Резултати от търсене на: биологично пречистване

Община Бургас търси изпълнител за изграждане на ВиК мрежа и ПОСВ

... на принципа на подприщването. Одобрената технология на пречистване включва: Механично стъпало - утаителна част, Биологично стъпало - биореактор с циклично действие, Връщане ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха модернизираната ПСОВ-Добрич

... водната линия. Изградена е нова линия за грубо механично пречистване с бай-пас, нови решетки в сграда, нов аериран ... нови биобасейни, които са проектирани за работа в режим биологично отстраняване на въглерод и азот, както и за реагентно ... още

http://water-bulgaria.com

Заработи новата пречиствателна станция за отпадъчни води във Видин

... час. Прилага се технология, която освен механично, включва и биологично пречистване на водата", обясни инж. Христо Христов, представител на изпълнителя ... още

http://water-bulgaria.com

Започна строителството на ПСОВ в Айтос

... 22 000 жители. Технологичната схема включва механично и пълно биологично пречистване на отпадъчните води с отстраняване на азот и фосфор ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха пречиствателна станция в Дънди Прешъс Металс

... режим. В пречиствателната станция се извършва физико-механично и биологично пречистване. Процесите от двата етапа продължават до постигане на качество ... още

http://water-bulgaria.com

Веолия България обяви стажантски програми за млади специалисти

... , Технологичен отдел-СПСОВ, Контрол на аварийната дейност, Механично и биологично пречистване, Нерегулирани дейности, Анализ на местоположението на ВиК мрежи, Географска ... още

http://water-bulgaria.com

Турска компания в областта на пречистването на води търси партньори

... фирма, специализирана в доставката на технологии за пречистване на води, търси търговски представители с цел ... питейни и речни води, както и системи за биологично и химично пречистване. Дружеството осигурява и услуги по проектиране, производство ... още

http://ecology-bulgaria.com

БАВ организира курс по третиране на отпадъчни води

... организира специализиран курс на тема "Механично и биологично пречистване на отпадъчни води от населени места". ... и комбинирани съоръжения за предварително механично пречистване, процесите при биологично третиране със суспендирана биомаса (биобасейни) ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира проектът за водния цикъл на Добрич

... досега не е ремонтирана. Предвижда се изграждане на биологично стъпало с пречистване на азот и фосфор, което ще предотврати замърсяването ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира курсове по третиране на отпадъчни води

... . Вторият и третият курс , съответно за механично и за биологично пречистване на отпадъчни води от населени места, ще се състоят ... още

http://ecology-bulgaria.com

Wilo придобива производителя на помпи и помпени системи GVA

... в производството на системни компоненти и технологии за биологично пречистване на отпадъчни води. През последните 20 години GVA ... на Wilo в областта на пречистване на отпадъчни води. Иновативните методи за пречистване на отпадъчни води изискват ... още

http://water-bulgaria.com

Пречистване на отпадъчни води"" href="http://water-bulgaria.com/article/2075-bav-organizira-tradicionnia-nacionalen-seminar-prechistvane-na-otpadachni-vodi-" target="_blank"> БАВ организира традиционния национален семинар "Пречистване на отпадъчни води"

... г. в Старосел се проведе традиционният национален семинар "Пречистване на отпадъчни води", организиран от Българската асоциация по ... член на УС на БАВ, посветен на механичното и биологично пречистване на отпадъчните води, опита на ВиК – Русе сподели ... още

http://water-bulgaria.com

Водният цикъл на Шумен ще бъде завършен през август

... станция за отпадъчни води, където остава да бъдат изградени биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор и канализационна ... .г. "Проектът за водния цикъл на Шумен ще осигури пречистване на 100% от отпадъчните води в града. С него ... още

http://water-bulgaria.com

Община Видин откри нов обект от водния цикъл

... . жители и разполага с технология за стъпално механично пречистване и пълно биологично пречистване на отпадъчните води. Като част от дейностите в ... още

