Резултати от търсене на ISO 14001 Намерено в реклами: 44

Рефран

"Рефран ЕООД извършва своята дейност изцяло в изпълнение на внедрена Интегрирана Система за Управление, осигуряваща качество, здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Рефран

"Рефран ЕООД извършва своята дейност изцяло в изпълнение на внедрена Интегрирана Система за Управление, осигуряваща качество, здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Рефран
"Рефран ЕООД извършва своята дейност изцяло в изпълнение на внедрена Интегрирана Система за Управление, осигуряваща качество, здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Бюро Веритас Варна
"СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ISO 14001 Bureau Veritas Certification предлага пълната продуктова гама от сертификационни услуги в сферата на околна та среда: • ISO 14001:2015 - информация за предстоящата нова версия на стандарта • ISO 50001 - системи за ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Сдружение „Клуб 9000”
" Сдружение „Клуб 9000“ е национална неполитическа творческо-професионална организация с нестопанска цел, чиято дейност е насочена в помощ на бизнеса и обществото, чрез популяризиране на съвременните системи за управление на: • качеството (ISO 9001 ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Лойдс Регистър ЕМЕА Клон
"ISO 50001 ЦЕЛИ ПОСТИГАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПОДОБРЕНИЯ ВЪВ ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: • Подобряване на енергийната ефективност • Намалени разходи и в тази връзка повишаване на конкурентноспособността • Подобрено представяне във връзка с околната ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екопак
"С ""ЕКОПАК България"" АД по пътя на отпадъците от опаковки Според националното и европейското законодателство, производителите и вносители на опаковани стоки имат ангажимент към оползотворяването на декларираните от тях опаковки. Те могат сами да ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Системи Автоматика Технологии

Проекти „под-ключ“ – „Електро и Автоматизация”

Процесна Автоматизация
Трошене и обработка на суровини, дозиране и смесване, смилане на суровини, изпичане на ... още

engineering-review.bg

SAT

Turnkey Solutions “Electro & Automation”

Process Automation
Crushing, Material Reclaiming, Dosing & Mixing, Raw Material Grinding, Clinker Burning, Cement Grinding, ... още

see-industry.com

Системи Автоматика Технологии

Проекти „под-ключ“ – „Електро и Автоматизация”

Процесна Автоматизация
Трошене и обработка на суровини, дозиране и смесване, смилане на суровини, изпичане на ... още

engineering-review.bg

Енергоимпорт - Експорт

ЕНЕРГОИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД


EN ISO 9001:2015
Валиден до 05/04/2022

EN ISO 14001:2015
Валиден до 05/04/2022

EN ISO 45001:2015
още

energy-review.bg

Енергоимпорт - Експорт

ЕНЕРГОИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД


EN ISO 9001:2015
Валиден до 05/04/2022

EN ISO 14001:2015
Валиден до 05/04/2022

EN ISO 45001:2015
още

energy-review.bg

Енергоимпорт - Експорт

ЕНЕРГОИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД

EN ISO 9001:2015 Валиден до 05/04/2022

EN ISO 14001:2015 Валиден до 05/04/2022

EN ISO 45001:2015 Валиден до 05/04/2022

TV 006690, TV 013744 Валидни до ... още

energy-review.bg

Енергоимпорт - Експорт

ЕНЕРГОИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД

EN ISO 9001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 14001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 45001:2015 Валиден до 05/04/2022
TV 006690, TV 013744 Валидни до 30/09/2019

още

energy-review.bg

Елкабел

Елкабел АД
Българският производител
на кабели и проводници

СИЛОВИ КАБЕЛИ
ПРОВОДНИЦИ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ
УСУКАНИ ПРОВОДНИЦИ


< ... още

energy-review.bg

Енергоимпорт - Експорт

ЕНЕРГОИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД

EN ISO 9001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 14001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 45001:2015 Валиден до 05/04/2022
TV 006690, TV 013744 Валидни до 30/09/2019< ... още

energy-review.bg

Енергоимпорт - Експорт

ЕНЕРГОИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД

EN ISO 9001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 14001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 45001:2015 Валиден до 05/04/2022
TV 006690, TV 013744 Валидни до 30/09/2019

още

energy-review.bg

Енергоимпорт - Експорт

ЕНЕРГОИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД

EN ISO 9001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 14001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 45001:2015 Валиден до 05/04/2022
TV 006690, TV 013744 Валидни до 30/09/2019

още

energy-review.bg

Енергоимпорт - Експорт

ЕНЕРГОИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД

EN ISO 9001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 14001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 45001:2015 Валиден до 05/04/2022
TV 006690, TV 013744 Валидни до 30/09/2019

още

energy-review.bg

Енергоимпорт - Експорт

ЕНЕРГОИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД

EN ISO 9001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 14001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 45001:2015 Валиден до 05/04/2022
TV 006690, TV 013744 Валидни до 30/09/2019

още

energy-review.bg

Енергоимпорт - Експорт

ЕНЕРГОИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД

EN ISO 9001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 14001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 45001:2015 Валиден до 05/04/2022
TV 006690, TV 013744 Валидни до 30/09/2019

още

energy-review.bg

Енергоимпорт - Експорт

ЕНЕРГОИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД

EN ISO 9001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 14001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 45001:2015 Валиден до 05/04/2022
TV 006690, TV 013744 Валидни до 30/09/2019

още

energy-review.bg

Енергоимпорт - Експорт

ЕНЕРГОИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД

 

EN ISO 9001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 14001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 45001:2015 Валиден до 05/04/2022
TV 006690, TV 013744 Валидни до 30/09/2019

