Резултати от търсене на: въздействие върху околната среда

Европейската комисия иска по-модерни закони за батериите

... на батерии, които се произвеждат с възможно най-малко въздействие върху околната среда, като при създаването им няма експлоатация на човешки труд ... още

https://industryinfo.bg

Кои ще са иновативните български предприятия тази година?

... високо качество и оригиналност на иновациите, въздействие на националния и световен пазар, въздействие върху околната среда и обществото и ефективност на бизнес модела ... още

https://industryinfo.bg

Системи за пожарогасене с FK-5-1-12 (Novec 1230) - устойчиво решение за противопожарна защита

... най-оптимално ресурсите и свеждат до минимум въздействието върху околната среда, безопани са за хората, а също ... широките граници на безопасност за хората и минимално въздействие върху околната среда, осигурява изключително бързо гасене в най-ранния ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Започва рекултивацията на сметището в Суворово

... ., като сумата се отпуска по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС). В рамките на ... на проекта ще се постигне намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почва, атмосферен въздух, повърхностни и подземни ... още

https://industryinfo.bg

Пластхим-Т завърши модернизация за енергийна ефективност по ОПИК

... допринесат за екологичното развитие на производството и намаляване негативното въздействие върху околната среда. още

https://industryinfo.bg

Откриха регионалната система за управление на отпадъците в община Благоевград

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на ... на строгите технически и експлоатационни изисквания за предотвратяване отрицателното въздействие върху околната среда и по-специално замърсяването на повърхностните, на подземните ... още

https://industryinfo.bg

Двустранна среща относно хранилището за РАО в Козлодуй се проведе в Румъния

... площадка Радиана, както и опасения за възможното въздействие на проекта върху населението и околната среда, подчертавайки необходимостта от прозрачност и обществени консултации ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Безплатен пропуск за посетителите на ЕЕ и ВЕИ 2019

... % с голям диапазон на натоварване 30-100% и минимално въздействие върху околната среда; рекуператори с коефициент на ефективност над 90%; LED лампи ... още

https://industryinfo.bg

Продукти за процесна автоматизация от Endress+Hauser

... на процесите по отношение на икономическата ефективност, безопасност и въздействие върху околната среда. Продуктите на Endress+Hauser намират приложение в различни индустрии ... още

https://automation-bulgaria.com

България отбелязва спад в емисиите на парникови газове

... показател. Докладът обхваща връзките между източници и фактори на въздействие върху околната среда – емисии във въздуха, водите и почвите, отпадъци, шумово ... още

https://industryinfo.bg

IFAT 2018 с традиционна конференция за устойчивост във водния сектор

... с цел повишаване устойчивостта по отношение на околната среда, икономиката и работната сила и др ... да окажат дълготрайно и широкообхватно отрицателно въздействие върху потребителите, околната среда и бизнеса", коментират организаторите. Международната ... още

https://water-bulgaria.com

MEP Teknik достави пиролизна пещ за машиностроителна компания в Казанлък

... "Въвеждането на по-строги правила за опазване на околната среда и подобряване на условията на труд, както и ... MEP Teknik изтъкват ниските експлоатационни разходи, липсата на въздействие върху околната среда и на здравни рискове за работещия персонал, ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Започва регистрацията в конкурса на KIC InnoEnergy за стартиращи компании в областта на устойчивата енергия

... на Европа в опазването на околната среда и също така, след комерсиализация, могат да окажат глобално въздействие с помощта на InnoEnergy ... време на които отборите ще имат възможност да работят върху детайлите на своите проекти и да ги представят на ... още

https://industryinfo.bg

Община Твърдица откри търг за закриване и рекултивация на депо

... рекултивация (техническа и биологична) ще се ограничи неблагоприятното въздействие на отпадъците върху околната среда и ще се подобри ландшафтът на района. Прогнозната ... още

https://industryinfo.bg

МОСВ предвижда облекчения в екологичните режими за МСП

... контрол в парламентарната комисия по околна среда и водите. Министърът на околната среда и водите Нено Димов, заяви ... могат да отпаднат тежките процедури по оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС). "Вече се работи с работодателските ... още

https://industryinfo.bg

Режещи масла Dormer

... Dormer M200 no. 2 - чисто масло с ниско въздействие върху околната среда. Продуктът е без съдържание на хлор и тежки метали ... на най-строгите разпоредби за опазване на здравето и околната среда; Висока устойчивост на окисление; Отлични свойства против ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

