Резултати от търсене на: депо за отпадъци

Предстои изборът на изпълнител за новата трета клетка на депото в Разград

... обсъдено изграждането на трета клетка към регионалното депо за неопасни отпадъци. Очаква се документите и инвестиционните проекти ... на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от разградския регион, ... още

http://industryinfo.bg

Община Бургас възложи процедурата за разширяване на депото в Братово

... възложи изпълнението на втората фаза по разширяването на депото за отпадъци в Братово-Запад, съобщиха от районната администрация. ... г. Новите съоръжения и инсталации са предназначени за бургаския регион за управление на отпадъците, в който се включват ... още

http://industryinfo.bg

Започва рекултивацията на сметището в Суворово

... проекта са заложени закриването и рекултивацията на депото за битови отпадъци, което е с преустановена експлоатация на сметището от ... дейности по затревяване и залесяване на технически рекултивираното депо. Очаква се финансирането на този етап да бъде ... още

http://industryinfo.bg

Одобрен е проектът за рекултивация на депото в Благоевград

... Благоевград за рекултивация на депо за неопасни отпадъци, съобщиха от районната администрация. Предстои подписване на договор за предоставяне ... Тя се намира в границите на съществуващото депо за битови отпадъци. Към момента клетката е с изчерпан обем ... още

http://industryinfo.bg

Стартира рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в Обзор

... На 19 март т. г. стартира проект за рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в гр. Обзор, община Несебър. Проектът ... извършване на техническа рекултивация на спряното от експлоатация депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. Обзор, което ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК одобри инвестиция от 177 млн. лв. за системата за управление на отпадъци в София

... енергия, използващо гориво, получено от негодни за рециклиране битови отпадъци. Съоръжението ще произвежда топлинна енергия и ... област. В първата фаза бяха изградени депо за неопасни отпадъци и инсталации за третиране на разделно събрани био- и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Кула търси изпълнител за закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци

Община Кула обяви обществена поръчка за закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци. Целта на поръчката е възстановяване на ... поръчката е 910 046 лв. без ДДС. Крайният срок за получаване на оферти е 20 март т. г. Допълнителна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха новото депо за опасни и едрогабаритни битови отпадъци в Монтана

... 13 февруари в Монтана беше открито новото депо за опасни и едрогабаритни отпадъци от домакинствата, съобщиха от община Монтана. ... Монтана ще има всички съвременни компоненти за разделно събиране на отпадъци. Обектът е предназначен да обработва 23 ... още

http://industryinfo.bg

Представиха новата система за разделно събиране и рециклиране на отпадъци в Севлиево

... е последната стъпка за цялостна система за управление на отпадъците след Регионалното депо и след площадката за сепариране на отпадъци", заяви кметът д ... още

http://industryinfo.bg

Стартира изпълнението на проекта за закриване на депото за отпадъци в Шабла

... т. г. започна реализацията на проекта за закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в община Шабла. Инвестицията възлиза на ... , които са за сметка на общината. Понастоящем заетата площ е 51 730 кв. м, като общото количество отпадъци е 77 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха четвърта клетка на регионалното депо за отпадъци в Петрич

Четвърта клетка на регионалното депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич беше официално открита от министъра ... 2014-2020 г. за изграждане на инсталации към депото за предварително третиране на битови отпадъци и за компостиране на зелени ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха регионалната система за управление на отпадъците в община Благоевград

... ОПОС, както и на инсталация за анаеробно разграждане на отпадъци. Регионалната система за управление на отпадъците, която е ... от ангажимента на страната ни за изпълнение на европейската директива относно депонирането на отпадъци. Новите депа трябва да ... още

http://ecology-bulgaria.com

Неохим открива ново депо за производствени отпадъци

... Неохим планира да въведе в експлоатация ново депо за опасни производствени отпадъци, в което дружеството инвестира над 2 ... експлоатация и депо за неопасни отпадъци "Черногорово", депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и депо за дестилация на ... още

http://industryinfo.bg

Стартира изграждането на компостираща инсталация в Монтана

... Инсталацията, която се изгражда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци Монтана, в местността "Неделище" на 7 километра ... града, ще е с годишен капацитет за преработка на 6150 тона отпадъци. Предвижда се строителните дейности да отнемат ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира изграждането на компостираща инсталация в Пазарджик

... и Септември. "След много усилия направихме регионалното депо за отпадъци, сега започва изграждането на компостираща инсталация, а ... Тодор Попов. Съоръжението за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, както и съпътстваща ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Радомир избира фирма за сметосъбиране

... твърди битови и биоотпадъци и транспортирането им до регионално депо за неопасни отпадъци "Тева" – гр. Перник. С извършването на ... 8 юли т. г. Допълнителна информация за техническите изисквания и условията за участие в процедурата може да намерите тук ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Несебър откри търг за закриване и рекултивация на депо

... Несебър обяви обществена поръчка за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в местност "Чешме ... на дългогодишното натрупване на отпадъци. Рекултивационните мероприятия на съществуващото депо ще осигурят минимизиране на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Белене избира фирма за рекултивация на депо

Община Белене обяви обществена поръчка за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци. Предметът на поръчката включва техническа и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Долна Митрополия търси фирма за сметосъбиране и сметоизвозване

... общината до регионално депо — Плевен. Предметът на поръчката включва доставяне, разполагане и поддържане на съдовете за твърди битови отпадъци; събиране и ... още

http://industryinfo.bg

Община Средец търси фирма за рекултивация на депо за отпадъци

... рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци. Предметът на поръчката включва предепониране на наличните отпадъци; уплътняване на предепонираните отпадъци и запръстяването им ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Свищов търси фирма за закриване и рекултивация на депо за отпадъци

... обяви обществена поръчка за закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО), м. Ненова шатра. Депото за ТБО е ... 10 април т. г. Допълнителна информация за техническите изисквания и условията за участие в процедурата може да намерите тук ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Банско избира фирма за транспортиране на отпадъци

... Община Банско обяви обществена поръчка за извършване на услуги по транспортиране на смесени битови отпадъци и разделно събиране и ... г. Отпадъците ще се транспортират до регионално депо за неопасни отпадъци гр. Разлог, като разстоянието между депото и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Луковит търси доставчик на оборудване за депо за отпадъци

Община Луковит обяви обществена поръчка за нуждите на общинско предприятие Регионално депо за неопасни отпадъци – самосвал с тристранно разтоварване. Част от изискванията към ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Добрич търси фирма за събиране и извозване на отпадъци

... Добрич обяви обществена поръчка за сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци. Изпълнението на поръчката включва ... до съоръжение за третиране, събиране и транспортиране на зелени отпадъци (събиране, раздробяване и транспорт до депо Стожер) ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Гоце Делчев избира оператор на депо

... обяви обществена поръчка за избор на оператор за стопанисване и експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев ... ноември т. г. Допълнителна информация за техническите изисквания и условията за участие в процедурата може да ... още

http://ecology-bulgaria.com

СО с търг за изграждане на клетки на депото за неопасни отпадъци

Столична община откри обществена поръчка за изграждане на Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъциДепо за неопасни отпадъци "Садината" І-ви етап, изграждане ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Свиленград представи проекта си за компостираща инсталация

... рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Това ще допринесе за постигане на националните цели, заложени в ... доведе до намаляване на общото количество депонирани битови отпадъци на Регионалното депо в Харманли от 7796 т/год. до ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ден на отворените врати на Регионалното депо за отпадъци в Габрово

... ще се проведе Ден на отворените врати на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово. Посетителите ще могат да се запознаят ... – сепариране и компостиране, и да получат подробна информация за разделното им събиране. В събитието ще се включат и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Метрополитен откри търг за събиране и извозване на отпадъци

... депо на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и строителни отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности и доставка на нови контейнери за битови отпадъци, ангажирани за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Търговище търси фирма за изграждане на нова клетка на депо

... обяви обществена поръчка за изграждане на нова клетка – разширение на Регионалното депо за неопасни отпадъци. Новата клетка е ... на обществената поръчка, обхващат и пречиствателна станция за инфилтрат, изграждане на мониторингови пунктове, озеленяване и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Харманли изгражда компостираща инсталация

... на компостираща инсталация в границите на Регионалното депо за неопасни отпадъци. Изпълнението на обществената поръчка включва и доставка ... , работна сила и всякакви услуги и дейности за изпълнение на строителството в съответствие с изискванията на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Асеновград откри търг за изграждане на клетки на депо

... обществена поръчка с предмет "Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, ... етап - изпълнение на клетка 2 за битови отпадъци и клетка 2 за строителни отпадъци". Площадката, на която е започнато ... още

http://ecology-bulgaria.com

Топлофикация Русе откри търг за изграждане на депо за неопасни отпадъци

... Русе обяви обществена поръчка за изграждане на ново депо и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на ... басейна, стационарна помпена станция и оборотен тръбопровод, ново депо в секция Б 7, доставка на материали, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Ловеч избира оператор на депо за неопасни отпадъци

... обяви обществена поръчка за избор на оператор за експлоатация и стопанисване на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница ... , помпена шахта (мокра и суха камера), помпи за инфилтрат и съоръженията към тях, дренажна система (тръби ... още

http://ecology-bulgaria.com

Решения с практическа насоченост на Save the Planet 2018

... на решения за рециклиране и управление на отпадъци с потребители, ... депо чрез публично-частно партньорство с белгийски инвеститори. Плановете им за развитие включват изграждане на инсталация за оползотворяване на производствени отпадъци, инсталация за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Брикел откри търг за изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци

Брикел обяви обществена поръчка за изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци (НПО) - втори етап. Изпълнението ... на съществуващ сгуроотвал и изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци на територията на съществуващия сгуроотвал. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Раковски избира фирма за събиране на отпадъци

... дейности от домакинствата. Всички видове отпадъци следва да бъдат транспортирани до Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Търгoвище избира доставчик на специализирана техника за отпадъци

... обяви обществена поръчка за доставка на специализирана техника за осигуряване на дейността по чистотата и Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Търговище ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Малко Търново откри търг за рекултивация на депо

... поръчка за закриване и рекултивация на Общинско депо за неопасни отпадъци в м. Ярково. Предвиденото за закриване и рекултивация депо заема ... техническа и биологична рекултивация на депото, като за реализирането им се изисква подготовка на площадката, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Дупница търси фирма за третиране на битови отпадъци

... отделените годни за оползотворяване отпадъци и транспортиране и/или предаване за обезвреждане на депо на останалите след сепарирането негодни за оползотворяване отпадъци. Прогнозната стойност ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Плевен търси фирма за сметосъбиране и сметоизвозване

