Резултати от търсене на: ВиК

Първото издание на срещата Digital Water Summit ще бъде в Испания

... предвид предизвикателството на дигиталната трансформация в контекста на остаряващата ВиК инфраструктура, грешните инвестиции, промяната на климата и демографията. "Цифровата ... още

http://water-bulgaria.com

Международната конференция "Управление на отпадъчни води" ще се проведе в Киев

... отпадъчни води" (WWW 2020). Организатор на специализирания ВиК форум е Business-Forum. Програмата на събитието предвижда провеждането ... и системи за счетоводство, мониторинг и автоматизация на ВиК управлението. Освен това е предвидено представяне на ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира семинар "Пречистване на питейни води" в Старосел

От 24 до 25 септември т. г. ще се проведе специализираният семинар "Пречистване на питейни води", организиран от Българската асоциация по водите (БАВ). Събитието ще се проведе в с. Старосел. На 24 септември ще бъдат засегнати темите: Измерване на ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК - Шумен стартира изграждане на пречиствателна станция за питейни води

Водоснабдяване и канализация - Шумен (ВиК - Шумен) стартира в началото на месец октомври т. г. ... още

http://water-bulgaria.com

Община Ихтиман търси изпълнител за реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа

Община Ихтиман обяви обществена поръчка за инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект: "Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа – с. Живково". Сред дейностите по изпълнението на поръчката са разработване на работен ... още

http://water-bulgaria.com

Провежда се извънредно заседание на Асоциацията по ВиК в Кюстендил

... извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Кюстендил. В рамките на събитието ще бъдат ... към договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни ... още

http://water-bulgaria.com

Българският ВиК холдинг съдейства за възстановяване на водоизточник в Шумен

Българският ВиК холдинг ще съдейства с финансиране за решаването на водния ... 30 години. Изпълнението на дейностите ще се поеме от ВиК - Шумен. Чрез въвеждането в експлоатация на системата количеството вода ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК - Бургас търси доставчик на лагери

ВиК - Бургас обяви обществена поръчка за периодична доставка на лагери ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

ТПК-Пловдив изпраща делегация на Международно изложение Food Technology Asia

Търговско-промишлена камара - Пловдив отправи с покана до всички заинтересовани предстоящото XV-о Международно изложение с конферентна част в областта на хранителните технологии Food Technology Asia 2020. Събитието ще се състои от 12 до 14 септември ... още

http://industryinfo.bg

МРРБ ще съдейства за проучване на нови водоизточници за с. Караисен

... на вода в селото. Село Караисен се обслужва от ВиК Йовковци, като заради намален дебит на водоизточниците на територията ... Търново, в които живеят почти 11 000 души. Според ВиК дружеството режимът на водата в село Караисен ще продължи ... още

http://water-bulgaria.com

Започна полагането на тръбопровода за отпадъчни води във Варненското езеро

Започва полагането на тръбопровода за отпадъчни води във Варненското езеро, съобщиха от районната администрация. Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" е завършило дейностите по удълбочаването на фарватера. Предстои също прокопаването ... още

http://water-bulgaria.com

Община Мездра подменя 8 км канализационни тръби

... обсъждането на инвестиционната програма на ВиК Мездра на работна среща при кмета ... Аспарухов. Инвестицията, която ще направи ВиК Мездра за този проект, е ... ДДС. За реконструкцията на канализационната мрежа ВиК - Мездра ще използва полиетиленови тръби с ... още

http://water-bulgaria.com

Messe Muenchen представя нова дигитална платформа IFAT impact Business Summit

Организаторите на Международното изложение за управление на питейни и отпадъчни води, отпадъци и суровини IFAT 2020, Messe Muenchen, обявиха новата дигитална бизнес платформа IFAT impact Business Summit, в която от 8 до 10 септември т. г. ще се ... още

http://water-bulgaria.com

Община Свиленград подмени 21 км водопроводни мрежи в четири села

Четирите най-големи села в община Свиленград – Капитан Андреево, Левка, Момково и Студена, са с реконструирана вътрешна водопроводна мрежа, съобщиха от районната администрация. Проектът се изпълнява по сключен договор за отпускане на безвъзмездна ... още

http://water-bulgaria.com

МОБАЛ "д-р Стефан Черкезов" търси изпълнител за подмяна на част от водопроводна мрежа

МОБАЛ "д-р Стефан Черкезов" - Велико Търново обяви обществена поръчка за подмяна на част от водопроводната мрежа на територията на База II - изграждане на водопроводно отклонение за част от комплекса на старата болница. Основните дейности по ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода възлага реконструкция на съществуващ тласкател за излишна утайка в СПСОВ

Софийска вода обяви обществена поръчка за реконструкция на съществуващ тласкател за излишна утайка в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води - Кубратово (СПСОВ) съгласно одобрен работен проект. В рамките на обявлението изпълнителят ... още

http://water-bulgaria.com

Българският ВиК холдинг инвестира 4 млн. лв. в авариен ремонт на довеждащ водопровод

Българският ВиК холдинг обяви намерението си да инвестира средства в изграждането ... и ще стига до резервоарите на градската ВиК мрежа. Инвестицията на Българския ВиК холдинг ще бъде в размер на 4 ... още

http://water-bulgaria.com

Проведе се семинарът за нови технологии в управлението на водите по проект LYSIS

... участие представители на районни администрации, общински експерти, служители от ВиК дружества и представители на екоорганизации. Основна тема на мероприятието ... още

http://water-bulgaria.com

МС даде мандат на КЕВР да участва с членски внос в WAREG

На 19 август т. г. по време на редовното заседание на Министерски съвет (МС) Правителството даде съгласие на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да обезпечи членството си в Мрежата на водните регулатори в Европа (WAREG), съобщиха от ... още

http://water-bulgaria.com

НСИ отчете 6,1% ръст на заплатите въпреки кризата

Националният статистически институт (НСИ) обяви данни за пазара на труда - наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни т. г. Сравнявайки края на месец март т. г. с юни т. г. Институтът отчита спад на наетите служители с 23,5 ... още

http://industryinfo.bg

Община Пещера предвижда 3,22 млн. лв. инвестиция в нови ВиК мрежи

... кандидатства за финансиране с проект за реконструкция на улични ВиК мрежи и съоръжения на територията на града, съобщиха от ... . В рамките на инвестицията ще попаднат над 2113 м ВиК мрежи, като обновяването им трябва да повиши степента на ... още

http://water-bulgaria.com

УМБАЛ "Света Марина" - Варна възлага авариен ремонт на основен водопровод

... здравното заведение с водоснабдителните зони №4 и №5 на ВиК - Варна. Настоящият проект е изготвен във връзка с необходимост ... още

http://water-bulgaria.com

НСИ определи най-жизнеспособните сектори в "Демография на предприятията" за 2018 г.

... електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, секторите ВиК и отпадъци. "Данните за умрелите предприятия през 2017 г ... още

http://industryinfo.bg

Израелски производител на сензори за проследяване на течове търси дистрибутори

Израелски производител, специализиран в създаването на модерни решения за водна инфраструктура, е разработил иновативни продукти за проактивно наблюдение на водни мрежи, проследяване и локализиране на течове посредством високочувствителни акустични ... още

http://water-bulgaria.com

Община Сандански възлага инженеринг за подмяна на водопровод

Община Сандански обяви обществена поръчка за изпълнение на инженеринг по реконструкцията на водопроводна мрежа на ул. "Славянка" в града. В рамките на настоящото обявление изпълнителят трябва да изготви инвестиционен проект и да извърши строително- ... още

http://water-bulgaria.com

Стартира проектът за закриване и рекултивация на старото депо в Стара Загора

... във връзка с проекта за рекултивация на депото. Фирма ВиК - Бунар предстои да извърши подготвителни работи - почистване от храсти ... още

http://industryinfo.bg

МОСВ разработва проект за управление на риска от наводнения за 13,2 млн. лв.

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) представи дейностите, които ще бъдат предприети във връзка с актуализацията на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022-2027 г. Стремежът на Министерството е към създаване ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Габрово търси доставчик на поцинковани арматури и фитинги, жиба и фасонни части

ВиК Габрово обяви обществена поръчка за доставка на поцинковани арматури ... още

http://water-bulgaria.com

Въведоха в експлоатация модернизираната ПСОВ Златни пясъци

Завършиха проекта за обновяване на пречиствателна станция за отпадъчни води на курорта Златни пясъци (ПСОВ), съобщиха на сайта на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Модернизацията се финансира от Оперативна програма "Околна ... още

http://water-bulgaria.com

Завърши строежът на ПСОВ - Айтос

На 20 юли т. г. се проведе официалната церемония по откриването на Пречиствателна станция за отпадъчни води - Айтос (ПСОВ), съобщиха от районната общинска администрация. Проектът за станцията започна през януари 2017 г. и е реализиран с финансиране ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ обяви регламента за конкурса "Най-добра ПСОВ в България"

Тече набирането на кандидати в конкурса за "Най-добра пречиствателна станция за отпадъчни води в България", организиран от Българската асоциация по водите (БАВ). Обявяването на победителя ще бъде част от националния семинар, посветен на питейните ... още

http://water-bulgaria.com

Община Девня възлага ремонт на 1,9 км улични водопроводи

Община Девня обяви обществена поръчка за подмяна на улични водопроводи. В рамките на настоящото обявление изпълнителят трябва да извърши реконструкция на водопроводи, като са предвидени нови сградни отклонения към съответните имоти. Общата дължина ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК - Бургас възлага инженеринг на ПСОВ - Карнобат

ВиК - Бургас обяви обществена поръчка за възлагане на инженеринг за ... още

http://water-bulgaria.com

Завършиха проекта за реконструкция на ПСОВ-Китен

Завършиха дейностите по реконструкция и разширяване на пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) в Китен, съобщиха от Министерски съвет (МС). Обектът е предназначен да обслужва Приморско, Китен и Международния младежки център (ММЦ). Проектът ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира курс "Измерване разход на вода в напорни тръбопроводи и безнапорни канали"

От 24 до 25 септември т. г. ще се проведе специализираният курс "Измерване разход на вода в напорни тръбопроводи и безнапорни канали", организиран от Център за професионално обучение "Водоснабдяване и канализация" към Българската асоциация по водите ... още

http://water-bulgaria.com

Проведе се Годишната среща по проекта за сравнителен анализ на ВиК дружествата

... по проекта за сравнителен анализ (бенчмаркинг) на ВиК дружествата в България, съобщиха организаторите от Българската асоциация ... Като основен проблем бяха посочени енергийните проблеми на ВиК дружествата, които според специалистите са свързани с ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на спирателни кранове с електрическа задвижка

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка на фланшови спирателни кранове и фланшови спирателни кранове в комплект с електрическа задвижка. В рамките на настоящото обявление се очаква да бъде подписан рамков договор за изпълнение на ... още

http://water-bulgaria.com

Проф. д-р инж. Димитър Аличков е избран за председател на БАВ

... беше избран за председател на Управителния съвет на Българския ВиК холдинг. Новият председател на БАВ е завършил Хидротехническия факултет ... още

http://water-bulgaria.com

Община Бургас търси изпълнител за изграждане на ВиК мрежа и ПОСВ

... ". Изпълнителят на проекта трябва да изгради и реконструира обслужваща ВиК инфраструктура - магистрален водопровод и канализация, и да изгради пречиствателна ... още

http://water-bulgaria.com

Язовир "Студена" е пълен на 82%

... , зам.-кмета на общината Мирослав Стоицев и управителя на ВиК-Перник Борислав Иванов. По време на срещата министърът одобри ... постъпило искане от ВиК оператора за изменение в Месечния график за ползване на ... още

http://water-bulgaria.com

Инвестициите във ВиК сектора по ОПОС 2014-2020 г. възлизат на 2,26 млрд. лв.

... момента по програмата се изпълняват 14 проекта с бенефициенти ВиК оператори, чиято стойност е над 1,22 млрд. лв ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Хасково търси доставчик на тръби и консумативи

ВиК-Хасково обяви обществена поръчка за доставка на водопроводно оборудване ... в период от 12 месеца, спрямо заявените количества от ВиК-Хасково. Сред необходимите консумативи и изделия попадат: нипели, възвратни ... още

http://water-bulgaria.com

Започва реконструкцията за 5,7 млн. лв. на водопровода във Ветрино

На 11 юни т. г. се проведе символична церемония първа копка по проекта за реконструкция и рехабилитация на уличната водопроводна мрежа в община Ветрино, съобщиха на сайта на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Инвестицията е в ... още

http://water-bulgaria.com

Започна изграждането на канализацията в квартал Рилци в Добрич

На 5 юни т. г. се проведе символична церемония първа копка на етап 1 от проекта за изграждане на новата битова канализация за квартал Рилци в Добрич, съобщиха от районната администрация. На събитието присъстваха кметът на общината Йордан Йорданов и ... още

http://water-bulgaria.com

Аква Джет 2011 откри нов по-голям офис в София

Аква Джет 2011 откри нов офис София, кв. Студентски град, ул. "Академик Йордан Трифонов" 5, съобщиха от компанията. Фирменият обект разполага с по-голяма площ и изложбена част. "Освен предимствата на комуникативното място (зад магазин ФАНТАСТИКО на ... още

http://water-bulgaria.com

Промоционални условия при закупуване на Product Design & Manufacturing Collection

... архитектурна библиотека. AutoCAD MEP - софтуер за проектиране на ОВК, ВиК и др. инсталации на сгради AutoCAD Mobile App – AutoCAD ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Напредва работата по реконструкцията на ВиК мрежите във Варна

Дейностите по извършване на реконструкция и изграждане на ВиК мрежите, предназначени за вилните зони и курортните комплекси на ... ) се предоставят 96 млн. лв. Бенефициент на средствата е ВиК-Варна. "Целта е жителите на морската столица да имат ... още

http://water-bulgaria.com

Инвестират 459 млн. лв. в интегрирания воден проект за област Бургас

... да реализира проекта. Общата стойност на инвестицията в бургаската ВиК мрежа възлиза на приблизително 459 млн. лв., от които ... още

http://water-bulgaria.com

Отпускат 4,3 млн. евро заем за нова ВиК инфраструктура в Смолян

... (ЕБВР) сключи договор за предоставяне на инвестиционен кредит на ВиК Смолян в размер на 4,3 млн. евро, съобщават ... фондовете (ФнФ). Средствата са предвидени за изграждане на нова ВиК инфраструктура и реконструкция на съществуващата в гр. Смолян и ... още

http://water-bulgaria.com

Обновяват ВиК мрежата в две села във Варненско

Стартираха строително-монтажни дейности по водопроводната мрежа в община Ветрино, област Варна. Това съобщават от сайта на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Обновяването се извършва по проект "Реконструкция и рехабилитация на ... още

http://water-bulgaria.com

Предвиждат промени в наредбата за характеризиране на повърхностни води

Министерският съвет (МС) публикува за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностни води, издадена от министъра на околната среда и водите Емил Димитров. В проекта ... още

http://water-bulgaria.com

ТЕЦ Марица изток 2 търси изпълнител за подмяна на тръбопровод

ТЕЦ Марица изток 2 обяви обществена поръчка за подмяна на тръбопровод "добавъчна вода" от бл. VIII до БПС-3. Мястото на изпълнение е с. Ковачево, Котелен цех част 890 MW. Сред основните изисквания към кандидатите са да разполагат с преносим апарат ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода търси технически ръководител аварии и поддръжка

... да притежава средно специално или висше образование с профил ВиК, опит със строително-ремонтни дейности по водопроводната мрежа, шофьорска ... още

http://industryinfo.bg

Стартира ремонт на транспортиращ водопровод във Варна

... за възникнал дефект на транспортиращия водопровод е подадена от ВиК Варна през август м. г. След обследване на подводната ... още

http://water-bulgaria.com

Festo представи ново пневматично задвижване с множество варианти за приложение

... механизъм DFPC. Той е насочен към разнообразни приложения във ВиК сектора, минната промишленост и енергетиката, както и в производството ... още

http://automation-bulgaria.com

Festo обяви онлайн конфигуратор за ВиК контролни шкафове

... на Festo позволява на инженери и проектанти, работещи във ВиК сектора, да създават специално разработени, готови за инсталация контролни ... още

http://industryinfo.bg

Напредва работата по изграждането на Балкански поток

... етап са и грубият строеж и вътрешните електро- и ВиК инсталации на сградите. Компресорната станция е проектирана с площ ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Община Харманли търси фирма за проектиране и ремонт на ВиК мрежа

... , авторски надзор и СМР на основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа в града. Дейностите следва да бъдат извършени на ... още

http://water-bulgaria.com

Избраха Иван Иванов за председател на УС на Български ВиК холдинг

... Илиян Илиев и бившият ръководител на район Самоков на ВиК София Венцислав Тодоров. Надзорният съвет на холдинга е ... вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Български ВиК холдинг е дружество със 100 % държавно участие и уставен ... още

http://water-bulgaria.com

Община Лозница възлага изграждане на водопровод в с. Синя вода

Oбщина Лозница обяви обществена поръчка за реконструкция на водопроводна мрежа в с. Синя вода в два етапа. Изпълнителят трябва да ръководи действията си спрямо изготвения технически проект, който предвижда модернизация в два етапа. Първият етап ... още

http://water-bulgaria.com

Вило България предлага безплатен ремонт на помпено оборудване в болниците

Вило България разработи безплатна програма за аварийни ремонти и подмяна на циркулационни помпи в болнични заведения, съобщиха от компанията. "През април и май т. г. Вило България предоставя спешни услуги по ремонт в здравни заведения, намиращи се в ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Пловдив възлага реконструкция на довеждащ водопровод

ВиК-Пловдив обяви обществена поръчка за инженеринг по реконструкцията на ... още

http://water-bulgaria.com

Изграждат нова водна камера към водоем "Стролата"

ВиК-Бургас обяви инвестиционно предложение по проект "Интегриран воден проект ... съществуващия напорен водоем "Стролата" в община Несебър. Предстои бургаският ВиК оператор да възложи обществена поръчка за реконструкция на водопроводните ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Кърджали възлага модернизацията на ПСПВ "Енчец"

ВиК-Кърджали обяви обществена поръчка за извършване на инженеринг във ... още

http://water-bulgaria.com

Предстои XIV-ият Международен симпозиум и изложение за ОВК в строителството

... , Турция, съобщиха организаторите от Турската общност на ОВК и ВиК инженерите (TTMD). Мотото на събитието е "Гъвкавите ОВК инсталации ... още

http://hvac-bulgaria.com

ВиК Панагюрище търси доставчик на многостъпални помпени агрегати

ВиК Панагюрище обяви обществена поръчка за доставка на нови хоризонтални ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода търси технически ръководител канализационни колектори

... колектори. Кандидатът трябва да притежава техническо образование с профил ВиК, шофьорска книжка категория В и компютърни умения. Основни задължения ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Ямбол търси доставчик на резервни части за водомери

ВиК-Ямбол обяви обществена поръчка за доставка на резервни части ... др.). За водоизмервателен уред 10 куб. м/ч. от ВиК-Ямбол са заявили нужда от мокър стрелкови брояч и ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Русе възлага доставка на 14 бр. помпи за питейни и отпадъчни води

ВиК-Русе обяви обществена поръчка за доставка на 12 бр. ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-София обяви поръчка за полиетиленови тръби

ВиК-София обяви обществена поръчка за доставка на полиетиленови (PEHD) ... още

http://water-bulgaria.com

Испански производител на водоизмервателни уреди търси доставчик на IoT сензори

Испанска стартъп компания, специализирана в IoT технологии за водоизмервателни уреди, търси доставчик на IoT сензори чрез постигане на производствено споразумение. Разработчиците имат нужда от няколко вида теснолентови IoT (Narrowband-IoT) сензори ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Перник избира доставчик на каналопочистваща машина

ВиК Перник обяви обществена поръчка за доставка на комбинирана каналопочистваща ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Русе търси доставчик на PVC тръби за питейна вода

ВиК-Русе обяви обществена поръчка за доставка на тръби за ... да се изпълни при писмено заявление от страна на ВиК-Русе. Прогнозната стойност на поръчката е 2 700 000 ... още

http://water-bulgaria.com

Община Пазарджик възлага разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи

Община Пазарджик обяви обществена поръчка за изграждане на разширение към Помпената станция за отпадни води-Пазарджик (ПСОВ). Изпълнителят трябва да изгради разширение за отстраняване на биогенни елементи - азот и фосфор. В рамките на настоящото ... още

http://water-bulgaria.com

МРРБ представи приоритетите си за развитие до 2027 г.

... в цялата страна. Като най-проблематични казуси в сектор ВиК от МРРБ посочват режимите на водоснабдяване, които силно влошават ... още

http://water-bulgaria.com

Преустановява се обходът на инкасатори по домовете за визуален отчет

... развитие и благоустройството (МРРБ) издаде препоръки с мерки към ВиК дружествата в страната във връзка с въведените разпоредби за ... още

http://water-bulgaria.com

ПОМПЕН ОФИС продължава да обслужва клиенти

ПОМПЕН ОФИС продължава да обслужва клиенти в условия на извънредно положение, съобщиха оттам. От компанията са осигурили безопасни условия на труд и доставка. "В офиса и складовете ни има дежурни лица, а достъпът на външни такива е забранен", ... още

http://industryinfo.bg

Екипите на Хидролиа продължават работа

Екипите на дружеството за интегрирани ВиК решения Хидролиа продължават работа, съобщиха от компанията. "Във връзка ... още

http://industryinfo.bg

Чешки ВиК производител търси дистрибутори и партньори

... и въздух. Широката гама от продукти за управление на Вик се прилага при пречистване на води от фамилни къщи ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода възлага сервизно обслужване на лабораторни уреди

Софийска вода обяви обществена поръчка за извънгаранционно сервизно обслужване на спомагателни лабораторни уреди - термостати, дестилатори, миялни, нагреватели и др. Изпълнителят на настоящото обявление трябва да предостави услуга по извършване на ... още

http://water-bulgaria.com

Общински имоти-Бургас търси фирма за поддръжка на 14 фонтана

Общинското предприятие Общински имоти-Бургас обяви обществена поръчка за предоставяне на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 14 бр. водни ефекти и фонтани, собственост на община Бургас. Настоящото обявление обхваща летен период (1 март- ... още

http://water-bulgaria.com

Община Баните търси изпълнител за помпена станция и черпателен резервоар

Община Баните обяви обществена поръчка за изграждане на помпена станция и черпателен резервоар. Целта е оптимизиране на водовземането и създаване на пълноценни условия за експлоатация на Сондаж № 3ХГ. Намерението предвижда цялостна промяна на ... още

http://water-bulgaria.com

МС одобри ОПОС да сключва договори до 20% над бюджета на програмата

По време на редовното заседание на Министерският съвет (МС), което се проведе на 10 март, МС даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." (ОПОС) да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Пловдив търси доставчик на помпени агрегати

ВиК-Пловдив обяви обществена поръчка за доставка на помпени агрегати ... още

http://water-bulgaria.com

МРРБ поема финансирането на проучването за водоснабдителната системата "Дунав"

... . Строителството на оставащото трасе ще се финансира от новия ВиК холдинг. още

http://water-bulgaria.com

Община Сливен планира нов индустриален парк на мястото на летището

... бъдат изградени пътна инфраструктура и комуникации, осветление, газоснабдяване и ВиК. "Така ще можем да предложим на пазара готови терени ... още

http://industryinfo.bg

ВиК-Варна обяви поръчка за тръби, фитинги и фасонни части

ВиК-Варна обяви обществена поръчка по 2 особени позиции за ... . Изделията са необходими за аварийно-възстановителни работи на съществуващата ВиК мрежа. В рамките на настоящото обявление възложителят е заявил ... още

http://water-bulgaria.com

Започна изпълнението на интегрирания проект за водите на Пловдив

На 4 март т. г. беше даден официален старт на интегрирания проект за водите на Пловдив, съобщиха от местната администрация. Началото даде кметът Здравко Димитров със символична първа копка и водосвет. В рамките на проекта предстоят реконструкция, ... още

http://water-bulgaria.com

Конференцията Smart Water Networks ще се проведе в Бирмингам

... Конференцията Smart Water Networks. Мероприятието е насочено към ВиК специалисти от частния и държавния сектор. Организаторите ... . Основни теми на конференцията са: "Умните технологии във ВиК сектора"; "Мрежова оптимизация"; "Течове"; "Роботика" и др ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха модернизираната ПСОВ-Добрич

На 24 февруари по време на официална церемония беше открита новата пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на град Добрич, съобщиха от районната администрация. В събитието взеха участие кметът Йордан Йорданов, началникът на станцията ... още

http://water-bulgaria.com

УВЕКС гр. Сандански търси доставчик на тръби за питейно-битово водоснабдяване

Общинското дружество УВЕКС гр. Сандански обяви обществена порътчка за доставка на полиетиленови тръби (PEHD), за питейно-битово водоснабдяване, полипропиленови консумативи (PP), поливинилхлоридни (PVC) тръби и фитинги. Всички заявени изделия трябва ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода инвестира 40 млн. лв. във ВиК мрежи през 2020 г.

... Софийска вода обявиха предстоящите инвестиции на дружеството в столичната ВиК мрежа и направиха кратък обзор на постигнатото през ... "Реализирани са редица проекти за изграждане и реконструкция на ВиК мрежите, както и за модернизация и основен ремонт на ... още

http://water-bulgaria.com

Предстои девета Световна среща на върха за устойчиви водни решения

... - индустриални компании, комунални дружества, проектанти и инвеститори, както и ВиК регулатори, които ще търсят най-ефективните възможни решения за ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха 27 км от новата ВиК инфраструктура в община Плевен

Проведе се официална церемония за откриване на обекта по изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (Етап I) в рамките на проекта "Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия", съобщиха от районната ... още

http://water-bulgaria.com

Представиха Националния координационен център за управление на водите

На 13 февруари т. г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) представи новия Национален координационен център за управление на водите (НКЦУВ). Неговата заложена функция е да координира работата на институциите по контрола върху дейностите ... още

http://water-bulgaria.com

Смарт Бургас предоставя информация за качеството на питейната вода

... община Бургас. Оттам обасниха, че информацията се въвежда от ВиК-Бургас на седмична база. Системата дава също така сведения ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Кърджали обяви поръчка за нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпи

ВиК гр. Кърджали обяви обществена поръчка за доставка на нови ... осъществява по заявки в случаи на възникнала експлоатационна необходимост. ВиК гр. Кърджали не се ангажира с минимални количества за ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода търси да назначи началник смяна в СПСОВ (с. Кубратово)

... ) в Кубратово. Кандидатът трябва да притежава висше образование профил ВиК, биология или екология, 3-годишен опит по специалността. Изискват ... още

http://industryinfo.bg

Софийска вода търси технически ръководител за обследване на големи канализационни колектори

... колектори. Кандидатът трябва да притежава техническо образование в профил ВиК и познания в нормативната база, да бъде активен шофьор ... още

http://industryinfo.bg

Започва изграждането на ПСПВ-Шумен с финансиране по ОПОС

ВиК-Шумен обяви обществената поръчка за упражняване на авторски надзор ... още

http://water-bulgaria.com

Ремонтират 982 км ВиК мрежа и съоръжения за 165 млн. лв.

