Намерено в справочници: 100

ЕЛЕКТРОН СЕРВИЗ

... задачи. Изграждане на системи за мониторинг. Компоненти за системи за мониторинг. Комуникационни модули (RTU) Релейни ... експлоатация и супервизия. Мониторинг в реално време. Оптимизиране на процесите. Мониторинг - услуги: Мониторинг в реално време на ... още

energyinfo.bg

Орион Инвайърмент

Оборудване и системи за: мониторинг качеството на атмосферния въздух и емисионен мониторинг; хидрометеорологичен мониторинг и системи за ранно предупреждение от наводнения; количествен ... още

btcatalogue.bg

ЕнергоСервиз

... тръби на блоковете и Системата за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на водохимичния режим ... инструменти, облекло, отпадъци и други; Системи за радиационен мониторинг; Системи за измерване на неутронен поток. ЕнергоСервиз е ... още

btcatalogue.bg

ЙОЛАНИ

... тях и отстраняването им. * Инсталиране, поддръжка и мониторинг на дизелови генератори * Осигоряване на аварийно захранване ... * Периодична проверка и профилактика на ДГ * Мониторинг на механични и електрически параметри на дизелгенератора Резервни ... още

energyinfo.bg

Намикон 2001

... , дебеломери за покрития, Дозиметри-Радиометри и Системи за мониторинг; акустично-емисионен мониторинг, червени и флуоресцентни пенетранти - наливни и спрей флакони ... още

btcatalogue.bg

Гига Електроникс

... кабелни LAN мрежи. Решения за измерване и мониторинг на микроклимат. EMC/EMI измервателни решения. ... предназначение. Радиопеленгатори. Решения за радиоразузнаване, радио мониторинг. Решения за откриване на подслушвателни устройства. Тестови ... още

btcatalogue.bg

Симлоджик ЕООД

... за газ анализ в това число и емисионен мониторинг • Енергиен мениджмент и мониторинг • Електрически и пневматични задвижвания • Схеми и документация ... още

energyinfo.bg

Сигма ЕООД

... гео-пространствени данни; - системи за енергиен и материален мониторинг; - системи за диспечеризация; - системи за сградна ... автоматизация; - системи за видео мониторинг; - системи за оперативно управление на производството (MES, ... още

energyinfo.bg

ЕНЕРГОСЕРВИЗ АД

... , персонал, инструменти, облекло, отпадъци и други * Системи за радиационен мониторинг *Системи за измерване на неутронен поток ЕнергоСервиз е дистрибутор ... още

energyinfo.bg

Делта Инструмент

... анализатори, преносима тестова апаратура, и цялостни системи за мониторинг и контрол. Дистрибутори на водещи производители като: ... (отклонение) и ъгъл на завъртане; софтуерни системи за мониторинг, контрол и оптимизация на енергийни мрежи; A. Eberle ... още

energyinfo.bg

Це Це Ес - България ООД

... предлага измервателна апаратура и изгражда цялостни системи за непрекъснат мониторинг на димни газове от горивни инсталации и околен въздух ... още

energyinfo.bg

Вайд-Бул

... за постигане на енергиен мениджмънт. Софтуер за следене и мониторинг. Системи за компенсация на реактивната енергия - Кондензаторни батерии, пасивни ... още

btcatalogue.bg

Уником Микросистеми

... и сервизно обслужване на системи за: енергиен мениджмънт; дистанционен мониторинг и управление на процеси в реално време; управление на ... още

btcatalogue.bg

Фригокомерс Интернешънъл

... , пресостати, електронни и капилярни термостати, електроника и софтуер за мониторинг и управление на супермаркети, управление на многокомпресорни станции, кондензатори ... още

btcatalogue.bg

Ехнатон

Инженерингови решения за управление и мониторинг на производството. SCADA системи, управление на ... WERMA – оптични и акустични устройства за предохранителна сигнализация и мониторинг; TDK LAMBDA – импулсни захранвания и DC/DC преобразуватели ... още

