Резултати от търсене на рециклиране Намерено в реклами: 135

Екоинвест
... /448445 034/448446, www.ecoinvest.bg
събиране и рециклиране

още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... и възобновяема енергия Интелигентни градове Управление на оrnадъци и рециклиране Изложенията • Колективно участие на компании от Италия с ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... : Eвропейската асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите, Германското партньорство ... на фирмите за рециклиране и управление на отпадъците, Холандската асоциация за ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екоинвест
... .: 034/448445 034/448446, www.ecoinvest.bg събиране и рециклиране Ecoinvest"

още

ecology-and-infrastructure.bg

Екоинвест
... .: 034/448445 034/448446, www.ecoinvest.bg събиране и рециклиране"

още

ecology-and-infrastructure.bg

HERBOLD Meckesheim
"РЕЦИКЛИРАНЕ ИЗПИРАНЕ | СЕПАРИРАНЕ | СУШЕНЕ КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ „Инвестицията ни в ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Братя Пашев
... Пашев си поставя нови амбициозни цели в сферата на рециклиране и оползотворяване на различни отпадъци като в момента се ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екоинвест
... .: 034/448445 034/448446, www.ecoinvest.bg събиране и рециклиране" още

ecology-and-infrastructure.bg

Екоинвест
... .: 034/448445 034/448446, www.ecoinvest.bg събиране и рециклиране" още

ecology-and-infrastructure.bg

HERBOLD Meckesheim
"РЕЦИКЛИРАНЕ ИЗПИРАНЕ | СЕПАРИРАНЕ | СУШЕНЕ КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ „Инвестицията ни в ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... общините. Кои са съвременните технологии за третиране и рециклиране на битови, биологични, промишлени, строителни и опасни ... RegrindPro о - най-новата и високоефективна технология за рециклиране на гранулирани материали. От компанията заявават, че ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екоинвест
... .: 034/448445 034/448446, www.ecoinvest.bg събиране и рециклиране" още

ecology-and-infrastructure.bg

Екома
... дейности от ЗУО за събиране, транспорт, обезвреждане, оползотворяване и рециклиране на опасни и неопасни отпадъци. • Фирмата притежава разрешителни издадени ... още

ecology-and-infrastructure.bg

AUWA Umvelttechnik & Recycling
... фирма АUWA Рисайклинг България предлага на пазара у нас. Рециклиране на суровина при производството на шоколад Наскоро SWECO пусна ... още

ecology-and-infrastructure.bg

HERBOLD MECKESHEIM
"РЕЦИКЛИРАНЕ ИЗПИРАНЕ | СЕПАРИРАНЕ | СУШЕНЕ КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ „Инвестицията ни в ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ИТАЛИАНО-БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ИМПОРТ ЕКСПОРТ
"destruction разрушаване преместване displacement рециклиране recycling подемна техника lifting equipment Италиано-Български Център импорт- ... още

ecology-and-infrastructure.bg

КАМ
... и картонени опаковки, пластмасови опаковки, стъклени опаковки • Разрешителни за рециклиране със следните кодове: 150102, 150105, 150107, 150110*, 160103,160303 ... още

ecology-and-infrastructure.bg

AUWA РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ
... отпадъците икономически по-изгодно при процесите на депониране и рециклиране. Затова балиращите преси на PAAL са точните съоръжения за ... още

ecology-and-infrastructure.bg

AUWA РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ
"РЕШЕНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ С БАЛИРАЩИТЕ ПРЕСИ НА PAAL PAAL – световноизвестен и водещ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... разделното събиране, компостиране на биологични отпадъци и рециклиране на строителните отпадъци. Устойчивото управление на отпадъците ... ползите от прилагането на културата на превенция, рециклиране и повторна употреба - значително намаляване на ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екоинвест
"събиране и рециклиране СЪБИРАНЕ, СОРТИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екоинвест
"събиране и рециклиране СЪБИРАНЕ, СОРТИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

