Резултати от търсене на: управление на отпадъци

Резултати от търсене на управление на отпадъци Намерено в реклами: 96

Експо Бизнес Партнерс
... Enea, форумът ще предложи конференцията за предотвратяване и управление на морските отпадъци с участието на водещи международни експерти от сектора, готови да ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Френски Институт в България

Конкурс "ЕКООБЩИНА"

• Устойчиво управление на водите
• Устойчиво управление на битовите отпадъци
• Устойчива мобилност
• Енергийна ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Френски институт в България

"Конкурс ""ЕКООБЩИНА"" • Устойчиво управление на водите • Устойчиво управление на битовите отпадъци • Устойчива мобилност • Енергийна ефективност на сградите ЕКООБЩИНА www.ecoobchtina ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... управление на отпадъци и рециклиране От 7 до 9 март ще се проведе 8то издание на събитието за управление на отпадъци ... и рециклиране. Проявата насърчава трансфера на технологии и знания от ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Рефран
... здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, ... , транспортиране, временно съхраняване и реци клиране на промишлени отпадъци съгласно разрешение издадено от РИОСВ. Дружеството изкупува ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Ризолв
... по управление на околна среда и Безопасност и здраве при работа Въздух Води Отпадъци Почви ХВС Шум Еко щети • Отпадъци &bull ... още

ecology-and-infrastructure.bg

АУА Умвелттехник & Рисайклинг
... серии PowerLine и FineCut са не само лесни за управление и здрави, но и се ""грижат"" за плавното протичане ... пълна гама от шредери за едно- и многофазна обработка на отпадъци от различен тип. Посетете специалиста в раздробяването WEIMA, представен ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Рефран
... здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, ... , транспортиране, временно съхраняване и реци клиране на промишлени отпадъци съгласно разрешение издадено от РИОСВ. Дружеството изкупува ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Ризолв
... по управление на околна среда и Безопасност и здраве при работа Въздух Води Отпадъци Почви ХВС Шум Еко щети • Отпадъци &bull ... още

ecology-and-infrastructure.bg

AUWA Recycling
... на непрекъснато нарастване на цените на енергията и увеличаване на количествата депонирани отпадъци, значението на концепцията ""отпадъци за ... аксиални бутални помпи. Използванено на регулиращо мощността управление на помпите резултира в по-висока ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Ризолв
"Консултант по управление на околна среда и Безопасност и здраве при работа Въздух Води Отпадъци Почви ХВС Шум Еко щети • Отпадъци • Въздух • Води ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... the Planet (изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране) 5-7 април, София, организатор: Виа ... контакти. Надин Де Грийф от Европейската федерация за управление на отпадъци и опазване на околната среда е един от лекторите. Тя е ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Рефран
... здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, ... , транспортиране, временно съхраняване и реци клиране на промишлени отпадъци съгласно разрешение издадено от РИОСВ. Дружеството изкупува ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Ризолв
"Консултант по управление на околна среда и Безопасност и здраве при работа Въздух Води Отпадъци Почви ХВС Шум Еко щети • Отпадъци • Въздух • Води ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Да Транс
... за изцяло екологосъобразен и напълно законосъобразен модел за управление на опасни и производствени отпадъци в съответствие с актуалните европейски изисквания в ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... ). Паралелни събития: ""Smart Cities"" (интелигентни градове), ""Save the Planet"" (управление на отпадъци) и ""ЕЕ и ВЕ"" (енергийна ефективност и възобновяема енергия ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... предоставя комплексни услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда - професионални консултации, управление на проекти, събиране и третиране на отпадъци (в т. ч. негодни ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ПиМ Груп
... на инсталацията за биологично третиране на отпадъци в Хан Богров Наскоро завърши изграждането на инсталацията за биологично третиране на отпадъци ... чрез вкл./изкл. на необходимия брой помпи и чрез паралелно управление на работните помпи. Системите ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Мева България
... . В новия Закон за управление на отпадъците е предвидено задължително наличие на системи за разделно събиране на битови отпадъци от домакинствата в населени ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... 5-тото издание на „Save the Planet"" - изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за ... Югоизточна Европа. „Днес наблюдаваме изключителен прогрес на технологиите, които ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Мева България
"Мева България предлага над 400 решения за управление на отпадъците Като част от Европейския съюз, България ще ... да намерите широка продуктова гама съдове за разделно събиране на отпадъци - съдовете за външно ползване и различни модификации кошове ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екологика България
... . за информационна сигурност. Осигуряваме консултации по Системи за управление на околна среда и управление на отпадъци, комплексно обслужване и онлайн мониторинг. Don’t ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... , консултантска и учебна дейност по управление на отпадъци, подобряване, запазване и възстановяване на околната среда и развитие на екологичната инфраструктура. Друг български участник ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екологика
... . за информационна сигурност. Осигуряваме консултации по Системи за управление на околна среда и управление на отпадъци, комплексно обслужване и онлайн мониторинг. Don’t ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екопак
... и административни обекти. Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, изградени от ЕКОПАК ... европейски практики В края на 2012 г. Организацията въведе интегрирана система за управление на качеството и околната среда ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Мева България
... . В новия Закон за управление на отпадъците е предвидено задължително наличие на системи за разделно събиране на битови отпадъци от домакинствата в населени ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Хобас България
... от изискванията на клиента. Предотвратяването на замърсяване на природата се осъществява с помощта на сертифицирана система за управление на околната среда ... в резервата. • В завода на Linz AG за изгаряне на отпадъци тръбопровод HOBAS с дължина от 650 ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ТОНЕР ДАЙРЕКТ
... . за информационна сигурност. Осигуряваме консултации по Системи за управление на околна среда и управление на отпадъци, комплексно обслужване и онлайн мониторинг. Зa повече ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Анес 96
"Оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци Оползотворяване на производствени отпадъци Управление на утайки от ПСОВ Алтернативни горива Септични ями Канализации 4000 ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Ризолв
"Консултант по управление на околна среда и Безопасност и здраве при работа Консултиране по въпроси свързани с въздействията на икономическите субекти върху ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ВИА Експо
... />
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ
ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ
още

