловдив откри обществена поръчка с предмет "Измерване на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани на изходите на газовите кладенци на Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица". Обектът на поръчката ... още

https://industryinfo.bg

Рекултивират общинското депо за отпадъци в Чипровци

Община Чипровци стартира процедура за избор на фирма, която да извърши дейностите по закриване и рекултивация на общинското депо за битови (неопасни) отпадъци в местността „Горни Партеш” в землището на град Чипровци. Рекултивацията се осъществява с ... още

https://industryinfo.bg

Община Ямбол започва рекултивация на депо за неопасни отпадъци

Община Ямбол започна процедура за избор на фирма, която да извърши дейностите по закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци. Рекултивацията обхваща два етапа, които включват техническа и биологична рекултивация. В рамките на ... още

https://industryinfo.bg

ВиК Ловеч търси фирма за депониране на отпадъци и утайки от ПСОВ

ВиК Ловеч обяви процедура за избор на фирма, която да извършва натоварване, транспортиране и депониране на формираните неопасни отпадъци от ПСОВ, както следва: 1. Отпадъци от решетки и сита с код по Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на ... още

https://industryinfo.bg

Ново предприятие за управление на отпадъците бе създадено в Несебър

Ново предприятие с наименование „Управление на отпадъците-Несебър” бе съзададено след решение на oбщинския съвет по предложение на кмета на Несебър Николай Димитров. Дейността на предприятието включва управление, експлоатация и поддържане на ... още

https://industryinfo.bg

МОСВ инспектира изграждането на завода за отпадъци в село Яна

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева провери напредъка на строително-монтажните дейности на завода за механично-биологично третиране на отпадъци (МБТ) на площадка "Садината" в с. Яна. Съоръжението е част от проекта за „Изграждане ... още

https://industryinfo.bg

Подготвя се рекултивацията на общинското депо в Иваново

Община Иваново подготвя реализирането на проект за закриване и рекултивация на старото депо за отпадъци, което се намира на нейна територия. Проектът, който е съгласуван с Министерството на околната среда и водите, включва дейности свързани с ... още

https://industryinfo.bg

Стартира изграждането на регионална система за управление на отпадъците край Самоков

Започна изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец (Самоков). Проектът, който се реализира с европейско финансиране, е на обща стойност 9 млн. лв. Предвижда се в рамките на проекта да бъдат изградени първа ... още

https://industryinfo.bg

Успешнo приключиха пробите на новото регионално депо в Добрич

Успешно са извършени 72-часовите проби на новото регионално депо за твърди битови отпадъци, което бе изградено край добричкото село Стожер. Това съобщи Теодора Петкова, ръководител на проекта, който се реализира с европейско финансиране. В рамките ... още

https://industryinfo.bg

Топлофикация-Перник с намерение да изгради ново депо за производствени отпадъци

Топлофикация-Перник предвижда изграждането на ново депо за производствени неопасни отпадъци, които се образуват от горивната инсталация на дружеството в пернишкото село Люлин. Топлофикация отделя до 54 300 тона годишно сгурия, шлака и дънна пепел от ... още

https://industryinfo.bg

Стартира изграждането на регионалното депо във Варна

Започнаха строителните дейности по изграждането на регионална система за управление на отпадъците във Варна. Проектът се реализира с финансиране по ОП Околна среда и е на обща стойност 34,4 млн. лв. Изграждането на първа клетка от регионалното депо ... още

https://industryinfo.bg

Екопроекти за над 112 млн. лв. се изпълняват във Варна

112 млн. лв. е стойността на приключилите и настоящите екологични проекти, които се изпълняват във Варна през 2014 година. Реализацията им гарантира подобряване на качеството на въздуха, морската вода и управлението на отпадъците, съобщават от ... още

https://industryinfo.bg

Изграждането на регионалното депо в Братово приключва до края на годината

Изграждането на регионалното депо за битови отпадъци в Братово е предвидено да завърши до края на настоящата година, съобщават от Министерството на околната среда и водите след извършена инспекция от министър Ивелина Василева. Предвижда се ... още

