Резултати от търсене на: системи за управление на околната среда

Резултати от търсене на системи за управление на околната среда Намерено в реклами: 59

Виа Експо
... на Министерство на околната среда и водите. Сред потвърдилите международни и български партньори са: Eвропейската асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... за управление на отпадъци и опазване на околната среда е един от лекторите. Тя е категорична, че пазарът на Югоизточна Европа има значителен потенциал за екологично управление на ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Сдружение „Клуб 9000”
... е насочена в помощ на бизнеса и обществото, чрез популяризиране на съвременните системи за управление на: • качеството (ISO 9001:2015), • околната среда (ISO 14001:2015), • безопасните ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Лойдс Регистър ЕМЕА Клон
... и безопасност и опазване на околната среда? Едно от възможните решения е намаляване на оперативните разходи за енергия. Един съвсем ... iso-survey), над 4800 компании са сертифицирали своите системи за управление на енергията, от тях над 3900 са в Европа ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015 Отпадъците отново са един от приоритетите в оперативна програма ""Околна среда"" 2014 ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... или за фирми, ангажирани основно в областта на управлението на отпадъците. БалБок предоставя комплексни услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда - професионални консултации, управление на ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... за управление на отпадъците"", организиран съвместно с Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+) и Европейската мрежа на специалистите по околната среда ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Хобас България
... в зависимост от изискванията на клиента. Предотвратяването на замърсяване на природата се осъществява с помощта на сертифицирана система за управление на околната среда. Старателно подбраните суровини постоянно ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... в България за извършване на научно-изследователска, консултантска и учебна дейност по управление на отпадъци, подобряване, запазване и възстановяване на околната среда и развитие на екологичната ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Wartsila
... отпечатъка на страната върху околната среда. Като първия мащабен проект за съхранение на енергия ... за регазификация за плаващи системи за съхранение на енергия в света са доставени от Wartsila. Освен това, системите за управление на резервоари на ... още

energy-review.bg

Wartsila
... за комунални дружества хибридни решения за интегрирано съхранение и системи за управление на енергията за постигане на стабилност на ... на основния товар, независимо от условията на околната среда
• Висока ефективност на централата за ... още

energy-review.bg

Фрониус Интернешънъл
... p>

Какви актуални решения за управление на фотоволтаични системи предлага компанията?

Сред ... за опазването на околната среда.

Всички тези ползи правят технологиите за производство на соларна енергия за собствени нужди все по-атрактивни за ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... транспортни и енергийни системи. Той развива иновативни решения за системи за управление в публичната администрация, транспорта, енергийно управление, за ранно откриване и предотвратяване на горски пожари ... още

energy-review.bg

Елтрак България
... -актуалната тема за намаляването на вредните емисии в околната среда и търсенето на алтернативни източници за производство на електроенергия, Caterpillar започна предлагането на хибридни системи за монтаж на места ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... щадящи околната среда технологии. Състоянието на енергетиката играе ключова роля за конкурентоспособността на една икономика. В днешни дни секторът изисква подобряване на практиките за експлоатация на ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... на Министерство на околната среда и водите. Сред потвърдилите международни и български партньори са: Eвропейската асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Сибел
... всички останали фактори на околната среда.
За решаване на тези проблеми ... управление и специални стъклотекстолити за изолация и укрепване на ... на тяговите и автомобилни кабели. Кабелите и кабелните системи Radox са смятани за световен еталон за ... още

engineering-review.bg

Виа Експо
... за управление на отпадъци и опазване на околната среда е един от лекторите. Тя е категорична, че пазарът на Югоизточна Европа има значителен потенциал за екологично управление на ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Microchip
... параметрите на околната среда
• Портативни медицински устройства
• Индустриални системи
• Електрозахранване и преобразуване на енергия
• Ефективно управление на ... още

engineering-review.bg

ЕнЕрДжи Сорс

“Енерджи Сорс” ЕООД въведe Системи за управление
Околната среда – ISO 14001:2004
ЗБУТ – BS ... – ISO 9001:2008

Официален представител за България на фирмите
1517 София, ул. Бесарабия 52, телефон ... още

engineering-review.bg

Трумпф България
... на новата концепция на управлението, машините са невероятно лесни за експлоатация. Две иновативни системи за измерване на ... околната среда, тъй като консумира енергия само по време на процеса на огъване.

