Резултати от търсене на: анаеробни технологии

ФнФ започва пазарни консултации за новия си инструмент в сектор отпадъци

... битови отпадъци, включително и чрез въвеждане на иновативни технологии и др. В рамките на финансовия инструмент е ... отпадъци. Допустимо е и кандидатстване за строителство на анаеробни и компостиращи инсталации. Пазарните консултации ще завършат на ... още

http://industryinfo.bg

Конференция за млади професионалисти във ВиК сектора ще се проведе в Прага

... на азот и фосфор от отпадъчни води", "Прилагане на анаеробни процеси", "Технологии за третиране на питейна вода" и др. Конференцията ... още

http://water-bulgaria.com

Нова технология за производство на енергия чрез преработка на отпадъци

... е създал 22 работни места. "Този вид проект и технологии на практика променят начина, по който обществото гледа на ... . Жанг две са основните бариери пред широкото разпространение на анаеробни системи - време и пари. Очаква се новата технология да ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нова технология за производство на енергия чрез преработка на отпадъци

... е създал 22 работни места. "Този вид проект и технологии на практика променят начина, по който обществото гледа на ... . Жанг две са основните бариери пред широкото разпространение на анаеробни системи - време и пари. Очаква се новата технология да ... още

http://renewables-bulgaria.com

Нова технология за производство на енергия чрез преработка на отпадъци

... е създал 22 работни места. "Този вид проект и технологии на практика променят начина, по който обществото гледа на ... . Жанг две са основните бариери пред широкото разпространение на анаеробни системи - време и пари. Очаква се новата технология да ... още

http://industryinfo.bg

Пречистване на отпадните води от хранително-вкусовата промишленост

... пречистването им могат да се използват традиционно използваните технологии за биологично пречистване. За отстраняване на патогенните ... води, за подходящо се счита използването на аеробно-анаеробни методи. БПК и ХПК Като дефиниция, биохимичната ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пречистване на отпадните води от хранително-вкусовата промишленост

... пречистването им могат да се използват традиционно използваните технологии за биологично пречистване. За отстраняване на патогенните ... води, за подходящо се счита използването на аеробно-анаеробни методи. БПК и ХПК Като дефиниция, биохимичната ... още

http://water-bulgaria.com

Резултати от търсене на: анаеробни технологии

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top