38-и Конгрес на асоциацията Euroheat & Power

... на изследванията на енергийни източници, управление на енергията и въздействие върху околната среда. още

https://hvac-bulgaria.com

Пазарът на ОВК изолации с годишен ръст от 7,7% до 2020 г.

... насърчават създаването на здравословна и продуктивна среда за работа, повишена ефективност, както и намалено въздействие върху околната среда. Заради тези фактори, най-популярните ... още

https://hvac-bulgaria.com

Община Бургас ще изгражда мониторингови станции за измерване на водни нива

... от изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда. още

https://industryinfo.bg

Нов вид LED уличен осветител FLY

... да достигне до 95. · Цветна температура: 2700-6500К · Положително въздействие върху околната среда - насочена светлина без светлинно замърсяване, не UV- и IR ... още

https://lighting-bulgaria.com

Стенс разработи нов вид LED уличен осветител FLY

... да достигне до 95. Цветна температура: 2700-6500К Положително въздействие върху околната среда - насочена светлина без светлинно замърсяване, не UV- и IR ... още

https://lighting-bulgaria.com

Всички бензиностанции в страната ще бъдат оборудвани със система за улавяне на бензинови пари

... тъй като те оказват значително вредно въздействие върху здравето и околната среда. Те, заедно с тютюнопушенето и ... За неизпълнения, установени от Регионалните инспекции по околната среда и водите, се предвиждат имуществени и административни ... още

https://industryinfo.bg

Parker Hannifin представи иновативна технология за антикорозионно покритие на буталните пръти

... съоръжения – и спомага за избягване на вредното въздействие върху околната среда, характерно за днешните технологии. Тези покрития са ... устойчиви на корозия покрития, които не замърсяват околната среда, и същевременно намаляват значително периодите на ... още

https://industryinfo.bg

Община Варна откри търг за актуализация на стратегическа карта за шум

... изработи актуализация на стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Варна. Стратегичската карта за шум ... за шум, които могат да предизвикат вредно въздействие върху околната среда и условията на живот. Прогнозната стойност на ... още

https://industryinfo.bg

Община Пловдив откри търг за актуализиране на стратегическа карта за шум

... изготви актуализация на стратегическа карта за шум в околната среда за агломерация Пловдив. Стратегичската карта за шум ще ... показателите за шум, които могат да предизвикат вредно въздействие върху здравето на хората. Прогнозната стойност на поръчката е ... още

https://industryinfo.bg

КЦМ спечели награда на ЕБВР за устойчиво развитие

... постижения и доказана гражданска и корпоративна позиция към околната среда и обществото. "Европейската банка за възстановяване ... ЕБВР да се сведе до минимум негативното въздействие върху околната среда и отговаря на основните характеристики на идеята ... още

https://industryinfo.bg

Проучванията за нефт и газ в Черно море ще отговарят на екологичните изисквания

... и газ в Черно море, съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Средствата са отпуснати по ... изисквания в законодателството, свързано с издаване на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), са въведени още през 2011 на фаза ... още

https://industryinfo.bg

Daikin пусна на европейския пазар системи за климатизация Bluevolution

... , с който работи системата, представлява алтернатива с по-ниско въздействие върху околната среда и нисък GWP (потенциал за глобално затопляне). R-32 ... още

https://hvac-bulgaria.com

Kонсултативният съвет за изграждане на Южния газов коридор отчете работата си през 2015 г.т

... на срещата. "Проектът получи положителни решения по Оценка за въздействие върху околната среда както в България, така и в Гърция, извършват се ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Водогрейни котли и топловъздушни генератори на дървесна биомаса D'Alessandro Termomeccanica

