Резултати от търсене на околна среда Намерено в реклами: 66

Сименс
... също така е подходящ и за използване в неблагоприятна околна среда благодарение на здравия си дизайн. siemens.com/sinamics-g120p ... още

ecology-and-infrastructure.bg

АСМ2
... ; мощни, гъвкави решения за анализ на води, храни и околна среда » технологични и иновативни продукти в помощ на научните ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Ризолв

"Консултант по управление на околна среда и Безопасност и здраве при работа Въздух Води Отпадъци ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Ризолв

"Консултант по управление на околна среда и Безопасност и здраве при работа Въздух Води Отпадъци ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... образувани и предадени отпадъци пред ИАОС /Изпълнителна агенция по околна среда/; • Ежемесечно консултантско обслужване.  www.wasteconsult-bg.com ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Ризолв
"Консултант по управление на околна среда и Безопасност и здраве при работа Въздух Води Отпадъци ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... образувани и предадени отпадъци пред ИАОС /Изпълнителна агенция по околна среда/; • Ежемесечно консултантско обслужване.  www.wasteconsult-bg.com Пловдив, ул ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... и лоялна конкуренция. Розалина Петрова от Генерална дирекция ""Околна среда"", Европейска комисия, ще говори за новия пакет от ... Виа Експо са поканили представител на Министерството на околната среда и водите, който ще очертае напредъка на България ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Ризолв
"Консултант по управление на околна среда и Безопасност и здраве при работа Въздух Води Отпадъци ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... образувани и предадени отпадъци пред ИАОС /Изпълнителна агенция по околна среда/; • Ежемесечно консултантско обслужване.  www.wasteconsult-bg.com Пловдив, ул ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Дирекция Национален парк Рила
... възможност за дългосрочно опазване на компонентите на природната среда, възможност на посетителите да се запознаят с ... и възстановяване на биологичното разнообразие"" на Оперативна програма ""Околна среда 2007-2013 г."". Основна цел на приоритетна ос ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Дирекция Национален парк Рила
... ""Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"" на Оперативна програма ""Околна среда 2007-2013 г."". Основна цел на приоритетна ос 3 ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Бюро Веритас Варна
... пълната продуктова гама от сертификационни услуги в сферата на околна та среда: • ISO 14001:2015 - информация за предстоящата нова версия ... още

ecology-and-infrastructure.bg

AUWA РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ
... от 20 години отговаряме на изискванията на променената околна среда. Стремим се да помагаме на своите клиенти при ... тук в България ""влизат в конфликт"" с околната среда. Отпадната вода от производството би натоварила много пречиствателната инсталация ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... Отпадъците отново са един от приоритетите в оперативна програма ""Околна среда"" 2014 - 2020 г. Страната ни ще получи ... , ресурсна ефективност и ще постигнат подобряване на екологичната среда - споделят организаторите от Виа Експо. Европейската мрежа ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Спектри
... Измерване на параметрите на шума в работна, околна и битова среда • Строителна акустика, тонална оценка параметрите на ... • Постоянен мониторинг и контрол параметрите на околната среда • Дистанционен облачен достъп и адресиране на измервателни ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Тита-Консулт
... “, който извършва измервания на радиационните параметри на работната и околна среда, и на отпадъците, като прави оценка за съответствие с ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... образувани и предадени отпадъци пред ИАОС /Изпълнителна агенция по околна среда/; •Ежемесечно консултантско обслужване.  " още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... на ресурсите (ACR+), Европейска мрежа на специалисти по околна среда (ENEP), Съвет за изследване и технологии за енергия ... услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда - професионални консултации, управление на проекти, събиране и ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... образувани и предадени отпадъци пред ИАОС /Изпълнителна агенция по околна среда/; •Ежемесечно консултантско обслужване.  още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... Това ще има изключително негативно влияние върху околната среда, публичните бюджети и качеството на живот. Правителства ... Експерти от двете организации и от Европейската комисия ГД „Околна среда"" и ""Регионално развитие"" ще разгледат актуалните теми: ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст консулт
... образувани и предадени отпадъци пред ИАОС /Изпълнителна агенция по околна среда/; •Ежемесечно консултантско обслужване.  " още