... се през идните месеци да бъде конституиран Българският ВиК холдинг. "С негово създаване се цели по-добра ... изготвянето на още 6 регионални прединвестиционни проучвания за новоконсолидирани ВиК оператори в Хасково, Търговище, Велико Търново, Габрово, ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира курс за съвременни тенденции и проблеми при проектирането на ПСОВ

Българска асоциация по водите (БАВ) организира курс по "Съвременни тенденции, технологии и проблеми при проектирането и експлоатацията на пречиствателните станции за отпадни води (ПСОВ)". Обучението ще се проведе на 27 февруари т. г. в сградата на ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Плевен търси доставчик на фасонни водопроводни части

ВиК-Плевен обяви обществена поръчка за доставка на фасонни водопроводни ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Пловдив откри търг за доставка на електроапаратура

ВиК Пловдив обяви обществена поръчка за доставка на електроапаратура, елементи ... още

http://electrical-bulgaria.com

Михалково съдейства за рехабилитацията на общински водопровод

... се определят средства за инвестицията от страна на отговорното ВиК дружество. "Това публично-частно партньорство ще даде добър пример ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Враца търси фирма за ремонт на помпи

ВиК Враца обяви обществена поръчка за извънгаранционно обслужване на помпи, ... още

http://water-bulgaria.com

ЕБВР осигурява 8,7 млн. евро за инфраструктурата на ВиК Русе

... 8,7 млн. евро, предвиден за изграждане на ВиК инфраструктурата на Русе. Осигуряването на средствата ще подпомогне Дружеството ... в инвестиционната програма за подобряване на ВиК инфраструктурата на града и ще подкрепи усилията на ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Русе търси фирма за реконструкция на водопроводна и канализационна инфраструктура

ВиК Русе обяви обществена поръчка за подготовка на инвестиционен проект ... е свързано с проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от ВиК Русе", който се осъществява с финансовата ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Варна търси доставчик на електроматериали

ВиК Варна обяви обществена поръчка за доставка на електрически апарати ... още

http://electrical-bulgaria.com

Учредяват общ държавен ВиК холдинг

... ще бъде придобиване и управление на ВиК дружества и такива, свързани с изграждане ... и ремонт на ВиК инфраструктура, ще се формира чрез парична ... държавата. Новият холдинг ще обедини всички ВиК дружества с държавно участие, като целта ... още

http://water-bulgaria.com

Отстраняват над 20 аварии по магистралния водопровод от яз. "Тича"

... водопровод от яз. "Тича". "Осем екипа на ВиК Шумен и четири на ВиК Търговище ще работят по отстраняването на авариите ... от Велики Преслав, Нови пазар и Бургас", обясниха от ВиК Шумен. Водопроводът захранва с питейна вода Шумен, Велики Преслав ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Монтана инвестира 440 000 лв. в ремонти през 2020 г.

Инвестиционната програма на ВиК Монтана за тази година предвижда влагането на 440 000 ... ремонти на водопроводната мрежа в десетте общини, членуващи във ВиК асоциацията в региона, информират от дружеството. Основният дял от ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Варна откри търг за монтаж и рехабилитация на тръбопроводи

ВиК Варна обяви обществена поръчка за монтаж на нови и ... още

http://water-bulgaria.com

Аварийният ремонт на ВиК инфраструктурата в Перник трябва да приключи до 2 месеца

... са били подменени филтрите на утаителите. До 2 години ВиК Перник трябва да реализира и проекта на стойност 120 ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Габрово с инвестиции на стойност над 1 млн. лв. през 2020 г.

През 2020 г. ВиК Габрово ще инвестира 1, 004 млн. лв. в инфраструктурата ... още

http://water-bulgaria.com

Влагат 4 млн. лв. в реконструкцията на ВиК мрежата в ловешкия квартал "Младост"

Изпълнението на дейностите по проекта за реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. "Младост" може да стартира веднага, ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Русе избира доставчик на тръби за питейна вода

ВиК Русе обяви обществена поръчка за доставка на тръби за ... още

http://water-bulgaria.com

СО подготвя финансирането на ВиК проекти в три агломерации

... ще направи възможно финансирането на проекти за изграждане на ВиК мрежа по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 ... Искър. "С разработката на РПИП е анализирана съществуващата ВиК система, определени са границите на агломерациите на територията на ... още

http://water-bulgaria.com

Община Оряхово откри търг за реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа

... обяви обществена поръчка за реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на града. Работният проект предвижда проектиране и последващо ... още

http://water-bulgaria.com

ОПОС 2014-2020 финансира ВиК проекти на стойност 1,8 млрд. лв.

... период по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. ВиК операторите са кандидатствали за финансиране на проекти на обща ... -ограничен ресурс се финансират и по-малки обекти от ВиК инфраструктурата там, където е необходимо, като в бюджетната рамка ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК инфраструктурата в България се оценява на близо 11 млрд. лв.

... по проект "Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК" е събрана информация за водоизточниците – каптажи, речни ... финансово управление, отчетност и контрол върху съществуващите ВиК системи и съоръжения от страна на собствениците на ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Шумен търси фирма за изграждане на ПСПВ

ВиК Шумен обяви обществена поръчка за изграждане пречиствателна станция за ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК мрежата на Перник и Радомир ще бъде рехабилитирана с евросредства

ВиК инфраструктурата на Перник и Радомир ще бъде ... на ОПОС и е разработен проект с бенефициент ВиК-Перник, а инвестицията в рехабилитацията ще бъде в ... спрямо 2016 г., както и старата и амортизирана ВиК мрежа в общината, заради която загубата на вода ... още

http://water-bulgaria.com

Община Ивайловград обяви търг за реконструкция на водопроводна мрежа

... . Инвестицията цели повишаване качеството, ефективността, ефикасността и екологичността на ВиК услугите в общината. С проекта се очаква да бъде ... още

http://water-bulgaria.com

Отпускат 22,8 млн. лева за прединвестиционни проучвания във ВиК сектора по ОПОС

... подход "една обособена ВиК територия – един ВиК оператор – един проект". Към момента 12 ВиК дружества изпълняват договори за ... водоснабдяване и канализация за обособените територии, обслужвани от ВиК дружествата София, Велико Търново, Габрово, Плевен, ... още

http://water-bulgaria.com

Отбелязаха Световния ГИС ден с конференция за ВиК сектора

... , интеграция на експлоатационни данни с ГИС за ВиК мрежи и съоръжения, технологии за умни градове, ... съвременната инфраструктура, геопространствени решения за управление на ВиК мрежите и съоръженията, дигиталните двойници и интелигентната ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Ямбол откри търг за доставка на аварийни скоби и фитинги

ВиК Ямбол обяви обществена поръчка за доставка на ремонтни (аварийни) ... водопроводните мрежи. Количествата се определят съобразно текущите заявки на ВиК Ямбол, регулярно през срока на действие на договора, и ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Ямбол откри търг за доставка на аварийни скоби и фитинги

ВиК Ямбол обяви обществена поръчка за доставка на ремонтни (аварийни) ... водопроводните мрежи. Количествата се определят съобразно текущите заявки на ВиК Ямбол, регулярно през срока на действие на договора, и ... още

http://water-bulgaria.com

Експерти от България, Италия, Холандия и Сърбия се включват в БЕЗ аварии

... машиностроене, металургия, енергетика, петролна и химическа индустрия, електроника, ОВК, ВиК и други производствени сектори, станете част от форума", приканват ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Първо издание на форум за правилна поддръжка на индустриални инсталации БЕЗ аварии

... като електротехника, отоплителни инсталации, машиностроене, автомобилна индустрия, транспорт, металургия, ВиК, хидротехнически съоръжения, химическа и фармацевтична индустрия, фармация, хранително-вкусова ... още

http://industryinfo.bg

Австрийско посолство организира форум „Миннодобивна индустрия и металургия“

... представят бизнес предложения за инструменти за пробиване на скали, ВиК проекти, консултации за геология и др. Една от компаниите ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Бургас избира доставчик на спирателни кранове и обслужваща арматура

Водоснабдяване и канализация Бургас даде ход на обществена поръчка за избор на фирма, която да извършва доставка на спирателни кранове и обслужваща арматура за нуждите на дружеството за период от 3 години. Предметът на обществената поръчка съдържа ... още

http://water-bulgaria.com

Изготвени са прединвестиционните проучвания за ВиК в Столична община

... , което да спомогне за дефинирането на приоритетните инвестиции във ВиК инфраструктурата за обособената територия на Софийска вода. По време ... още

http://water-bulgaria.com

Завърши изпълнението на проекта за водния цикъл на Асеновград

На 30 октомври т. г. официално бе открита новата пречиствателна станция за отпадъчни води в Асеновград, изградена в рамките на проекта за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа за града. Капацитетът на съоръжението е 65 350 ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Добрич избира доставчик на водопроводни тръби и фитинги

ВиК Добрич обяви обществена поръчка за доставка на водопроводни тръби ... и челна заварка, необходими както за изграждане на нови ВиК системи, така и за извършване на аварийно-възстановителни работи ... още

http://water-bulgaria.com

Община Пловдив търси фирма за рeконструкция на ВиК мрежата

Община Пловдив обяви обществена поръчка за рeконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на града, Етап 1, квартал (част) бул. "Дунав"-"Брезовско шосе". Предметът на поръчката включва следните дейности: машинен изкоп; ръчен изкоп; монтаж на ... още

http://water-bulgaria.com

21-o издание на Международната конференция за технологии за пречистване на води

Международната конференция за технологии за пречистване на води (ICWPT) ще се проведе за 21-и път на 23 и 24 октомври т. г. в Лондон. Целта на форума е да осигури платформа на водещи учени и изследователи за обмен на опит и представяне на научни ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода търси технически специалист към отдел ГИС

... да има завършено висше обравование, за предпочитане в специалност ВиК, и да познава добре водопроводната и канализационна мрежа. Заявено ... още

http://industryinfo.bg

Kонференция "70 години Хидротехнически факултет" в УАСГ

По повод 70-годишнината на Хидротехническия факултет Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) организира Юбилейната международна научно-техническа конференция "70 години Хидротехнически факултет". Събитието ще се проведе на 7 и 8 ... още

http://water-bulgaria.com

МРРБ планира водоснабдяване на туристически комплекс "Леденика"

... ясно по време на форум за инвестициите във ВиК инфраструктурата в област Враца. От 2015 г. ... инвестират близо 6,3 млн. лв. за ВиК инфраструктура в област Враца – в Бяла Слатина ... "Околна среда 2014-2020 г." Проектът на ВиК Враца е на стойност 50 млн. лв., ... още

http://water-bulgaria.com

Варна подобрява ВиК инфраструктурата за 330 000 жители

ВиК Варна сключи договор за изграждане на 22,5 км ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Стара Загора реализира проект за 122 млн. лв.

Управителят на ВиК Стара Загора инж. Румен Райков и министърът на околната ... още

http://water-bulgaria.com

Община Габрово търси изпълнител за мащабен ремонт на язовир Синкевица

Община Габрово обяви обществена поръчка за рехабилитация на язовир Синкевица и съоръженията към него. Трябва да се изпълнят множество дейности по ремонта на съоръжението, което е оценено в добро състояние от експертна комисия. Обновителни работи са ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Видин търси доставчик на тръби и принадлежности

ВиК Видин обяви обществена поръчка за доставка на тръби и ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Кърджали инвестира 67,8 млн. лв. във водната инфраструктура

... околната среда и водите Нено Димов и управителят на ВиК Кърджали инж. Славчо Славков подписаха договор за доизграждане и ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ проведе семинар "Инвестиции във водния сектор – източници и неотложност"

... който бе реализиран с подкрепата на Съюза на ВиК операторите в Република България. Събитието откри председателят ... регионалните прединвестиционни проучвания, планираните и изпълнени инвестиции от ВиК операторите в текущия регулаторен период 2017-2021 г ... още

http://water-bulgaria.com

Сключени са 144 договора за 67% от бюджета на ОПОС 2014-2020 г.

... договори са 34 за 1,5 млрд. лв. Осем ВиК оператора са подписали договори за изграждане на водна инфраструктура ... . Това са ВиК дружествата в Смолян, Враца, Русе, Силистра, Перник, Видин, Пловдив ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Плевен избира доставчик на тръби и фасонни части

ВиК Плевен обяви обществена поръчка за доставка на HDPE и ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Варна търси доставчик на втечнен хлорен газ

ВиК Варна обяви обществена поръчка за извършване на доставка на ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Варна избира доставчик на електроматериали

Водоснабдяване и канализация Варна откри търг за доставка на електрически апарати и съоръжения, електроинсталационни материали, кабели и проводници по три обособени позиции. Заявките ще се подават периодично, според конкретните нужди на възложителя ... още

http://electrical-bulgaria.com

БАВ организира национален семинар "Инвестиции във водния сектор – източници и неотложност"

... проекти у нас. Семинарът е насочен към управители на ВиК оператори и директори в дружествата, строители, проектанти, доставчици на ... още

http://water-bulgaria.com

Конференция за млади професионалисти във ВиК сектора ще се проведе в Прага

11-та Източноевропейска конференция за млади професионалисти във ВиК сектора ще се проведе от 1 до 5 октомври ... още

http://water-bulgaria.com

Сливен и Варна изграждат водна инфраструктура със средства по ОПОС

... Димов подписа договори за изграждане на водна инфраструктура с ВиК дружествата във Варна и Сливен със средства по оперативна ... програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС). Договорът с ВиК дружеството във Варна за безвъзмездна финансова помощ от ОПОС ... още

http://water-bulgaria.com

Планират създаването на Единна информационна система за ВиК услугите

Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите ще съдържат информация за ... на Единна информационна система за ВиК услугите и на регистър на Асоциациите по ВиК и ВиК операторите. Системата ще осигурява ... още

http://water-bulgaria.com

Steinzeug-Keramо подкрепи 16-ата национална спартакиада на работещите във ВиК сектора у нас

... бе спонсор на Шестнадесетата национална спартакиада на работещите във ВиК сектора в Република България, която се състоя от ... на Министерство на младежта и спорта, бяха Съюзът на ВиК операторите в Република България, Федерация "Строителство, индустрия и ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Смолян търси изпълнител за доизграждане на ПСОВ

ВиК Смолян обяви обществена поръчка за доизграждане на обект за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Комисията за енергийно и водно регулиране отбеляза 20-ата си годишнина

... потребители, оказването на регулаторна подкрепа на важната реформа във ВиК сектора, както и ускореното създаване на нормативната база за ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ВиК Стара Загора избира доставчик на тръби

ВиК Стара Загора обяви обществена поръчка за доставка на тръби ... още

http://water-bulgaria.com

Изграждат пречиствателната станция на Чирпан

... директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2" на ОП "Околна среда" 2014-2020 ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода търси изпълнител на аварийни ремонти

Софийска вода обяви обществена поръчка за отстраняване на аварии високо, средно и ниско напрежение и извършване на електро-лабораторни проверки на обекти на дружеството. В офертата към настоящото обявление трябва да бъдат предложени цени за: ... още

http://water-bulgaria.com

Община Габрово възлага обществена поръчка за рехабилитация на яз. "Синкевица"

Община Габрово обяви обществена поръчка за рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него. Предвиждат се ремонтни дейности по стената на водния басейн, по водовземната кула и отвеждащите съоръжения. Строително-монтажните работи по ... още

http://water-bulgaria.com

Над 168 млн. лв. инвестиции във ВиК мрежите на Пловдив и Ямбол

... и водите и управителите на ВиК Пловдив и ВиК Ямбол. Общият размер на ... среда" (ОПОС), съобщиха от министерството. ВиК Пловдив предвижда да инвестира над 137 млн. ... , Карлово, Първомай, Стамболийски и Асеновград. ВиК Ямбол ще разполага с 31,2 млн. ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха ВиК музей във Варна

... и канализацията отвори врати в административната сграда на ВиК Варна, съобщава операторът. В експозицията са изложени ... реализация", каза Стефка Захарян, началник на отдел Дирекция ВиК в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ... още

http://water-bulgaria.com

Перник, Видин и Силистра реализират ВиК проекти със средства по ОПОС

... Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС). Проектът на ВиК Перник включва доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа за ... С цел повишаване на ефективността на управлението на ВиК системите е предвидено проектиране и изграждане на интегрирана ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Смолян избира доставчик на чугунени тръби

ВиК Смолян обяви обществена поръчка за доставка на чугунени тръби ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Петрич избира доставчик на полиетиленови тръби и фасонни части

ВиК Петрич обяви обществена поръчка за доставка на полиетиленови тръби ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Петрич избира доставчик на полиетиленови тръби и фасонни части

ВиК Петрич обяви обществена поръчка за доставка на полиетиленови тръби ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Русе реализира проект за 131,8 млн. лв. по ОПОС

... околната среда и водите Нено Димов и управителят на ВиК Русе д-р инж. Сава Савов подписаха договор за ... още

http://water-bulgaria.com

Планират подобряване на отводнителната система на Велико Търново

... . Вече има процедура за прединвестиционно проучване за обновяване на ВиК инфраструктурата във Велико Търново и региона, като възложител е ... още

http://water-bulgaria.com

Нови високоефективни сградни инсталации в гаров комплекс Искър

... , високотехнологични и модерни сградни инсталации: електрическа, отоплителна, вентилационна, климатична, ВиК и пожароизвестителна. Ще бъде изградена и нова система за ... още

http://industryinfo.bg

Завърши изграждането на яз. "Пловдивци"

... Рудозем и региона. Инвестициите на МРРБ във ВиК инфраструктура за последните четири години са в ... млн. лв., като за същия период самите ВиК оператори са реинвестирали над 332 млн. лв., ... станции и стотици километри ВиК мрежа в цялата страна. още

http://water-bulgaria.com

14 компании от област Хасково получиха награди за корпоративна социална отговорност

... , Ванчеви Фарм, Зенит 2005, Гу-Траки (общ. Минерални бани); ВиК Бунар, Каменица, Недев, Алфа и Зет (общ. Хасково); Слънчева ... още

http://industryinfo.bg

КАД Пойнт ще проведе семинар за Autodesk BIM софтуер

... ", "Revit 2020 за Архитектурно Моделиране", "Проектиране на ОВК и ВиК системи в Revit 2020", "Координиране на BIM моделите в ... още

http://industryinfo.bg

Полски производител на фитинги търси дистрибутори

... компания, специализирана в производството на индустриални фитинги за ВиК мрежи и системи за пожарна защита, търси дистрибутори. ... или средни компании с утвърдена пазарна позиция във ВиК сектора. Допълнителна информация за предложението за търговско ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Плевен избира доставчик на аварийни скоби

Водоснабдяване и канализация Плевен обяви обществена поръчка за доставка на аварийни скоби за тръби с размери ф 1/2" – 820 мм. Аварийните скоби са за ремонт на пукнатини, отвори и цялостно счупване на тръби от стомана, чугун и синтетични материали. ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Враца изгражда водна инфраструктура с финансиране по ОПОС

... рехабилитация, реконструкция и/или доизграждане на общо 80 км ВиК мрежа за градовете Враца, Мездра, Бяла Слатина и Козлодуй ... на отпадъчни води и с подобряване нивото на предлаганите ВиК услуги. Срокът за изпълнение на проекта е 49 месеца ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода с инвестиции за 46,3 млн. лв. през 2019 г.

... оператор у нас да станем един от най-добрите ВиК оператори в региона – с отлични услуги, гарантирано качество на ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Монтана избира доставчик на тръби и фасонни части

Водоснабдяване и канализация Монтана обяви обществена поръчка за доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях. Поръчката обхваща доставка на полиетиленови тръби с висока плътност /PEHD/- ... още

http://water-bulgaria.com

Прeдвиждат промени в наредбата за присъединяване към ВиК системи

... получаването на изходни данни и условия за присъединяване към ВиК мрежите, чрез компетентния орган по ЗУТ, едновременно с искането ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода търси началник смяна в СПСОВ Кубратово

... -възстановителни дейности Изисквания към кандидатите: Висше образование с профил – ВиК, биология, екология или други релевантни за позицията 3 години ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Благоевград откри търг за доставка на спирателни кранове

ВиК Благоевград обяви обществена поръчка за доставка на спирателни кранове, ... още

http://water-bulgaria.com

Колко човека работят в българската индустрия?

... март са работили 29 898 човека, а във секторите ВиК и отпадъци (Доставяне на води; канализационни услуги, управление на ... от обществения сектор, и 15 259 – от частния. Във ВиК и отпадъците – от 36 316 наети лица общо, 22 ... още

http://industryinfo.bg

Обучение на тема Видове материали и нормативни изисквания за продукти във ВиК инфраструктурата

... "Видове материали и нормативни изисквания за продукти, използвани във ВиК инфраструктурата", се организира за пръв път от Българската асоциация ... още

http://water-bulgaria.com

Община Каспичан избира фирма за реконструкция и изграждане на ВиК инфраструктура

Община Каспичан обяви обществена поръчка за реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ. Предмет на обществената поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с рехабилитация на водоснабдителна и ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Търговище откри търг за доставка на аварийни скоби

Водоснабдяване и Канализация Търговище обяви обществена поръчка за доставка на аварийни скоби от неръждаема стомана. Скобите от неръждаема стомана са необходими за осигуряване на бързо, икономично и дълготрайно ремонтиране на счупени или повредени ... още

http://water-bulgaria.com

Европрограма финансира с 33 млн. евро проекти за възобновяема енергия

... искат да подобрят ефективността на производствата си. Общините и ВиК дружествата могат да разчитат на финансиране по програмата в ... още

http://renewables-bulgaria.com

БАВ представи инициативата "Знак за качество" на NIS Water Days 2019

... Събитието бе част от съпътстващата програма на изложението за ВиК услуги NIS Water Days 2019, което се проведе ... е доброволна продуктова сертификация, целяща да повиши надеждността на ВиК материалите, влагани при изграждането на проекти у нас. Участие ... още

http://water-bulgaria.com

Община Благоевград избира фирма за реконструкция на ВиК мрежи

Община Благоевград обяви обществена поръчка за реконструкция на ВиК мрежи по ул. "Стара планина". Срокът за изпълнение на ... още

http://water-bulgaria.com

27-o издание на изложението за оборудване за ВиК системи Wod-Kan

... 15 000 кв. м, е сред водещите събития за ВиК сектора в Полша и Европа. Всяка година във форума ... още

http://water-bulgaria.com

Реконструират пречиствателната станция за общините Плевен и Долна Митрополия

... единствен в страната партньорски проект между две общини във ВиК сектора през програмен период 2014-2020 г. още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Русе откри търг за метрологична проверка на водомери

Водоснабдяване и канализация обяви обществена поръчка за метрологична проверка на водомери за студена вода с две обособени позиции. Предметът на поръчката включва извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последваща метрологична ... още

http://measurement-bulgaria.com

Още шест области в страната с достъп до европейско финансиране за ВиК проекти

... изготвят Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП), за да дефинират ВиК обектите, които ще реконструират или изградят с европейско ... ще могат да получат безвъзмездна финансова помощ за ВиК проекти през следващия програмен период 2021-2027 г. ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Перник избира доставчик на тръби и водопроводни части

Водоснабдяване и канализация Перник обяви обществена поръчка за доставка на полиетиленови тръби и водопроводни части за нуждите на дружеството по пет обособени позиции. В предмета на обществената поръчка се включва доставка на водопроводни части, ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Бургас откри търг за доставка на флокулант

Водоснабдяване и канализация Бургас обяви обществена поръчка за доставка на флокулант - полиелектролит (прахообразен), за обезводняване на утайки в пречиствателните станции за отпадъчни води към дружеството. Прогнозното количество за една година е ... още

http://water-bulgaria.com

БиЕмДжи Дейта и КАД Пойнт проведоха семинар за решения на Autodesk за ВиК мрежи

... първия модул на събитието обхванаха концептуално проектиране на външни ВиК мрежи с Infraworks, организация на проектни данни с ... анализ на съществуващо положение, бързо изграждане на Revit ВиК модел, изследване на пресичания и планиране на строителните ... още

http://water-bulgaria.com

350 ВиК обекта в страната ще се изградят и реконструират със средства по ОПОС

Всички 14 ВиК оператора, поканени да кандидатстват за финансиране по Оперативна ... на програмния период със средства по ОПОС във ВиК отрасъла в страната ще бъдат инвестирани около 1, ... могат да се възползват от подобрената инфраструктура и ВиК услуги. още

http://water-bulgaria.com

Община Черноочене търси фирма за доставка на строителни, ел. материали и ВиК части

... обществена поръчка за доставка на строителни, електрически материали и ВиК части. Кандидатът следва да е изпълнил дейности с предмет ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Добрич избира доставчик на ПЕВП тръби

ВиК Добрич обяви процедура за избор на изпълнител, който ще ... (SDR17). Те са необходими както за изграждане на нови ВиК системи, така и за извършване на аварийно-възстановителни работи ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода с екологичен сертификат ЕМАS

... от световния лидер на екологични услуги Веолия, е първият ВиК оператор, регистриран от Министерството на околната среда и водите ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Силистра с проект за 78 млн. лв. по ОПОС

ВиК-Силистра кандидатства за финансиране от Оперативна програма "Околна среда ... . Крайният срок за кандидатстване за финансиране по програмата за ВиК дружествата с изготвени регионални прединвестиционни проучвания е 23 април ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода въвежда нови дигитални услуги за крайния потребител

На 10 април т. г. Софийска вода проведе брифинг, на който анонсира нова услуга за крайните си клиенти. С нея те ще имат възможност сами да управляват консумацията на вода в домовете си в реално време. "Тя е част от новите дигитални услуги, които ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Сливен кандидатства за инфраструктурен проект на стойност 112 млн. лв.