... твърди битови отпадъци от 25-те населени места на територията й. Отпадъците ще се извозват до Регионално депо Плевен, което ... се намира до с. Буковлък. Общото количество отпадъци, които се очаква да се генерират за една ... още

http://ecology-bulgaria.com

Брикел откри търг за полагане на запечатващ слой на депо

... дейности по полагане на запечатващ слой на Депо за неопасни производствени отпадъци (НПО) – секция IIIА и Клетки ... на съществуващ сгуроотвал и изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци на територията му. Прогнозната стойност на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Троян откри търг за изграждане на клетка на депо

Община Троян обяви обществена поръчка за изграждане на трета клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци Троян-Априлци. Предметът на поръчката включва ... СРШ№1) на клетка 1 и клетка 2 на Депо за неопасни отпадъци гр. Троян и гр. Априлци. Обектът е ... още

http://ecology-bulgaria.com

Национална асамблея на еколозите от общините в България ще се проведе през октомври

... станция за отпадъчни води на Свиленград, регионалното депо и мобилния център за разделно събиране на опасни отпадъци от ... медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха ново депо за битови отпадъци в регион Пазарджик

... околната среда и водите Нено Димов откри новото Регионално депо за битови отпадъци в Пазарджик. Проектът възлиза на близо 16 млн ... . лв. и е реализиран с финансовата подкрепа на Предприятието за ... още

http://ecology-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй избира фирма за управление на опасни отпадъци

... и неоползотворимите отпадъци, съгласно техните кодове са обособени в седем обособени позиции. Срокът за изпълнение на ... . Отпадъците се съхраняват временно на депо за нерадиоактивни битови и производствени отпадъци и в складове на площадката на ... още

http://ecology-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй откри търг за рекултивация на депо за нерадиоактивни и битови отпадъци

... и рекултивация на I етап на Депо за нерадиоактивни и битови отпадъци. Рекултивацията на депото най-общо обхваща ... площите, покрити с депонирани твърди битови и производствени отпадъци, и повърхностно запечатване на предвидените площи посредством ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Твърдица откри търг за закриване и рекултивация на депо

... обществена поръчка за закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци. Общата площ на терена, зает с отпадъци – депонирани ... подлежат 18,257 da. Обемът на натрупаните отпадъци по време на експлоатацията и нерегламентирано след нея ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Кнежа избира фирма за събиране и транспортиране на битови отпадъци

... извършва събиране на битови отпадъци и транспортирането им до регионално депо за неопасни отпадъци в Оряхово. Общото количество отпадъци, които се очакват да ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Белица откри търг за сметосъбиране и сметоизвозване

... поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, събирането и транспортирането на битовите отпадъци до регионално депо Разлог. Предметът на поръчката ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха ново депо за неопасни отпадъци за регион Златица

... . заместник-министърът на околната среда Красимир Живков откри ново депо за неопасни отпадъци за регион Златица, съобщават от МОСВ. На събитието присъстваха ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нова система за контролно измерване на отпадъци заработи във Варна

... , включва електронна везна за контролно измерване на количеството отпадъци, извозвани към Регионалното депо в с. Въглен ... или към завода за преработка в с. Езерово. За всяко измерване системата за ... още

http://measurement-bulgaria.com

Община Пазарджик избира оператор на регионалното депо за неопасни отпадъци

Община Пазарджик обяви обществена поръчка за избор на оператор за експлоатация, мониторинг и поддръжка на Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка І и съпътстваща ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Нова Загора избира фирма за сметосъбиране

... услуга по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, чрез увеличаване броя на обслужваните контейнери по ... сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци до клетка 1 на Регионалното депо за неопасни отпадъци на регион Ямбол, намиращо ... още

http://ecology-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй търси фирма за третиране на опасни отпадъци

... три години. Отпадъците се съхраняват временно на депо за нерадиоактивни битови и производствени отпадъци (ДНБПО) и в складове № 001, № 008, и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Метрополитен обяви търг за подмяна на стари осветители с LED тела

... луминесцентни тръби и да бъдат предадени в депо за обезвреждане на опасни отпадъци. Част от изискванията е и демонтажът на ... 00:30 и 04:30 часа). Допълнителна информация за условията за участие може да видите тук. Общата прогнозна стойност ... още

http://lighting-bulgaria.com

Община Видин избира доставчик на дизелов генератор

... обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на дизелов генератор за депо за твърди битови отпадъци. Дизеловият генератор следва ... с триполюсен прекъсвач с магнито-термична защита, за защита на линията на линията на дизеловия генератор ... още

http://industryinfo.bg

Община Силистра обяви търг за закриване и рекултивация на клетка от депо

... закриване и рекултивация на клетка 1 от регионалното депо за неопасни отпадъци, обслужващо Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Ситово, Дулово ... и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Горният изолиращ екран следва да ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха сепарираща инсталация на регионалното депо в Смолян

... и компостираща инсталация бе открита на смолянското регионално депо за твърди битови отпадъци, намиращо се в с. Теклен дол. На ... дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), като за системата за пречистване на инфилтрат са били отделени над. 5,2 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Аксаково обяви търг за ремонт на водоснабдителна мрежа

... съществуваща водоснабдителна мрежа, подаваща вода за нуждите на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и ... 6 декември т.г. Допълнителна информация за условията за участие в обществената поръчка и техническите спецификации ... още

http://industryinfo.bg

Откриха регионалното депо за битови отпадъци в Разлог

... водите Ивелина Василева и др., бе открито новото депо за битови отпадъци в Разлог. В него ще постъпват отпадъците от ... и изграждането на площадка за уиндроу компостиране на събираните от четирите общини зелени отпадъци. Полученият компост ще се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Свищов търси фирма за извозване на битови отпадъци

... процедура за избор на изпълнител, който да извърши извозване на битови отпадъци със специализиран превоз до регионалното депо в ... депото в с. Овча Могила. Ориентировъчното количество битови отпадъци от двете претоварни сатнции е съответно 7600 т/год ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Габрово избира фирма за уплътняване на неопасни отпадъци

... откри процедура за избор на изпълнител, който ще предостави услуги по разриване и уплътняване на неопасни отпадъци в регионалното депо, намиращо ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Божурище избира фирма за събиране на битови отпадъци

... на чистотата чрез събиране и транспортиране на битови отпадъци до Регионално депо за неопасни отпадъци - Костинброд. Обхватът на поръчката включва дейностите по ... още

http://ecology-bulgaria.com

Oбщина Севлиево търси оператор на сепарираща инсталация

... на RDF-гориво от отпадъци; транспортиране на нерециклируемите отпадъци от инсталацията за сепариране до клетка от Регионално депо Севлиево. Изисква се и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха регионална система за управление на отпадъци в Луковит

... , Ябланица, Червен бряг и Тетевен. "Старото депо беше един екологичен проблем. Проектът наистина беше много ... и общински център за рециклиране, който е оборудван с контейнери за строителни, едрогабаритни отпадъци и опасни отпадъци от домакинствата. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Габрово търси доставчик на трошачна машина за строителни отпадъци

... извърши доставка на нова мобилна трошачна машина за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово. Машината трябва да е окомплектована ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Копривщица обяви търг за събиране, извозване и депониране на битови отпадъци

... сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци, поддържане на депо за битови отпадъци и измиване на улиците на територията ... ефективна организация на събиране и транспортиране на битовите отпадъци, която да е в съответствие със законовите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Перник обяви търг за доставка на самосвал за разделно събиране на отпадъци

... и битови отпадъци. Самосвалът ще обслужва общината и ще пренася отпадъците в регионалното депо в Перник. Сред изискванията за участие в ... още

http://industryinfo.bg

Откриха новото регионално депо край Велико Търново

... декара и разполага с модерни съоръжения и инсталации за приемане, сепариране, преработване и депониране на отпадъците ... който се разраства и туризмът. Новото депо разполага с инсталации за неопасни отпадъци, компостиране и сепариране", заяви премиерът ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха новото депо за битови отпадъци в Стара Загора

... около 52 млн. лв. Новото депо ще обслужва 12 общини в региона. Депото за отпадъци е изградено по съвременна технология, с ... 1 клетка и с възможност за разширяване с до още ... още

http://ecology-bulgaria.com

РДО Монтана избира доставчик на електрическа енергия

Регионално депо за отпадъци – Монтана обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на електрическа ... поръчката е 65 000 лв. Срокът за получаване на искания за документи или за достъп до документи е 24 юни т ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Община Добрич обяви търг за извозване на битови отпадъци

... -кубикови контейнери, разположени на територията на общината до регионалното депо за битови отпадъци, намиращо се при с. Стожер, на 23 км ... покана е 27 юни т. г. Допълнителна информация за условията за участие в процедурата може да намерите в сайта на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Топлофикация Русе откри търг за изграждане на депо

... с предмет изграждане на ново депо и площадка за предварително третиране за неопасни отпадъци. Обществената поръчка обхваща и изграждане ... юли т. г. Допълнителна информация за техническите изисквания и условията за участие в процедурата може да откриете ... още

http://ecology-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй търси доставчик на сметоизвозни машини и контейнери за отпадъци

... който да извърши доставка на сметоизвозни машини и контейнери за отпадъци за нуждите на дружеството. Сметоизвозните машини и контейнери ще ... и извозването на отпадъците до регионално депо гр. Оряхово и собственото депо на АЕЦ. Обособени са три позиции: ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха търг за изготвяне на инвестиционен проект за рекултивация на депо

... изпълнител, който да изготви инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци. Работният проект трябва да бъде ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Враца откри търг за предварителна обработка и оползотворяване на отпадъци

... . Отпадъците са отсортирани от сепарираща инсталация част от Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра, разделно събрани от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Добрич търси фирма за мониторинг на депо за неопасни отпадъци

... на изпълнител, който да извърши мониторинг на депо за неопасни отпадъци при село Богдан. Избраният изпълнител трябва да ... 15 февруари т. г. Допълнителна информация за техническите изисквания и условията за участие в процедурата може да откриете тук ... още

http://ecology-bulgaria.com

Официално откриване на новото регионално депо за отпадъци на Ямбол

... Ямбол и на обект „Закриване и рекултивацията на депо за неопасни отпадъци на община Ямбол“ ще се състои на 22 ... в местността „Гол баир“, землището на с. Хаджидимитрово. Новото депо за отпадъци е изградено по проект "Изграждане на регионална система ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Якимово откри търг за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО

... на обезвреждане – регионално депо гр. Монтана. Предметът на обществената поръчка включва сметосъбиране и сметоизвозване за период от 4 години ... 1,1 куб. м. Общото количество отпадъци, които се очаква да се генерират за една година, са около 700 тона ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха новата регионална система за отпадъци в Аксаково