https://industryinfo.bg

Община Хасково избира доставчик на ескплоатационно оборудване за депо

Община Хасково започна процедура за избор на фирма, която да извърши доставката на мобилно ескплоатационно оборудване за регионален център за третиране на неопасни отпадъци, който е част от проекта за изграждането на регионална система за управление ... още

https://industryinfo.bg

Започна изграждането на депо за битови отпадъци във Видин

Начало на строителството на ново депо за битови отпадъци във Видин бе дадено на 21 октомври. Изграждането на депото е част от проекта за система за управление на отпадъците в регион Видин. Според заместник-кмета и изпълняващ функциите кмет на община ... още

https://industryinfo.bg

Продължава строежът на завода за преработка на отпадъци в София

Всичките 5 сгради от завода за механично-биологично третиране на отпъдаците в София се строят, съобщи кметът на града Йорданка Фандъкова при проверка на работата на строителната площадка в депо "Садината". Първият етап от проекта "Изграждане на ... още

https://industryinfo.bg

EVN България Топлофикация подобрява екологичните показатели на ОЦ Юг

На 14 октомври т. г. EVN България Топлофикация ще разруши 120-метров комин на територията на Отоплителна централа (ОЦ) Юг като част от програмата си за модернизация и подобряване на екологичните показатели на своите съоръжения в Пловдив, съобщиха от ... още

https://industryinfo.bg

Столична община избира фирма за изграждане на улично осветление

Столична община стартира процедура за избор на изпълнител, който ще изгради улично осветление на пътя до депото за неопасни отпадъци Садината. Обществената поръчка предвижда разполагане на стълбове в банкета на пътя и осветители под транспортния ... още

https://lighting-bulgaria.com

Стартира изграждането на регионална система за управление на отпадъците в Луковит

Първа копка на регионалната система за управление на отпадъците в регион Луковит бе направена по време на официална церемония на 29 август т. г. Общата стойност на системата е 22 359 067 лв. Дейностите по реализирането на съоръженията включват ... още

https://industryinfo.bg

Започна рекултивацията на клетка 1 в депото за отпадъци в Русе

Поставено бе началото на рекултивацията на клетка 1 в депото за твърди битови, производствени, строителни и опасни отпадъци в Русе. Това се случи по време на официална церемония, на която присъстваха кметът Пламен Стоилов, зам.-кметът Свилен Иванов ... още

https://industryinfo.bg

Доставиха оборудване за Регионалния център за управление на отпадъците в Стара Загора

Договор за доставката на технологично мобилно оборудване, което ще бъде внедрено в Регионалния център за управление на отпадъците в село Ракитница, бе подписан днес по време на официална церемония. Документът бе подписан от заместник-кмета на община ... още

https://industryinfo.bg

Община Главиница обяви процедура за рекултивация на депо за ТБО

Община Главница започна процедура за избор на фирма, която да извърши всички необходими дейности по закриването и рекултивацията на съществуващо депо за твърди битови отпадъци. Изпълнението на поръчката включва строителни и монтажни работи: направа ... още

https://industryinfo.bg

Община Монтана търси доставчик на оборудване на депо за отпадъци

Община Монтана открива процедура за избор на изпълнител на доставката на техника за регионално депо за отпадъци. Необходимо е бъдат осигурени камион за мултилифт контейнери, мотокар и перфоратор за пластмасови бутилки. Предварителната стойност на ... още

https://industryinfo.bg

Започна строителството на регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора

Първа копка на регионалната система за управление на отпадъците на регион Стара Загора направи министърът на околната среда и водите в оставка Станислав Анастасов. Проектът предвижда изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци, система за ... още

https://industryinfo.bg

Община Каолиново търси фирма за рекултивация на депо

Община Каолиново започна процедура за избор на фирма, която да извърши рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци. По статистически данни отпадъчното тяло заема 13,119 дка. Съгласно извършеното геодезическо заснемане през месец ... още

https://industryinfo.bg

Община град Добрич търси доставчик на спомагателно оборудване за депо за отпадъци