http://water-bulgaria.com

Павликени с новоизградена пречиствателна станция за отпадъчни води

... сградни канализационни отклонения. Новоизградената ПСОВ включва съоръжения за механично, биологично пречистване и обеззаразяване на отпадъчните води и третиране на утайките ... още

http://water-bulgaria.com

32 проекта се изпълняват по програма "Иновации в зелената индустрия" в България

... изпълнява проект за повишване на конкурентоспособността си чрез пречистване на отпадни води. Предмет на дейност на фирмата ... на топлинна енергия и топла вода. Фондация за биологично земеделие Биоселена реализира проект "Енергийна ефективност и по ... още

http://industryinfo.bg

Приключи реконструкцията на водния цикъл на гр. Габрово

... капацитет 14 860 куб. м/ден и капацитет на биологично пречистване 99 780 еквивалент жители, като обслужва население от близо ... още

http://water-bulgaria.com

Индустриални вентилатори от висококачествени пластмаси

... с амоняк или други миризми въздух от механично и биологично пречистване на отпадъци и процеси на компостиране, както и от ... още

http://hvac-bulgaria.com

Мазнинозадържател / уловител за пречиствателни съоръжения

... производството на съоръжения за механично, физико-химично и биологично пречистване на отпадъчни води. Пречиствателни съоръжения за мазниносъдържащи ... съоръжение – от снижаване ефективността на процесите на пречистване и проблеми с експлоатацията. още

http://ecology-bulgaria.com

ЦПО ВиК при БАВ обяви курсовете през октомври-декември 2015 г.

... ) ще включват темите: Пречистване на води предназначени за питейно-битово водоснабдяване; Пречистване на отпадъчни води от ... участници) ще обхване: Механично пречистване на отпадъчни води от населени места; Биологично пречистване на отпадъчни води от ... още

http://water-bulgaria.com

Приключва модернизацията на ВиК инфраструктурата в Етрополе

... пречиствателна станция на гр. Етрополе включва съоръжения за механично пречистване, биологично пречистване, обеззаразяване на пречистената вода и съоръжения за механично обезводняване ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Ловеч търси фирма за депониране на отпадъци и утайки от ПСОВ

... на отпадъците – 19 08 01; - произход – от механично пречистване на отпадъчните води; - състав и свойства – твърди материали, ... на отпадъците – 19 08 05; - произход – от биологично пречистване на отпадъчни води; - състав и свойства – земно-влажна маса ... още

http://ecology-bulgaria.com

Завърши проектът за воден цикъл на Бяла Слатина

... в Област Враца. Изграждането на пречиствателната станция осигурява пълно биологично пречистване на отпадните води, а изграденият колектор осигурява довеждането им ... още

http://water-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй търси фирма за доставка на ПСОВ

... на модулна пречиствателна станция с продължителна аерация за механично пречистване, пълно биологично пречистване, минерализация и акумулиране на утайката, изработена от полипропилен ... още

http://ecology-bulgaria.com

Двудневен курс разглежда ефективната експлоатация на ПСОВ

... факултет на УАСГ, катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите”. Обучението, което започна на 23 ... на съвременните методики за оразмеряване на съоръженията за биологично пречистване, както и процеси, технологични схеми и съоръжения ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЦПО ВиК с курс за експлоатацията на ПСОВ

... факултет на УАСГ, катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите”. През дните на обучението ще ... технологии, съвременните методики за оразмеряване на съоръженията за биологично пречистване, както и процеси, технологични схеми и съоръжения ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Петрич стартира процедура за изграждането на две пречиствателни съоръжения

... жители – 1500. Технологичната схема включва механично и биологично пречистване и дезинфекция на отпадъчната вода, както и аеробна ... преливник, входна помпена шахта, комбинирано съоръжение за механично пречистване, биоблок, биобасейн, шахта за РАУ и ИАУ, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Тече подготовката на специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура за третиране на отпадъци

... на енергия от отпадъци, третиране на утайки от пречистване на отпадни води и др. В специално интервю за ... или инсталaции за биологично, механично, термично, физично и химично третиране; • решения за третиране на утайки от пречистване на отпадни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура разширява тематичния си обхват