HERBOLD Meckesheim
"РЕЦИКЛИРАНЕ ИЗПИРАНЕ | СЕПАРИРАНЕ | СУШЕНЕ КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ „Инвестицията ни в ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екоинвест
... .: 034/448445 034/448446, www.ecoinvest.bg събиране и рециклиране" още

ecology-and-infrastructure.bg

Екома
... дейности от ЗУО за събиране, транспорт, обезвреждане, оползотворяване и рециклиране на опасни и неопасни отпадъци. • Фирмата притежава разрешителни издадени ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Италиано-Български Център ИМПОРТ ЕКСПОРТ
"destruction разрушаване преместване displacement рециклиране recycling подемна техника lifting equipment Италиано-Български Център импорт- ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екоинвест
събиране и рециклиране СЪБИРАНЕ, СОРТИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... : стратегии за ефективно намаляване на отпадъците и рециклиране, електронно оборудване, използване на компютърни технологии за ... сами занасят своите отпадъци до специални съоръжения за рециклиране, разположени на леснодостъпни места (ring bank системи ... още

ecology-and-infrastructure.bg

БРАТЯ ПАШЕВ
... конструирането и производството на машини и комплексни системи за рециклиране и изпиране на пластмаси, и по-специално на PET ... на MAS е подходяща не само като машина за рециклиране, но също така и за едновременното сместване чрез добавяне ... още

ecology-and-infrastructure.bg

БРАТЯ ПАШЕВ
... производствените процеси и рециклирането. Ефективното оползотворяване и рециклиране на остатъчните материали изисква модерни екологични технологии, ... цел добиването на енергия или е за традиционно рециклиране, първият етап винаги е шредирането. С ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... - изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа. „Днес наблюдаваме изключителен прогрес на ... съвместно с Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+) и ... още

ecology-and-infrastructure.bg

AUWA Рисайклинг България
"РЕШЕНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ С БАЛИРАЩИТЕ ПРЕСИ НА PAAL PAAL – световноизвестен и водещ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Намикон 2001
... артефакти и произведения на изкуството Персонални детектори на радиация - рециклиране и скрап пазари. Автоматизирани системи за мониторинг на скрап ... още

ecology-and-infrastructure.bg

AUWA Recycling Bulgaria
"РЕШЕНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ С БАЛИРАЩИТЕ ПРЕСИ НА PAAL PAAL – световно-известен и ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екопак
... домакинствата, което гарантира събирането на повече годни за рециклиране отпадъци, ЕКОПАК работи с 92 общини в България ... се транспортират до 28 български завода за преработка и рециклиране. От ефективността на системите за разделно събиране до ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... редица стимулиращи мерки за намаляване на отпадъците и рециклиране, включително преустановяване на депонирането до 2020. Хулио ... -развойна дейност, иновационни технологии и внедряването им за рециклиране на пластмаси, дърво, метал, текстил, хартия, гума ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Аркон
... пазар. Eldan Recycling е световен доставчик на оборудване за рециклиране на гуми, кабели, електронна и електрическа скрап (WEEE), алуминий ... още

ecology-and-infrastructure.bg

БИЕНБИ Трейдинг
"КОЛМАР - РЕЦИКЛИРАНЕ СЪС ЗАМАХ БИЕНБИ Трейдинг представя своя партньор - италианската фирма ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Намикон 2001
... артефакти и произведения на изкуството Персонални детектори на радиация - рециклиране и скрап пазари. Автоматизирани системи за мониторинг на скрап ... още

ecology-and-infrastructure.bg

AUWA Рисайклинг България
... отпадъците икономически по-изгодно при процесите на депониране и рециклиране. Независимо какво трябва да бъде пресовано - хартия, картонени опаковки ... още

engineering-review.bg

ВИА Експо
... , ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ
ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ
ЧИСТОТА ... още

engineering-review.bg

Виа Експо
... ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ
ЧИСТОТА НА ВЪЗДУХА И ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... >