На 25 март е подаден проектът, с който ВиК Сливен кандидатства за финансиране от Оперативна програма "Околна среда ... 2014-2020 г." (ОПОС) за подобряване на ВиК инфраструктурата на територията на областта. Той предвижда инвестиции в ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК мрежи" в София" href="http://water-bulgaria.com/article/2518-seminar-aktualni-softuerni-reshenia-na-autodesk-za-vik-mreji-v-sofia" target="_blank"> Семинар "Актуални софтуерни решения на Autodesk за ВиК мрежи" в София

... На семинара ще бъдат представени софтуерни решения за ВиК мрежи от проектирането до изпълнението и последваща експлоатация ... моделиране). Целта е всички заинтересовани страни по ВиК проекти - общини, ВиК оператори, проектанти и строители, да видят ... още

http://water-bulgaria.com

Предвиждат реконструкция и изграждане на 39 км водопроводи в Пловдивско

... регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Стойността на проекта на ВиК-Пловдив възлиза на 144 млн. лв. и включва реконструкция ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Бургас откри търг за подмяна на питеен водопровод

Водоснабдяване и канализация-Бургас обяви обществена поръчка за подмяна на съществуващ питеен водопровод по ул. "Булаир" в Бургас. Тръбите трябва да се монтират върху пясъчна подложка с дебелина 10 cm с цел осигуряване на плътното им лягане върху ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Русе избира доставчик на водопроводна арматура

ВиК-Русе обяви обществена поръчка за доставка на водопроводна арматура ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Перник инвестира 84 млн. лв. в инфраструктура

ВиК-Перник е сред петте оператора, подали предсрочно документите си ... тласкатели. Крайният срок за представяне на проектите на останалите ВиК дружества, участващи по програмата, е 23 април т. г ... още

http://water-bulgaria.com

24-то издание на ОВК изложението Romtherm в Букурещ

... по традиция участват производители и дистрибутори на ОВК и ВиК оборудване, системи за газоснабдяване, хладилни и противопожарни системи. Събитието ... още

http://hvac-bulgaria.com

Trox с традиционно участие на ISH 2019

... на стартиралото днес водещо международно изложение за ОВК и ВиК сектора ISH (11-19 март, Франкфурт). Под мотото "Поемете ... още

http://hvac-bulgaria.com

ВиК-Плевен търси фирма за доставка на водопроводни части

Водоснабдяване и канализация - Плевен обяви обществена поръчка за доставка на фасонни водопроводни части. Поръчката е разделена на 4 обособени позиции, включващи доставката на фланци, жиба, фланшови адаптори с толеранс и грипиращ пръстен PN10/16, ... още

http://industryinfo.bg

Община Пловдив избира фирма за реконструкция на ВиК мрежа

... ос "Води", процедура BG16M1OP002-1.006 "Изпълнение на ранни ВиК проекти", финансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд, националния ... още

http://water-bulgaria.com

Френски разработчик на ИТ решения за водния сектор търси партньори

... на ГИС и решения с изкуствен интелект за ВиК дружества, търси дистрибутори и търговски представители. Фирмата ... ГИС-базирани решения за управление на активи във ВиК сектора. Технологията на изкуствения интелект осигурява непрекъснато подобряващ ... още

http://water-bulgaria.com

Булаква 2019 акцентира на темата "Вода и енергия"

... институции, донори – финансиращи институции, бъдещите възложители – ВиК оператори, изпълнители и международни организации", информират от БАВ. ... в страната; подобряване на енергийната ефективност сред ВиК операторите в страната; нуждите от инвестиции в ... още

http://water-bulgaria.com

За 4 години МРРБ е инвестирало над 75 млн. лв. в областта на ВиК

... инвестирало над 75 млн. лв. във ВиК инфраструктурата. Реинвестираните от самите ВиК оператори средства, събрани от техните абонати и ... Броят на обектите и подобектите надвишава 350. Понастоящем ВиК секторът се финансира със средства от държавния и ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Русе ще вложи над 112 млн. лв. в нова инфраструктура

... клонове и съществуващи довеждащи водопроводи. Предвижда се доизграждане на ВиК мрежата в кварталите "Средна Кула" и "Долапите", ... изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на ВиК мрежа. Очаква се реализацията на проекта да започне ... още

http://water-bulgaria.com

ISH 2019 ще се проведе от 11 до 19 март във Франкфурт

... време на водещото световно търговско изложение за ОВК и ВиК сектора ISH от 11 до 19 март т. г ... тенденции и технологии в сградното проектиране на ОВК и ВиК инсталации и ще съдейства за обмена на идеи и ... още

http://hvac-bulgaria.com

ВиК-Русе откри търг за аварийна поддръжка на мрежата

ВиК-Русе обяви обществена поръчка за извършване на аварийна поддръжка, ... по изключение на територията на Русенска област, обслужвана от ВиК-Русе, по изкопна и/или безизкопна технология – в зависимост ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира семинар "Планове за оценка на риска на водоснабдяването"

... ., примери от практиката на най-напредналите в тази дейност ВиК оператори и международния опит на партньори на БАВ. Сред ... още

http://water-bulgaria.com

ОПОС осигурява 68,2 млн. лв. за водния проект на агломерация Смолян

... околната среда и водите Нено Димов и управителят на ВиК Смолян инж. Мариян Николов подписаха договор за интегрирания воден ... агломерация Смолян, като това е първият проект с бенефициент ВиК оператор, финансиран по ОП "Околна среда" 2014-2020 г ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Кърджали търси фирма за доставка на електроматериали

ВиК Кърджали обяви обществена поръчка за доставката на електроматериали за ... още

http://industryinfo.bg

Покана за включване в гаранционен механизъм за развитие на ВиК сектора в България

... инструмент е да предостави достъп на допустимите консолидирани ВиК оператори до дългосрочно финансиране за реализация на инвестиционните ... им проекти за развитие на ВиК сектора в България. ЕБВР ще избере съфинансиращите ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ проведе специализиран курс по измерване на разхода на вода

... . Центърът за професионално обучение "Водоснабдяване и канализация" (ЦПО ВиК) към Българска асоциация по водите (БАВ) проведе специализиран курс ... , участвали в първото ниво на курса "Експлоатация на ВиК мрежи", така и за фирми, занимаващи се с ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Благоевград откри търг за доставка на регулираща и спирателна арматура

Водоснабдяване и канализация-Благоевград обяви обществена поръчка за доставка на регулираща и спирателна арматура. Предметът на процедурата предвижда доставка на тротоарни спирателни кранове, регулиращ затворен орган – иглен вентил тип бутална клапа ... още

http://water-bulgaria.com

Най-четените новини и продуктови оферти в Water-Bulgaria.com през 2018 г.

... Пловдив и Тутракан 2. Нова наредба регламентира изискванията за ВиК операторите и квалификацията на персонала им 3. Веолия България ... качеството и контрола на питейните води 5. Близо 300 ВиК обекта ще получат финансиране в следващите 5 години 6 ... още

http://water-bulgaria.com

Най-четените новини и продуктови оферти в Electrical-Bulgaria.com през 2018 г.

... електрооборудване 5. Румънски производител на електрооборудване търси дистрибутори 6. ВиК Русе избира доставчик на електрически материали и апарати 7 ... още

http://electrical-bulgaria.com

ВиК Бургас търси фирма за доставка на хидранти

ВиК Бургас обяви търг за доставка на пожарни хидранти. Поръчката ... още

http://industryinfo.bg

УХТ Пловдив реализира проект за модернизация на стойност почти 3 млн. лв.

... от осветлението е подменено с енергоспестяващи, ремонтирана е и ВиК инсталацията. Проектът е на обща стойност 2 958 902 ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Видин търси доставчик на спирателни кранове

... на материалите ще се извършва в складова база на ВиК Видин – Западна промишлена зона гр. Видин. Стойността на поръчката ... още

http://industryinfo.bg

ВиК - Варна търси доставчик на вентили за налягане

Водоснабдяване и канализация — Варна обяви обществена поръчка за покупка и доставка на вентили за регулиране на изходящото и входящото налягане и поплавкови вентили. Поръчката включва регулатори за работно налягане РN 16 и регулатори за работно ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Добрич търси фирма за доставка на електрическа енергия

Водоснабдяване и канализация Добрич (В и К Добрич) обяви обществена поръчка за доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител — координатор на стандартна балансираща група за ниво средно и ниско напрежение за обекти на предприятието за ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ВиК-Бургас избира доставчик на тръби и фасонни части

Водоснабдяване и канализация-Бургас обяви обществена поръчка за доставка на водопроводни и канализационни тръби и фасонни части (фитинги) за нуждите на дружеството за период от 2 години. Предметът на поръчката е разделен на 11 обособени позиции, ... още

http://water-bulgaria.com

ПУДООС актуализира приоритетите си за финансиране в сектор "Управление на води"

... 2 км от бреговата линия; финансиране или съфинансиране на ВиК обекти, които са съпътстващи обекти при изпълняване на проекти ... още

http://water-bulgaria.com

Над 800 км водопроводна мрежа ще бъде изградена с финансиране по ОПОС

... за третиране на утайки, автоматизирани системи за управление на ВиК системите и др., съобщават от Министерството на регионалното ... води на Шумен, вече е открита. Бенефициент са ВиК операторите, които вече подготвят проектните си предложения на база ... още

http://water-bulgaria.com

МРРБ предвижда над 3 млн. лв. за завършване на ПСПВ в Сливен

... ОП "Околна среда 2014-2020", като срокът, в който ВиК-Сливен трябва да кандидатства за финансиране пред Управляващия орган ... още

http://industryinfo.bg

ВиК-Габрово избира доставчик на тръби

ВиК-Габрово обяви обществена поръчка за доставка на тръби за ... още

http://water-bulgaria.com

Представиха прединвестиционно проучване за ВиК мрежата на София

... необходимо условие за финансиране на проекти за изграждане на ВиК мрежа по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020. В ... рамките на РПИП е анализирана съществуващата ВиК мрежа на територията на общината и предстои да се ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода търси специалист техническа поддръжка на съоръжения по водопроводната мрежа

... които имат отношение към отдадената вода за други ВиК оператори Извършва контролни измервания в точките за търговско ... и управление Изисквания: Средно образование (предимство ще е ВиК) Технически умения за работа с арматури по водопроводната система ... още

http://water-bulgaria.com

Аурубис търси оператор хидротехнически съоръжения

... , откритите канали и помпени станции, които са част от ВиК инфраструктурата на комбината. Изисквания: средно образование; професионална квалификация в ... още

http://industryinfo.bg

СО ще кандидатства за 400 млн. лв. по ОПОС за изграждането на канализация

... г. досега в София е изградена над 200 километра ВиК мрежа, като по предварителни разчети на експертите за довършването ... още

http://water-bulgaria.com

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович търси фирма за инженерно проектиране

... части АС – архитектурно заснемане, СК, ЕЛ, КИП и А; ВиК; газоснабдяване; ОВК; геодезия – външен газопровод; пожарна безопасност; план за ... още

http://industryinfo.bg

ВиК-Варна откри търг за доставка на коагулант за ПСОВ

Водоснабдяване и канализация-Варна обяви обществена поръчка за доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателните станции в район "Пречистване". Предметът на настоящата обществена поръчка e периодични доставки на ферихлорид, използван като ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК-Пловдив търси доставчик на поцинковани фитинги

Водоснабдяване и канализация-Пловдив обяви обществена поръчка за доставка на поцинковани фитинги. Предметът на поръчката включва доставка на тройници, редуктиви, нипели, муфи, холендри, мъжки и женски бързи връзки, лети водовземни скоби за стоманени ... още

http://water-bulgaria.com

КАД Пойнт провежда семинар за ВиК проектиране с WaterNET-CAD

... демонстрирани работните процеси с CAD средата, възможността за множество ВиК мрежи в един проект, ERANET и SWMM интеграциите, водоснабдителни ... още

http://industryinfo.bg

Инвестират над 5,6 млн. лв. за реконструкция на водопроводи в община Свиленград

... дават аварии, с нови полиетиленови тръбопроводи. Общата дължина на ВиК мрежата ще е 27 км. От общината съобщиха още ... още

http://water-bulgaria.com

Siemens и Hach Lange организираха шести годишен семинар за водния сектор

... водите. На семинара присъстваха над 60 представители на големи ВиК дружества, проектанти и системни интегратори. Hach Lange представи най ... още

http://industryinfo.bg

Конференция за намаляване загубите на вода във водоснабдителни системи

... препоръчани най-нови подходи за по-ефективно управление на ВиК системите, с акцент върху намаляване загубите на вода ... в инициативата ще вземат редица ръководители и експерти от ВиК сектора, представители на специализирани фирми, представители на ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода търси технолог в СПСОВ Кубратово

... СПСОВ и на контрагенти Изисквания: Висше образование с профил – ВиК, Пречистване на води, Екологични биотехнологии или други релевантни за ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Варна избира доставчик на тръбни съединителни елементи

ВиК Варна откри процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://water-bulgaria.com

Разширява се проектът за ремонт на ВиК мрежата в Лом

... ,4 млн. лв. на община Лом за подобряване на ВиК услугите в града по 2 проекта. С тях се ... още

http://water-bulgaria.com

Изложение и конференция WATEC Italy 2018

... се включат представители на индустрията, уважавани учени, оператори на ВиК дружества и финансови съветници. Организаторите са предвидили и провеждането ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Пловдив търси фирма за доставка на съединителни скоби

Водоснабдяване и канализация – Пловдив откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на съединителни скоби по обособени позиции за нуждите на дружеството. Отделните позиции на обществената поръчка са за: 1. Доставка на ... още

http://industryinfo.bg

Агробиоинститут откри търг за ремонт на лабораторен комплекс

... ", "Електро", СКС, "Контрол на достъпа", "Видеонаблюдение", СОТ, "Пожароизвестяване", ОВК, ВиК. Обектът на поръчката е със застроена площ - 996 кв ... още

http://industryinfo.bg

Подписаха споразумение за финансиране на инвестиции във ВиК сектора

... 2020 г." (ОПОС) за финансиране на инвестиции във ВиК сектора в България. Фондът на фондовете ще предостави ... цел да допълни безвъзмездното финансиране от ОПОС като подпомогне ВиК операторите да осигурят изискваното собствено финансово участие. "Това ... още

http://water-bulgaria.com

ЧЕЗ откри търг за изграждане на плац за маневриране на тежка техника

... на тръби PVC Ø160 мм — 190 м, направа на ВиК отклонения и др. Прогнозната стойност на поръчката е 480 ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Благоевград търси фирма за доставка на тръби

Водоснабдяване и канализация – Благоевград обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на тръби за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка има две обособени позиции: 1. Доставка на тръби висока плътност ... още

http://water-bulgaria.com

Инвестират над 250 хил. лв. за рехабилитация на водопровод в община Генерал Тошево

... в проекта. Предвижда се извършването на пълна рехабилитация на ВиК трасето от с. Малина до гр. Генерал Тошево, по ... още

http://water-bulgaria.com

Австрийска фирма за ВиК технологии търси клиенти в България

Австрийският производител на технически иновативни продукти за ВиК индустрията MTA Messtechnik търси крайни клиенти в България, съобщиха ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода търси началник смяна в СПСОВ Кубратово

... за повереното му оборудване Изисквания: • Висше образование с профил - ВиК, Биология, Екология или други релевантни за позицията • 3 години ... още

http://water-bulgaria.com

13 пречиствателни станции участват в конкурса на БАВ на Пловдивския панаир

... и какво може да бъде променено. На тази база ВиК операторите ще разполагат и с по-пълна информация за ... още

http://water-bulgaria.com

Проекти на стойност над 605 млн. лв. се изпълняват по приоритетна ос "Води" на ОПОС

... от ОПОС е за изграждане на ВиК инфраструктура. Бенефициенти са 14 ВиК оператора, които предоставят услуги в 14 ... на процедура "Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2" за шест новоконсолидирани райони, обслужвани от ... още

http://water-bulgaria.com

Втора конференция "Оползотворяване на утайките от ПСОВ"

... нея да вземат участие повече от 70 представители на ВиК дружества, институции, бизнеса, научните среди, експерти и др. Събитието ... още

http://water-bulgaria.com

НКИЗ обяви търг за инженеринг на инфраструктурни обекти

... "Геодезическа", "Пътна", "Постоянна организация на движението", ВОБД, "Пожарна безопасност", ВиК, "Електротехническа", "Улично осветление", ТК, ПБЗ, ПУСО, авторски надзор и ... още

http://industryinfo.bg

Община Свищов инвестира близо 1,6 млн. лв. за нов водопровод

... на кметът на Свищов Генчо Генчев и управителят на ВиК Йовковци инж. Димитър Владов пред местните медии. "Подмяната на ... утайките от него. Във връзка с това се предвижда ВиК Йовковци да се кандидатства с проект за европейско финансиране ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК отрасъл"" href="http://water-bulgaria.com/article/2410-specializiran-kurs-energiyna-efektivnost-v-balgarskia-vik-otrasal-" target="_blank"> Специализиран курс "Енергийна ефективност в българския ВиК отрасъл"

... на специализиран курс на тема "Енергийна ефективност в българския ВиК отрасъл". Обучението ще се проведе на три етапа, ... от курсистите съоръжение в зависимост от нуждите на съответното ВиК дружество. За целта на курсистите ще бъдат предоставени ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода търси ръководител канализационни проекти

... програма на дружеството Изисквания към кандидатите: Висше техническо Образование – ВиК Опит при ръководене на проекти Шофьорска книжка Познаване на ... още

http://water-bulgaria.com

Община Хитрино откри търг за ремонт на водопроводни системи и съоръжения

... изпълнител, който трябва да извърши СМР на общинската ВиК и пътна инфраструктура и съоръжения към тях. Предметът ... необхванати от предходните строително-монтажни работи по пътната и ВиК структура на община Хитрино, съобразно конкретните нужди на ... още

http://water-bulgaria.com

Изграждат ВиК мрежа в село Буковлък

Стартира реализацията на проекта за изграждане на канлизационна и съпътстваща водопроводна мрежа в село Буковлък, община Плевен. Обектът се изгражда в рамките на "Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия", който се финансира по Оперативна ... още

http://water-bulgaria.com

Мобилна индустриална прахосмукачка Cap Bora

... работа в тежки условия и с агресивни материали. Приложения: ВиК сектор, пречиствателни съоръжения, рафинерии, стоманодобивни производства, циментова промишленост, заводи ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

ВиК Сливен откри търг за доставка на електроенергия

Водоснабдяване и канализация – Сливен стартира обществена поръчка с предмет "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение" за нуждите на дружеството. Избраният изпълнител трябва да има ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Пет нови компании се включиха в програмата за системни интегратори на Rockwell Automation

... , машинното зрение и роботиката. Компанията обслужва редица отрасли, включително ВиК отпадни води, автомобилостроене и производството на пластмаси. Huffman Engineering ... още

http://automation-bulgaria.com

БАВ награждава най-добрата ПСОВ по време на панаира в Пловдив

... благоустройството, Министерство на земеделието, храните и горите, Асоциации по ВиК, ВиК оператори, Басейновите дирекции, Комисията за енергийно и водно регулиране ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Русе обяви търг за ремонт на когенератори

Водоснабдяване и канализация – Русе откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши ремонт и въвеждане в експлоатация на 2 бр. когенератори за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Русе. Когенераторните агрегати – тип ... още

http://industryinfo.bg

МОСВ провери работата на пречиствателна станция "Златни пясъци"

... във връзка със сигнал, подаден от ВиК - Златни пясъци за затруднения в работата ... на ПСОВ "Златни пясъци". От ВиК - Златни пясъци информираха, че има препълване ... работи в обичайния режим", заяви директорът на ВиК – Варна. По време на срещата ... още

http://water-bulgaria.com

Стартира 15-ата национална спартакиада на работещите във ВиК сектора

... официалното откриване на Петнадесетата национална спартакиада на работещите във ВиК сектора в к.к. Албена, която ще продължи ... работническа федерация "Спорт и здраве" съвместно със Съюза на ВиК операторите в Република България (член на БСК), Национален ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода стартира проекти за рехабилитация на ВиК мрежата

Софийска вода стартира два проекта за рехабилитация на канализационната и водопроводна система в столицата. Те се изпълняват на оживени булеварди при съхраняване на пътната настилка. На бул. "Арсеналски" тече поетапен ремонт на битов канализационен ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Плевен избира доставчик на водомери

Водоснабдяване и канализация-Плевен обяви обществена поръчка за доставка на водомери за питейна вода. Предметът на поръчката включва доставка на водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане, водомерни шахти с вградени водомери за ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК - Враца откри търг за доставчик на ел. енергия

Водоснабдяване и канализация - Враца обяви обществена поръчка за избор на доставчик на нетно количество ел. енергия и координатор на балансираща група за нуждите на дружеството в 160 обекта. Доставката следва да се извърши чрез покупка на ел. ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Проектът за допълнително водоснабдяване на Хасково ще бъде готов през ноевмри

... Хасково. В процес на изграждане са два водопровода, а ВиК Хасково изпълнява регулярно мерки за намаляване на загубите на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Софийска вода търси главен инженер външно водоснабдяване

... експлоатационната дейност на отдела Изисквания: Висше техническо образование - специалност ВиК / ХТС 3 години опит по специалността Умения за управление ... още

http://water-bulgaria.com

Община Димитровград обяви търг за доставка на ВиК материали

... избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на ВиК материали за нуждите на общината. Избраният изпълнител следва да ... още

http://water-bulgaria.com

Агробиоинститут обяви търг за ремонт на лабораторен комплекс

... , електро, СКС, контрол на достъпа, видеонаблюдение, СОТ, пожароизвестяване, ОВК, ВиК. Обектът на поръчката има разгъната застроена площ 996 м2 ... още

http://industryinfo.bg

Предстои ремонт на стадион Спартак във Варна

... бъдат изградени нова трибуна, съблекални, поливна и противопожарна системи, ВиК и ел. инсталации. Според кмета процедурата за избор на ... още

http://industryinfo.bg

МРРБ отчете добро състояние на деветте язовира за питейно-битово водоснабдяване

... от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) чрез ВиК операторите, са в добро експлоатационно състояние, съобщиха от министерството ... още

http://water-bulgaria.com

Община Момчилград обяви търг за подмяна на вътрешна водопроводна мрежа

... СМР включва изпълнение на работи, включващи изкопи и насипи, ВиК и пътни работи. Заложените за подмяна участъци са с ... още

http://industryinfo.bg

Финансират ВиК проекти с 1,34 млрд. лв.

... -2020 г.". Конкретни бенефициенти са 14-те консолидирани ВиК оператора, за които МРРБ изготви регионални прединвестиционни проучвания ... на регионален подход при изпълнение на инвестиции във ВиК инфраструктура, да се повиши ефективността на ползване на ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода търси ръководител канализационни проекти

... в инвестиционната програма на дружеството Изисквания: Висше техническо Образование – ВиК Опит при ръководене на проекти Шофьорска книжка Познаване на ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ посети унгарската асоциация по водоснабдяване MaViZ

... се включиха и представители на МРРБ, ВиК – Шумен, ВиК – Димитровград, ВиК – Русе, Водоснабдяване-Дунав – Разград, ВиК – Бургас, УАСГ, ХТМУ и ... както и информация за начина на обучение на ВиК инженери в Техническия университет в Будапеща. Срещата завърши ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода демонстрира оборудване за поддръжка на ВиК мрежата

На 12 юли т. г. Софийска вода направи специална демонстрация за медиите на оборудване за инспекция и почистване на канализационни тръби. "Превантивната поддръжка е изключително важна част от нашата дейност. Всяка година почистваме около 10% от ... още

http://water-bulgaria.com

Избират фирма за ремонт и преустройство на котелно помещение

... обществена поръчка включва: Изготвяне на проекти по части ОВК, ВиК, архитектура, конструктивно становище по част конструкции, КИП и А ... още

http://hvac-bulgaria.com

Corrosion Prevention Balkans разглежда как да се намалят вредите от корозията

... и експерти, работещи в областите: енергетика, строителство, машиностроене, ОВК, ВиК, транспорт, маталургия и др. още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Corrosion Prevention Balkans разглежда как да се намалят вредите от корозията

... и експерти, работещи в областите: енергетика, строителство, машиностроене, ОВК, ВиК, транспорт, маталургия и др. още

http://powerindustry-bulgaria.com

С 15 млн. лв. подобряват ефективността и управлението на отрасъл ВиК

... на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК". Проектът се финансира по Оперативна програма "Околна ... информационна система за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК, и информационната система ... още

http://water-bulgaria.com

Инфраструктурно проектиране на ВиК мрежи с MicroStation

... , железопътни коридори и мостове, сгради, комуникационни мрежи, мрежи за ВиК и пречистване на отпадни води, съоръжения в енергетиката, фабрики ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Силистра избира доставчик на универсални адаптори за водопроводи

ВиК Силистра обяви търг за доставка на универсални фланшови адаптори ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода представи модерната ПСПВ "Бистрица"

... подчертаха, че станция "Бистрица" разполага и с най-модерната ВиК лаборатория в страната, която е единствената, правеща специфични изследвания ... още

http://water-bulgaria.com

Близо 300 ВиК обекта ще получат финансиране в следващите 5 години

... очаква да спомогне за подобряване качеството на ВиК услугите за над 2 млн. жители на ... проектите за първи път ще се реализират от ВиК операторите. "Инвестициите са ключови за сектора, ... активи. Над 90 хил. км е ВиК мрежата в страната в момента. Наред с ... още

http://water-bulgaria.com

С 6 млн. лева модернизират ВиК мрежа в община Поморие

Финансова помощ в размер на близо 6 млн. лева е отпусната за реконструкция на водоснабдителните системи на селата Бата и Страцин в община Поморие, съобщиха от общинския пресцентър. Средствата са осигурени чрез договор с Държавен фонд "Земеделие" по ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода с нов изпълнитлен директор

... да утвърждаваме Софийска вода като най-добрия и модерен ВиК оператор в България. Най-важно за нас остава поддържането ... още

http://water-bulgaria.com

Приключи първият етап от проекта за воден цикъл на Долна Митрополия

... повече от 117 млн. лв. с ДДС. От новата ВиК инфраструктура ще могат да се възползват около 13 хил ... още

http://water-bulgaria.com

Обсъдиха възможности за подобряване на достъпа до вода и санитария

... са вложени значителни средства в развитието на ВиК инфраструктура, но новите предизвикателства налагат търсенето и ... на равноправен достъп на всички граждани до качествени ВиК услуги, въпреки негативните демографски тенденции, климатичните промени ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ проведе семинар за контрола върху качеството на питейната вода

... член на УС на БАВ и управител на ВиК Русе, на чиято територия се проведе събитието. ... регулиране, регионални здравни инспекции, басейновите дирекции, асоциации по ВиК, ВиК оператори, лабораторни изпитвателни комплекси, регионални здравни инспекции, ... още

http://water-bulgaria.com

Expoapa 2018 ще демонстрира ВиК решения за повишаване на ефективността

... решения, насочени към повишаване на ефективността във ВиК сектора. Сред водещите експонати на изложбените щандове ... тръбни системи от сферографитен чугун, полиетиленови тръби за ВиК, механизирани системи за тунелиране, сондажно оборудване и др ... още

http://water-bulgaria.com

Water Innovation Europe 2018 с фокус върху интелигентното общество и водите

... юни в Брюксел, съобщиха организаторите от европейската платформа за ВиК технологии WssTP. Събитието ще протече под надслов "Пътят към ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира семинар за качеството и контрола на питейните води

