Резултати от търсене на: Закон за водите

Предлагат промени в наредбите за ОВОС и ЕО

... на околната среда и водите (МОСВ) публикува проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на ... програма посредством внасяне до съответния компетентен орган по Закон за устройство на територията или по друг специален ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нов заместник-министър на икономиката

... на икономиката, свързани с новия Закон за административното регулиране на икономическите дейности и измененията в Закона за водите. Иванова е магистър по ... още

http://industryinfo.bg

Провежда се форум "Кръгова икономика и чисти технологии"

... взеха министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова, министърът на околната среда и водите Нено Димов ... . "Голямото предизвикателство не е в написването на определен закон, не е в прилагането на конкретна иновация, които ... още

http://ecology-bulgaria.com

МРРБ създава фонд за ВиК проекти в малките населени места

... бъдат направени изменения в Закона за водите и да бъде приет подготвяният в момента нов Закон за ВиК, допълни министър Нанков. ... добре обоснован анализ разходи/ползи, както и прогнози за демографската картина. "Трябва да съчетаваме подобни проекти с ... още

http://water-bulgaria.com

Дискусионен форум в рамките на Булаква обсъди проекта за нов закон за ВиК

... асоциация по водите (БАВ), бе организиран дискусионен форум с цел обсъждане на проекта за нов закон за ВиК отрасъла. ... В разработвания от Министерството на регионалното развитие и благоустройството закон са ... още

http://water-bulgaria.com

Облекчават процедурите по ОВОС за МСП

... редица действащи обекти в населените места, както и за някои инвестиционни предложения с административен характер. Внесените промени ... разрешителен режим към министъра на околната среда и водите за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на ... още

http://ecology-bulgaria.com

239 проекта се изпълняват по ОПОС

... общо 239 проекта, съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на на брифинг пред журналисти. Тя ... използване на ресурсите. „Разработен е проект на ЗИД на Закон за чистотата на атмосферния въздух, чрез който ще въведем европейските ... още

http://ecology-bulgaria.com

МС предлага изменения в Закона за водите

... като част от възвръщането на разходите за водни услуги. Инструментите за възстановяване са част от изпълнението на ... определяне на санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. Въвеждат се разпоредби, ... още

http://water-bulgaria.com

На 1 август изтича срокът за становища по промените в Закона за водите

... предложения във връзка с предложените промени в Закона за водите. Предложението за изменение и допълнение на нормативния акт включва ... и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, във връзка с ... още

http://water-bulgaria.com

Експерти предлагат нови мерки за контрол на състоянието на язовири и хидротехнически съоръжения

... министъра на околната среда и водите Искра Михайлова за извършения през 2013 г. мониторинг за предотвратяване или ограничаване на ... че комплексните и значими язовири по смисъла на Закона за водите, с малки изключения, са в изправно състояние и ... още

http://water-bulgaria.com

Обсъждат приотетите проекти във водния сектор в Добрички регион

... в Асоциацията по ВиК, изготвено съгласно Закона за водите, другата е приемането на Регионален генерален план ... канализация - Добрич. Документът определя приоритетните инвестиции за рехабилитация и модернизация на водоснабдителната и канализационна мрежи ... още

http://water-bulgaria.com

МОСВ обсъди краткосрочните си приоритети на заседание на Обществения съвет

... на 2013 г. Предстои внасянето на проект на нов закон за ограничаване изменението на климата, който напълно транспонира Директива 2009 ... на пълната интеграция на политиките по околна среда и водите във всички политики. Също така ще се цели подобряване ... още

http://ecology-bulgaria.com

Народното събрание промени Закона за водите

... Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за водите, свързани с изпълнението на ВиК проектите с европейско ... финансиране и възможността за ползване на данъчен кредит от общините. „С измененията ... още

http://water-bulgaria.com

Семинар представи резултатите по проект за реформи във ВиК сектора

... са два варианта – съгласно действащия Закон за водите и съобразно проекта на Закон за изменение на Закона за водите от 2012 г. Нормативният акт поставя ... още

http://water-bulgaria.com

Проведе се първото заседание на обществения съвет в МОСВ

... и водите. В рамките на срещата стана ясно, че МОСВ публикува задължителната по закон информация, ... на ски зоната в Банско, темата за шистовия газ и отпадъците на София. ... „Става въпрос за едно много по-комплексно отношение между ... още

http://ecology-bulgaria.com

Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата

... от Министерството на околната среда и водите разрешително, съгласно новия Закон за управление на отпадъците, като изпълни ... Новата нормативна рамка: новият Закон за управление на отпадъците, както и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки ... още

http://ecology-bulgaria.com

Предлагат изменения в разпоредби за изграждането и модернизацията на хидромелиоративни системи и съоръжения