Нова регионална система за управление на отпадъци, състояща се от депо, сепарираща и компостираща инсталации, беше открита в Аксаково. ... в Аксаково. Част от сумата ще бъде използвана за възстановяване на инвестицията, направена от община Варна в ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ откри търг за рекултивация на сметища

... съществуващо сметище до указаното в работния проект регионално депо за отпадъци - Севлиево; изпълнение на строителни работи (изкопни ... ноември т. г. Допълнителна информация за техническите изисквания и условията за участие в процедурата може да ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ново регионално депо бе открито в Плевен

... Василева, съобщиха от МОСВ. Депото за битови отпадъци, изградено по ОП Околна среда 2007 ... работни места. Освен клетка за отпадъци депото включва сепарираща и компостираща инсталация ... нови задачи, сред които мащабният проект за ВиК цикъла на Плевен и Долна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха регионалната система за управление на отпадъците на Панагюрище

... ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на ОП "Околна среда 2007-2013" ... Панагюрище. По проекта са изградени депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, стопански двор с приемна зона ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха регионалното депо за ТБО на Перник

... 21,5 млн. лв. Регионалното депо разполага с четири клетки за депониране на неопасни отпадъци, съоръжения за третиране на чисти и инфилтрирани ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира първа фаза от проекта за изграждане на система за управление на отпадъците в регион Ямбол

Първата копка на обект "Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на община Нова Загора" бе направена на 10 октомври ... т. г. Това е първа фаза от проекта за изграждане ... още

http://ecology-bulgaria.com

93% от средствата по ОПОС 2007-2013 вече са разплатени

... 13 рехабилитирани), осем депа за отпадъци и 2516 км ВиК мрежа. За градския транспорт на София за закупени 126 автобуса, 20 ... за третиране на отпадъците на София с депо и две компостиращи инсталации, с работата на които количеството депонирани отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Монтана избира фирма за рекултивация на депо за отпадъци

... рекултивация на клетки 1 и 2 на регионално депо за неопасни отпадъци. Рекултивацията се състои от два етапа – ... дренажна и газосъбирателна система. Биологичната рекултивация има за цел окончателното възстановяване на нарушения терен като естествен ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приключи първи етап от проекта за РЦУО Самоков

Отвори врати новото депо за твърди битови отпадъци в Самоков, изградено под ръководството на фирма ... Регионалния център за управление на твърди битови отпадъци. Според проекта първата клетка за депониране на отпадъци има капацитет за 10 години, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заводът за отпадъци на София отвори врати

... откриването на завода се замразява наказателната процедура за управление на отпадъци на територията на общината, тъй като се ... две фази: в първата се изграждат депо за неопасни отпадъци и инсталации за третиране на разделно събрани биоотпадъци и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Ямбол търси доставчик на оборудване за регионално депо за отпадъци

Община Ямбол стартира процедура за избор на изпълнител, който да достави оборудване за нуждите на регионално депо за отпадъци в регион Ямбол. Необходими са ... още

http://ecology-bulgaria.com

Строежът на регионалното депо за битови отпадъци във Велико Търново върви в срок

... Изграждането на регионално депо за битови отпадъци във Велико Търново ... , пречиствателна станция и площадка за механично третиране на отпадъците по съвременни ... 000 т битови отпадъци на година. Проектът за регионално депо за битови отпадъци е разработен от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започват рекултивация на депото в Стралджа

... състои първа копка на обект "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация на община Стралджа". Обектът се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат регионално депо за над 29 млн. лева в община Благоевград

Предстои изграждането на регионалното депо в село Бучино, община Благоевград, съобщиха от ... клетка на депото, инсталация за предварително сепариране на отпадъците, съоръжение за компостиране на зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура. Вторият ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Казанлък откри търг за изграждане на съоръжение за компостиране

... и монтажни работи по общо изграждане на съоръжение за компостиране. Обектът на обществената поръчка е проектиране, ... експлоатация на площадка за открито компостиране на зелени битови отпадъци на площадката на общинското депо за ТБО, местност Каракос ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Балчик избира фирма за рекултивация на депо за отпадъци

... Община Балчик откри обществена поръчка за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци. Избраният изпълнител ще извърши ... септември т. г. Допълнителна информация за техническите изисквания и условията за участие в процедурата може да ... още

http://ecology-bulgaria.com

13 пречиствателни станции за отпадъчни води и 4 регионални системи за управление на отпадъците се изграждат в Северна България

... водите През тази седмица бе открита регионална система за управление на отпадъци във Видин. Съоръжението осигурява компостиране на биоразградимите ... на модерната система се закрива и рекултивира старото депо във Видин, както и още 5 други депа ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община град Добрич избира фирма за сметосъбиране

... ) от територията на общината. Общото количество отпадъци, които се очаква да се генерират за една година, е около 28 500 ... тона. Извозването на ТБО ще се извършва на регионално депо за битови отпадъци до село Стожер (община Добричка), което се намира ... още

http://ecology-bulgaria.com

Претоварна станция за отпадъци беше открита в Балчик

Модерна претоварна станция за отпадъци беше открита официално в Балчик. Съоръжението е ... инсталация за биоразградими отпадъци и отделна площадка за рециклиране на строителни отпадъци. Предстои община Балчик да премине към рекултивация на старото депо. ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ решава дали да продължи изграждането на регионално депо в Кърджали

... на околната среда и водите искане за продължаване на проекта за изграждане на регионално депо за отпадъци, съобщи кметът на общината Хасан ... около 6 млн. лева и предвижда разширяване на съществуващото депо. Първият етап на реализацията, в който също са ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха новото депо за отпадъци в Малко Търново

Официално бе открито новоизграденото регионално депо за отпадъци в Община Малко Търново. Проектът, реализиран по линия на ... още

http://ecology-bulgaria.com

1200 контейнера за биоразградими отпадъци поставят в Бургас

Община Бургас поетапно ще разположи 1200 контейнера за преработка на биоразградими отпадъци до края на летния сезон, съобщиха от ... растителни отпадъци, плодове и зеленчуци, но не и месо. Третирането им ще се извършва в регионалното депо Братово. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха новата пречиствателна станция на Мездра

... започне от изграденото съвместно с Община Враца модерно депо за твърди битови отпадъци, премине се през газификацията на града и се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна строежът на депото за отпадъци в регион Борово

... изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на ... в Русе. Строителството на регионалната система за управление на отпадъци е планирано да приключи през месец ... още

http://ecology-bulgaria.com

Предстои II етап на рекултивация на депото в Сливен

... СМР и дейности по проект "Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен, II-ри етап". Изпълнението ... от начина на финансиране и е свързано със срока за изпълнение на дейностите по проект: "Изграждане на регионална ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заработи новата претоварна станция в Карнобат

Вече е в експлоатация новата претоварна станция за отпадъци в Карнобат. Реализацията на обекта е част от проект “ ... още депо Братово и претоварна станция Несебър. Станцията в Карнобат има претоварващ и транспортен капацитет от 10 000 тона отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира първата фаза на регионално депо за отпадъци край с. Хаджидимитрово

... за изграждането на първа фаза на регионална система за управление на битовите отпадъци ... на 4 408 434 лв. Регионалното депо ще обслужва петте общини – Сливен ... регионалното съоръжение, третиране чрез инсталации за сепариране и компостиране, рециклиране на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Въвеждат в експлоатация депото във Видин

... пътища, охранителни канавки); – инсталация за компостиране; – съоръжение за оползотворяване на строителни отпадъци; – закриване и рекултивация на съществуващото депо; – доставка на необходимите машини ... още

http://ecology-bulgaria.com

Регионалната система в Никопол готова до март 2016 г.

... рамките на изпълнението на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците (РСУО) в регион Левски (Никопол ... напредъка при изграждането на първото в региона депо за твърди битови отпадъци. Проектът за изграждане на депото е на обща ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обявиха търг за работен проект за рекултивация на депото в Павликени

... , който да изготви работен проект за техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в общината и последващо осъществяване ... още

http://ecology-bulgaria.com

В Несебър заработи нова претоварна станция за отпадъци

... за отпадъци ще обслужва общините Несебър и Поморие. Тя се състои от съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо, техника за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Перник търси фирма за събиране и извозване на отпадъци

... на материалите на депо за ТБО. - Услуга с бордови автомобил до 3,5 тона – за извършване на транспортни ... транспортиране и разтоварване на сгурия и твърди едрогоборитни отпадъци и всякакви други материали. Предварителната стойност на обществената ... още

http://ecology-bulgaria.com

Организират фотоконкурс за еко селфи

... . Мотото на инициативата е "Снимай и сподели добре практика за разумно оползотворяване на отпадъците". Сред основните изисквания към снимките ... на кампанията или да изпратят на имейл адрес ruse.za.prirodata@gmail.com. Победителите ще бъдат обявени до 12 ... още

http://ecology-bulgaria.com

ТЕЦ Марица изток 2 извършва охарактеризиране на отпадъци

... цел основно охарактеризиране на производствени неопасни отпадъци, предназначени за обезвреждане чрез депониране на депо за неопасни отпадъци; изготвяне на доклади от основното охарактеризиране ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Перник избира оператор на система за управление на отпадъци

... Трън, включваща Клетка №1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране". Избраният изпълнител ще осъществява приемане ... още

http://ecology-bulgaria.com

Регионалната система за отпадъци в Перник е на финален етап

Регионалното депо за неопасни отпадъци край Перник е завършено на 90%, а заводът за сепариране и компостиране на битови отпадъци - на ... по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник". Проектът на стойност ... още

http://ecology-bulgaria.com

Доставиха мобилното оборудване за депото в Стара Загора

Доставено е технологичното мобилно оборудване по проекта за регионално депо за отпадъци край Стара Загора, който се реализира с ... се постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, въвеждане на ефективна и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Ямбол получи право на строеж за обекти по проекта за регионално депо

... . Хаджидимитрово. Терените са необходими за изграждане на част от инфраструктурата по проекта за регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора ... ” 2007-2013 г. и е включен в Националния план за управление на отпадъците. още

http://ecology-bulgaria.com

Инспектираха строежа на завода за МБТ край с. Яна

... " е част от интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на София, като се предвижда в нея да ... инспектира и изграждането и изпълнението на рекултивацията на старото депо за битови отпадъци край село Долни Богров, което не е в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заработи новото депо за отпадъци при село Стожер