... следните области: • решения за третиране на утайки от пречистване на отпадни води • контейнери, компактиращи контейнери, почистващи ... изграждане и пуск на съоръжения и/или инсталaции за биологично, механично, термично, физично и химично третиране • ... още

http://industryinfo.bg

ВиК-Пловдив обяви процедура за третиране на утайки от отпадни води

... транспортиране) чрез биологично разграждане по закрит способ, на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадни води ... от населени места, получени от пречистване на отпадни води и предварително ... още

http://ecology-bulgaria.com

Оборудване за дифузионна аерация

... предлага пълен спектър от оборудване и ноу-хау за пречистване на отпадни води. Сред тях са цялостните системи ... компоненти за внедряване на дифузьорна технология в етапа на биологично пречистване на водите. Дифузьорите се отличават с много надежден ... още

http://water-bulgaria.com

СИАД патентова система за биологично третиране на вода с кислород

СИАД патентова своята система за биологично третиране MIXFLO. Системата MIXFLO е проектирана с цел високоефективен ... използването на чист кислород, озон и въглероден диоксид за пречистване на вода и вече има хиляди инсталации и клиенти ... още

http://ecology-bulgaria.com

Завършва изграждането на механичното и биологичното стъпало на пречиствателната станция в Габрово

... капацитет 14 860 куб. м/ден и капацитет на биологично пречистване 99 780 е.ж. с отстраняване на елементите азот ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха реконструираната пречиствателна станция в Провадия

... 17,2 млн. лв. Новата схема на пречистване включва механично и биологично третиране на отпадните води и механично обезводняване на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартираха дейностите по изграждането на ПСОВ в Мездра

... ”, обяви кметът Аспарухов. Пречиствателното съоръжение ще осигури механично и биологично пречистване на битовите, промишлени и други отпадни води. още

http://ecology-bulgaria.com

НКИЗ избира проектант на ЛПСОВ

... включва проектиране на модулна ПСОВ за биологично пречистване с фиксирана биомаса и възможност за механично пречистване, биологично пречистване, дезинфекция и силоз за утайка ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна реконструкцията на пречиствателната станция в Габрово

... 14 860 кубически метра на ден и капацитет на биологично пречистване 99 780 еквивалент жители с отстраняване на елементите азот ... още

http://ecology-bulgaria.com

От юли влиза в сила Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

... и условията при проектиране на съоръжения за механично пречистване, на съоръжения за биологично пречистване. Пълният текст на наредбата може да прочетете ... още

http://water-bulgaria.com

Поморие модернизира ВиК инфраструктурата си

... ВиК инфраструктурата в Поморие и региона чрез пречистване на отпадните води до постигане на ... избран Вариант I, който включва механично стъпало, биологично пречистване с предварителна денитрификация, нитрификация, физико-химично отстраняване ... още

http://industryinfo.bg

Поморие модернизира ВиК инфраструктурата си

... ВиК инфраструктурата в Поморие и региона чрез пречистване на отпадните води до постигане на ... избран Вариант I, който включва механично стъпало, биологично пречистване с предварителна денитрификация, нитрификация, физико-химично отстраняване ... още

http://water-bulgaria.com

Екологични проекти на Титан Златна Панега

... единствено за допълване. Благодарение на тристепенното пречистване на битовите води (механично, химично и биологично) показателите на водата на изход от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Екологични проекти на Титан Златна Панега

... единствено за допълване. Благодарение на тристепенното пречистване на битовите води (механично, химично и биологично) показателите на водата на изход от ... още

http://industryinfo.bg

Подновява се търгът за рехабилитация на пречиствателната станция в Рибарица

... в максимална степен съществуващите бетонови съоръжения. Съоръженията за пречистване на отпадните води са тип ИПВБК-50 - ... на ЗВПТ Бистрец, предназначени за механично и биологично пречистване на битови отпадъчни води и анаеробно стабилизиране на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подновява се търгът за рехабилитация на пречиствателната станция в Рибарица