ecology-and-infrastructure.bg

Делфин Проект Екотехника
"НОВИ ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА Обхват на услугите: Предлагане на консултантски и проектантски услуги, ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екологика България
... информационна сигурност. Осигуряваме консултации по Системи за управление на околна среда и управление на отпадъци, комплексно обслужване и онлайн мониторинг ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екологика
... информационна сигурност. Осигуряваме консултации по Системи за управление на околна среда и управление на отпадъци, комплексно обслужване и онлайн мониторинг ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Спектри
... и монтаж ПРОДУКТИ Индустриални приложения Продуктова сертификация и окачествяване Околна среда Работни условия и условия на пребиваване Калибрационни метрологични решения ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Ризолв
"Консултант по управление на околна среда и Безопасност и здраве при работа Консултиране по ... въпроси свързани с въздействията на икономическите субекти върху околната среда; изготвяне на документация; съдействие при изпълнение на задълженията, ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ТОНЕР ДАЙРЕКТ
... информационна сигурност. Осигуряваме консултации по Системи за управление на околна среда и управление на отпадъци, комплексно обслужване и онлайн мониторинг ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Гига Електроникс
... смущения
Електромагнитни полета
Симулиране на параметрите на околна среда
Оптични комуникации
Метрология
Микроклимат
Изпитване ... още

engineering-review.bg

Гига Електроникс
... смущения
Електромагнитни полета
Симулиране на параметрите на околна среда
Оптични комуникации
Метрология
Микроклимат
Изпитване ... още

engineering-review.bg

Сименс
... също така е подходящ и за използване в неблагоприятна околна среда благодарение на здравия си дизайн. siemens.com/sinamics-g120p ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Гига Електроникс
... смущения
Електромагнитни полета
Симулиране на параметрите на околна среда
Оптични комуникации
Метрология
Микроклимат
Изпитване ... още

engineering-review.bg

АСМ2
... ; мощни, гъвкави решения за анализ на води, храни и околна среда » технологични и иновативни продукти в помощ на научните ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Ризолв

"Консултант по управление на околна среда и Безопасност и здраве при работа Въздух Води Отпадъци ... още

ecology-and-infrastructure.bg

КЦМ Технолоджи
... подържа сертификат за качество ISO 9001-2008 и за околна среда ISO 14000. Специалистите по отделните дисциплини са членове на ... още

engineering-review.bg

СИАД България
... , химическа, петролна индустрия, както и от здравеопазване, околна среда и пречистване на води, научни и изследователски лабораториии т ... 99,999999 %) в лаборатории за мониторинг на околната среда, калибриране на хроматографи и други уреди, традиционни ... още

engineering-review.bg

Гига Електроникс
... смущения
Електромагнитни полета
Симулиране на параметрите на околна среда
Оптични комуникации
Метрология
Микроклимат
Изпитване ... още

engineering-review.bg

Еко Ризолв

"Консултант по управление на околна среда и Безопасност и здраве при работа Въздух Води Отпадъци ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... образувани и предадени отпадъци пред ИАОС /Изпълнителна агенция по околна среда/; • Ежемесечно консултантско обслужване.  www.wasteconsult-bg.com ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Ризолв
"Консултант по управление на околна среда и Безопасност и здраве при работа Въздух Води Отпадъци ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... образувани и предадени отпадъци пред ИАОС /Изпълнителна агенция по околна среда/; • Ежемесечно консултантско обслужване.  www.wasteconsult-bg.com Пловдив, ул ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... и лоялна конкуренция. Розалина Петрова от Генерална дирекция ""Околна среда"", Европейска комисия, ще говори за новия пакет от ... Виа Експо са поканили представител на Министерството на околната среда и водите, който ще очертае напредъка на България ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Ризолв
"Консултант по управление на околна среда и Безопасност и здраве при работа Въздух Води Отпадъци ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... образувани и предадени отпадъци пред ИАОС /Изпълнителна агенция по околна среда/; • Ежемесечно консултантско обслужване.  www.wasteconsult-bg.com Пловдив, ул ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Тита-Консулт
... p>

• Радиационен контрол (работна и околна среда);• Херметичност на радиоактивни източници (алфа-,

бета ... третиране като нерадиоактивни отпадъци.• Радиационен контрол (работна и околна среда) на

радиоактивни източници по мощност ... още

energy-review.bg

СИАД България
... и фирми и организации от сектори като здравеопазване, околна среда, пречистване на води, научно-изследователски центрове и ... аналитични лаборатории, опаковане на хранителни продукти в защитна среда, шоково замразяване на хранителни продукти чрез азот, ... още

engineering-review.bg

В И В-Изоматик
... />∙ Стабилната мрежова инфраструктура отговаря на екстремно високи стандарти за околна среда.
∙ PRP резервиращите модули осигуряват висока надеждност на мрежата ... още

engineering-review.bg

ТИТА-КОНСУЛТ
... параметри на помещения, терени, отпадъци, работна и околна среда, персонал и други. Съвместно с Nuctech фирмата предлага ... С“, който извършва радиационен контрол на работната и околна среда,