... нормативните изисквания) е основна цел на всички ВиК оператори. Въпреки това някои дружества срещат обективни ... регионални здравни инспекции, басейновите дирекции, асоциации по ВиК, ВиК оператори, лабораторни изпитвателни комплекси, както и фирми ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Силистра търси доставчик на резервни части за багери

Водоснабдяване и канализация – Силистра обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на резервни части за багери New Holland LB95B, New Holland B110B, New Holland B115B за нуждите на дружеството. Предметът на обществената ... още

http://industryinfo.bg

Софийска вода организира серия от срещи със жители на Столична община

... възможност да споделят мнението си за предоставяните услуги. "Цялата ВиК инфраструктура е на Столична община и на софиянци, и ... 0,5 км канали. В резултат на подобренията във ВиК мрежата оплакванията на жителите на района драстично са намалели ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ бе домакин на форум по процесен бенчмаркинг

... по водите (БАВ). Във форума взеха участие представители на ВиК оператори от Албания и Косово. Част от събитието бяха ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Монтана търси доставчик на фитинги и кранове

ВиК монтана обяви обществена поръчка с предмет доставка на поцинковани ... още

http://water-bulgaria.com

Моделиране на санитарни и канализационни мрежи със SewerGEMS

... на проекти, SewerGEMS предоставя лесна за използване среда на ВиК инженерите да анализират, проектират и поддържат санитарни и ... води Load Builder модулът в SewerGEMS помага на ВиК инженерите да определят канализационни натоварвания на базата на ... още

http://water-bulgaria.com

Аква Джет 2011 стартира нов онлайн магазин

... и изпитване на плътност с приложение в сферата на ВиК и газоснабдяването, както и тестови комплекти. Клиентите ни могат ... още

http://water-bulgaria.com

Wod-Kan 2018 ще се проведе през юни

... канализационни системи Wod-Kan, организирано от полската търговска ВиК камара ще се състои от 5 до 7 юни ... производствени компании и фирми доставчици за ВиК сектора, инженери и проектанти, инсталатори, ВиК оператори и дружества, представители на ... още

http://water-bulgaria.com

Предлагат нова наредба за по-устойчива канализация

... са въвеждането минимален обхват на събираните и поддържани от ВиК операторите данни за целите на проектирането, изграждането и техническата ... проектиране, Камарата на строителите в България и Съюза на ВиК операторите. още

http://water-bulgaria.com

Близо 1,6 млрд. лв. предстои да бъдат инвестирани във ВиК инфраструктура

... организирания от МРРБ дискусионен форум "Новите инвестиции във ВиК инфраструктура". Обявените инвестиции за програмния период предвиждат реконструкция ... и изграждане на близо 1300 км ВиК мрежа, както и построяване на две нови ... още

http://water-bulgaria.com

Второ издание на "Дни на водата" в Ниш

... на строителната механизация, специални и мултифункционални машини за ВиК приложения и др. Част от съпътстващата програма на ... и транспортирането на отпадъчни води, енергийната ефективност във ВиК сектора и др. Повече информация може да намерите на ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Варна търси доставчик на инертни материали

Водоснабдяване и канализация – Варна обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на инертни материали за нуждите на дружеството. Прогнозните количества на година са както следва: 1. Пясък за пътни настилки — 12 000 т; 2. ... още

http://industryinfo.bg

Дискусионен форум ще обсъди заетостта във водния сектор

... . В събитието са поканени да се включат представители на ВиК дружества, Комисията за енергийно и водно регулиране, Министерството на ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Пазарджик избира доставчик на водомери за питейна вода

ВиК Пазарджик стартира процедура за избор на фирма, която да ... още

http://water-bulgaria.com

ЦПО към БАВ организира курс за енергийна ефективност във ВиК отрасъла

... организира специализиран курс на тема "Енергийна ефективност в българския ВиК отрасъл". Обучението ще включва три етапа - теоретичен, ... курсистите съоръжение в зависимост от нуждите на съответното ВиК дружество с цел изготвяне на проектно предложение ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода планира инвестиции в размер на над 51 млн. лв. през 2018 г.

... елементи, свързани с нашия ангажимент за предоставяне на качествени ВиК услуги към жителите на Столична община – от съоръжения за ... още

http://water-bulgaria.com

Среща на WAREG изтъкна необходимостта от инвестиции във водния сектор

... КЕВР работи с тясно сътрудничество с МРРБ, професионални организации, ВиК-оператори и потребителски и граждански организации Необходимостта от инвестиции ... още

http://water-bulgaria.com

Siemens ще представи цифрови решения за водния сектор на IFAT 2018

... намаляване на потреблението на енергия и намаляват общите разходи. "ВиК компаниите и общините увеличават както ефективността, така и сигурността ... още

http://industryinfo.bg

Конференция за млади ВиК специалисти в Загреб

Десета конференция за млади ВиК специалисти от Източна Европа IWA YWP ще проведе Международната ... още

http://water-bulgaria.com

МРРБ създава фонд за ВиК проекти в малките населени места

... 2019 г. е планирано да започне да функционира специален ВиК фонд, чиято цел е да осигури финансиране на проекти ... да бъде приет подготвяният в момента нов Закон за ВиК, допълни министър Нанков. "Европейските средства не трябва да са ... още

http://water-bulgaria.com

Приеха инвестиционна програма на ВиК Русе в размер на близо 3,3 млн. лв.

... Подробната инвестиционна програма на ВиК Русе и нейното разпределение ... канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК оператора. Общата стойност на програмата е ... 100 000 лв., а за модернизиране на ВиК мрежата в Борово ще бъдат инвестирани 102 ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Враца с търг за извънгаранционно обслужване на помпи

ВиК Враца публикува обявление за обществена поръчка с предмет извънгаранционно ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Бургас избира изпълнител на инсталация за UV дезинфекция

ВиК Бургас обяви процедура за избор на фирма, която да ... още

http://water-bulgaria.com

Единодушно преизбраха инж. Иван Иванов за председател на БАВ

... от Райкомерс Конструкшън, инж. Георги Владов – управител на ВиК Видин, и проф. д-р инж. Петър Калинков от ... Управителния съвет на Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги (EurEau). Представител е на Асоциацията на индустриалния ... още

http://water-bulgaria.com

Община Кайнарджа с търг за реконструкция на ВиК мрежа

Община Кайнарджа стартира процедура за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи във връзка с реконструкция на водопроводна мрежа и рехабилитация на пътна инфраструктура в с. Светослав, намиращо се на територията на общината. ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Ямбол откри търг за реконструкция на водопроводна мрежа

ВиК Ямбол обяви процедура за избор на фирма, която да ... още

http://water-bulgaria.com

Български компании с възможност за инвестиции в Република Ирак

... лека промишленост; строителство и инвестиции; водно строителство (мостове и ВИК мрежи); селско стопанство и търговия. Срещата ще се проведе ... още

http://industryinfo.bg

Състезанието по откриване на скрити течове на БАВ ще се състои в Търговище

... участие. През 2018 г. това ще бъде миналогодишният шампион - ВиК Търговище. Организаторите от БАВ очакват в надпреварата тази година ... отново да се включат техническите екипи на ВиК дружества от цялата страна. Те ще търсят невидими течове ... още

http://water-bulgaria.com

Община Долни чифлик с търг за реконструкция на ВиК мрежа

Община Долни чифлик стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши реконструкция на водопроводна и канализационна система на гр. Долни чифлик към проекта за интегрирано управление на водите на града – I етап: Битова канализация с ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Пловдив откри търг за изграждане на система за наблюдение и управление

... множество пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ), експлоатирани от ВиК операторa, и обслужващи следните населените места — гр. Пловдив, гр ... още

http://automation-bulgaria.com

ВиК Варна търси доставчик на електрически апарати и съоръжения

Водоснабдяване и канализация – Варна обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на електрически апарати и съоръжения, електроинсталационни материали, кабели и проводници за нуждите на дружеството. Обществената поръчка ... още

http://industryinfo.bg

НКИЗ и община Горна Оряховица подписаха договор за сътрудничество

... устройствен план и вече одобрени за изграждане електро- и ВиК схема за захранване на всички новопроектирани имоти. Споразумението за ... още

http://industryinfo.bg

Община Смядово обяви търг за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа

Община Смядово даде ход на процедура за избор на изпълнител, който да извърши реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Смядово. Съгласно одобрения проект, трябва да се изпълни реконструкция на водопроводна мрежа и сградни водопроводни ... още

http://water-bulgaria.com

ПСОВ Кубратово с награда за иновации в управлението на водите

... води в Кубратово беше отличена за значителен принос във ВиК сектора със специален акцент върху иновациите в намаляване на ... още

http://water-bulgaria.com

Дискусионен форум в рамките на Булаква обсъди проекта за нов закон за ВиК

... закон предвижда още изграждане на специализирани карти на ВиК съоръженията с цел улесняване поддръжката на инфраструктурата, както ... солидарност и създаването на фонд за подпомагане на ВиК дружествата като сигурен източник на финансиране за отрасъла. ... още

http://water-bulgaria.com

Иновативни решения за водопречистване и локализиране на течове представят на Вода София

... , Румъния, Турция и Словакия представя тазгодишното специализирано изложение за ВиК сектора Вода София, което тече в Интер Експо Център ... още

http://water-bulgaria.com

Нови технологии за водния бранш на Вода София 2018

... и с промяна в нормативната уредба, с консолидиране на ВиК операторите на регионален принцип, както и с въвеждането на ... подобрени бизнес модели във ВиК операторите, като нови бенефициенти по програмата", обясни г-жа ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха Булаква 2018

... традиция се провежда в рамките на специализираното изложение за ВиК сектора Вода София, което също бе открито днес и ... Интер Експо Център - София. "Финансирането на водния сектор, на ВиК отрасъла, на устойчивото развитие и опазване на водните ресурси ... още

http://water-bulgaria.com

Десетото издание на Булаква с фокус върху инвестициите във водния сектор

... център, София, в рамките на международното изложение за ВиК бранша Вода София. Булаква 2018 ще акцентира върху ... -частни партньорства като инструмент за финансиране; цени на ВиК услугите и тяхната социална поносимост; иновативни технологии, материали ... още

http://water-bulgaria.com

Стъклокерамични канализационни системи акцент в участието на Steinzeug-Keramo на Вода София

... вземе участие в тазгодишното издание на специализираното изложение за ВиК сектора Вода София, което ще се проведе от 27 ... още

http://water-bulgaria.com

Индустриите, използващи вода в производството, със засилен интерес към Вода София

... вода в производството, проявяват интерес към специализираното изложение за ВиК сектора Вода София, отбелязват организаторите от Интер Експо Център ... още

http://water-bulgaria.com

Община Балчик с търг за рехабилитация на ВиК мрежа

Община Балчик стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на с. Оброчище, което се намира на територията на общината. Предметът на обществената поръчка включва ... още

http://water-bulgaria.com

17-о изложение за помпени системи и оборудване Pumps & Valves 2018

... правителствени организации. В рамките на панаира ще бъдат изложени ВиК решения в следните категории: промишлени помпи; регулиращи вентили; филтри ... още

http://water-bulgaria.com

Веолия България обяви стажантски програми за млади специалисти

... и биологично пречистване, Нерегулирани дейности, Анализ на местоположението на ВиК мрежи, Географска Информационна Система, Строителен контрол, Техническа поддръжка на ... още

http://water-bulgaria.com

41-во издание на изложението Mostra Convegno Expocomfort в Милано

... ще представи технологии в областта на ОВК, ВиК и възобновяемата енергия, предназначени за дома и ... за отопление, ОВК компоненти, климатизация, вентилация, термопомпи, ВиК технологии, пречистване на води, соларно отопление, геотермална енергия, ... още

http://hvac-bulgaria.com

ВиК Монтана избира доставчик на ВиК арматура

... която да извърши доставка на спирателни кранове, ВиК арматура и регулираща ВиК арматура по две обособени позиции. Първата обособена ... доставка на спирателни кранове и ВиК арматура, а втората - доставка на регулираща ВиК арматура. Всеки участник може да ... още

http://water-bulgaria.com

Състоя се четвърта годишна среща по проекта за процесен бенчмаркинг във ВиК дружества

... се включиха представители на участващите в проекта 11 ВиК оператори, заместник-министърът на регионалното развитие и ... Малина Крумова, Филип Велер от Международната асоциация на ВиК операторите във водосборната област на река Дунав (IAWD ... още

http://water-bulgaria.com

ПУДООС финансира изграждането на пречиствателна станция в Борино

... ) отпуска безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект "Интегрирана ВиК система и пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Стара Загора търси доставчик на резервни части за багери

Водоснабдяване и канализация – Стара Загора обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на резервни части за багери за нуждите на дружеството. Избраният изпълнител следва да извърши доставка на резервни части за багери ... още

http://industryinfo.bg

Представени са идейните проекти за ВиК съоръженията с финансиране по ОПОС

... Опитваме се да създадем устойчиви условия за планиране на ВиК системите и финансови инструменти, които да позволят адекватното ... финансиране на отрасъла предвид факта, че ВиК инфраструктурата е недофинансирана години наред. С него ... още

http://water-bulgaria.com

Община Севлиево обяви търг за реконструкция на водопровод

... м. Той е част от централната водоснабдителна система на ВиК оператора в обособената територия на община Севлиево. Водопроводът е ... още

http://water-bulgaria.com

Аурубис търси ВиК инженер

... контролира строителни дейности, извършвани от външни компании, на всички ВиК съоръжения в завода; Отговаря за документирането нa дейностите, свързани ... още

http://water-bulgaria.com

ЦПО към БАВ организира курс по пречистване на питейни води

Център за професионално обучение "Водоснабдяване и канализация (ЦПО "ВиК") към Българската асоциация на водите (БАВ) обяви, че от ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Силистра отправи публична покана за доставка на тръби и фитинги

Водоснабдяване и канализация - Силистра даде старт на процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на тръби и фитинги, предназначени за изграждане на водопроводни и канализационни системи. Предметът на обществената поръчка включва ... още

http://water-bulgaria.com

Обсъдиха бизнес плана за развитие на ВиК Добрич

... среща с граждани, организирана от председателя на Асоциацията по ВиК на обособена територия и областен управител на Добрич Красимир ... да отправят своите въпроси във връзка с дейността на ВиК Добрич към ръководството му и към заместник-министър Крумова ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Варна търси доставчик на водомери и измервателни средства

Водоснабдяване и канализация Варна стартира процедура за избор на фирма, която да извърши доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода с възможност за ... още

http://measurement-bulgaria.com

Инвестират в подобряване на ВиК инфраструктурата в Кнежа

Община Кнежа планира доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни водни в гр. Кнежа. В резултат на изпълнението на инвестиционния проект се очаква да бъдат ... още

http://water-bulgaria.com

Община Исперих обяви търг за реконструкция на довеждащ водопровод

... ; - монтаж кранове и други съоръжения съгласно проекта по част ВиК; - изпитване тръбите на водопровода; - дезинфекция на водопровода; - възстановяване на ... още

http://water-bulgaria.com

ISK-SODEX 2018 на ново място и с нови тематични области

... на отоплението, вентилацията, климатизацията, охлаждането, помпените системи, клапите, фитингите, ВиК оборудването и изолациите. ISK-SODEX Istanbul 2018 ще се ... още

http://hvac-bulgaria.com

КЕВР сключи партньорство с комисията за водната индустрия в Шотландия

... обменят информация за регулаторните политики на двете държави във ВиК сектора. Ще се споделя и опит по различни регулаторни ... още

http://water-bulgaria.com

Нова наредба регламентира изискванията за ВиК операторите и квалификацията на персонала им

... определя основните критерии, на които следва да отговарят ВиК операторите по отношение на ефективността на приходите, внедряване ... оглед на подобряване на качеството на предоставяните ВиК услуги. ВиК операторите трябва да изпълнят изискванията по Глава ... още

http://water-bulgaria.com

Напредва строителството на ПСОВ Асеновград

... терен напредъка в изпълнението на проекта за рехабилитация на ВиК мрежата и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води ... още

http://water-bulgaria.com

Най-четените новини и продуктови оферти в Water-Bulgaria.com през 2017 г.

Специализираният портал за ВиК Water-Bulgaria.com за поредна година представя на вашето ... водопровод във Велинград 6. МРРБ ще създаде фонд за ВиК проекти в малките населени места 7. ПУДООС одобри за ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Русе търси доставчик на тръби от полиетилен

Водоснабдяване и канализация обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в 2 лота за нуждите на дружеството. Предметът на поръчката обхваща доставка на HDPE PE 100 и РЕ ... още

http://water-bulgaria.com

МРРБ разработва нов закон за ВиК

... канализация ще подобри регулацията в планирането и изграждането на ВиК мрежи и съоръжения и предоставяните услуги в отрасъла. ... въвеждането на закона дейността на собствениците и операторите на ВиК инфраструктура ще се регламентира прецизно. Целта е да ... още

http://water-bulgaria.com

ДП РВД обяви търг за поддръжка на ОВК инсталации

... климатични инсталации, както и обща техническа поддръжка на електрическите, ВиК и др. в УВПБ „Св. Св. Константин и Елена ... още

http://hvac-bulgaria.com

Water Summit представя темата за устойчивост в сухите райони

В рамките на Седмицата на устойчивото развитие в Абу Даби от 15 до 18 януари т.г. ще се проведе Международното изложение Water summit, съобщават организаторите от Masdar. Изложението предлага обширна изложба и конференция за иновациите в ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Стара Загора търси доставчик на спирателна и регулираща арматура

... да се извършват по периодични заявки от страна на ВиК Стара Загора при възникнали потребности от тях. Прогнозната стойност ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Смолян избира доставчик на водомери

Водоснабдяване и канализация Смолян откри търг за доставка на на водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока. Предметът на поръчката обхваща доставката на волтманови и комбинирани водомери, едно- и многоструйни водомери със сух и ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Бургас откри търг за доставка на багери тип челен товарач

Водоснабдяване и канализация – Бургас обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на 3+2 багера тип челен товарач за нуждите на дружеството. Багерите трябва да имат следните характеристики: Двигател — дизелов, 4- ... още

http://industryinfo.bg

МРРБ предвиди в бюджета си 18 млн. лв. за ВиК инфраструктура през 2018 г.

... в условия на хронично недофинансиране. Друг проблем пред ВиК операторите са големите загуби на вода и обезлюдяването ... банка разработи проект на Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК, който препоръчва преминаването към двустепенна ценова структура с ... още

http://water-bulgaria.com

Разработиха нова методология за оценка на активите във ВиК сектора

... от проекта бяха демонстрирани пред над 100 представители на ВиК сектора, общини и бизнес организации. Заместник-министърът ... подчерта ключовата роля на емпиричните данни за състоянието на ВиК активите за устойчивото управление на водния сектор. " ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ подписа договор за насърчаване на заетостта във водния сектор по ОП РЧР 2014-2020

... оперативната програма. Партньор на БАВ е "Съюз на унгарските ВиК дружества" гр. Будапеща. Проектното предложение попада в полето на ... още

http://water-bulgaria.com

КАД Пойнт ще проведе нов курс по Revit за ОВК и ВиК

... ще проведе нов курс по Revit за ОВК и ВиК. Занятията ще се провеждат от 13:00 до 18 ... още

http://industryinfo.bg

Софийска вода търси координатор "Контролна зала - водопроводна мрежа"

... дейностите свързани с профилактика, поддръжка и ремонт на ВиК мрежата - Приема и обработва сигнали постъпващи от всички отдели ... др. Изисквания: - Завършено висше образование (технически или ВиК профил ще бъде предимство) - Опит в експлоатацията и ... още

http://water-bulgaria.com

Община Елхово откри поръчка за строителство на ПСОВ и ВиК мрежа

... довеждащ колектор, както и частична рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата в гр. Елхово. Първата обособена позиция обхваща ... Втората обособена позиция е за: рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на Елхово - строителство с предвиден по проекта ... още

http://water-bulgaria.com

Австрийска фирма търси партньори в областта на отпадъчните и питейните води

... търси контакт с крайните клиенти (оператори на пречиствателни станции, ВиК дружества), проектантите (проектанти за проекти в областта на отпадните ... още

http://water-bulgaria.com

Сключени са 51 договора по ОПОС 2014-2020

... Димов. Програмата продължава да работи в посока подобряване на ВиК инфраструктурата и изпълнение на ангажиментите на страната по отношение ... още

http://ecology-bulgaria.com

ПУДООС отпуска над 75,5 млн. лв. за опазване на околната среда през 2018 г.

... лв, като 40% от тях са за осъществяване на ВиК проекти, допълни още Ренета Колева. Основен предмет на дейността ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Пазарджик търси доставчик на тръби за питейно водоснабдяване

Водоснабдяване и канализация – Пазарджик стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на тръби от полиетилен висока плътност (PE100) и (PE100-RC) за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за ... още

http://water-bulgaria.com

Създават Съвет за устойчиво развитие на сектор ВиК

... в Република България, Българска асоциация по водите, Съюза на ВиК операторите. Задачите на съвета ще са да координират действията ... ще се координират мерките при планиране на средства за ВиК инфраструктура от фондовете на ЕС до 2020 г. и ... още

http://water-bulgaria.com

8-о специализирано изложение за пречистване на води и водоснабдяване - Clean Water Kazan 2017

... Сред основните теми в събитието са устойчивото развитието на ВиК сектора, опазването на водните тела и защитата от негативните ... да бъдат демонстрирани най-новите технологии и продукти, във ВиК сектора, както и да бъдат дискутирани настоящите проблеми, ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Силистра търси доставчик на електрическа енергия

Водоснабдяване и канализация – Силистра обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на дружеството. Предметът на обществената поръчка ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ВиК Варна търси доставчик на спирателна и присъединителна арматура

Водоснабдяване и канализация – Варна обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на спирателна и присъединителна арматура за нуждите на дружеството. Обществената поръчка има две обособени позиции: 1. Доставка на спирателни ... още

http://industryinfo.bg

Финансовият ресурс по ОПОС в сектор "Води" ще бъде ясен до края на 2017 г.

... в посока реализирането на т. нар. ранни и фазирани ВиК проекти в още 13 общини. Приоритет и в бъдеще ... остава изграждането на пречиствателни станции и модернизиране на ВиК мрежите за намаляване на загубите, като с това се ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Монтана избира доставчик на водомери

Водоснабдяване и канализация Монтана откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на водомери по четири обособени позиции. Предметът на първата обособена позиция включва доставка на магнитоиндукционни водомери за студена вода с ... още

http://measurement-bulgaria.com

Efiqua 2017 представя иновации в управлението на водите

... политиката при управление на водите, както и адаптация на ВиК сектора към възможностите, предлагани от интернет. В събитието ... ще вземат участие представители на местния и глобален ВиК бранш, производители и доставчици на продукти и системи ... още

http://water-bulgaria.com

Стартира строителството на нов водопровод в Каварна

... близо 100 абонати в квартала ще получават вода от ВиК Каварна. "Хората от 10 години чакат този водопровод, който ... още

http://water-bulgaria.com

Община Берковица избира фирма за ремонт на вътрешна ВиК мрежа

... тръба Ф90 PE 100-PC или еквивалентна. Проектираната вътрешна ВиК мрежа е в регулацията на града. Прогнозната стойност на ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Варна избира доставчик на електроенергия и координатор на балансираща група

Водоснабдяване и канализация Варна открия процедура за избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за 29 обекта, присъединени на ниво средно напрежение. Прогнозното количество необходима ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Конференция за пречистването на отпадъчни води ще се проведе в София

... Основни теми на конференцията са: състояние на ВиК сектора – финансиране, проектиране, строителство и експлоатация ... парламентарни комисии, централната администрация, общините, ВиК дружествата и неправителствените браншови организации за ускоряване ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода откри мобилен център за обслужване на клиенти

... център за обслужване на клиенти, който е първият във ВиК сектора в България. Той представлява пътуващ микробус с оборудване ... още

http://water-bulgaria.com

Австрийски фирми разгледаха възможностите за сътрудничество във ВиК сектора

... страна за постигане на устойчивост и ефективност в целия ВиК отрасъл в България. Зам.-министър Крумова отговори на ... и благоустройството се подготвя Стратегия за финансиране развитието на ВиК отрасъла, която поставя фокус върху ефективното използване на ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Хасково избира доставчик на помпени агрегати

ВиК Хасково обяви обществена поръчка за доставка на нови хоризонтални, ... още

http://water-bulgaria.com

Австрийски производител на ВиК оборудване търси клиенти в България

... . Компанията се стреми към сътрудничество с крайни клиенти като ВиК оператори и с инженерни дружества за планирането на проекти ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Силистра избира доставчик на тръби и фасонни части

ВиК Силистра откри процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://water-bulgaria.com

Куба с интерес към съвместни предприятия в областта на ВиК и ВЕИ

... бизнес делегация на място и са специализирани в ВиК сектора, и Националния институт по хидравлични ресурси ... В делегацията са представени секторите: текстил; машиностроене; електротехника; ВиК; дървопреработване; ИТ; производство и търговия на вина и ... още

http://industryinfo.bg

България и Куба ще си сътрудничат в перспективни сектори

... представители на 8 фирми от секторите текстил, машиностроене, електротехника, ВиК, дървопреработване,; ИТ технологии, производство и търговия на вина и ... още

http://industryinfo.bg

Община Камено избира фирма за изработване на проекти за рехабилитация на ВиК мрежа

Община Камено откри обществена поръчка за изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Константиново. Целта на крайния проект е да се проектира мрежа за питейно-битово и противопожарно ... още

http://water-bulgaria.com

Австрийски форум "Водна инфраструктура" в София

... , които търсят контакти и партньорство с български фирми във ВиК сектора. Компаниите, които ще бъдат част от австрийската делегация ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК – Монтана избира доставчик на тръби за водоснабдяване

Водоснабдяване и канализация Монтана откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях. Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции: 1. Доставка ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Варна откри търг за доставка на части за помпи и помпени системи

Водоснабдяване и канализация – Варна обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на резервни части за помпи и помпени системи за нуждите на дружеството. Обществената поръчка има пет обособени позиции, които включват: 1. ... още

http://water-bulgaria.com

Обявиха победителите в конкурса ЕКООБЩИНА 2017

... и последователна политика за реконструкция и модернизация на вътрешната ВиК мрежа, а Павликени – за цялостно подновяване на водопроводната мрежа ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Варна търси доставчик на поцинковани и PVC тръби и фитинги

Водоснабдяване и канализация – Варна стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на поцинковани и PVC фитинги, водопроводна арматура ½” – 3”, PVC тръби за безнапорни водопроводи ф20 – ф110 за нуждите на дружеството. ... още

http://water-bulgaria.com

Два нови проекта за строителство на язовири са започнали през т.г.