Новото Touchpoint TruBend управление ... още

engineering-review.bg

ФИЛКАБ
... система по ISO за управление на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд, а от ... граждане на електрочастта на индустриални обекти, консултации, управление на проекти, ремонт и поддръжка на вече изградени системи. ... още

energy-review.bg

Сдружение „Клуб 9000”
... е насочена в помощ на бизнеса и обществото, чрез популяризиране на съвременните системи за управление на: • качеството (ISO 9001:2015), • околната среда (ISO 14001:2015), • безопасните ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... на Европейската мрежа на професионалисти по опазване на околната среда. Хайко Шмидт от Германската асоциация на специалистите по устойчивост и управление на околната среда (VNU) ще разкаже за проекта ... още

energy-review.bg

Лойдс Регистър ЕМЕА Клон
... и безопасност и опазване на околната среда? Едно от възможните решения е намаляване на оперативните разходи за енергия. Един съвсем ... iso-survey), над 4800 компании са сертифицирали своите системи за управление на енергията, от тях над 3900 са в Европа ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015 Отпадъците отново са един от приоритетите в оперативна програма ""Околна среда"" 2014 ... още

ecology-and-infrastructure.bg

АББ България
... за същото решение с конвенционални въздушно изолирани системи. Конфигурацията също така предпазва критично важни компоненти от излагане на влиянието на околната среда ... устройство се използва за управление, защита и изолация на електрическо оборудване, ... още

energy-review.bg

Microchip Technologies
... системи ■ Ефективни електрозадвижвания ■ Осветителна техника ■ Енергийни измервания и мониторинг ■ Оборудване, захранвано от енергията на околната средаУправление на фотоволтаични ... още

engineering-review.bg

Проксимус Инженеринг
... управление, които покриват изискванията за климатичен комфорт и ниски разходи от ново измерение. Предлагат се версии от мощности за системи ... спомагат за намалянето на енергийните разходи, опазването на околната среда и подобряването на качеството на ... още

tech-dom.com

Гемамекс
... управление А1000 е най-високият клас инвертор на Yaskawa, който осигурявайки ни голяма експлоатационна надеждност, ползи за околната среда и пестене на ... за управление на асинхронни и синхронни мотори със или без редуктори при асансьорните системи. ... още

engineering-review.bg

МИВ Инженеринг
... на електрически и слаботокови системи, цялостни решения за аварийно ... за жилищно приложение, са щадящи към околната среда и защитени от течове (на ... на технологията ESS на Eaton. Заедно с интелигентните софтуерни решения за наблюдение и управление ... още

tech-dom.com

Виа Експо
... или за фирми, ангажирани основно в областта на управлението на отпадъците. БалБок предоставя комплексни услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда - професионални консултации, управление на ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... ПАУЪР България ще презентира теория и практика на мениджмънта на интелигентните градове. Две системи за управление на околната среда и енергийната консумация, приложими в общините, ще ... още

energy-review.bg

МИВ Инженеринг
... на електрически и слаботокови системи, цялостни решения за аварийно ... за жилищно приложение, са щадящи към околната среда и защитени от течове (на ... на технологията ESS на Eaton. Заедно с интелигентните софтуерни решения за наблюдение и управление ... още

tech-dom.com

Виа Експо
... за управление на отпадъците"", организиран съвместно с Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+) и Европейската мрежа на специалистите по околната среда ... още

ecology-and-infrastructure.bg

МИВ Инженеринг
... на електрически и слаботокови системи, цялостни решения за аварийно ... за жилищно приложение, са щадящи към околната среда и защитени от течове (на ... на технологията ESS на Eaton. Заедно с интелигентните софтуерни решения за наблюдение и управление ... още

tech-dom.com

Пи Трейд
... работеща в сферата на опазване на околната среда, като реализира проекти за пречиствателни станции и системи за дъждовни води на къщи, хотели ... движението на водата се извършват от тихия компресор за въздух, който седи в таблото за управление. Системата ... още

tech-dom.com

Венто-К
... на трансформация (COP) 4.0 използва 1 kW електрическа енергия и 3 kW топлинна енергия от околната среда, за ... системи за отопление, използващи фусилни горива.

Лесна употреба

Системата за управление на Ecodan има важна роля за достигането на ... още

tech-dom.com

МИВ Инженеринг
... на електрически и слаботокови системи, цялостни решения за аварийно ... за жилищно приложение, са щадящи към околната среда и защитени от течове (на ... на технологията ESS на Eaton. Заедно с интелигентните софтуерни решения за наблюдение и управление ... още

tech-dom.com

Пи Трейд
... работеща в сферата на опазване на околната среда, като реализира проекти за пречиствателни станции и системи за дъждовни води на къщи, хотели ... движението на водата се извършват от тихия компресор за въздух, който седи в таблото за управление. Системата ... още

tech-dom.com

DJK Europe
... производствения процес. Това, разбира се, ще спомогне и цялостното управление на фирмата на база новите системи за управление на околната среда и за безопасност на работното място. още

engineering-review.bg

Хобас България
... в зависимост от изискванията на клиента. Предотвратяването на замърсяване на природата се осъществява с помощта на сертифицирана система за управление на околната среда. Старателно подбраните суровини постоянно ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... в България за извършване на научно-изследователска, консултантска и учебна дейност по управление на отпадъци, подобряване, запазване и възстановяване на околната среда и развитие на екологичната ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ховал Акциенгезелшафт - клон България
... околната среда не струва повече