секция-
Отпадъци
и рециклиране
Качество на
въздуха ... още

energy-review.bg

Евроекспорт БГ
... ; Чисти, почти сухи стружки не изискващи допълнително третиране при рециклиране
• Не изисква подмяна и почистване на старите ... още

engineering-review.bg

Виа Експо
... , ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ,
ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

още

energy-review.bg

Виа Експо
... />ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ,
ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

Изложенията през 2019
още

energy-review.bg

AUWA Рисайклинг България
... отпадъците икономически по-изгодно при процесите на депониране и рециклиране. Независимо какво трябва да бъде пресовано - хартия, картонени опаковки ... още

engineering-review.bg

Виа Експо
... >ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

РЕЦИКЛИРАНЕ

ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

БЪДЕЩЕТО ЗАВИСИ

още

energy-review.bg

Виа Експо
...

ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ РЕЦИКЛИРАНЕ

ПОВЕЧЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

международни ... още

energy-review.bg

Екоинвест
... /448445 034/448446, www.ecoinvest.bg
събиране и рециклиране

още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... , ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ

Търсите нови контакти и искате да разширите ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... >

Интелигентни градове

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложенията

• Австрийски, Норвежки и ... домашна автоматизация, управление на трафика; оборудване за управление и рециклиране на отпадъци и др.

Теми с практическа ... още

energy-review.bg

Елтрак България
... се състоят от компоненти, които нямат специфични изисквания за рециклиране. Поради специфичната си технология, те имат възможност за заряд ... още

energy-review.bg

ДТЛ Трейд
... РАЗХОДИ ЧРЕЗ МАГНИТНА СУБМИКРОННА ФИЛТРАЦИЯ И МОБИЛНИ СИСТЕМИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЩИ ТЕЧНОСТИ

... Мобилни системи за рециклиране на смазочно-охлаждащи течности и масла
• ... още

engineering-review.bg

Виа Експо
... и възобновяема енергия Интелигентни градове Управление на оrnадъци и рециклиране Изложенията • Колективно участие на компании от Италия с ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... : Eвропейската асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите, Германското партньорство ... на фирмите за рециклиране и управление на отпадъците, Холандската асоциация за ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екоинвест
... .: 034/448445 034/448446, www.ecoinvest.bg събиране и рециклиране Ecoinvest"

още

ecology-and-infrastructure.bg

Интер Експо Център
... различните услуги, до начините на излизане от употреба и рециклиране.

Партньорството с Интер Експо Център
От ... още

engineering-review.bg

Екоинвест
... .: 034/448445 034/448446, www.ecoinvest.bg събиране и рециклиране"

още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... >

Интелигентни градове

Управление на отпадъци и рециклиране

7-9 март 2017, София

още

energy-review.bg

ВИА Експо
... >

Интелигентни градове

Управление на отпадъци и рециклиране

7-9 март 2017, София

още

tech-dom.com

HERBOLD Meckesheim
"РЕЦИКЛИРАНЕ ИЗПИРАНЕ | СЕПАРИРАНЕ | СУШЕНЕ КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ „Инвестицията ни в ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Братя Пашев
... Пашев си поставя нови амбициозни цели в сферата на рециклиране и оползотворяване на различни отпадъци като в момента се ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екоинвест
... .: 034/448445 034/448446, www.ecoinvest.bg събиране и рециклиране" още

ecology-and-infrastructure.bg

Екоинвест
... .: 034/448445 034/448446, www.ecoinvest.bg събиране и рециклиране" още

ecology-and-infrastructure.bg

HERBOLD Meckesheim
"РЕЦИКЛИРАНЕ ИЗПИРАНЕ | СЕПАРИРАНЕ | СУШЕНЕ КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ „Инвестицията ни в ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... общините. Кои са съвременните технологии за третиране и рециклиране на битови, биологични, промишлени, строителни и опасни ... RegrindPro о - най-новата и високоефективна технология за рециклиране на гранулирани материали. От компанията заявават, че ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екоинвест
... .: 034/448445 034/448446, www.ecoinvest.bg събиране и рециклиране" още