... ОПОС на територията на 16-те области с консолидирани ВиК оператори ще се изградят пречиствателни станции за питейни и ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Русе избира фирма за реконструкция на водопровод

Водоснабдяване и канализация – Русе стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши строително-монтажни работи за реконструкция на водопровод в два ЛОТА. ЛОТ 1 предвижда реконструкция на водопровод Ф 80 мм етернит с ПЕВП Ф 90 мм, ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира дискусионен форум на тема "Загуби на вода"

... България?; Какъв е приносът на институциите за подпомагане на ВиК операторите за намаляване загубите на вода?; Кои са ... ЕС, зам.-министри, директори във ведомства, ВиК управители, председатели на асоциации по ВиК и др. "Постигането на устойчивост на ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК проекти" href="http://water-bulgaria.com/article/2263-nay-goliam-resurs-na-operativna-programa-okolna-sreda-e-za-vik-proekti" target="_blank"> Най-голям ресурс на Оперативна програма "Околна среда" е за ВиК проекти

... на Оперативна програма "Околна среда" е съсредоточен във ВиК проектите. Това заяви ръководителят на програмата Цонка Дрянкова ... както и с въвеждането на подобрени бизнес модели във ВиК операторите, като нови бенефициенти по програмата", обясни Дрянкова ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира семинар за зониране на водопроводни мрежи

... са редица представители на МРРБ, МОСВ, КЕВР, ВиК оператори, асоциации по ВиК и др. Срокът за записване за участие е ... още

http://water-bulgaria.com

Седмица на водата в Порто

... ще събере над 800 участници, свързани с ВиК сектора, включително ВиК оператори, експерти, инженери, политически лидери, регулатори ... разискваните теми ще бъдат съвременните предизвикателства пред ВиК сектора и въвеждането на иновативни технологии в ... още

http://water-bulgaria.com

До месец стартира проектът за воден цикъл на Смолян

... Ненков. Оперативната програма обаче обхваща само областния център, затова ВиК проектите в населените места с между 2000 и 10 ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК"" href="http://industryinfo.bg/article/20038-kad-poynt-startira-nov-kurs-revit-za-ovk-i-vik-" target="_blank"> КАД Пойнт стартира нов курс "Revit за ОВК и ВиК"

... Пойнт организира нов курс по Revit за ОВК и ВиК в София. Той ще се провежда от 18 до ... още

http://industryinfo.bg

Проведе се 14-ата Национална спартакиада на ВиК служителите

... 14-ото издание на Националната спартакиада на работещите във ВиК сектора. Наградите на победителите бяха връчени от министъра на ... и включва различни състезателни дисциплини между отбори от всички ВиК дружества в страната. Тази година участие в него ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Търговище търси доставчик на тръби и фитинги

Водоснабдяване и канализация – Търговище обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши периодични доставки чрез покупка на тръби и фитинги за нуждите на дружеството. Обособени са няколко позиции за доставка на: тръби от полиетилен ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода реконструира водопровод в столичния ж.к. "Люлин"

... 209 млн. лв. Целта й е да създаде надеждна ВиК мрежа с подобрени услуги за клиентите. още

http://water-bulgaria.com

1,4 млн. лв. са отпуснати за ремонт на ВиК мрежата в Лом

... млн. лв. по проекти за подобряване на ВиК услугите в Лом. 1,2 млн. лв. ... от тези средства са за ремонт на ВиК мрежата по 13 улици в града. Други ... служебна среща. На нея те обсъдиха изпълнението ВиК проектите и честите аварии по водопроводната мрежа в ... още

http://water-bulgaria.com

Експерти обсъждат загубите на вода в рамките на Международния технически панаир

... инсталации за пречистване, откриване и отстраняване на дефекти във ВиК мрежата, както и системи за регулиране, измерване и контрол ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Пловдив търси фирма за доставка на лагери, вериги и уплътнители за помпи

Водоснабдяване и канализация – Пловдив обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на лагери, вериги, уплътнители за помпи и електроди за нуждите на дружеството. Поръчката следва да се изпълнява в срок от осемнадесет месеца ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Плевен търси доставчик на електрическа енергия

Водоснабдяване и канализация – Плевен обяви обществена поръчка с предмет "Доставка на електрическа енергия средно напрежение 20 kV". Избраният изпълнител трябва да достави активна електрическа енергия към балансираща група по свободни договорени ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

РЗОК Бургас обяви търг за изграждане на климатична система

... се проектират съгласно проекта по част ОВКХТТГ; 3.Част ВиК; 4. Част ОВКХТТГ - Етапи на СМР - демонтаж на съществуващите ... още

http://hvac-bulgaria.com

ВиК – Варна откри нови и реновирани сгради

... за отпадъчни води и поддържането на канализационната мрежа на ВиК – Варна. В рамките на проекта е осигурена и нова ... още

http://water-bulgaria.com

Община Свищов изготвя проекти за обновяване на водопроводната мрежа

Община Свищов съобщи, че изготвя инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в пет населени места - град Свищов и селата Драгомирово, Морава, Хаджидимитрово и Козловец. Проектите са на обща стойност над 1 млн. лв. ... още

http://water-bulgaria.com

Започна рехабилитацията на ВиК мрежата на Долна Митрополия

... . бе дадено начало на строителните работи по рехабилитацията на ВиК мрежата на община Долна Митрополия, която се финансира със ... още

http://industryinfo.bg

Софийска вода реализира проекти за над 5 млн. лв. през лятото на 2017 г.

... 2017-2021 г., чиито основни цели са подобряване на ВиК инфраструктурата, обслужването на клиентите, намаляване на загубите на вода ... още

http://industryinfo.bg

Публикуваха проект на наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите

... обхванати основните критерии, на които следва да отговарят ВиК операторите по отношение на ефективността на приходите, ... изисквания за повишаване на квалификацията на работещите във ВиК дружествата, чрез който се цели оптимизиране дейностите при ... още

http://industryinfo.bg

КАД Пойнт организира курс по Revit за ОВК и ВиК

... ще проведе базов курс по Revit за ОВК и ВиК, чиято обща продължителност ще е 25 учебни часа. Курсът ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Йовковци ремонтира помпените станции в община Свищов

ВиК Йовковци започна ремонтни и освежителни дейности на помпените станции ... още

http://water-bulgaria.com

Община Годеч обяви търг за реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа

Община Годеч стартира обществена поръчка с предмет строителство на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч"-VІ етап. Избраният изпълнител трябва да извърши реконструкця на водопровод клон 42; ... още

http://water-bulgaria.com

Работна среща на АВиК се проведе в МРРБ

... управители в качеството им на председатели на асоциациите по ВиК. Срещата бе организирана по покана на заместник-министъра на ... обсъдени въпроси, свързани с текущите проекти, изпълнявани в отрасъл ВиК, както и бяха дадени указания по конкретни казуси и ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Видин избира доставчик на тръби за водоснабдяване и канализация

Водоснабдяване и канализация – Видин обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на тръби за нуждите на дружеството. Поръчката е разделена на две самостоятелни позиции – за доставка на тръби за водоснабдяване и тръби за ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Сливен търси доставчик на ремонтни скоби за водопроводни тръби

Водоснабдяване и канализация – Сливен стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводни тръби от различни материали за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода представи проект за обследване на главни канализационни колектори

... и на необходимите промени за развитие и модернизиране на ВиК сектора в България. Сред останалите акценти на събитието бяха ... още

http://water-bulgaria.com

ПУДООС одобри за финансиране 6 проекта за управление на водите

... ., а в Оряхово за реконструкцията и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа ще бъдат отпуснати над 2,6 млн. лв ... още

http://water-bulgaria.com

Изградиха нов водопровод в Разлог

Приключи изграждането на нов водопровод по ул. "Изворите" в град Разлог, съобщиха от местната община. В рамките на проекта са поставени нови полиетиленови тръби с дължина над 1 км и диаметър 140 мм. Водопроводът на ул. „Изворите“ е един от основните ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Пловдив избира доставчик на тръби, фитинги и свързващи елементи

ВиК Пловдив обяви процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://water-bulgaria.com

Одобрен е инвестиционният проект на ВиК Смолян

... , както и на пилотния инвестиционен проект с бенефициент ВиК Смолян. След одобряването на критериите за оценка до ... средата на юли Управляващият орган ще покани ВиК оператора да подаде проектно предложение. Прилагането на регионален ... още

http://water-bulgaria.com

БСК представя изложението за инсталации за дома и промишлеността MCE Expocomfort

... от сектора на битовите и промишлени инсталации в ОВК, ВиК, ВЕИ, когенерация, изолации, енергоспестяващи решения, третиране на вода, санитария ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Ловеч избира фирма за мониторинг на води

... Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на ВиК Ловеч; 2. Извършване на собствен периодичен мониторинг (пробонабиране и ... още

http://water-bulgaria.com

Международно изложение за ВиК оборудване в Ниш

... Ниш, Събрия, ще се проведе Международното изложение за ВиК оборудване, организирано от Асоциацията за защита на водните ресурси ... и конференция на тема "Енергийна ефективност в отрасъл ВиК". Организаторите очакват над 100 посетителя от страната и ... още

http://water-bulgaria.com

Енерго-Про реализира проект за обновяване на електропроводи

... . Ще се подобри и работата на помпените станции на ВиК, захранвани от ремонтираните електропроводи", прогнозират от дружеството. В област ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Старт Инженеринг изгради основни системи към интермодален терминал Пловдив

... електрозахранването на страна средно напрежение, БКТП, системите за видеонаблюдение, ВиК, външното електро захранване, КПП, инсталациите за мълниезащита, осветлението на ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Добрич търси доставчик на водопроводни тръби и фитинги

Водоснабдяване и канализация – Добрич откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на водопроводни тръби и фасонни компоненти (фитинги) за нуждите на дружеството. Доставките следва да се извършват за период от две години. ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Бургас избира фирма за доставка на помпени агрегати

Водоснабдяване и канализация – Бургас откри процедура за избор на фирма, която трябва да извърши доставка на помпени агрегати за питейни, битови и дренажни води за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка е разделен на пет обособени ... още

http://industryinfo.bg

В сектор "Води" на ОПОС са сключени договори за над 602 млн. лв.

... среда 2014-2020", стана ясно по време на конференцията "ВиК решения за индустрията – нови бизнес модели и технологии". Сключените ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира Национален семинар "Енергийна ефективност"

... Национален семинар "Енергийна ефективност" относно състоянието на ВиК сектора в това отношение. Семинарът ще представи нормативни ... КЕВР), Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), ВиК оператори (управители, главни инженери и главни енергетици в ... още

http://water-bulgaria.com

ABB достави система за управление на електроразпределението на италианско ВиК

... ABB Ability системата за управление на електроразпределението за италианската ВиК компания Consorzio di Bonifica Veronese (CBV). ABB Ability дава ... още

http://industryinfo.bg

Откриха нова пречиствателна станция в Раднево

... ще обслужва над 13 140 жители, а с новата ВиК инфраструктура ще се подобри качеството на предоставяните услуги за ... още

http://ecology-bulgaria.com

БАВ организира курсове по третиране на отпадъчни води

... състоят между 23 и 27 октомври т. г. във ВиК-Варна и ПСОВ-Варна. Може да подадете заявка за ... още

http://ecology-bulgaria.com

МРРБ ще създаде фонд за ВиК проекти в малките населени места

... благоустройства Николай Нанков по време на Шестата водна конференция: ВиК решения за индустрията – нови бизнес модели и технологии, ... отрасъла ще се възстановят през амортизационните отчисления от ВиК операторите, като това няма да доведе до нарушаване ... още

http://water-bulgaria.com

25-ото издание на Wod-Kan ще се проведе през май

... , срещайки на едно място търговски компании и потребители от ВиК сектора. Изложението представя теми като оборудване и системи за ... , машини и оборудване за изграждане, ремонт и поддръжка на ВиК системи и др. Повече информация за изложението може да ... още

http://water-bulgaria.com

SODEX Анкара ще представи най-новите продукти и услуги от ОВК индустрията

... сектора, както и редица продукти за отопление, климатизация, вентилация, ВиК, пречиствателни технологии, геотермални технологии, соларни системи и др. Миналогодишното ... още

http://hvac-bulgaria.com

Софийска вода търси координатор "Канализационна мрежа"

... Координира дейностите свързани с профилактика, поддръжка и ремонт на ВиК мрежата • Приема и обработва сигнали постъпващи от всички ... техническо образование • Опит в експлоатацията и поддръжката на ВиК системи • Отлични умения за обработка на база данни ... още

http://water-bulgaria.com

Община Приморско избира консултант за интегриран ВиК проект

Община Приморско откри процедура за избор на изпълнител, който ще осъществи техническа помощ при изпълнението на "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен". Проектът има за цел преодоляване на проблемите, ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Добрич обяви търг за доставка на електроматериали

ВиК Добрич обяви обществена поръчка с предмет доставка на електроматериали ... още

http://electrical-bulgaria.com

ВиК Варна търси фирма за приемане на утайки от ПСОВ

Водоснабдяване и канализация – Варна обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши приемане на утайки от пречиствателна станция за отпадъчни води, предназначение за биологична рекултивация на терени. Избраният изпълнител трябва да е ... още

http://water-bulgaria.com

Сръбска компания за ВиК проектиране и управление на проекти предлага партньорство

... и магистрали; напоителни системи; планиране и проектиране на цялостна ВиК инфраструктура, както и на ИТ приложенията, свързани с нея ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Смолян търси доставчик на тръби от полиетилен

Водоснабдяване и канализация – Смолян стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на тръби от полиетилен висока плътност за питейно водоснабдяване. Те ще се използват за извършване на аварийно-възстановителни работи и ... още

http://water-bulgaria.com

Община Самоков търси доставчик на електроматериали

... за избор на изпълнител, който да извърши доставка на ВиК- и електроматериали. Предметът на поръчката е разделен на две ... още

http://electrical-bulgaria.com

ВиК Бургас избира фирма за управление на производствени отпадъци

ВиК Бургас обяви обществена поръчка с предмет събиране, транспортиране, предаване ... още

http://ecology-bulgaria.com

Булаква 2017 представи положителното въздействие от кръговата икономика

... Костова. Форумът представи приоритетите, перспективите и изискванията пред ВиК отрасъла у нас за по-ефективна работа, като основен ... пречиствателни станции за отпадъчни води и над 2500 км ВиК мрежа. Министрите се обединиха около идеята за превръщане ... още

http://water-bulgaria.com

Община Севлиево с търг за реконструкция на канализационни клонове

... ОПОС 2007-2013 г. инвестиционен проект за реконструкция на ВиК мрежата на града. В рамките на този проект са ... още

http://water-bulgaria.com

Започна реконструкцията на канализацията в СО Ален мак

... . Проектът се осъществява от община Варна с асоцииран партньор ВиК – Варна, а общата му стойност е 3,4 млн ... още

http://water-bulgaria.com

Изложението Вода София ще представи участия от Китай и Турция

... на държавни и общински органи на управление, представители на ВиК дружества, ръководители на държавни и частни индустриални предприятия и ... още

http://water-bulgaria.com

Синята кръгова икономика ще е акцент на конференцията Булаква 2017

... цел да представи приоритетите, перспективите и изискванията пред отрасъл ВиК за по-ефективна работа на заинтересованите страни, като основен ... още

http://industryinfo.bg

Утре стартира конференцията Булаква

... икономика, иновативните технологии, материали и съоръжения, енергийната ефективност във ВиК сектора, съвременните технологии за третиране на отпадъчни води и ... още

http://industryinfo.bg

Софийска вода инвестира 200 млн. лв. в столичната ВиК мрежа

... . лв. в проекти за модернизация, обновяване и поддръжка на ВиК мрежата на София през следващите пет години. Тази сума ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Кърджали избира доставчик на тръби за питейно водоснабдяване

... тях ще зависи от производствените нужди и възможности на ВиК - Кърджали. Срокът на доставка след получена редовна заявка следва ... още

http://water-bulgaria.com

Изграждат нова пречиствателна станция в Елхово

... за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в Елхово. Инвестицията е на стойност близо 19 ... се подобри екологичната обстановка в района, а рехабилитацията на ВиК мрежата ще осигури по-високо качество на услугите в ... още

http://water-bulgaria.com

Първо издание на Pumps & Valves Dortmund

... на загуби, както и последните тенденции и разработки във ВиК индустрията. още

http://water-bulgaria.com

Целият цикъл на водата ще бъде представен на Wasser Berlin 2017

... решения от областите извличане на вода, третиране, разпределение, транспортиране, ВиК, пречистване на отпадъчни води, управление на наводнения, IT услуги ... още

http://water-bulgaria.com

Одобриха докладите от първа фаза на прединвестиционните проучвания за ВиК

... Те се отнасят за 14 обособени територии, обслужвани от ВиК операторите на Бургас, Варна, Видин, Враца, Кърджали, ... на проект "Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК", чийто бенефициент е МРРБ. В материалите са идентифицирани ... още

http://water-bulgaria.com

Проведе се 11-а среща на Мрежата на водните регулатори в Европа

... Кочков и Ремзи Осман, както и експерти в ГД "ВиК услуги". Представени бяха функциите, задачите и нормативната рамка на ... актуални въпроси за ролята на Комисията за регулация на ВиК сектора с оглед предстоящите в него промени. Участниците в ... още

http://water-bulgaria.com

БАН откри търг за ремонт на ВиК инсталация

... за избор на изпълнител, който да извърши ремонт на ВиК инсталация и ремонт на бунгало в Творчески Дом на ... още

http://water-bulgaria.com

Кръгла маса за конкурентоспособността на специалисти във водния сектор

... на дискусията ще бъдат разгледани въпроси за конкурентоспособността на ВиК отрасъла, свързана с квалификацията, заетостта и значимостта у ... специалистите във водния сектора. "Тенденцията към оттегляне от ВиК отрасъла и от водния сектор като цяло на ... още

http://water-bulgaria.com

Първи брой на сп. ТД Инсталации за 2017 г. поставя акцент върху видеонаблюдението

... сравнително непознатите за българския потребител генератори за мъгла. Рубрика ВиК в настоящия брой на списанието представя спецификите при проектирането ... още

http://industryinfo.bg

Аква Джет 2011 ще демонстрира иновативни решения на Вода София

... продукти на партньорите си по време на изложението за ВиК сектора Вода София, което ще се проведе от 4 ... на плътност на Vetter, които се използват както във ВиК сектора, така и в газоснабдяването. още

http://water-bulgaria.com

ВиК мрежи"" href="http://water-bulgaria.com/article/2160-cpo-vik-provejda-kurs-na-tema-exploatacia-na-vanshni-vik-mreji-" target="_blank"> ЦПО ВиК провежда курс на тема "Експлоатация на външни ВиК мрежи"

... обучение "Водоснабдяване и канализация" (ЦПО ВиК) към Българската асоциация по водите (БАВ ... курс на тема "Експлоатация на външни ВиК мрежи" в периода 24-29 април т ... ще се състои в учебния център на ВиК Враца – комплекс "Чинарите", като паралелно ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Враца избира фирма за извънгаранционно обслужване на помпи

Водоснабдяване и канализация – Враца откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на дружеството. Обществената поръчка има две обособени позиции: доставка на резервни части за ... още

http://industryinfo.bg

Община Берковица обяви търг за реконструкция на ВиК мрежа

Община Берковица стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа, както и изграждане на канализационна мрежа на улици в град Берковица и в село Слатина. Обществената поръчка има ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Бургас търси доставчик на флокулант за обезводняване на утайки в ПСОВ

... на утайки в пречиствателните станции за отпадъчни води към ВиК Бургас. Необходим е катионен полиакриламид (полиелектролит) с високо молекулно ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира Седмица на водата 2017

... и кръгла маса "Образование и реализация в България на ВиК специалисти" – 21 март, която цели разглеждането на значимия въпрос ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Хасково обяви търг за доставка на водопроводно оборудване

Водоснабдяване и канализация – Хасково откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на водопроводно оборудване за нуждите на дружеството. Водопроводното оборудване е необходимо за извършване на нужните ремонтни работи при ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ провежда курс за обучители по енергийна ефективност

... минат през курс за обучители по енергийна ефективност във ВиК операторите. Инициативата за Център по обучение по енергийна ... ефективност се осъществява със съдействието на Международната асоциация на ВиК Операторите по поречието на р. Дунав (IAWD) и ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК–Плевен удължи срока на търг за доставка на лабораторни консумативи

... подаване на оферти за доставка на лабораторни консумативи във ВиК–Плевен. Дружеството се нуждае от лабораторни реактиви, микробиологични култури ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Хасково търси доставчик на водопроводно оборудване

Водоснабдяване и канализация – Хасково стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на водопроводно оборудване за нуждите на дружеството. Водопроводното оборудване е необходимо за да извършване на нужните ремонтни работи при ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Силистра обявява обществена поръчка за доставка на спирателна и възвратна арматура

Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра обявява процедура за избор на изпълнител за доставка на спирателна и възвратна арматура за водопроводи. Предметът на обществената поръчка е доставка на спирателна арматура (шибърни кранове, тротоарни ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК–Кърджали обяви търг за доставка на помпени агрегати

Водоснабдяване и канализация–Кърджали обяви обществена поръчка за доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати. Доставките ще са периодични, като помпите ще бъдат внедрени във водоснабдителни системи за питейна вода. Сред ... още

http://industryinfo.bg

ВиК–Плевен обяви търг за доставка на лабораторни консумативи

Водоснабдяване и канализация – град Плевен анонсира обществена поръчка за доставка на лабораторни консумативи. Консумативите са предназначени за пречиствателната станция за отпадни води в с. Божурица. Обществената поръчка е разделена в две обособени ... още

http://industryinfo.bg

ВиК–Русе обяви търг за ремонт на водомери за студена вода

Водоснабдяване и канализация–Русе обяви обществена поръчка за ремонт на водомери за студена вода. В рамките на обществената поръчка изпълнителят ще получи от Водомерна станция–Русе подготвените за ремонт водомери и следва да ги върне в срок след ... още

http://industryinfo.bg

Мини Марица-изток обяви търг за доставка на ВиК части и материали за сградни инсталации

Мини Марица-изток анонсира обществена поръчка за доставка на ВиК части и материали за сградни инсталации. Сред необходимите части ... , клингерит, поцинковано коляно и мн. др. Пълния списък с ВиК части може да откриете тук. Общата прогнозна стойност на ... още

http://industryinfo.bg

Интелигентни системи за измерване на водопотреблението

С помощта на интелигентните измервателни системи ВиК операторите могат лесно да идентифицират наличието на течове и ... още

http://measurement-bulgaria.com

Планът "Юнкер" може да финансира проекти за водоснабдителни системи

... язовири и мерки за по-добра енергийна ефективност във ВиК отрасъла. Към момента в областта на водната инфраструктура нашата ... още

http://industryinfo.bg

Най-четените новини и продуктови оферти в Water-Bulgaria.com през 2016 г.

Специализираният портал за ВиК Water-Bulgaria.com за поредна година ... Bulgaria.com през 2016 г. Започват ранните ВиК проекти по ОПОС 2014-2020 Нови методи за ... 1 млрд. лв. инвестиции са планирани във ВиК сектора през 2017 г. ВиВ Изоматик внедрява система ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Шумен обяви търг за доставка на фракция за обратно засипване на изкопи

Водоснабдяване и канализация–Шумен анонсира обществена поръчка за доставка на фракция (каменно брашно) за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки. Допустимото съдържание на глинести суспензии в каменното брашно следва да е до 8 ... още

http://industryinfo.bg

ВиК в ликвидация–Пазарджик обяви търг за доставка на помпени агрегати

Водоснабдяване и Канализация в ликвидация – гр.Пазарджик обяви обществена поръчка за доставка чрез покупка, шеф-монтаж, пуск, настройка и 72-часови проби на помпени агрегати. Предназначението на помпените агрегати е за питейно битово водоснабдяване ... още

http://industryinfo.bg

Италиански доставчик на измервателни системи търси партньори

... вода в производствата си, регулаторни органи и компании от ВиК сектора. Допълнителна информация може да откриете в сайта на ... още

http://measurement-bulgaria.com

ТУ-Варна обяви търг за доставка на материали и консумативи

... поръчка включва доставка на електрически машини, уреди, оборудване, осветление, ВиК материали и строителни и железарски материали. Всички продукти в ... още

http://industryinfo.bg

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" е изпълнена на 99,85%

... управление на отпадъците. Прокарани са и близо 2600 км ВиК мрежа. "Гордея се с факта, че от програма в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Свиленград обяви търг за изграждане на ВиК мрежа

... да извърши строително-монтажни работи на обект "Проектиране на ВиК за нови квартали гр. Свиленград - кв.300, кв.301 ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК–Враца търси доставчик на GPRS модеми

Клонът на Водоснабдяване и канализация във Враца обяви обществена поръчка за доставка на GPRS модеми – рутери, RTU модули и Modbus аналогови модули. Доставките ще се извършват по заявка, като количеството и обемът ще се определят съобразно нуждите ... още

http://industryinfo.bg

ВиК–Пловдив обяви търг за GPS система за обследване и заснемане на подземни трасета

ВиК–Пловдив обяви обществена поръчка за доставка на система за ... също първоначално обучение за експлоатация на системата. Необходимата на ВиК–Пловдив система следва да служи за диагностициране на аварии ... още

http://industryinfo.bg

МОСВ предложи стандартизирани административни условия за обществени поръчки във ВиК сектора

... поръчки с предмет изграждане на пречиствателни станции и ВиК мрежа, съобщиха от пресцентъра на министерството. Предложените ... опазване на водните ресурси и ефективно работеща модернизирана ВиК инфраструктура. Този период включва като бенефициенти не ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Стара Загора търси доставчик на автомобил с каналопочистваща система

ВиК Стара Загора търси доставчик на автомобил втора употреба, оборудван ... още

http://water-bulgaria.com

По-ниска такса за регистрация за изложението Вода София

... на технологии за вододобив, водоснабдяване, рехабилитация и изграждане на ВиК за пречистване на питейни и отпадъчни води, системи и ... още

http://water-bulgaria.com

Община Брусарци обяви конкурс за СМР на ВиК мрежа

Община Брусарци обяви конкурс за строително-монтажни дейности в с. Дъбова Махала по проект “Водоснабдяване” и подпроект “Вътрешна водопроводна мрежа”. Предметът на поръчката включва строително-монтажни работи (СМР) по 7856 м водопроводна мрежа, ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК–Пловдив обяви конкурс за доставка на пластмасови ленти за филтър-преси

Водоснабдяване и канализация–Пловдив анонсира обществена поръчка за доставка на пластмасови ленти за филтър-преси "Von Roll" и "Simon&Hartley" за нуждите на ПСОВ–Пловдив. Доставките ще са периодични, след заявка, за срок от 12 месеца след датата на ... още

http://industryinfo.bg

ВиК-Пловдив откри търг за оползотворяване на утайки от ПСОВ

ВиК-Пловдив обяви обществена поръчка за оползотворяване на отпадъци с ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК София обяви конкурс за доставка на PEHT тръби и фитинги

ВиК София обяви конкурс за доставка на полиетиленови PEHT тръби ... още

http://water-bulgaria.com

Нова дата на изложението за водни технологии CATEC 2016

... , Азербайджан. Целта на събитието е да представи най-новите ВиК технологии от водещи компании по целия свят, както и ... още

http://water-bulgaria.com

Нови възможности за допълнителна квалификация на професионалисти във ВиК сектора

... възможности за допълнителна квалификация на професионалисти във ВиК сектора бяха обявени от Българската асоциация по ... проектиране, строителство, консултантска дейност и експлоатация на ВиК мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води. Първият ... още

http://industryinfo.bg

Нови възможности за допълнителна квалификация на професионалисти във ВиК сектора

... възможности за допълнителна квалификация на професионалисти във ВиК сектора бяха обявени от Българската асоциация по ... проектиране, строителство, консултантска дейност и експлоатация на ВиК мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води. Първият ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Добрич обяви конкурс за доставка на водомери

ВиК Добрич обяви конкурс за доставка на водомери за питейна ... е 450 000 лв. Подробности вижте на сайта на ВиК Добрич. още

http://water-bulgaria.com

Започна рехабилитацията на язовир Студена

Стартира рехабилитацията на яз. “Студена” в близост до гр. Перник, който осигурява водоснабдяване на над 100 000 души от региона, обявиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Подновяването и укрепването на язовира ... още

http://water-bulgaria.com

Стартира ВиК реконструкция в с. Джигурово на стойност 60 хил. лв.