... 1 март тази година е в експлоация новото регионално депо за отпадъци при с. Стожер, съобщиха от Община град Добрич. Обектът ... Козлево. От същата дата досега функциониращото депо при с. Богдан се затваря и там отпадъци няма да бъдат приемани, уточняват ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Пловдив избира фирма за измерване на вредни вещества в отпадни газове

... газове, изпускани на изходите на газовите кладенци на Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица". Обектът на поръчката ... покана е 5 март т. г. Допълнителна информация за условията на процедурата може да намерите в сайта на ... още

http://measurement-bulgaria.com

Рекултивират общинското депо за отпадъци в Чипровци

... извърши дейностите по закриване и рекултивация на общинското депо за битови (неопасни) отпадъци в местността „Горни Партеш” в землището ... дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р. България, които не ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Ямбол започва рекултивация на депо за неопасни отпадъци

... дейностите по закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци. Рекултивацията обхваща два етапа, които включват ... изкопаване и предепониране на отпадъци за оформяне на сметищното тяло на съществуващото депо, изпълнение на диги, ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Ловеч търси фирма за депониране на отпадъци и утайки от ПСОВ

... метеорологични условия. След получаване на необходимите за транспортиране документи отпадъците се транспортират до депо за отпадъци на изпълнителя. Прогнозната стойност на поръчката ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ново предприятие за управление на отпадъците бе създадено в Несебър

... на контейнерите с отпадъци до регионалното депо, както и третиране на строителните отпадъци. Учредяването му е ... обекта за третиране на отпадъци: депо с компостираща и сепарираща инсталации и две претоварни станции. Претоварната станция за отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ инспектира изграждането на завода за отпадъци в село Яна

... строително-монтажните дейности на завода за механично-биологично третиране на отпадъци (МБТ) на площадка "Садината ... елементи - депо за неопасни отпадъци на площадка „Садината“, пречиствателна станция за отпадни води и инсталация за биологично третиране ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подготвя се рекултивацията на общинското депо в Иваново

Община Иваново подготвя реализирането на проект за закриване и рекултивация на старото депо за отпадъци, което се намира на нейна територия ... предепониране на 35 хил. куб. м налични отпадъци, както и изграждане на противофилтрационен екран от уплътнен ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира изграждането на регионална система за управление на отпадъците край Самоков

... клетка на регионалното депо за неопасни отпадъци, вътрешна инфраструктура и приемателен център за едрогабаритни отпадъци, система за улавяне на газовете, инсталация за сепариране на отпадъците ... още

http://ecology-bulgaria.com

Успешнo приключиха пробите на новото регионално депо в Добрич

... извършени 72-часовите проби на новото регионално депо за твърди битови отпадъци, което бе изградено край добричкото село Стожер ... на отпадъците, склад за временно съхранение на опасни отпадъци. Готова е претоварната станция за отпадъци в Балчик, която ... още

http://ecology-bulgaria.com

Топлофикация-Перник с намерение да изгради ново депо за производствени отпадъци

... Топлофикация-Перник предвижда изграждането на ново депо за производствени неопасни отпадъци, които се образуват от горивната инсталация ... неорганизираните прахови емисии. В дейностите за изграждане на новото депо се предвижда и магистрален тръбопровод с ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира изграждането на регионалното депо във Варна

... на първа клетка от регионалното депо с площ от 52,715 ... за компостиране на зелени отпадъци и за рециклиране на строителни отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води, контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата, депо за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Екопроекти за над 112 млн. лв. се изпълняват във Варна

... проект е свързан с изграждането на регионална система за управление на отпадъците. Реалните строителни дейности по него ... важни инфраструктурни и екологични проекти за Варна, които иначе са непосилни за реализация за бюджета на общината”, напомни кметът ... още

http://industryinfo.bg

Изграждането на регионалното депо в Братово приключва до края на годината

Изграждането на регионалното депо за битови отпадъци в Братово е предвидено да завърши до края на ... опасни и специфични отпадъци, изграждане на претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Несебър и изграждане на претоварна станция за отпадъци (ПСО) в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Хасково избира доставчик на ескплоатационно оборудване за депо

... оборудване за обслужване на инсталацията за сепариране на отпадъци с производство на RDF, инсталацията за компостиране на зелени отпадъци и депото за неопасни отпадъци. По ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна изграждането на депо за битови отпадъци във Видин

... . Проектът включва изграждане на клетка 1 на новото регионално депо за неопасни отпадъци, в това число стопански двор, пречиствателна станция ... още

http://ecology-bulgaria.com

Продължава строежът на завода за преработка на отпадъци в София

... среда е завършен с построяването на депо за неопасни отпадъци в "Садината", ПСОВ и инсталациите за биологично третиране на био и зелени ... още

http://ecology-bulgaria.com

EVN България Топлофикация подобрява екологичните показатели на ОЦ Юг

... (ОЦ) Юг като част от програмата си за модернизация и подобряване на екологичните показатели на своите ... елементи. Финалният етап включва транспортиране на строителните отпадъци до лицензирано депо, възстановяване на района на площадката, запълване, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община избира фирма за изграждане на улично осветление

... ще изгради улично осветление на пътя до депото за неопасни отпадъци Садината. Обществената поръчка предвижда разполагане на стълбове ... пътя, монтиране на нов контролен електромер, ново табло за улично осветление, нов календарен контролер и др. ... още

http://lighting-bulgaria.com

Стартира изграждането на регионална система за управление на отпадъците в Луковит

... регионално депо, площадка за сепариране, зелено компостиране и рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад за временно ... съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита, ... още

http://industryinfo.bg

Започна рекултивацията на клетка 1 в депото за отпадъци в Русе

... на клетка 1 в депото за твърди битови, производствени, строителни и опасни отпадъци в Русе. Това се случи ... започва запълването на клетка 1, клетката за строителни отпадъци и клетката за опасни отпадъци. Към момента в нея са депонирани 664 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Доставиха оборудване за Регионалния център за управление на отпадъците в Стара Загора

... е включена и доставка на технологично мобилно оборудване за претоварните станции за битови отпадъци в Казанлък, Гурково и Гълъбово. Изпълнението на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Главиница обяви процедура за рекултивация на депо за ТБО

... по закриването и рекултивацията на съществуващо депо за твърди битови отпадъци. Изпълнението на поръчката включва строителни и ... Крайният срок за подаване на документи за участие е 25 септември. Подробна информация за условията за кандидатстване са ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Монтана търси доставчик на оборудване на депо за отпадъци

... техника за регионално депо за отпадъци. Необходимо е бъдат осигурени камион за мултилифт контейнери, мотокар и перфоратор за пластмасови ... Крайният срок за подаване на оферти за участие е 8 септември. Пълните условия за кандидатстване са публикувани ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна строителството на регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора

... регионално депо за неопасни отпадъци, система за улавяне на газовете, инсталации за сепариране и компостиране, общински център за рециклиране, ... ще подобри услугите за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци. Стартът на проекта ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Каолиново търси фирма за рекултивация на депо

... фирма, която да извърши рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци. По статистически данни отпадъчното тяло заема 13,119 ... куб. м. Максималната установена дебелина на насипа от отпадъци е 2.5 м. Максималната прогнозна стойност на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община град Добрич търси доставчик на спомагателно оборудване за депо за отпадъци

... да извърши доставката на ремонтно и спомагателно оборудване за нуждите на регионално депо за отпадъци, с. Стожер. Необходимо е да бъдат осигурени ... 155 хил. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти за участие е 25 август. Пълните условия са ... още

http://industryinfo.bg

Община Кнежа планира рекултивация на общинско депо

... , която да извърши рекултивацията на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци в местността Мерата. Целта на поръчката ... на техническа и биологична рекултивация на депото за твърди битови отпадъци на община Кнежа е подобряване на екологичните ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Бяла Слатина търси фирма за рекултивацията на депо за ТБО

... дейностите по закриване и рекултивация на депото за твърди битови отпадъци на общината. Към момента депото разполага ... на площадката на депото”, „Сметна документация”, “План за безопасност и здраве” и „Пожарна безопасност”. Предварителната стойност ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Малко Търново търси съоръжения за регионална система за управление на отпадъците

... и оборудване за разделно събиране на отпадъци: сметосъбиращ камион с преса за разделно събиране на отпадъци, съдове за зелени отпадъци, съдове за рециклируеми отпадъци, съдове за отпадъци от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Топлофикация Русе инвестира в депо за неопасни отпадъци

... да инвестира в изграждането на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващия сгуроотвал ... още

http://industryinfo.bg

Община град Добрич търси фирма за експлоатацията на регионалното депо

... изпълни дейностите по експлоатацията на регионално депо за отпадъци, включваща използване на съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Чистота-Искър търси доставчик на геосинтетични материали

Чистота-Искър обяви началото на процедура за избор на изпълнител на доставката на геосинтетични материали. Те ... рекултивация на сметоразтоварище в с. Долни Богров и депото за неопасни отпадъци в квартал Суходол. Срокът на изпълнение на поръчката ... още

http://ecology-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй търси фирма за втория етап от изгражднаето на депо за промишлени отпадъци

... монтажните работи на депото за твърди битови и промишлени отпадъци, включени във втория етап за изграждане на съоръжението. ... зоната на временния път; изграждане на дренажната канализация за инфилтрат и заустване в събирателния резервоар; изграждане ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна процедура за избор на фирма за рекултивация на депото в Килифарево

... да извърши закриването и рекултивацията на депото за битови отпадъци на Килифарево, беше открита от Министерството на ... пласта отпадъци от около 400 см. Строителните отпадъци се депонират на законно отредено и контролирано депо за строителни отпадъци в ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ търси фирма за закриването на депо за отпадъци в Поморие

... и водите започна процедура за избор на изпълнител на закриването и рекултивацията на депо за отпадъци на територията на община ... ДДС. Крайният срок за подаване на оферти за участие е 30 май. Информация за условията за кандидатстване по процедурата е ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започва изграждането на регионалното депо за отпадъци в Стара Загора

... .лв. В него са включени регионално депо за неопасни отпадъци, общински център за рециклиране и инсталация за сепариране и закрито компостиране. Избраният изпълнител ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община град Добрич търси оператор на депо за неопасни отпадъци

Община град Добрич е открила процедура за избор на оператор на депо за неопасни отпадъци при с. Богдан. Дейностите, включени в поръчката са ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Сливен търси фирма за експлоатация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци

... на фирма, която да реализира експлоатацията и мониторинга на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря. Изпълнителят на поръчката се явява оператор ... още

http://ecology-bulgaria.com

Модерни технологии са включени в изграждането на депото в Бучино

... заложена клетка за депониране на опасни отпадъци, сепарираща инсталация, площадка за компостиране на опасни отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води, площадка за биоразградима смет ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община град Добрич търси доставчик на техника за третиране и транспортиране на битови отпадъци