... в максимална степен съществуващите бетонови съоръжения. Съоръженията за пречистване на отпадните води са тип ИПВБК-50 - ... на ЗВПТ Бистрец, предназначени за механично и биологично пречистване на битови отпадъчни води и анаеробно стабилизиране на ... още

http://water-bulgaria.com

Подновява се търгът за рехабилитация на пречиствателната станция в Рибарица

... в максимална степен съществуващите бетонови съоръжения. Съоръженията за пречистване на отпадните води са тип ИПВБК-50 - ... на ЗВПТ Бистрец, предназначени за механично и биологично пречистване на битови отпадъчни води и анаеробно стабилизиране на ... още

http://industryinfo.bg

Подписват договор за реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води в Габрово

... станция Технологичната схема на съществуващата пречиствателна станция включва механично, биологично пречистване и обеззаразяване с течен хлор. Въвеждането в експлоатация е ... капацитет 14 860 куб. м/ден и капацитет на биологично пречистване 99 780 е. ж. още

http://water-bulgaria.com

Подписват договор за реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води в Габрово

... станция Технологичната схема на съществуващата пречиствателна станция включва механично, биологично пречистване и обеззаразяване с течен хлор. Въвеждането в експлоатация е ... капацитет 14 860 куб. м/ден и капацитет на биологично пречистване 99 780 е. ж. още

http://industryinfo.bg

ВиК мрежите на Бяла Слатина, Бяла и Исперих ще бъдат рехабилитирани с европейски средства

... %. Модернизирането на пречиствателната станция чрез изграждане на биологично стъпало ще осигури пречистване на битовите и промишлените отпадъчни води до параметри ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК мрежите на Бяла Слатина, Бяла и Исперих ще бъдат рехабилитирани с европейски средства

... %. Модернизирането на пречиствателната станция чрез изграждане на биологично стъпало ще осигури пречистване на битовите и промишлените отпадъчни води до параметри ... още

http://industryinfo.bg

Рехабилитират пречиствателната станция в Рибарица

... в максимална степен съществуващите бетонови съоръжения. Съоръженията за пречистване на отпадните води са тип ИПВБК-50 - ... на ЗВПТ Бистрец, предназначени за механично и биологично пречистване на битови отпадъчни води и анаеробно стабилизиране на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Рехабилитират пречиствателната станция в Рибарица

... в максимална степен съществуващите бетонови съоръжения. Съоръженията за пречистване на отпадните води са тип ИПВБК-50 - ... на ЗВПТ Бистрец, предназначени за механично и биологично пречистване на битови отпадъчни води и анаеробно стабилизиране на ... още

http://industryinfo.bg

Организират семинар за биологично третиране в предприятия за производство на храни

... бяха представени съвременни и достъпни методи и средства за пречистване на отпадни води от хранителни производства, поддържане на чиста ... още

http://ecology-bulgaria.com

Организират семинар за биологично третиране в предприятия за производство на храни

... бъдат представени съвременни и достъпни методи и средства за пречистване на отпадни води от хранителни производства, поддържане на чиста ... още

http://industryinfo.bg

Започна реконструкцията на пречиствателната станция в Провадия на стойност 18,7 млн. лева

... в повечето случаи не работят ефективно. Липсата на биологично стъпало на пречистване е причина за нисък пречиствателен ефект на станцията ... още

http://water-bulgaria.com

Започна реконструкцията на пречиствателната станция в Провадия на стойност 18,7 млн. лева

... в повечето случаи не работят ефективно. Липсата на биологично стъпало на пречистване е причина за нисък пречиствателен ефект на станцията ... още

http://industryinfo.bg

Модернизират пречиствателната станция и ВиК мрежата в Провадия

... се ремонтира канализационен тласкател и ще се осигури биологичното пречистване на отпадните води в съществуващата пречиствателна станция. Общината вече ... още

http://water-bulgaria.com

Модернизират пречиствателната станция и ВиК мрежата в Провадия

... се ремонтира канализационен тласкател и ще се осигури биологичното пречистване на отпадните води в съществуващата пречиствателна станция. Общината вече ... още