btcatalogue.bg

Fronius International GmbH

... лидер откриваме, разработваме и внедряваме иновативни методи за мониторинг и управление на енергията за заваръчни процеси, ... за съхранение, измервателни уреди и системи за енергиен мониторинг, портфолиото включва и цялостни системни решения и широк ... още

energyinfo.bg

ЕХНАТОН

Инженерингови решения за управление и мониторинг на производството. SCADA системи, управление на ... WERMA – оптични и акустични устройства за предохранителна сигнализация и мониторинг; TDK LAMBDA – импулсни захранвания и DC/DC преобразуватели ... още

energyinfo.bg

ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов ЕТ

... регулатори, софтстартери; мрежови анализатори за енергиен мониторинг, сървъри, комуникационни конвертори; автоматични регулатори на ... реактивната мощност. • SCADA системи за електроенергиен мониторинг на промишлени, административни и др. обекти; ... още

energyinfo.bg

ЙОНЕЛКО

... , Baknet, локални и WEB мрежи за мониторинг, контрол и управление на електропотреблението. Сървър за мониторинг, архивиране и анализ. МУЛТИЕЛЕКТРОМЕРИ. 4 ... още

btcatalogue.bg

Комикон

... енергиен мениджмънт, сградна и домашна автоматизация. Безжичен контрол и мониторинг на отдалечени инсталации. Внедряване на PLC, HMI и SCADA ... още

btcatalogue.bg

Глобал - Тест ЕООД

... влагоанализатори. CASELLA е специализирана в производство на уреди за мониторинг на прах, шум, метеорологично оборудване.ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД е ... още

energyinfo.bg

Апекс Солар ООД

... (PV) и слънчеви термални системи. Дизайн, компютърна симулация и мониторинг на слънчеви енергийни системи. Технико-икономическа оценка на инвестициите ... още

energyinfo.bg

Релпол България

... : RELPOL – Полша: релета – индустриални, миниатюрни, субминиатюрни, интерфейсни, полупроводникови, таймери, мониторинг релета, контролери, програмируеми електронни релета, импулсни захранващи блокове, контактори ... още

btcatalogue.bg

Локатор-К

... , преносими заземители, персонални газ-детектори и др. Уреди за мониторинг, измерване и контрол на електромагнитни полета (EMF). Термовизионни камери ... още

btcatalogue.bg

АМЕЕС

... екологизация на процесите и съоръженията в енергетиката и химията; мониторинг на вредни емисии в ТЕЦ; водохимични процеси в ТЕЦ ... още

btcatalogue.bg

Делта Инструмент

... анализатори, газсигнализатори, преносима тестова апаратура, и цялостни системи за мониторинг и контрол. Калибриране на уреди за контрол на електробезопасност. още

btcatalogue.bg

Унитех-Контрол

... и реализация на високотехнологични решения и системи за измерване, мониторинг и контрол. Автоматизация на измерванията, обработка и анализ на ... още

btcatalogue.bg

ОПТИМ-АЛ

... на складови и производствени процеси; Warehouse Management System (WMS), Мониторинг и Контрол на производството. Услуги - проучване, разработване на софтуер ... още

btcatalogue.bg

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

... . Токови сензори за DC вериги с MODBUS комуникация за мониторинг на фотоволтаични системи. GSM модеми с вградени цифрови и ... още

energyinfo.bg

Индустриален сервиз

... контрол. Индустриална автоматизация – сензори, контролери, операторски панели, програмиране, дистанционен мониторинг и управление. Системи за резервирано захранване – токоизправители, UPS системи ... още

energyinfo.bg

СДС Сървиз ООД

... • Регулаторно и предпазно оборудване за природен газ • Одориращи станции • Мониторинг и контрол • Мултигаз детектори • Уреди за откриване на течове ... още

energyinfo.bg

Намикон 2001

... ; - Грапавомери; - Дебеломери за покрития; - Денситометри; - Дозиметри, Радиометри, Системи за мониторинг; - Ендоскопи (гъвкави и твърди); Видео; - Измерители на проводимост; - Измерителни ... още