Община град Добрич започна процедура за избор на фирма, която да извърши доставката на ремонтно и спомагателно оборудване за нуждите на регионално депо за отпадъци, с. Стожер. Необходимо е да бъдат осигурени универсалeн струг, пробивнофрезовa машинa ... още

https://industryinfo.bg

Община Кнежа планира рекултивация на общинско депо

Община Кнежа започна процедура за избор на фирма, която да извърши рекултивацията на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци в месността Мерата. Целта на поръчката е извършване на техническа и биологична рекултивация на депото за твърди ... още

https://industryinfo.bg

Община Бяла Слатина търси фирма за рекултивацията на депо за ТБО

Община Бяла Слатина обяви началото на процедура за избор на фирма, която да извърши дейностите по закриване и рекултивация на депото за твърди битови отпадъци на общината. Към момента депото разполага с две съществуващи клетки, заемащи обща площ 53. ... още

https://industryinfo.bg

Община Малко Търново търси съоръжения за регионална система за управление на отпадъците

Община Малко Търново обяви процедура за избор на фирма, която да извърши доставка на машини и съоръжения за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в региона. В поръчката са включени две обособени позиции, които описват ... още

https://industryinfo.bg

Топлофикация Русе инвестира в депо за неопасни отпадъци

Топлофикация Русе възнамерява да инвестира в изграждането на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващия сгуроотвал на ТЕЦ Изток. Като част от процедурата за извършване на ... още

https://industryinfo.bg

Община град Добрич търси фирма за експлоатацията на регионалното депо

Община град Добрич обяви началото на процедура за избор на фирма, която да изпълни дейностите по експлоатацията на регионално депо за отпадъци, включваща използване на съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на ... още

https://industryinfo.bg

Чистота-Искър търси доставчик на геосинтетични материали

Чистота-Искър обяви началото на процедура за избор на изпълнител на доставката на геосинтетични материали. Те ще бъдат влагани в горния изолационен екран на инсталацията за закриване и рекултивация на сметоразтоварище в с. Долни Богров и депото за ... още

https://industryinfo.bg

АЕЦ Козлодуй търси фирма за втория етап от изгражднаето на депо за промишлени отпадъци

АЕЦ Козлодуй започна процедура за избор на фирма, която да извърши строително-монтажните работи на депото за твърди битови и промишлени отпадъци, включени във втория етап за изграждане на съоръжението. Изпълнението обхваща демонтаж на временния път ... още

https://industryinfo.bg

Започна процедура за избор на фирма за рекултивация на депото в Килифарево

Процедура за избор на фирма, която да извърши закриването и рекултивацията на депото за битови отпадъци на Килифарево, беше открита от Министерството на околната среда и водите. Територията на сметището е покрита с разхвърляни битови, полиетиленови ... още

https://industryinfo.bg

МОСВ търси фирма за закриването на депо за отпадъци в Поморие

Министерството на околната среда и водите започна процедура за избор на изпълнител на закриването и рекултивацията на депо за отпадъци на територията на община Поморие. Детайлна информация, свързана с видовете, обемите и конкретните дейности, които ... още

https://industryinfo.bg

Започва изграждането на регионалното депо за отпадъци в Стара Загора

Министерски съвет даде съгласието си в полза на община Стара Загора да бъде учредено безвъзмездно безсрочно право на строеж върху имоти – частна държавна собственост. Терените са с обща площ около 225 дка и са необходими за изграждането на ... още

https://industryinfo.bg

Община град Добрич търси оператор на депо за неопасни отпадъци

Община град Добрич е открила процедура за избор на оператор на депо за неопасни отпадъци при с. Богдан. Дейностите, включени в поръчката са приемане на сметоизвозващите автомобили, проверка и регистриране на входящите отпадъци; третиране на ... още

https://industryinfo.bg

Община Сливен търси фирма за експлоатация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци

Община Сливен откри процедура за избор на фирма, която да реализира експлоатацията и мониторинга на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря. Изпълнителят на поръчката се явява оператор на депото. Количествата отпадъци, подлежащи за депониране на ДНОО за ... още

https://industryinfo.bg

Модерни технологии са включени в изграждането на депото в Бучино

Най-добрите техники, отговарящи на най-строгите екологични норми, са заложени в изграждането на депото за твърди битови отпадъци на територията на община Благоевград. Тези данни бяха потвърдени по време на проведеното обществено обсъждане във връзка ... още

https://industryinfo.bg

Община град Добрич търси доставчик на техника за третиране и транспортиране на битови отпадъци