http://industryinfo.bg

Внесоха за одобрение проект за градска пречиствателна станция в Павликени

... бъде с технология за пречистване с използване на циклични статични биологични реактори. Този тип реактори използват биологично активни утайки, не ... още

http://industryinfo.bg

Внесоха за одобрение проект за градска пречиствателна станция в Павликени

... бъде с технология за пречистване с използване на циклични статични биологични реактори. Този тип реактори използват биологично активни утайки, не ... още

http://ecology-bulgaria.com

Внесоха за одобрение проект за градска пречиствателна станция в Павликени

... бъде с технология за пречистване с използване на циклични статични биологични реактори. Този тип реактори използват биологично активни утайки, не ... още

http://water-bulgaria.com

Уникална биотехнология внедрена в ПСОВ Троян

... е 24-часово, напълно автоматизирано. Технологията за биологично пречистване на водите принадлежи на германската фирма Биоуъркс ... строителството в сравнение с класическите методи за пречистване. Стойността на самата пречиствателна станция е ... още

http://ecology-bulgaria.com

Уникална биотехнология внедрена в ПСОВ Троян

... е 24-часово, напълно автоматизирано. Технологията за биологично пречистване на водите принадлежи на германската фирма Биоуъркс ... строителството в сравнение с класическите методи за пречистване. Стойността на самата пречиствателна станция е ... още

http://industryinfo.bg

Уникална биотехнология внедрена в ПСОВ Троян

... е 24-часово, напълно автоматизирано. Технологията за биологично пречистване на водите принадлежи на германската фирма Биоуъркс ... строителството в сравнение с класическите методи за пречистване. Стойността на самата пречиствателна станция е ... още

http://water-bulgaria.com

Проект за реконструкция на пречиствателната станция подготвят във Враца

... оборудване за реконструкция на ГПОВ за постигане на пълно биологично пречистване и отстраняване на азот и фосфор, съгласно изискванията на ... още

http://industryinfo.bg

Проект за реконструкция на пречиствателната станция подготвят във Враца

... оборудване за реконструкция на ГПОВ за постигане на пълно биологично пречистване и отстраняване на азот и фосфор, съгласно изискванията на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Локални пречиствателни станции за отпадни води

... от нивото на подпочвените води. Съоръжения за биологично пречистване Тези съоръжения обикновено обедняват няколко камери в ... . За по-интензивно протичане на процеса на биологично пречистване, обикновено се подава допълнително въздух. Благодарение на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Локални пречиствателни станции за отпадни води

... от нивото на подпочвените води. Съоръжения за биологично пречистване Тези съоръжения обикновено обедняват няколко камери в ... . За по-интензивно протичане на процеса на биологично пречистване, обикновено се подава допълнително въздух. Благодарение на ... още

http://water-bulgaria.com

Локални пречиствателни станции за отпадни води

Един от проблемите във ВиК сектора е липсата на канализационна система в немалка част от населените места, особено в по-малките и вилните зони. Възможно решение в подобни случаи е изграждането на локални пречиствателни станции, които могат да се ... още

http://industryinfo.bg

Автоматизация на Ехнатон в ПСОВ Кубратово

... с два метода на дозиране. Към процеса на биологично отстраняване е предвиден и цикъл на химическо отстраняване на ... пречиствателна станция “Кубратово” е въведена трета степен на пречистване на отпадъчните води, с което се постига отстраняване на ... още

http://water-bulgaria.com

Пречистване на отпадните води от хранително-вкусовата промишленост

... се използват традиционно използваните технологии за биологично пречистване. За отстраняване на патогенните организми ... от трудностите при организирането на биологично пречистване. Принципно, за биологично пречистване на отпадните води се използват ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пречистване на отпадните води от хранително-вкусовата промишленост

... се използват традиционно използваните технологии за биологично пречистване. За отстраняване на патогенните организми ... от трудностите при организирането на биологично пречистване. Принципно, за биологично пречистване на отпадните води се използват ... още

http://water-bulgaria.com

Резултати от търсене на: биологично пречистване

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top