Производството на енергия за отопление и охлаждане на ... Разходи за демонтаж: Отложените разходи за демонтаж на отоплителните и климатични системи ... контролер - лесно управление от всяка точка на света

... още

tech-dom.com

ИПУ-София
... други системи за управление. В допълнение към общото свързване на мониторингови датчици, такава система предлага възможността за избягване на фалшиви аларми, чрез определяне на текущите ... още

engineering-review.bg

Ехнатон
... значително за подобряване състоянието на околната среда в района на столицата. Въпреки че изискванията на проекта са съществуващата система да бъде надградена, новата система за управление на ... още

engineering-review.bg

Каниско
... среда на AutoCAD. Предлагаме интегрирани CAD/GIS решения за инфраструктурно проектиране, архитектура, визуализация, проектиране и рехабилитация на пътища, летища, водоснабдителни и канализационни системи ... още

engineering-review.bg

Ехнатон
... значително за подобряване състоянието на околната среда в района на столицата. Въпреки че изискванията на проекта са съществуващата система да бъде надградена, новата система за управление на ... още

engineering-review.bg

Елпром ЗЕМ
... обръщаме особено внимание на околната среда и условията на труд на територията на завода. Работата ни ... Система за управление на качеството; ISO 14001-2004 - Система за управление на околната среда; OHSAS 18001-2007 - Системи за управление на здравето ... още

energy-review.bg

Старт Инженеринг
... съоръженията за опазване на околната среда. Фирмата е наследник на Пусково-Наладъчно Управление с утвърдени традиции по отношение на редица ... и климатизационни системи. Екипи на фирмата имаха постоянно присъствие в процеса на реализация на всяка една ... още

engineering-review.bg

ВИА Експо
... Системи, Екоел, Севатех, Ерато Холдинг, K.A. Технолоджи, Екосист и мн. др.

ПАРТНЬОРИ

Министерство на околната среда ... и изложба „Save the Planet” за управление на отпадъци и рециклиране.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: www.viaexpo.com office ... още

energy-review.bg

ЕНЕРГОСЕРВИЗ
... оптимизиране и поддръжка на цифрови системи в ТЕЦ и АЕЦ и системи за радиационен мониторинг на околната среда.

За периода от създаването ... p>

сграда „Сграда на инженерен корпус

управление „Инвестиции и Модернизация” на АЕЦ”, офис 105

< ... още

energy-review.bg

Ханиуел
... непланирани прекъсвания. Решенията за мониторинг на емисиите на Ханиуел допринасят за оптимизиране и рационализиране на отчети за околната среда, намаляване на риска от незпазване на нормативните уредби. Решенията ... още

engineering-review.bg

CARRIER BULGARIA SOFIA BRANCH
... управление регулиращо редуването на работата на външните тела и на всеки ... на околната среда. Изключителна гъвкавост при инсталиране и удължен тръбен път Ограниченията в инсталирането на тръбните пътища са намалени, с максимално разстояние за ... още

engineering-review.bg

CINK Hydro Energy k.s.
... отношение на хората към околната среда, засилва потребността на обществото да използва природните сили без излишно обременяване на околната среда: например, по пътя на производството на електроенергия ... още

energy-review.bg

ЕНЕРГОСЕРВИЗ
... оптимизиране и поддръжка на цифрови системи в ТЕЦ и АЕЦ и системи за радиационен мониторинг на околната среда.

За периода от създаването ... p>

сграда „Сграда на инженерен корпус

управление „Инвестиции и Модернизация” на АЕЦ”, офис 105

< ... още

energy-review.bg

Старт Инженеринг
... климатизационни системи, включително цялостно изграждане на метростанция Софийски университет, със завършването на която на 7 ... за опазване на околната среда. Фирмата е наследник на Пусково-Наладъчно Управление с утвърдени традиции по отношение на ... още

engineering-review.bg

ВИА Експо
... получиха информация за различните системи и технологии за преработка на отпадъци: компостиране, сортиране и депониране; рециклиране; услуги в областта на околната среда; технологии за възстановяване на замърсени ... още

engineering-review.bg

Данфосс
... Докато при повечето регулатори за отоплителни системи съществува тенденция да стават ... в действие и лесно понататъшно управление, което от своя страна ... Околната среда също има значение, затова регулаторите ECL Ви дават възможност да намалите разхода на ... още

engineering-review.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top