... по избор на изпълнител за доставката на техника за третиране и транспортиране на битови отпадъци на регионалното депо край с. Стожер. Поръчката ... още

http://ecology-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на сметоизвозни машини и контейнери за отпадъци

... машини и контейнери за отпадъци. Те са необходими за оптимизиране на извозването на отпадъци от АЕЦ Козлодуй до Регионално депо гр. Оряхово. Обособени ... още

http://ecology-bulgaria.com

Арт инсталация представя реализирани проекти по ОП Околна среда 2007-2013

... обекти, сред които депо за отпадъци, част от Регионалната система за управление на отпадъците за регион Ботевград и депото за отпадъци в местността Садината, което ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Луковит търси изпълнител на изграждането на Регионален център за управление на отпадъците

... клетка на регионалното депо за общински отпадъци, приемна зона, общински център за рециклиране, пречиствателна станция за инфилтрат, инсталация за компостиране на „зелени отпадъци”. Поръчката ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна изграждането на регионална система за управление на отпадъците в Левски

Официално бе стартирано изграждането на депо за битови отпадъци на пет общини от областите Плевен и Велико Търново. ... Съоръжението е елемент от проекта за изграждане на регионална система за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Аксаково търси фирма за експлоатацията на регионалното депо във Варна

... на процедура за избор на изпълнител на дейности по експлоатация на регионалното депо за общини Варна, ... Аксаково и Белослав, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Компостирането отклонява 40% от отпадъците по пътя към депата

... върху околната среда, направен месец април 2013 г. за регионалното депо, предвидено да се построи до село Джерман, разположено ... картата на страната, изпъстрена в момента с регионални депа за битови отпадъци. Нужно е само да елиминираме депата и да ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Велико Търново избира фирма за експлоатация на депото в Шереметя

... началото на процедура за избор на фирма за експлоатацията и стопанисването на депото за неопасни отпадъци в землището на ... (експлоатация и стопанисване на депо за неопасни битови отпадъци) и референция към него. За изпълнение на поръчката трябва да ... още

http://industryinfo.bg

Община Самоков търси фирма за изграждането на първи етап от системата за управление на отпадъците

... ВЛ 20 кV Въча; 1300 м канал за отпадни води, който се зауства в градската ... се намира в началото на площадката за депониране на отпадъци и е с площ Г=15 ... капацитет 40-50 тона, оборудван със система за електронно отчитане и четец на карти. Електронната ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нова система за управление на отпадъци в Плевенско

... включва изграждане на ново регионално депо, инсталация за сепариране, инсталация за компостиране и център за предаване на опасни отпадъци на площ от 202 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат регионална система за управление на отпадъците в Малко Търново

... Търново официално започна изграждането на регионалната система за управление на отпадъците (РСУО). Спиридон Александров ... лева. Регионалната система за управление на отпадъците включва изграждането на депо за неопасни отпадъци и изграждане на мобилна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Панагюрище изгражда клетка 1 на ново регионално депо за отпадъци

... фирма, която да извърши изграждането на регионалната система за управление на отпадъците в региона. Строително-монтажните ... Братаница, в границите на която е разположено съществуващото депо на община Панагюрище. Настоящата поръчка обхваща рекултивация ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обявиха класираните кандидати за изграждане на депото за отпадъци в Стара Загора

... , взели участие в обществената поръчка за изграждане на регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора ... по набиране на кандидати за изпълнител на обществената поръчка за изграждане на регионалното депо за отпадъци приключи на 15 август ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Велики Преслав рекултивира съществуващото депо за ТБО

... на процедура за избор на изпълнител за закриването и рекултивацията на съществуващото депо на твърди битови отпадъци в общината. ... комплекс от агротехнически и агрохимически мероприятия за създаване на условия за затревяване и частично захрастяване. Ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

Дадоха начало на изграждането на Претоварна станция за отпадъци - Несебър

... на строителните работи по изграждането на Претоварна станция за отпадъци – Несебър, която ще се намира в землището ... по изграждането включват съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждането на регионалното депо за ТБО в Габрово навлиза в интензивна фаза

... изграждането на площадката за сепариране на отпадъци; почти напълно е изградена площадката за компостиране; изградени са ... включително разработване на методика за отчитане и докладване на събраните количества отпадъци и обучение на заинтересованите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Провериха изпълнението на рекултивацията на старото депо край Долни Богров

... тази седмица ще приключи първият етап от рекултивациятана старото депо край Долни Богров, чиято площ е близо 400 дка ... средства, отпуснати от Столична община. Проектът за закриването и рекултивацията на депото за битови отпадъци в с. Долни Богров е част ... още

http://ecology-bulgaria.com

Трансгранична среща в Белоградчик обсъди проблемите по опазване на околната среда

... в Белоградчик участниците в срещата по проект за трансгранично сътрудничество за изграждането на нова мрежа - Стара ... свързан с изграждането на модерно депо за отпадъци, за пречиствателна станция за отпадни води и за зелена и достъпна градска среда. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира изграждането на претоварна станция за отпадъци в Карнобат

... на претоварна станция за отпадъци в Карнобат. Това е вторият обект от регионалната системата за управление на отпадъците ... депо. В един следващ етап от проекта се предвижда да се изгради и компостираща инсталация за обезвреждане на органични отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Плевен подписа договор за консултантски услуги на депото за отпадъци

... за регионална система за управление на отпадъците. Регионалният център за управление на отпадъци, включващ ново регионално депо, инсталация за сепариране, инсталация за компостиране и център за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна изграждането на регионалното депо в Габрово

На 6 юни беше направена първата копка на новото депо за битови отпадъци, което ще бъде изградено на територията на съществуващото сметище ... още

http://ecology-bulgaria.com

Избират фирма за рекултивацията на общинското депо в Русе

Община Русе обяви началото на процедура за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци. В поръчката са включени дейности по ... още

http://ecology-bulgaria.com

Малко Търново започва изграждане на депо за неопасни и инертни отпадъци

... Мечкобиево край Малко Търново и са необходими за изграждането на депо за неопасни и инертни отпадъци и довеждаща инфраструктура. Изграждането на депото ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Казанлък подписа договор за сепариране на битовите отпадъци

... с Грийнпланет за изграждане на сепарираща инсталация и третирането в нея на битовите и производствени отпадъци, генерирани на ... община Казанлък ще прави във връзка с новото регионално депо за отпадъци в област Стара Загора. След проведени разговори на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инсталацията на площадка Хан Богров готова до края на октомври

... : депо за неопасни отпадъци; инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци; завод за механично-биологично третиране на отпадъци, ... След пускането в експлоатация на завода за битови отпадъци не се предвижда съществено увеличение на ... още

http://industryinfo.bg

Община Русе започва изграждането на инсталация за сортиране на битови отпадъци

... инвестиционен проект за изграждане на инсталация за сортиране на битови отпадъци. Тя ще бъде изградена в непосредствена близост до Регионално депо – Русе ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подписват договор за изграждането на завода за механично-биологично третиране на отпадъци в София

... е включено изграждането на депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, както и изграждането ... обекти (водоснабдяване, пътища и електрозахранване). Депото за отпадъци в местността Садината беше открито на 13 ... още

http://industryinfo.bg

Реконструират северния сектор на сгуроотвала на Топлофикация Русе

... планира да реализира реконструкция на северния сектор на депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал. Обектът се намира в местност Балтата на ... основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Плевен изгражда регионален център за управление на отпадъците

... влизат: изготвяне на документация за издаване на Комплексно разрешително за Регионално депо за ТБО; подготовка на документация ... намерение с инсталация за компостиране, инсталация за сепариране и ЦПО (Център за предаване на отпадъци) и подаване ... още

http://ecology-bulgaria.com

Близо 65 тона отпадъци са депонирани за година в Русе

... г. на територията на регионално депо - Русе са събрани и депонирани по-малко битови отпадъци отколкото през 2011 година. 760 ... тона отпадъци са събрани в резултат на ... още

http://industryinfo.bg

Близо 65 тона отпадъци са депонирани за година в Русе

... г. на територията на регионално депо - Русе са събрани и депонирани по-малко битови отпадъци отколкото през 2011 година. 760 ... тона отпадъци са събрани в резултат на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Смолян реконструира депото за отпадъци

... изпълнител на реконструкцията и модернизацията на регионално депо за твърди битови отпадъци Теклен дол в Смолян. В рамките ... и строителство на сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци. Изпълнението на поръчката включва изготвяне на идеен ... още

http://industryinfo.bg

Община Смолян реконструира депото за отпадъци

... изпълнител на реконструкцията и модернизацията на регионално депо за твърди битови отпадъци Теклен дол в Смолян. В рамките ... и строителство на сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци. Изпълнението на поръчката включва изготвяне на идеен ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община отправи публична покана към две фирми за предварително третиране на битови отпадъци

... потоци отпадъци за последващо рециклиране; оползотворяване; обезвреждане на негодните за рециклиране и оползотворяване остатъци, на депо Суходол или друго съоръжение за обезвреждане. Инсталацията за ... още

http://industryinfo.bg

Столична община отправи публична покана към две фирми за предварително третиране на битови отпадъци

... потоци отпадъци за последващо рециклиране; оползотворяване; обезвреждане на негодните за рециклиране и оползотворяване остатъци, на депо Суходол или друго съоръжение за обезвреждане. Инсталацията за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проведоха работна среща за изграждането на регионално депо за отпадъци в Кюстендил

... работна среща във връзка с изграждането на регионално депо за битови отпадъци в региона. Срещата беше свикана от областния ... че в случай на недостатъци, посочени в доклада за оценка за въздействието върху околната среда, те ще бъдат отстранени ... още

http://industryinfo.bg

Проведоха работна среща за изграждането на регионално депо за отпадъци в Кюстендил

... работна среща във връзка с изграждането на регионално депо за битови отпадъци в региона. Срещата беше свикана от областния ... че в случай на недостатъци, посочени в доклада за оценка за въздействието върху околната среда, те ще бъдат отстранени ... още

http://ecology-bulgaria.com

Система ще управлява отпадъците в региона Варна - Аксаково

... проекта ще се изградят депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, както и рециклиране на строителни отпадъци. Ще бъде изградена и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Система ще управлява отпадъците в региона Варна - Аксаково