... сравнение с традиционните изкопаеми горива и драстично намаляване вредното въздействие върху околната среда. Продуктите и услугите на D'Alessandro Termomeccanica са отличени ... още

https://hvac-bulgaria.com

Нов екологичен ISO стандарт за земеделски машини

... му жизнен цикъл може да има значително въздействие върху качеството и устойчивостта на околната среда, в която функционира. Предприемането на мерки за ... разработване на продукта е важен фактор за устойчивост на околната среда", обясняват от ISO. още

https://industryinfo.bg

Официално откриване на новото регионално депо за отпадъци на Ямбол

... фаза" в рамките на Оперативна Програма "Околна среда 2007-2013" и е на обща стойност ... ефект ограничаване неблагоприятно въздействие върху околната среда на генерираните от населението отпадъци, подобряване показателите на околната среда чрез защита на ... още

https://industryinfo.bg

Булгартрансгаз избира консултант за проектиране на преносен газопровод

... , разработване на доклади за оценка на въздействието върху околната среда и оценка на социалното въздействие (ако има такива); Изготвяне на инвестиционен проект ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

БСК провежда семинар за системи за управление на енергията

... и увеличаване на енергийната ефективност, намалявайки вредното въздействие върху околната среда", обясняват от БСК. Обучението е отправено към ... на ефикасността на енергийните доставки, отговорници по околната среда и др. След завършването на семинара ... още

https://industryinfo.bg

Откриха регионалната система за управление на отпадъците на Панагюрище

... Стефан Мирев, директорът на Регионална инспекция околна среда и води - гр. Пазарджик Костадин Гешев, ... изразява в ограничаването на негативното въздействие на процеса върху всички компоненти на околната среда (въздух, води, почви, биоразнообразие ... още

https://industryinfo.bg

ЕК предвижда рециклиране на 50% от битовите отпадъци до 2020 г.

... тези цели ще подпомогне за намаляването на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и здравето на човека, количеството използвани природни ресурси ... още

https://industryinfo.bg

Lego се отказва от пластмасата

... си отпечатък и намаляване на вредното въздействие от дейността си върху околната среда като намали размера на опаковките си, ... в офшорни вятърни паркове. Сега фирмата се съсредоточава върху материалите, използвани в производството. Част от инвестицията ... още

https://industryinfo.bg

Положителна тенденция в рециклирането отчита доклад на ИАОС

... за състоянието и опазването на околната среда на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за 2013 г. ... Документът посочва като основни източници с неблагоприятно въздействие върху околната среда потреблението на енергия и природни ресурси, при ... още

https://industryinfo.bg

Състоя се национална кръгла маса за светодиодни осветителни технологии

... кръгла маса на тема "Въздействие на светодиодната технология върху енергетиката, икономиката и околната среда на Република България" ... намаляване на енергийното потребление, опазването на околната среда и икономическото развитие на страната. Кръглата ... още

https://lighting-bulgaria.com

Кръгла маса за влиянието на LED технологията в икономиката

... кръгла маса на тема "Въздействие на светодиодната технология върху енергетиката, икономиката и екологията ... опазването на околната среда. Програмата предвижда изказвания на тема "Въздействие на светодиодната технология върху енергетиката, икономиката ... още

https://lighting-bulgaria.com

Дълбоководното заустване в Равда трябва да приключи до месец май

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева извърши инспекция на строителните ... на канализационната мрежа в района, което ще намали неблагоприятното въздействие върху околната среда. Пречистените води ще се заустват дълбоководно в Черно ... още

https://water-bulgaria.com

Atlas Copco спечели награда за най-устойчива машиностроителна компания

... , които са енергийно ефективни, безопасни и ергономични, с минимално въздействие върху околната среда. Продължаваме да увеличаваме своите ангажименти за устойчиво развитие, за ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Представители на европейски институции посетиха ДП РАО

... процеса по извеждане. Обсъден беше статусът на оценките за въздействие върху околната среда на съоръжението за плазмено изгаряне, на извеждането от експлоатация ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Управление на енергията и устойчиви решения от ICONICS