Община Санаднски ще отпусне 60 хил. лв. за ВиК реконструкция в с. Джигурово, стана ясно от пресцентъра на ... СМР, което се предвижда да приключи до един месец, ВиК услугите в селото да се подобрят съществено. още

http://industryinfo.bg

Стартира ВиК реконструкция в с. Джигурово на стойност 60 хил. лв.

Община Санаднски ще отпусне 60 хил. лв. за ВиК реконструкция в с. Джигурово, стана ясно от пресцентъра на ... СМР, което се предвижда да приключи до един месец, ВиК услугите в селото да се подобрят съществено. още

http://water-bulgaria.com

ВиК"" href="http://water-bulgaria.com/article/2096-tekat-zapisvaniata-za-akademia-ikonomika-i-menidjmant-na-otrasal-vik-" target="_blank"> Текат записванията за Академия "Икономика и мениджмънт на отрасъл ВиК"

... , свързани с принципите и особеностите при управлението на ВиК активите и тяхната собственост. Част от обучението ще ... включва още теми върху качеството на предоставяните ВиК услуги и начините за тяхното подобряване. Квалификационният курс ... още

http://water-bulgaria.com

София с реконструкции по ВиК мрежа, финансирани от ОПОС и МОСВ

... (МОСВ) и Столична община подписаха договор за реконструкцията на ВиК мрежа на част от София, която ще бъде финансирана ... ” (ОПОС 2014 – 2020) и МОСВ. В проекта за нова ВиК инфраструктура ще бъдат включени кварталите "Манастирски ливади“, „Кръстова вада ... още

http://water-bulgaria.com

Реконструират част от ВиК мрежа в Разград

Реконструират част от ВиК мрежата в Разград, която покрива ж.к. “Орел”, съобщиха ... 6,3 км от уличната водопроводна мрежа. Реконструкцията на ВиК мрежата в Разград е предварителна подготовка за осъществяването на ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК–Монтана обяви търг за доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване

Водоснабдяване и канализация–Монтана обяви обществена поръчка за доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях. Обществената поръчка включва две обособени позиции: за доставка на полиетиленови тръби с висока плътност и за ... още

http://industryinfo.bg

Проведе се Осмата национална конференция "Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи"

... по водите (БАВ). На събитието присъстваха управители на ВиК дружества, проектанти, представители на бизнес сектора, държавните ... , УАСГ и др., които обсъдиха зонирането на ВиК мрежите, управлението на налягането и измерването на търговските ... още

http://industryinfo.bg

ВиК–Пловдив обяви търг за доставка на механични и електромеханични инструменти

Водоснабдяване и канализация–Пловдив анонсира обществена поръчка за доставка на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления. Доставките ще бъдат периодични, след получаване на писмена заявка от възложителя, в ... още

http://industryinfo.bg

Осма конференция "Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи"

... практики и най-нови подходи за ефективно управление на ВиК системи, с акцент върху намаляване загубите на вода. ... Участие в конференцията ще вземат представители на ВиК дружества, представители на държавни, общински и образователни институции ... още

http://water-bulgaria.com

ОПОС отпуска средства за доизграждане на водния цикъл във Враца

... проекта ще бъде изградена и рехабилитирана още 36 км ВиК мрежа в градската част. Ще се извърши реконструкция на ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Габрово търси доставчик на водопроводни и канализационни тръби

ВиК Габрово обяви обществена поръчка, състояща се от четири основни ... документи за участие можете да намерите на сайта на ВиК Габрово. още

http://water-bulgaria.com

Община Лом обяви търг за изграждане на ВиК мрежа

Община Лом анонсира обществена поръчка за изграждане и реконструкция на канализационна и водоснабдителна мрежа по тринайсет улици в централната градска част на града. С тази подмяна се цели предотвратяване на честите аварии, загубите на питейна вода ... още

http://industryinfo.bg

ВиК–Силистра обяви търг за доставка на електроматериали

ВиК–Силистра анонсира обществена поръчка за доставка на електроматериали и ... още

http://industryinfo.bg

Общинските язовири ще бъдат реконструирани със средства по ОПОС

... и свлачища“. Новият програмен период предвижда повсеместно подобряване на ВиК инфраструктурата в страната. Планирани са много на брой ранни ... ВиК проекти по програмата, като един от тях, с който ... още

http://water-bulgaria.com

Община Хисаря подменя водопровод

... водопровод Е 80 с цел повишаване на качеството на ВиК услугите на територията на града. Предметът на поръчката включва ... още

http://industryinfo.bg

Община Хисаря подменя водопровод

... водопровод Е 80 с цел повишаване на качеството на ВиК услугите на територията на града. Предметът на поръчката включва ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода с два нови отливни канала за почти 2 млн. лв

... е инвестирала над 207 млн. лв. за подобрения във ВиК услугите, като с тях са извършени подмяна и ремонт ... още

http://water-bulgaria.com

Пристанище Варна обяви търг за цялостна подмяна на ВиК инсталация

Пристанище Варна обяви обществена поръчка за цялостна подмяна на ВиК инсталация и санитарни възли на административната си сграда в ... още

http://industryinfo.bg

Софийска вода извършва метрологични проверки

... . Документи за участие можете да намерите на сайта на ВиК, след предварително направена регистрация. още

http://measurement-bulgaria.com

Отпускат над 1 млрд. лв. по ОПОС за ВиК сектора през следващата година

... ) планира отпускане на безвъзмездна финансова помощ за подобрения във ВиК сектора в размер над 1 млрд. лв., стана ясно ... се предвиждат 15 млн. лв., а за изграждането на ВиК инфраструктура, което включва увеличаване броя на агломерациите в съответствие ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Плевен търси доставчик на резервни части за водомери

ВиК Плевен търси фирма за доставчик на резервни части за ... в обявения конкурс можете да намерите на сайта на ВиК Плевен. още

http://water-bulgaria.com

Конференцията на БАВ за намаляване загубите на вода предвижда дискусия за превенция на кражби

... панел ще представи презентации по темите за зониране на ВиК мрежи и управление на налягането. Фокусът на третата част ... бъдат обсъдени също добрите практики при откриване на незаконни ВиК отклонения и нерегламентирано използване на вода, поясниха от БАВ ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира традиционния национален семинар "Пречистване на отпадъчни води"

... В събитието се включиха представители на институции, управители на ВиК оператори, главни инженери в дружествата, ръководители на ПСОВ ... и биологично пречистване на отпадъчните води, опита на ВиК – Русе сподели инж. Валери Станчев, ръководител на ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Хасково избира доставчик на електрическа енергия

Водоснабдяване и канализация – Хасково обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на електрическа енергия за нуждите на дружеството, както и да действа като координатор на балансираща група. Предметът на обществената поръчка ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ВиК Ловеч търси фирма за доставка на водопроводна арматура и фасонни части

ВиК Ловеч търси фирма за доставка на водопроводна арматура и ... една отделна позиция, които са налични на сайта на ВиК Ловеч. Предложения могат да бъдат подавани само за една ... още

http://water-bulgaria.com

Открити са обновените водни съоръжения на град Габрово

... преди 11 години, има готови ремонти на 120 км ВиК мрежи в града и две пречиствателни станции - за питейни ... % до 96%, поясниха от общината. Наред с модернизирането на ВиК системата в града, изпълнението на проекта отваря нови работни ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Бургас обяви търг за доставка на електроапаратура

Водоснабдяване и канализация Бургас откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на електроматериали и апарати за нуждите на дружеството за период от 3 години. Обществената поръчка е разделена на 5 обособени позиции. Необходими ... още

http://electrical-bulgaria.com

Откриха регионална система за управление на отпадъци в Луковит

... и с откритите през м. г. пречиствателна станция и ВиК, екологичната мрежа в общината е изградена на 100% за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Национален семинар "Пречистване на отпадъчни води"

... ще има отделна част за всички действащи в сектора ВиК. Ще бъдат изложени дейностите на фирми, които се ... за пречистване на водата; инсталации, инфраструктурни технологии и съоражения; ВиК техника, инструменти и принадлежности и уреди за лаборатории и ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Варна търси фирма за ремонт на центробежни помпи за отпадна вода

ВиК Варна откри процедура за ремонт на центробежни помпи за ... се ремонтът да бъде извършван в сервизна база на ВиК Варна, като от дружеството ще осигурят транспортирането на помпите ... още

http://water-bulgaria.com

Над 1 млрд. лв. инвестиции са планирани във ВиК сектора през 2017 г.

... 2014-2020” (ОПОС), а бенефициенти ще бъдат местните ВиК оператори и общините. В рамките на програмата се предвижда ... чакат одобрение. Междувременно петте ранни проекта за изграждане на ВиК инфраструктура на общините Приморско, Айтос, Тутракан, Чирпан и ... още

http://water-bulgaria.com

Нова помпено-хидрофорна станция беше открита в Добрич

Нова помпено-хидрофорна станция на ВиК, обслужваща 36 жилищни блока, ... изграждане на още шест нови станции. Във ВиК вече са започнали зониране във водоснабдяването на ... бъдат засегнати при евентуално възникване на ВиК проблем. До момента има 12 изградени ... още

http://water-bulgaria.com

Среща на високо равнище Water4Growth

... с бърз икономически растеж и устойчивост на развитие във ВиК сектора. Срещата на високо равнище Water4Growth ще събере ... качество на живот, откроявайки връзките между икономическия растеж и ВиК сектора, където водата се очертава като основен източник ... още

http://water-bulgaria.com

H2O Accadueo ще се проведе от 19 до 21 октомври

... съсредоточи върху изследването на най-важните теми във ВиК индустрията, градската инфраструктура и газовия сектор. ... индустриално строителство, компоненти, управление на газови и ВиК услуги, услуги и консултации за индустрията, производствени звена ... още

http://water-bulgaria.com

CAD Point организира работна среща за Autodesk Revit, BIM и облачни услуги

... в темите: "Концепция, архитектура и споделяне", "Инсталации (ОВК и ВиК) и съгласуване" и "Конструкции и съвместна работа". В рамките ... сесия – "Инсталации (ОВК и ВиК) и съгласуване" – ще бъдат демонстрирани ОВК и ВиК инсталции с Autodesk Revit, ще бъде ... още

http://industryinfo.bg

12-то издание на Watex 2016 ще стартира следващата седмица

12-тото издание на международното изложение за питейна и отпадна вода Watex ще стартира следващата седмица. Традиционно то се провежда в столицата на Иран и се организира с помощта на иранското министерство на енергетиката. Тази година Watex ще се ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира курс за технически служители на ВиК фирми

... удостоверяващ новопридобитите знания от страна на служителите на различни ВиК фирми. Сред темите на курса ще бъдат "Основни ... професионалисти и учени от БАВ, СУ "Св. Климент Охридски", ВиК Варна, Софийска вода, Минно-геоложкия университет (МГУ) и ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Русе търси доставчик на тръби за питейна вода

... доставка на тръби за питейна вода за нуждите на ВиК Русе. Предметът на поръчката включва две обособени позиции: доставка ... сферогранитен чугун за питейна вода за складова база на ВиК Русе. Изискванията за тръбите по втората обособена позиция включват ... още

http://water-bulgaria.com

РИОСВ-Велико Търново и ВиК Йовковци ще отстранят замърсяването в р. Янтра

... във Велико Търново (РИОСВ-Велико Търново) и представители на ВиК Йовковци ще отстранят замърсяването в р. Янтра, настъпило ... близост до с. Първомайци. РИОСВ-Велико Търново и ВиК Йовковци ще предприемат действия по отстраняване на откритото замърсяване ... още

http://water-bulgaria.com

Започват строително-монтажни дейности по каналите в Аспарухово

Започват строително-монтажни дейности по каналите във варненския район Аспарухово. Ремонтните дейности обхващат възстановяване водопроводимостта на източния и западния канал в района, както и подобрения, свързани със сигурността и капацитета на ... още

http://water-bulgaria.com

EIP и ino3W с инициатива за разработка на водни технологии

... партньорство за иновации (EIP) в областта на ВиК технологиите се обединиха, за да увеличат възможността европейският ... питейна и отпадна вода American Water, със сингапурското ВиК дружество Singapore Public Water Utility и австралийското дружество ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода обяви конкурс за изграждане на битова канализация и реконструкция на уличен водопровод

Софийска вода обяви конкурс за изграждане на битова канализация и реконструкция на уличен водопровод Ф60 етеринови тръби за с. Войняговци, район Нови искър. Предвижда се реконструкцията на уличния водопровод да замени досегашните етеринови тръби и ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Видин избира доставчик на водопроводна арматура

Водоснабдяване и канализация Видин обяви търг за избор на изпълнител, който да извърши доставка на поцинковани фитинги и водопроводна арматура за водопроводни инсталации до 2". Обособени са две позиции: Доставка на поцинковани фитинги до 2" – 20 000 ... още

http://water-bulgaria.com

Давид Холдинг представи MicroStation V8I - решение за 3D CAD/GIS инфраструктурно проектиране

... , железопътни коридори и мостове, сгради, комуникационни мрежи, мрежи за ВиК и пречистване на отпадни води, съоръжения в енергетиката, фабрики ... още

http://automation-bulgaria.com

ВиК Видин търси доставчик на фитинги

ВиК Видин търси доставчик на фитинги, като предметът на поръчката ... документи за участие можете да видите на сайта на ВиК Видин. още

http://industryinfo.bg

Община Видин търси фирма за доизграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ

... помощ по „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по оперативна програма „Околна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат ВиК мрежа в нови квартали в община Свиленград

... опазване на околната среда (ПУДООС), като с довършването на ВиК мрежите в Свиленград ще се осигури качествена инфраструктура за ... ще е с обща дължина 1065 м. Изпълнението на ВиК мрежата ще изпълни изискванията на Европейската директива 91/271 ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Варна търси доставчик на хлор

ВиК Варна търси доставчик на газ хлор за ... се очаква да пълни бутилки и варели на ВиК с газ хлор, както и да подменя дефектни ... вентили, открити при пълненето. ВиК не изисва от участника да има собствена пълначна станция ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Ямбол избира доставчик на полиетиленови тръби

Вик Ямбол обяви обществена поръчка с предмет доставка на полиетиленови ... още

http://water-bulgaria.com

Община Тервел получи 5 млн. лв. за довършване на водния цикъл

... пречиствателната станция. Проектът за реконструкция на пречиствателната станция и ВиК мрежата в Тервел започна в предния програмен период, като ... млн. лв. Изградена и рехабилитирана е близо 17 км ВиК мрежа, като в обновените участъци с дължина 7,6 ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Пловдив анонсира търг за извършване на строително-ремонтни работи

... строително-ремонтни работи, намиращи се на територията, обслужвана от ВиК Пловдив. Изплащането от възложителя ще се извършва до 30 ... документи за участие, можете да намерите на сайта на ВиК Пловдив. още

http://industryinfo.bg

ВиК Ямбол избира доставчик на електрическа енергия

Водоснабдяване и канализация – Ямбол откри обществена поръчка за доставка на електрическа енергия за нуждите на дружеството. Избраният изпълнител трябва да извърши доставка на нетна електрическа енергия ниско/средно напрежение за период от ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ВиК Монтана обяви търг за строително-монтажи работи на водоеми

Водоснабдяване и канализация Монтана стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши строително-монтажни работи на водоеми, експлоатирани от водното дружество. Предметът на обществената поръчка включва следните дейности: Почистване на ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода се сертифицира по ISO 9001:2015

... с обслужване на клиенти, включително нови присъединявания към ВиК мрежи, монтаж, подмяна и проверка на водомери, ... потребители в концесионната област - да осигуряваме висококачествени ВиК услуги“, заяви изпълнителният директор на Софийска вода Арно ... още

http://water-bulgaria.com

Пречиствателната станция на Банско ще бъде готова до края на октомври т.г.

... -2020. Наред с пречиствателната станция, ще бъде завършена и ВиК мрежата в западната част на Банско. Довършителните работи по ... ВиК системата в източната част на града се очаква да ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Благоевград обяви търг за химически продукти и ремонтни услуги

ВиК Благоевград откри обществена поръчка за доставка на консумативи и ... документацията за кандидатстване може да научите от сайта на ВиК Благоевград. още

http://industryinfo.bg

ВиК Добрич получи финансиране за възстановяване на щети от наводнения

... водоснабдителни и канализационни съоръжения на територията, обслужвана от ВиК дружеството. Заповедта за получаване на безвъзмездна финансова ... юни 2014г. и обхваща и териториите, обслужвани от ВиК Йовковци – Велико Търново. Проектът трябва да бъде ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Кърджали откри търг за доставка на електроматериали

ВиК Кърджали обяви обществена поръчка с предмет доставка на електроматериали. ... още

http://electrical-bulgaria.com

ВиК Ямбол обяви обществена поръчка за ремонт на трансформатори

ВиК Ямбол откри процедура за избор на изпълнител, който да ... още

http://electrical-bulgaria.com

Водният цикъл на Враца ще се изпълнява в рамките на ОПОС 2014-2020 г.

... Враца официално влиза в списъка на големи проекти във ВиК сектора. Решението е резултат от направените от правителството допълнителни ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Монтана обяви търг за електрокомпоненти

ВиК Монтана откри процедура за избор на изпълнител по доставка ... още

http://industryinfo.bg

Данфосс ще вземе участие в Singapore Water Week

... организира на всеки две години и събира професионалисти от ВиК сектора от целия свят, които споделят добри практики, представят ... още

http://hvac-bulgaria.com

Само общини членове на ВиК асоциации с възможност за европейско и държавно финансиране

... на публично обсъждане за окрупняване на ВиК дружествата на територията на област Габрово ... решат да не се присъединят към ВиК-асоциация, е възможно цената на водата ... асоциация не значи ликвидиране на общинското ВиК дружество и съкращаване на служители. ... още

http://water-bulgaria.com

Водният цикъл на Раднево ще бъде завършен със средства от ОПОС

... на подписването на договора, който ще осигури финансирането. Новата ВиК инфраструктура ще подобри качеството на предоставяните услуги за водоснабдяване ... още

http://water-bulgaria.com

Новият брой на Инженеринг ревю представя производството на безалкохолни напитки в България

... бр. 4/2016 са: "SCADA системи за мониторинг на ВиК мрежи", "Батерии за UPS и дейта центрове", "Интелигентните машини ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Пловдив избира фирма за ремонт на електродвигатели и агрегати

ВиК Пловдив откри процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://electrical-bulgaria.com

ВиК Пловдив търси доставчик на електроди, лагери и уплътнители за помпи

Водоснабдяване и канализация – Пловдив обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на електроди, лагери и уплътнители за помпи за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка обхваща доставката на базични електроди ... още

http://water-bulgaria.com

Райкомерс Конструкшън отпразнува 25-годишнината си

... партньори на компанията, гости от министерства, общини и ВиК оператори. Искра Радева, Тони Димитрова, Веселин Маринов и ... чрез хоризонтален сондаж и технологията на микротунелиране. Във ВиК сектора команията е приключила общо над 690 инфраструктурни ... още

http://industryinfo.bg

КЕВР обсъди ценовите заявления на нови пет ВиК дружества

... проведе открити заседания за внесените заявления от пет ВиК дружества за утвърждаване цените на водоснабдителните и канализационни ... ценови заявления, в които участваха както самите ВиК дружества, така и представители на Българската асоциация ... още

http://water-bulgaria.com

Ново Plug-and-Play решение за следене на състоянието от Schaeffler

... област на приложение е в браншовете: цимент, хартия, металургия, ВиК, машиностроене. Технически детайли 24/7 следене на състоянието на ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

MTU Onsite Energy ще участва в конференция за енергийно саниране на сгради в София

... когенерация; фирми, разработващи проекти; архитекти/проектанти; инвестиционни посредници; общини; ВиК дружества. още

http://renewables-bulgaria.com

ДЛС Тервел търси доставчик на ВиК части

... обяви процедура за избор на изпълнител, който да достави ВиК части за нуждите на предприятието. Предметът на обществената поръчка ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ проведе семинар на тема "Качество и контрол на питейните води"

... и редица експерти от цялата страна, включително представители на ВиК дружества, ръководители на пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ ... бе открито с презентация на тема „Реформите в отрасъл ВиК“, проведена от инж. Иван Иванов. В рамките на ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Ямбол избира доставчик на електроматериали

ВиК Ямбол откри процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://electrical-bulgaria.com

ВиК Монтана избира доставчик на фитинги и спирателни кранове

ВиК Монтана удължи срока на процедура за избор на изпълнител, ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Монтана избира доставчик на фитинги и спирателни кранове

ВиК Монтана удължи срока на процедура за избор на изпълнител, ... още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира семинар на тема контрол на питейните води

... съоръжения. В събитието ще се включат редица представители на ВиК дружества (ръководители, управители на пречиствателни станции за питейни води ... обсъдят начините за осигуряване на качествена питейна вода и ВиК услуги на европейско ниво. още

http://water-bulgaria.com

Бизнес срещи с тайвански компании ще се проведат в София

... инструменти, метални компоненти, вентили, заключващи системи, машинни части, поцинковани ВИК части, специализирани инструменти за автомолбили и др.). Участието в ... още

http://industryinfo.bg

Община Аврен избира проектант за ремонт на ВиК инфраструктура

Община Аврен обяви процедура за избор на изпълнител, който ще изработи инвестиционни проекти за реконструкция на част от водопроводната мрежа в селата Тръстиково, Синдел и Царевци. Прогнозната стойност на поръчката е 23 750 лв. Срокът за получаване ... още

http://industryinfo.bg

Изложението IFAT 2016 бе открито с наградите GreenTec

... обявени по време на церемонията по откриването. В категория "ВиК" наградата бе връчена на университета в Касел (Kassel University ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Стенето избира доставчик на електроенергия

ВиК Стенето (Троян) обяви процедура за избор на изпълнител, който ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ВиК Монтана избира доставчик на течен хлор

... кг. и 800 кг. за доставка до склад на ВиК Монтана, намиращ се в ХВ "Среченска бара", с. Слатина ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК услугите"" href="http://water-bulgaria.com/article/1949-peta-mejdunarodna-konferencia-regulirane-na-vik-uslugite-" target="_blank"> Пета международна конференция "Регулиране на ВиК услугите"

... издание на международната конференция "Регулиране на ВиК услугите", организирана от Асоциацията по ВиК услуги на Република Македония (ADKOM), ... да предоставят отлични възможности за заетите във ВиК сектора да научат за най-добрите налични практики ... още

http://water-bulgaria.com

МОСВ отчете напредъка по ОПОС 2014-2020

... са започнати 6 процедури, свързани с изграждането на ВиК инфраструктура и пречиствателни станции, на обща стойност 719 ... Предвижда се реализирането на проекти за пречиствателни станции и ВиК мрежи в общините Асеновград, Добрич, Плевен-Долна Митрополия ... още

http://ecology-bulgaria.com

КЕВР обсъди ценовите заявления на шест ВиК дружества

... от КЕВР, бяха обсъдени внесените заявления от ВиК оператори за утвърждаване на цените на водоснабдителните и ... и представители на Българската асоциация по водите, Съюза на ВиК операторите, Националния браншови синдикат "Водоснабдяване" – КНСБ, федерация ... още

http://water-bulgaria.com

18-о международно изложение за ОВК, ВиК и възобновяема енегийна ефективност Aqua Therm

... изложение за енергийно ефективно отопление, вентилация, климатизация, ВиК и възобновяема енергия Aqua Therm. Aqua Therm Киев ... обучителни семинари, насочени към специалисти и експерти от ВиК сектора, редица презентации за продукти и оборудване и ... още

http://hvac-bulgaria.com

Нови методи за третиране на утайки от ПСОВ в рамките на ОПОС 2014-2020

... на регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП) на 14-те консолидирани ВиК оператора ще бъдат предложени и методи за третиране на ... още

http://water-bulgaria.com

Европейското финансиране е приоритетно за отрасъл ВиК

... 14 области в страната, които са с един окрупнен ВИК оператор, трябва да бъдат съобразени както с европейските директиви ... да е насочено приоритетно там", коментира директорът на дирекция ВиК в министерството Иванка Виденова. още

http://water-bulgaria.com

БАВ организира конференция за проблеми и решения на утайките от ПСОВ

... . Това се превръща в основен проблем не само за ВиК инженерите, но за населението като цяло и трябва да ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Пазарджик търси фирма за доставка на водомери за питейна вода

ВиК Пазарджик обяви процедура за избор на изпълнител, който да ... още

http://water-bulgaria.com

КСБ и coBuilder проведоха семинар за дигитализиране на продуктовата информация в строителството

... европейския пазар (химикали, строителни материали, електротехнически материали, ОВК и ВиК продукти и т.н.). Лектори на събитието бяха Ларс ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Варна откри търг за изпитване на вода за питейно-битови цели

Водоснабдяване и канализация Варна стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши изпитване на вода за питейно битови цели. Избраният изпълнител трябва да е акредитирана лаборатория, която да извършва изпитвания на вода съгласно ... още

http://water-bulgaria.com

Филкаб и Шнайдер Електрик България проведоха семинар за новите честотни регулатори Altivar Process

... премина при изключителен интерес от страна на индустриални фирми, ВиК специалисти и студенти на ТУ София, филиал Пловдив. В ... още

http://electrical-bulgaria.com

Започват изграждането на водопровода в кв. Аспарухово

... Лиляна Павлова, кметът на Варна Иван Портних, управителят на ВиК – Варна Валентин Вълканов и др. Проектът ще се реализира ... от ВиК Варна, а за цялата инвестиция са осигурени 2,6 ... още

http://water-bulgaria.com

Столична община обяви търг за укрепване на отводнителен канал

... отводнителни канали, реконструкция, основен ремонт и/или рехабилитация на ВиК мрежи. Прогнозната стойност на поръчката е 260 000 лв ... още

http://water-bulgaria.com

Работна среща по международен бенчмаркинг проект за ВиК оператори от Балканите

... Нови Сад, Сърбия. Събитието е отправено освен към ВиК оператори и към представители на националните асоциации, организации, както ... процесите. Целта на форума е да се подпомогнат ВиК операторите в разбирането на работните процеси, нововъведенията и ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Бургас избира доставчик на водомери

ВиК Бургас стартира процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://measurement-bulgaria.com

Проведе се първият семинар за устойчиво управление на водите в рамките на конкурс „Екообщина“

... съществена част от тези мерки са инфраструктурните проекти във ВиК сектора, чието осъществяване зависи пряко от Оперативна програма ... 880 жители се ползват от подобрени условия във ВиК сектора, допълни заместник-министърът. Изградена и реконструирана ... още

http://water-bulgaria.com

14 области с подписани договори за прединвестиционни проучвания за ВиК проекти

... подготовка на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за ВиК проекти в 14 области бяха подписани в Министерството ... млн. лв. Подготовката обхваща изготвяне на регионални инвестиционни ВиК проекти, приготвяне на формуляри за кандидатстване за европейско ... още

http://water-bulgaria.com

Проведе се осмата международна конференция Булаква 2016

... Нанков представи трите стъпала на реформата във ВиК сектора - ВиК инфраструктурата да бъде публична общинска или държавна ... собственост, публичният собственик да сключи договор с ВиК оператор за нейното стопанисване и управление, както и ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Силистра избира доставчик на фитинги за тръби и водовземни скоби

Водоснабдяване и канализация Силистра даде ход на обществена поръчка за избор на изпълнител, който да достави фитинги за тръби и водовземни скоби, изработени от ПЕВП, предназначени за питейно водоснабдяване. Необходими са клем фитинги (бързи връзки) ... още

http://water-bulgaria.com

Специализиран семинар за ВиК оператори и експерти

... по водите организира специализиран семинар, предназначен за ВиК оператори, проектанти и представители на официални институции, ... при проектирането, обществените поръчки и изпълнението на ВиК инфраструктура, като улеснява взимането на добре обосновани ... още

http://water-bulgaria.com

Осма международна конференция Булаква 2016

... ще е "Иновативни решения в полза на ефективни ВиК услуги". Целите на конференцията са да акцентира върху ... и изпълнителски ресурс. Оперативните програми и реформите в отрасъл ВиК откриват възможност за внедряване на иновативни технологии, материали ... още

http://water-bulgaria.com

В ИЕЦ стартираха MachTech & InnoTech, Вода София и Булконтрола

... Вода София бе открита и осмата международна конференция за ВиК сектора Булаква "Иновативни решения в полза на ефективни ... ВиК услуги", организирана от Българската асоциация по водите. На 7 ... още

http://industryinfo.bg

Ефективни технологии за ВиК сектора на десетото издание на Вода София

... ще бъдат представени най-актуалните продукти и технологии във ВиК бранша. Сп. Екология & Инфраструктура за поредна година ... технологии за вододобив, водоснабдяване, рехабилитация и изграждане на ВиК, за пречистване на питейни и отпадъчни води, системи ... още

http://water-bulgaria.com

Machtech & Innotech - за първи път четири дни през 2016 г.