engineering-review.bg

Виа Експо
... ЕНЕРГИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ
ЧИСТОТА НА ВЪЗДУХА И ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕпазарни тенденции и източниците на финансиране
на иновативни проекти?


< ... още

energy-review.bg

Янев Инженеринг
... коригиране на детайлите. Новата технология спомага за намаляване на образуваните метални отпадъци, в резултат на лазерното ... CNC управление, монтирано на подвижна конзола за управление, което автоматизира напълно процеса по разкрой на метални листа ... още

engineering-review.bg

Янев Инженеринг
... и допринесе значително за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на образуваните отпадъци.
Новата фибролазерна ... е свързана с облачно базирана система за управление на производствения процес, което дава възможност за постоянно ... още

engineering-review.bg

Виа Експо
... ЕФЕКТИВНОСТ, ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ,
ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ ... системи, Финансови инструменти и програми в сектора Управление на отпадъците,
Интелигентен град - знания, ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... Европа
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ,
ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

< ... системи, Финансови инструменти и програми в сектора Управление на отпадъците,
Интелигентен град - знания, наука ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... Международни изложения

и конференции на Югоизточна Евроnа

16-18 ...

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

РЕЦИКЛИРАНЕ

ИНТЕЛИГЕНТНИ ... дейността Ви ще бъдат промотирани до края на 2019 г.

Организатор: www. ... още

energy-review.bg

Експо Бизнес Партнерс
... Enea, форумът ще предложи конференцията за предотвратяване и управление на морските отпадъци с участието на водещи международни експерти от сектора, готови да ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... Енерджи (устойчиви системи за оползотворяване на отпадъците - компостиране, енергия от отпадъци, малки и микро биогаз ... за управление в публичната администрация, транспорта, енергийно управление, за ранно откриване и предотвратяване на горски ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... p>ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ РЕЦИКЛИРАНЕ

ПОВЕЧЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

• НОВО: допълнително безплатно онлайн присъствие на участниците чрез виртуално изложение

ЕЕ & ВЕ, ... още

energy-review.bg

Френски Институт в България

Конкурс "ЕКООБЩИНА"

• Устойчиво управление на водите
• Устойчиво управление на битовите отпадъци
• Устойчива мобилност
• Енергийна ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... , ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ

Търсите нови ... г. безплатно участие във виртуалния формат на изложенията

До 15 октомври ... от най-авторитетните изяви на Югоизточна Европа в областта на устойчивото развитие.

