Резултати от търсене на: азотни оксиди и прах

Нова наредба за емисиите от средни горивни инсталации

... е чрез намаляване на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах да се ограничат рисковете за здравето на човека ... Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, с ... още

http://ecology-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй с отличие за зелени иновации

... електроцентрала към опазването на околната среда и за значимата роля на ядрената ... конвенционални ТЕЦ, е спестило на населението и околната среда вредното въздействие на близо ... , 23 хил. тона азотни оксиди и 3 хил. тона прах", допълниха от АЕЦ Козлодуй. още

http://ecology-bulgaria.com

Клиентите на Овергаз са спестили 430 000 т вредни емисии през 2013 г.

... . Благодарение на газификацията вредните газове и праховите частици са с 22 000 ... домакинствата са заменили нафтата, дървата и въглищата, а предприятията са преминали от ... емисии въглероден оксид и диоксид, серни и азотни оксиди, летливи вещества и прах. още

http://ecology-bulgaria.com

Приеха норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах от големи горивни инсталации

... за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации. ... Той дава възможност на включените в него топлоелектрически и топлофикационни централи да разсрочат инвестиционния си процес за ... още

http://industryinfo.bg

Приеха норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах от големи горивни инсталации

... за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации. ... Той дава възможност на включените в него топлоелектрически и топлофикационни централи да разсрочат инвестиционния си процес за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Технологии за опазване на околната среда в ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово

... от 200 mg/Nm3 за азотни оксиди; електростатични филтри, осигуряващи емисии на прах под 30 mg/Nm3 и сероочистващи инсталации на мокър ... още

http://ecology-bulgaria.com

500 хиляди тона вредни и парникови емисии спестени с употребата на природен газ през 2011 г.

... където домакинствата замениха нафтата, дървата и въглищата с газ и индустрията премина към синьото гориво. Газификацията ... на атмосферата – въглероден оксид и диоксид, серни и азотни оксиди, летливи вещества и прах. Ролята на екологията в устойчивото ... още

http://ecology-bulgaria.com

500 хиляди тона вредни и парникови емисии спестени с употребата на природен газ през 2011 г.

... където домакинствата замениха нафтата, дървата и въглищата с газ и индустрията премина към синьото гориво. Газификацията ... на атмосферата – въглероден оксид и диоксид, серни и азотни оксиди, летливи вещества и прах. Ролята на екологията в устойчивото ... още

http://industryinfo.bg

500 хиляди тона вредни и парникови емисии спестени с употребата на природен газ през 2011 г.

... където домакинствата замениха нафтата, дървата и въглищата с газ и индустрията премина към синьото гориво. Газификацията ... на атмосферата – въглероден оксид и диоксид, серни и азотни оксиди, летливи вещества и прах. Ролята на екологията в устойчивото ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Резултати от търсене на: азотни оксиди и прах

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top