energyinfo.bg

Т и Д Инженеринг ЕООД

... изграждане на фотоволтачини електроцентрали – до ключ, включително системи за мониторинг и диагностика • Изграждане на индустриални мрежи от програмируеми контролери ... още

energyinfo.bg

Енергоефект Консулт ЕООД

... и сертифициране на сгради * обследване на индустриални системи. * контролен мониторинг на ефекта от въвеждане на мерки за енергийна ефективност ... още

energyinfo.bg

Сивико

... , обучение за работа и поддръжка. Внедряване на системи за мониторинг SCADA: * Сертифициран интегратор на Ignition, която предлага интегрирани SCADA ... още

energyinfo.bg

УниТех Контрол

... компоненти и изгражда системи за електро-енергийна ефективност, енергиен мониторинг, енергиен мениджмънт и сградно управление (BMS). още

energyinfo.bg

МЕГЕР България EООД

... * Високоволтов усилвател * Високоволтов мост * Изпитване на масло Апаратура за мониторинг на водопроводни мрежи и локализиране на скрити течове още

energyinfo.bg

Симплекс

... (MES). Супервайзорно управление и събиране на данни (SCADA). Eнергиен мониторинг. Eнергиен мениджмънт. Повишаване на производителността, качеството и енергийната ефективност ... още

energyinfo.bg

Резалта България ЕООД

... изпълнява енергийни обследвания и да внедрява системи за енергиен мониторинг, които спомагат за ясна представа за сегашното състояние на ... още

energyinfo.bg

Енергомонитор

... . Консултации и обучения за внедряване на интелигентни системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението с цел постигане на енергийни ... още

energyinfo.bg

Локатор-К

... , преносими заземители, персонални газ-детектори и др.; * Уреди за мониторинг, измерване и контрол на електромагнитни полета (EMF); * Термовизионни камери ... още

energyinfo.bg

Дикс БГ

... :2018. Проектиране, доставка, изработка и внедряване на системи за мониторинг на енергопотреблението (CEM). още

btcatalogue.bg

Атикс

... визуализация на бизнес процесите; Energy AnalytiX - приложение за енергиен мониторинг, анализ, мениджмънт; архив, визуализация и анализ на данни в ... още

btcatalogue.bg

Индустриална Автоматика

... на процеси: Запис на данни в реално време и мониторинг; Бази данни с Уеб интерфейс; Вградени системи на базата ... още

btcatalogue.bg

Фортис Визио

... към изготвяне на анализи и оценки на околната среда, мониторинг на биоразнообразието и управление на отпадъците. още

btcatalogue.bg

Сигма

... диспечеризация; промишлени мрежи; системи за енергиен и материално-ресурсен мониторинг; системи за контрол на достъп и безопасност на опасни ... още

btcatalogue.bg

Реко Инженеринг

... авторски надзор при строителството. Изготвяне на програми за собствен мониторинг. Консултации. Консултантски услуги, които предлагаме включват: Изготвяне и оценка ... още

btcatalogue.bg

Т и Д Инженеринг

... изграждане на фотоволтаични електроцентрали – до ключ, включително системи за мониторинг и диагностика. Изграждане на индустриални мрежи от програмируеми контролери ... още

btcatalogue.bg

СПЕКТРИ

... дейност, доставки на резервни части и оборудване за измервания, мониторинг и анализ на вибрации, шум, налягане, сила, изместване и ... още

btcatalogue.bg

Fronius International

... инвертори, устройства за съхранение, системи за измерване и енергиен мониторинг, но също и цялостни системни решения и пълен набор ... още

btcatalogue.bg

ЕЗ ЕЛПРОМ ТРОЯН ЕООД

... . Мобилната технологична лаборатория, разработка на Елпром Троян, "SMART digital monitoring" или кратко SDM може да бъде поставена като приложение ... още

energyinfo.bg

Веолия Енерджи Сълюшънс България

... и жилищни комплекси. Благодарение на нашето решение за smart monitoring Hubgrade, предлагаме на клиентите си 24/7 експлоатационен цикъл ... още