Община град Добрич започна процедура по избор на изпълнител за доставката на техника за третиране и транспортиране на битови отпадъци на регионалното депо край с. Стожер. Поръчката включва доставката на мобилно барабанно сито (тромел) с уиндшифтър, ... още

https://industryinfo.bg

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на сметоизвозни машини и контейнери за отпадъци

АЕЦ Козлодуй откри търг за доставка на сметоизвозни машини и контейнери за отпадъци. Те са необходими за оптимизиране на извозването на отпадъци от АЕЦ Козлодуй до Регионално депо гр. Оряхово. Обособени са три позиции за доставка на: употребяван ... още

https://industryinfo.bg

Община Луковит търси изпълнител на изграждането на Регионален център за управление на отпадъците

Община Луковит обяви началото на процедура за избор на изпълнител за изграждането на Регионален център за управление на отпадъци. В дейностите по поръчката е включено изграждането на първа клетка на регионалното депо за общински отпадъци, приемна ... още

https://industryinfo.bg

Започна изграждането на регионална система за управление на отпадъците в Левски

Официално бе стартирано изграждането на депо за битови отпадъци на пет общини от областите Плевен и Велико Търново. Съоръжението е елемент от проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион Левски. Средствата за ... още

https://industryinfo.bg

Община Аксаково търси фирма за експлоатацията на регионалното депо във Варна

Община Аксаково обяви началото на процедура за избор на изпълнител на дейности по експлоатация на регионалното депо за общини Варна, Аксаково и Белослав, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни ... още

https://industryinfo.bg

Община Велико Търново избира фирма за експлоатация на депото в Шереметя

Община Велико Търново обяви началото на процедура за избор на фирма за експлоатацията и стопанисването на депото за неопасни отпадъци в землището на село Шереметя. Всеки от участниците, които се включат в процедурата, трябва да удостовери най-малко ... още

https://industryinfo.bg

Община Самоков търси фирма за изграждането на първи етап от системата за управление на отпадъците

Община Самоков обяви началото на процедура за първи етап от строителството на регионален център за управление на отпадъците. В този етап е включено изграждането на електрозахранване чрез трансформаторен пост в границите на имота и 55 м захранваща ... още

https://industryinfo.bg

Нова система за управление на отпадъци в Плевенско

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците стартира край Плевен, съобщиха от МОСВ. Проектът на стойност 28 млн. лв. предвижда изграждане на съоръжение, което ще обслужва над 180 000 жители. Той включва изграждане на ново регионално ... още

https://industryinfo.bg

Изграждат регионална система за управление на отпадъците в Малко Търново

Община Малко Търново официално започна изграждането на регионалната система за управление на отпадъците (РСУО). Спиридон Александров от УО на ОП Околна среда 2007-2013 г. и кметът на община Малко Търново Илиян Янчев направиха първата копка на ... още

https://industryinfo.bg

Община Панагюрище изгражда клетка 1 на ново регионално депо за отпадъци

Община Панагюрище търси фирма, която да извърши изграждането на регионалната система за управление на отпадъците в региона. Строително-монтажните работи ще бъдат реализирани на площадка, намираща се в местността Братаница, в границите на която е ... още

https://industryinfo.bg

Обявиха класираните кандидати за изграждане на депото за отпадъци в Стара Загора

Класирани бяха офертите на петимата кандидати, взели участие в обществената поръчка за изграждане на регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора. Според обявените от община Стара Загора позиции на първо място е поставено Иринополис ... още

https://industryinfo.bg

Община Велики Преслав рекултивира съществуващото депо за ТБО

Община Велики Преслав обяви началото на процедура за избор на изпълнител за закриването и рекултивацията на съществуващото депо на твърди битови отпадъци в общината. От направените предпроектни проучвания е установен действителният обем на ... още