ecology-and-infrastructure.bg

Тита-Консулт
... материали (метали и строителни материали), предвидени за

рециклиране, повторна употреба или третиране като нерадиоактивни отпадъци.• Радиационен контрол ... още

energy-review.bg

Сентилион
...
относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали

VISCOM
СИСТЕМИ ЗА ... още

engineering-review.bg

Екоинвест
... 034/448446, www.ecoinvest.bg

събиране и рециклиране

още

engineering-review.bg

Екома
... дейности от ЗУО за събиране, транспорт, обезвреждане, оползотворяване и рециклиране на опасни и неопасни отпадъци. • Фирмата притежава разрешителни издадени ... още

ecology-and-infrastructure.bg

AUWA Umvelttechnik & Recycling
... фирма АUWA Рисайклинг България предлага на пазара у нас. Рециклиране на суровина при производството на шоколад Наскоро SWECO пусна ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ТИТА-КОНСУЛТ
... ;

• радиационен контрол на твърди материали, предвидени за рециклиране, повторна употреба

или третиране като нерадиоактивни отпадъци ... още

energy-review.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

HERBOLD MECKESHEIM
"РЕЦИКЛИРАНЕ ИЗПИРАНЕ | СЕПАРИРАНЕ | СУШЕНЕ КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ „Инвестицията ни в ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ИТАЛИАНО-БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ИМПОРТ ЕКСПОРТ
"destruction разрушаване преместване displacement рециклиране recycling подемна техника lifting equipment Италиано-Български Център импорт- ... още

ecology-and-infrastructure.bg

КАМ
... и картонени опаковки, пластмасови опаковки, стъклени опаковки • Разрешителни за рециклиране със следните кодове: 150102, 150105, 150107, 150110*, 160103,160303 ... още

ecology-and-infrastructure.bg

AUWA РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ
... отпадъците икономически по-изгодно при процесите на депониране и рециклиране. Затова балиращите преси на PAAL са точните съоръжения за ... още

ecology-and-infrastructure.bg

AUWA РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ
"РЕШЕНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ С БАЛИРАЩИТЕ ПРЕСИ НА PAAL PAAL – световноизвестен и водещ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Виа Експо
... разделното събиране, компостиране на биологични отпадъци и рециклиране на строителните отпадъци. Устойчивото управление на отпадъците ... ползите от прилагането на културата на превенция, рециклиране и повторна употреба - значително намаляване на ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екоинвест
"събиране и рециклиране СЪБИРАНЕ, СОРТИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Екоинвест
"събиране и рециклиране СЪБИРАНЕ, СОРТИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

HERBOLD Meckesheim
"РЕЦИКЛИРАНЕ ИЗПИРАНЕ | СЕПАРИРАНЕ | СУШЕНЕ КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ „Инвестицията ни в ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екоинвест
... .: 034/448445 034/448446, www.ecoinvest.bg събиране и рециклиране" още

ecology-and-infrastructure.bg

Екома
... дейности от ЗУО за събиране, транспорт, обезвреждане, оползотворяване и рециклиране на опасни и неопасни отпадъци. • Фирмата притежава разрешителни издадени ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Италиано-Български Център ИМПОРТ ЕКСПОРТ
"destruction разрушаване преместване displacement рециклиране recycling подемна техника lifting equipment Италиано-Български Център импорт- ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Индустриални батерии

Производство, рециклиране и сервиз

на всички видове индустриални батерииоще

energy-review.bg

Метсо Минералс
... Сепариране Шламово изпомпване Пиро процеси Транспортиране на насипни материали Рециклиране на метални и битови отпадъци Предпазване от износване Технология ... още

engineering-review.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Екоинвест
събиране и рециклиране СЪБИРАНЕ, СОРТИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Daikin
... комфорт