... проекта ще се изградят депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, както и рециклиране на строителни отпадъци. Ще бъде изградена и ... още

http://industryinfo.bg

Започват изграждането на регионално депо за отпадъци в Хасково

... и Минерални бани ще изградят заедно регионално депо за отпадъци. Проектът за това ще се реализира, след като министърът ... регионална система, която ще включва регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране с годишен капацитет 42 076 т ... още

http://industryinfo.bg

Започват изграждането на регионално депо за отпадъци в Хасково

... и Минерални бани ще изградят заедно регионално депо за отпадъци. Проектът за това ще се реализира, след като министърът ... регионална система, която ще включва регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране с годишен капацитет 42 076 т ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подписаха договор за строителството на регионална система за управление на отпадъците в Габрово

... двор, площадка за открито компостиране и за сепариране на отпадъци, изграждане на зелен пояс и др. Новото депо ще бъде ... оборудвано със съоръжение за обезвреждане ... още

http://industryinfo.bg

Подписаха договор за строителството на регионална система за управление на отпадъците в Габрово

... двор, площадка за открито компостиране и за сепариране на отпадъци, изграждане на зелен пояс и др. Новото депо ще бъде ... оборудвано със съоръжение за обезвреждане ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подготвят рекултивацията на старото сметище в Русе

... . Закриването и рекултивацията на съществуващи селски сметища и депо за битови отпадъци на територията на общината води до намаляване на вредното ... още

http://industryinfo.bg

Подготвят рекултивацията на старото сметище в Русе

... . Закриването и рекултивацията на съществуващи селски сметища и депо за битови отпадъци на територията на общината води до намаляване на вредното ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат площадка за временно съхранение на строителни отпадъци в Бяла

... съхранение на строителни отпадъци ще бъде изградена в регионално депо за неопасни отпадъци – Бяла, Русе. Изграждането на ... съоръжението е по инициатива на Регионалното сдружение за ... още

http://industryinfo.bg

Изграждат площадка за временно съхранение на строителни отпадъци в Бяла

... съхранение на строителни отпадъци ще бъде изградена в регионално депо за неопасни отпадъци – Бяла, Русе. Изграждането на ... съоръжението е по инициатива на Регионалното сдружение за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подписаха договори за регионални системи за управление на отпадъците в Панагюрище, Бяла и Добрич

... се предвижда изграждането на клетка за битови отпадъци, съоръжение за компостиране на зелени отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците, довеждаща ... 60 хиляди жители ще бъдат обслужвани от регионалното депо, което е с общ капацитет 230 000 м3 ... още

http://industryinfo.bg

Подписаха договори за регионални системи за управление на отпадъците в Панагюрище, Бяла и Добрич

... се предвижда изграждането на клетка за битови отпадъци, съоръжение за компостиране на зелени отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците, довеждаща ... 60 хиляди жители ще бъдат обслужвани от регионалното депо, което е с общ капацитет 230 000 м3 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха обновена претоварна станция за битови отпадъци в Бургас

... обновената станция за битови отпадъци Капчето след ... преса за битови отпадъци, контейнери за извозване на компресираните отпадъци, както ... остарелите съоръжения за претоварване на твърди битови отпадъци, които ... преса твърдите битови отпадъци се подават в ... още

http://industryinfo.bg

Откриха обновена претоварна станция за битови отпадъци в Бургас

... обновената станция за битови отпадъци Капчето след ... преса за битови отпадъци, контейнери за извозване на компресираните отпадъци, както ... остарелите съоръжения за претоварване на твърди битови отпадъци, които ... преса твърдите битови отпадъци се подават в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подписаха договор за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Плевен

... за битови отпадъци от регионално депо Плевен, инсталация за сепариране, съоръжение за компостиране, център за приемане на опасни и други отпадъци ... и съоръжения, стационарно и мобилно оборудване за експлоатацията на съоръженията. Периодът на ... още

http://industryinfo.bg

Подписаха договор за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Плевен

... за битови отпадъци от регионално депо Плевен, инсталация за сепариране, съоръжение за компостиране, център за приемане на опасни и други отпадъци ... и съоръжения, стационарно и мобилно оборудване за експлоатацията на съоръженията. Периодът на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Първата клетка на новото депо в Плевен ще е готова до 2015 г.

... на новото регионално депо за битови отпадъци в Плевен трябва да бъде пусната в експлоатация до 2015 г. Новото депо ще бъде ... бъде с вместимост от 785 000 т. Новото хранилище за отпадъци ще се намира близо до старото – на територията на ... още

http://industryinfo.bg

Първата клетка на новото депо в Плевен ще е готова до 2015 г.

... на новото регионално депо за битови отпадъци в Плевен трябва да бъде пусната в експлоатация до 2015 г. Новото депо ще бъде ... бъде с вместимост от 785 000 т. Новото хранилище за отпадъци ще се намира близо до старото – на територията на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започва закриването и рекултивацията на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания

... дейностите по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на България, които не отговарят ... от тялото на рекултивираното депо; озеленяване на рекултивираните терени. Избраните 37 проекта за рекултивиране на общински депа ... още

http://industryinfo.bg

Започва закриването и рекултивацията на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания

... дейностите по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на България, които не отговарят ... от тялото на рекултивираното депо; озеленяване на рекултивираните терени. Избраните 37 проекта за рекултивиране на общински депа ... още

http://ecology-bulgaria.com

Правят първа копка на системата за управление на отпадъците в регион Бургас

... клетка от регионалното депо, монтиране на съоръжения за сепариране, открито компостиране, рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад за временно съхранение на ... още

http://industryinfo.bg

Правят първа копка на системата за управление на отпадъците в регион Бургас

... клетка от регионалното депо, монтиране на съоръжения за сепариране, открито компостиране, рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад за временно съхранение на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Генералният директор на ГД Регионална политика към ЕК Валтер Дефа посети депо Садината

... , посетиха депо Садината край София. Съоръжението е част от проекта за интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична ... още

http://industryinfo.bg

Генералният директор на ГД Регионална политика към ЕК Валтер Дефа посети депо Садината

... , посетиха депо Садината край София. Съоръжението е част от проекта за интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха първото регионално депо за битови отпадъци, финансирано с европейски средства

... и водите Нона Караджова откриха предсрочно първото регионално депо за твърди битови отпадъци финансирано със средства по ОП Околна среда. Депото ... още

http://industryinfo.bg

Откриха първото регионално депо за битови отпадъци, финансирано с европейски средства

... и водите Нона Караджова откриха предсрочно първото регионално депо за твърди битови отпадъци финансирано със средства по ОП Околна среда. Депото ... още

http://ecology-bulgaria.com

Екологични проекти в ТЕЦ Варна

... за привеждане на депото за опасни отпадъци (азбестово депо) в съответствие с нормативните изисквания” и „План за привеждане на депото за производствени отпадъци ... закрито и рекултивирано депото за опасни отпадъци (азбестово депо). В настоящия момент ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха нова клетка на регионалното депо за отпадъци в Сандански

... среда и водите Нона Караджова откри за експлоатация нова клетка на регионалното депо за неопасни отпадъци в Сандански, съобщиха от Министерски ... на общината Андон Тотев. 12 000 тона неопасни отпадъци от общините Сандански, Струмяни и Кресна ще бъдат ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха нова клетка на регионалното депо за отпадъци в Сандански

... среда и водите Нона Караджова откри за експлоатация нова клетка на регионалното депо за неопасни отпадъци в Сандански, съобщиха от Министерски ... на общината Андон Тотев. 12 000 тона неопасни отпадъци от общините Сандански, Струмяни и Кресна ще бъдат ... още

http://industryinfo.bg

Подписаха договор за изграждане на депо за отпадъци край Никопол

... подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждането на регионална система за управление на отпадъци в общините ... кметът на Никопол Емил Бебенов. Проектът за изграждането на регионалното депо трябва да бъде завършен до края ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подписаха договор за изграждане на депо за отпадъци край Никопол

... подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждането на регионална система за управление на отпадъци в общините ... кметът на Никопол Емил Бебенов. Проектът за изграждането на регионалното депо трябва да бъде завършен до края ... още

http://industryinfo.bg

Топлофикация Перник с намерение да инвестира в системи за производство на биогаз

... Топлофикация Перник предлага да бъде избран за оператор на изграждащото се депо за битови отпадъци в града, тъй като ще има ... технологичната възможност да изгаря и вече депонираните отпадъци на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Топлофикация Перник с намерение да инвестира в системи за производство на биогаз

... Топлофикация Перник предлага да бъде избран за оператор на изграждащото се депо за битови отпадъци в града, тъй като ще има ... технологичната възможност да изгаря и вече депонираните отпадъци на ... още

http://industryinfo.bg

Община Хасково внесе проект за изграждане на система за управление на отпадъците

... от депото за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъци, инсталация за компостиране на зелени отпадъци и ще ... изграждането на необходимата инфраструктура за обезвреждането на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Хасково внесе проект за изграждане на система за управление на отпадъците

... от депото за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъци, инсталация за компостиране на зелени отпадъци и ще ... изграждането на необходимата инфраструктура за обезвреждането на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на ... още

http://industryinfo.bg

Регионално депо за 52 млн. лв. ще бъде изградено в Стара Загора

... 52 млн.лв. за изграждане на Регионално депо за битови отпадъци. Одобрено е проектното предложение за реализацията му, което ... се подпомогнат регионите за намиране на трайно решение на управлението на цялото количество битовите отпадъци, генерирано на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Регионално депо за 52 млн. лв. ще бъде изградено в Стара Загора

... 52 млн.лв. за изграждане на Регионално депо за битови отпадъци. Одобрено е проектното предложение за реализацията му, което ... се подпомогнат регионите за намиране на трайно решение на управлението на цялото количество битовите отпадъци, генерирано на ... още

http://industryinfo.bg

Рекултивират съществуващото общинско депо за битови отпадъци в Русе

... проект за рекултивирането на съществуващото регионално депо за битови отпадъци. Той се финансира от Европейския фонд за ... изготвен технически проект за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци на територията ... още

http://ecology-bulgaria.com

Рекултивират съществуващото общинско депо за битови отпадъци в Русе

... проект за рекултивирането на съществуващото регионално депо за битови отпадъци. Той се финансира от Европейския фонд за ... изготвен технически проект за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци на територията ... още

http://industryinfo.bg

Строителството на депо Садината се изпълнява по график

... работи на депо Садината по проекта за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична ... е фирма Геотехмин. Столичната община сключи договор за компостиращата инсталация на площадка Хан Богров с изпълнител ... още

http://ecology-bulgaria.com

Строителството на депо Садината се изпълнява по график

... работи на депо Садината по проекта за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична ... е фирма Геотехмин. Столичната община сключи договор за компостиращата инсталация на площадка Хан Богров с изпълнител ... още

http://industryinfo.bg

Изграждат регионална система за управление на отпадъците в Аксаково

... ползват съоръженията, включващи регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране и инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаването на сгради. Наличието ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат регионална система за управление на отпадъците в Аксаково