https://industryinfo.bg

Дадоха начало на изграждането на Претоварна станция за отпадъци - Несебър

Официално бе даден старт на строителните работи по изграждането на Претоварна станция за отпадъци – Несебър, която ще се намира в землището на с. Равда. Съоръжението е част от проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в ... още

https://industryinfo.bg

Изграждането на регионалното депо за ТБО в Габрово навлиза в интензивна фаза

На проведено в Трявна заседание на Надзорната комисия, осъществяваща мониторинг по време на изпълнението на проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Габрово бяха представени данни за напредъка на строително- ... още

https://industryinfo.bg

Провериха изпълнението на рекултивацията на старото депо край Долни Богров

В края на тази седмица ще приключи първият етап от рекултивациятана старото депо край Долни Богров, чиято площ е близо 400 дка. Във връзка с това кметът на София Йорданка Фандъкова направи проверка на дейностите, които се извършват в момента. „Преди ... още

https://industryinfo.bg

Трансгранична среща в Белоградчик обсъди проблемите по опазване на околната среда

Въпроси, свързани с опазването на околната среда, обсъдиха в Белоградчик участниците в срещата по проект за трансгранично сътрудничество за изграждането на нова мрежа - Стара планина. Във форума участваха представители на осем общини от Сърбия и ... още

https://industryinfo.bg

Стартира изграждането на претоварна станция за отпадъци в Карнобат

Официално стартира изграждането на претоварна станция за отпадъци в Карнобат. Това е вторият обект от регионалната системата за управление на отпадъците в регион Бургас. Проектът за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в ... още

https://industryinfo.bg

Община Плевен подписа договор за консултантски услуги на депото за отпадъци

Кметът на община Плевен проф. д-р Димитър Стойков подписа договора за строителен надзор на обекта на проекта за регионална система за управление на отпадъците. Регионалният център за управление на отпадъци, включващ ново регионално депо, инсталация ... още

https://industryinfo.bg

Започна изграждането на регионалното депо в Габрово

На 6 юни беше направена първата копка на новото депо за битови отпадъци, което ще бъде изградено на територията на съществуващото сметище в с. Гръблевци. Проектът за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците се реализира с ... още

https://industryinfo.bg

Избират фирма за рекултивацията на общинското депо в Русе

Община Русе обяви началото на процедура за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци. В поръчката са включени дейности по изпълнението на строително-монтажни работи, включително доставка на материали, механизация, ... още

https://industryinfo.bg

Малко Търново започва изграждане на депо за неопасни и инертни отпадъци

На заседанието си на 20 март Министерски съвет учреди безвъзмездно безсрочно право на строеж в полза на община Малко Търново, област Бургас, върху имоти – публична държавна собственост. Терените с обща площ от 21 дка се намират в местността ... още

https://industryinfo.bg

Община Казанлък подписа договор за сепариране на битовите отпадъци

Общинският съвет на Казанлък упълномощи кмета Галина Стоянова да сключи договор с Грийнпланет за изграждане на сепарираща инсталация и третирането в нея на битовите и производствени отпадъци, генерирани на територията на общината. Според Галина ... още

https://industryinfo.bg

Инсталацията на площадка Хан Богров готова до края на октомври

В момента се работи по всяка една от сградите от инсталацията за биологично третиране на площадка Хан Богров. Изгражадат се стоманобетонни конструкции, като изпълнението е на около 25%, стана ясно от проверка от кмета на София Йорданка Фандъкова на ... още

https://industryinfo.bg

Община Русе започва изграждането на инсталация за сортиране на битови отпадъци

След провеждане на обществена поръчка община Русе сключи договор за изготвяне на технически инвестиционен проект за изграждане на инсталация за сортиране на битови отпадъци. Тя ще бъде изградена в непосредствена близост до Регионално депо – Русе, ... още

https://industryinfo.bg

Подписват договор за изграждането на завода за механично-биологично третиране на отпадъци в София

Днес в 12.30 часа кметът на София Йорданка Фандъкова и министърът на околната среда и водите в оставка Нона Караджова подписват договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за втората фаза на интегрираната система от съоръжения за ... още

https://industryinfo.bg

Реконструират северния сектор на сгуроотвала на Топлофикация Русе

Топлофикация Русе планира да реализира реконструкция на северния сектор на депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал. Обектът се намира в местност Балтата на гр. Русе. Предстои да се извърши процедура по преценяване необходимостта от извършване на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Плевен изгражда регионален център за управление на отпадъците

