Резултати от търсене на: система за управление на околната среда

Резултати от търсене на система за управление на околната среда Намерено в реклами: 41

Рефран
... на внедрена Интегрирана Система за Управление, осигуряваща качество, здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, съгласно изискванията на ... 18007:2007 Една от основните дейности на фирмата включва събиране, транспортиране, временно ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Рефран
... на внедрена Интегрирана Система за Управление, осигуряваща качество, здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, съгласно изискванията на ... 18007:2007 Една от основните дейности на фирмата включва събиране, транспортиране, временно ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Рефран
... на внедрена Интегрирана Система за Управление, осигуряваща качество, здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, съгласно изискванията на ... 18007:2007 Една от основните дейности на фирмата включва събиране, транспортиране, ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Лойдс Регистър ЕМЕА Клон
... безопасност и опазване на околната среда? Едно от възможните решения е намаляване на оперативните разходи за енергия. Един ... инструмент в тази насока е въвеждане на система за управление на енергията на базата на ISO 50001:2011. Този международен ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Хобас България
... произвеждат в зависимост от изискванията на клиента. Предотвратяването на замърсяване на природата се осъществява с помощта на сертифицирана система за управление на околната среда. Старателно подбраните суровини постоянно ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екопак
... , и зелен - за стъкло. Тази система се основава на принципа на максимално разделяне на отпадъка от самите домакинствата ... практики В края на 2012 г. Организацията въведе интегрирана система за управление на качеството и околната среда и се сертифицира ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Wartsila
... Платформата за управление на енергийна система на Greensmith (GEMS) е най-широко разпространеното софтуерно решение за съхранение на енергия ... да намали отпечатъка на страната върху околната среда. Като първия мащабен проект за съхранение на енергия в ... още

energy-review.bg

Wartsila
... за интегрирано съхранение и системи за управление на енергията за постигане на стабилност на системата и максимално използване на ... ефективност на основния товар, независимо от условията на околната среда
• Висока ефективност на централата за ... още

energy-review.bg

Фрониус Интернешънъл
... значително за опазването на околната среда.

Всички тези ползи правят технологиите за производство на соларна енергия за собствени нужди все по-атрактивни за индустриалните ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... време на изложбата ще e върху решенията за изгаряне на ТБО при най-строги норми за опазване на околната среда, за производство на биогаз и пречистване на биогаз ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... -та генерация тела, както и интелигентната система за управление на уличното осветление.

• Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост ... още

energy-review.bg

Елтрак България
... % и техният живот не зависи от температурата на околната среда. Това спестява допълнителните разходи за климатизация на помещението, в което ще се намират ... още

energy-review.bg

Рефран
... на внедрена Интегрирана Система за Управление, осигуряваща качество, здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, съгласно изискванията на ... 18007:2007 Една от основните дейности на фирмата включва събиране, транспортиране, временно ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Кеммлер Електроник
... фирмата получи сертификат ISO 140001 за внедрена система за управление на околната среда.
По думите на господин Щефан Райбер, CEO на групата КЕМЛЕР, България е много ... още

engineering-review.bg

Рефран
... на внедрена Интегрирана Система за Управление, осигуряваща качество, здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, съгласно изискванията на ... 18007:2007 Една от основните дейности на фирмата включва събиране, транспортиране, временно ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Рефран
... на внедрена Интегрирана Система за Управление, осигуряваща качество, здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, съгласно изискванията на ... 18007:2007 Една от основните дейности на фирмата включва събиране, транспортиране, ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Трумпф България
... околната среда, тъй като консумира енергия само по време на процеса на огъване.

Новото Touchpoint TruBend управление ... Bending) система за измерване на ъгли. Тези системи измерват действителния ъгъл по време на процеса на огъване заедно ... още

engineering-review.bg

Ховал Акциенгезелшафт - клон България
... на новото отопление

Съществуващото отопление на сградите, техният контрол и управление, разходът на ... нова система с ... на мисията си: Отговорност към енергията и околната среда.

Свържете се сега с Hoval, за да получите най-доброто решение за ... още

tech-dom.com

ФИЛКАБ
... автомобилен транспорт. ФИЛКАБ има сертифицирана интегрирана система по ISO за управление на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд, а от миналата година ... още

energy-review.bg

Лойдс Регистър ЕМЕА Клон
... безопасност и опазване на околната среда? Едно от възможните решения е намаляване на оперативните разходи за енергия. Един ... инструмент в тази насока е въвеждане на система за управление на енергията на базата на ISO 50001:2011. Този международен ... още

ecology-and-infrastructure.bg

АББ България
... околната среда. Това са някои от съображенията, които подтикват Индия да разработи 1200-киловолтова система за пренос на ... В една електрическа система, комутационното устройство се използва за управление, защита и изолация на електрическо оборудване, ... още

energy-review.bg

Проксимус Инженеринг
... , както и интелигентен контрол и управление, които покриват изискванията за климатичен комфорт и ниски разходи от ... Hi Flexi G спомагат за намалянето на енергийните разходи, опазването на околната среда и подобряването на качеството на живот.