... аналитична апаратура Булконтрола, както и водещото бизнес изложение за ВиК бранша Вода София. още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Eкологични решения за водния сектор на Вода София

... конференция Булаква "Иновативни решения в полза на ефективни ВиК услуги", организирана от Българската асоциация по водите. Сред ... почви. HTI България ще демонстрира чугунени тръби за ВиК и керамични тръби за канализация. Водещият европейски производител ... още

http://water-bulgaria.com

Инж. Иван Иванов беше единодушно преизбран за председател на БАВ

... от Райкомерс Конструкшън, инж. Георги Владов – управител на ВиК Видин, и проф. д-р инж. Петър Калинков от ... Управителния съвет на Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги (EUREAU) и Фондация Европейската бенчмаркинг корпорация (EBC ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода използва безизкопна технология за подмяна на водопровод в София

... тръба, чиято експлоатационна годност е повече от 50 години. ВиК специалистите наричат разговорно тази технология "ръкав" или "чорап", заради ... още

http://water-bulgaria.com

Реформата в отрасъл ВиК е в етап на финализиране

Реформата отрасъл ВиК е в етап на финализиране, като три от най- ... пресконференция на МРРБ. "В резултат на реформата в отрасъл ВиК 28-те административни области в страната са приравнени на ... още

http://water-bulgaria.com

Пет нови пречиствателни станции ще бъдат изградени по ОПОС 2014-2020 г.

... представили предложенията си за изграждане на пречиствателни станции и ВиК. Проектите от тези общини са започнати в първия програмен ... млрд. лв, както и са положени над 2600 км ВиК мрежа, обслужваща над 890 000 жители", обобщи министър Василева ... още

http://water-bulgaria.com

Трима студенти от УАСГ със стипендия от Софийска вода

... на водата 22 март. Тя е насочена към бъдещите ВиК инженери, които се обучават в Хидротехническия факултет на УАСГ ... стипендианти са студенти от IV курс в УАСГ, специалност ВиК. Освен парична награда, в рамките на тази година те ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Пловдив избира доставчик на помпени агрегати за питейни и отпадни води

Водоснабдяване и канализация Пловдив обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на помпени агрегати за питейни и отпадни води за нуждите на дружеството. Необходими са помпени агрегати в следните класове: Едностъпални, ... още

http://water-bulgaria.com

Проектират канализацията на квартал Гаганица във Пловдив

... . От общината предвиждат проектът, който е разработен съвместно с ВиК Пловдив, да бъде внесен в МРРБ още т. г ... още

http://water-bulgaria.com

Иновативни и интелигентни технологии за водния сектор на Вода София 2016

... съпътстваща програма, насочена към иновациите и ефективните разходи за ВиК. На 5 април ще се проведе 8-ата конференция ... още

http://water-bulgaria.com

Експерти обсъдиха ролята на водните оператори при изпълнението на ПУРБ

... още представители на МЗХ, МРРБ, МЕ, КЕВР, Съюза на ВиК операторите в България, експерти от бизнес сектора и др ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Бургас избира доставчик на резервни части за водомери

ВиК Бургас откри процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Кърджали избира доставчик на спирателна арматура

ВиК Кърджали откри процедура за избор на фирма, която ще ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Кърджали търси доставчик на помпени агрегати

Водоснабдяване и канализация Кърджали стартира процедура за избор на доставчик на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати. Избраният изпълнител трябва да е сертифициран за дейността по ISO 9001:2008. Предметът на поръчката обхваща ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Благоевград откри търг за проверка на водомери

Водоснабдяване и канализация Благоевград откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши проверки на водомери за точност след ремонт, както и периодични проверки за точност на водомери с пропускателна способност Qmin-3m3 до Qmax-150m3. ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Варна избира фирма за ремонт на силови трансформатори

ВиК Варна откри процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://electrical-bulgaria.com

ВиК Варна търси изпълнител за приемане на утайки от ПСОВ

Водоснабдяване и канализация – Варна обяви обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за приемане на утайки от ПСОВ". Избраният изпълнител трябва да приема утайки от пречистване на отпадъчни води от населените места с код 190805, ... още

http://water-bulgaria.com

Иновативни решения за водоснабдяване и напояване на Smagua 2016

... и технологии, водообработка и водопречистване, решения за автоматизация на ВиК мрежи, напояване, проектантски и консултантски услуги и др. Организаторите ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Ловеч избира фирма за метрологична проверка на водомери

ВиК Ловеч стартира процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Варна избира доставчик на оборудване за контрол и телеуправление

ВиК Варна откри процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://automation-bulgaria.com

ВиК Бургас откри търг за измервания по електробезопасност

ВиК Бургас откри процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://measurement-bulgaria.com

ДЛС Черни Лом откри търг за доставка на ВиК части

... , който да извършва периодична доставка чрез покупка на ВиК части. Необходимите ВиК части са подробно описани в техническата спецификация, приложена ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Хасково търси фирма за ремонт на помпи

... помпи и помпите сух монтаж от централен склад на ВиК Хасково до мястото, където ще се извърши техният ремонт ... още

http://water-bulgaria.com

Световната банка и МРРБ сключиха договор за консултантски услуги във ВиК сектора

... финансиране, повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК и укрепване на регулаторния капацитет" ще бъде ... план, оптимизиране на капиталовите и оперативни разходи на ВиК операторите и разработване на механизъм за реинвестиране на ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Монтана избира доставчик на части за помпи

ВиК Монтана откри процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Стара Загора търси доставчик на хоризонтални канализационни помпи

Водоснабдяване и Канализация Стара Загора стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на хоризонтални канализационни помпи за сух монтаж за нужди на дружеството. Хоризонталните помпи за необходими за употреба в ПСОВ Раднево. ... още

http://water-bulgaria.com

Засилено участие на нови фирми на Вода София 2016

... технологии за вододобив, водоснабдяване, рехабилитация и изграждане на ВиК, за пречистване на питейни и отпадъчни води, съоръжения ... организира конференция "Иновативни решения в полза на ефективни ВиК услуги". Програмата през втория ден на събитието ще ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Силистра избира фирма за ремонт на помпени агрегати

ВиК Силистра обяви процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://electrical-bulgaria.com

ВиК Монтана избира доставчик на резервни части за водомери

ВиК Монтана откри процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК секторът получава 60 млн. лв. за подпомагане на регионалното инвестиционно планиране

... по проект "Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК". Първият проект, финансиран по Оперативна програма " ... РПИП) за 14 обособени територии, обслужвани от консолидирани ВиК оператори. "Водната реформа включва три основни стълба – ... още

http://water-bulgaria.com

1,2 млрд. лв. ще бъдат предоставени за проекти в областта на околната среда през 2016 г.

... е обявена процедурата за т.нар. фазирани проекти за ВиК инфраструктура – Банско, Видин, Враца, Златни Пясъци, Раднево, Тервел, Шумен ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Исперих избира доставчик на водомери

ВиК Исперих откри процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Бургас откри търг за обследване на енергийна ефективност

ВиК Бургас стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Йовковци обяви търг за метрологичен контрол на водомери

ВиК Йовковци откри процедура за избор на изпълнител, който да ... още

http://water-bulgaria.com

Aqua-Therm Москва ще представи най-новите и енергийно ефективни ОВК и ВиК технологии

... водещото в Русия събитие в областта на ОВК и ВиК инсталациите, както и оборудването за басейни, сауни и спа ... още

http://hvac-bulgaria.com

ВиК Русе обяви търг за изпитвания на вода за питейно-битови цели

Водоснабдяване и канализация Русе стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши изпитвания на вода за питейно-битови цели от водопроводната мрежа на дружеството. Необходимите изпитвания са обособени в три групи: 1. Метали и неметали: ... още

http://water-bulgaria.com

Община Царево обяви търг за идеен проект за ПСОВ

... са следните части: технологична, архитектурна, строителни конструкции, ел. силнотокова, ВиК, КИП и А, ОиВ, машинна, геодезия, пожарна безопасност, план ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК София откри търг за доставка на смазочни материали

ВиК София откри търг за доставка на смазочни масла и ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

ВиК Варна откри обществена поръчка за доставка на електроапаратура

ВиК Варна обяви обществена поръчка за доставка на електрически апарати ... още

http://electrical-bulgaria.com

ВиК Велико Търново откри търг за ремонт на водоснабдителен обект

ВиК Велико Търново стартира процедура за избор на изпълнител, който ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха модернизираната ВиК мрежа на Сопот

... . Работите по реконструкцията и рехабилитацията на ВиК инфраструктурата на града започват в началото на ... на проекта са положени близо 50 км ВиК мрежа. Подобрено е и качеството на ... Първомай. Положени са и над 360 км ВиК мрежа и са инвестирани над 290 млн. ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Стенето избира фирма за проверка на водомери

ВиК Стенето (Троян) стартира процедура за избор на изпълнител, който ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Ямбол обяви търг за метрологичен контрол върху водомери за студена вода

ВиК Ямбол откри процедура за избор на изпълнител, който да ... заявки и уточнен график с Възложителя, съобразно нуждите на ВиК Ямбол. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 66 000 ... още

http://water-bulgaria.com

Най-четените новини и продуктови оферти в Water-Bulgaria.com

Специализираният портал за ВиК Water-Bulgaria.com представя на вашето ... г. 1. Стартират ранните ВиК проекти по ОПОС 2014-2020 2. ВиК Добрич с нов управител 3. ... на Акватех в Пловдив 4. Първи договори между ВиК асоциации и оператори до края на годината 5 ... още

http://water-bulgaria.com

Започват ранните ВиК проекти по ОПОС 2014-2020

... , Плевен и Пловдив, за изграждане на пречиствателни станции и ВиК мрежи в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2014 ... 490 хил. жители. Към изградените близо 2600 км нова ВиК инфраструктура са присъединените 922 хил. жители. още

http://water-bulgaria.com

Отстъпка за ранно записване на изложители на 10-ото юбилейно издание на Вода София

... за най-новите технологии за поддържане и рехабилитация на ВиК, за пречистване на питейни и отпадъчни води, системи и ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Силистра откри търг за доставка на тръби и фасонни части

Водоснабдяване и канализация Силистра даде ход на процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на тръби и фасонни части за челно заваряване, изработени от ПЕВП тип 100, предназначени за питейно водоснабдяване. Необходими са: 1. ПЕВП ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Ловеч избира доставчик на многослойни тръби от PEHD

ВиК Ловеч откри процедура за възлагане на обществена поръчка с ... още

http://water-bulgaria.com

Дифузерите SquAireTex от Prihoda с награда за иновативен продукт

... -креативните и полезни продукти в 10 различни ОВК и ВиК категории, като основната цел е да се насърчат иновациите ... още

http://hvac-bulgaria.com

Стартира мащабен проект за ремонт и възстановяване на ВиК съоръжения в Добрич и Великотърновско

... г. на териториите, обслужвани от ВиК Добрич и ВиК Йовковци. За изпълнителен орган по ... 1,13 млн лв. са ВиК Добрич и ВиК Йовковци. Срокът за изпълнение е ... месеца. В рамките на рехабилитацията на ВиК инфраструктурата ще бъдат реализирани две групи ... още

http://water-bulgaria.com

МРРБ избира консултанти за изпълнението на регионални прединвестиционни проучвания

... от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД ... още

http://water-bulgaria.com

КЕВР публикува сравнителен анализ на ВиК сектора за периода 2009-2014 г.

... енергийно и водно регулиране (КЕВР) публикува сравнителен анализ на ВиК сектора за периода 2009-2014 г. Анализът е изготвен ... микро дружества, като са изведени данни както общо за ВиК сектора (всички оператори), така и по групи дружества. Предоставени ... още

http://water-bulgaria.com

Метрополитен избира доставчик на тръби, фасонни части и арматура

Метрополитен обяви обществена поръчка с обект доставка на поцинковани тръби, фасонни части и арматура за монтаж по система Grooved Piping System. Съгласно обявлението е необходима доставка на следните изделия: 1. Тръба поцинкована 4” , 4,5 мм - 600 ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Пазарджик избира доставчик на ел. материали

ВиК Пазарджик стартира процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://electrical-bulgaria.com

Община Пловдив приоритетно ще работи по водния цикъл през новия програмен период

... града, както и обновяването на големи колектори и вътрешноквартална ВиК мрежа на територията на район Северен. Предстои среща с ... ВиК оператора, който е асоцииран партньор по проекта, а работната ... още

http://water-bulgaria.com

В КЕВР бяха обсъдени нови регулации за цените и качеството на ВиК услугите

... съответствие с европейските стандарти за регулиране предоставянето на ВиК услуги. "Необходимостта от приемане на изцяло новите ... водата и канализационната услуга. При определени обстоятелства ВиК операторите ще могат да искат преразглеждане на цените ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Бургас избира доставчик на тръби и фитинги

ВиК Бургас откри процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://water-bulgaria.com

Представиха нови възможности за ВиК сектора на конференция на БАВ

... в тази посока на отговорни институции, общини, ВиК дружества, проектанти, строители и неправителствени браншови организации ... предстои да бъдат подписани всички договори между ВиК асоциации и ВиК оператори във всички 29 обособени територии в ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Силистра обяви търг за полагане на водопровод по безизкопна технология

Водоснабдяване и канализация Силистра даде ход на процедура за избор на изпълнител, който да извърши полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията на дружеството. За всеки обект диаметърът на полагания водопровод ще се ... още

http://water-bulgaria.com

Давид Холдинг представи предимствата на Archimed eDMS на публична лекция

... документи и услуги, предоставяни по електронен път, включително във ВиК сектора. На публичната лекция на тема „Archimed eDMS – пътят ... още

http://water-bulgaria.com

Национална конференция за изпълнението на проекти по ОПОС и ПРСР

... съответните парламентарни комисии, централната администрация, общините, ВиК дружествата и неправителствените браншови организации, за ускоряване ... точки и намерения на отговорните институции, ВиК дружества, проектанти, строители и неправителствени ... още

http://ecology-bulgaria.com

Honeywell с промоция за продукти за комфорт, сградна автоматизация и питейна вода

... и продукти за управление на сградни, ОВК, газови и ВиК инсталации, съобщиха от компанията. При направена поръчка на стойност ... още

http://hvac-bulgaria.com

ВиК Монтана откри търг за доставка на фасонни части

Водоснабдяване и канализация Монтана обяви старта на процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на фасонни части за нуждите на дружеството за следващия едногодишен период. Предметът на публичната покана включва доставка на различни ... още

http://water-bulgaria.com

Община Видин откри нов обект от водния цикъл

На официална церемония бе открит обект "Рехабилитация на водопроводна мрежа и реконструкция и разширение на канализационна мрежа на град Видин", който е част от мащабния проект за рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна ... още

http://water-bulgaria.com

Двустранни бизнес срещи с тайванска търговска делегация в София

... 33 водещи тайвански производители на: автомобилни компоненти, POS терминали, ВиК материали и оборудване, ръчни и пневматични инструменти, косачки за ... още

http://industryinfo.bg

Приключи водният проект на Стара Загора

С официална церемония по откриването на модернизираната канализационна мрежа на с. Богомилово бе финализиран интегрираният воден проект на Стара Загора, реализиран със средства по линия на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013". В рамките на ... още

http://water-bulgaria.com

30% отстъпка при ранно записване в MachTech & InnoTech 2016

... изложението за измервателна апаратура Булконтрола, както и изложението за ВиК сектора Вода София. На 7 април ще се проведат ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Ново регионално депо бе открито в Плевен

... . Чакат ни нови задачи, сред които мащабният проект за ВиК цикъла на Плевен и Долна Митрополия", заяви министър Василева ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Берковица избира фирма за реконструкция на ВиК мрежа

Община Берковица откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши реконструкция на участък от вътрешна водопроводна мрежа в града. Прогнозната стойност на поръчката е 183 495 лв. Срокът за получаване на оферти е 10 ноември т. г. Допълнителна ... още

http://water-bulgaria.com

Международна конференция в областта на водите в Грузия

На 5 и 6 ноември т.г. в Тбилиси, Грузия ще се проведе специализираната конференция и изложение в областта на водни технологии HydroTech. В рамките на събитието ще бъдат представени успешни инвестиции, нови проекти, технологии и нормативни новости в ... още

http://water-bulgaria.com

Павликени с новоизградена пречиствателна станция за отпадъчни води

В Павликени бе открита официално новата градска пречиствателна станция за отпадъчни води на града. Съоръжението е реализирано в рамките на проект "Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор и прилежаща ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Враца избира фирма за ремонт на ВиК мрежа по безизкопна технология

Водоснабдавяне и канализация Враца откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши строително-монтажни работи на водопроводната и канализационната мрежа по безизкопна технология на територията, обслужвана от дружеството. Участниците в ... още

http://water-bulgaria.com

В експлоатация е обновената ВиК мрежа на Сливен

... "Околна среда 2007-2013". Проектът обхваща модернизация на ВиК инфраструктурата в кварталите Клуцохор, Комлука и централната градска ... на реконструкцията са извършени следните дейности: рехабилитране на ВиК мрежа с дължина 17,9 км, рехабилитиране на ... още

http://water-bulgaria.com

Община Поморие откри модернизирана ПСОВ и ВиК мрежа

... . В рамките на проекта за реконструкция и рехабилитация на ВиК инфраструктурата са извършени: модернизация на ПСОВ Поморие, изграждане на ... на 2 км в морето; реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа с дължина 70 км; рехабилитация на шест помпени ... още

http://ecology-bulgaria.com

Софийска вода стартира стипендиантска програма за бъдещи ВиК инженери

... година стипендиантска програма за бъдещи инженери в сферата на ВиК. Програмата за учебната 2015–2016 г. отново е насочена ... най-амбициозните студенти от специалностите в областта на инженерните ВиК науки, като им се даде шанс да реализират своите ... още

http://water-bulgaria.com

Приключи рехабилитацията на ВиК инфраструктурата в Банкя

... и водите Ивелина Василева официално откри рехабилитираната и обновена ВиК инфраструктура на гр. Банкя, с. Иваняне и кварталите ... лв. В рамките на модернизацията е положена 48 км ВиК мрежа, която отвежда отпадъчните води към пречиствателната станция, ... още

http://water-bulgaria.com

Стартират обучение и квалификация по икономика и мениджмънт на отрасъл ВиК

... УНСС стартират обучение по "Икономика и мениджмънт на отрасъл ВиК" на 19 ноември т. г. Програмата е с продължителност ... свидетелства за професионална квалификация по "Икономика и мениджмънт на ВиК отрасъла". Крайният срок за регистрация е 6 ноември т ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Търговище търси доставчик на помпени агрегати

Водоснабдяване и канализация Търговище стартира процедура за избор на изпълнител, който да достави помпени агрегати за чисти води и окомплектоващи съоръжения към тях за нуждите на дружеството. Помпените агрегати трябва да се задвижват посредством ... още

http://water-bulgaria.com

Готови са проектите за ПСОВ на Златни пясъци и канализация в Ален мак

Готови са проектите за реконструкция, модернизация и разширяване на пречиствателната станция в курорт Златни пясъци и за доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в селищно образувание Ален мак, съобщи Златка Танева, ръководител на ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха пречиствателната станция за отпадъчни води в Карлово

... Пловдив Георги Пилев, както и представители на фирмата изпълнител, ВиК Пловдив, РИОСВ, Басейнова дирекция и фирмата за строителен надзор ... още

http://water-bulgaria.com

Хърватската асоциация по водите организира конференция в сферата на ВиК

... дискутирани по време на форума, са: реформите във ВиК сектора в Хърватия; загуби на вода във водоснабдителните мрежи ... производители и доставчици на продукти, услуги и решения за ВиК сектора. Българските фирми, които проявават интерес към участие в ... още

http://water-bulgaria.com

Иновациите във водния сектор акцент на Efiaqua 2015

... събитието ще вземат участие представители на местния и глобален ВиК бранш, производители и доставчици на продукти и системи за ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Бургас избира доставчик на маслени трансформатори

ВиК Бургас откри процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://electrical-bulgaria.com

Избират изпълнител на допълнителен водопровод в община Горна Малина

Община Горна Малина откри тръжна процедура за избор на изпълнител, който да изгради допълнителен водопровод между селата Белопопци и Байлово, находящи се на територията на общината. Общата дължина на водопровода е 5230 м. Той трябва да бъде изпълнен ... още

http://water-bulgaria.com

Проектът за рехабилитация на ВиК инфраструктурата във Видин получи акт 16

Приемателна комисия е съставила и подписала протокол обр. 16 по проекта "Рехабилитация на водопроводната мрежа, реконструкция и разширение на канализационна мрежа на гр. Видин". В комисията са членували представители на възложителя, строителния ... още

http://water-bulgaria.com

Отпускат над 2,6 млн. лв. за изграждане на ВиК мрежа в кв. Горна баня

... по опазване на околната среда (ПУДООС) за подобряване на ВиК инфраструктурата на кв. Горна баня, съобщават от Столична ... на изпълнител на строително-монтажните работи за изграждане на ВиК мрежата на столичния квартал с възложител район „Овча купел ... още

http://water-bulgaria.com

Проведе се първият национален семинар за водомерното стопанство

... се състоя национален семинар "Водомерно стопанство в отрасъл ВиК". Събитието, организирано от Българската асоциация по водите (БАВ ... и законова уредба, свързана с измерването в отрасъл ВиК. Присъстващите имаха възможност да се запознаят с изискванията ... още

http://water-bulgaria.com

Xylem произведе 4-милионната си помпа за отпадъчни води Flygt

... на помпи, помпено оборудване и широка гама решения за ВиК сектора Xylem обяви 4-милионната си произведена помпа за ... още

http://water-bulgaria.com

Приключи дълбокоморското заустване на водите от ПСОВ Созопол

... "Пристанище", колектори "Крайбрежен" и "Провлака", изградени са напорни тръбопроводи, ВиК мрежа на кварталите "Мисаря” и "Провлака", три броя КПС ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Перник избира доставчик на помпени агрегати

Водоснабдяване и канализация Перник откри обществена поръчка за доставка на помпени агрегати по зададени технологични показатели за нуждите на дружеството. Показателите са подробно описани в техническите спецификации в приложенията към поканата. ... още

http://water-bulgaria.com

КИИП РК София-град ще проведе обучение за технически паспорти на сгради

... на тема: "Технически паспорт на съществуващи сгради – част "Електрическа", "ВиК", "ОиВ" и "Пожарна безопасност" – основни изисквания". Събитието ще се ... още

http://industryinfo.bg

Новости за водния сектор ще представят на Акватех в Пловдив

... и пречистване на водата; инсталации, инфраструктурни технологии и съоръжения; ВиК техника, инструменти и принадлежности; уреди за лаборатории и анализ ... още

http://water-bulgaria.com

Община Перник откри търг за подмяна на водопроводна мрежа

Община Перник откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши реконструкция и подмяна на вътрешно-водопроводна мрежа с нови съвременни материали. Общата дължина на предвидения за реконструкция водопровод е около 550 м, а водопроводните ... още

http://industryinfo.bg

Община Перник откри търг за подмяна на водопроводна мрежа

Община Перник откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши реконструкция и подмяна на вътрешно-водопроводна мрежа с нови съвременни материали. Общата дължина на предвидения за реконструкция водопровод е около 550 м, а водопроводните ... още

http://water-bulgaria.com

93% от средствата по ОПОС 2007-2013 вече са разплатени

... 13 рехабилитирани), осем депа за отпадъци и 2516 км ВиК мрежа. За градския транспорт на София за закупени 126 ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК"" href="http://water-bulgaria.com/article/1841-bav-organizira-nacionalen-seminar-vodomerno-stopanstvo-v-otrasal-vik-" target="_blank"> БАВ организира национален семинар "Водомерно стопанство в отрасъл ВиК"