... ползват съоръженията, включващи регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране и инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаването на сгради. Наличието ... още

http://industryinfo.bg

Повече от 3 хил. куб. м строителни отпадъци са преработени в инсталацията за рециклиране в Русе

... близост до pегионалното депо на Русе. В него има изградени две клетки за строителни отпадъци, докато на депата ... е и се изпълнява един фирмен проект за оползотворяване на собствени отпадъци от производство на строителни материали. Бракуваните ... още

http://ecology-bulgaria.com

Повече от 3 хил. куб. м строителни отпадъци са преработени в инсталацията за рециклиране в Русе

... близост до pегионалното депо на Русе. В него има изградени две клетки за строителни отпадъци, докато на депата ... е и се изпълнява един фирмен проект за оползотворяване на собствени отпадъци от производство на строителни материали. Бракуваните ... още

http://industryinfo.bg

Започват изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регионите Луковит и Разлог

... и изграждане на регионалното депо за неопасни отпадъци. Предстои и изграждане на център за рециклиране – РЦУО Луковит, инсталация за зелено компостиране и претоварна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започват изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регионите Луковит и Разлог

... и изграждане на регионалното депо за неопасни отпадъци. Предстои и изграждане на център за рециклиране – РЦУО Луковит, инсталация за зелено компостиране и претоварна ... още

http://industryinfo.bg

Община Петрич търси фирма за проектиране на депо за отпадъци

... услуги по проектиране и конструиране на съществуващото регионално депо за неопасни и инертни отпадъци, разположено в местността Тумбите, землище на гр ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Петрич търси фирма за проектиране на депо за отпадъци

... услуги по проектиране и конструиране на съществуващото регионално депо за неопасни и инертни отпадъци, разположено в местността Тумбите, землище на гр ... още

http://industryinfo.bg

Откриват новоизградена сепарираща инсталация за битови отпадъци в Монтана

... в експлоатация на 1 юни. Съоръжението ще обслужва Регионалното депо за битови отпадъци (с капацитет около 70 хил. т. годишно). ... ще се намали количеството на крайно депонираните битови отпадъци в Регионалното депо – Монтана и ще се увеличи периодът на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриват новоизградена сепарираща инсталация за битови отпадъци в Монтана

... в експлоатация на 1 юни. Съоръжението ще обслужва Регионалното депо за битови отпадъци (с капацитет около 70 хил. т. годишно). ... ще се намали количеството на крайно депонираните битови отпадъци в Регионалното депо – Монтана и ще се увеличи периодът на ... още

http://industryinfo.bg

Близо 28 млн. лв. са използвани за закриването и рекултивацията на старото депо за отпадъци в Русе

... на съществуващото общинско депо на битови (неопасни) отпадъци, намиращо се в ... за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Близо 28 млн. лв. са използвани за закриването и рекултивацията на старото депо за отпадъци в Русе

... на съществуващото общинско депо на битови (неопасни) отпадъци, намиращо се в ... за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци ... още

http://industryinfo.bg

Технологии за опазване на околната среда в ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово

... в България хидротранспорт за отвеждане на тези отпадъци до сгуроотвали. Технологията за сухо отвеждане посредством ... се от система от транспортьори, трасе за тежкотоварни автомобили, депо за сгуропепелина и гипс и обслужваща инфраструктура. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Никопол внесе проект за регионално депо за отпадъци в МОСВ

Община Никопол внесе за одобрение плана за изграждането на регионално депо за отпадъци, съобщи кметът на крайдунавския град Емил Бебенов. Пет ... проектът вече е изготвен и община Никопол, избрана за водеща на проекта, го представи в Министерството на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Никопол внесе проект за регионално депо за отпадъци в МОСВ

Община Никопол внесе за одобрение плана за изграждането на регионално депо за отпадъци, съобщи кметът на крайдунавския град Емил Бебенов. Пет ... проектът вече е изготвен и община Никопол, избрана за водеща на проекта, го представи в Министерството на ... още

http://industryinfo.bg

Агрополихим получи разрешение за строеж на депо за отпадъци

... на земеделието и храните подписа заповед за учредяване на право на строеж за депото за отпадъци на Агрополихим. В сряда от ... се опитват да получат разрешението, което е необходимо, за да функционира предприятието. През 2006 г. правителството е ... още

http://ecology-bulgaria.com

Агрополихим получи разрешение за строеж на депо за отпадъци

... на земеделието и храните подписа заповед за учредяване на право на строеж за депото за отпадъци на Агрополихим. В сряда от ... се опитват да получат разрешението, което е необходимо, за да функционира предприятието. През 2006 г. правителството е ... още

http://industryinfo.bg

Проект за депо за рециклиране на строителни материали във Варна

Община Варна ще разгледа предложение за създаване на депо за строителните отпадъци, където те да се преработват и отново ... да се продават като материали за производството, съобщи ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проект за депо за рециклиране на строителни материали във Варна

Община Варна ще разгледа предложение за създаване на депо за строителните отпадъци, където те да се преработват и отново ... да се продават като материали за производството, съобщи ... още

http://industryinfo.bg

Разширяват сметището във Въглен за 30 млн. лв.

... подписан договор на стойност 30 млн. лв. за регионалната система за отпадъци на Аксаково и Варна, обяви министър Нона ... ще бъде изградена модерна клетка заедно с инсталация за компостиране на отпадъците, както и цялостната прилежаща инфраструктура ... още

http://ecology-bulgaria.com

Разширяват сметището във Въглен за 30 млн. лв.

... подписан договор на стойност 30 млн. лв. за регионалната система за отпадъци на Аксаково и Варна, обяви министър Нона ... ще бъде изградена модерна клетка заедно с инсталация за компостиране на отпадъците, както и цялостната прилежаща инфраструктура ... още

http://industryinfo.bg

Над 1600 проверки за опазване на околната среда са извършени през април

... в размер на 2000 лв. за неизпълнение на административната мярка за преустановяване на експлоатацията на депо за отпадъци в местността Черешата, в Добринище ... още

http://ecology-bulgaria.com

Над 1600 проверки за опазване на околната среда са извършени през април

... в размер на 2000 лв. за неизпълнение на административната мярка за преустановяване на експлоатацията на депо за отпадъци в местността Черешата, в Добринище ... още

http://industryinfo.bg

Закриват сметището в Трън

... жителите на Трън изхвърлят около 3 хил. тона отпадъци. Още една причина за закриването е местоположението му, което се намира ... още

http://ecology-bulgaria.com

Закриват сметището в Трън

... жителите на Трън изхвърлят около 3 хил. тона отпадъци. Още една причина за закриването е местоположението му, което се намира ... още

http://industryinfo.bg

Изпълнението на строителството на регионалното депо в Ботевград изпреварва срока с една година

... беше проверено строителството на първа клетка на регионалното депо и на вътрешната инфраструктура. В момента се ... временно съхранение на опасни отпадъци от бита и едрогабаритни отпадъци, инсталация за сепариране и инсталация за компостиране. Депото ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изпълнението на строителството на регионалното депо в Ботевград изпреварва срока с една година

... беше проверено строителството на първа клетка на регионалното депо и на вътрешната инфраструктура. В момента се ... временно съхранение на опасни отпадъци от бита и едрогабаритни отпадъци, инсталация за сепариране и инсталация за компостиране. Депото ще ... още

http://industryinfo.bg

Инспектират строителството на регионалното депо в Ботевград

... на проекта и етапите на строителството. Регионалното депо за неопасни отпадъци ще обслужва 56 хил. души при въвеждане ... обслужва общините Ботевград, Правец и Етрополе. Регионалното депо за битови отпадъци на регион Ботевград е първото финансирано по ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инспектират строителството на регионалното депо в Ботевград

... на проекта и етапите на строителството. Регионалното депо за неопасни отпадъци ще обслужва 56 хил. души при въвеждане ... обслужва общините Ботевград, Правец и Етрополе. Регионалното депо за битови отпадъци на регион Ботевград е първото финансирано по ... още

http://industryinfo.bg

Планират изграждането на претоварна станция за отпадъци в Ракитово

Изграждането на претоварна станция за отпадъци в Ракитово ще се реши един от големите проблеми ... община Ракитово Любомир Петков по повод изграждането на регионално депо за отпадъци – регион Пазарджик с претоварна станция Ракитово-Велинград. Тя е ... още

http://ecology-bulgaria.com

Планират изграждането на претоварна станция за отпадъци в Ракитово

Изграждането на претоварна станция за отпадъци в Ракитово ще се реши един от големите проблеми ... община Ракитово Любомир Петков по повод изграждането на регионално депо за отпадъци – регион Пазарджик с претоварна станция Ракитово-Велинград. Тя е ... още

http://industryinfo.bg

Проектът за регионално депо в Пазарджик премина оценката за въздействие върху околната среда

... по околната среда и водите – Пазарджик постанови решение за оценка за въздействие върху околната среда, с което одобрява осъществяването ... на отпадъците в регион Пазарджик. Основната площадка на новото депо ще бъде изградена в землището на с. Алеко ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проектът за регионално депо в Пазарджик премина оценката за въздействие върху околната среда

... по околната среда и водите – Пазарджик постанови решение за оценка за въздействие върху околната среда, с което одобрява осъществяването ... на отпадъците в регион Пазарджик. Основната площадка на новото депо ще бъде изградена в землището на с. Алеко ... още

http://industryinfo.bg

Оптимална експлоатация на депото в Карлово ще бъде избрана до края на годината

... трябва да вземе решение за експлоатацията на депото за отпадъци. Това каза в интервю за Агенция Фокус председателят му ... Стойо Карагенски. Обсъжда се вариант за изграждането ... още

http://ecology-bulgaria.com

Оптимална експлоатация на депото в Карлово ще бъде избрана до края на годината

... трябва да вземе решение за експлоатацията на депото за отпадъци. Това каза в интервю за Агенция Фокус председателят му ... Стойо Карагенски. Обсъжда се вариант за изграждането ... още

http://industryinfo.bg

Община Плевен започва изграждането на сепарираща инсталация за обработка на отпадъци

... В непосредствена близост до площадката е съществуващото общинско депо за битови отпадъци, което е с изчерпващ се капацитет и предстои ... да бъде закрито. Регионалният център за третиране на отпадъци ще бъде разположен в землището на селата ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Плевен започва изграждането на сепарираща инсталация за обработка на отпадъци

