Резултати от търсене на: Световна банка

МИ и Световната банка подписаха споразумение за развитие на иновациите

Проведе се среща между Фабрицио Дзарконе, постоянен представител на Групата на Световна банка за България, Чехия и Словакия, със зам.-министъра на икономиката Лилия Иванова, съобщиха от Министерството на икономиката. По време на срещата е договорено ... още

https://industryinfo.bg

Експерти от Световната банка консултираха инвеститори в Индустриален и логистичен парк - Бургас

Екип от експерти на Световната банка посетиха Индустриален и логистичен парк Бургас, за да запознаят инвеститорите с новата концепция за изпълнение на интегриран регионален подход през новия програмен период 2021-2027 г. Експертите подчертаха, че в ... още

https://industryinfo.bg

Над 3,6 млн. лв. ще бъдат вложени в ремонта на ПСПВ Студена-Перник

Повече от 3,6 млн. лв. са отпуснати по силата на заемно споразумение със Световна банка по "Проект за развитие на общинската инфраструктура", по който работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), за ремонтиране на ... още

https://water-bulgaria.com

С 15 млн. лв. подобряват ефективността и управлението на отрасъл ВиК

С над 15,3 млн. лв. ще бъде подобрена ефективността и управлението на отрасъл ВиК в страната до 2020 г. Това заяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройство Малина Крумова по време на информационно събитие, на което бе представен ... още

https://water-bulgaria.com

Световната банка и МРРБ сключиха договор за консултантски услуги във ВиК сектора

Министърът на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова и постоянният представител на Световната банка за България Тони Томпсън подписаха споразумение за консултантски услуги в областта на ВиК сектора на 23 февруари т.г. Споразумението ... още

https://water-bulgaria.com

Световната банка ще предложи модели за либерализация на електроенергийния пазар

БЕХ и Световната банка подписаха споразумение за консултантски услуги за предстоящото пълно въвеждане на либерализиран електроенергиен пазар. Договорът предвижда проучване и анализ на нормативната база у нас, актуалното състояние на енергийния пазар ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

МРРБ и Световната банка удължават споразумението си за отрасъл ВиК

Споразумението между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на ... още

https://water-bulgaria.com

Реформата във водния сектор получава финансова подкрепа от Световната банка

Споразумение за консултантски услуги подписаха в София министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и постоянният представител на Световната банка за България, Чешката Република и Словакия Маркус Репник. Подкрепата на международната ... още

https://water-bulgaria.com

МС одобри Стратегия за развитието на водния сектор до 2023 г.

Четири основни стратигически цели за развитие на водния сектор са включени в приетата от Министерски съвет на 2 април т. г. стратегия за развитието и управлението му за периода 2014-2023 г. В края на посочения период отрасълът трябва да достигне ... още

https://water-bulgaria.com

Изготвянето на стратегия за развитие на ВиК сектора ще бъде подпомогнато от Световната банка

Световна банка ще окаже техническа помощ на Министерството на регионалното развитие за изготвяне на промени в регулаторната рамка в отрасъл водоснабдяване и канализация (ВиК). Това е вписано в одобрения проект за Споразумение между двете институции ... още

https://water-bulgaria.com

Експерти от Световната банка подкрепят реформите в околната среда и хидромелиорациите

План за действие за 2014 г., в който са включени мерките на експертите от Световна банка по оперативните програми, бе приет по време на последното редовно заседание на Министерския съвет. През 2014 г. експертите ще насочат вниманието си към ... още

https://industryinfo.bg

Заседава Комитетът за наблюдение на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Тринадесето редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ) се проведе на 21 ноември т. г. В него участваха представители на ГД Регионална и ... още

https://industryinfo.bg

Провежда се Световна седмица на предприемачеството

“Популяризирането на предприемачеството и обучението в знания и умения, които развиват предприемаческия дух, е важна част от политиката на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) за насърчаване на младите хора и за подкрепата на ... още

https://industryinfo.bg

Устойчивата енергийна политика бе акцент на Европейския икономически и социален комитет

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев взе участие в работна група за обсъждане на разработването на Становище относно технологиите за улавяне и съхранение на CO2 и относно Координирани европейски действия за превенция и борба с енергийната ... още

https://industryinfo.bg

Световната банка препоръчва преструктуриране в енергийния сектор

„Най-важният проблем в енергийния сектор е овладяването на финансовия дефицит“, каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев, който представи резултатите от изготвените анализи на Световната банка и на Европейската комисия за ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Представят резултатите от анализите на Световната банка и Европейската комисия в енергийния сектор

Днес (28 май) представители на министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще представят предложенията си за промени в Закона за енергетиката. По време на официална пресконференция заедно ще бъдат оповестени и резултатите от анализа на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

МРРБ обявява търг за преквалификация за строителство на язовир Пловдивци и ПСПВ

До 26 февруари могат да бъдат подавани документи за участие в процедура по преквалификация за обект Изграждане на язовир Пловдивци и пречиствателна станция за питейни води. Изграждането на обекта се финансира със заем от Световна банка и ... още

https://industryinfo.bg

МРРБ обявява търг за преквалификация за строителство на язовир Пловдивци и ПСПВ

До 26 февруари могат да бъдат подавани документи за участие в процедура по преквалификация за обект Изграждане на язовир Пловдивци и пречиствателна станция за питейни води. Изграждането на обекта се финансира със заем от Световна банка и ... още

https://water-bulgaria.com

Световната банка ще изготви национална стратегия за водния сектор

Българското правителство и Световната банка подписаха две споразумения за предоставяне на консултантски услуги при разработването на Национална стратегия за отрасъл Водоснабдяване и канализация и на Стратегия за интелигентна специализация в областта ... още

https://water-bulgaria.com

Резултати от търсене на: Световна банка

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top