... . Инициативи за устойчиво развитие трябва да имат и положително въздействие върху околната среда, както и икономии на разходи. Решенията за енергиен мениджмънт ... още

https://automation-bulgaria.com

Изграждането на нов рециклиращ завод в Сланотрън е на финален етап

... фаза. Има разрешение за строеж, както и оценка за въздействие върху околната среда. В производствените халета са монтирани и пречиствателни инсталации – ръкавни ... още

https://industryinfo.bg

Alfa Laval ще представи нови продукти на Chillventa 2014

... способността си да посрещнат нуждите на индустрията, включително намалено въздействие върху околната среда, потреблението на енергия и разходите", поясниха от Alfa Laval ... още

https://hvac-bulgaria.com

Стартира процедура за разработването на проекти в рамките на Хоризонт 2020

... за осигуряването на продукти за ежедневието с по-малко въздействие върху околната среда); електронни компоненти и системи (увеличаване на производствения капацитет на ... още

https://industryinfo.bg

МОСВ търси фирма за оценката на хидроморфологичното състояние на естествени водоизточници

Министерството на околната среда и водите започна ... преходни води и да определи въздействието върху екологичното състояние от хидроморфологични изменения. ... пряко свързани с установенияте натиск и въздействие от хидроморфологичните изменения. Целта на ... още

https://industryinfo.bg

Румънска делегация посети АЕЦ Козлодуй

... . Подготовката за обществено обсъждане на доклада за оценка на въздействие върху околната среда за изграждането на нова ядрена мощност в АЕЦ Козлодуй ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Енерго-Про обнови напълно оборудването на възлова станция Въглевци

... на експлоатация и не на последно имат по-слабо въздействие върху околната среда. Обновени бяха и старите електромеханични релейни защити с нови ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Лукойл Нефтохим Бургас инвестира в изграждането на резервоар за нефт

... за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда. Инфорамацията за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение ... още

https://industryinfo.bg

ВЕЕС одобри изграждането на газопровода Южен поток

... цел предотвратяване или намаляване на вредни въздействия върху околната среда от реализацията на инвестиционното предложение. Инвестиционното ... оценка на степента на въздействие (ДОСВ) са представени в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Подписан е договор за проектирането на Южен поток в Унгария

... на проектно-проучвателните работи, териториалното планиране и оценката на въздействие върху околната среда бе подписан в Будапеща от председателя на УС на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ЕК извършва допитване за актуализиране на INSPIRE

... на информация за политиките и дейностите, оказващи въздействие върху околната среда. Справянето със замърсяването на въздуха, загубата ... на природни бедствия изисква качествени данни за околната среда, която Директивата INSPIRE има възможност да ... още

https://industryinfo.bg

Публикувана е българската оценка на въздействието върху околната среда за морския участък на Южен поток

... отчет от резултатите на оценката за въздействието върху околната среда на газопровода Южен поток на територията ... мащабното газопреносно съоръжение няма да окаже съществено въздействие върху околната среда през районите, през които преминава. Новият ... още

https://industryinfo.bg

Асарел-Медет започва укрепване на яз при Геомагнитна обсерватория – Панагюрище

Асарел-Медет започва процедура за извършване на оценка за въздействие върху околната среда, която е необходим етап при осъществяването на инвестиционното намерение ... още

https://industryinfo.bg

ДП РАО получи решение по ОВОС за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй

... получи от МОСВ официално решение по оценка на въздействие върху околната среда за извеждане от експлоатация на блокове 1- ... , отговарящо на всички изисквания за опазване на околната среда и радиационна защита. Актуализираната стратегия за непрекъснат ... още

https://industryinfo.bg

Ускоряват строителството на Южен поток през Словения

... момента приключват процедурите по териториално планиране и оценка за въздействие върху околната среда в участъците от трансграничния газопровод от границите с Унгария ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Асарел-Медет планира обществено обсъждане на добива и първичната преработка на метални полезни изкопаеми

