Резултати от търсене на: анаеробно разграждане

Откриха регионалната система за управление на отпадъците в община Благоевград

... . лева, осигурени по ОПОС, както и на инсталация за анаеробно разграждане на отпадъци. Регионалната система за управление на отпадъците, която ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат инсталации за анаеробно разграждане в Бургас и Благоевград

Министърът на околна среда и водите Нено Димов подписа договори за изграждане на две анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци – на територията на регион Бургас и регион Благоевград. "Изпълнението на тези проекти позволява по ... още

http://ecology-bulgaria.com

Кръговата икономика бе основна тема на конференцията "Да печелим от отпадъци"

... обсъдени и решения за получаване на биогаз, технологии за анаеробно разграждане и кръговата икономика в условията на свободния пазар. Третият ... още

http://ecology-bulgaria.com

Save the Planet 2018 представя достъпни решения за устойчиво управление на отпадъци

... е германска компания, специализирана в доставянето на инсталации за анаеробно разграждане на органични отпадъци, генерирани от селскостопански, промишлени и търговски ... още

http://ecology-bulgaria.com

Силно международно участие на Save the Planet 2018

... Zosen Inova, която планира реализиране на нови проекти за анаеробно разграждане, базирано на разделно събрани или сортирани биологични отпадъци от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стадионът на Арсенал вече се захранва изцяло с възобновяема енергия

... в Обединеното кралство 154 соларни парка и инсталации за анаеробно разграждане, собственост на компанията. Очаква се по този начин Арсенал ... още

http://renewables-bulgaria.com

ГБИТК организира бизнес делегация "Технологии при депониране и рециклиране на отпадъци"

... съоръжения за рециклиране и разделяне на отпадъци, инсталации за анаеробно разграждане и компостиране на биоотпадъци, центрове за рециклиране, производствени предприятия ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира нова процедура по ОПОС 2014-2020 за изграждане на анаеробни инсталации

... 30,5 млн. лв. Очаква се реализираните инсталации за анаеробно разграждане да спомогнат за редуциране количеството на депонираните битови отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Ветрино търси фирма за предварително третиране на отпадъци

... на обществени площи, паркове и градини чрез компостиране или анаеробно разграждане. Прогнозната стойност на поръчката е 139 403 лв. Срокът ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Суворово търси фирма за третиране на смесени битови и зелени отпадъци

... градини ще трябва да се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане. Общото количество генерирани смесени битови и зелени отпадъци на ... още

http://ecology-bulgaria.com

България със значителен напредък в рециклирането на битови отпадъци

... третирането на битовите отпадъци и биоотпадъците в съоръжения за анаеробно разграждане, като намаляването на парниковите емисии, образувани от депонираните биоразградими ... още

http://ecology-bulgaria.com

Save the Planet ще представи добри реализирани практики за управление на отпадъците

... за изградената инсталация за добив на биогаз, получен чрез анаеробно разграждане на животински тор, царевичен силаж и суроватка, както и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Суворово откри търг за третиране на зелени и битови отпадъци

... . Зелените отпадъци трябва да се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане. Прогнозната стойност на поръчката е 300 000 лв. Срокът ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Ветрино откри търг за предварително третиране на СБО и зелени отпадъци

... на обществени площи, паркове и градини чрез компостиране или анаеробно разграждане. Прогнозната стойност на поръчката е 116 800 лв. Срокът ... още

http://ecology-bulgaria.com

Кръговата и зелената икономика ще са акцент на Ecomondo

... Ecomondo ще бъдат разгледани характеристиките на италианския модел на анаеробно разграждане и неговият потенциал, критични точки и изследвания, които трябва ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нов завод за преработка на зеленчуци в Долна Диканя

... Долна Диканя, община Радомир. Заводът разполага с инсталация за анаеробно разграждане на биологични отпадъци, пречиствателна инсталация и фотоволтаична инсталация. Общият ... още

http://industryinfo.bg

Алфа Лавал бе избрана за доставчик на топлообменници в проекти на Сирмак Интернешънъл

... възобновяем природен газ в Холандия. Биогазът се произвежда чрез анаеробно разграждане на органични отпадъци, които се разделят механично от битовите ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Фабриките на Нестле с ангажимент към нулеви отпадъци

... си в гр. Фоудън, Великобритания. Съоръжението представлява система за анаеробно разграждане, която превръща отпадъците от производството на шоколадови и захарни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Наближава крайният срок за представяне на годишни отчети за отпадъци

... , събиране, оползотворяване и/ли обезвреждане, предварително третиране, депониране, компостиране, анаеробно разграждане, МБТ на отпадъци и др. Задължените лица предоставят годишни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инсталации за производство на биогаз

... . Материалът разглежда процесите по подготовка и транспортиране на суровината, анаеробно разграждане на суровината, както и особеностите на т. нар. периодични ... още

http://renewables-bulgaria.com

Helector представя ноу-хау и индивидуални решения на Save the Planet 2015

... общ капацитет 1,3 млн. тона, 15 инсталации за анаеробно разграждане с общ капацитет от почти 213 хил. тона и ... още

http://ecology-bulgaria.com

МС прие Национален план за управление на отпадъците до 2020 г.

... план ще осигури изграждането на съоръжения за компостиране и анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци, както и създаването на съоръжения за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Алфа Лавал бе избрана за доставчик на топлообменници в проекти на Сирмак Интернешънъл

... възобновяем природен газ в Холандия. Биогазът се произвежда чрез анаеробно разграждане на органични отпадъци, които се разделят механично от битовите ... още

http://hvac-bulgaria.com

Изграждането на инсталацията за биологично третиране Хан Богров върви по график

... събраните „зелени“ отпадъци и производство на компост, както и анаеробно разграждане на разделно събраните „био“ (хранителни) отпадъци с последващо компостиране ... още

http://ecology-bulgaria.com

Провежда се международен семинар за управление на биоотпадъците в страните от региона

... организации, членове на ЕCN (оператори на съоръжения за компостиране, анаеробно разграждане, МБТ и представители на национални организации за осигуряване на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира проектирането и строителството на инсталацията за биологично третиране на площадка Хан Богров

... инсталацията за биологично третиране, включваща съоръжения за компостиране и анаеробно разграждане. Годишният капацитет на инсталацията е 44 хил. тона входяща ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира проектирането и строителството на инсталацията за биологично третиране на площадка Хан Богров

... инсталацията за биологично третиране, включваща съоръжения за компостиране и анаеробно разграждане. Годишният капацитет на инсталацията е 44 хил. тона входяща ... още

http://industryinfo.bg

Локални пречиствателни станции за отпадни води

... замърсяващите вещества се отлагат на дъното, където протича анаеробно разлагане и се отделя биогаз с неприятна миризма. ... едновременно протичат два процеса – утаяване на водите и разграждане при анаеробни условия. Материалите, които се използват за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Локални пречиствателни станции за отпадни води

... замърсяващите вещества се отлагат на дъното, където протича анаеробно разлагане и се отделя биогаз с неприятна миризма. ... едновременно протичат два процеса – утаяване на водите и разграждане при анаеробни условия. Материалите, които се използват за ... още

http://water-bulgaria.com

Резултати от търсене на: анаеробно разграждане

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top