Нашата нова система VRV IV с рециклиране на топлина, поставя пионерски стандарт по отношение на цялостната ... още

tech-dom.com

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Виа Експо
... : стратегии за ефективно намаляване на отпадъците и рециклиране, електронно оборудване, използване на компютърни технологии за ... сами занасят своите отпадъци до специални съоръжения за рециклиране, разположени на леснодостъпни места (ring bank системи ... още

ecology-and-infrastructure.bg

БРАТЯ ПАШЕВ
... конструирането и производството на машини и комплексни системи за рециклиране и изпиране на пластмаси, и по-специално на PET ... на MAS е подходяща не само като машина за рециклиране, но също така и за едновременното сместване чрез добавяне ... още

ecology-and-infrastructure.bg

БРАТЯ ПАШЕВ
... производствените процеси и рециклирането. Ефективното оползотворяване и рециклиране на остатъчните материали изисква модерни екологични технологии, ... цел добиването на енергия или е за традиционно рециклиране, първият етап винаги е шредирането. С ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Виа Експо
... - изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа. „Днес наблюдаваме изключителен прогрес на ... съвместно с Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+) и ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ВИА Експо
... ефективност и възобновяема енергия“, „Save the Planet” (отпадъци и рециклиране) и „LiftBalkans“ (асансьори и ескалатори)

Интелигентните градове ... още

tech-dom.com

Виа Експо
... сферата на оползотворяване на ВЕИ - пелетиране на дърво, слама, рециклиране на отпадъци - предлага К.А.Технолоджи, която е изключителен ... още

energy-review.bg

AUWA Рисайклинг България
"РЕШЕНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ С БАЛИРАЩИТЕ ПРЕСИ НА PAAL PAAL – световноизвестен и водещ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Намикон 2001
... артефакти и произведения на изкуството Персонални детектори на радиация - рециклиране и скрап пазари. Автоматизирани системи за мониторинг на скрап ... още

ecology-and-infrastructure.bg

AUWA Recycling Bulgaria
"РЕШЕНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ С БАЛИРАЩИТЕ ПРЕСИ НА PAAL PAAL – световно-известен и ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Екопак
... домакинствата, което гарантира събирането на повече годни за рециклиране отпадъци, ЕКОПАК работи с 92 общини в България ... се транспортират до 28 български завода за преработка и рециклиране. От ефективността на системите за разделно събиране до ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... редица стимулиращи мерки за намаляване на отпадъците и рециклиране, включително преустановяване на депонирането до 2020. Хулио ... -развойна дейност, иновационни технологии и внедряването им за рециклиране на пластмаси, дърво, метал, текстил, хартия, гума ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Аркон
... пазар. Eldan Recycling е световен доставчик на оборудване за рециклиране на гуми, кабели, електронна и електрическа скрап (WEEE), алуминий ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Сунер Абразиве Експерт
... Малкото собствено тегло, устойчивост от корозия и възможност за рециклиране правят Aluminium предпочитан материал при работа в строителството, транспорта ... още

engineering-review.bg

Метсо Минералс
... Сепариране Шламово изпомпване Пиро процеси Транспортиране на насипни материали Рециклиране на метални и битови отпадъци Предпазване от износване Технология ... още

engineering-review.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Виа Експо
... ескалатори) и „Save the Planet” (управление на отпадъци и рециклиране).

За повече информация Виа Експо

още

energy-review.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

ВИА Експо
... енергия” и “Save the Planet” (управление на отпадъци и рециклиране).

От Виа Експо очакват изявите ... още

tech-dom.com

БИЕНБИ Трейдинг
"КОЛМАР - РЕЦИКЛИРАНЕ СЪС ЗАМАХ БИЕНБИ Трейдинг представя своя партньор - италианската фирма ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Намикон 2001
... артефакти и произведения на изкуството Персонални детектори на радиация - рециклиране и скрап пазари. Автоматизирани системи за мониторинг на скрап ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

Сентилион
... -033B относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали VISCOM СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI ... още

engineering-review.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top