btcatalogue.bg

Квалисист

... контролни карти; СИ - Управление на средствата за измерване и мониторинг; РЕК/КН - Управление на рекламации, несъответствия, коригираща ... 17025, GLP и др.; QMSYS HACCP Monitor - мониторинг на критични контролни точки по изискванията на HACCP, ISO22000 ... още

btcatalogue.bg

ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов

... аресторни защити, товарови прекъсвачи; апаратура за енергиен мониторинг - мрежови анализатори, комуникационни конвертори, сървъри с ... вграден софтуер за мониторинг, преносими тестови прибори за енергиен анализ; ... още

btcatalogue.bg

Компания за енергийно обследване-Зенит /КЕО-Зенит/

... характеристики. Удостоверяване за енергийни спeстявания; Внедряване на енергиен мониторинг. Изготвяне на програми и годишни отчети по ЗЕЕ и ... . Анализи, проектиране и внедряване на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (CEM). още

btcatalogue.bg

ВАЛелектрик

... апарати: индустриални релета; таймери; релета за контрол, измерване и мониторинг; интерфейсни релета; преносими измервателни апарати и токови клещи. Индустриални ... още

energyinfo.bg

Рокон Трейд АД

... устройства за релейна защита, автоматика и телемеханика, устройства за мониторинг и контрол, тестващи устройства. Изграждане на диспечерски и опорни ... още

energyinfo.bg

ЕЕС – Енергийно Ефективни Системи

... измервания, изпитване и анализ на консумацията •Енергиен мениджмънт и мониторинг •Измерване и удостоверяване на енергийни спестявания •Обучение на енергийни ... още

energyinfo.bg

Арго-Контар

... телефонни централи, телефонни и факс апарати, принтери, инсталиране EXAGATE мониторинг и управление. още

btcatalogue.bg

ВиВ Изоматик

... , електромери и мрежови анализатори, SCADA система за анализ и мониторинг на електропотреблението. PIZZATO ELETTRICA - Пълна гама крайни изключватели за ... още

btcatalogue.bg

Тест Солюшънс

... тест на електромагнитни излъчвиния. Решения в областта на радиочестотния мониторинг. още

btcatalogue.bg

ВиВ Изоматик

... и пренапрежения, системи и елементи за автоматизация, управление и мониторинг, релета и контролери за безопасност, ръчни и автоматични инструменти ... още

energyinfo.bg

СЕБА КМТ България EООД

... тестване, диагностика и откриване на повреди по кабелни мрежи, мониторинг и откриване на течове по тръбопроводи. Трасиране и GPS ... още

energyinfo.bg

Невен-ЗИГ Солар ООД

... проектиране • Доставка и изграждане до ключ на цялостното оборудване • Мониторинг и поддръжка със специализиран екип Новото направление на Невен ... още

energyinfo.bg

Грийнтех Инженеринг Солюшънс

... на всички необходими елементи - Изграждане и пускане в експлоатация - Мониторинг и управление на действащите централи - Сервиз Greentech Engineering Solutions ... още

energyinfo.bg

Коген Инженеринг

... емисии от парникови газове, изготвяне на проектна документация и мониторинг на резултатите. Пълен набор от инженерингови услуги: * Анализ на ... още

energyinfo.bg

Солар Сървис ООД

Проектиране, изграждане, експлоатация, управление, мониторинг и техническо обслужване на електроцентрали, използващи възобновяеми енергийни източници; ... още

energyinfo.bg

Diehl AKO Stiftung & Co. KG

... и 22 kW портфолиото PLATINUM включва интелигентни устройства за мониторинг на фотоволтаични системи, както и решения за енергийно управление ... още

energyinfo.bg

Каниско ЕООД

... , добив и транспорт на нефт, газ и подземни води, мониторинг и опазване на околната среда. Електроенергетика, Атомна, Геотермална и ... още