още

energy-review.bg

Френски институт в България

"Конкурс ""ЕКООБЩИНА"" • Устойчиво управление на водите • Устойчиво управление на битовите отпадъци • Устойчива мобилност • Енергийна ефективност на сградите ЕКООБЩИНА www.ecoobchtina ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... възобновяема енергия

Интелигентни градове

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложенията

• ... , сградна и домашна автоматизация, управление на трафика; оборудване за управление и рециклиране на отпадъци и др.

Теми ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... >

• Система за прогнозиране, балансиране и управление на небаланси, производствени графици и отчети в производството ... система за управление на уличното осветление.

• Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... управление на отпадъци и рециклиране От 7 до 9 март ще се проведе 8то издание на събитието за управление на отпадъци ... и рециклиране. Проявата насърчава трансфера на технологии и знания от ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Рефран
... здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, ... , транспортиране, временно съхраняване и реци клиране на промишлени отпадъци съгласно разрешение издадено от РИОСВ. Дружеството изкупува ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Ризолв
... по управление на околна среда и Безопасност и здраве при работа Въздух Води Отпадъци Почви ХВС Шум Еко щети • Отпадъци &bull ... още

ecology-and-infrastructure.bg

АУА Умвелттехник & Рисайклинг
... серии PowerLine и FineCut са не само лесни за управление и здрави, но и се ""грижат"" за плавното протичане ... пълна гама от шредери за едно- и многофазна обработка на отпадъци от различен тип. Посетете специалиста в раздробяването WEIMA, представен ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Рефран
... здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, ... , транспортиране, временно съхраняване и реци клиране на промишлени отпадъци съгласно разрешение издадено от РИОСВ. Дружеството изкупува ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Ризолв
... по управление на околна среда и Безопасност и здраве при работа Въздух Води Отпадъци Почви ХВС Шум Еко щети • Отпадъци &bull ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... и възобновяема енергия

Интелигентни градове

Управление на отпадъци и рециклиране

7-9 март 2017, София ... още

energy-review.bg

Райкомерс Конструкшън
... дейност в сферата на строителство с изграждане на пречиствателни станции и депа за отпадъци. Разполага с ... г. на територията на Република Македония.
Благодарение на своите 350 висококвалифицирани специалисти, професионално управление и инвестиции ... още

engineering-review.bg

ВИА Експо
... и възобновяема енергия

Интелигентни градове

Управление на отпадъци и рециклиране

7-9 март 2017, София ... още

tech-dom.com

AUWA Recycling
... на непрекъснато нарастване на цените на енергията и увеличаване на количествата депонирани отпадъци, значението на концепцията ""отпадъци за ... аксиални бутални помпи. Използванено на регулиращо мощността управление на помпите резултира в по-висока ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Ризолв
"Консултант по управление на околна среда и Безопасност и здраве при работа Въздух Води Отпадъци Почви ХВС Шум Еко щети • Отпадъци • Въздух • Води ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Doosan Lentjes
... иновативни изгаряния в циркулиращ кипящ слой, изгаряне на отпадъци за енергийни цели (WtE), както и технологии ... директиви за депониране на отпадъци и емисии, изискват България да създаде инфраструктура за устойчивото управление на отпадъците. Ценна ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... the Planet (изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране) 5-7 април, София, организатор: Виа ... контакти. Надин Де Грийф от Европейската федерация за управление на отпадъци и опазване на околната среда е един от лекторите. Тя е ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Рефран
... здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, ... , транспортиране, временно съхраняване и реци клиране на промишлени отпадъци съгласно разрешение издадено от РИОСВ. Дружеството изкупува ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Ризолв
"Консултант по управление на околна среда и Безопасност и здраве при работа Въздух Води Отпадъци Почви ХВС Шум Еко щети • Отпадъци • Въздух • Води ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Тита-Консулт
... КОНСУЛТ“ ООД притежава Сертификат за съответствие на системата за управление на качеството със стандарта БДС 9001:2008.отпадъци.• Радиационен контрол (работна и околна среда) на