Община Плевен започва изграждането на регионален център за управление на отпадъците, като стартира процедура за избор на изпълнител за реализацията на инженеринга (проектиране и строителство) на първия етап от проекта. Изграждането на регионален ... още

https://industryinfo.bg

Близо 65 тона отпадъци са депонирани за година в Русе

През 2012 г. на територията на регионално депо - Русе са събрани и депонирани по-малко битови отпадъци отколкото през 2011 година. 760 тона отпадъци са събрани в резултат на обществената хигиена от населените места. 2178 тона са събрани в резултат ... още

https://industryinfo.bg

Община Смолян реконструира депото за отпадъци

Община Смолян обяви процедура за избор на изпълнител на реконструкцията и модернизацията на регионално депо за твърди битови отпадъци Теклен дол в Смолян. В рамките на заданието ще трябва да бъде извършено проектиране и строителство на сепарираща и ... още

https://industryinfo.bg

Столична община отправи публична покана към две фирми за предварително третиране на битови отпадъци

Фирмите Чистота - Искър и Обединение ЕКОСОРТ са поканени от Столична община да участват в процедурата за избор на изпълнител по предварително третиране на смесени битови отпадъци. Третирането на смесени битови отпадъци на Столична община включва ... още

https://industryinfo.bg

Проведоха работна среща за изграждането на регионално депо за отпадъци в Кюстендил

На 22 януари т. г. в Кюстендил бе проведена работна среща във връзка с изграждането на регионално депо за битови отпадъци в региона. Срещата беше свикана от областния управител и в нея взеха участие депутати от региона, кметове на общини, включени в ... още

https://industryinfo.bg

Система ще управлява отпадъците в региона Варна - Аксаково

Очаква се през 2015-та година да приключи проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна - Аксаково. Финансирането й е осигурено по ОП Околна среда, съобщиха от община Аксаково. Общата стойност на системата е ... още

https://industryinfo.bg

Започват изграждането на регионално депо за отпадъци в Хасково

Общините Хасково, Димитровград и Минерални бани ще изградят заедно регионално депо за отпадъци. Проектът за това ще се реализира, след като министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметовете Георги Иванов, Иво Димов и Мюмюн Искендер ... още

https://industryinfo.bg

Подписаха договор за строителството на регионална система за управление на отпадъците в Габрово

На 8 януари т. г. кметът на община Габрово Таня Христова подписа договор за изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово. Проектът е на стойност 19,1 млн. лв. и се финансира по ОП Околна среда. За изпълнител на ... още

https://industryinfo.bg

Подготвят рекултивацията на старото сметище в Русе

Подготвени са искания за средствата за междинно и окончателно плащане за рекултивацията на старото сметище в Русе. Закриването и рекултивацията на съществуващи селски сметища и депо за битови отпадъци на територията на общината води до намаляване на ... още

https://industryinfo.bg

Изграждат площадка за временно съхранение на строителни отпадъци в Бяла

Площадка за временно съхранение на строителни отпадъци ще бъде изградена в регионално депо за неопасни отпадъци – Бяла, Русе. Изграждането на съоръжението е по инициатива на Регионалното сдружение за управление на отпадъците Янтра-Лом 2008. ... още

https://industryinfo.bg

Подписаха договори за регионални системи за управление на отпадъците в Панагюрище, Бяла и Добрич

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметовете на общините Панагюрище, Бяла и Добрич подписаха договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в общините ... още

https://industryinfo.bg

Откриха обновена претоварна станция за битови отпадъци в Бургас

В Бургас бе открита обновената станция за битови отпадъци Капчето след реконструкция на стойност 520 000 лв. Според общината станцията вече ще работи 3 пъти по-ефективно. Освен ремонта със средства по проекта са закупени и монтирани хидравлична ... още

https://industryinfo.bg

Подписаха договор за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Плевен

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Плевен проф. Димитър Стойков подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионална система за управление на отпадъците на регион Плевен. ... още

https://industryinfo.bg

Първата клетка на новото депо в Плевен ще е готова до 2015 г.