на радиоактивни източници и радиоактивни отпадъци ... още

energy-review.bg

Дирекция Национален парк Рила
... възможност за дългосрочно опазване на компонентите на природната среда, възможност на посетителите да се запознаят с ... и възстановяване на биологичното разнообразие"" на Оперативна програма ""Околна среда 2007-2013 г."". Основна цел на приоритетна ос ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Дирекция Национален парк Рила
... ""Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"" на Оперативна програма ""Околна среда 2007-2013 г."". Основна цел на приоритетна ос 3 ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Бюро Веритас Варна
... пълната продуктова гама от сертификационни услуги в сферата на околна та среда: • ISO 14001:2015 - информация за предстоящата нова версия ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ТИТА-КОНСУЛТ
... и извършването на радиационен мониторинг на работна и околна среда. През годините сме изпълнили редица задачи, свързани с ... p>• измерване на радиационни параметри на работна и околна среда;

• проверка за херметичност на ИЙЛ, използвани ... още

energy-review.bg

Уейст Консулт
... образувани и предадени отпадъци пред ИАОС /Изпълнителна агенция по околна среда/; • Ежемесечно консултантско обслужване.  www.wasteconsult-bg.com Пловдив, ул ... още

engineering-review.bg

WEISS
... Действащите норми в областта на опазването на околната среда обаче задължават всички държави членки на ЕС да предприемат ... устойчиви технологии за бъдещето, които ще осигурят по-чиста околна среда в Европа. Заинтересованите клиенти могат да се свържат ... още

energy-review.bg

AUWA РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ
... от 20 години отговаряме на изискванията на променената околна среда. Стремим се да помагаме на своите клиенти при ... тук в България ""влизат в конфликт"" с околната среда. Отпадната вода от производството би натоварила много пречиствателната инсталация ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Спектри
... Измерване на параметрите на шума в работна, околна и битова среда • Строителна акустика, тонална оценка параметрите на ... • Постоянен мониторинг и контрол параметрите на околната среда • Дистанционен облачен достъп и адресиране на измервателни ... още

engineering-review.bg

Виа Експо
... Отпадъците отново са един от приоритетите в оперативна програма ""Околна среда"" 2014 - 2020 г. Страната ни ще получи ... , ресурсна ефективност и ще постигнат подобряване на екологичната среда - споделят организаторите от Виа Експо. Европейската мрежа ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Спектри
... Измерване на параметрите на шума в работна, околна и битова среда • Строителна акустика, тонална оценка параметрите на ... • Постоянен мониторинг и контрол параметрите на околната среда • Дистанционен облачен достъп и адресиране на измервателни ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Трумпф България
... въпрос за оцеляване в производствена среда. Той е стабилен и надежден дори и при околна температура до 40°C. Неговата ... още

engineering-review.bg

Тита-Консулт
... “, който извършва измервания на радиационните параметри на работната и околна среда, и на отпадъците, като прави оценка за съответствие с ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... образувани и предадени отпадъци пред ИАОС /Изпълнителна агенция по околна среда/; •Ежемесечно консултантско обслужване.  " още

ecology-and-infrastructure.bg

Футурел - Димитър Рачев
... ;264VAC/120~370VDC 24VDC / 5A 3000VAC ОТЛИЧНА АДАПТАЦИЯ КЪМ ОКОЛНА СРЕДА: 1W DC/DC преобразувател CFxxxxXT-1WR2 CF0505XT-1WR2: работна ... още

engineering-review.bg

Футурел
... ;264VAC/120~370VDC 24VDC / 5A 3000VAC ОТЛИЧНА АДАПТАЦИЯ КЪМ ОКОЛНА СРЕДА: 1W DC/DC преобразувател CFxxxxXT-1WR2 CF0505XT-1WR2: работна ... още

engineering-review.bg

Спектри
... Измерване на параметрите на шума в работна, околна и битова среда • Строителна акустика, тонална оценка параметрите на ... • Постоянен мониторинг и контрол параметрите на околната среда • Дистанционен облачен достъп и адресиране на измервателни ... още

engineering-review.bg

Виа Експо
... на ресурсите (ACR+), Европейска мрежа на специалисти по околна среда (ENEP), Съвет за изследване и технологии за енергия ... услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда - професионални консултации, управление на проекти, събиране и ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... образувани и предадени отпадъци пред ИАОС /Изпълнителна агенция по околна среда/; •Ежемесечно консултантско обслужване.  още

ecology-and-infrastructure.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top