... В непосредствена близост до площадката е съществуващото общинско депо за битови отпадъци, което е с изчерпващ се капацитет и предстои ... да бъде закрито. Регионалният център за третиране на отпадъци ще бъде разположен в землището на селата ... още

http://industryinfo.bg

До юни се очаква проектът за изграждане на регионално депо в Плевен

... Плевен трябва да представи за одобрение новия проект за изграждане на регионалното депо за битови отпадъци. Теренът за новото депо е с площ 201 ... , Пордим, Гулянци и Искър. Изготвянето на нов проект за депото е наложително, тъй като в предишния не е ... още

http://industryinfo.bg

До юни се очаква проектът за изграждане на регионално депо в Плевен

... Плевен трябва да представи за одобрение новия проект за изграждане на регионалното депо за битови отпадъци. Теренът за новото депо е с площ 201 ... , Пордим, Гулянци и Искър. Изготвянето на нов проект за депото е наложително, тъй като в предишния не е ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започват изграждането на регионално депо и претоварна станция в Ракитово

... бъдат създадени около 20 работни места за община Ракитово. С реализирането на Регионално депо за отпадъци – регион Пазарджик с претоварна станция Ракитово ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започват изграждането на регионално депо и претоварна станция в Ракитово

... бъдат създадени около 20 работни места за община Ракитово. С реализирането на Регионално депо за отпадъци – регион Пазарджик с претоварна станция Ракитово ... още

http://industryinfo.bg

МОСВ търси изпълнител и консултант по проект за закриване на пет съществуващи сметища в Монтана и Габрово

... на отпадъците от съществуващите сметища до регионалното депо за битови отпадъци, почистването на терените, работи по възстановяване ... на дейности за закриване и рекултивация на сметищата за битови отпадъци, при спазване изискванията за рекултивация на ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ търси изпълнител и консултант по проект за закриване на пет съществуващи сметища в Монтана и Габрово

... на отпадъците от съществуващите сметища до регионалното депо за битови отпадъци, почистването на терените, работи по възстановяване ... на дейности за закриване и рекултивация на сметищата за битови отпадъци, при спазване изискванията за рекултивация на ... още

http://industryinfo.bg

Подготвят закриването и рекултивацията на общинското депо в Дряново

... по избор на изпълнители за закриването и рекултивацията на общинското депо за неопасни отпадъци в землището на Дряново, ... на отпадъците от съществуващите сметища до регионално депо за битови отпадъци; почистване на терена; работи по възстановяване ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подготвят закриването и рекултивацията на общинското депо в Дряново

... по избор на изпълнители за закриването и рекултивацията на общинското депо за неопасни отпадъци в землището на Дряново, ... на отпадъците от съществуващите сметища до регионално депо за битови отпадъци; почистване на терена; работи по възстановяване ... още

http://industryinfo.bg

Нов вариант за депо за отпадъци за региона на Дупница

300 хил. лева безлихвен заем за разработване на нов проект за депо за третиране на отпадъци ще вземе общината в Дупница. Решението бе ... Трекляно, ще трябва да преразгледа позициите си какво депо за преработка на отпадъците е необходимо да се изгради, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нов вариант за депо за отпадъци за региона на Дупница

300 хил. лева безлихвен заем за разработване на нов проект за депо за третиране на отпадъци ще вземе общината в Дупница. Решението бе ... Трекляно, ще трябва да преразгледа позициите си какво депо за преработка на отпадъците е необходимо да се изгради, ... още

http://industryinfo.bg

Провеждат обществени обсъждания за депото в Алеко Константиново

... предвидените обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение за Регионално управление на отпадъците – регион ... още

http://industryinfo.bg

Проведоха се обществени обсъждания за депото в Алеко Константиново

... предвидените обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение за Регионално управление на отпадъците – регион ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заводът за отпадъци в София ще отговаря на всички изисквания за екологичност

Бъдещият завод за отпадъци в София, за който общината все още избира изпълнител, ще отговаря на всички изисквания за екологичност, няма да има ... завода е депото за отпадъци. То е с четири клетки и капацитет 2 900 000 кубични метра. Новото депо е по ... още

http://ecology-bulgaria.com

Депа за битови отпадъци с площ 33 дка са закрити за година на територията в Русе

... за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ... за ... за финансиране от ОП Околна среда. Съгласно Директивата за ... за финансиране на проекти за изграждане на съоръжения за ... за ... сметища за отпадъци, с ... за битови отпадъци ... негодни за употреба ... още

http://ecology-bulgaria.com

Депа за битови отпадъци с площ 33 дка са закрити за година на територията в Русе

... за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ... за ... за финансиране от ОП Околна среда. Съгласно Директивата за ... за финансиране на проекти за изграждане на съоръжения за ... за ... сметища за отпадъци, с ... за битови отпадъци ... негодни за употреба ... още

http://industryinfo.bg

Скандинавският бизнес проявява интерес към изграждане на депо за битови отпадъци в община Добрич

... Йоран Свенсон. Интерес предизвика проектът за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци в село Стожер. Г-н ... подобри екологичното състояние на региона и да допринесе за неговото устойчиво развитие. Община Добрич и Търговско-промишлената ... още

http://ecology-bulgaria.com

Скандинавският бизнес проявява интерес към изграждане на депо за битови отпадъци в община Добрич

... Йоран Свенсон. Интерес предизвика проектът за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци в село Стожер. Г-н ... подобри екологичното състояние на региона и да допринесе за неговото устойчиво развитие. Община Добрич и Търговско-промишлената ... още

http://industryinfo.bg

Подготвят конкурс за доставка и монтаж на оборудване в регионалото депо край Ботевград

... подготвя монтажа на технологичното оборудване и механизацията за работа на регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе. Предварителна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подготвят конкурс за доставка и монтаж на оборудване в регионалото депо край Ботевград

... подготвя монтажа на технологичното оборудване и механизацията за работа на регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе. Предварителна ... още

http://industryinfo.bg

Липсата на депо за отпадъци струва 700 хил. лв. годишно на Кюстендил

... плаща община Кюстендил, заради това че няма изградено депо за битови отпадъци. Според кмета на общината Петър Паунов тази такса ... предишния кмет и Общински съвет, за завод за боклук и ще търсят вариант за изграждане на депо", заяви Паунов. Той обяви, ... още

http://industryinfo.bg

Липсата на депо за отпадъци струва 700 хил. лв. годишно на Кюстендил

... плаща община Кюстендил, заради това че няма изградено депо за битови отпадъци. Според кмета на общината Петър Паунов тази такса ... предишния кмет и Общински съвет, за завод за боклук и ще търсят вариант за изграждане на депо", заяви Паунов. Той обяви, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община търси подходящ терен за депо за строителни отпадъци

... на площадка, където да бъде изградено депо и инсталация за предварително третиране на строителни отпадъци. Предстои да бъде направен и анализ ... още

http://ecology-bulgaria.com

Австрия ще сподели полезни практики в управлението на отпадъци, рециклиране, енергийна ефективност и възобновяема енергия

... - поведението на депонираните отпадъци, отделящите се емисии, техническите прегледи, възможността за преминаване на замърсителите в ... на оценката се разработва конкретна стратегия за управление на закритото депо с цел икономическа и екологична защита ... още

http://ecology-bulgaria.com

Процедура за почистване на незаконните депа стартират във Велико Търново

... старт на процедура за почистване на незаконните депа и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на цялата си ... и транспортирането им до регламентираното депо, както и почистване на замърсени терени. В зоните за почистване влизат Велико Търново, ... още

http://industryinfo.bg

Процедура за почистване на незаконните депа стартират във Велико Търново

... старт на процедура за почистване на незаконните депа и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на цялата си ... и транспортирането им до регламентираното депо, както и почистване на замърсени терени. В зоните за почистване влизат Велико Търново, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Дупница кандидатства за ново регионално депо

Община Дупница започва разработването на проект за регионално депо за битови отпадъци, съобщи dupnicanews.eu, цитирайки заместник-кметът по еврофондовете и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Завод за рециклиране ще изграждат в Созопол

... промяна на комплексното разрешение за експлоатация на Регионалното депо за неопасни отпадъци. В него ще се изгради съоръжение за първично рециклиране на отпадъка ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Дупница кандидатства за ново регионално депо

Община Дупница започва разработването на проект за регионално депо за битови отпадъци, съобщи dupnicanews.eu, цитирайки заместник-кметът по еврофондовете и ... още

http://industryinfo.bg

Завод за рециклиране ще изграждат в Созопол

... промяна на комплексното разрешение за експлоатация на Регионалното депо за неопасни отпадъци. В него ще се изгради съоръжение за първично рециклиране на отпадъка ... още

http://industryinfo.bg

Стартира процедурата за съзадаване на депо за отпадъци в Разлог

... само тези инсталации, включително депа за отпадъци, които отговарят на изискванията за прилагане на най-добри налични техники ... на гражданите, ако не бъде изградено новото регионално депо.”, поясни министърът. Министърът даде конкретни отговори на ... още

http://industryinfo.bg

Стартира процедурата за съзадаване на депо за отпадъци в Разлог

... само тези инсталации, включително депа за отпадъци, които отговарят на изискванията за прилагане на най-добри налични техники ... на гражданите, ако не бъде изградено новото регионално депо.”, поясни министърът. Министърът даде конкретни отговори на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Созопол също изгражда завод за боклук

... общинския съвет в града. Осигуреното за строежа място е вече съществуващото регионално депо за неопасни отпадъци, което се намира в ... Созопол ще преустанови плащането на регионалните такси за депониране на отпадъци. В момента тези такси се заплащат в ... още

http://industryinfo.bg

Община Разлог изгражда депо за отпадъци по европроект

... клетка на депото за остатъчни отпадъци. Впоследствие ще бъдат изградени и рециклиращите инсталации за отделяне на полезните ... съпътстваща инфраструктура за нормалното обслужване на системата. „Такива регионални системи за управление на отпадъци има в ... още

http://industryinfo.bg

Община Добричка взе решение за строеж на депо за отпадъци в село Стожер

... Стожер, на който да бъде изградено регионално депо за твърди битови отпадъци. Според решението седем от общините на ... него ще приключат строителството и експлоатацията на регионалното депо, решиха съветниците. Преди това общинският съвет даде ... още

http://industryinfo.bg

Нова общинска фирма поема завода за боклук

... всички компоненти от завода за боклук. Предвижда се още общинската фирма да продава разделно събраните отпадъци и произведеното от сметта ... кметът съобщи още, че общината е отхвърлила напълно възможността за влизане на частна компания в тази дейност. В ... още

http://industryinfo.bg

Резултати от търсене на: депо за отпадъци

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top