... специални закони (Закона за водите, Закона за горите и Закона за опазване на земеделските земи). Редът за поддържане и прочистване на ... речните легла е определен в Закона за водите и той не предвижда цялостно обезлесяване и изсичане ... още

http://water-bulgaria.com

Предлагат изменения в разпоредби за изграждането и модернизацията на хидромелиоративни системи и съоръжения

... специални закони (Закона за водите, Закона за горите и Закона за опазване на земеделските земи). Редът за поддържане и прочистване на ... речните легла е определен в Закона за водите и той не предвижда цялостно обезлесяване и изсичане ... още

http://industryinfo.bg

Предлагат изменения в разпоредби за изграждането и модернизацията на хидромелиоративни системи и съоръжения

... специални закони (Закона за водите, Закона за горите и Закона за опазване на земеделските земи). Редът за поддържане и прочистване на ... речните легла е определен в Закона за водите и той не предвижда цялостно обезлесяване и изсичане ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обсъдиха предстоящите изменения в Закона за водите

... бе обсъдена по време на дискусия за предстоящите изменения в Закона за водите, организирана от синдикалните организации. По ... сериозно внимание на предлагания в проекта за изменение на Закона за водите процес по регионализация. Приемането на водна ... още

http://water-bulgaria.com

Обсъдиха предстоящите изменения в Закона за водите

... бе обсъдена по време на дискусия за предстоящите изменения в Закона за водите, организирана от синдикалните организации. По ... сериозно внимание на предлагания в проекта за изменение на Закона за водите процес по регионализация. Приемането на водна ... още

http://industryinfo.bg

България е първата държава в ЕС, готова да търгува квотите си за парникови емисии

... добрата организация между Министерството на околната среда и водите, Българска народна банка и Министерство на финансите бяха ... на подробен ред за разходване на средствата от търговете ще бъде детайлно уредено в новия Закон за ограничаване на ... още

http://ecology-bulgaria.com

България е първата държава в ЕС, готова да търгува квотите си за парникови емисии

... добрата организация между Министерството на околната среда и водите, Българска народна банка и Министерство на финансите бяха ... на подробен ред за разходване на средствата от търговете ще бъде детайлно уредено в новия Закон за ограничаване на ... още

http://industryinfo.bg

Водният сектор трябва да се управлява централизирано, а не от седем различни министерства

... , отскоро заемате позицията председател на Българската асоциация по водите (БАВ). Какви са акцентите в настоящата Ви дейност ... работни групи, в измененията на законодателството – Водна стратегия, Закон за водите, Наредба №4 на МРРБ и др. Също така, ... още

http://water-bulgaria.com

Законът за водите гласуван на първо четене

... Парламентът прие на първо четене промени в Закона за водите. Поправките имат за цел да увеличат контрола по техническото състояние ... са публична държавна собственост. Национален координационен съвет по водите с участието на 9 министри ще координира и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Законът за водите гласуван на първо четене

... Парламентът прие на първо четене промени в Закона за водите. Поправките имат за цел да увеличат контрола по техническото състояние ... са публична държавна собственост. Национален координационен съвет по водите с участието на 9 министри ще координира и ... още

http://water-bulgaria.com

Законът за водите гласуван на първо четене

... Парламентът прие на първо четене промени в Закона за водите. Поправките имат за цел да увеличат контрола по техническото състояние ... са публична държавна собственост. Национален координационен съвет по водите с участието на 9 министри ще координира и ... още

http://industryinfo.bg

Състоя се първото заседание на регионалната асоциацията по ВИК в Сливен

... ВиК, създадени по реда на Закона за водите, е управлението на ВиК системите в ... и съоръжения и създаване на база данни за тях. Във връзка с предстоящото изготвяне ... асоциацията ще трябва да съдействат за провеждането на процедура по съгласуването и одобряването ... още

http://water-bulgaria.com

Състоя се първото заседание на регионалната асоциацията по ВИК в Сливен

... ВиК, създадени по реда на Закона за водите, е управлението на ВиК системите в ... и съоръжения и създаване на база данни за тях. Във връзка с предстоящото изготвяне ... асоциацията ще трябва да съдействат за провеждането на процедура по съгласуването и одобряването ... още