Първата клетка на новото регионално депо за битови отпадъци в Плевен трябва да бъде пусната в експлоатация до 2015 г. Новото депо ще бъде разположено на площ от около 200 декара и ще обслужва над 180 000 души от общините Плевен, Долни Дъбник, Долна ... още

https://industryinfo.bg

Започва закриването и рекултивацията на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания

Започва изпълнението на проект за изпълнение на дейностите по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на България, които не отговарят на нормативните изисквания, финансиран от ОП Околна среда на стойност близо 98 ... още

https://industryinfo.bg

Правят първа копка на системата за управление на отпадъците в регион Бургас

Министър Нона Караджова и кметът Димитър Николов ще направят първа копка на Регионалната система за управление на отпадъците на регион Бургас. Системата е финансирана по ОП Околна среда и е на стойност 43 млн. лева. Проектът предвижда изграждане на ... още

https://industryinfo.bg

Генералният директор на ГД Регионална политика към ЕК Валтер Дефа посети депо Садината

Министър Нона Караджова заедно с генералния директор на ГД Регионална политика към Европейската комисия Валтер Дефа, по покана на кмета на София Йорданка Фандъкова, посетиха депо Садината край София. Съоръжението е част от проекта за интегрирана ... още

https://industryinfo.bg

Откриха първото регионално депо за битови отпадъци, финансирано с европейски средства

Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Нона Караджова откриха предсрочно първото регионално депо за твърди битови отпадъци финансирано със средства по ОП Околна среда. Депото, което е част от Регионалната ... още

https://industryinfo.bg

Процедура за почистване на незаконните депа стартират във Велико Търново

Общината обяви старт на процедура за почистване на незаконните депа и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на цялата си територията. Изпълнението на обществената поръчка се състои в притикването и уплътняването на отпадъците, ръчното им ... още

https://industryinfo.bg

Община Дупница кандидатства за ново регионално депо

Община Дупница започва разработването на проект за регионално депо за битови отпадъци, съобщи dupnicanews.eu, цитирайки заместник-кметът по еврофондовете и председател на сдружение Рила еко Красимир Георгиев. Идеята за завод, който да поеме боклука ... още

https://industryinfo.bg

Завод за рециклиране ще изграждат в Созопол

Общинският съвет в Созопол одобри изграждането на производствен комплекс за преработка на битови отпадъци на територията на общината. Става въпрос за създаването на завод за рециклиране на битови отпадъци, който ще бъде построен в землището на с. ... още

https://industryinfo.bg

Стартира процедурата за съзадаване на депо за отпадъци в Разлог

Общинският съвет в Разлог одобри предложението общината да кандидатства за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма Околна среда с проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците, регион ... още

https://industryinfo.bg

Созопол също изгражда завод за боклук

Производствен комплекс за преработка на битови отпадъци ще бъде изграден на територията на община Созопол, реши общинския съвет в града. Осигуреното за строежа място е вече съществуващото регионално депо за неопасни отпадъци, което се намира в ... още

https://industryinfo.bg

Община Разлог изгражда депо за отпадъци по европроект

На извънредно заседание Общинският съвет в Разлог взе решение да кандидатства за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” с проект „Изграждане на Регионална система за управление на ... още

https://industryinfo.bg

Община Добричка взе решение за строеж на депо за отпадъци в село Стожер

Общинският съвет на община Добричка взе решение за учредяване на възмездно право на строеж върху терен от 217, 863 декара край село Стожер, на който да бъде изградено регионално депо за твърди битови отпадъци. Според решението седем от общините на ... още

https://industryinfo.bg

Нова общинска фирма поема завода за боклук

Ново общинско дружество ще поеме експлоатацията на завода за боклука на София, съобщи заместник-кметът по екологията Мария Бояджийска. То ще бъде създадено до април 2012 г. Предвижда се новата фирма да започне дейността си с поддръжка на депото в ... още

https://industryinfo.bg

Резултати от търсене на: депо за отпадъци

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top