energyinfo.bg

SolarMax by Sputnik Engineering AG

... свързване към електропреносната мрежа и съпътстващите ги решения засистемен мониторинг . Продуктите от марката СоларМакс са подходящи за всяка сфера ... още

energyinfo.bg

AEG Power Solutions GmbH

... решения за слънчеви електроцентрали като соларни инвертори, системи за мониторинг и контрол, както и контролери за широка гама от ... още

energyinfo.bg

РАЙКОС ТЕХ

... електронни индустриални термометри, калибратори, регулатори, сензори, системи за температурен мониторинг и др.;* Измервателни и регулиращи прибори за поток и ... още

energyinfo.bg

Бюро Веритас

... • Bureau Veritas е една от четирите одобрени организации за мониторинг от Европейския Съюз за регламента за дървен материал - EUTR ... още

energyinfo.bg

Орбико България

... съответното приложение. Орбико България предоставя услугата Shell LubeAnalyst за мониторинг състоянието на оборудването и смазочните продукти. Независима лаборатория във ... още

btcatalogue.bg

Райкос Тех

... електронни индустриални термометри, калибратори, регулатори, сензори, системи за температурен мониторинг и др. Измервателни и регулиращи прибори за поток и ... още

btcatalogue.bg

Електро Соларни Системи

... инсталации за подгряване на вода. Монтаж на съоръжения за мониторинг и управление на електропреносни мрежи, отчитане и предаване на ... още

btcatalogue.bg

Алфатим

... всякакво друго индустриално оборудване. Сензори, терморегулатори, архивиращи информационни системи, мониторинг, наблюдение, измерване, захранване, електрически системи и табла, взривозащита, контролери ... още

btcatalogue.bg

ТСК-1

... управление на отдалечени обекти. Специализирани системи за охрана и мониторинг на пчелини. Пчеларска електроника. SMS известяване. още

btcatalogue.bg

Мехатроникс

... и линейни направляващи. Цялостни инженерингови проекти за управление и мониторинг на производството. Системна интеграция и управление на машини. Тестови ... още

btcatalogue.bg

Роде и Шварц Австрия ГМБХ Клон България КЧТ

Тестова измервателна техника, телевизионно- и радио разпръскване, радио мониторинг и оборудване за осигуряване и криптиране на информацията и ... още

btcatalogue.bg

Ем Джи Про

... процеси в промишлеността; 3.Енергиен мениджмънт; 4. Системи за мониторинг и анализ; 5. Проектиране част КИП и А; 6 ... още

btcatalogue.bg

СайънтАкт- БГ

Системи за контрол и мониторинг на околната среда-лабораторно оборудване. още

btcatalogue.bg

Ета-Сис

Производство и продажба на аварийни разговорни устройства за асансьор (алармиране през GSM при аварийна ситуация в асансьор). Проектиране, производство, доставка, монтаж и сервиз на алармени системи и компоненти за сигнално-охранителна дейност и ... още

btcatalogue.bg

СТАТСОФТ БЪЛГАРИЯ

Доставка и поддръжка на аналитичната платформа STATISTICA за статистически и математически анализ на данни. СтатСофт разработва и доставя цялостни софтуерни решения за: • Банки и застрахователни компании: - Live Score - Корпоративна система за оценка ... още

energyinfo.bg

Вайд-Бул ЕООД

Внос и търговия на промишлена електро-апаратура и системи за автоматизация. • Промишлени компютри – контролери за автоматизация, индустриални компютри, събиране и визуализация на данни, SCADA. • Операторски панели - Промишлени интерфейсни панели от 4 ... още

energyinfo.bg

Ритал ЕООД

Ритал ЕООД е дъщерна фирма на германския концерн RITTAL част от Friedhelm Loh Group за България. Немската фирма RITTAL GmbH е добре позната в световен мащаб както с голямото разнообразие на решения, които предлага на своите клиенти, така и с високото ... още

energyinfo.bg

Енерсис АД

ЕнерСис е световен лидер в производството на индустриални - тягови, стационарни и специални батерии с над 32 производствени и монтажни бази разположени в цял свят. Продуктовото портфолио на компанията включва:* Тягови батерии за всички видове ... още