http://industryinfo.bg

Намаляват наполовина гаранцията за търговците на скрап

Министерство на околната среда и водите е дало обещание за намаляването наполовина на банковата гаранция за търговците на черни и цветни ... . лева на 25 хил. лева. Според сега действащия закон за управление на отпадъците гаранцията е много висока и това ... още

http://ecology-bulgaria.com

Намаляват наполовина гаранцията за търговците на скрап

Министерство на околната среда и водите е дало обещание за намаляването наполовина на банковата гаранция за търговците на черни и цветни ... . лева на 25 хил. лева. Според сега действащия закон за управление на отпадъците гаранцията е много висока и това ... още

http://industryinfo.bg

Народното събрание обмисля отделен закон за ВиК сектора

Самостоятелен закон за ВиК сектора поискаха председателите на парламентарните комисии по околната среда и водите и по регионална политика и ... на което обсъдиха промените в Закона за водите. С приемането на нов закон може да се въведе ред в ... още

http://water-bulgaria.com

Народното събрание обмисля отделен закон за ВиК сектора

Самостоятелен закон за ВиК сектора поискаха председателите на парламентарните комисии по околната среда и водите и по регионална политика и ... на което обсъдиха промените в Закона за водите. С приемането на нов закон може да се въведе ред в ... още

http://industryinfo.bg

Промените във водния сектор дискутираха по време на международното изложение Вода София

... Добромир Симидчиев, които представиха последните предложения за изменения в Закона за водите. Три оснновни теми са засегнати в ... „Целите на предложените промени в ЗИД на Закона за водите са ясно дефиниране на публичната държавна и публичната ... още

http://ecology-bulgaria.com

Промените във водния сектор дискутираха по време на международното изложение Вода София

... Добромир Симидчиев, които представиха последните предложения за изменения в Закона за водите. Три оснновни теми са засегнати в ... „Целите на предложените промени в ЗИД на Закона за водите са ясно дефиниране на публичната държавна и публичната ... още

http://industryinfo.bg

Промените във водния сектор дискутираха по време на международното изложение Вода София

... Добромир Симидчиев, които представиха последните предложения за изменения в Закона за водите. Три оснновни теми са засегнати в ... „Целите на предложените промени в ЗИД на Закона за водите са ясно дефиниране на публичната държавна и публичната ... още

http://water-bulgaria.com

Промени в закона за водите за гарантиране безопасността на водната инфраструктура предвиждат от правителството

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за водите и предлага на Народното събрание да го приеме. Целта ... още

http://water-bulgaria.com

Промени в закона за водите за гарантиране безопасността на водната инфраструктура предвиждат от правителството

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за водите и предлага на Народното събрание да го приеме. Целта ... още

http://industryinfo.bg

177 общини без площадки за събиране на черни и цветни метали

... от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), ИУМПС, са ... обединиха срещу проекта на нов закон за управление на отпадъци, разработен от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). още

http://industryinfo.bg

177 общини без площадки за събиране на черни и цветни метали

... от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), ИУМПС, са ... обединиха срещу проекта на нов закон за управление на отпадъци, разработен от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). още

http://ecology-bulgaria.com

Завод за рециклиране ще изграждат в Созопол

... на екологичното производство е съгласувано с МОСВ, като по закон община Созопол е длъжна да направи рециклираща инсталация, ... Министерството на околната среда и водите. Дружеството има опит в изграждането на подобни заводи за рециклиране в Румъния и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Завод за рециклиране ще изграждат в Созопол

... на екологичното производство е съгласувано с МОСВ, като по закон община Созопол е длъжна да направи рециклираща инсталация, ... Министерството на околната среда и водите. Дружеството има опит в изграждането на подобни заводи за рециклиране в Румъния и ... още

http://industryinfo.bg

Стартира процедурата за съзадаване на депо за отпадъци в Разлог

... стимули за общините, които изпълняват европейските изисквания за управление на отпадъците, каквито се предвиждат и в новия закон, ... регионална система за управление на отпадъците в Разлог, според министъра на околната среда и водите Нона Караджова, ... още

http://industryinfo.bg

Стартира процедурата за съзадаване на депо за отпадъци в Разлог

... стимули за общините, които изпълняват европейските изисквания за управление на отпадъците, каквито се предвиждат и в новия закон, ... регионална система за управление на отпадъците в Разлог, според министъра на околната среда и водите Нона Караджова, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Резултати от търсене на: Закон за водите

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top