Резултати от търсене на: болнични отпадъци

Mеждународно изложение за опазване на околната среда Ecofair в Белград

... ; решения за оползотворяване и обезвреждане на производствени, битови, болнични и биоразградими отпадъци и др. В рамките на конферентната програма експерти ... още

http://ecology-bulgaria.com

Save the Planet 2018 представя достъпни решения за устойчиво управление на отпадъци

... на инсталации за анаеробно разграждане на органични отпадъци, генерирани от селскостопански, промишлени и търговски дейности ... инсинератори, решения за третиране на опасни и болнични отпадъци, контейнери и сателитна навигация за управление на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Силно международно участие на Save the Planet 2018

... и технологии за устойчиво управление и оползотворяване на отпадъци от Австрия, Белгия, Германия, Испания, Финландия, ... ще представи инсинератори за третиране на болнични, животински и индустриални отпадъци. Германската компания Steinert, която доставя ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подобрява се управлението на опасни отпадъци в Европа

... 2,5 млрд. т отпадъци. Основните видове опасни отпадъци са били минерални, химични и болнични, образувани основно от ... секторите управление на отпадъци, строителство, минна индустрия, както и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Mеждународно изложение за опазване на околната среда и природните ресурси Ecofair

... на водите, атмосферния въздух и земите, рециклиране на отпадъци и др. Изложителите на Ecofair 2016 ще представят: ... за оползотворяване и обезвреждане на производствени, битови, болнични и биоразградими отпадъци и др. В рамките на събитието експерти от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Иновации в управлението на отпадъци на ISWA World Congress 2016

... за третиране и обезвреждане на утайки от пречиствателни станции; Болнични отпадъци; Критерии за "край на отпадъка" и др. ... към насърчаване и развитие на устойчивото управление на твърди отпадъци, което включва ефективното им събиране и рециклиране, ... още

http://ecology-bulgaria.com

болнични отпадъци" href="http://ecology-bulgaria.com/article/2156-umbal-alexandrovska-tarsi-firma-za-tretirane-na-opasni-bolnichni-otpadaci" target="_blank"> УМБАЛ "Александровска" търси фирма за третиране на опасни болнични отпадъци

... поръчка за събиране, транспортиране и третиране на опасни болнични отпадъци. За изпълнение на поръчката, изпълнителят следва да ... с инсинератор за обезвреждане чрез изгаряне на опасни болнични отпадъци. Поръчката включва и дейности по дезинфекция, ... още

http://ecology-bulgaria.com

МБАЛ Д-р Иван Селимински обяви търг за транспорт и обезвреждане на опасни болнични отпадъци

... ще извърши транспорт и обезвреждане на опасни болнични отпадъци. В обхвата на обществената поръчка са включени ... транспортиране, обеззаразяване и обезвреждане на следните опасни болнични отпадъци: остри режещи инструменти с инфекциозен характер; телесни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Болница Лозенец търси фирма за извозване и обезвреждане на опасни отпадъци

... поръчка с предмет "Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на Университетска болница "Лозенец". Избраният изпълнител трябва ... още

http://ecology-bulgaria.com

ПУДООС избира фирма за ремонт на бойлер-утилизатор и доставка на шнекови валове

... шнекови валове на инсинератор за опасни болнични отпадъци при ПУДООС“. Инсталацията за изгаряне на опасни болнични отпадъци е ръководена от дирекция "Нефинансови ... още

http://ecology-bulgaria.com

Резултати от търсене на: болнични отпадъци

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top