... включат в дискусията по доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно ... на Асарел-Медет. Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и ... още

https://industryinfo.bg

Предстоят обсъждания на ОВОС за изграждането на 7-и блок в АЕЦ Козлодуй

... за общественото обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изграждането на седми енерегоблок в атомната ... в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), са обществено достъпни на интернет страниците на ... още

https://industryinfo.bg

АЕЦ Козлодуй организира обществено обсъждане на доклада за ОВОС в Румъния

... Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. Всички документи, свързани с оценката за въздействие върху околната среда, са публикувани в интернет ... още

https://industryinfo.bg

ЕП отложи за октомври гласуването за въздействието на шистовия газ

... газ от директивата за оценката на въздействието върху околната среда за сесията от 7 до 10 октомври. ... Проектът за доклад предвижда задължителна оценка за въздействие на околната среда за проучването и извличането на неконвенционални въглеводороди ... още

https://industryinfo.bg

ВЕЕС одобри изграждането на Южен поток на територията на България

... защитни мерки и десетки условия за опазването на околната среда. По време на заседанието пред членовете на Съвета ... доклада за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Доклада за оценка на степента на въздействие (ДОСВ). Проектът за ... още

https://industryinfo.bg

Обсъждане на доклада за ОВОС на съоръжение за третиране и кондициониране на РАО

... за общественото обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и всички приложения към него, свързани с ... на степента на въздействие и оценката по чл. 99а, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, са на разположение ... още

https://industryinfo.bg

Предстои обществено обсъждане на газопровода Южен поток във Варна

... разпоредбите на Закона за опазване на околната следа, като на него могат да ... дискутиран доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към ... ч. Доклад за оценка на степента на въздействие и оценката по чл. 99а, ал. ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Община Русе одобри план за действие към стратегическата карта за шум в околната среда от Спектри

... , ограничаване и намаляване на шумовото натоварване в околната среда чрез прилагане на мерки и акустично планиране в ... въздействие върху здравето на хората, а друга част са насочени към запазване на стойностите на показателите за шум в околната среда ... още

https://industryinfo.bg

Девня Цимент получи награда за Зелен бизнес 2013 от МОСВ

... и инициативи, които имат широко и дългосрочно положително въздействие върху околната среда”, коментираха от Девня Цимент. Дружеството, което ... най-добрите европейски практики в опазването на околната среда и технологии в България. Клаудио Деалберти, ... още

https://industryinfo.bg

Одобриха доклада по ОВОС на Южен поток на българска територия

... си на доклада по оценката на въздействие на газопровода Южен поток върху околната среда на 15 май т. г., ... , е провеждането на обществено обсъждане по доклада за въздействие върху околната среда в 39 общини в страната. Материалите от доклада ... още

https://industryinfo.bg

Save the Planet – навременното събитие в областта на отпадъците

... до генерирането на по-големи количества отпадъци и негативно въздействие върху околната среда. Комисията прие Пътна карта за ресурсна ефективност, която съдържа ... още

https://industryinfo.bg

За трета поредна година Загорка дарява 80 000 лв. за eкопроекти

... за развитието на местната общност и опазването на околната среда. Горди сме, че успяваме да правим ... проекти по следните критерии: приложимост, целева група, въздействие върху общността и оригиналност/нестандартност на проектите. Събраните резултати ... още

https://industryinfo.bg

Осигуряваме водещи решения при поддръжка и ремонт на технологично оборудване

... предимства (лепят и уплътняват, избягва се термично въздействие върху металните повърхности, един продукт се използва за много ... продукти – абсолютно безвредни към използващите ги хора и околната среда. Тук можем да споменем Loctite 2400, 2700, 6300 ... още

https://industryinfo.bg

Обсъждат проекти за 2 вятърни парка в Пернишко

... трябва да се произнесе по доклада за оценка на въздействие върху околната среда, след което евентуално ще се премине към процедура за ... устройствен план и изискване на становище от Министерството на околната среда и водите. още

https://industryinfo.bg

Проведоха теренни проучвания в района на АЕЦ Козлодуй

... Нови мощности да разработи Доклад за въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на ... предприемат за ограничаване и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Допълнително, биолозите са ангажирани и с ... още

https://industryinfo.bg

Фирма Беана Враца инвестира в газозарядна станция

... е отправила запитване за изготвяне на оценка за въздействие върху околоната среда на проект за изграждане на газозарядна станция във ... е подадено в община Враца и Регионалната инспекция по околната среда и водите. Изграждането ще бъде реализирано на два ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Завод за хартия Белово получи правото за ползване на екомаркировката на ЕС