радиоактивни източници ... още

energy-review.bg

Да Транс
... екологосъобразен и напълно законосъобразен модел за управление на опасни и производствени отпадъци, напълно в духа на общоевропейските изисквания в тази специфична област ... още

engineering-review.bg

Да Транс
... за изцяло екологосъобразен и напълно законосъобразен модел за управление на опасни и производствени отпадъци в съответствие с актуалните европейски изисквания в ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Да Транс
... екологосъобразен и напълно законосъобразен модел за управление на опасни и производствени отпадъци, напълно в духа на общоевропейските изисквания в тази специфична област ... още

engineering-review.bg

WEISS
... по време на изложението.

Акцент в представянето на Weiss на специализираната изложба за управление на отпадъците беше ... производство. В началото проблемите, свързани с депонирането на отпадъци, се адресираха само в държави като Япония, ... още

energy-review.bg

Пластикс Бавария България
... шприцмашините на KraussMaffei - Aдаптивно управление на производството (АРС) осъществява цялостен контрол и интеграция на всички ... по-малко отпадъци и материални разходи, опростено използване на рециклирания материал, значителни икономии на енергия и ... още

engineering-review.bg

Виа Експо
... ). Паралелни събития: ""Smart Cities"" (интелигентни градове), ""Save the Planet"" (управление на отпадъци) и ""ЕЕ и ВЕ"" (енергийна ефективност и възобновяема енергия ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... ” - сесия на Европейската мрежа на професионалисти по опазване на околната среда. Хайко Шмидт от Германската асоциация на специалистите по устойчивост и управление на околната ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... Карлово за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия въз основа на газификацията на отпадъци. България е привлекателен пазар ... „Save the Planet“ (управление на отпадъци) и „Save the Life“ (контрол по време на бедствия и аварии).

още

energy-review.bg

Виа Експо
... предоставя комплексни услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда - професионални консултации, управление на проекти, събиране и третиране на отпадъци (в т. ч. негодни ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ПиМ Груп
... на инсталацията за биологично третиране на отпадъци в Хан Богров Наскоро завърши изграждането на инсталацията за биологично третиране на отпадъци ... чрез вкл./изкл. на необходимия брой помпи и чрез паралелно управление на работните помпи. Системите ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Мева България
... . В новия Закон за управление на отпадъците е предвидено задължително наличие на системи за разделно събиране на битови отпадъци от домакинствата в населени ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... теория и практика на мениджмънта на интелигентните градове. Две системи за управление на околната среда и енергийната ... управление на кръстовища и осветление.

Лектори от Съвета за изследване и технологии за производство на енергия от отпадъци ... още

energy-review.bg

Dreyer & Bosse Kraftwerke
... , собствени системи

за управление

• Системи за пречистване на биогаз – отстраняване на

влага и сяра

• Проекти – градско съоражение за обработка на

биоразградими отпадъци в Хан Богров, София,

България

още

energy-review.bg

Виа Експо
... 5-тото издание на „Save the Planet"" - изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за ... Югоизточна Европа. „Днес наблюдаваме изключителен прогрес на технологиите, които ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ВИА Експо
... ефективност и възобновяема енергия“, „Save the Planet” (отпадъци и рециклиране) и „LiftBalkans“ (асансьори и ескалатори ... на решения за измерване на енергийното потребление и производител на съвременни уреди за отчитане и управление но потреблението на ... още

tech-dom.com

Виа Експо
... „Save the Planet” (управление на отпадъци).