още

energy-review.bg

Kemmler Electronic

Location Bulgaria 4150 Rakovski, Area "Gievia Saj"  +359 3151 25 24, info@kemmler-electronic.com


ABOUT US  


Development and manufacturing of
electrical ... още

see-industry.com

Енергоимпорт - Експорт

ЕНЕРГОИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД


EN ISO 9001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 14001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 45001:2015 Валиден до 05/04/2022
TV 006690, TV 013744 Валидни до 30/09/2019

още

energy-review.bg

Мони-83

МОДЕРНО ОБОРУДВАНЕ И ЕКИП ОТ ОПИТНИ СПЕЦИАЛИСТИ

 

Основната дейност на компанията – производство на метални изделия

 

Предлагаме модерни технологични решения на ... още

engineering-review.bg

Енергоимпорт-Експорт

ЕНЕРГОИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД

EN ISO 9001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 14001:2015 Валиден до 05/04/2022
EN ISO 45001:2015 Валиден до 05/04/2022
TV 006690, TV 013744 Валидни до 30/09/2019

Стара Загора, ул. " Св Княз ... още

energy-review.bg

Essex Europe

Leading winding wire manufacturer to start operations in Serbia Superior Essex, company based in Atlanta USA, is a part of South Korean LS Group and global leader with more than 85 years of experience in manufacturing and distributing copper and ... още

see-industry.com

Steiner Elektronik

Trusted and acknowledged partner

in electronic assembly

Founded in 1969 in Ruse as a supplier of military equipment, Steiner Elektronik has grown to a successful and preferred partner to different business industries. The company is ... още

see-industry.com

Odak Europe PCB

Over 30 years of PCB production know-how from ODAK

Odak PCB has been dealing with over 1000 domestic and foreign customers since 1983, has resettled in Esenyurt factory in 1997 and has continued PCB production under the same roof since then ... още

see-industry.com

Рефран

"Рефран ЕООД извършва своята дейност изцяло в изпълнение на внедрена Интегрирана Система за Управление, осигуряваща качество, здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Рефран

"Рефран ЕООД извършва своята дейност изцяло в изпълнение на внедрена Интегрирана Система за Управление, осигуряваща качество, здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ВМЛ-Консулт

“ВМЛ-Консулт“ ЕООД е лицензирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройство фирма за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.Фирмата е вписана и в публичния регистър на Агенцията ... още

tech-dom.com

Рефран
"Рефран ЕООД извършва своята дейност изцяло в изпълнение на внедрена Интегрирана Система за Управление, осигуряваща качество, здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ЕнЕрДжи Сорс

“Енерджи Сорс” ЕООД въведe Системи за управление
Околната среда – ISO 14001:2004
ЗБУТ – BS OHSAS 18001:2007
Качеството – ISO 9001:2008

Официален представител за България на фирмите
... още

engineering-review.bg

Синтер-М

СИНТЕРОВАНИ ДЕТАЙЛИ, ЧАСТИ, ВЪЗЛИ И ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА

. фланци за ауспуси
. части за автомобили, кари, селскостопански машини
. части за маслени помпи и хидросервоуправления
. полюси, втулки за стартери и ... още

engineering-review.bg

Бюро Веритас Варна
"СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ISO 14001 Bureau Veritas Certification предлага пълната продуктова гама от сертификационни услуги в сферата на околна та среда: • ISO 14001:2015 - информация за предстоящата нова версия на стандарта • ISO 50001 - системи за ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Сдружение „Клуб 9000”
" Сдружение „Клуб 9000“ е национална неполитическа творческо-професионална организация с нестопанска цел, чиято дейност е насочена в помощ на бизнеса и обществото, чрез популяризиране на съвременните системи за управление на: • качеството (ISO 9001 ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Лойдс Регистър ЕМЕА Клон
"ISO 50001 ЦЕЛИ ПОСТИГАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПОДОБРЕНИЯ ВЪВ ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: • Подобряване на енергийната ефективност • Намалени разходи и в тази връзка повишаване на конкурентноспособността • Подобрено представяне във връзка с околната ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Гама
Гама ООД - Бургас Бургас, к-с "Славейков", бл. 1-Б, вх.12-13, партер тел./факс: +359/ 56/ 887 284 Мобилен: +359/ 888/ 811 892 Акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 орган за контрол. Сертифи- циран съгласно изискванията на: EN ISO 9001, EN ... още

engineering-review.bg

ЛД
System Engineering Solutions C_Solutions Комплексни решения за индустриална автоматизация Продукти за специални приложения Табла за контрол и управление Предварително монтирани възли Сертификати ISO 9001 ISO 14001 От концепция за изделието, ... още

engineering-review.bg

Екопак
"С ""ЕКОПАК България"" АД по пътя на отпадъците от опаковки Според националното и европейското законодателство, производителите и вносители на опаковани стоки имат ангажимент към оползотворяването на декларираните от тях опаковки. Те могат сами да ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ГАМА
Гама ООД - Бургас Бургас, к-с "Славейков", бл. 1-Б, вх.12-13, партер тел./факс: +359/ 56/ 887 284 Мобилен: +359/ 888/ 811 892 Акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 орган за контрол. Сертифи- циран съгласно изискванията на: EN ISO 9001, EN ... още

engineering-review.bg

Сименс, направление Сградни технологии
OpenAirTM от Siemens - изпълнителни механизми за регулиране обема на въздуха, защита от пожар и дим Siemens направление Сградни технологии представя цялостна гама изпълнителни механизми OpenAirTM, осигуряващи енергийно ефективна и надеждна ... още

engineering-review.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2022 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top