... е насочена към продукти и услуги с намалено отрицателно въздействие върху околната среда, здравето, климата и природните ресурси през целия им жизнен ... още

https://industryinfo.bg

Siemens предоставя зелени енергийни решения за световното първенство по ски

... , което от своя страна ще намали въздействието върху околната среда. Компанията е предоставила също технология за сигурност ... И в крайна сметка искаме да постигнем положително въздействие върху околната среда. За постигането на тези цели Siemens е ... още

https://industryinfo.bg

Община Русе купува преносима измервателна станция за мониторинг на шум

... и изработената стратегическа карта за шума в околната среда на агломерация Русе. Целта на разработване на ... околната среда, най-вече в случаи, при които превишаването на стойностите на даден показател на шум може да предизвика вредно въздействие върху ... още

https://industryinfo.bg

Проведоха работна среща за изграждането на регионално депо за отпадъци в Кюстендил

... произнесъл с решение за извършването на оценка за въздействие върху околната среда. Предстои експерти да извършват оценка и да ... недостатъци, посочени в доклада за оценка за въздействието върху околната среда, те ще бъдат отстранени. В случай че ... още

https://industryinfo.bg

Подготвят рекултивацията на старото сметище в Русе

... територията на общината води до намаляване на вредното въздействие върху компонентите на околната среда. Депо Под Ормана е изпълнено, като са подготвени ... още

https://industryinfo.bg

Европа подкрепя по-строга политика на ЕС в областта на качеството на въздуха

... считани, че имат най-голямо влияние върху замърсяването на въздуха. Въздействие на замърсяването на въздуха върху здравето и природата, също е ... , следва също така да платят разходите за отрицателните въздействия върху здравето и околната среда. още

https://industryinfo.bg

Правителството прие Наредба за излезлите от употреба автомобили

... мерки за ограничаване на тяхното вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Наредбата въвежда изискването и за предоставяне ... за получаване на разрешение от министъра на околната среда и водите. В документа са разписани изисквания ... още

https://industryinfo.bg

Започна процедурата за ОВОС при изграждането на нова ядрена мощност АЕЦ Козлодуй

... трансгранично въздействие, както и оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитени територии ... , включващи проучвания на околната среда, екологични оценки и оценки на въздействието върху околната среда, в това число ... още

https://industryinfo.bg

Започна процедурата за ОВОС при изграждането на нова ядрена мощност АЕЦ Козлодуй

... трансгранично въздействие, както и оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитени територии ... , включващи проучвания на околната среда, екологични оценки и оценки на въздействието върху околната среда, в това число ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Опростяват оценката на въздействието на проекти върху околната среда

... на въздействието върху околната среда. Целта на предложенията е да се намали административната тежест и да улесни оценката на потенциалното въздействие на ... още

https://industryinfo.bg

Модулни инвертори G120P за ОВК системи

... честотният регулатор да бъде използван при тежки условия на околната среда при температури до 60°C. Устройствата могат да ... с до 3%. В допълнение, честотният регулатор има слабо въздействие върху захранващата мрежа и отговаря на стандарта IEC/EN 61000 ... още

https://hvac-bulgaria.com

Съвременно улично осветление

... най-общ смисъл попадаща върху частна собственост - например ... и естетически потребности. Естетическо въздействие на светлотехническите и конструктивните ... или увреждат околната среда Характерни фактори, които замърсяват или увреждат околната среда, са: ... още

https://lighting-bulgaria.com

Откриха реконструираната пречиствателна станция във Варна

... отпадни води, и намалява до минимум неблагоприятното въздействие върху околната среда, като се подобряват значително условията за живот ... и крайбрежна зона. Отново днес министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът Кирил Йорданов ... още