... ще се проведе национален семинар "Водомерно стопанство в отрасъл ВиК", организиран от Българската асоциация по водите (БАВ), ... научните среди и бизнеса. "От комуникацията ни с ВиК операторите знаем, че съществуват разнородни проблеми, свързани с ... още

http://water-bulgaria.com

Устойчиви решения за градско водоснабдяване на Южнотайванския форум по воден мениджмънт

... Center. Събитието, организирано от звеното за управление на ВиК мрежата в Каошунг KCG Sewerage System Division, цели да ... . Бяха дискутирани много от най-актуалнтие въпроси на ВиК мениджмънта и градското водоснабдяване и канализация. Тази година ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК"" href="http://measurement-bulgaria.com/article/1556-zam-ministar-nikolay-nankov-vze-uchastie-v-seminara-vodomerno-stopanstvo-v-otrasal-vik-" target="_blank"> Зам.-министър Николай Нанков взе участие в семинара "Водомерно стопанство в отрасъл ВиК"

... във водоснабдителните системи". Събитието има за цел да запознае ВиК управители, главни инженери и експерти, чиято дейност е свързана ... "Околна среда" в МОСВ; Йоланта Колева, началник отдел "КРС-ВиК услуги" в КЕВР; Боян Йочков, главен инспектор в ДАМТН ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Хасково обяви търг за доставка на помпени агрегати

Водоснабдяване и Канализация Хасково разкри търг с предмет "Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати" за нуждите на дружеството. Съгласно обявлението, помпите са предназначени за внедряване във водоснабдителните системи ... още

http://water-bulgaria.com

Първо проектно предложение в сектор "Води" по новата ОПОС

... за подобряване на инвестиционното планиране и управлението на ВиК отрасъла. Чрез тези проучвания ще се идентифицират приоритетните ... подпомогната и чрез актуализиране на стойността на публичните ВиК активи. Проектното предложение на МРРБ е подадено ... още

http://water-bulgaria.com

ТАЙТРА организира богата съпътстваща програма на Aqua Taiwan 2015

... атрактивни премиери на най-иновативните продукти и технологии за ВиК сектора на тайванските производители, които разработват устойчиви решения за ... още

http://water-bulgaria.com

Продукти и решения от над 150 изложители на второто издание на Aqua Taiwan

... повече от 98% ефективност. Тайвански производител ще представи гама ВиК компоненти и аксесоари, включително легла за сферични клапани и ... ни е ключов вносител на химикали и компоненти за ВиК бранша от САЩ, Япония, Германия, Франция и Сингапур. Тайван ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Ямбол избира доставчик на водопроводна арматура

Водоснабдяване и канализация Ямбол обяви процедура за избор на фирма, която да извърши доставка на водопроводна арматура за нуждите на дружеството. Съгласно обявлението на обществената поръчка са необходими: автоматичен въздушник – еднодействащ; ... още

http://water-bulgaria.com

Трейс Груп Холд стартира ВиК проект в Стара Загора

... церемонията присъстваха и Ренета Георгиева от ПУДООС, управителят на ВиК Румен Райков, проектанти, изпълнители и представители на общинската администрация ... още

http://water-bulgaria.com

Тайвански фирми представят иновации при многостъпалните центробежни помпи и резервоарите за вода под налягане

Сред най-интересните и иновативни продукти за ВиК сектора от тайвански производители са гама многостъпални центробежни помпи ... още

http://water-bulgaria.com

Добри практики в градското водоснабдяване ще представят в Хърватия

... инструменти за интеграция и реализация на добри практики във ВиК отрасъла в политически, технологичен и административен аспект. още

http://water-bulgaria.com

ВиК Стенето откри търг за полагане на водопровод по безизкопна технология

ВиК Стенето (Троян) откри процедура за избор на фирма, която ... още

http://water-bulgaria.com

Открита бе пречиствателната станция на Созопол

... ОПОС през стария програмен период в Бургаска област за ВиК мрежи, пречиствателни съоръжения, две системи за третиране на отпадъци ... още

http://water-bulgaria.com

Юбилейно издание на панаира за ВиК технологии в Будва

... проведе десетото юбилейно издание на специализираното международно изложение за ВиК технологии в рамките на Адриатическия панаир в Будва, Черна ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Дупница избира доставчик на полиетиленови тръби и фасонни части

Водоснабдяване и канализация Дупница даде ход на процедура за избор на фирма, която да извърши доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за нуждите на дружеството. Обявлението включва следните две обособени позиции: 1. Доставка на тръби и ... още

http://water-bulgaria.com

Филтрите с активен въглен са сред водещите технологии за водопречистване при тайванските производители

... водеща технологична тенденция сред тайванските производители на решения за ВиК сектора, съобщиха за Water-Bulgaria.com от Тайвански търговски ... още

http://water-bulgaria.com

ЕВН приключи първия етап от проекта за нова топлопреносна мрежа в Пловдив

... .г. започна работата по присъединяването на административната сграда на ВиК Пловдив към мрежата с изграждане на близо 150 м ... още

http://hvac-bulgaria.com

ВиК Добрич избира доставчик на трансформатори

Водоснабдяване и канализация Добрич откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на силови разпределителни трансформатори с мощност от 25 до 1000 kVA. Силовите трансформатори трябва да отговарят на най-новите норми по IEC, както ... още

http://electrical-bulgaria.com

Приключи реконструкцията на водния цикъл на гр. Габрово

... Дончев, кметът на община Габрово Таня Христова, управителят на ВиК-Габрово и представители на фирмите изпълнители на дейности по ... "Околна среда", на три етапа е обновена и разширена ВиК мрежа с дължина 120 км. и са модернизирани двете ... още

http://water-bulgaria.com

Райкомерс Конструкшън участва в изграждането на новата ПСОВ в Костинброд

... пречиствателна станция за отпадъчни води в Костинброд и модернизираната ВиК мрежа на града, съобщиха за Water-Bulgaria.com от ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Силистра избира доставчик на електроматериали

ВиК Силистра откри процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://electrical-bulgaria.com

Откриха модернизираната пречиствателна станция на Казанлък

... на опазване на околната среда, но и качеството на ВиК услугите за 52 723 жители. В рамките на проекта ... още

http://water-bulgaria.com

Водоснабдяване Дунав избира доставчик на машини за електродифузионна заварка

Водоснабдяване Дунав обяви обществена поръчка за доставка на професионални машини в две обособени позиции. Първата обособена позиция е за машини за електродифузионна заварка (2 бр.), а втората - за почвопробивни машинии (3 бр.). Прогнозната стойност ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Добрич обяви търг за доставка на електроматериали

ВиК Добрич обяви процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://electrical-bulgaria.com

Софийска вода откри търг за изпълнение на инвестиционни проекти в няколко столични района

Софийска вода откри процедура за избор на изпълнител, който ще изпълни инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община - зона 2, райони: Кремиковци, Сердика, Подуяне, Слатина, Искър, Изгрев, Средец, Панчарево. ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха търг за изграждане на ПСОВ в Икономическа зона Божурище

... “; „Геодезия“; „Електрическа”; „ КИП и А”; „ОВиК”; „Технологична“; "Енергийна ефективност"; „ВиК“; „Външно електрозахранване”; "Програма за управление на утайките" и др ... още

http://ecology-bulgaria.com

Тайванският ВиК бранш обединява предприятия с традиции и по-нови високотехнологични компании

Производителите на продукти, системи и технологии за водния сектор в Тайван предлагат решения за всички познати приложения в областта на водоснабдяването, водообработката и водопречистването, сочи справка на Тайвански търговски център – София, ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Добрич избира доставчик на помпи

Водоснабдяване и канализация Добрич провежда публичен търг за избор на фирма, която да извърши доставка на помпи за нуждите на дружеството. Обществената поръчка включва следните обособени позиции: Обособена позиция 1 – "Доставка на центробежни ... още

http://water-bulgaria.com

ПСОВ Кърджали получи акт 16

... на януари следващата година, са изградени още 14 километра ВиК мрежа, от които 2 км са реконструирани, както и ... още

http://water-bulgaria.com

MidCoast Water трансформира ВиК мрежата в Глостър с помощта на Bentley WaterGEMS

... Намалява разходите за експлоатация и поддръжка от съществуващата ВиК мрежа. Използвани продукти: Bentley WaterGEMS Кратки факти ... Тари - Общинска канализационна мрежа Грейт Лейкс - ВиК съоръжения През 2011г. обслужваната от MidCoast Water територия ... още

http://water-bulgaria.com

Финализират водния цикъл на Монтана

... инвестиция на обща стойност 53,5 млн. лв. Модернизираната ВиК инфраструктура на града обхваща 44,40 км канализационна мрежа ... още

http://water-bulgaria.com

Българската асоциация по водите с обновен сайт

... инициативи, организирани от нея, както и за законодателството във ВиК сектора. Към момента все още се изпълняват дейности по ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Йовковци избира доставчик на електроапаратура

ВиК Йовковци обяви обществена поръчка за избор на фирма, която ... още

http://electrical-bulgaria.com

ВиК Ямбол откри търг за доставка на водомери

Водоснабдяване и канализация Ямбол стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на водомери за студена вода за нуждите на дружеството. Обществената поръчка обхваща доставка на едноструйни (сух и мокър тип), многоструйни, ... още

http://industryinfo.bg

Община Перник избира фирма за ремонт на водопроводна мрежа

Община Перник откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши реконструкция и подмяна на вътрешно-водопроводната мрежа с нови съвременни материали. Общата дължина на предвидения за ремонт водопровод е около 550 м, а водопроводните ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Смолян откри търг за доставка на фасонни части и фитинги

Водоснабдяване и канализация Смолян избира доставчик на фасонни части и фитинги за нуждите на дружеството. Необходимо е да бъде извършена доставка на фасонни части и фитинги от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри от ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Видин търси доставчик на кранове

Водоснабдяване и канализация Видин даде ход на процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на кранове за нуждите на дружеството. Съгласно публичната покана са необходими шибърни, тротоарни кранове и кранове тип "Бътерфлай", обособени ... още

http://water-bulgaria.com

Първи договори между ВиК асоциации и оператори до края на годината

... цел да получат по бърз достъп до средствата за ВиК инфраструктура от европейските фондове", добави Нанков, като уточни, ... съгласуването на окончателните протоколи за разпределение на собствеността върху ВиК активите в другите обасти в страната с по два ... още

http://water-bulgaria.com

В експлоатация е обновената ВиК инфраструктура в Панагюрище

... и 24,6 км водопроводна мрежа и е реновирана ВиК инфраструктурата в Панагюрище. "Към момента на територията на община ... още

http://water-bulgaria.com

Община Кюстендил откри търг за ремонт на ВиК мрежа

Община Кюстендил стартира търг за реконструкция на водопроводната мрежа на с. Таваличево. Прогнозната стойност на поръчката е 200 572 лв. Срокът на валидност на публичната покана е 24 август т. г. Допълнителна информация за техническите изисквания и ... още

http://industryinfo.bg

Община Горна Малина избира изпълнител за реконструкция на водопроводна мрежа

Община Горна Малина откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация в с. Горно Камарци. Основната дейност в обхвата на поръчката е реконструкцията на ... още

http://water-bulgaria.com

HAESTAD решения за ВиК дружества

... и дъждовни води. WaterGEMS и SewerGEMS помагат на ВиК операторите по целия свят ефективно да изпълняват хидравлични и ... пълен набор от развити модули за всички задачи на ВиК инженерите: • Калибриране на мрежовия модел - Darwin Calibrator оценява ... още

http://water-bulgaria.com

Тайванските производители на ВиК технологии залагат на иновациите

... производители и доставчици на продукти, системи и услуги за ВиК сектора разработват и прилагат най-иновативните технологии в бранша ... арматура и т. н. "Интересно и иновативно предложение за ВиК бранша са дренажните помпи от Zoeller Taiwan. Серията е ... още

http://water-bulgaria.com

МРР започва анализ на ВиК системите в страната на стойност 40 млн. лв.

... четири обособени позиции. Тя се отнася за 14 броя ВиК дружества: Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Перник, Пловдив ... събиране и анализ на данни за съществуващото състояние на ВиК системите, както и за необходимостта от мерки за постигане ... още

http://water-bulgaria.com

В Раковски беше открита нова ПСОВ

... на проекта е изградена и рехабилитирана близо 150 км ВиК мрежа, от които 72,4 км канализационна и 74 ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха нови обекти по проекта за модернизация на ВиК мрежата в Ловеч

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Ловеч Минчо Казанджиев официално откриха третия последен етап на градската пречиствателна станция. На церемонията бяха открити и останалите обекти, реализирани по проекта "Подобрение ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Пазарджик избира доставчик на химикали за водообработка

Водоснабдяване и канализация Пазарджик обяви търг за избор на фирма, която да доставя 5 тона годишно синтетичен високомолекулярен полиелектролит (флокулант) с обезпенител за нуждите на дружеството. Обектът на обществената поръчка е предназначен за ... още

http://water-bulgaria.com

Нова пречиствателна станция бе открита в Луковит

Нова пречиствателна станция за отпадъчни води, обслужваща над 7000 души, бе открита в Луковит. В рамките на проеката на стойност 33,5 млн. лв. са изградени 18,7 км канализационна мрежа и са реконструирани 11,5 км водоснабдителна мрежа. Обектите са ... още

http://industryinfo.bg

Новата ВиК инфраструктура в Поморие получи разрешение за ползване

... води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие", съобщиха от общинската администрация. В ... рамките на проекта за подобряване състоянието на ВиК инфраструктурата в града са извършени: реконструкция и модернизация ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха пречиствателната станция в Кричим

... на града. В реализацията на съоръжението и модернизацията на ВиК инфраструктурата в Кричим са инвестирани общо над 32 млн ... още

http://water-bulgaria.com

Ел Джи 15 разширява птицефермата си в русенското село Бъзън

... капацитет 38 000. В съоръжението са инсталирани вентилатори, вътрешна ВиК и ел. инсталации, торивни уредби и вертикални силози за ... още

http://industryinfo.bg

ТУ-София избира доставчик на ВиК материали

... фирма, която да извърши доставка на ВиК материали за нуждите на висшето учебно заведение ... следните обособени позиции: 1: "Доставка на ВиК материали за нуждите на ТУ–София, в ... и УСОБ–Семково. 2: "Доставка на ВиК материали за факултет и колеж Сливен към ... още

http://water-bulgaria.com

Готови са проектите за над 15 ВиК обекта в Столична община

... новата оперативна програма. Проектите включват прединвестиционни проучвания на ВиК мрежата и изграждане на главни канализационни колектори и ... ВиК инфраструктура в различни райони на Столична община. ... още

http://water-bulgaria.com

Пещера за първи път с ПСОВ

... цикъл на гр. Пещера – доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера". По проекта ... и опасните за здравето етернитови тръби в структурата на ВиК мрежата. още

http://water-bulgaria.com

Осми международен панаир за ВиК инфраструктура тази есен

... води; превозни средства и специализирано оборудване за ВиК сектора; материали за изграждане, поддръжка и обновяване ... пречиствателни съоръжения и водоснабдителни системи; измервателно оборудване за ВиК сектора; системи за обезводняване и мелиорации и т ... още

http://water-bulgaria.com

Alement търси стажант електропроектант

... на инвестиционни проекти в областта на ОВК, електро и ВиК. Тя е основана през 2012 г. като обединение на ... 30 години опит в областта на ОВК, електро и ВиК инженерни услуги. Алемент отваря позиция за стажант проектант в ... още

http://electrical-bulgaria.com

ВиК Русе откри търг за проверка на водомери

ВиК Русе откри процедура за избор на фирма, която ще ... още

http://measurement-bulgaria.com

Планират втори етап на канализацията в бургаския град Българово

Предстои изграждане на втори етап от канализацията на гр. Българово, общ. Бургас. Общината обяви търг за избор на изпълнител, който да извърши строително-монтажните работи по проекта. Планирано е да бъде изградена канализационна мрежа с обща дължина ... още

http://water-bulgaria.com

Над 2000 км нова ВиК мрежа е изградена по ОПОС 2014-2020

... на водния сектор у нас - "Изпълнение на ранни ВиК проекти" и "Подпомагане ефективността, управлението и регионалното ... инвестиционно планиране на отрасъл ВиК". По време на заседанието стана ясно, че повече ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха нов обект по ВиК проекта на Панагюрище

... е изградено в рамките на "Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектора град Панагюрище, община Панагюрище" по линия на Оперативна ... още

http://water-bulgaria.com

Парламентът избира доставчик на ОВК, ВиК и ел. консумативи

... за избор на изплълнител, който ще достави строителни материали, ВиК, ОВК, електрически и др. части и консумативи за поддръжка ... и консумативи; материали, фасонни части и консумативи по част ВиК и ОВК; електро материали, части и консумативи по част ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Стара Загора избира доставчик на водомери за дистанционно отчитане

ВиК Стара Загора стартира процедура за избор на дружество, което ... още

http://measurement-bulgaria.com

Откриха новата пречиствателна станция на Мездра

... дължина 3400 м, реконструирана и рехабилитирана е част от ВиК мрежата в централната градска част с обща дължина 3514 ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЦПО ВиК при БАВ обяви курсовете през октомври-декември 2015 г.

... провеждане на курсовете за обучение на техническия персонал във ВиК и индивидуални участници от програмата на центъра за ... г. Обученията от първо ниво (основни курсове за всички ВиК технически служители и индивидуални участници) ще включват темите: ... още

http://water-bulgaria.com

Община Вълчи дол планира реконструкция на ВиК мрежата

Община Вълчи дол обяви търг за избор на изпълнител, който да изготви инвестиционен проект във фаза "работен" по проект: "Разширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Вълчи дол, обл. Варна". Работният проект е ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Перник търси доставчик на колекторни капаци

Водоснабдяване и канализация Перник стартира процедура за избор на фирма, която да извърши доставка и изработване на стоманено-бетонни колекторни капаци за нуждите на дружеството. Необходимо е да бъдат доставени 600 броя стоманено-бетонни колекторни ... още

http://water-bulgaria.com

КИИП РК София-град организира обучение за технически паспорти на сгради

КИИП Регионална колегия София-град и професионални секции "ЕАСТ", "ВС" и "ОВКХТГ" организират обучителен курс на тема: "Технически паспорт на съществуващи сгради – част "Електрическа", "В и К", "О и В" и "Пожарна безопасност" – основни изисквания“. ... още

http://hvac-bulgaria.com

ВиК Стенето избира доставчик на водомери

ВиК Стенето (Троян) откри процедура за избор на фирма, която ... още

http://measurement-bulgaria.com

Стартира реконструкция на ВиК мрежа в Долна Митрополия

На официална церемония в присъствието на министъра на земеделието и храните Десислава Танева бе направена първа копка на проект за реконструкция на водопроводната мрежа на селата Подем и Рибен, община Долна Митрополия. Проектът е на стойност 5,8 млн ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Смолян избира доставчик на водопроводно оборудване

Водоснабдяване и канализация Смолян обяви търг за доставка на водопроводно оборудване за нуждите на дружеството. Обществената поръчка обхваща следните обособени позиции: 1. Жиба обикновени, комплектовани с болтове, гайки и гумени уплътнители от ф 65 ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха модернизираната ПСОВ в Благоевград

На официална церемония в присъствието на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева бе открита реконструираната пречиствателна станция за отпадъчни води на град Благоевград. Реализацията е част от дейностите по проект "Реконструкция на ... още

http://water-bulgaria.com

Възможност за колективно участие на български фирми в WEFTEC 2015 в САЩ

... цял свят. WEFTEC е предназначено за държавни/общински служители, ВиК дружества, фирми oт всички браншове с интерес към технологии ... още

http://water-bulgaria.com

Алуком АД, инж. Илиян Иванов: Българската металургия продължава да инвестира в нови технологии

... , хидравлика, машиностроене, автомобилостроене, корабостроене, селскостопанска техника, електроника, жп индустрия, ВиК. Една специфична част от нашето производство е свързана с ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

ВиК Варна търси доставчик на консумативи за спектрофотометри

ВиК Варна търси фирма за доставка на тест-набори, аксесоари ... още

http://measurement-bulgaria.com

Решения за изграждане на 3D GIS модели

... , мониторинг на водни басейни и речни корита, доставка на ВиК услуги и още. Повече за тях можете да намерите ... още

http://water-bulgaria.com

Откриват две ПСОВ на обща стойност на 138 млн. лева

Днес и утре (18 и 19 юни) министърът на околната среда и водите Ивелина Василева открива две нови пречиствателни станции за отпадъчни води в Поморие и Варна. Реализацията на двата обекта е със средства по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 ... още

http://water-bulgaria.com

Европейски дни за водопроводни технологии

На 17 и 18 юни в гр. Санкт Файт ан дер Глан, Австрия се провежда шестото издание на европейския форум за водопроводни и канализационни технологии European pipeline days. Събитието преминава под мотото "Стратегическа поддръжка във водния мениджмънт", ... още

http://water-bulgaria.com

Осъм АД, инж. Милен Свиленов: Леярството в България изживява нов успешен период

... част от отливките (над 50%) се произвеждат за ВиК индустрията, а делът на останалите индустрии намалява. Световната ... Kлючовите продукти за фирмата са за различни индустрии като ВиК, машиностроене, жп сектор, каростроене, военна промишленост и др ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

ВиК Силистра избира доставчик на водомери и системи за дистанционно отчитане

ВиК Силистра обяви обществена поръчка за доставка на водомери за ... още

http://measurement-bulgaria.com

Готова е новата канализационна мрежа в Стамболийски

Близо 30 км нова канализационна мрежа е изградена в община Стамболийски по проект на стойност над 41 млн. лева, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". В рамките на реализацията е построена и пречиствателна станция за отпадъчни ... още

http://water-bulgaria.com

Българската компания Хидрострой спечели ВиК проект в Македония

В края на м. май т. г. бе сключен договор между община Скопие, Република Македония и Хидрострой за изграждане на система за водоснабдяване, съобщиха от българската компания. Общата стойност на инвестицията възлиза на 2 960 348 евро, а проектът ще се ... още

http://water-bulgaria.com

Аквастарт представя новите серии помпи Lowara на семинар

... високоефективни серии помпи Lowara от Xylem за ОВК и ВиК приложения, съобщиха от фирмата. Събитието ще се проведе на ... още

http://water-bulgaria.com

Давид Холдинг и Аквапартньор стартират стратегическо сътрудничество за водния сектор

... доставят софтуерни решения за автоматизация на процесите във ВиК дружества и водни оператори, реализирани върху софтуерното портфолио ... . "Портфолиото включва водещите в индустрията продукти за ВиК мрежи на Haestad Methods, както и Bentley Utilities ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Свищов избира доставчик на водомери

ВиК Свищов откри процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК"" href="http://measurement-bulgaria.com/article/1463-bav-organizira-seminar-kontrolno-izmervatelni-pribori-i-aparatura-v-otrasal-vik-" target="_blank"> БАВ организира семинар "Контролно-измервателни прибори и апаратура в отрасъл ВиК"

... институционална и законодателна уредба, свързана с измерването в отрасъл ВиК; измервателни уреди за търговски цели; измервателни уреди за ... за намирането на ефективни решения за постигане на ВиК услугите на европейско ниво. За допълнителна информация и ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Варна избира доставчик на метални изделия

Водоснабдяване и канализация Варна избира фирма, която да извърши доставката на метални изделия за нуждите на дружеството. Доставките ще се извършват след получаване на писмена заявка. Срокът на изпълнение на поръчката е три години, считано от ... още

http://water-bulgaria.com

Ускоряват инвестициите във ВиК сектора

... се предвижда провеждането на регионални прединвестиционни проучвания във ВиК сектора, които да анализират инвестиционните нужди на ... за изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания за интегрирани ВиК проекти в 14 области ще стартират до месец ... още

http://water-bulgaria.com

Регионалната система в Никопол готова до март 2016 г.

... 3200 м., изградени са на 80% външните за площадката ВиК връзки и предстои изграждането на претоварна станция в Павликени ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инж. Иван Иванов, БАВ: Убедени сме в необходимостта от дискутиране на въпросите за контролно-измервателните уреди във ВиК дружествата

... свързани с контролно-измервателните уреди, които се използват от ВиК дружествата. На подобен семинар предвиждаме да се дискутират конкретни ... на отпадъчни води, КЕВР като определящ цените на ВиК услугите и ДАТМН, като институция упражняваща контрол за ... още

http://measurement-bulgaria.com

Откриха новата ВиК мрежа в Созопол

... официална церемония по-рано този месец бе открита обновената ВиК мрежа на Созопол в присъствието на кмета на община ... още

http://water-bulgaria.com

Приключи ВиК модернизацията в Луковит

... , отводняване на утайки, входна помпена станция, осушителни полета, площадкови ВиК мрежи, довеждащи колектор и водопровод, вертикална планировка, районно осветление ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Враца избира доставчик на коритообразен шнек

ВиК Враца избира фирма, която да изработи и достави коритообразен ... . Пълните условия на процедурата ще намерите на сайта на ВиК Враца. още

http://water-bulgaria.com

ВиК Пловдив обяви търг за метрологична проверка на водомери

Водоснабдяване и канализация Пловдив даде ход на процедура за избор на фирма, която да извърши метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на дружеството, за период ... още

http://water-bulgaria.com

МРРБ и Световната банка удължават споразумението си за отрасъл ВиК

... в рамките на проект "Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК", финансиран по ОПОС 2007-2013 г. "Като част от ... техническа помощ на КЕВР в частта регулиране на отрасъл "ВиК" чрез подпомагане при измененията на регулаторната рамка, изготвяне на ... още

http://water-bulgaria.com

Стартира търг за доставка на помпени агрегати

Водоснабдяване и канализация Варна обяви процедура за избор на фирма, която да достави 30 бр. помпени агрегати за нуждите на дружеството. Обществената поръчка обхваща следните обособени позиции: 1. Доставка на 7 бр. центробежни хоризонтални помпени ... още

http://water-bulgaria.com