www ... още

tech-dom.com

РЕД СТИИЛ
... резултат на промяната на температурата на околната среда и температурата, която се повишава по време на работния цикъл на рязане. Съгласно полезният модел двете карети за ... още

engineering-review.bg

Пи Трейд
... в сферата на опазване на околната среда, като реализира проекти за пречиствателни станции и системи за дъждовни води на къщи, хотели ... и движението на водата се извършват от тихия компресор за въздух, който седи в таблото за управление. Системата ... още

tech-dom.com

Пи Трейд
... в сферата на опазване на околната среда, като реализира проекти за пречиствателни станции и системи за дъждовни води на къщи, хотели ... и движението на водата се извършват от тихия компресор за въздух, който седи в таблото за управление. Системата ... още

tech-dom.com

DJK Europe
... производствения процес. Това, разбира се, ще спомогне и цялостното управление на фирмата на база новите системи за управление на околната среда и за безопасност на работното място. още

engineering-review.bg

Хобас България
... произвеждат в зависимост от изискванията на клиента. Предотвратяването на замърсяване на природата се осъществява с помощта на сертифицирана система за управление на околната среда. Старателно подбраните суровини постоянно ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екопак
... , и зелен - за стъкло. Тази система се основава на принципа на максимално разделяне на отпадъка от самите домакинствата ... практики В края на 2012 г. Организацията въведе интегрирана система за управление на качеството и околната среда и се сертифицира ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ховал Акциенгезелшафт - клон България
... околната среда не струва повече

Производството на енергия за отопление и охлаждане на ... система Ultraclean® и модулираща радиална горелка съобразява мощността на котела точно според нуждите на ... - лесно управление от всяка точка на света

< ... още

tech-dom.com

ИПУ-София
... свързана със други системи за управление. В допълнение към общото свързване на мониторингови датчици, такава система предлага възможността за избягване на фалшиви аларми, чрез ... още

engineering-review.bg

Ехнатон
... допринесе значително за подобряване състоянието на околната среда в района на столицата. Въпреки че изискванията на проекта са съществуващата система да бъде надградена, новата система за управление на процесите ... още

engineering-review.bg

Сименс, сектор Индустрия
... изхвърли в околната среда, въздуха се обработва в комплексен процес без използване на химически добавки. Проект на три ... Инсталацията за обезводняване на утайката е оборудвана с контролери S7-300. Simatic WinCC се използва за управление и ... още

engineering-review.bg

Ехнатон
... допринесе значително за подобряване състоянието на околната среда в района на столицата. Въпреки че изискванията на проекта са съществуващата система да бъде надградена, новата система за управление на процесите ... още

engineering-review.bg

Елпром ЗЕМ
... :

ISO 9001-2008 - Система за управление на качеството; ISO 14001-2004 - Система за управление на околната среда; OHSAS 18001-2007 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа ... още

energy-review.bg

Ханиуел
... цели. Това помога на предприятията да приложат единна система за управление на енергията. Advanced ... за мониторинг на емисиите на Ханиуел допринасят за оптимизиране и рационализиране на отчети за околната среда, намаляване на риска от незпазване на ... още

engineering-review.bg

CARRIER BULGARIA SOFIA BRANCH
... със специално управление регулиращо редуването на работата на външните тела и на всеки от ... енергийна ефективност на климатичната система, което намалява влиянието на сградата върху замърсяването на околната среда. Изключителна гъвкавост ... още

engineering-review.bg

CINK Hydro Energy k.s.
... отношение на хората към околната среда, засилва потребността на обществото да използва природните сили без излишно обременяване на околната среда: например, по пътя на производството на електроенергия ... още

energy-review.bg

Старт Инженеринг
... за опазване на околната среда. Фирмата е наследник на Пусково-Наладъчно Управление с утвърдени традиции по отношение на ... инсталацията на контролно-измервателна система, осигуряваща централизирано и автоматизирано измерване, обработка на информацията, ... още

engineering-review.bg

Старт Инженеринг
... за въведена и поддържана система за управление на качеството ISO 9001:2008 - БСА - за орган за контрол тип С за ... на околната среда. - Дженерал Електрик – за асемблиране на типово тествани уредби SEN PLUS на GE - Шнайдер Електрик за асемблиране на ... още

engineering-review.bg

Старт Инженеринг
... за опазване на околната среда. Фирмата е наследник на Пусково-Наладъчно Управление с утвърдени традиции по отношение на ... система на осветление. Цялостната система е автоматизирана и е пряко зависима от нивото на естествената осветеност на входа на ... още

engineering-review.bg

Данфосс, Системи за отопление
... системната икономия на енергия постигани с контролерите ECL на Данфосс спомагат за опазването на околната среда чрез намаляване на емисиите ... за управление (RCU):

В случай, че пространството за достъп до сутерена или отоплителната система е ... още

tech-dom.com

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top