Резултати от търсене на: азотни оксиди азотни оксиди

МС прие Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г.

... 2016/2284 намаления на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини ... до допълнително намаляване на емисиите на амоняк, азотни оксиди и неметанови летливи органични съединения. Намаляването на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нова наредба за емисиите от средни горивни инсталации

... наредбата е чрез намаляване на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах да се ограничат рисковете за здравето на ... Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации ... още

http://ecology-bulgaria.com

481 000 т вредни емисии са спестени от клиентите на Овергаз през 2017 г.

... т парникови газове и 25 507 т серни и азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и летливи органични съединения. Най ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Предстои гласуването на нови заключения за НДНТ за големи горивни инсталации

... , по-строги стойности на емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди и живак, които се изпускат от работещи на въглища ... на определени стойности на емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди и живак в атмосферата. още

http://ecology-bulgaria.com

ЕП прие нови ограничения за атмосферните замърсители

... на ключовите атмосферни замърсители до 2030 г., включително азотни оксиди, прахови частици и серен диоксид. "Замърсяването ... определят ангажиментите за редуциране на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди, амоняк и фини прахови частици ... още

http://ecology-bulgaria.com

Провериха нивата на шум от промишлени източници

... на емисиите през 2012 г. и установено превишаване за азотни оксиди от инсталацията за азотна киселина. Санкции от експертите на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приеха норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах от големи горивни инсталации

... Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации ... още

http://industryinfo.bg

Приеха норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах от големи горивни инсталации

... Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации ... още

http://ecology-bulgaria.com

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 инвестира 28 млн. лева за периода 2012-2013 г.

... електроцентрала. Компанията вече започна проект за намаляване нивото на азотни окиси на Енергоблок 4 и планира да го завърши ... цялостния проект е да понижи нивото на емисиите от азотни оксиди от реалния лимит - 500 mg/Nm3, до 200 mg ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 инвестира 28 млн. лева за периода 2012-2013 г.

... електроцентрала. Компанията вече започна проект за намаляване нивото на азотни окиси на Енергоблок 4 и планира да го завърши ... цялостния проект е да понижи нивото на емисиите от азотни оксиди от реалния лимит - 500 mg/Nm3, до 200 mg ... още

http://industryinfo.bg

Технологии за опазване на околната среда в ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово

... за постигане на нормата от 200 mg/Nm3 за азотни оксиди; електростатични филтри, осигуряващи емисии на прах под 30 ... качеството на приземния слой въздух по показатели серен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5). Допълнително, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Резултати от търсене на: азотни оксиди азотни оксиди

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top