Изложбатата ще представи нововъведенията на водещи международни и български ... проекти в сферата на оползотворяване на ВЕИ - пелетиране на дърво, слама, рециклиране на отпадъци - предлага К.А ... още

energy-review.bg

Мева България
"Мева България предлага над 400 решения за управление на отпадъците Като част от Европейския съюз, България ще ... да намерите широка продуктова гама съдове за разделно събиране на отпадъци - съдовете за външно ползване и различни модификации кошове ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екологика България
... . за информационна сигурност. Осигуряваме консултации по Системи за управление на околна среда и управление на отпадъци, комплексно обслужване и онлайн мониторинг. Don’t ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... , консултантска и учебна дейност по управление на отпадъци, подобряване, запазване и възстановяване на околната среда и развитие на екологичната инфраструктура. Друг български участник ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екологика
... . за информационна сигурност. Осигуряваме консултации по Системи за управление на околна среда и управление на отпадъци, комплексно обслужване и онлайн мониторинг. Don’t ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Биогаз Енерджи
... p>

Оползотворяване на оборски тор и растителни отпадъци

Покриване на нормативите на Нитратната Директива

на инсталацията

• Компютърно управление на инсталацията и регистрация на данните

• Изготвяне на изследвания ... още

energy-review.bg

Екопак
... и административни обекти. Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, изградени от ЕКОПАК ... европейски практики В края на 2012 г. Организацията въведе интегрирана система за управление на качеството и околната среда ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Мева България
... . В новия Закон за управление на отпадъците е предвидено задължително наличие на системи за разделно събиране на битови отпадъци от домакинствата в населени ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Филтър
... Той се получава чрез анаеробна ферментация на органичните отпадъци. Биогазът е продукт на т.нар. метанова бактерия и ... по този начин се усъвършенства процесът по управление на отпадъците, същевременно се увеличава икономическата и екологична ... още

energy-review.bg

Хобас България
... от изискванията на клиента. Предотвратяването на замърсяване на природата се осъществява с помощта на сертифицирана система за управление на околната среда ... в резервата. • В завода на Linz AG за изгаряне на отпадъци тръбопровод HOBAS с дължина от 650 ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... и управление на сградите осигуряват намаляване на CO2 и на “енергийната бедност” на техните обитатели, оптимизиране на разходите ... производството на соларна, вятърна, хидро- и биоенергия, както и на генерирането на енергия от отпадъци.

< ... още

energy-review.bg

ФИЛТЪР
... на пара или топла вода, така и от студ, електроенергия, вода и др. ресурси, чието управление ... , производството е неизменно съпътствано от отпадъци, каквито са бирената каша и ... бирената мая. Това са органични отпадъци, чиято обработка и депониране следва ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... Smart Buildings), Асансьори и ескалаторни съоръжения (LiftBalkans) и Управление на отпадъци (Save the Planet).

ИЗЛОЖБАТА

... със своята технология за производство на електрическа и топлинна енергия от отпадъци с приложение в малки населени ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... е и добра възможност за разширяване на дейността на българските фирми извън пределите на страната.”

Водещи имена ... (асансьори и ескалатори) и „Save the Planet” (управление на отпадъци и рециклиране).

За повече информация Виа Експо ... още

energy-review.bg

ВИА Експо
... >

“Smart Buildings” ще застъпи браншовете сградна автоматизация (управление на осветлението, достъпа, противопожарни системи и охрана, аудио- ... и възобновяема енергия” и “Save the Planet” (управление на отпадъци и рециклиране).

От Виа ... още

tech-dom.com

ТОНЕР ДАЙРЕКТ
... . за информационна сигурност. Осигуряваме консултации по Системи за управление на околна среда и управление на отпадъци, комплексно обслужване и онлайн мониторинг. Зa повече ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Анес 96
"Оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци Оползотворяване на производствени отпадъци Управление на утайки от ПСОВ Алтернативни горива Септични ями Канализации 4000 ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Ризолв
"Консултант по управление на околна среда и Безопасност и здраве при работа Консултиране по въпроси свързани с въздействията на икономическите субекти върху ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... горещите акценти: интелигенти сгради, енергийна ефективност, възобновяема енергия и управление на отпадъци. Промените в европейското законодателство насърчават бизнеса и местните администрации ... още

engineering-review.bg

Виа Експо
... енергийна ефективност соларни PV и термални системи интелигентни сгради управление на отпадъци, рециклиране 29-31 май 2013, София още

engineering-review.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top