energyinfo.bg

Протех

Фирма ПРОТЕХ АД е създадена през 1992 година, а дейността й обхваща проектиране, доставка, монтаж, пускане в действие и поддържане на високотехнологични електронни системи в следните области: Пожароизвестителни системи. Автоматични пожарогасителни ... още

btcatalogue.bg

Лабконсулт

Контрол на храни, мляко, месо, зърно, фуражи, води, почви. Контрол качеството на атмосферния въздух Непрекъснат емисионен контрол. още

btcatalogue.bg

Естел

EСТЕЛ e фирма специализирана в проектирането, доставката на оборудване, изграждането, сервиза и поддръжката на телекомуникационни системи, системи за сигурност и системи за дистанционен контрол. Създадена преди повече от 20 години, фирмата е ... още

btcatalogue.bg

Стимар 1 ЕООД

Коригиране на фактора на мощността cos fi, динамична компенсация, компенсация на електрически мрежи с хармоници - доставка на компоненти, производство на фирма EPCOS AG: кондензаторни батерии, регулатори на cos, капацитивни контактори, предпазители, ... още

energyinfo.bg

Филкаб АД

ФИЛКАБ АД - Електрооборудване и комплексни решения Доставка, дистрибуция и търговия с: • Кабели и проводници • Кабелна арматура и аксесоари, инструменти • Електроапарати и средства за автоматизация • Осветление • Електроматериали ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД - ... още

energyinfo.bg

ШЕФЛЕР БЪЛГАРИЯ

Производство и търговия на търкалящи и плъзгащи лагери с марки INA и FAG, части за тях, средства за монтаж и поддръжка, греси: Сачмени лагери; Ролкови лагери; Иглени лагери; Линейни водения; Шарнирни лагери; Плъзгащи лагери; Инструменти и уреди за ... още

energyinfo.bg

Парадайс Електрик Консулт ЕООД

Извършва консултантски и специализирани услуги в областта на мълниезащитата, заземяването, електрохимическата защита от корозия (ЕХЗ), защита срещу пренапрежение и токови удари, електромагнитна съвместимост, електрически инсталации и качество на ... още

energyinfo.bg

ИПО

Фирма ИПО ООД представителява на българския пазар редица световно утвърдени производители на индустриални машини и агрегати. През 1998г. Cummins Inc., световен лидер в проектирането и производството на дизелови двигатели за индустриални проложения, ... още

energyinfo.bg

Тристан 02 ООД

Oбщ профил на фирма "ТРИСТАН 02" ООД - специалисти в областта на акумулаторните батерии. При нас ще намерите акумулаторни батерии за всякакви приложения от водещи европейски, американски и азиатски производители, отговарящи на световните стандарти за ... още

energyinfo.bg

Инова Груп

Инова Груп EООД предлага решения за индустрията в няколко направления – Контрол на качеството, Индустриално оборудване и продукти за защита от електростатичен разряд в електрониката. Компанията представя на българския пазар европейски и световни ... още

btcatalogue.bg

Тристан 02

„ТРИСТАН 02” ООД – специалисти в областта на акумулаторните батерии. При нас ще намерите акумулаторни батерии за всякакви приложения от водещи европейски, американски и азиатски производители, отговарящи на световните стандарти за качество. Гамата ... още

btcatalogue.bg

АН Аква Нетуърк

Индивидуално проектиране на малки пречиствателни станции за отпадъчни води по японска технология, подходящи за обекти без централна канализация като еднофамилни къщи и вили, бизнес сгради, бензиностанции, семейни хотели, мотели, ресторанти и хижи, ... още

btcatalogue.bg

ИНТЕЛИПАУЪР

Продукти и системи за контрол на флуиди; Професионални инструменти; Непрекъсваеми токозахранвания за критични товари; Енергийни системи за електронно-изчислителни центрове. Дистрибутор на ASCO (Emerson Automation Solutions): електромагнитни и ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top