https://water-bulgaria.com

Безжични комуникации в индустриалната автоматизация

... процесна променлива или на управляващо въздействие, спонтанно известяване при изключване, специализиран ... не е критично, параметри на околната среда, управление на активи и други ... . Специален акцент се поставя върху разработването на устройства с ниска ... още

https://automation-bulgaria.com

Машинна безопасност

... за обезопасяване е чувствителността им към параметрите на околната среда. Запрашаването на елементите, разположени на оптичния ... източници, също биха могли да окажат отрицателно въздействие върху работата на някои устройства. Освен това, стойностите ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

През ноември се очаква решение за българския участък на газопровода Южен поток

... на изпълнителя на дейностите по териториалното планиране, оценката на въздействие върху околната среда и подготовката на проектната документация на участъка от газопровода ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Пуснаха в експлоатация реконструираната пречиствателна станция на Варна

... води. Също така ще се сведе до минимум неблагоприятното въздействие върху околната среда, като ще се подобрят значително условията за живот за ... още

https://water-bulgaria.com

Откриват нов завод за черни метали в Лом

... на новото производство не налага извършване на оценка за въздействие върху околната среда /ОВОС/, тъй като заводът е разположен в индустриалната зона ... още

https://industryinfo.bg

Предпоставки и възможности за изграждане на нови ядрени мощности в АЕЦ Козлодуй

... , енергетиката и туризма-срок 1 месец. Оценка на въздействие върху околната среда.Основание чл.4 на „Наредба за условията и реда ... съответствие на чл.82 на „Закон за опазване на околната среда”- срок 12 месеца Разработване на предпроектно проучване. По ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Philips инвестира в екоосветление, разполага с шоурум за иновативни осветителни решения

... , зелени технологии и мерки за допълнително намаляване на негативното въздействие върху околната среда, които допринасят за устойчивото развитие.” Портфолиото на Philips включва ... още

https://lighting-bulgaria.com

Енергоспестяващо офис осветление

... от износването на лампата и осветителното тяло, от околната среда и от правилата за поддържане. Осветителното съоръжение трябва ... комисия по осветление. Той дава оценка за прякото въздействие върху наблюдателя и приема следните стойности: 10, 13, 16 ... още

https://lighting-bulgaria.com

Технологии за демпфериране при пневматични цилиндри

... и през образувалите се канали действа върху цялата повърхност на буталото. Пневматичното ... ако буталото спре под някакво външно въздействие преди да достигне демпфериращата камера, няма ... може да се разсее бързо в околната среда, важно е да не се надхвърля ... още

https://automation-bulgaria.com

Кока-Кола ХБК България е инвестирала над 500 млн. лева от създаването си

... в сферата на околната среда са съсредоточени в три основни области, върху които оказваме най-голямо въздействие и следователно ... емисиите CO2. Работим за намаляване на въздействието върху околната среда от нашите отпадъци от опаковки във всеки един ... още

https://industryinfo.bg

Челопеч Майнинг планира увеличаване на производството след 2012 г.

... земните недра и земната повърхност от вредното въздействие на минните работи изискват съвременни методи за ... върху консумираните мощности, ток, енергия, фактор на мощността и др. Челопеч Майнинг се грижи за опазване и възстановяване на околната среда ... още

https://industryinfo.bg

Добивът от Мини Марица-изток гарантира енергийната независимост на България

... при работа и непрекъснато намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда след приключване на миннодобивните дейности. Амбицията на ... за управление на качеството ISO 9001:2008, околната среда ISO 14001:2004 и здравословните и безопасни ... още

https://industryinfo.bg

ЕБВР раздаде награди за енергийна ефективност и възобновяема енергия

... втора категория Проект за енергийна ефективност, оказал най-добро въздействие върху околната среда (намалени емисии за единица инвестиция) е Неохим, Димитровград. С ... още

https://industryinfo.bg

Резултати от търсене на: въздействие върху околната среда

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top